Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927  pentru organizarea Casei Sanatatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sanatatii

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 12 aprilie 1927
FERDINAND I,
Prin gratia lui Dumnezeu şi vointa nationala,
Rege al României, La toţi de fata şi viitori, sãnãtate:
Adunãrile legiuitoare au votat şi adoptat,

iar Noi sanctionam ce urmeazã:

TITLUL I
Scopul şi atribuţiunile Casei Sãnãtãţii

ART. 1
Se înfiinţeazã pe lângã Ministerul Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale şi pendinte de acest Minister o institutiune specialã, numita "Casa Sãnãtãţii", instituitã de drept persoana morala şi juridicã.
ART. 2
Casa Sãnãtãţii este un organ auxiliar de acţiune sanitarã sistematica, cu urmãtoarele atributiuni:
a) A studia condiţiunile sãnãtãţii publice şi ocrotirilor sociale, pentru a scoate în evidenta factorii care usureaza sau impiedica desvoltarea normalã şi valorificarea capitalului uman al tarii noastre;
b) A centraliza şi administra toate fondurile pentru constructiuni, reparaţiuni, inzestrari şi amenajãri de aşezãminte sanitare şi de ocrotire din intreaga ţara, depinzand de Minister, precum şi a administra bunurile trecute de Minister sub conducerea sa; a procura şi centraliza fondurile pentru combaterea boalelor sociale; a combate boalele sociale ca: alcoolismul, tuberculoza, sifilisul, pelagra, malaria, prin organizãri de echipe sanitare volante şi prin orice alte mijloace;
c) A administra fondurile rezultate din legate şi donatiuni, precum şi a pãstra actele doveditoare de proprietate, împreunã cu planurile, schiţele, inventarele şi orice alte hârtii ale Ministerului Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale şi ale directiunilor pendinte care au personalitate juridicã şi morala;
d) A elabora şi executa în colaborare cu direcţiunile respective din Minister planul sistematic pentru organizarea aşezãmintelor sanitare şi de ocrotire, precum şi a studia şi a introduce metodele cele mai rationale şi practice pentru construcţia, inzestrarea şi întreţinerea tuturor aşezãmintelor sanitare şi de ocrotire, chiar şi a acelora care se fac fãrã sprijinul Casei Sãnãtãţii;
e) A ajuta înfãptuirea institutiunilor de asistenta medicalã, sanitarã şi socialã şi a lucrãrilor de salubritate, ca: asanarea localitãţilor şi locuinţelor, canalizare, alimentare cu apa potabilã şi orice alte lucrãri de igiena edilitara şi a stimula initiativa particularã şi localã, determinând-o sa ia asupra sa o parte din sarcinile sanitare şi de ocrotire;
f) A colabora efectiv cu toate celelalte Ministere, cu scopul de a coordona activitatea de organizare a institutiunilor sanitare;
g) A concentra, prelucra şi publica toate datele de statistica sanitarã şi demograficã şi a face educaţia igienica a maselor prin organizarea de muzee şi prin orice alte mijloace de propaganda. În scopul acesta va organiza o biblioteca centrala, inzestrand-o cu materialul documentar necesar.

