Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004  pentru infiintarea unor comune    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004 pentru infiintarea unor comune

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
(1) Se aprobã înfiinţarea unor comune în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacãu, Botoşani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.
(2) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor înfiinţate potrivit alin. (1) sunt cele prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizãrii acestora conform alin. (1), sunt cele prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 2
(1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activitãţilor curente se asigurã de câte doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate.
ART. 3
(1) Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreunã cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor reorganizate, repartizeazã veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localitãţile nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1 alin. (2).
(2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administreazã şi se gestioneazã prin autoritãţile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizeazã pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judeţul din care fac parte.
(3) Bugetul pe anul 2004 al fiecãrei comune înfiinţate se elaboreazã de cãtre delegaţii prevãzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv.
(4) Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bazã de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor şi oraşelor care se reorganizeazã şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate.
ART. 4
Pânã la noile alegeri locale, autoritãţile administraţiei publice locale din comunele şi oraşele care se reorganizeazã vor funcţiona în componenţa avutã la intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 5
(1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, i se atribuie denumirea Ilişeşti.
(2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, judeţul Iaşi, i se atribuie denumirea Ion Neculce.
(3) Comunei înfiinţate prin preluarea satului Vitãneşti de la comuna Optaşi-Mãgura, judeţul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Mãgura.
(4) Comunei reorganizate Brusturi-Drãgãneşti, judeţul Neamţ, i se atribuie denumirea Brusturi.
(5) Denumirea comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, se schimbã în Isvoarele.
ART. 6
Satul Beteşti din componenţa comunei Mugeni, judeţul Harghita, trece în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca localitate componentã.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.
ART. 8
Anexa la <>Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 5 aprilie 2004.
Nr. 84.

ANEXA 1

COMUNELE ÎNFIINŢATE


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Comuna înfiinţatã
Judeţul ────────────────────────────────────────── Comuna sau oraşul
Denumirea Satele componente de unde provin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ALBA Cut 1. Cut Câlnic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ARAD Dorobanţi 1. Dorobanţi Curtici
Frumuşeni 1. Frumuşeni Fântânele
2. Aluniş
Zãdãreni 1. Zãdãreni Felnac
2. Bodrogu Nou
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ARGEŞ Bughea de Sus 1. Bughea de Sus Albeştii de Muscel
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BACĂU Sãrata 1. Sãrata Nicolae Bãlcescu
2. Bãlţata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BOTOŞANI Blândeşti 1. Blândeşti Suliţa
2. Cerchejeni
3. Şoldãneşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BRAŞOV Drãguş 1. Drãguş Viştea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONSTANŢA Cuza Vodã 1. Cuza Vodã Castelu
Saligny 1. Saligny Mircea Vodã
2. Fãclia
3. Ştefan cel Mare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COVASNA Bixad 1. Bixad Malnaş
Micfalãu 1. Micfalãu Malnaş
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DOLJ Catane 1. Catane Negoi
2. Catanele Noi
Cârcea 1. Cârcea Coşoveni
Cârna 1. Cârna Goicea
Coţofenii din Faţã 1. Coţofenii din Faţã Almãj
2. Beharca
Dobroteşti 1. Dobroteşti Amãrãştii de Sus
2. Nisipuri
Galiciuica 1. Galiciuica Giubega
Ghidici 1. Ghidici Piscu Vechi
Ghindeni 1. Ghindeni Malu Mare
Întorsura 1. Întorsura Radovan
Pleşoi 1. Pleşoi Predeşti
2. Cârstovani
3. Frasin
4. Milovan
Rojişte 1. Rojişte Bratovoeşti
2. Tâmbureşti
Tãlpaş 1. Tãlpaş Fãrcaş
2. Mofleşti
3. Nistoi
4. Puţinei
5. Soceni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GALAŢI Negrileşti 1. Negrileşti Munteni
2. Slobozia Blãneasa
Poiana 1. Poiana Nicoreşti
2. Vişina
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GIURGIU Cosoba 1. Cosoba Joiţa
Herãşti 1. Herãşti Hotarele
2. Miloşeşti
Izvoarele 1. Izvoarele Hotarele
2. Teiuşu
Sãbãreni 1. Sãbãreni Joiţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HARGHITA Ciceu 1. Ciceu Siculeni
2. Ciaracio
Leliceni 1. Leliceni Sâncrãieni
2. Fitod
3. Hosasãu
4. Misentea
Porumbeni 1. Porumbenii Mari Mugeni
2. Porumbenii Mici
Racu 1. Racu Siculeni
2. Satu Nou
Satu Mare 1. Satu Mare Brãdeşti
Sântimbru 1. Sântimbru Sâncrãieni
2. Sântimbru-Bãi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IALOMIŢA Borãneşti 1. Borãneşti Coşereni
2. Sinteşti
Bueşti 1. Bueşti Albeşti
Maia 1. Maia Brazii
Ograda 1. Ograda Bucu
Roşiori 1. Roşiori Moviliţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IAŞI Balş 1. Balş Târgu Frumos
2. Boureni
3. Coasta Mãgurii
Costeşti 1. Costeşti Târgu Frumos
2. Giurgeşti
Drãguşeni 1. Drãguşeni Şcheia
2. Frenciugi
Fântânele 1. Fântânele Focuri
Hãrmãneşti 1. Hãrmãneştii Vechi Todireşti
2. Boldeşti
3. Hãrmãneştii Noi
Rãchiteni 1. Rãchiteni Mirceşti
2. Izvoarele
3. Ursãreşti
Roşcani 1. Rãdeni Trifeşti
2. Roşcani
Valea Lupului 1. Valea Lupului Rediu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARAMUREŞ Coaş 1. Coaş Sãcãlãşeni
2. Întrerâuri
Coltãu 1. Coltãu Sãcãlãşeni
2. Cãtãlina
Gârdani 1. Gârdani Sãlsig
Onceşti 1. Onceşti Bârsana
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MEHEDINŢI Braniştea 1. Braniştea Vânãtori
2. Goanţa
Vrata 1. Vrata Gârla Mare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MUREŞ Corunca 1. Corunca Livezeni
Sãrãţeni 1. Sãrãţeni Sovata*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NEAMŢ Drãgãneşti 1. Drãgãneşti Brusturi-Drãgãneşti
2. Orţãşti
3. Râşca
4. Şoimãreşti
Pânceşti 1. Pânceşti Poienari
2. Ciurea
3. Holm
4. Tãlpãlãi
5. Patricheni
Gâdinţi 1. Gâdinţi Sagna
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
OLT Cãlui 1. Cãlui Oboga
2. Gura Cãluiu
Gãvãneşti 1. Gãvãneşti Baldovineşti
2. Bãleasa
3. Broşteni
4. Dâmburile
Ghimpeţeni 1. Ghimpeţeni Nicolae Titulescu
2. Ghimpeţenii Noi
Grãdinile 1. Grãdinile Studina
2. Arvãteasca
3. Plãviceanca
Gura Padinii 1. Gura Padinii Orlea
2. Satu Nou
Ipoteşti 1. Ipoteşti Milcov
Osica de Jos 1. Osica de Jos Dobrun
2. Bobu
Sârbii-Mãgura 1. Vitãneşti Optaşi-Mãgura
Vişina Nouã 1. Vişina Nouã Vãdastra
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRAHOVA Cocorãştii Colţ 1. Cocorãştii Colţ Mãneşti
2. Cheşnoiu
3. Cocorãştii Grind
4. Colţu de Jos
5. Ghioldum
6. Perşunari
7. Piatra
8. Satu de Sus
Olari 1. Olari Gherghiţa
2. Fânari
3. Olarii Vechi
Vadu Sãpat 1. Vadu Sãpat Fântânele
2. Ghinoaica
3. Ungureni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SATU MARE Agriş 1. Agriş Botiz
2. Ciuperceni
Ciumeşti 1. Ciumeşti Sanislãu
2. Berea
3. Viişoara
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIBIU Boiţa 1. Boiţa Tãlmaciu*)
2. Lazaret
3. Lotrioara
4. Paltin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SUCEAVA Bãlãceana 1. Bãlãceana Ciprian Porumbescu
Ciprian Porumbescu 1. Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu
Hârtop 1. Hârtop Preuteşti
Voitinel 1. Voitinel Gãlãneşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TELEORMAN Beciu 1. Beciu Plopii-Slãviteşti
2. Bârseştii de Jos
3. Smârdan
Beuca 1. Beuca Drãcşenei
2. Plopi
Dracea 1. Dracea Crângu
2. Florica
3. Zlata
Fântânele 1. Fântânele Suhaia
Frãsinet 1. Frãsinet Bãbãiţa
2. Clãniţa
Purani 1. Puranii de Sus Siliştea
2. Purani
Saelele 1. Saelele Lunca
2. Pleaşov
Uda-Clocociov 1. Uda-Clocociov Slobozia Mândra
2. Uda-Paciurea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TIMIŞ Birda 1. Birda Gãtaia
2. Berecuţa
3. Mânãstire
4. Sângeorge
Checea 1. Checea Cenei
Dudeştii Noi 1. Dudeştii Noi Becicherecu Mic
Fibiş 1. Fibiş Maşloc
Ghilad 1. Ghilad Ciacova
2. Gad
Gottlob 1. Gottlob Lovrin
2. Vizejdia
Iecea Mare 1. Iecea Mare Cãrpiniş
Parţa 1. Parţa Şag
Pãdureni 1. Pãdureni Jebel
Saravale 1. Saravale Sânpetru Mare
Şandra 1. Şandra Biled
2. Uihei
Tomnatic 1. Tomnatic Lovrin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VASLUI Ciocani 1. Ciocani Perieni
2. Crâng
3. Crângu Nou
4. Podu Petriş
Cozmeşti 1. Bãleşti Deleşti
2. Cozmeşti
3. Fâstâci
4. Hordileşti
Dodeşti 1. Dodeşti Viişoara
2. Urdeşti
Fereşti 1. Fereşti Vãleni
Muntenii de Sus 1. Muntenii de Sus Tanacu
2. Satu Nou
Pochidia 1. Pochidia Tutova
2. Borodeşti
3. Satu Nou
4. Sãlceni
Puşcaşi 1. Puşcaşi Laza
2. Poiana lui Alexa
3. Teişoru
4. Valea Târgului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VÂLCEA Diculeşti 1. Bãbeni-Olteţu Fãureşti
2. Budeşti
3. Colelia
4. Diculeşti
Lãcusteni 1. Contea Zãtreni
2. Gãneşti
3. Lãcusteni
4. Lãcustenii de Jos
5. Lãcustenii de Sus
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VRANCEA Bilieşti 1. Bilieşti Suraia
Gologanu 1. Gologanu Milcovul
Obrejiţa 1. Obrejiţa Tâmboeşti
Rãstoaca 1. Rãstoaca Milcovul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
*) Oraşe din care se desprind unele comune.


ANEXA 2

COMUNELE REORGANIZATE


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Comuna reorganizata
Judeţul ────────────────────────────────────────── Comuna infiintata
Denumirea Satele componente prin reorganizare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ALBA Câlnic 1. Câlnic Cut
2. Deal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ARAD Fântânele 1. Fântânele Frumuşeni
2. Tisa Nouã
Felnac 1. Felnac Zãdãreni
2. Cãlugãreni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ARGEŞ Albeştii de Muscel 1. Albeşti Bughea de Sus
2. Cândeşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BACĂU Nicolae Bãlcescu 1. Nicolae Bãlcescu Sãrata
2. Buchila
3. Galbeni
4. Lãrguţa
5. Valea Seacã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BRAŞOV Viştea 1. Viştea de Jos Drãguş
2. Olteţ
3. Rucãr
4. Viştea de Sus
5. Viştişoara
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BOTOŞANI Suliţa 1. Suliţa Blândeşti
2. Cheliş
3. Dracşani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONSTANŢA Castelu 1. Castelu Cuza Vodã
2. Nisipari
Mircea Vodã 1. Mircea Vodã Saligny
2. Gherghina
3. Satu Nou
4. Ţibrinu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COVASNA Malnaş 1. Malnaş Bixad
2. Malnaş-Bãi
3. Valea Zãlanului Micfalãu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DOLJ Almãj 1. Almãj Coţofenii din Faţã
2. Bogea
3. Moşneni
4. Şitoaia
Amãrãştii de Sus 1. Amãrãştii de Sus Dobroteşti
2. Zvorsca
Bratovoeşti 1. Bratovoeşti Rojişte
2. Bãdoşi
3. Georocu Mare
4. Prunet
Coşoveni 1. Coşoveni Cârcea
Fãrcaş 1. Fãrcaş Tãlpaş
2. Amãrãşti
3. Golumbelu
4. Golumbu
5. Plopu-Amãrãşti
Giubega 1. Giubega Galiciuica
Goicea 1. Goicea Cârna
Malu Mare 1. Malu Mare Ghindeni
2. Preajba
Negoi 1. Negoi Catane
Piscu Vechi 1. Piscu Vechi Ghidici
2. Pisculeţ
Predeşti 1. Predeşti Pleşoi
2. Bucicani
3. Predeştii Mici
Radovan 1. Radovan Întorsura
2. Fântânele
3. Târnava
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GALAŢI Munteni 1. Munteni Negrileşti
2. Frunzeasca
3. Ţigãneşti
4. Ungureni
Nicoreşti 1. Nicoreşti Poiana
2. Braniştea
3. Coasta Lupei
4. Dobrineşti
5. Fântâni
6. Grozãveşti
7. Ionãşeşti
8. Mãlureni
9. Piscu Corbului
10. Sârbi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GIURGIU Hotarele 1. Hotarele Herãşti
Isvoarele
Joiţa 1. Joiţa Cosoba
2. Bâcu Sãbãreni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HARGHITA Brãdeşti 1. Brãdeşti Satu Mare
2. Târnoviţa
Mugeni 1. Mugeni Porumbeni
2. Aluniş
3. Beta
4. Dejuţiu
5. Dobeni
6. Lutiţa
7. Mãtişeni
8. Tãietura
Sâncrãieni 1. Sâncrãieni Leliceni
Sântimbru
Siculeni 1. Siculeni Ciceu
Racu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IALOMIŢA Albeşti 1. Albeşti Bueşti
2. Bataluri
3. Marsilieni
Brazii 1. Brazii Maia
2. Movileanca
3. Rãsimnicea
Bucu 1. Bucu Ograda
Coşereni 1. Coşereni Borãneşti
Moviliţa 1. Moviliţa Roşiori
2. Biţina-Pãmânteni
3. Biţina-Ungureni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IAŞI Focuri 1. Focuri Fântânele
Mirceşti 1. Mirceşti Rãchiteni
2. Iugani
Rediu 1. Rediu Valea Lupului
2. Breazu
3. Horleşti
4. Tãuteşti
Şcheia 1. Şcheia Drãguşeni
2. Cãueşti
3. Cioca-Boca
4. Poiana Şcheii
5. Satu Nou
Târgu Frumos*) 1. Buznea Balş
2. Dãdeşti Costeşti
3. Gãneşti
4. Ion Neculce
5. Prigoreni
6. Rãzboieni
Todireşti 1. Todireşti Hãrmãneşti
2. Bãiceni
3. Stroeşti
Trifeşti 1. Trifeşti Roşcani
2. Hermeziu
3. Vladomira
4. Zaboloteni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MARAMUREŞ Bârsana 1. Bârsana Onceşti
2. Nãneşti
Sãcãlãşeni 1. Sãcãlãşeni Coaş
2. Coruia Coltãu
3. Culcea
Sãlsig 1. Sãlsig Gârdani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MEHEDINŢI Gârla Mare 1. Gârla Mare Vrata
Vânãtori 1. Vânãtori Braniştea
2. Roşiori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MUREŞ Livezeni 1. Livezeni Corunca
2. Bozeni
3. Ivãneşti
4. Poieniţa
5. Sânişor
Sovata**) Sovata**) Sãrãţeni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NEAMŢ Poienari 1. Poienari Pânceşti
2. Bunghi
3. Sãcãleni
Sagna 1. Sagna Gâdinţi
2. Luţca
3. Vulpãşeşti
Brusturi-Drãgãneşti 1. Brusturi Drãgãneşti
2. Groşi
3. Poiana
4. Târzia
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
OLT Baldovineşti 1. Baldovineşti Gãvãneşti
2. Gubandru
3. Pietriş
Dobrun 1. Dobrun Osica de Jos
2. Chilii
3. Roşienii Mari
4. Roşienii Mici
5. Ulmet
Milcov 1. Ulmi Ipoteşti
2. Milcovu din Deal
3. Milcovu din Vale
4. Stejaru
Nicolae Titulescu 1. Nicolae Titulescu Ghimpeţeni
Oboga 1. Oboga Cãlui
Optaşi-Mãgura 1. Optaşi Sârbii-Mãgura
Orlea 1. Orlea Gura Padinii
2. Orlea Nouã
Studina 1. Studina Grãdinile
2. Studiniţa
Vãdastra 1. Vãdastra Vişina Nouã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRAHOVA Fântânele 1. Fântânele Vadu Sãpat
2. Bozieni
Gherghiţa 1. Gherghiţa Olari
2. Independenţa
3. Malamuc
4. Ungureni
Mãneşti 1. Mãneşti Cocorãştii Colţ
2. Bãltiţa
3. Coada Izvorului
4. Gura Crivãţului
5. Zalhanaua
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SATU MARE Botiz 1. Botiz Agriş
Sanislãu 1. Sanislãu Ciumeşti
2. Horea
3. Marna Nouã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIBIU Tãlmaciu**) Tãlmaciu**) Boiţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SUCEAVA Gãlãneşti 1. Gãlãneşti Voitinel
2. Hurjuieni
Ciprian Porumbescu 1. Ilişeşti Bãlãceana
2. Braşca Ciprian Porumbescu
Preuteşti 1. Preuteşti Hârtop
2. Arghira
3. Basarabi
4. Bahna Arin
5. Huşi
6. Leucuşeşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TELEORMAN Bãbãiţa 1. Bãbãiţa Frãsinet
2. Merişani
Crângu 1. Crângu Dracea
2. Secara
Drãcşenei 1. Drãcşenei Beuca
2. Drãcşani
3. Odobeasca
4. Satul Vechi
Plopii-Slãviteşti 1. Plopii-Slãviteşti Beciu
2. Brâncoveanca
3. Dudu
Lunca 1. Lunca Saelele
2. Prundu
Siliştea 1. Siliştea Purani
2. Buteşti
3. Siliştea Micã
Slobozia Mândra 1. Slobozia Mândra Uda-Clocociov
Suhaia 1. Suhaia Fântânele
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TIMIŞ Becicherecu Mic 1. Becicherecu Mic Dudeştii Noi
Biled 1. Biled Şandra
Cãrpiniş 1. Cãrpiniş Iecea Mare
2. Iecea Micã
Cenei 1. Cenei Checea
2. Bobda
Ciacova 1. Ciacova Ghilad
2. Cebza
3. Macedonia
4. Obad
5. Petroman
Gãtaia 1. Gãtaia Birda
2. Butin
3. Percosova
4. Sculia
5. Şemlacu Mare
6. Şemlacu Mic
Jebel 1. Jebel Pãdureni
Lovrin 1. Lovrin Gottlob
Tomnatic
Maşloc 1. Maşloc Fibiş
2. Alioş
3. Remetea Micã
Sânpetru Mare 1. Sânpetru Mare Saravale
2. Igriş
Şag 1. Şag Parţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VASLUI Deleşti 1. Deleşti Cozmeşti
2. Albeşti
3. Fundãtura
4. Hârsova
5. Mânãstirea
6. Rãduieşti
Laza 1. Laza Puşcaşi
2. Bejeneşti
3. Râşniţa
4. Sauca
Tanacu 1. Tanacu Muntenii de Sus
2. Beneşti
Perieni 1. Perieni Ciocani
Tutova 1. Tutova Pochidia
2. Bãdeana
3. Ciortolom
4. Coroiu
5. Criveşti
6. Vizureni
Vãleni 1. Vãleni Fereşti
2. Moara Domneascã
Viişoara 1. Viişoara Dodeşti
2. Halta Dodeşti
3. Vãleni
4. Viltoteşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VÂLCEA Fãureşti 1. Mileşti Diculeşti
2. Bungeţani
3. Fãureşti
4. Gãineşti
5. Mãrcuşu
Zãtreni 1. Zãtreni Lãcusteni
2. Butanu
3. Ciorteşti
4. Dealu Glãmeia
5. Dealu Vãleni
6. Fãureşti
7. Mãnicea
8. Mecea
9. Olteţu
10. Sãşcioara
11. Stanomiru
12. Valea Vãleni
13. Vãleni
14. Zãtrenii de Sus
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VRANCEA Milcovul 1. Milcovul Rãstoaca
2. Lãmoteşti Gologanu
Suraia 1. Suraia Bilieşti
Tâmboeşti 1. Tâmboeşti Obrejiţa
2. Pãdureni
3. Pietroasa
4. Slimnic
5. Trestieni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
*) Reşedinţa comunei Târgu Frumos este în oraşul Târgu Frumos.
**) Oraşe din care se desprind unele comune.
--------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice