Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 87 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Acordului pentru infiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internationala, semnat de Romania la Viena la 2 septembrie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 87 din 6 iunie 2011  privind ratificarea Acordului pentru infiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internationala, semnat de Romania la Viena la 2 septembrie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 87 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Acordului pentru infiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internationala, semnat de Romania la Viena la 2 septembrie 2010

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 iunie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se ratificã Acordul pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţionalã, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 6 iunie 2011.
    Nr. 87.                                     ACORD
                          pentru înfiinţarea Academiei
           Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţionalã

    Observând importanta contribuţie în lupta împotriva corupţiei a Biroului Naţiunilor Unite de Luptã împotriva Drogurilor şi Criminalitãţii (UNODC), în calitate de apãrãtor al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC),
    recunoscând pregãtirile fãcute la nivel internaţional şi, în mod special, eforturile substanţiale ale Republicii Austria în strânsã cooperare cu UNODC, precum şi cu alte pãrţi fondatoare pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie - IACA (denumitã în continuare Academia), precum şi sprijinul lor puternic pentru Academie,
    observând eforturile îndelungate şi sprijinul continuu al Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Judiciare (INTERPOL) în proiectarea şi dezvoltarea de iniţiative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel mondial,
    observând sprijinul considerabil al Oficiului European de Luptã Antifraudã (OLAF) şi al altor participanţi în acest efort comun,
    subliniind amploarea globalã şi inclusivã a acestei iniţiative şi importanţa asigurãrii diversitãţii geografice,
    recunoscând importanţa colaborãrii în eforturile comune la nivel global şi regional în sprijinirea UNCAC şi a altor instrumente internaţionale relevante,
    împãrtãşind obiective comune privind oferirea de asistenţã tehnicã şi expertizã în dezvoltarea instituţionalã, ca instrumente-cheie în lupta împotriva corupţiei,
    observând cã educaţia, pregãtirea profesionalã şi cercetarea în domeniul anticorupţie sunt componente importante ale acestui tip de asistenţã şi ale dezvoltãrii instituţionale,
    dorind sã consolideze obiectivele comune privind înfiinţarea Academiei în baza unui acord multilateral deschis statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi organizaţiilor interguvernamentale şi invitându-le sã îşi uneascã forţele şi sã devinã pãrţi la prezentul acord,
    rãspunzând invitaţiei Republicii Austria de a gãzdui Academia în Laxenburg, lângã Viena,

    pãrţile au convenit dupã cum urmeazã:

    ART. I
    Înfiinţare şi statut
    1. Se înfiinţeazã prin prezentul acord Academia Internaţionalã Anticorupţie (Academia) ca organizaţie internaţionalã.
    2. Academia are personalitate juridicã internaţionalã deplinã.
    3. Academia are, inter alia, capacitate legalã:
    a) sã contracteze;
    b) sã achiziţioneze şi sã dispunã de proprietãţi imobile şi mobile;
    c) sã instituie şi sã rãspundã procedurilor legale;
    d) sã ia orice alte mãsuri care ar putea fi necesare pentru realizarea scopurilor şi activitãţilor sale.
    4. Academia funcţioneazã în conformitate cu prezentul acord.
    ART. II
    Scopuri şi activitãţi
    1. Scopul Academiei este promovarea prevenirii şi combaterii eficace şi eficiente a corupţiei prin:
    a) oferirea educaţiei şi pregãtirii profesionale anticorupţie;
    b) iniţierea şi facilitarea cercetãrii privind toate aspectele corupţiei;
    c) oferirea altor forme relevante de asistenţã tehnicã în lupta împotriva corupţiei;
    d) încurajarea cooperãrii internaţionale şi a reţelelor în lupta împotriva corupţiei.
    2. Activitãţile Academiei respectã principiul libertãţii academice, îndeplinesc cele mai înalte standarde academice şi profesionale şi abordeazã fenomenul corupţiei într-o manierã comprehensivã şi interdisciplinarã, ţinând cont în mod corespunzãtor de diversitatea culturalã, egalitatea de gen, precum şi de recentele evoluţii în domeniul corupţiei, la nivel global şi regional.
    ART. III
    Sediu
    1. Sediul Academiei este în Laxenburg, Austria, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite între Academie şi Republica Austria.
