Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 92 din 6 iunie 2011  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 92 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2011, cu urmãtoarele modificãri:

    1. Titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor şi autoritãţilor publice stabilite prin titluri executorii"

    2. Articolul IV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 288/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «Art. 1. - (1) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autoritãţilor publice se achitã din sumele aprobate cu aceastã destinaţie prin bugetele acestora sau, dupã caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadreazã obligaţia de platã respectivã.
    (2) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autoritãţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate.»
    2. Dupã articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 6-8, cu urmãtorul cuprins:
    «Art. 6. - (1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuţiilor prevãzute de lege, instituţia debitoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de platã în condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (1), art. 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanţei judecãtoreşti care soluţioneazã cauza acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de platã eşalonatã a obligaţiei respective.
    (2) În cazurile în care obligaţia de platã este stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, instituţia debitoare poate solicita instanţei care a dat aceastã hotãrâre luarea mãsurilor prevãzute la alin. (1), care se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Dacã obligaţia de platã este stabilitã printr-un titlu executoriu, altul decât o hotãrâre judecãtoreascã, cererea formulatã potrivit alin. (1) se soluţioneazã de cãtre instanţa de executare competentã.
    (4) Instanţa sesizatã potrivit alin. (1)-(3), la cererea instituţiei debitoare, prin încheiere executorie, când este cazul, va putea suspenda începerea ori continuarea executãrii silite pânã la soluţionarea prin hotãrâre definitivã şi irevocabilã a cererii privind acordarea termenului/termenelor de platã a sumei datorate. Suspendarea se dispune fãrã plata unei cauţiuni. Încheierea poate fi atacatã cu recurs, în mod separat.
    (5) În cazuri urgente, instanţa prevãzutã la alin. (4), la cererea instituţiei debitoare, poate dispune, prin încheiere şi fãrã citarea pãrţilor, suspendarea provizorie a executãrii pânã la soluţionarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fãrã plata unei cauţiuni. Încheierea nu este supusã niciunei cãi de atac.
    (6) Cererile introduse potrivit alin. (1)-(5) sunt scutite de taxa judiciarã de timbru şi se judecã cu precãdere. Hotãrârea datã în cauzele prevãzute la alin. (1)-(3) poate fi atacatã numai cu recurs.
    Art. 7. - Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituţiile şi autoritãţile publice în cadrul procedurii de executare silitã a creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar şi a sumelor stabilite cu titlu de cauţiune.
    Art. 8. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplicã în mod corespunzãtor şi executãrii obligaţiilor de platã stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autoritãţilor administrative autonome.»"

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 6 iunie 2011.
    Nr. 92.

                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice