Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 se stabileşte la venituri în sumã de 22.716,7 milioane lei, la cheltuieli în sumã de 22.438,1 milioane lei, cu un excedent de 278,6 milioane lei, care reprezintã rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2007 este prevãzutã în anexa nr. 2/03.
(4) Sumele alocate din credite externe detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, pe anul 2007, sunt prevãzute în anexa nr. 3/03.
(5) Numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã pe anul 2007 sunt prevãzute în anexa nr. 4/03.
(6) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare şi detalierea pe fişe a acestuia sunt prevãzute în anexa nr. 5/03.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 3
Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 sunt în sumã de 22.716,7 milioane lei şi se prezintã astfel:


- milioane lei -


VENITURI - TOTAL 22.716,7
din care:
Venituri curente 22.705,0
din acestea:
Contribuţii de asigurãri 22.546,3
din care:
- contribuţiile angajatorilor 15.249,0
- contribuţiile asiguraţilor 7.297,3
Venituri nefiscale 158,7
Subvenţii 11,7


CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 4
Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007, în sumã de 22.438,1 milioane lei, în structurã economicã, se prezintã astfel:


- milioane lei -


CHELTUIELI - TOTAL 22.438,1
din care:
1. Cheltuieli curente 22.407,8
a) cheltuieli de personal 106,8
b) bunuri şi servicii 375,9
c) dobânzi 43,8
d) transferuri între unitãţi
ale administraţiei publice 1,7
e) alte transferuri 11,7
f) asistenţã socialã 21.867,9
2. Cheltuieli de capital 26,3
3. Rambursãri de credite 4,0


ART. 5
(1) Cheltuielile social-culturale care se finanţeazã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 se stabilesc în sumã de 22.438,1 milioane lei, din care: 106,8 milioane lei cheltuieli de personal, 375,9 milioane lei bunuri şi servicii, 43,8 milioane lei dobânzi, 1,7 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 21.867,9 milioane lei asistenţã socialã, 26,3 milioane lei cheltuieli de capital şi 4,0 milioane lei rambursãri de credite.
(2) În anul 2007, din bugetul asigurãrilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnã şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numãr de pânã la 476.000 de locuri, din care 411.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnã.
(3) Din numãrul total de 411.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale un numãr de pânã la 6.000 de locuri.
(4) În anul 2007 se pot acorda gratuit pânã la 50.000 de bilete, conform reglementãrilor în vigoare, persoanelor ale cãror drepturi sunt stabilite prin:
a) <>Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 189/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) art. 20 alin. (1) lit. b) şi <>art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de cãtre unitãţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
(6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnã aceluiaşi beneficiar.
(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi pensionarilor de cãtre casele teritoriale de pensii.
(8) Biletele de odihnã finanţate în anul 2007 din bugetul asigurãrilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, dupã deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recupereazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", din prevederile bugetului pe anul 2008.
(9) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei în anul 2007 se recupereazã pentru anul 2006 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnã finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi contribuţia încasatã de la beneficiarii acestora.
(10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individualã sunt cele stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cãrora se acordã bilete de odihnã prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(11) Biletele de odihnã şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, dupã caz, şi copii minori care urmeazã cursurile de zi ale unei instituţii de învãţãmânt preuniversitar, acreditatã conform legii, dacã însoţesc titularii de drept.
(12) Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei poate stabili împreunã cu Ministerul Apãrãrii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii numãrul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plãtitã de aceştia fiind stabilitã în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurãri sociale de stat, iar diferenţa fiind suportatã din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
ART. 6
Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 22.332,7 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã şi 105,4 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã pentru accidente de muncã şi boli profesionale.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale

ART. 7
Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2007 sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007.
ART. 8
Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2007 sunt în sumã de 384,0 milioane lei, din care: contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale 375,0 milioane lei şi alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã şi boli profesionale 9,0 milioane lei.
ART. 9
(1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2007 se stabilesc în sumã de 105,4 milioane lei, din care: 4,8 milioane lei cheltuieli de personal, 4,5 milioane lei bunuri şi servicii, 1,7 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 78,7 milioane lei asistenţã socialã şi 4,0 milioane lei cheltuieli de capital.
(2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabilesc în sumã de 92,1 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabilesc în sumã de 13,3 milioane lei.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj

ART. 10
(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2007, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
(2) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2007, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
(3) Sumele alocate din credite externe, detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, pe anul 2007, sunt prevãzute în anexa nr. 3/04.
(4) Numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã, pe anul 2007, sunt prevãzute în anexa nr. 4/04.
(5) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare şi detalierea pe fişe a acestuia sunt prevãzute în anexa nr. 5/04.
(6) Bugetul centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevãzute în anexa nr. 6/04.
(7) Pentru centrele de pregãtire şi perfecţionare profesionalã din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurãrilor pentru şomaj, la capitolul "Învãţãmânt", este cuprinsã şi suma de 0,75 milioane lei, reprezentând contribuţia pãrţii române la finanţarea activitãţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificãrii profesionale".
(8) Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite, conform prevederilor <>art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 45,0 milioane lei.
(9) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2007 unui beneficiar de credite din suma prevãzutã la alin. (8) este de 1,5 milioane lei.
ART. 11
Prevederile din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, referitoare la cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor, se aplicã şi în cazul bugetului asigurãrilor pentru şomaj.

CAP. VI
Dispoziţii referitoare la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

ART. 12
Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2007.
ART. 13
Veniturile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt în sumã de 180,8 milioane lei, din care: 178,9 milioane lei contribuţii ale angajatorilor, 1,1 milioane lei venituri din dobânzi şi 0,8 milioane lei alte venituri.
ART. 14
(1) Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 sunt în sumã de 50,0 milioane lei.
(2) Cheltuielile necesare în anul 2007 pentru plata creanţelor salariale prevãzute la <>art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se stabilesc în sumã de 41,9 milioane lei.
(3) Cheltuielile de gestionare a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pentru anul 2007 se stabilesc în sumã de 8,1 milioane lei.
(4) Cheltuielile prevãzute la alin. (2) şi (3) se suportã în anul 2007 din subvenţia acordatã de la bugetul de stat, în sumã de 50,0 milioane lei.

CAP. VII
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 15
(1) În bugetul asigurãrilor sociale de stat şi în bugetul asigurãrilor pentru şomaj sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 16
(1) În vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursãrilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, pe parcursul întregului an 2007.
(2) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 17
(1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectueazã din prevederile bugetare ale anului 2008, începând cu luna ianuarie 2008.
(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituţiilor publice prevãzute la alin. (1) se asigurã plata premiului anual aferent anului 2006.
(3) Ordonatorul principal de credite are obligaţia sã se încadreze în cheltuielile de personal, numãrul maxim de posturi şi în structura posturilor, prevãzute în anexele nr. 4/03 şi 4/04.
ART. 18
În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masã, întrucât în buget nu sunt prevãzute sume cu aceastã destinaţie.
ART. 19
Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordã potrivit prevederilor <>art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte în anul 2007 la nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã.
ART. 20
(1) Valoarea punctului de pensie, stabilitã potrivit prevederilor <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2007, este de 396,2 lei şi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2007.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei.
ART. 21
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.270 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.
ART. 22
(1) În baza <>art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2007 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) pentru condiţii normale de muncã - 29%;
b) pentru condiţii deosebite de muncã - 34%;
c) pentru condiţii speciale de muncã - 39%.
(2) Cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale, datoratã potrivit <>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncã.
(3) Cotele prevãzute la alin. (1) şi (2) se aplicã începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
ART. 23
(1) În baza <>art. 29 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>art. 7 din Legea nr. 200/2006 , pentru anul 2007 se stabilesc urmãtoarele cote ale contribuţiilor:
a) contribuţia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 26 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 2%;
b) contribuţia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 27 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 1%;
c) contribuţia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 28 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 3,25%;
d) contribuţia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 este de 0,25%.
(2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
ART. 24
Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, prevãzute la <>art. 101 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 3,6%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.
ART. 25
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 26
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurãrile pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin <>Legea nr. 200/2006 .
ART. 27
(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã, potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi este obligat sã raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
ART. 28
Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 27 decembrie 2006.
Nr. 487.

