Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicat  privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicat privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 11 noiembrie 1999
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 144 din 27 iulie 1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.
<>Legea nr. 88 din 17 decembrie 1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Instituţiile de învãţãmânt superior se înfiinţeazã prin lege.
ART. 2
(1) Instituţiile de învãţãmânt superior funcţioneazã pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevãzute prin lege.
(2) Instituţiile de învãţãmânt superior sunt, în condiţiile legii, universitãţi, institute, academii de studii şi altele similare.
ART. 3
(1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învãţãmânt superior cuprinde doua faze:
a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acorda dreptul de organizare a admiterii şi de desfãşurare a procesului de învãţãmânt;
b) acreditarea, care acorda şi dreptul de a organiza examen de licenta, de diploma sau, dupã caz, de absolvire şi de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(2) Asigurarea calitãţii procesului de învãţãmânt se face prin evaluare periodicã.
(3) Evaluarea se face la nivelul specializãrilor universitare şi/sau la nivelul structurilor instituţionale. Evaluarea la nivelul structurilor instituţionale se face pentru departamente, colegii, facultãţi şi/sau instituţii de învãţãmânt superior.
(4) Procesul de evaluare academica se realizeazã prin evaluare interna, în cadrul instituţiei respective, şi prin evaluare externa realizatã de cãtre Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, potrivit legii.
ART. 4
(1) În vederea evaluãrii şi acreditãrii instituţiilor de învãţãmânt superior, pentru asigurarea calitãţii procesului de învãţãmânt, se înfiinţeazã Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri şi/sau specializãri.
(2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este constituit din 19-21 membri şi este numit de Parlament, la propunerea Guvernului.
(3) Lista cuprinzând candidaţii pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este alcãtuitã de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale pe baza propunerilor senatelor instituţiilor acreditate şi se face publica. Contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 15 zile de la publicare. Dupã rezolvarea contestaţiilor, Ministerul Educaţiei Naţionale definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o înainteazã Guvernului.
(4) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se reînnoieşte o data la 4 ani cu o treime din numãrul membrilor sãi.
(5) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competenta profesionalã, probitate morala şi impartialitate.
(6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sunt aleşi de consiliu, dintre membrii sãi, la propunerea ministrului educaţiei naţionale.
(7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rândul specialiştilor propuşi de consiliile facultãţilor din instituţiile de învãţãmânt superior acreditate.
(8) Comisiile de evaluare sunt organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se înlocuiesc în proporţie de o treime o data la 4 ani. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul fiecãrei comisii sunt numiţi de cãtre Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
(9) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare are dreptul sa foloseascã experţi şi un aparat tehnic propriu.
(10) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi comisiile de evaluare îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 5
(1) Procedura de autorizare pentru funcţionarea provizorie cuprinde urmãtoarele operaţiuni:
a) instituţia interesatã în organizarea şi desfãşurarea unor activitãţi de învãţãmânt superior elaboreazã un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexeazã la cererea înaintatã Ministerului Educaţiei Naţionale, care verifica legalitatea cererii; acesta transmite de îndatã raportul de autoevaluare Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare;
b) comisiile de evaluare prevãzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificãrii îndeplinirii standardelor corespunzãtoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum şi prin vizite la instituţia solicitanta;
c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaboreazã propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine şi a constatãrilor proprii, în care propune acordarea sau, dupã caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiei solicitante;
d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale elaboreazã proiectul de hotãrâre a Guvernului, iar Guvernul acorda instituţiei solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultãţile, colegiile şi specializãrile care îndeplinesc standardele prevãzute în prezenta lege.
(2) Înfiinţarea unei instituţii de învãţãmânt superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituţiei respective, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare.
(3) Înfiinţarea unei instituţii de învãţãmânt superior prin reunire de instituţii şi/sau facultãţi se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale instituţiilor implicate, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare.
(4) Instituţia de învãţãmânt superior înfiinţatã potrivit alin. (2) sau (3) trebuie sa aibã cel puţin o facultate acreditata cu predare în limba romana, la declanşarea procedurii de înfiinţare.
ART. 6
(1) Procedura de acreditare se declanseaza la cererea instituţiei de învãţãmânt superior interesate, pentru facultãţile, colegiile şi specializãrile care îndeplinesc condiţiile şi standardele prevãzute de lege.