TITLUL II
Organizarea Casei Sãnãtãţii

ART. 3
Activitatea Casei Sãnãtãţii se va desfasura în urmãtoarele cadre:
A) Direcţiunea tehnica medicalã cu urmãtoarele secţiuni:
1. Secţiunea asistenţei medicale;
2. Secţiunea salubritatii publice;
3. Secţiunea igienei sociale;
4. Secţiunea asistenţei sociale;
B) Direcţiunea statisticii, propagandei, publicatiunilor, muzeului şi bibliotecii;
C) Direcţiunea constructiunilor şi a inzestrarilor;
D) Serviciul contabilitãţii şi administraţiei (venituri, cheltuieli şi ordonantari, casierie, secretariat, registratura şi arhiva, etc.).
ART. 4
Casa Sãnãtãţii este pusã sub conducerea unui administrator, care este reprezentantul ei legal. Administratorul va fi numit dintre inspectorii generali sanitari sau doctorii în medicina specializaţi în igiena şi sãnãtate publica, fiind ajutat de un subadministrator, doctor în medicina. Administratorul şi subadministratorul se numesc prin decret regal şi sunt definitivi şi inamovibili, neputând fi suspendaţi sau revocaţi decât în condiţiunile prevãzute în art. 13 din legea sanitarã.
ART. 5
Administratorul conduce serviciile şi lucrãrile Casei, administrand interesele şi bunurile ei, în conformitate cu legile şi regulamentele respective. El poate lua orice mãsuri legale cu scopul de a asigura fondurile necesare Casei Sãnãtãţii, având dreptul a face cheltuielile necesare în limita alocatiunilor înscrise în bugetele anuale ale Casei Sãnãtãţii.
Administratorul este rãspunzãtor de gestiunea bãneascã a fondurilor, precum şi de administrarea intereselor şi bunurilor Casei. El este în drept a constata personal sau printr-un delegat al sau, la fata locului, mersul lucrãrilor sau aprovizionarilor cu materiale ce se executa în contul sau cu ajutorul Casei Sãnãtãţii, informand despre aceasta atât pe ministru, cat şi consiliul Casei. În absenta administratorul este înlocuit de drept în toate atribuţiunile sale de subadministrator.
ART. 6
Recrutarea personalului tehnic medical şi administrativ al Casei Sãnãtãţii, precum şi transferarile şi ocuparea locurilor vacante se fac dupã propunerea administratorului şi în conformitate cu statutul funcţionarilor publici.
ART. 7
Pe mãsura nevoilor, consiliul Casei va putea aviza asupra creãrii de servicii noi, de a cãror înfiinţare va dispune Ministerul.
ART. 8
Administratorul este asistat de un consiliu compus din membri de drept şi membri numiţi.
Membrii de drept sunt:
1. Directorul general sanitar.
2. Directorul Asistenţei sociale.
3. Inspectorul general tehnic pentru spitale.
4. Inspectorul general tehnic pentru laboratoare.
5. Profesorii de igiena de la facultãţile de medicina din ţara.
6. Un reprezentant al institutului de igiena şi sãnãtate publica.
7. Directorul medical al Ministerului Muncii şi Asigurãrilor sociale.
Membrii numiţi sunt:
1. Un internist.
2. Un chirurg.
3. Un epidemilog.
4. Un medic primar de judeţ.
5. Un medic-şef de oraş.
6. Un reprezentant al Uniunii oraşelor din România, propus de Uniune.
7. Un arhitect.
8. Un specialist în geniu sanitar.
9. Un reprezentant al Consiliului tehnic superior.
Membrii consiliului sunt numiţi prin decret regal. Mandatul lor dureazã 6 ani; dupã expirarea mandatului pot fi numiţi din nou.
Membrii numiţi ai consiliului se reinnoiesc la fiecare 2 ani în grupuri de câte trei. Prima reinnoire se va face prin tragere la sorţi, dupã expirarea termenului de 6 ani.
În caz de necesitate Consiliul poate chema la şedinţa spre consultare persoane speciale şi competinte.
Consiliul va fi prezidat de administrator, care ia parte cu vot deliberativ. În caz ca ministrul sau secretarul general sunt de fata, preşedinţia le revine lor de drept. Consiliul se va convoca de ministru, sau de administratorul Casei, odatã pe an în sesiune ordinarã, iar în sesiune extraordinarã de câte ori va fi nevoie.
ART. 9
Consiliul Casei Sãnãtãţii îşi va da avizul asupra chestiunilor cuprinse în art. 2 al legii prezente, ce i se vor supune spre deliberare. Avizele consiliului sunt supuse aprobãrii ministrului.
ART. 10
Se înfiinţeazã o comisiune administrativã permanenta compusa din: administrator, directorul general sanitar şi un membru delegat de consiliu prin vot secret. Sarcina acestei comisiuni va fi de a decide în toate chestiunile curente şi urgente aduse în fata sa de administrator.
Deciziunile acestei comisiuni vor deveni executorii numai dupã aprobarea ministrului; aceasta comisiune va mai putea fi completatã, caz de caz, cu cel mult doua persoane speciale indicate de natura problemelor care formeazã obiectul principal al ordinei de zi şi care vor lua parte cu vot deliberativ.
ART. 11
Pentru înlesnirea activitãţii Casei Sãnãtãţii, judeţele şi comunele îşi vor constitui comitete sanitare compuse din persoane bine reputate şi prezentând garanţii ca vor lucra pentru problemele care privesc Casa Sãnãtãţii. În comunele rurale medicii de circumscripţii vor da concurs pentru constituirea acestor comitete.
ART. 12
Contribuţiunile însemnate, aduse de particulari la propãşirea sãnãtãţii publice, se vor aduce la cunostinta generalã a publicului prin publicitate.

Atribuţiunile serviciilor

A. Direcţiunea tehnica medicalã

ART. 13
Direcţiunea tehnica medicalã va face studiile şi anchetele de ordin tehnic medical. Ea va aduna întreg materialul documentar asupra situaţiunii institutiunilor de asistenta medicalã, sanitarã şi socialã din ţara, atât a celor depinzand de Minister, cat şi a celor de sub conducerea altor departamente sau autoritãţi sau societãţi şi persoane particulare; va elabora programul de organizare a institutiunilor noi în colaborare cu direcţiunile respective şi va centraliza planurile tuturor institutiunilor sanitare şi de ocrotire socialã. Tot aceasta directiune va fi chematã sa organizeze experimentarile sanitare necesare Ministerului.

B. Direcţiunea statisticii, propagandei şi publicatiunilor, muzeului şi bibliotecii

ART. 14
Aceasta directiune, condusã de un doctor în medicina, lucreazã în colaborare cu toate direcţiunile Ministerului şi are urmãtoarele atributiuni:
1. Strânge şi coordoneazã toate datele statistice privitoare la igiena publica, asistenta medicalã, ocrotirile sociale şi miscarea populaţiei. Direcţiunile respective vor pune la dispoziţia Casei Sãnãtãţii toate datele statistice colectate de ele; întocmeşte statistica cauzelor mortalitatii şi morbiditatii, precum şi a lucrãrilor de salubritate şi orice alte lucrãri; centralizeazã datele statistice ale tuturor aşezãmintelor sanitare sau de asistenta, face anchete statistice de specialitate, culege datele statistice internaţionale şi întreţine relaţiunile şi schimbul de publicaţiuni cu oficiile din ţara şi strãinãtate.
2. Cu concursul celorlalte directiuni alcatuitoare ale Ministerului, studiazã diferitele probleme sanitare sau de asistenta. Organizeazã şi executa în acelaşi mod propaganda în domeniul chestiunilor sanitare şi de asistenta, în special contra boalelor cu caracter social.
3. Redacteazã şi tipareste statisticile, publicaţiunile, anuarele, buletinul oficial (analele) Ministerului.
4. Organizeazã şi conduce muzeul de igiena şi asistenta (socialã, nationala) al Ministerului.
5. Pãstreazã şi conduce biblioteca Ministerului, precum şi bibliotecile de pe lângã aşezãmintele sanitare sau de asistenta. Aceasta directiune va avea urmãtoarele biurouri:
a) Biroul publicatiunilor, propagandei şi studiilor;
b) Biroul bibliotecii şi muzeul Ministerului;
c) Biroul statisticii, în legatura cu institutul central statistic şi cu statistica demograficã. Acest serviciu în marginile competintii sale va lucra în strânsã legatura cu serviciile similare de la celelalte departamente, în special cu statistica demograficã, coordonând activitatea şi datele. Aceasta directiune va lucra în conformitate cu legea institutului statistic.
ART. 15
Toate tipografiile sunt obligate a trimite bibliotecii Casei Sãnãtãţii câte un exemplar din orice publicaţiune (cãrţi, reviste, afişe, planşe, etc.) care trateazã subiecte cu caracter sanitar sau de asistenta socialã.