ANEXA 1/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2007

- SINTEZA -
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │22.716.714│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │22.705.014│
│2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │22.546.335│
│2003 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │15.249.001│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │14.874.025│
│ 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 374.976│
│2103 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 7.297.334│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat datorate de │ │
│ │asigurati │ 7.037.522│
│ 04 │Contributia altor persoane asigurate │ 250.811│
│ 05 │Contributii facultative ale asiguratilor │ 9.000│
│ 06 │Contributii de asigurare pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care incheie asigurarea │ 1│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 158.679│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 9.000│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 9.000│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca│ │
│ │si boli profesionale │ 9.000│
│3300 03 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 149.679│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI │ 69.679│
│ 11 │Contributia pentru bilete de tratament si odihna │ 69.679│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 80.000│
│ 50 │Alte venituri │ 80.000│
│4100 03 │IV. SUBVENTII │ 11.700│
│4200 │SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE│ 11.700│
│4203 │SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT │ 11.700│
│ 24 │Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 11.700│
│5003 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │22.438.104│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.407.815│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 106.758│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 375.884│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.867.912│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.265│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.265│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │22.438.104│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.407.815│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 106.758│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 375.884│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.867.912│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.265│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.265│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │22.332.737│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.306.479│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.973│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 78.187│
│ 01 │Salarii de baza │ 46.456│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.500│
│ 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.200│
│ 04 │Spor de vechime │ 6.770│
│ 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 850│
│ 06 │Alte sporuri │ 700│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.000│
│ 08 │Fond de premii │ 6.500│
│ 09 │Prima de vacanta │ 3.067│
│ 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 305│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 339│
│ 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 3.500│
│ 03 │Contributii │ 23.786│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 15.419│
│ 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.955│
│ 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 5.442│
│ 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 399│
│ 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 571│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 371.428│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 33.117│
│ 01 │Furnituri de birou │ 813│
│ 02 │Materiale pentru curatenie │ 325│
│ 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.439│
│ 04 │Apa, canal si salubritate │ 813│
│ 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.252│
│ 06 │Piese de schimb │ 488│
│ 07 │Transport │ 57│
│ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 6.408│
│ 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 275│
│ 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 18.247│
│ 02 │Reparatii curente │ 6.858│
│ 03 │Hrana │ 225│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 225│
│ 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 542│
│ 01 │Medicamente │ 321│
│ 02 │Materiale sanitare │ 221│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.338│
│ 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.238│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 5.505│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5.250│
│ 02 │Deplasari in strainatate │ 255│
│ 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 118│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 40│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 1.630│
│ 14 │Protectia muncii │ 12│
│ 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 80│
│ 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 80│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 321.963│
│ 02 │Protocol si reprezentare │ 12│
│ 04 │Chirii │ 5.000│
│ 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 276.420│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 40.531│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 2.283│
│ 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.283│
│ 03 │Alte dobanzi │ 41.514│
│ 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 41.514│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.789.281│
│ 01 │Asigurari sociale │21.228.600│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 560.681│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 249.877│
│ 02 │Ajutoare sociale in natura │ 310.804│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.234│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.234│
│ 01 │Active fixe │ 18.777│
│ 01 │Constructii │ 9.954│
│ 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 292│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 7.531│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.000│
│ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 3.457│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│ 01 │Rambursari de credite externe │ 4.024│
│ 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.024│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │21.228.600│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 310.804│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 249.877│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 543.456│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 276.420│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 267.036│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 105.367│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.336│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.785│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 3.725│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.212│
│ 02 │Salarii de merit │ 30│
│ 03 │Indemnizatie de conducere │ 13│
│ 04 │Spor de vechime │ 410│
│ 06 │Alte sporuri │ 21│
│ 07 │Ore suplimentare │ 300│
│ 08 │Fond de premii │ 300│
│ 09 │Prima de vacanta │ 174│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 65│
│ 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 200│
│ 03 │Contributii │ 1.060│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 708│
│ 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 93│
│ 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 223│
│ 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│ 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 26│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.456│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 3.163│
│ 01 │Furnituri de birou │ 110│
│ 02 │Materiale pentru curatenie │ 44│
│ 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 327│
│ 04 │Apa, canal si salubritate │ 109│
│ 05 │Carburanti si lubrifianti │ 436│
│ 06 │Piese de schimb │ 66│
│ 07 │Transport │ 7│
│ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 873│
│ 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 37│
│ 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.154│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 303│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 303│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 43│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30│
│ 02 │Deplasari in strainatate │ 13│
│ 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 60│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 29│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 52│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 806│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 806│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.712│
│ 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala profesionala │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 11.752│
│ 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.631│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 78.631│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 70.821│
│ 02 │Ajutoare sociale in natura │ 7.810│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.031│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.031│
│ 01 │Active fixe │ 3.320│
│ 01 │Constructii │ 1.937│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.383│
│ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 711│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.372│
│ 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 38.340│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 31.032│
│ 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.571│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.400│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 11.752│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 11.752│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 13.272│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 13.272│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 278.610│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 2/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe
titluri de cheltuieli
pe anul 2007


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.410.010│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 106.786│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 378.051│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.867.912│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.050│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.050│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6800 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │22.341.246│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.307.488│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.001│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 372.409│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.789.281│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.734│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.734│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6900 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 106.838│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 102.522│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.785│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.642│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.631│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.316│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.316│
│5003 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │22.438.104│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.407.815│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 106.758│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 375.884│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.867.912│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.265│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.265│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │22.332.737│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │22.306.479│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.973│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 371.428│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 43.797│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │21.789.281│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.234│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.234│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.024│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.024│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │21.228.600│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 310.804│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 249.877│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 543.456│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 276.420│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 267.036│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 105.367│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.336│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.785│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.456│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.712│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.752│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.631│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.031│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.031│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.372│
│ 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 38.340│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 31.032│
│ 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.571│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.400│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 11.752│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 11.752│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 13.272│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 13.272│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 9.980│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.195│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.167│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.785│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.785│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 8.509│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.009│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 981│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.500│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.500│
│6906 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 1.471│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.186│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.186│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 285│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 285│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 3/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz
pe anul 2007
(sumele alocate din credite externe)- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.195│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.167│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.785│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.785│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 8.509│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.009│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 28│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 981│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 88│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 60│
│ 02 │Deplasari in strainatate │ 28│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 197│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 100│
│ 16 │Studii si cercetari │ 100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 246│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 246│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.500│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.500│
│ 01 │Active fixe │ 7.500│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 5.600│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.900│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 8.509│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 8.509│
│6906 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI │ 1.471│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.186│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.186│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.000│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.000│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 186│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 285│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 285│
│ 01 │Active fixe │ 285│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 285│
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 1.471│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.471│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 4/03