(2) Termenul de depunere a cererii nu poate depãşi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, sub sancţiunea ridicãrii autorizaţiei de funcţionare provizorie.
(3) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreunã cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza cãruia Guvernul iniţiazã proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învãţãmânt superior cu facultãţile, colegiile şi specializãrile propuse spre acreditare.
ART. 7
(1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultãţile, colegiile şi specializãrile, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective, aceasta intrand în procesul de lichidare, începând cu anul I.
(2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultãţile, colegiile şi specializãrile instituţiei, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie pentru acestea, care intra în procesul de lichidare, începând cu anul I.
ART. 8
Instituţia de învãţãmânt superior autorizata provizoriu are dreptul de a angaja şi de a promova prin concurs personal didactic, auxiliar şi administrativ, în condiţiile legii.
ART. 9
(1) Facultãţile, colegiile şi specializãrile instituţiei de învãţãmânt superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluãrii academice de cãtre Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educaţiei Naţionale avertizeaza instituţia de învãţãmânt superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, dupã un an, în baza unei noi evaluãri cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se dispune încetarea şcolarizãrii în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza începând cu anul I.
(2) Specializãrile acreditate, pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluãrii periodice, într-un termen de maximum un ciclu de şcolarizare de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi intra în lichidare. Ministerul Educaţiei Naţionale este obligat sa avertizeze instituţia de învãţãmânt superior cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective.
(3) În primii 5 ani dupã obţinerea acreditãrii instituţiile de învãţãmânt superior nou-înfiinţate se supun, dupã caz, controalelor anuale ale Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, care monitorizeazã îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe.
ART. 10
(1) În situaţia în care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei instituţii de învãţãmânt superior nu mai îndeplineşte standardele corespunzãtoare criteriilor de evaluare academica la care este supusã periodic, instituţia de învãţãmânt se desfiinţeazã prin lege.
(2) Proiectul de lege privind desfiinţarea instituţiei de învãţãmânt superior se înainteazã Parlamentului de cãtre Guvern, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
(3) Actul oficial privind desfiinţarea unei instituţii de învãţãmânt superior trebuie sa reglementeze, în condiţiile legii, situaţia studenţilor şi baza materialã.
ART. 11
Facultãţile, colegiile şi specializãrile din instituţiile de învãţãmânt superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodicã, în conformitate cu prevederile art. 9.
ART. 12
(1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum şi ale experţilor utilizaţi sunt prevãzute în bugetul propriu.
(2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfãşurarea unei activitãţi de învãţãmânt superior achitã la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu şi specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învãţãmântul de stat, cu vechime maxima.
(3) Pentru evaluarea academica periodicã, prevãzutã la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învãţãmântul de stat cu vechime maxima, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare.
(4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maxima.
(5) Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
ART. 13
Examenul de licenta sau de diploma ori, dupã caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultãţile, colegiile şi specializãrile acreditate, se desfãşoarã potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi criteriilor specifice aprobate de senatul universitar.
ART. 14
Diplomele eliberate de instituţiile de învãţãmânt superior pentru absolvenţii facultãţilor, colegiilor sau specializãrilor acreditate sunt recunoscute de drept de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale.
ART. 15
Instituţiile de învãţãmânt superior pot organiza admiterea şi pot continua activitatea de învãţãmânt la specializãrile pentru care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea.
ART. 16
Au dreptul de organizare a învãţãmântului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai instituţiile de învãţãmânt superior acreditate care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege.
ART. 17
Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului educaţiei naţionale se aduc la cunostinta şi instituţiilor care solicita organizarea şi desfãşurarea unei activitãţi de învãţãmânt superior. Avizul ministrului educaţiei naţionale se comunica şi Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.

CAP. 2
Criterii şi standarde de evaluare academica şi acreditare

ART. 18
(1) Procedura de evaluare academica şi acreditare se bazeazã pe un ansamblu de criterii generale şi standarde obligatorii.
(2) Criteriile se referã la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învãţãmânt superior: personal didactic, conţinutul învãţãmântului, baza materialã, activitate de cercetare şi activitate financiarã, structuri instituţionale, administrative şi manageriale, conform legii.