    2. Academia poate stabili facilitãţi în alte locaţii necesare pentru sprijinirea activitãţii sale.
    ART. IV
    Structurã
    Academia are:
    a) o adunare a pãrţilor, denumitã în continuare Adunarea;
    b) un consiliu al guvernatorilor, denumit în continuare Consiliul;
    c) un consiliu consultativ superior internaţional;
    d) un consiliu consultativ academic internaţional;
    e) un decan.
    ART. V
    Adunarea pãrţilor
    1. Adunarea serveşte ca un forum al pãrţilor la prezentul acord pentru a se consulta cu privire la politica generalã a Academiei şi la alte probleme de interes conform prezentului acord.
    2. Adunarea este constituitã din reprezentanţi ai pãrţilor. Fiecare parte numeşte un reprezentant care sã acţioneze ca membru al Adunãrii. Fiecare membru al Adunãrii are dreptul la un vot.
    3. Adunarea, în special:
    a) adoptã recomandãri privind politicile şi managementul Academiei, ce urmeazã a fi analizate de cãtre Consiliu;
    b) adoptã programul de lucru şi bugetul Academiei, aşa cum au fost propuse de Consiliu;
    c) se angajeazã în activitãţi de strângere de fonduri pentru Academie, în conformitate cu art. XI;
    d) alege membrii Consiliului, în conformitate cu art. VI;
    e) decide asupra eliberãrii din funcţie a membrilor Consiliului cu o majoritate de douã treimi;
    f) evalueazã progresul activitãţilor Academiei în baza, inter alia, rapoartelor Consiliului;
    g) aprobã acorduri internaţionale;
    h) aprobã înfiinţarea unor facilitãţi în alte locaţii.
    4. Adunarea se întruneşte cel puţin o datã pe an şi ia decizii cu majoritate simplã, în afarã de cazul în care se prevede altfel în prezentul acord. Adunarea adoptã propriile reguli de procedurã şi îşi alege reprezentanţii, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi. Membrii Consiliului şi decanul pot participa la întâlnirile Adunãrii fãrã a avea drept de vot.
    ART. VI
    Consiliul guvernatorilor
    1. Academia este guvernatã de un consiliu constituit din 11 membri. 9 membri sunt aleşi de cãtre Adunare, luând în mod corespunzãtor în considerare calificarea şi experienţa acestora, precum şi principiul distribuţiei geografice echitabile. În plus, UNODC şi Republica Austria sunt fiecare îndreptãţite sã numeascã câte un membru. Membrii Consiliului îşi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individualã pentru un termen de 6 ani şi pot fi eligibili pentru a fi realeşi/renumiţi pentru nu mai mult de un termen suplimentar. La prima alegere, 5 membri sunt aleşi pentru o perioadã de numai 3 ani.
    2. Consiliul, în special:
    a) decide strategia, politicile şi liniile directoare pentru activitãţile Academiei;
    b) adoptã regulile care guverneazã funcţionarea Academiei, inclusiv reglementãrile financiare şi regulile privind personalul;
    c) numeşte decanul pentru o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, evalueazã activitatea acestuia sau acesteia şi decide, dacã este cazul, încheierea mandatului decanului;
    d) stabileşte, acolo unde este cazul, consilii consultative şi alege membrii acestora;
    e) alege membrii Consiliului Consultativ Superior Internaţional şi ai Consiliului Consultativ Academic Internaţional, ţinând în mod corespunzãtor cont de calificarea lor profesionalã şi de experienţã, de principiul distribuţiei geografice echitabile, precum şi de egalitatea de gen;
    f) transmite spre adoptare Adunãrii programul de lucru şi bugetul Academiei;
    g) numeşte auditorul independent extern;
    h) aprobã declaraţia anualã de audit privind conturile Academiei;
    i) raporteazã Adunãrii progresele în activitãţile Academiei;
    j) analizeazã recomandãrile Adunãrii cu privire la politicile şi managementul Academiei;
    k) adoptã strategiile şi liniile directoare pentru asigurarea resurselor financiare ale Academiei şi sprijinã eforturile decanului în acest sens;
    l) stabileşte condiţiile de admitere a participanţilor la activitãţile Academiei;
    m) aprobã stabilirea relaţiilor de colaborare, în conformitate cu prevederile art. XIII;
    n) transmite Adunãrii spre aprobare acordurile internaţionale;
    o) evalueazã activitãţile Academiei în baza rapoartelor decanului şi face recomandãri privind aceste activitãţi.