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Numarul maxim de posturi si fondul
aferent salariilor de baza
pe anii 2006-2007
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR
SOCIALE DE STAT)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ │ Numar │ Salariu │Modificarea│ Numar │ Fond │
│ │ maxim │mediu de │ numarului │ maxim │ aferent │
│ │ de │ baza in │de posturi │ de │salariilor│
│ │posturi│ luna │ in anul │posturi│ de baza │
│ │in anul│decembrie│ 2007 fata │in anul│ pe anul │
│ │ 2006 │ 2006 │ de anul │ 2007 │ 2007 │
│ │ │ (lei) │ 2006 │ │(mii lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │5=(2*4*12 │
│ │ │ │ │ │luni)/1000│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL: │ 4.337│ │ │ 4.337│ 48.668│
│din care: │ │ │ │ │ │
│6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUGETUL │ │ │ │ │ │
│ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │ 4.181│ │ │ 4.181│ 46.456│
│din care: │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica │ │ │ 1│ 1│ 61│
│ │ │ │ │ │ │
│Preşedinte (Casa Naţionala de Pensii si Asigurãri Sociale) │ │ 5.102│ 1│ 1│ 61│
│III. Cabinetul demnitarului │ │ │ 5│ 5│ 89│
│ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal)│ │ 1.160│ 1│ 1│ 14│
│Director de cabinet │ │ 2.111│ 1│ 1│ 25│
│Consilier (consilier personal) │ │ 2.111│ 1│ 1│ 25│
│Consultant (asistent de cabinet) │ │ 1.296│ 1│ 1│ 16│
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) │ │ 710│ 1│ 1│ 9│
│V. A. Funcţii publice generale (conform 0.U. nr.92/2004) │ 3.175│ │ 23│ 3.198│ 36.761│
│ │ │ │ │ │ │
│1. Inalţi funcţionari publici │ 2│ │ │ 2│ 76│
│Secretar general │ 1│ 3.373│ │ 1│ 40│
│Secretar general adjunct │ 1│ 2.970│ │ 1│ 36│
│2. Funcţii publice de conducere │ 423│ │ 10│ 433│ 7.591│
│Director │ 9│ 1.565│ │ 9│ 169│
│Director adjunct │ 3│ 1.565│ │ 3│ 56│
│Sef serviciu │ 24│ 1.565│ │ 24│ 451│
│Sef birou │ 4│ 1.565│ │ 4│ 75│
│Director executiv │ 42│ 1.465│ │ 42│ 738│
│Director executiv adjunct │ 85│ 1.465│ │ 85│ 1.494│
│Sef serviciu, sef administraţie financiara - nivel oraş │ 228│ 1.465│ │ 228│ 4.008│
│Sef birou, sef administraţie financiara-nivel comuna │ 28│ 1.313│ 10│ 38│ 599│
│3. Funcţii publice de execuţie │ 2.750│ │ 13│ 2.763│ 29.094│
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.368│ │ -8│ 1.360│ 16.593│
│Consilier superior treapta 1 │ 31│ 1.565│ 3│ 34│ 639│
│Consilier superior treapta 2 │ 8│ 1.369│ │ 8│ 131│
│Consilier superior treapta 3 │ 10│ 1.240│ 3│ 13│ 193│
│Expert superior treapta 1 │ │ 1.565│ 1│ 1│ 19│
│Expert superior treapta 2 │ 1│ 1.369│ │ 1│ 16│
│Expert superior treapta 3 │ 3│ 1.240│ 1│ 4│ 60│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 2│ 1.565│ │ 2│ 38│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 1│ 1.240│ │ 1│ 15│
│Consilier principal treapta 1 │ 2│ 1.111│ │ 2│ 27│
│Consilier principal treapta 2 │ 2│ 999│ │ 2│ 24│
│Consilier principal treapta 3 │ 7│ 925│ 1│ 8│ 89│
│Expert principal treapta 1 │ 10│ 1.111│ -5│ 5│ 67│
│Expert principal treapta 3 │ 6│ 925│ 2│ 8│ 89│
│Inspector principal treapta 1 │ 1│ 1.111│ -1│ │ │
│Inspector principal treapta 2 │ 2│ 999│ │ 2│ 24│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 1.111│ │ 1│ 13│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 1│ 999│ │ 1│ 12│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ │ 925│ 1│ 1│ 11│
│Consilier asistent treapta 1 │ 1│ 833│ │ 1│ 10│
│Consilier asistent treapta 2 │ 4│ 776│ │ 4│ 37│
│Consilier asistent treapta 3 │ 5│ 721│ │ 5│ 43│
│Expert asistent treapta 1 │ 5│ 833│ │ 5│ 50│
│Expert asistent treapta 2 │ 2│ 776│ │ 2│ 19│
│Expert asistent treapta 3 │ 12│ 721│ -5│ 7│ 61│
│Inspector asistent treapta 1 │ 1│ 833│ │ 1│ 10│
│Inspector asistent treapta 2 │ 5│ 776│ -1│ 4│ 37│
│Inspector asistent treapta 3 │ 10│ 721│ -2│ 8│ 69│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 833│ │ 1│ 10│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 3│ 776│ │ 3│ 28│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 3│ 721│ │ 3│ 26│
│Consilier debutant │ 6│ 533│ │ 6│ 38│
│Expert debutant │ 1│ 533│ │ 1│ 6│
│Consilier juridic debutant │ 2│ 533│ │ 2│ 13│
│Auditor superior treapta 2 │ 3│ 1.733│ │ 3│ 62│
│Auditor principal treapta 1 │ 1│ 1.259│ │ 1│ 15│
│Auditor principal treapta 3 │ 1│ 917│ │ 1│ 11│
│Consilier superior treapta 1 │ 241│ 1.465│ │ 241│ 4.237│
│Consilier superior treapta 2 │ 19│ 1.313│ -10│ 9│ 142│
│Consilier superior treapta 3 │ 12│ 1.190│ │ 12│ 171│
│Inspector superior treapta 1 │ 4│ 1.465│ │ 4│ 70│
│Inspector superior treapta 2 │ 3│ 1.313│ │ 3│ 47│
│Inspector superior treapta 3 │ 6│ 1.190│ │ 6│ 86│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 25│ 1.465│ │ 25│ 440│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 7│ 1.313│ │ 7│ 110│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 6│ 1.190│ │ 6│ 86│
│Consilier principal treapta 1 │ 10│ 1.066│ │ 10│ 128│
│Consilier principal treapta 2 │ 10│ 958│ │ 10│ 115│
│Consilier principal treapta 3 │ 10│ 887│ │ 10│ 106│
│Expert principal treapta 1 │ 17│ 1.066│ │ 17│ 217│
│Expert principal treapta 2 │ 5│ 958│ │ 5│ 57│
│Expert principal treapta 3 │ 2│ 887│ │ 2│ 21│
│Inspector principal treapta 1 │ 133│ 1.066│ │ 133│ 1.701│
│Inspector principal treapta 2 │ 41│ 958│ │ 41│ 471│
│Inspector principal treapta 3 │ 45│ 887│ 1│ 46│ 490│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 25│ 1.066│ │ 25│ 320│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 6│ 958│ │ 6│ 69│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 6│ 887│ │ 6│ 64│
│Consilier asistent treapta 1 │ 8│ 799│ │ 8│ 77│
│Consilier asistent treapta 2 │ 12│ 746│ │ 12│ 107│
│Consilier asistent treapta 3 │ 21│ 693│ │ 21│ 175│
│Expert asistent treapta 1 │ 1│ 799│ │ 1│ 10│
│Expert asistent treapta 2 │ 7│ 746│ │ 7│ 63│
│Expert asistent treapta 3 │ 8│ 693│ │ 8│ 67│
│Inspector asistent treapta 1 │ 60│ 799│ │ 60│ 575│
│Inspector asistent treapta 2 │ 165│ 746│ │ 165│ 1.477│
│Inspector asistent treapta 3 │ 144│ 693│ 2│ 146│ 1.214│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 13│ 799│ │ 13│ 125│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 53│ 746│ -2│ 51│ 457│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 36│ 693│ -1│ 35│ 291│
│Consilier debutant │ 1│ 533│ 1│ 2│ 13│
│Inspector debutant │ 7│ 533│ 1│ 8│ 51│
│Consilier juridic debutant │ 2│ 533│ 1│ 3│ 19│
│Auditor superior treapta 1 │ 28│ 1.465│ 1│ 29│ 510│
│Auditor superior treapta 2 │ 6│ 1.313│ │ 6│ 95│
│Auditor superior treapta 3 │ 2│ 1.190│ │ 2│ 29│
│Auditor principal treapta 1 │ 5│ 1.066│ -1│ 4│ 51│
│Auditor asistent treapta 1 │ 1│ 799│ 1│ 2│ 19│
│Auditor asistent treapta 2 │ 1│ 746│ │ 1│ 9│
│b. Clasa II - studii superioare de scurta durata │ 93│ │ │ 93│ 1.078│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4│ 1.268│ │ 4│ 61│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 1│ 1.031│ │ 1│ 12│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1│ 857│ │ 1│ 10│
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 1│ 508│ │ 1│ 6│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 32│ 1.258│ │ 32│ 483│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 6│ 1.021│ │ 6│ 74│
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 8│ 918│ │ 8│ 88│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 17│ 851│ │ 17│ 174│
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 7│ 829│ │ 7│ 70│
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 2│ 631│ │ 2│ 15│
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 6│ 527│ │ 6│ 38│
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 5│ 504│ │ 5│ 30│
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 3│ 476│ │ 3│ 17│
│c. Clasa III studii medii │ 1.289│ │ 21│ 1.310│ 11.423│
│Referent superior treapta 1 │ 48│ 829│ │ 48│ 478│
│Referent superior treapta 3 │ 2│ 640│ 25│ 27│ 207│
│Referent principal treapta 1 │ 9│ 570│ │ 9│ 62│
│Referent asistent treapta 2 │ 4│ 488│ │ 4│ 23│
│Referent asistent treapta 3 │ 2│ 472│ │ 2│ 11│
│Referent superior treapta 1 │ 778│ 804│ -2│ 776│ 7.487│
│Referent superior treapta 2 │ 132│ 695│ -1│ 131│ 1.093│
│Referent superior treapta 3 │ 56│ 609│ -1│ 55│ 402│
│Referent principai treapta 1 │ 142│ 570│ 1│ 143│ 978│
│Referent principal treapta 2 │ 20│ 532│ │ 20│ 128│
│Referent principal treapta 3 │ 12│ 515│ │ 12│ 74│
│Referent asistent treapta 1 │ 12│ 497│ 1│ 13│ 78│
│Referent asistent treapta 2 │ 41│ 487│ │ 41│ 240│
│Referent asistent treapta 3 │ 28│ 471│ -1│ 27│ 153│
│Referent debutant │ 3│ 454│ -1│ 2│ 11│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 803│ │ -26│ 777│ 8.364│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I A │ 4│ 1.325│ 2│ 6│ 95│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil gradul I │ 1│ 1.160│ │ 1│ 14│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 1│ 1.051│ │ 1│ 13│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul III │ 9│ 942│ -5│ 4│ 45│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 7│ 845│ │ 7│ 71│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relaţii interpret profesional subinginer; gradul IA │ 1│ 1.160│ │ 1│ 14│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III │ 2│ 765│ │ 2│ 18│
│Consilier juridic gradul IA │ 1│ 1.325│ │ 1│ 16│
│Consilier juridic gradul I │ 1│ 1.160│ │ 1│ 14│
│Referent IA │ 87│ 676│ -23│ 64│ 519│
│Referent I │ 29│ 588│ │ 29│ 205│
│Referent II │ 26│ 546│ │ 26│ 170│
│Referent III │ 16│ 479│ │ 16│ 92│
│Referent IV │ 10│ 455│ │ 10│ 55│
│Referent debutant │ 2│ 414│ │ 2│ 10│
│Medic primar │ 158│ 1.360│ -1│ 157│ 2.562│
│Medic specialist │ 49│ 974│ │ 49│ 573│
│Secretar de redactie, tehnoredactor I │ 1│ 762│ │ 1│ 9│
│Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │ 1│ 1.067│ │ 1│ 13│
│Asistent medical principal │ 83│ 791│ -1│ 82│ 778│
│Asistent medical │ 80│ 708│ 1│ 81│ 688│
│Asistent medical debutant │ 1│ 410│ │ 1│ 5│
│Sora medicala principala │ 13│ 652│ │ 13│ 102│
│Sora medicala │ 15│ 544│ │ 15│ 98│
│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; │ 1│ 896│ │ 1│ 11│
│specialist │ │ │ │ │ │
│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ 1│ 691│ │ 1│ 8│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasa; │ │ │ │ │ │
│principal │ 3│ 1.230│ │ 3│ 44│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasa │ 4│ 752│ │ 4│ 36│
│Infirmiera, agent D.D.D. │ 17│ 432│ │ 17│ 88│
│Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare │ 32│ 432│ │ 32│ 166│
│Sofer autosanitara II │ 2│ 489│ │ 2│ 12│
│Medic primar │ 28│ 1.360│ │ 28│ 457│
│Medic specialist │ 17│ 974│ │ 17│ 199│
│Medic rezident anul IV-V │ 8│ 854│ │ 8│ 82│
│Farmacist primar │ 1│ 1.355│ │ 1│ 16│
│Asistent medical principal │ 48│ 1.003│ │ 48│ 578│
│Asistent medical │ 12│ 896│ │ 12│ 129│
│Profesor C.F.M.; principal │ 1│ 1.003│ │ 1│ 12│
│Cercetator stiintific principal gradul II │ 4│ 1.804│ │ 4│ 87│
│Cercetator stiintific principal gradul III │ 4│ 1.407│ │ 4│ 68│
│Cercetator stiintific │ 3│ 1.088│ │ 3│ 39│
│Asistent de cercetare stiintifica │ 2│ 857│ │ 2│ 21│
│Asistent I │ 1│ 684│ │ 1│ 8│
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ │ 961│ 1│ 1│ 12│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul │ │ │ │ │ │
│II, economist, referent, inginer gradul I │ 4│ 768│ │ 4│ 37│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ 6│ 602│ │ 6│ 43│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I │ 1│ 553│ │ 1│ 7│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III │ 3│ 457│ │ 3│ 16│
│Operator, controlor date IV │ 2│ 439│ │ 2│ 11│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 203│ │ -3│ 200│ 1.182│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 12│ 493│ │ 12│ 71│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 9│ 450│ │ 9│ 49│
│Casier magaziner; I │ 17│ 528│ │ 17│ 108│
│Casier magaziner; II │ 11│ 474│ │ 11│ 63│
│Functionar arhivar; I │ 28│ 517│ │ 28│ 174│
│Functionar arhivar; II │ 10│ 474│ │ 10│ 57│
│Functionar arhivar; III │ 8│ 432│ │ 8│ 41│
│Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; I │ 26│ 429│ -2│ 24│ 124│
│Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; II │ 5│ 419│ │ 5│ 25│
│Muncitor calificat I │ 3│ 571│ │ 3│ 21│
│Muncitor calificat II │ 8│ 541│ │ 8│ 52│
│Muncitor calificat III │ 54│ 504│ │ 54│ 327│
│Muncitor calificat IV │ 5│ 474│ │ 5│ 28│
│Muncitor calificat VI │ 1│ 429│ │ 1│ 5│
│Muncitor necalificat │ 2│ 419│ -1│ 1│ 5│
│Sofer │ 4│ 691│ │ 4│ 33│
│6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │ │
│MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 156│ │ │ 156│ 2.212│
│din care: │ │ │ │ │ │
│V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 91│ │ 55│ 146│ 2.087│
│1. Inalti functionari publici │ 1│ │ │ 1│ 40│
│Director general executiv │ 1│ 3.373│ │ 1│ 40│
│2. Functii publice de conducere │ 3│ │ │ 3│ 56│
│Director │ 2│ 1.565│ │ 2│ 38│
│Sef birou │ 1│ 1.565│ │ 1│ 19│
│3. Functii publice de executie │ 87│ │ 55│ 142│ 1.990│
│a. Clasa I - studii superioare │ 86│ │ 55│ 141│ 1.983│
│Consilier superior treapta 1 │ 4│ 1.565│ 2│ 6│ 113│
│Consilier superior treapta 2 │ 5│ 1.369│ │ 5│ 82│
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.240│ 1│ 2│ 30│
│Expert superior treapta 2 │ 1│ 1.369│ │ 1│ 16│
│Expert superior treapta 3 │ 1│ 1.240│ │ 1│ 15│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 925│ │ 1│ 11│
│Expert principal treapta 3 │ 2│ 925│ │ 2│ 22│
│Inspector principal treapta 3 │ 2│ 925│ │ 2│ 22│
│Consilier asistent treapta 1 │ 1│ 833│ │ 1│ 10│
│Consilier asistent treapta 2 │ 2│ 776│ -1│ 1│ 9│
│Expert asistent treapta 2 │ 1│ 776│ -1│ │ │
│Inspector asistent treapta 2 │ 1│ 776│ │ 1│ 9│
│Inspector asistent treapta 3 │ 1│ 721│ │ 1│ 9│
│Consilier superior treapta 1 │ 16│ 1.465│ -1│ 15│ 264│
│Consilier superior treapta 2 │ 9│ 1.313│ -4│ 5│ 79│
│Consilier superior treapta 3 │ │ 1.190│ 6│ 6│ 86│
│Expert superior treapta 2 │ │ 1.313│ 42│ 42│ 662│
│Inspector superior treapta 2 │ 1│ 1.313│ │ 1│ 16│
│Inspector superior treapta 3 │ │ 1.190│ 1│ 1│ 14│
│Consilier principal treapta 1 │ 1│ 1.066│ │ 1│ 13│
│Consilier principal treapta 2 │ 10│ 958│ │ 10│ 115│
│Consilier principal treapta 3 │ │ 887│ 2│ 2│ 21│
│Expert principal treapta 2 │ │ 958│ 10│ 10│ 115│
│Inspector principal treapta 1 │ 8│ 1.066│ -1│ 7│ 90│
│Inspector principal treapta 2 │ 5│ 958│ -2│ 3│ 34│
│Inspector principal treapta 3 │ 2│ 887│ │ 2│ 21│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 1.066│ -1│ │ │
│Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 958│ │ 1│ 12│
│Expert asistent treapta 1 │ │ 799│ 2│ 2│ 19│
│Inspector asistent treapta 2 │ 8│ 746│ -5│ 3│ 27│
│Inspector asistent treapta 3 │ │ 693│ 5│ 5│ 42│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 1│ 693│ -1│ │ │
│Inspector debutant │ │ 533│ 1│ 1│ 6│
│c. Clasa III - studii medii │ 1│ │ │ 1│ 6│
│Referent principal treapta 2 │ 1│ 537│ │ 1│ 6│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 63│ │ -55│ 8│ 108│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul IA │ 58│ 1.325│ -54│ 4│ 64│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 2│ 1.160│ │ 2│ 28│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 1│ 845│ -1│ │ │
│Referent, inspector, revizor contabil; debutant │ 1│ 439│ │ 1│ 5│
│Medic specialist │ 1│ 974│ │ 1│ 12│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 2│ │ │ 2│ 17│
│Sofer │ 2│ 691│ │ 2│ 17│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┘
ANEXA 5/03/20/120