C. Direcţiunea constructiunilor şi inzestrarilor

ART. 16
Direcţiunea constructiunilor, condusã de un arhitect-şef, va avea urmãtoarele atributiuni: va studia şi întocmi proiectele, va supraveghea şi executa toate lucrãrile noi şi de întreţinere a tuturor clãdirilor şi instalatiunilor aparţinând serviciilor sau directiunilor pendinte de Ministerul Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale.
Direcţiunea constructiunilor va cuprinde urmãtoarele biurouri:
a) Biroul de verificãri şi secretariat;
b) Biroul de studii şi constructiuni noi;
c) Biroul de întreţinere şi inzestrari;
d) Biroul de instalatiuni şi aparate sanitare;
e) Biroul tehnic balneo-climatic;
f) Personalul exterior.
Directorul constructiunilor are urmãtoarele atributiuni: supune aprobãrii organelor superioare programul de lucrãri al directiunii şi da directive serviciilor de sub ordinele sale, aproba din punct de vedere tehnic toate lucrãrile Ministerului sau ale institutiunilor pendinte de Minister, care sunt obligate sa-şi execute lucrãrile prin direcţiunea constructiunilor.

D. Serviciul contabilitãţii şi administraţiei

ART. 17
Serviciul administrativ şi financiar se va ocupa cu: administrarea întreprinderilor şi bunurilor Casei, urmãrirea şi încasarea veniturilor, evidenta şi situaţiunea donatiunilor şi legatelor, administrarea fundatiunilor particulare care nu au administraţie aparte, ordonanţarea şi contabilizarea cheltuielilor, verificarea actelor justificative, încheierea situaţiunilor şi conturilor de gestiuni, precum şi cu orice alte lucrãri cu caracter administrativ şi financiar.
În scopul acesta se vor crea birouri de:
a) venituri;
b) cheltuieli şi ordonantari;
c) cassierie;
d) secretariat şi informaţiuni;
e) arhiva şi registratura.
Alte biurouri se vor infiinta pe mãsura ce nevoile Casei vor cere.
ART. 18
Cassieria Casei Sãnãtãţii va constitui un serviciu propriu zis, pus sub conducerea unui cassier, care va incasa toate veniturile şi va face toate plãţile în contul Casei, pe baza delegatiunii date de administrator.

TITLUL III
Fondurile Casei Sãnãtãţii

ART. 19
Bugetul anual al Casei Sãnãtãţii se întocmeşte de administrator cu avizul consiliului şi se supune aprobãrii Adunãrii Deputaţilor odatã cu bugetul Ministerului.
Modificarea articolelor de buget pe cale de viriment se poate face numai în condiţiunile prevãzute în legea contabilitãţii publice.
ART. 20
Gestiunea Casei Sãnãtãţii este deosebita şi nu se înglobeazã în gestiunea propriu zisa a Ministerului sau a celorlalte Case şi fonduri speciale.
Conturile de gestiune ale Casei Sãnãtãţii se vor inainta Curţii de conturi spre verificare.
ART. 21
În cazul când resursele bugetare anuale ale Casei Sãnãtãţii nu sunt suficiente pentru executarea lucrãrilor pendinte de Minister, judeţe sau comune, Casa Sãnãtãţii, cu autorizaţia Consiliului de Miniştri, se va putea angaja la plata în rate lunare sau va putea contracta împrumuturi. În aceste cazuri, ratele, interesele sau anuitatile vor fi înscrise în bugetul Casei Sãnãtãţii, cu precãdere asupra celorlalte cheltuieli.
ART. 22
Casa Sãnãtãţii va fi dotatã cu un fond de cãtre Stat din care va putea acorda împrumuturi judeţelor şi comunelor pentru lucrãri de asistenta medicalã, asistenta sanitarã şi asistenta socialã, care se vor face dupã înţelegerea luatã cu Casa Sãnãtãţii.
Casa Sãnãtãţii fiind o continuare de drept a Casei Sãnãtãţii Publice rurale, înfiinţatã prin legea din 1910, toate proprietãţile, precum şi veniturile şi pretentiunile Casei, cat şi orice averi şi drepturi patrimoniale ce s-au testat sau donat în decursul timpurilor pentru sãnãtatea publica, vor fi luate în primire şi urmãrite de Casa Sãnãtãţii, care va garanta buna pãstrare şi valorificare a acestor proprietãţi şi creanţe.
ART. 23
Comunele şi judeţele care nu vor executa lucrãrile sanitare şi de ocrotire socialã impuse lor prin legile sanitare şi administrative, sunt obligate a înscrie sumele necesare în buget pentru aceste lucrãri, dupã avizul şi îndrumãrile date de Casa Sãnãtãţii asupra planurilor, dispoziţiunilor de executare şi cotelor anuale ce trebuiesc a fi înscrise în buget. În urma intervenirii Casei Sãnãtãţii, înscrierea sumelor necesare se va face din oficiu de Ministerul de Interne. De asemenea înscrierea în buget este obligatorie şi pentru sumele debursate de Casa Sãnãtãţii în efectuarea lucrãrilor urgente şi neexecutate de comune sau judeţe, conform acestui articol, varsandu-se tezaurului în contul Casei Sãnãtãţii.
ART. 24
Casa Sãnãtãţii se va alimenta din urmãtoarele surse de venituri:
1. Sumele donate de judeţe, comune, eforii, instituţiuni publice sau private sau de persoane particulare, pentru scopuri de constructiuni, reparaţiuni, amenajãri, inzestrari şi intretineri de instituţiuni sanitare şi de ocrotire socialã.
2. Cotizatiunile şi contribuţiunile pentru construiri de locuinţe pentru medici de circumscripţii şi alt personal sanitar şi de ocrotire.
3. Taxele de abonamente pentru publicaţiunile Casei Sãnãtãţii, precum şi toate veniturile provenind din taxele de anunţuri şi reclame ale publicatiunilor acestei Case.
4. Veniturile din contribuţiunile benevole la spectacolele de propaganda sanitarã, precum şi din vânzarea articolelor de propaganda. Tot aceasta Casa va colecta şi taxele de intrare la muzeele de igiena şi sãnãtate publica organizate de Casa Sãnãtãţii.
5. Taxele medicale pentru vizita medicalã a lucrãtorilor strãini care intra în ţara, precum şi a vaselor plutitoare care ating pentru prima oara un port roman.
6. Venitul efectelor de Stat, donate în scop edilitar, sanitar sau de ocrotire socialã.
7. Venitul efectelor de Stat proprietatea Ministerului.
8. Cota de 70% din taxele pentru autorizarea vânzãrii produselor medicamentoase strãine şi indigene.
9. Toate amenzile ce se vor incasa pe baza legilor şi regulamentelor sanitare şi de ocrotire socialã, fie pe cale administrativã, fie pe cale judecãtoreascã, vor constitui de drept veniturile Casei Sãnãtãţii şi se vor incasa în temeiul şi modul prevãzut de legea din 25 Martie 1923 privitoare la majorarea cifrei amenzilor judecãtoreşti şi la modul încasãrii lor.
10. Din veniturile loteriei de Stat, când aceasta institutiune se va repune în funcţiune. Odatã cu începerea functionarii loteriei de Stat sus-menţionatã, nu va mai putea funcţiona nici o astfel de loterie cu caracter periodic sau continuu, în nici o forma şi sub nici o denumire.
11. Prin derogare de la legea contabilitãţii, se vor vãrsa la Casa Sãnãtãţii economiile anuale provenite din veniturile spitalelor, ambulatoarelor, laboratoarelor, precum şi altor instituţiuni cu caracter sanitar sau de asistenta socialã care sunt întreţinute de Stat, în afarã de taxele de întreţinere ale bolnavilor.
12. Venitul imobilelor şi al sumelor capitalizate, provenind din donatiuni şi legate fãcute Ministerului sau Casei în scop sanitar determinat sau nedeterminat, precum şi veniturile sumelor capitalizate din fondul general.
13. Venitul întreprinderilor autorizate de lege în folosul Casei Sãnãtãţii (staţiuni balneare, expoziţii sanitare, etc.).
14. taxe ce se vor percepe de la data promulgãrii acestei legi dupã cum urmeazã: 5.000 - 10.000 lei de fiecare autorizaţiune pentru funcţionarea oricãrui sanatoriu, Case de sãnãtate sau alt asezamant privat cu scopul de a interna sau îngriji bolnavi în mod ambulator, excluzând pe cele fãcute cu scop de binefacere; 5.000 lei de fiecare autorizaţie pentru deschiderea de farmacii, drogherii, depozite de medicamente, parfumerii, laboratoare de droguri, cosmeticuri; 1.000 lei pentru orice mutare sau transferare de drogherie sau farmacie; 8.000 lei de fiecare autorizaţie pentru desfacerea unui produs farmaceutic strãin de specialitate; 2.000 lei pentru autorizaţie de desfacere a produselor farmaceutice indigene de specialitate; 2.000 lei de fiecare autorizaţie de funcţionare a oricãrui laborator privat pentru analize medicale; 1.000 - 10.000 lei pentru acordarea de autorizatiuni de funcţionarea stabilimentelor comerciale şi industriale supuse controlului sanitar.
15. Orice alte venituri neprevãzute şi intamplatoare.
ART. 25
Pentru argumentarea resurselor prevãzute la art. 21 al prezentei legi, care vor servi pentru acordarea de împrumuturi comunelor şi judeţelor în vederea imbunatatirilor sanitare necesare, Casa Sãnãtãţii va avea drept de preferinta fata de orice alte Case şi autoritãţi de a obţine sumele depuse la Casele de depuneri ale Statului.
ART. 26
Fondurile bãneşti ale Casei Sãnãtãţii se vor pãstra pana la întrebuinţarea lor la Casa de depuneri şi consemnaţiuni.
ART. 27
Orice sume primite de la administraţiile financiare în conturile veniturilor prevãzute mai sus se vor consemna lunar pe seama Casei Sãnãtãţii, cãreia i se va inainta recepisa corespunzãtoare, însoţitã de borderouri separate pentru fiecare venit în parte.
ART. 28
Casa Sãnãtãţii va executa orice lucrare singura sau în colaborare cu eforiile, judeţele, comunele sau orice alte instituţiuni interesate. Dacã judeţele, comunele sau eforiile sunt lipsite de fonduri suficiente, Casa Sãnãtãţii va putea contribui cu subventiuni, care însã nu vor putea întrece cota de 50% din costul lucrãrilor, iar pentru rest va putea acorda cu aprobarea Consiliului de Miniştri împrumuturi plãtibile în anuitati cu o dobanda nominalã fixatã anual de acest Consiliu.
ART. 29
Judeţele şi comunele care vor cere împrumuturi de la Casa Sãnãtãţii vor fi datoare a anexa la cererea lor un exemplar din buget şi o situaţie a încasãrilor şi cheltuielilor pe ultimii trei ani, date care vor constitui dovada putintei de plata a anuitãţilor, pe care în caz de aprobare a împrumutului sunt datoare a le înscrie în buget cu precãdere asupra celorlalte cheltuieli.
ART. 30
Contabilizarea fondurilor Casei Sãnãtãţii se va face în conformitate cu dispoziţiunile legii contabilitãţii publice.

TITLUL IV
Donatiuni şi legate

ART. 31
Casa Sãnãtãţii are dreptul de a primi legate şi a poseda bunuri şi imobile. Orice legat sau donatiune facuta în folosul Casei Sãnãtãţii e acceptatã de aceasta Casa şi se întrebuinţeazã în ramura de sãnãtate publica, pe care a avut-o în vedere testatorul.
ART. 32
Toate fundatiunile existente cu fond sanitar sau de asistenta socialã, care prin actele lor de înfiinţare nu sunt puse sub o administraţie specialã, vor trece sub administraţia Casei Sãnãtãţii, care va urmãri în acest scop existenta acestor fundatiuni, spre a lua cunostinta de actele lor de fundatiune. Aceste fundatiuni sunt obligate ca în termen de 6 luni de la înfiinţarea Casei Sãnãtãţii, sa înainteze actele de constituire şi regulamentele lor de funcţionare. Regulamentele acestor fundatiuni ca şi bugetele lor vor fi aprobate de Ministerul Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale pe baza avizului dat de Casa Sãnãtãţii.
ART. 33
Fundatiunile, eforiile, epitropiile pentru asistenta medicalã şi orice alte aşezãminte similare vor putea trece sub administraţia Casei Sãnãtãţii în mod benevol şi dacã actele lor de fundatiune nu se opun.
ART. 34
La deschiderea oricãrui testament sau facerea unui act, prin care sa se instituie o fundatiune sanitarã sau se prevede vreun legat pentru sãnãtatea publica, preşedinţii tribunalelor şi notarii publici sunt obligaţi a incunostinta despre aceasta, din oficiu, Ministerul Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale.
ART. 35
Casa Sãnãtãţii ca persoana morala şi juridicã are dreptul de a figura în justiţie ca aparatoare ori reclamanta, putând intenta orice acţiune şi chiar acţiune de revendicare.

TITLUL V
Dispoziţiuni finale şi tranzitorii

ART. 36
Inzestrarile institutiunilor construite de Casa Sãnãtãţii se vor face prin serviciul de economat al Ministerului.
ART. 37
Tablourile de materiale necesare pentru inzestrarea aşezãmintelor şi institutiunilor noi se întocmesc de serviciul de economat, sub directa supraveghere a Casei Sãnãtãţii, stabilindu-se de comun acord cu serviciile interesate condiţiunile de aprovizionare.
ART. 38
Odatã cu aprobarea tablourilor şi condiţiunilor de aprovizionare pentru materiale, prevãzute de articolul precedent, Ministerul, în urma avizului comisiei administrative permanente a Casei Sãnãtãţii, va decide, în conformitate cu dispoziţiunile legii contabilitãţii publice, asupra condiţiunilor în care aprovizionarile cu materiale urmeazã sa se execute.
ART. 39
Licitatiunile publice pentru aprovizionarea cu materiale se vor tine în conformitate cu dispoziţiunile legii contabilitãţii publice de o comisie compusa din:
1. Administratorul Casei Sãnãtãţii publice sau delegatul sau;
2. Un membru desemnat din sanul sau de consiliul Casei;
3. Şeful serviciului de economat al Ministerului.
ART. 40
Rezultatul licitatiunilor publice ţinute conform prevederilor de mai sus se supun avizului comisiunii administrative permanente a Casei şi aprobãrilor cerute de legea contabilitãţii publice.
ART. 41
Contractele pentru aprovizionari cu materiale se indica şi se semneazã pe numele Casei Sãnãtãţii de administratorul ei sau de inlocuitorul sau legal şi se contrasemneazã de şeful serviciului de economat. Serviciul de economat rãmâne rãspunzãtor de buna executare a aprovizionarii cu material, fiind obligat a informa lunar Casa Sãnãtãţii de situaţia aprovizionarilor. Receptiunea definitiva a materialelor se va face de o comisiune compusa în acelaşi fel ca şi comisiunea de ţinerea licitatiunilor.
ART. 42
Serviciul statisticii, propagandei, muzeului, studiilor şi bibliotecii şi serviciul tehnic al Ministerului trec pe ziua promulgãrii prezentei legi la Casa Sãnãtãţii şi vor funcţiona în conformitate cu articolele legii de fata. Serviciul tehnic se va numi în viitor serviciul constructiunilor şi inzestrarilor.
ART. 43
Direcţiile şi direcţiunea comune, precum şi consiliile şi comisiunile speciale, care dau avizuri sau iau dispoziţiuni care privesc Casa Sãnãtãţii, vor consulta aceasta Casa, spre a se asigura o colaborare cat mai strânsã între Casa Sãnãtãţii şi aceste directiuni şi servicii. Spre a se asigura o colaborare cat mai strânsã între Casa Sãnãtãţii şi direcţiunile Ministerului, Casa Sãnãtãţii va avea un reprezentant în toate comisiile şi consiliile care se ocupa de chestiuni în legatura cu vreo ramura a activitãţii ei.
ART. 44
La stabilirea taxelor care se percep de Minister în favorul Casei Sãnãtãţii, precum şi la reglementarea încasãrilor acestor taxe, direcţiunile respective sunt obligate a cere şi avizul Casei Sãnãtãţii.
ART. 45
Şefii serviciilor comune (serviciul tehnic, serviciul statisticii) care prin prezente lege trec la Casa Sãnãtãţii, îşi pãstreazã drepturile acordate de statutul funcţionarilor publici, de a lua parte în comisiunea de numiri şi înaintãri şi în comisia de disciplina.
ART. 46
Pentru asigurarea unui control mai eficace al exploatatiunilor agricole de pe terenurile Casei Sãnãtãţii, inspectorul agricol al Casei va lua mãsuri de organizare al oricãrui tip de exploatatiune şi va supraveghea executarea instrucţiunilor cuprinse într-un regulament special.
ART. 47
Modul de funcţionare a Casei şi a serviciilor ei şi felul cum se va organiza loteria precum şi orice alte norme se vor stabili printr-un regulament special.
ART. 48
Administratorul Casei Sãnãtãţii va publica un raport anual asupra activitãţii Casei, pe care îl va inainta consiliului Casei şi Ministerului.
ART. 49
Prin legea de fata se modifica unele articole ale legii din 23 Martie 1926 dupã cum urmeazã: la art. 3 se vor abroga alineatele d şi f prin trecerea serviciilor respective la Casa Sãnãtãţii; de asemenea se va abroga alineatul e al art. 10. Articolele 56, 57, 58, 59 şi 60 ale legii din 23 Martie 1926 se abroga în total.
Alineatul intaiu al art. 62 se modifica astfel: toate serviciile de gospodãrie şi contenciosul formeazã serviciile comune ale Ministerului, care cuprinde:
1. Serviciul de contabilitate cu inspectoratul de control financiar;
2. Serviciul personalului şi secretariatului cu intendenta;
3. Serviciul materialelor (economatul);
4. Contenciosul.
Articolul 65 modificat devine art. 16 al legii de fata, iar art. 68 devine art. 14 al prezentei legi; articolele 69 şi 70 ale legii din 23 Martie 1926 nu se vor referi şi la Casa Sãnãtãţii.
ART. 50
Orice articole de lege şi regulamente contrare prezentei legi sunt şi rãmân abrogate.

Aceasta lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 28 Martie anul 1927 şi s-a adoptat cu unanimitate de una suta douãzeci şi şapte voturi.

Vice-preşedinte,
Dr. Obregia.
(L.S.S.)

Secretar,
Noica

Aceasta lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 Aprilie anul 1927, şi s-a adoptat cu majoritate de una suta şasesprezece voturi, contra unu.

Vice-preşedinte,
Dr. Bardescu.
(L.S.A.D.)

Secretar,
Toma Rãdulescu

Promulgãm aceasta lege şi ordonãm ca ea sa fie investitã cu sigiliul Statului şi publicatã în Monitorul Oficial.

FERDINAND

Dat în Bucureşti, la 11 Aprilie 1927.

Ministrul sãnãtãţii şi
ocrotirilor sociale,
I. Lupas.

Ministrul justiţiei,
T. Cudalbu.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016