    3. Consiliul se întruneşte cel puţin o datã pe an la sediul Academiei şi ia decizii cu majoritate simplã, în afarã de cazul în care se prevede altfel în prezentul acord. Fiecare membru are dreptul la un vot. Consiliul adoptã regulile de procedurã şi îşi alege reprezentanţii, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, şi poate înfiinţa comitete, atunci când este considerat necesar pentru funcţionarea eficientã a Academiei.
    ART. VII
    Consiliul Consultativ Superior Internaţional
    1. Consiliul este sfãtuit de un consiliu consultativ superior internaţional (CCSI), constituit din pânã la 15 membri, personalitãţi eminente cu experienţã deosebitã într-o varietate largã de domenii care prezintã importanţã pentru activitatea Academiei.
    2. Funcţia Consiliului Consultativ Superior Internaţional este de a analiza activitãţile Academiei şi de a oferi observaţii şi sfaturi privind modul de atingere şi menţinere a celor mai înalte standarde referitoare la scopul pentru care a fost înfiinţatã Academia.
    3. Membrii Consiliului Consultativ Superior Internaţional îşi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individualã pentru un termen de 6 ani şi pot fi eligibili pentru a fi realeşi. La prima alegere, 7 membri sunt aleşi pentru o perioadã de numai 3 ani.
    4. Consiliul Consultativ Superior Internaţional se întruneşte cel puţin o datã pe an şi ia decizii cu majoritate simplã. Fiecare membru are dreptul la un vot. Consiliul Consultativ Superior Internaţional adoptã regulile de procedurã şi îşi alege reprezentanţii, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.
    5. Consiliul Consultativ Superior Internaţional poate recomanda Consiliului persoane care îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. 1 pentru alegerea acestora în Consiliul Consultativ Superior Internaţional.
    ART. VIII
    Consiliul Consultativ Academic Internaţional
    1. Consiliul este sfãtuit în domenii privind educaţia, pregãtirea şi cercetarea de un consiliu consultativ academic internaţional (CCAI), constituit din pânã la 15 membri, personalitãţi academice eminente sau experţi cu cea mai înaltã calificare în domeniul practicilor anticorupţie, al pregãtirii, cercetãrii şi/sau justiţiei penale şi al aplicãrii legislaţiei anticorupţie, precum şi în alte domenii care prezintã importanţã pentru activitãţile Academiei.
    2. Membrii Consiliului Consultativ Academic Internaţional îşi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individualã pentru un termen de 6 ani şi pot fi eligibili pentru a fi realeşi. La prima alegere, 7 membri sunt aleşi pentru o perioadã de numai 3 ani.
    3. Consiliul Consultativ Academic Internaţional se întruneşte cel puţin o datã pe an şi ia decizii cu majoritate simplã. Fiecare membru are dreptul la un vot. Consiliul Consultativ Academic Internaţional adoptã regulile de procedurã şi îşi alege reprezentanţii, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.
    4. Consiliul Consultativ Academic Internaţional poate recomanda Consiliului persoane care îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. 1 pentru alegerea acestora în Consiliul Consultativ Academic Internaţional.
    ART. IX
    Decanul
    1. Decanul este responsabil pentru managementul zilnic al Academiei şi programul acesteia. Decanul raporteazã şi rãspunde în faţa Consiliului.
    2. Decanul, în special:
    a) reprezintã Academia în relaţiile externe;
    b) asigurã administrarea corespunzãtoare a Academiei, inclusiv resursele umane şi managementul financiar;
    c) pregãteşte programul de lucru şi bugetul Academiei spre a fi analizate de cãtre Consiliu şi adoptate de cãtre Adunare. Programul de lucru va include prioritãţile de cercetare, activitãţile de pregãtire, curricula şi dezvoltarea de instrumente;
    d) implementeazã programul de lucru şi bugetul;
    e) transmite Consiliului rapoarte anuale şi ad hoc privind activitãţile Academiei, inclusiv declaraţia anualã de audit privind conturile Academiei;
    f) propune stabilirea relaţiilor de cooperare în conformitate cu art. XIII spre a fi aprobate de Consiliu;
    g) coordoneazã activitatea Academiei cu activitatea pãrţilor la prezentul acord şi cu a altor instituţii naţionale şi internaţionale, agenţii şi reţele relevante, ţinând cont de recomandãrile şi liniile directoare ale Adunãrii şi Consiliului, precum şi ale Consiliului Consultativ Superior Internaţional şi Consiliului Consultativ Academic Internaţional;
    h) încheie contracte şi aranjamente în numele Academiei şi negociazã acorduri internaţionale spre a fi analizate de Consiliu şi aprobate de Adunare;
    i) efectueazã în mod activ demersuri pentru atragerea unei finanţãri corespunzãtoare pentru Academie şi acceptã în numele Academiei contribuţiile voluntare în conformitate cu strategiile şi liniile directoare relevante ale Consiliului, precum şi cu regulamentele financiare;
    j) îndeplineşte alte sarcini şi activitãţi, aşa cum au fost stabilite de Consiliu.
    ART. X
    Personalul academic şi administrativ
    1. Academia depune eforturi sã recruteze şi sã pãstreze personalul academic şi administrativ cu cea mai înaltã calificare.
    2. Pentru maximizarea eficienţei şi eficacitãţii costurilor, Academia elaboreazã un plan şi încheie acordurile adecvate pentru a asigura colaborarea cu personalul academic cu jumãtate de normã sau cu statut de invitat şi încurajeazã statele, organizaţiile internaţionale, universitãţile şi alte instituţii relevante sã ia în considerare sprijinirea activitãţii de încadrare cu personal a Academiei, inclusiv prin detaşarea personalului.
    ART. XI
    Finanţarea Academiei
    1. Fãrã a afecta obiectivul pe termen lung de a face Academia autosustenabilã, resursele acesteia includ urmãtoarele:
    a) contribuţii voluntare ale pãrţilor la prezentul acord;
    b) contribuţii voluntare din sectorul privat şi ale altor donatori;
    c) taxe de şcolarizare, taxe pentru pregãtire profesionalã şi asistenţã tehnicã, publicaţii şi alte venituri din servicii;
    d) câştiguri acumulate în urma unor astfel de contribuţii, taxe, venituri şi alte câştiguri, inclusiv din partea trusturilor sau sub formã de dotãri.
    2. Anul fiscal al Academiei este cuprins între 1 ianuarie şi 31 decembrie.
    3. Conturile Academiei sunt supuse, în conformitate cu regulamentele financiare adoptate de cãtre Consiliu, aşa cum este prevãzut în art. VI alin. 2 lit. b), unui audit extern independent anual, care întruneşte cele mai înalte standarde de transparenţã, responsabilitate şi legitimitate.
    4. Pãrţile la prezentul acord sunt încurajate sã se angajeze în activitãţi de strângere de fonduri pentru Academie, inclusiv prin organizarea de conferinţe comune ale donatorilor.
    ART. XII
    Consultarea şi schimbul de informaţii
    1. Pãrţile la prezentul acord se menţin reciproc informate şi se consultã cu privire la domeniile de interes privind cooperarea lor în conformitate cu prevederile prezentului acord, fie la reuniunile Adunãrii, fie oricând acest lucru este necesar.
    2. Consultãrile şi schimbul de informaţii şi documente la care se referã prezentul articol se fac în conformitate cu regulile fiecãrei pãrţi privind accesul la informaţii şi sunt supuse aranjamentelor pe care pãrţile pot decide sã le încheie în scopul pãstrãrii confidenţialitãţii, caracterului restrictiv şi securitãţii informaţiilor transmise. Orice astfel de aranjamente vor continua sã se aplice chiar şi dupã încetarea prezentului acord şi, cu privire la o parte anume, chiar dupã retragerea acesteia din cadrul prezentului acord.
    ART. XIII
    Relaţiile de cooperare
    Academia poate stabili relaţii de cooperare cu state, cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu entitãţi publice şi private care pot contribui la activitatea ei.
    ART. XIV
    Privilegii şi imunitãţi
    1. Academia, membrii Adunãrii, ai Consiliului, ai Consiliului Consultativ Superior Internaţional şi ai Consiliului Consultativ Academic Internaţional, decanul, personalul şi experţii beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile convenite între Academie şi Republica Austria.
    2. Academia poate încheia acorduri cu alte state pentru asigurarea unor privilegii şi imunitãţi corespunzãtoare.
    ART. XV
    Rãspunderea legalã
    Pãrţile la prezentul acord nu vor fi responsabile, individual sau în solidar, pentru niciun fel de cheltuieli, responsabilitãţi sau alte obligaţii ale Academiei; o declaraţie în acest sens va fi inclusã în fiecare dintre acordurile încheiate de Academie, în conformitate cu art. XIV.
    ART. XVI
    Amendamente
    Prezentul acord poate fi modificat numai cu consimţãmântul tuturor pãrţilor la acesta. Notificarea unui astfel de consimţãmânt se face în scris depozitarului acordului. Orice amendament va intra în vigoare la primirea de cãtre depozitar a notificãrilor de la toate pãrţile la acord sau la o datã convenitã de pãrţi.
    ART. XVII
    Dispoziţii tranzitorii
    1. Pãrţile recunosc mãsurile tranzitorii pentru înfiinţarea şi desfãşurarea operaţiunilor iniţiale ale Academiei, aşa cum sunt prevãzute în Memorandumul de înfiinţare a Academiei Internaţionale Anticorupţie, din Laxenburg, Austria, încheiat la 29 ianuarie 2010, şi sunt de acord cu respectarea acestuia pânã când organele de decizie ale Academiei devin pe deplin operaţionale.
    2. Orice decizie care afecteazã obligaţiile asumate în vederea înfiinţãrii şi desfãşurãrii operaţiunilor iniţiale ale Academiei sau prin care se creeazã obligaţii partenerilor acesteia (UNODC, Asociaţia "Prietenii Academiei" sau Republica Austria) poate fi luatã numai în unanimitate de cãtre Consiliu.
    ART. XVIII
    Intrarea în vigoare a acordului şi depozitarul
    1. Prezentul acord este deschis pentru semnarea de cãtre statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (denumite în continuare statele) şi de cãtre organizaţiile interguvernamentale (denumite în continuare organizaţii internaţionale) pânã la 31 decembrie 2010. Va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii.
    2. Statele şi organizaţiile internaţionale care n-au semnat prezentul acord pot adera la acesta ulterior.
    3. Acordul intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de cãtre 3 state ori organizaţii internaţionale.
    4. Pentru fiecare dintre statele şi organizaţiile internaţionale care ratificã, acceptã, aprobã sau aderã la prezentul acord dupã data intrãrii sale în vigoare, acordul intrã în vigoare într-un termen de 60 de zile de la depunerea instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    5. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Austriei va fi depozitarul prezentului acord.
    ART. XIX
    Soluţionarea litigiilor
    Orice litigiu dintre Academie şi oricare din pãrţile la prezentul acord sau dintre oricare din pãrţile la acord privind interpretarea ori aplicarea acordului sau a oricãror alte acorduri suplimentare sau orice problemã privind Academia sau relaţiile dintre pãrţi, care nu sunt soluţionate prin negocieri ori prin alt mod de soluţionare convenit, va fi înaintat/înaintatã în vederea pronunţãrii unei hotãrâri definitive unui tribunal format din 3 arbitri: câte unul este ales de fiecare parte în litigiu, iar al treilea, care va fi preşedintele tribunalului, va fi ales de cãtre primii 2 arbitri. În cazul în care una dintre pãrţile litigiului nu şi-a ales arbitrul în termen de 6 luni de la data alegerii arbitrului de cãtre cealaltã parte sau în cazul în care primii 2 arbitri nu reuşesc sã ajungã la un acord cu privire la alegerea celui de al treilea arbitru în termen de 6 luni de la alegerea primilor 2 arbitri, cel de al doilea sau al treilea arbitru va fi ales de cãtre preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea oricãrei pãrţi din litigiu.
    ART. XX
    Retragerea din cadrul acordului
    1. Oricare parte la prezentul acord se poate retrage din acesta în urma unei notificãri scrise adresate depozitarului. Retragerea va deveni efectivã în termen de 3 luni de la data primirii notificãrii de cãtre depozitar.
    2. Retragerea din acord a unei pãrţi nu limiteazã, reduce sau afecteazã în vreun mod contribuţia sa, dacã aceasta a fost fãcutã înainte de data efectivã a retragerii.
    ART. XXI
    Încetarea acordului
    1. Pãrţile la prezentul acord, acţionând în unanimitate, pot înceta oricând aplicarea prezentului acord şi a activitãţii Academiei prin notificare scrisã adresatã depozitarului. Decizia cu privire la bunurile Academiei rãmase dupã achitarea obligaţiilor legale va fi dispusã în conformitate cu hotãrârea unanimã a Adunãrii.
    2. Prevederile acordului vor continua sã fie aplicate dupã încetarea acestuia, în mãsura în care este necesar pentru a se dispune cu privire la bunuri şi lichidarea conturilor.

    Redactat şi datat la Viena, 2 septembrie 2010, în limbile arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã şi spaniolã, textele fiind în mod egal autentice.

                                          -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016