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la in PROGRAM ESTIMARI
CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2005 2006 2007 ────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 261.111 157.922 29.843 29.882 14.074 14.519 14.871
finantare II 261.111 157.922 29.843 29.882 14.074 14.519 14.871
1.3 Credite ext. I 101.700 86.386 7.529 7.785
II 101.700 86.386 7.529 7.785
1.7 Alte surse I 159.411 71.536 22.314 22.097 14.074 14.519 14.871
II 159.411 71.536 22.314 22.097 14.074 14.519 14.871
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 954 954
finantare II 954 954
1.7 Alte surse I 954 954
II 954 954
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 260.157 157.922 29.843 28.928 14.074 14.519 14.871
finantare II 260.157 157.922 29.843 28.928 14.074 14.519 14.871
1.3 Credite ext. I 101.700 86.386 7.529 7.785
II 101.700 86.386 7.529 7.785
1.7 Alte surse I 158.457 71.536 22.314 21.143 14.074 14.519 14.871
II 158.457 71.536 22.314 21.143 14.074 14.519 14.871
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.03 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 242.077 152.641 24.139 26.277 12.636 13.038 13.346
finantare II 242.077 152.641 24.139 26.277 12.636 13.038 13.346
1.3 Credite ext. I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7 Alte surse I 144.209 67.955 18.457 18.777 12.636 13.038 13.346
II 144.209 67.955 18.457 18.777 12.636 13.038 13.346
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 954 954
finantare II 954 954
1.7 Alte surse I 954 954
II 954 954
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 241.123 152.641 24.139 25.323 12.636 13.038 13.346
finantare II 241.123 152.641 24.139 25.323 12.636 13.038 13.346
1.3 Credite ext. I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7 Alte surse I 143.255 67.955 18.457 17.823 12.636 13.038 13.346
II 143.255 67.955 18.457 17.823 12.636 13.038 13.346
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI
SURSE DE FINANTARE

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
I ─ credite de CHELTUIELI CHELTUIELI ──────────────────────────────────────────
angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE PROGRAM ESTIMARI
II ─ credite bugetare pana la in 2007 ─────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2005 2006 2008 2009 2010 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03-- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 19.034 5.281 5.704 3.605 1.438 1.481 1.525
finantare II 19.034 5.281 5.704 3.605 1.438 1.481 1.525
1.3 Credite ext. I 3.832 1.700 1.847 285
II 3.832 1.700 1.847 285
1.7 Alte surse I 15.202 3.581 3.857 3.320 1.438 1.481 1.525
II 15.202 3.581 3.857 3.320 1.438 1.481 1.525
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s─a obtinut din centralizarea a 8 fise.
Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
ANEXA 5/03/20/121


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0002


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AMENAJARE SEDIU CASA LOCALA DE PENSII BIRLAD

Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector VASLUI
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BIRLAD
1.3 Amplasament STR. STROE BELLOESCU NR. 3

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de DECIZIA NR. /2006
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna 08 /anul 2006 ) 954
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) S.C. 559 71 mp
S.D. 559 71 mp

3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 6

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna 01 /anul 2007 ) 954
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 6
3. Data inceperii investitiei (luna/an) 03/2007
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 03/2007
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 954

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 20.68.03.0002)
─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 954 954
finantare II 954 954
1.7 Alte surse I 954 954
II 954 954
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001b CNPAS

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 43.825
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 6.371
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 26.648


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001b CNPAS)

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 76.844 43.825 6.371 6.323 6.576 6.773 6.976
finantare II 76.844 43.825 6.371 6.323 6.576 6.773 6.976
1.7 Alte surse I 76.844 43.825 6.371 6.323 6.576 6.773 6.976
II 76.844 43.825 6.371 6.323 6.576 6.773 6.976
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001bBM CP

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 107.816
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 6.932
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 9.000


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001bBM CP)

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 123.748 107.816 6.932 9.000
finantare II 123.748 107.816 6.932 9.000
1.3 Credite ext. I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7 Alte surse I 25.880 23.130 1.250 1.500
II 25.880 23.130 1.250 1.500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001c


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate
si fezabilitate

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 1.000
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 1.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 4.195

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001c)


I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ──────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
finantare II 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
1.7 Alte surse I 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.001


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 9.836
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 24.500

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv: 20.68.03.001)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ──────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
finantare II 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
1.7 Alte surse I 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
II 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 3.581
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 1.323
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 5.770

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv: 20.69.03.001)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ───────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
finantare II 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
1.7 Alte surse I 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
II 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.002 b BM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 1.700
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 2.527
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 342

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv: 20.69.03.002b BM)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 4.569 1.700 2.527 342
finantare II 4.569 1.700 2.527 342
1.3 Credite ext. I 3.832 1.700 1.847 285
II 3.832 1.700 1.847 285
1.7 Alte surse I 737 680 57
II 737 680 57
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.003


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 1.854
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 1.937

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv: 20.69.03.003)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.791 1.854 1.937
finantare II 3.791 1.854 1.937
1.7 Alte surse I 3.791 1.854 1.937
II 3.791 1.854 1.937
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de StatANEXA 1/04


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
pe anul 2007

─ SINTEZA ─

─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 2.429.696│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 2.289.696│
│2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 2.271.403│
│2004 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 1.610.370│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 1.610.370│
│2104 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 661.033│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │
│ │datorate de asigurati │ 661.033│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 18.293│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATI │ 10.733│
│3104 │VENITURI DIN DOBANZI │ 10.733│
│ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 10.733│
│3600 04 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 7.560│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.560│
│ 50 │Alte venituri │ 7.560│
│4004 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 90.000│
│ 03 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │
│ │acordate pentru infiintarea si dezvoltarea │ │
│ │de intreprinderi mici si mijlocii │ 90.000│
│4100 04 │IV. SUBVENTII │ 50.000│
│4200 │SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 50.000│
│4204 │SUBVENTII LA BUGETUL DE STAT │ 50.000│
│ 25 │Subventii primite de bugetul │ │
│ │asigurarilor pentru somaj │ 50.000│
│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.370.859│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.278.625│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 91.853│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
│ 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 6.397│
│ 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 10.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
│ 01 │Transferuri curente │ 475.545│
│ 01 │Transferuri catre institutii publice │ 17.900│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 281.714│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 103.665│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 71.745│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 521│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.834│
│ 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │
│ │finantare nerambursabila │ 509│
│ 11 │Cofinantarea asistentei financiare │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │
│ │Comunitatea Europeana │ 6.325│
│ 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 243│
│ 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 243│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.558.683│
│ 01 │Asigurari sociale │ 1.254.499│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 304.184│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 302.330│
│ 02 │Ajutoare sociale in natura │ 1.854│
│ 59 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 41.850│
│ 25 │Sume aferente platii creantelor salariale │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 56.519│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.940.296│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.894.362│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 89.376│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 371.880│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.297.839│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 10.219│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│6504 │INVATAMANT │ 49.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 454│
│ 01 │Salarii de baza │ 194│
│ 02 │Salarii de merit │ 5│
│ 03 │Indemnizatie de conducere │ 24│
│ 04 │Spor de vechime │ 35│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│
│ 07 │Ore suplimentare │ 20│
│ 08 │Fond de premii │ 41│
│ 09 │Prima de vacanta │ 100│
│ 12 │Indemnizatii platite unor persoane │ │
│ │din afara unitatii │ 2│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 25│
│ 03 │Contributii │ 148│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 94│
│ 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 13│
│ 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 33│
│ 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 5│
│ 06 │Contributii pentru concedii si │ │
│ │indemnizatii │ 3│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.236│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 14.256│
│ 01 │Furnituri de birou │ 77│
│ 02 │Materiale pentru curatenie │ 20│
│ 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 591│
│ 04 │Apa, canal si salubritate │ 93│
│ 05 │Carburanti si lubrifianti │ 57│
│ 06 │Piese de schimb │ 81│
│ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 191│
│ 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 11.386│
│ 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 1.760│
│ 02 │Reparatii curente │ 226│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 351│
│ 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 101│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 10│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 10│
│ 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 25│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 67│
│ 14 │Protectia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 298│
│ 04 │Chirii │ 115│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 183│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
│ 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 6.397│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
│ 01 │Transferuri curente │ 17.900│
│ 01 │Transferuri catre institutii publice │ 17.900│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 2.604│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.604│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 750│
│ 02 │Ajutoare sociale in natura │ 1.854│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
│ 01 │Active fixe │ 2.295│
│ 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 1.950│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 345│
│ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 4.000│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 17.900│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 17.900│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 31.134│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.891.262│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.851.623│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.180│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 62.541│
│ 01 │Salarii de baza │ 40.842│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.396│
│ 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.503│
│ 04 │Spor de vechime │ 7.400│
│ 06 │Alte sporuri │ 427│
│ 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 08 │Fond de premii │ 5.648│
│ 09 │Prima de vacanta │ 2.000│
│ 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │
│ │afara unitatii │ 1.816│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 159│
│ 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 150│
│ 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 29│
│ 04 │Locuinta de serviciu foslosita de │ │
│ │salariat si familia sa │ 14│
│ 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 15│
│ 03 │Contributii │ 18.610│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.680│
│ 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.550│
│ 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 4.330│
│ 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 615│
│ 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 435│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 74.140│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 35.106│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.056│
│ 02 │Materiale pentru curatenie │ 150│
│ 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 5.248│
│ 04 │Apa, canal si salubritate │ 450│
│ 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.010│
│ 06 │Piese de schimb │ 500│
│ 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │
│ │internet │ 3.900│
│ 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 17.844│
│ 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 4.948│
│ 02 │Reparatii curente │ 2.000│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.597│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.597│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.050│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.368│
│ 02 │Deplasari in strainatate │ 682│
│ 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 229│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 113│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 896│
│ 14 │Protectia muncii │ 76│
│ 16 │Studii si cercetari │ 85│
│ 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │
│ │imprumuturilor │ 285│
│ 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │
│ │imprumuturilor externe │ 285│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 31.703│
│ 02 │Protocol si reprezentare │ 100│
│ 04 │Chirii │ 4.500│
│ 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 16.768│
│ 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 101│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 10.234│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.238│
│ 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.238│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
│ 01 │Transferuri curente │ 353.980│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 281.714│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 71.745│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 521│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.295.235│
│ 01 │Asigurari sociale │ 1.254.499│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 40.736│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 40.736│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 25 │Sume eferente platii creantelor salariale │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.420│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.420│
│ 01 │Active fixe │ 25.290│
│ 01 │Constructii │ 21.500│
│ 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 2.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 650│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.140│
│ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 4.130│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 10.219│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│ 01 │Rambursari de credite externe │ 10.219│
│ 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 10.219│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.608.479│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.736│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 40.736│
│ 16 │Asigurari pentru plata creantelor salariale │ 41.850│
│ 17 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │
│ │de garantare a creantelor salariale │ 8.150│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 565│
│ 02 │Alte cheltuieli de admoinistrare fond │ 7.585│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 192.047│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 16.203│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 175.844│
│8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 430.563│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 430.563│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 384.263│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.477│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.477│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.477│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
│ 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 10.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
│ 01 │Transferuri curente │ 103.665│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 103.665│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.834│
│ 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │
│ │nerambursabila │ 509│
│ 11 │Cofinantarea asistentei financiare │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │
│ │Comunitatea Europeana │ 6.325│
│ 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 243│
│ 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 243│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 260.844│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 260.844│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 260.844│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 46.300│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
│ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj │ 45.000│
│ 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │
│ │guvernamentale si administrate prin agentii │ │
│ │de credit │ 1.300│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 430.563│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 106.142│
│ 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 271.044│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 53.377│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 58.837*)│


*) din care: 180.758 mii lei reprezinta excedentul Fondului de garantare pentru
plata creantelor salariale si 121.921 mii lei reprezinta deficitul sistemului de
asigurari pentru somaj care se finanteaza din disponibilitatile anilor precedenti.


ANEXA 2/04


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2007

─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ │───────────── │ 2.411.785│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.294.228│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.953│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 107.285│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.558.683│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.270│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.270│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 75.287│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 65.068│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│6500 │INVATAMANT │ 49.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.236│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 2.604│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
│6800 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.910.285│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.864.091│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.351│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 86.437│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.295.235│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.975│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.975│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 10.219│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│8000 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │
│ │SI DE MUNCA │ 433.698│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 387.398│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.612│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 260.844│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 46.300│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
│8700 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 18.768│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 18.768│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 2.370.859│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.278.625│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.782│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 91.853│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.597│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 475.545│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.558.683│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.715│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.715│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 56.519│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│6504 │INVATAMANT │ 49.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.739│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 602│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.236│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.397│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.900│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 2.604│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.295│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.295│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 17.900│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 17.900│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 31.134│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.891.262│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.851.623│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.180│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 74.140│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.238│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 353.980│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.295.235│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 41.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.420│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.420│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 10.219│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 10.219│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.608.479│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.736│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 40.736│
│ 16 │Asigurari pentru plata creantelor salariale │ 41.850│
│ 17 │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ │
│ │de garantare a creantelor salariale │ 8.150│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 565│
│ 02 │Alte cheltuieli de admoinistrare fond │ 7.585│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 192.047│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 16.203│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 175.844│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 430.563│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 384.263│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.477│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 10.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 103.665│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.077│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 260.844│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 46.300│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 46.300│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 430.563│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 106.142│
│ 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 271.044│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 53.377│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 40.926│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.603│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 18.768│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 19.023│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.468│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 12.297│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 19.023│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 19.023│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 3.135│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.135│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.135│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 3.135│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 18.768│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 18.768│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 18.768│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 3/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate pe anul 2007
(sumele alocate din credite externe)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │──────────────- │ 40.926│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.603│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 18.768│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 19.023│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.468│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 171│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 171│
│ 13 │Indemnizatii de delegare │ 171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 12.297│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.600│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.600│
│ 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.280│
│ 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.180│
│ 02 │Deplasari in strainatate │ 100│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 1.600│
│ 13 │Pregatire profesionala │ 1.500│
│ 16 │Studii si cercetari │ 2.200│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.117│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.117│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.555│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.555│
│ 01 │Active fixe │ 6.555│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 3.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.555│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 19.023│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 19.023│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 3.135│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.135│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.135│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.135│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.135│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 3.135│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 18.768│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 18.768│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 18.768│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 18.768│
└──────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 4/04

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Numarul maxim de posturi si fondul
aferent salariilor de baza
pe anii 2006 - 2007
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬────────────-┐
│ │ Numar │ Salariu │ Modificarea │ Numar │Fond aferent │
│ │maxim de│ mediu de │ numarului de │maxim de│ salariilor │
│ │posturi │baza in luna│ posturi in │posturi │ de baza pe │
│ │in anul │ decembrie │anul 2007 fata│in anul │ anul 2007 │
│ │ 2006 │ 2006 │ de anul 2006 │ 2007 │ (mii lei) │
│ │ │ (lei) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5=(2*4* │
│ │ │ │ │ │12 luni)/1000│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│TOTAL: │ 3.430 │ │ -114│ 3.316 │ 41.036 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│6504 INVATAMANT - SOMAJ │ │ │ 15│ 15 │ 194 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ │ │ 9│ 9 │ 139 │
│2. Functii publice de conducere │ │ │ 2│ 2 │ 35 │
│Director executiv │ │ 1.465│ 1│ 1 │ 18 │
│Director executiv adjunct │ │ 1.465│ 1│ 1 │ 18 │
│3. Functii publice de executie │ │ │ 7│ 7 │ 104 │
│a. Clasa I - studii superioare │ │ │ 7│ 7 │ 104 │
│Consilier superior treapta 1 │ │ 1.465│ 3│ 3 │ 53 │
│Consilier superior treapta 2 │ │ 1.313│ 1│ 1 │ 16 │
│Consilier superior treapta 3 │ │ 1.190│ 1│ 1 │ 14 │
│Consilier principal treapta 3 │ │ 887│ 2│ 2 │ 21 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ │ │ 4│ 4 │ 40 │
│Consilier, expert inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ │ 961│ 2│ 2 │ 23 │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul│ │ │ │ │ │
│IV, economist, referent, inginer gradul III │ │ 715│ 2│ 2 │ 17 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ │ │ 2│ 2 │ 14 │
│Administrator I │ │ 600│ 1│ 1 │ 7 │
│Sofer │ │ 571│ 1│ 1 │ 7 │
│6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SOMAJ │ 3.430 │ │ -129│ 3.301 │ 40.842 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupa functii de demnintate publica │ │ │ 1│ 1 │ 61 │
│Presedinte al Agentiei Nationale pentru │ │ │ │ │ │
│Ocuparea Fortei de Munca │ │ 5.102│ 1│ 1 │ 61 │
│V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 3.359 │ │ -132│ 3.227 │ 40.228 │
│1. Inalti functionari publici │ 1 │ │ │ 1 │ 40 │
│Secretar general │ │ 3.373│ 1│ 1 │ 40 │
│Director general executiv │ 1 │ 3.373│ -1│ │ │
│2. Functii publice de conducere │ 469 │ │ 11│ 480 │ 8.472 │
│Director │ 9 │ 1.565│ 1│ 10 │ 188 │
│Sef serviciu │ 14 │ 1.565│ 4│ 18 │ 338 │
│Director executiv │ 42 │ 1.465│ │ 42 │ 738 │
│Director executiv adjunct │ 84 │ 1.465│ 6│ 90 │ 1.582 │
│Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel oras │ 188 │ 1.465│ │ 188 │ 3.305 │
│Sef birou, sef administratie financiara - nivel comuna │ 132 │ 1.465│ │ 132 │ 2.321 │
│3. Functii publice de executie │ 2.889 │ │ -143│ 2.746 │ 31.716 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.440 │ │ -127│ 1.313 │ 18.386 │
│Consilier superior treapta 1 │ 38 │ 1.565│ -8│ 30 │ 563 │
│Consilier superior treapta 2 │ 13 │ 1.369│ -3│ 10 │ 164 │
│Consilier superior treapta 3 │ 8 │ 1.240│ │ 8 │ 119 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 1 │ 1.565│ │ 1 │ 19 │
│Consilier principal treapta 1 │ 2 │ 1.111│ │ 2 │ 27 │
│Expert principal treapta 1 │ 16 │ 1.111│ │ 16 │ 213 │
│Expert principal treapta 2 │ 1 │ 999│ │ 1 │ 12 │
│Expert principal treapta 3 │ 4 │ 925│ │ 4 │ 44 │
│Inspector principal treapta 1 │ 14 │ 1.111│ -6│ 8 │ 107 │
│Inspector principal treapta 2 │ 2 │ 999│ │ 2 │ 24 │
│Inspector principal treapta 3 │ 10 │ 925│ -5│ 5 │ 56 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 2 │ 1.111│ │ 2 │ 27 │
│Expert asistent treapta 1 │ 2 │ 833│ │ 2 │ 20 │
│Expert asistent treapta 2 │ 4 │ 776│ -2│ 2 │ 19 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 6 │ 833│ │ 6 │ 60 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 12 │ 776│ -5│ 7 │ 65 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 27 │ 721│ -19│ 8 │ 69 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 6 │ 833│ │ 6 │ 60 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 1 │ 721│ -1│ │ │
│Inspector debutant │ 4 │ 533│ │ 4 │ 26 │
│Auditor superior treapta 1 │ 1 │ 2.188│ │ 1 │ 26 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1 │ 1.733│ │ 1 │ 21 │
│Consilier superior treapta 1 │ 409 │ 1.465│ -3│ 406 │ 7.137 │
│Consilier superior treapta 2 │ 97 │ 1.313│ -17│ 80 │ 1.260 │
│Consilier superior treapta 3 │ │ 1.190│ 47│ 47 │ 671 │
│Expert superior treapta 1 │ 1 │ 1.465│ │ 1 │ 18 │
│Expert superior treapta 2 │ 1 │ 1.313│ │ 1 │ 16 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 14 │ 1.465│ │ 14 │ 246 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 5 │ 1.313│ │ 5 │ 79 │
│Consilier principal treapta 1 │ 9 │ 1.066│ │ 9 │ 115 │
│Consilier principal treapta 2 │ 4 │ 958│ -1│ 3 │ 34 │
│Expert principal treapta 1 │ 53 │ 1.066│ -5│ 48 │ 614 │
│Expert principal treapta 2 │ 13 │ 958│ │ 13 │ 149 │
│Expert principal treapta 3 │ 12 │ 887│ -8│ 4 │ 43 │
│Inspector principal treapta 1 │ 213 │ 1.066│ -12│ 201 │ 2.571 │
│Inspector principal treapta 2 │ 21 │ 958│ -11│ 10 │ 115 │
│Inspector principal treapta 3 │ 8 │ 887│ -1│ 7 │ 75 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 27 │ 1.066│ 1│ 28 │ 358 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 6 │ 958│ │ 6 │ 69 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ │ 887│ 1│ 1 │ 11 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 2 │ 693│ -1│ 1 │ 8 │
│Expert asistent treapta 1 │ 8 │ 799│ -1│ 7 │ 67 │
│Expert asistent treapta 2 │ 41 │ 746│ -7│ 34 │ 304 │
│Expert asistent treapta 3 │ 1 │ 693│ │ 1 │ 8 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 40 │ 799│ -4│ 36 │ 345 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 124 │ 746│ -16│ 108 │ 967 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 48 │ 693│ -37│ 11 │ 91 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 6 │ 799│ │ 6 │ 58 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 39 │ 746│ │ 39 │ 349 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 2 │ 693│ │ 2 │ 17 │
│Expert debutant │ 5 │ 533│ │ 5 │ 32 │
│Inspector debutant │ 4 │ 533│ -3│ 1 │ 6 │
│Consilier juridic debutant │ 1 │ 533│ │ 1 │ 6 │
│Auditor superior treapta 1 │ 19 │ 1.465│ │ 19 │ 334 │
│Auditor superior treapta 2 │ 19 │ 1.313│ │ 19 │ 299 │
│Auditor superior treapta 3 │ 4 │ 1.190│ │ 4 │ 57 │
│Auditor principal treapta 1 │ 8 │ 1.066│ │ 8 │ 102 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1 │ 958│ │ 1 │ 12 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurta durata │ 169 │ │ -1│ 168 │ 2.270 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4 │ 1.268│ │ 4 │ 61 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1 │ 857│ │ 1 │ 10 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2 │ 481│ │ 2 │ 12 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 113 │ 1.258│ -1│ 112 │ 1.691 │
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 15 │ 1.021│ │ 15 │ 184 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 22 │ 851│ │ 22 │ 225 │
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 4 │ 829│ │ 4 │ 40 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 4 │ 527│ │ 4 │ 25 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 4 │ 476│ │ 4 │ 23 │
│c. Clasa III - studii medii │ 1.280 │ │ -15│ 1.265 │ 11.060 │
│Referent superior treapta 1 │ 21 │ 829│ │ 21 │ 209 │
│Referent superior treapta 2 │ 1 │ 717│ │ 1 │ 9 │
│Referent superior treapta 3 │ 1 │ 640│ │ 1 │ 8 │
│Referent principal treapta 1 │ 7 │ 570│ │ 7 │ 48 │
│Referent principal treapta 2 │ 4 │ 537│ │ 4 │ 26 │
│Referent asistent treapta 1 │ 2 │ 501│ │ 2 │ 12 │
│Referent asistent treapta 2 │ 1 │ 488│ │ 1 │ 6 │
│Referent asistent treapta 3 │ 4 │ 472│ -2│ 2 │ 11 │
│Referent superior treapta 1 │ 827 │ 804│ -17│ 810 │ 7.815 │
│Referent superior treapta 2 │ 108 │ 695│ │ 108 │ 901 │
│Referent superior treapta 3 │ 10 │ 609│ │ 10 │ 73 │
│Referent principal treapta 1 │ 194 │ 570│ │ 194 │ 1.327 │
│Referent principal treapta 2 │ 14 │ 532│ │ 14 │ 89 │
│Referent principal treapta 3 │ 3 │ 515│ 1│ 4 │ 25 │
│Referent asistent treapta 1 │ 21 │ 497│ │ 21 │ 125 │
│Referent asistent treapta 2 │ 50 │ 487│ 3│ 53 │ 310 │
│Referent asistent treapta 3 │ 11 │ 471│ │ 11 │ 62 │
│Referent debutant │ 1 │ 454│ │ 1 │ 5 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 12 │ │ 2│ 14 │ 128 │
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ 1 │ 1.325│ │ 1 │ 16 │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul│ │ │ │ │ │
│III, economist, referent, inginer gradul II │ 3 │ 1.051│ │ 3 │ 38 │
│Referent IA │ 4 │ 676│ 2│ 6 │ 49 │
│Referent I │ 2 │ 588│ │ 2 │ 14 │
│Referent III │ 2 │ 479│ │ 2 │ 12 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 59 │ │ │ 59 │ 424 │
│Stenodactilograf I │ 4 │ 504│ │ 4 │ 24 │
│Stenodactilograf II │ 1 │ 462│ │ 1 │ 6 │
│Administrator I │ 2 │ 600│ │ 2 │ 14 │
│Casier magaziner; I │ 3 │ 528│ │ 3 │ 19 │
│Functionar arhivar; I │ 9 │ 517│ │ 9 │ 56 │
│Functionar arhivar; II │ 1 │ 474│ │ 1 │ 6 │
│Sofer IA │ 2 │ 691│ -2│ │ │
│Sofer II │ 24 │ 606│ -24│ │ │
│Muncitor calificat I │ 4 │ 571│ │ 4 │ 27 │
│Muncitor calificat II │ 5 │ 541│ │ 5 │ 32 │
│Muncitor calificat III │ 4 │ 504│ │ 4 │ 24 │
│Sofer │ │ 691│ 26│ 26 │ 216 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────-┘
ANEXA 5/04/20/128

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la in PROGRAM ESTIMARI
CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investitii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 77.336 21.781 13.051 34.140 2.533 2.645 3.186
finantare II 77.336 21.781 13.051 34.140 2.533 2.645 3.186
1.2 Credite int. I 59.174 15.055 8.170 27.585 2.533 2.645 3.186
II 59.174 15.055 8.170 27.585 2.533 2.645 3.186
1.3 Credite ext. I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 65.04 -- INVATAMANT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
finantare II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2 Credite int. I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
finantare II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2 Credite int. I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.04 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 63.298 14.681 12.041 31.845 1.447 1.518 1.766
finantare II 63.298 14.681 12.041 31.845 1.447 1.518 1.766
1.2 Credite int. I 45.136 7.955 7.160 25.290 1.447 1.518 1.766
II 45.136 7.955 7.160 25.290 1.447 1.518 1.766
1.3 Credite ext. I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.
Nota: Credite Interne = Bugetul Asigurarilor pentru somaj
ANEXA 5/ 04 / 20/ 129

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 65.04 -- INVATAMANT
Cod 20.65.04.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTITII
b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 7.100
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 1.010
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 5.928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT,
SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv : 20.65.04.001)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
finantare II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2 Credite int. I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia
costurilor de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001a ANOFM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTITII
a) achizitii de imobileTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 4.500
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 4.860
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 21.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT,
SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.001a ANOFM)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ─────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 30.860 4.500 4.860 21.500
finantare II 30.860 4.500 4.860 21.500
1.2 Credite int. I 30.860 4.500 4.860 21.500
II 30.860 4.500 4.860 21.500
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia
costurilor
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001b ANOFM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTITII
b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 1.945
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 539
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 7.039
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT,
SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.001b ANOFM)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
finantare II 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
1.2 Credite int. I 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
II 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia
costurilor
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001BM ANOFM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTITII
b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2005 (mii lei) 8.236
6. Valoarea preliminata in anul 2006 (mii lei) 6.642
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei) 8.037
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT,
SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.001BM ANOFM)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2005 2006 2007 ────────────────────────────────────────────────────
2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 22.915 8.236 6.642 8.037
finantare II 22.915 8.236 6.642 8.037
1.2 Credite int. I 4.753 1.510 1.761 1.482
II 4.753 1.510 1.761 1.482
1.3 Credite ext. I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia
costurilor
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 6/04/

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI

SINTEZA
sumelor alocate pentru institutii publice
finantate partial din venituri proprii


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ ├──────────────────────────────── │ 18.240│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 340│
│3300 │C2.VANZARI DE, BUNURI SI SERVICII │ 340│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 340│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si │ │
│ │alte activitãţi │ 340│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 17.900│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 17.900│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 17.900│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 18.240│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.130│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 11.515│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 1.615│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.110│
│6510 │INVĂŢĂMÂNT │ 18.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.130│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.327│
│ 01│Salarii de bazã │ 1.457│
│ 02│Salarii de merit │ 43│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 86│
│ 04│Spor de vechime │ 337│
│ 06│Alte sporuri │ 12│
│ 07│Ore suplimentare │ 93│
│ 08│Fond de premii │ 204│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │
│ │afara unitãţii │ 16│
│6510 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 37│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 42│
│ 03 │Contribuţii │ 673│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 440│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 56│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 149│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 11│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.515│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 10.817│
│ 01│Furnituri de birou │ 50│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 34│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 730│
│ 04│Apa canal si salubritate │ 67│
│ 05│Carburanţi si lubrifianţi │ 114│
│ 06│Piese de schimb │ 141│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 246│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 8.273│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.162│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 60│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 203│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 203│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 180│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 180│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 47│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ 83│
│ 14 │Protecţia muncii │ 73│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 52│
│ 04│Chirii │ 35│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.615│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 1.615│
│ 02│Ajutoare sociale in naturã │ 1.615│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 50│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 60│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
ŞI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
BRAŞOV

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 4.164│
│ │ │ │
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 50│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII │ 50│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 50│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 50│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 4.114│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.114│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 4.114│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 4.164│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.148│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.246│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 402│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16│
│6510 │INVĂŢĂMÂNT │ 4.164│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.148│
│ 10 │TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 375│
│ 01│Salarii de baza │ 210│
│ 02│Salarii de merit │ 7│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 11│
│ 04│Spor de vechime │ 47│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 55│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 2│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 18│
│ 03 │Contribuţii │ 125│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 80│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de somaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 28│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 4│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.246│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.103│
│ 01│Furnituri de birou │ 22│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 20│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 264│
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 9│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 17│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet │ 68│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.388│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 298│
│6510 20 05 │Bunuri de natura abiectelor de inventar │ 38│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 38│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii si materiale documentare │ 10│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 402│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 402│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 402│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16│
│ 01 │Active fixe │ 16│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 6│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 4.164│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare │ │
│ │şi recalificare │ 4.164│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/02


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
ŞI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
CALĂRAŞI

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2007


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 4.688│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 70│
│3300 │C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 70│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 70│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte activitãţi│ 70│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 4.618│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.618│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 4.618│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 4.688│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.671│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 624│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.678│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 369│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.017│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.017│
│6510 │INVATAMANT │ 4.688│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.671│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 624│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 497│
│ 01│Salarii de baza │ 296│
│ 02│Salarii de merit │ 8│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 15│
│ 04│Spor de vechime │ 66│
│ 06│Alte sporuri │ 4│
│ 07│Ore suplimentare │ 28│
│ 08│Fond de premii │ 53│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 11│
│6510 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 4│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 12│
│ 03 │Contribuţii │ 127│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 83│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 29│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │si boli profesionale │ 2│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii │ 3│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.678│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 1.631│
│ 01│Furnituri de birou │ 4│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 152│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 9│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 27│
│ 06│Piese de schimb │ 15│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet │ 22│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.099│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si │ │
│ │funcţionare │ 300│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 13│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 13│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii si materiale documentare │ 8│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 369│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 369│
│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 369│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.017│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.017│
│ 01 │Active fixe │ 17│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 7│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 10│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.000│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 4.688│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 4.688│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/03


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
CLUJ

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
partial din venituri proprii
pe anul 2007


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.442│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 60│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII │ 60│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 60│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte activitãţi│ 60│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.382│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.382│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.382│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.442│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.425│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 452│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.647│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 326│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17│
│6510 │INVATAMANT │ 2.442│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.425│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 452│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 361│
│ 01│Salarii de baza │ 229│
│ 02│Salarii de merit │ 7│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 12│
│ 04│Spor de vechime │ 61│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 10│
│ 08│Fond de premii │ 24│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 91│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 61│
│6510 10 03 02│Contributii de asigurãri de şomaj │ 8│
│ 03│Contributii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 19│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca │ │
│ │si boli profesionale │ 1│
│6510 10 03 06│Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 2│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.647│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 1.437│
│ 01│Furnituri de birou │ 3│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 90│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 8│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 68│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet │ 80│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.000│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si │ │
│ │funcţionare │ 170│
│6510 20 02 │Reparatii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 90│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 90│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii si materiale documentare │ 15│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 10│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 326│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 326│
│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 326│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17│
│ 01 │Active fixe │ 17│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 7│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 10│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.442│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 2.442│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALI
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
DOLJ

BUGETUL
Instituţiilor publice finatate parţial
din venituri proprii pe anul 2007Font 8*
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.165│
│ │ │ │
│0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 35│
│3300 │C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 35│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 35│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte activitãţi│ 35│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.130│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.130│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.130│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 2.165│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.145│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.610│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 116│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│6510 │ÎNVATAMANT │ 2.165│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.145│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 419│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 324│
│ 01│Salarii de baza │ 209│
│ 02│Salarii de merit │ 7│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 16│
│ 04│Spor de vechime │ 38│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 19│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 5│
│6510 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 3│
│ 03 │Contribuţii │ 95│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 63│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 20│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 1│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii │ 3│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.610│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 1.530│
│ 01│Furnituri de birou │ 7│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 35│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 5│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 14│
│ 06│Piese de schimb │ 10│
│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 23│
│6510 20 01 09│Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.335│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si │ │
│ │functionare │ 98│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 50│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 50│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 22│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 22│
│ 11 │Cãrti, publicaţii si materiale documentare │ 4│
│6510 20 30 │Alte cheltuieli │ 4│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 116│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 116│
│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 116│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│ 01 │Active fixe │ 20│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 10│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 10│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.165│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 2.165│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/05

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
TELEORMAN

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri
proprii pe anul 2007

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.127│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURl CURENTE │ 25│
│3300 │C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 25│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 25│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte activitãţi│ 25│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.102│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII │ 2.102│
│ 09 │Subvenţii pentru institutii publice │ 2.102│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 2.127│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.107│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 493│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.338│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 276│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│6510 │ÎNVATAMANT │ 2.127│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.107│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 493│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 375│
│ 01│Salarii de baza │ 259│
│ 02│Salarii de merit │ 7│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 16│
│ 04│Spor de vechime │ 62│
│ 08│Fond de premii │ 26│
│ 13│Indemnizatii de delegare │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 118│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 75│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 28│
│6510 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 2│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizatii │ 3│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.338│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 1.248│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03│Incãlzit, iluminat si forta motrica │ 76│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 12│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 11│
│ 06│Piese de schimb │ 20│
│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 29│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.047│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │funcţionare │ 46│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Carti, publicaţii si materiale documentare │ 5│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 276│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 276│
│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 276│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│ 01 │Active fixe │ 20│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 10│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 10│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.127│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 2.127│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/06

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
VÂLCEA

BUGETUL
Institutiilor publice finantate
parţial din
venituri proprii pe anul 2007
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.654│
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 100│
│3300 │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII │ 100│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 100│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte activitãţi│ 100│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.554│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.554│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.554│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.654│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.634│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.996│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 126│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│6510 │INVATAMANT │ 2.654│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.634│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512│
│ 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 395│
│ 01│Salarii de baza │ 254│
│ 02│Salarii de merit │ 7│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 16│
│ 04│Spor de vechime │ 63│
│ 06│Alte sporuri │ 2│
│ 07│Ore suplimentare │ 11│
│ 08│Fond de premii │ 27│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 11│
│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ 4│
│ 03 │Contribuţii │ 117│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 78│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 25│
│6510 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 1│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii │ 3│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.996│
│ 01 │Bunuri si servicii │ 1.868│
│ 01│Furnituri de birou │ 8│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 6│
│ 03│Încãlzit, iluminat si forta motrica │ 113│
│ 04│Apa, canal si salubritate │ 24│
│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 28│
│ 06│Piese de schimb │ 11│
│ 08│Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 24│
│6510 20 01 09│Materiale si prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.404│
│6510 20 01 30│Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si │ │
│ │funcţionare │ 250│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 50│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 50│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrti, publicaţii si materiale documentare │ 5│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 35│
│ 04│Chirii │ 35│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 126│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 126│
│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 126│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
│ 01 │Active fixe │ 20│
│ 02│Maşini, echipamente si mijloace de transport │ 10│
│6510 71 01 03│Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 10│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.654│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 2.654│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016