(3) Standardele corespund fiecãrui criteriu şi indica nivelurile minime obligatorii în procesul de evaluare şi acreditare. Aceste niveluri sunt diferenţiate pentru perioada functionarii provizorii sau pentru perioada ulterioara infiintarii prin lege.
ART. 19
(1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se înţelege personalul care desfãşoarã activitãţi didactice în instituţia de învãţãmânt superior.
(2) Personalul didactic trebuie sa îndeplineascã cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice.
(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie sa aibã la fiecare specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învãţãmântul superior dupã normele legale şi cel puţin 20% cadre didactice cu titlul de profesor universitar şi conferenţiar universitar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat.
(4) Pentru obţinerea acreditãrii instituţia de învãţãmânt superior trebuie sa aibã, la fiecare facultate, colegiu şi specializare, cel puţin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate în învãţãmântul superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel puţin 20% sa fie profesori universitari şi conferenţiari universitari.
(5) Pentru obţinerea acreditãrii personalul de conducere al instituţiei de învãţãmânt superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum şi şefii de catedra trebuie sa fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi sa aibã gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar titular.
ART. 20
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi pentru acreditare planurile de învãţãmânt trebuie sa cuprindã discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzãtor standardelor stabilite pe plan naţional de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
(2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie sa rãspundã aceloraşi cerinţe ca şi planurile de învãţãmânt.
ART. 21
Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale.
ART. 22
(1) Pentru obţinerea acreditãrii instituţiei de învãţãmânt superior titularii de discipline au obligaţia de a fi elaborat cursuri şi alte lucrãri necesare procesului de învãţãmânt.
(2) Conducerea instituţiei de învãţãmânt superior are obligaţia de a asigura multiplicarea lucrãrilor sus-menţionate în numãr corespunzãtor şi de a le pune la dispoziţie studenţilor.
ART. 23
(1) În vederea acreditãrii, primele trei serii de absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenta sau, dupã caz, de absolvire la facultãţile, respectiv colegiile, stabilite de Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
(2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfãşurat activitãţi la facultãţile sau colegiile de la care provin candidaţii care urmeazã sa susţinã examenul de licenta sau de absolvire, în condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Diplomele de licenta sau, dupã caz, de absolvire pentru cei care promoveazã examenele în condiţiile prevãzute la alin. (1) se elibereazã de instituţia organizatoare. În aceste diplome se specifica în mod obligatoriu instituţia care a asigurat şcolarizarea. Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(4) Pentru acreditare, pe lângã îndeplinirea celorlalte condiţii prevãzute de lege, este necesar ca cel puţin 51% din totalul primelor trei serii de absolvenţi sa promoveze examenul de licenta sau de diploma ori, dupã caz, de absolvire, pana la termenul prevãzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolvenţi promovabilitatea în interiorul termenului prevãzut la art. 6 alin. (2) trebuie sa fie de cel puţin 40% .
(5) În cazul în care condiţiile prevãzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intra în procesul de lichidare începând cu anul I.
(6) În perioada de funcţionare provizorie instituţia de învãţãmânt superior este obligatã sa respecte standardele care au stat la baza acordãrii autorizaţiei. Structurile instituţionale de învãţãmânt superior şi condiţiile de funcţionare a specializãrilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie pot fi modificate numai în condiţiile reluarii procedurilor de evaluare. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autoritãţi publice abilitate prin lege efectueazã controale ori de câte ori se considera necesar, fãrã percepere de taxe. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevãzute în prezenta lege se aplica dispoziţiile alin. (5).
ART. 24
(1) Baza materialã a instituţiei de învãţãmânt superior trebuie sa corespundã standardelor desfãşurãrii unui proces instructiv-educativ de calitate.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie sa facã dovada ca dispune de:
a) spaţii adecvate procesului de învãţãmânt, în proprietate sau prin închiriere;
b) laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare corespunzãtoare pentru un an în avans fata de anul şcolarizat;
c) biblioteca dotatã cu sala de lectura şi fond de carte propriu corespunzãtor conţinutului disciplinelor predate şi nivelului acestora.
(3) Pentru obţinerea acreditãrii instituţia de învãţãmânt superior trebuie sa facã dovada ca în perioada de funcţionare provizorie a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materialã proprie.
(4) Dupã doua cicluri de şcolarizare ulterioare infiintarii prin lege, instituţia de învãţãmânt superior trebuie sa facã dovada ca dispune în proprietate de cel puţin 50% din spaţiile de învãţãmânt şi ca, în toatã perioada anterioarã, a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materialã proprie.
ART. 25
(1) Instituţiile care solicita autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea trebuie sa dovedeascã faptul ca personalul didactic şi de cercetare propriu desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţa sau prin alte modalitãţi.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau a acreditãrii, instituţia de învãţãmânt superior trebuie sa facã dovada ca dispune de structuri de management academic şi administrativ, adecvate fiecãrei etape.
ART. 26
La evaluarea academica periodicã a facultãţilor, colegiilor şi specializãrilor, dupã caz, acestea trebuie sa îndeplineascã standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale.

CAP. 3
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 27
Instituţiile cu activitãţi de învãţãmânt superior înfiinţate dupã 22 decembrie 1989 sunt obligate sa solicite autorizaţia de funcţionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 28
Prin acreditare se recunoaşte valabilitatea întregii activitãţi desfãşurate de instituţiile de învãţãmânt superior pana la data acordãrii acesteia.
ART. 29
În înţelesul prezentei legi, filialele instituţiilor, facultãţilor, colegiilor sau specializãrilor sunt considerate unitãţi distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academica şi acreditare prevãzute în prezenta lege.
ART. 30
(1) Pot desfasura activitãţi de învãţãmânt superior şi pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai instituţiile de învãţãmânt superior autorizate sa funcţioneze provizoriu sau acreditate.
(2) Desfãşurarea de activitãţi de învãţãmânt superior de cãtre unitãţi neautorizate, precum şi asumarea denumirii universitate, în sensul de instituţie de învãţãmânt superior, sau asumarea de calitãţi şi atribuţii academice se pedepsesc conform legii penale.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplica, treptat, şi instituţiilor cu activitãţi de învãţãmânt superior, aflate în lichidare, cãrora li s-a retras dreptul de şcolarizare începând cu anul I, în condiţiile legii.
(4) Instituţiile care desfãşoarã activitate de învãţãmânt superior sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, dupã caz.
(5) Sesizarea organelor de urmãrire penalã se face de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sau de cãtre orice alta persoana fizica sau juridicã care se considera lezata în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauza.
ART. 31
(1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învãţãmânt de stat sau particular poate efectua activitãţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învãţãmânt superior, în conformitate cu prevederile legale şi cu Carta Universitarã.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi personalului didactic asociat instituţiilor de învãţãmânt superior, provenit din alte sectoare de activitate.
(3) Cadrul didactic asociat are obligaţia de a face cunoscut, prin declaraţie scrisã, conducatorului instituţiei în care are funcţia de baza, precum şi rectorilor instituţiilor la care este asociat, numãrul orelor didactice prestate prin asociere.
ART. 32
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.
(2) În termen de 30 de zile de la constituire Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare din subordine şi numeşte membrii acestora.
(3) În acelaşi interval Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaboreazã regulamentele proprii de funcţionare.
ART. 33
(1) Desfãşurarea de activitãţi de învãţãmânt superior şi eliberarea de acte de studii, în alte condiţii decât cele prevãzute prin prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovaţi.
(2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare face publica lista cuprinzând facultãţile, colegiile şi specializãrile care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate.
(3) Perceperea de taxe şcolare şi eliberarea de acte destudii, în cadrul unei activitãţi desfãşurate în alte condiţii decât cele prevãzute de prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovaţi.
ART. 34
(1) Se considera desfiintata o specializare pentru care, din diferite motive, instituţia nu a mai şcolarizat, începând cu anul I, o perioada minima egala cu un ciclu de şcolarizare. Reluarea activitãţii la aceste specializãri presupune o noua autorizare de funcţionare.
(2) Desfiinţarea instituţiei de învãţãmânt superior se face în momentul încetãrii totale a activitãţii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constata ca instituţia desfãşoarã activitãţi ostile statului roman sau în contradictie cu legile şi cu Constituţia României.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016