Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997  a bugetului de stat pe anul 1997    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 aprilie 1997
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. 1
    (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi înfăptuirii justiţiei, asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie, stimularea producătorilor agricoli, realizarea programelor de cercetare, asigurarea protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, precum şi pentru funcţionarea autorităţilor publice.
    (2) Bugetul de stat pe anul 1997 se stabileşte la venituri în suma de 40.277,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 52.731,9 miliarde lei, cu un deficit de 12.454,0 miliarde lei.
    (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1997, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, se prezintă în anexa nr. 1.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (5) În bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri" sunt prevăzute sume destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, inclusiv pentru plata eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente. Contribuţia României la organisme financiar-bancare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor.
    (6) În vederea asigurării plăţii, la scadenta, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an.
    (7) În bugetele ordonatorilor principali de credite este prevăzută şi suma de 636,9 miliarde lei, reprezentind alocaţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat.
    (8) Veniturile proprii, alocaţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister.
    ART. 2
    (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 39.569,9 miliarde lei, venituri din capital în suma de 704,0 miliarde lei şi încasări din rambursarea împrumuturilor acordate în suma de 4,0 miliarde lei.
    (2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 38.745,1 miliarde lei, din care 16.466,5 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 22.278,6 miliarde lei, impozitele indirecte.
    (3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 7.366,5 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 8.697,2 miliarde lei.
    (4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată se stabileşte în suma de 12.391,8 miliarde lei, accizele şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale în suma de 5.085,0 miliarde lei, iar taxele vamale, în suma de 4.760,3 miliarde lei. Pentru producţia bruta de ţiţei şi gaze naturale realizată în anul 1996, Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş se scutesc de plata taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi a redeventei petroliere pentru anul 1997 si, ca urmare, aceste regii autonome nu vor primi de la bugetul de stat pe acest an sumele echivalente pentru reinvestire în domeniul petrolier.
    (5) Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 824,8 miliarde lei şi provin din: vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în suma de 251,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 202,0 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 371,8 miliarde lei.
    (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, în suma de 7,0 miliarde lei, şi din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare şi din sumele virate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., în suma de 697,0 miliarde lei.
    (7) Contravaloarea stocului de grâu valorificat de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, ca urmare a scoaterii definitive a acestuia din rezervele materiale naţionale, potrivit dispoziţiilor legale, se virează la bugetul de stat. Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., pentru griul valorificat din stoc, va deduce fondurile alocate de la bugetul de stat sub forma de prime şi diferenţa de dobânda bonificata la creditele bancare primite pentru constituirea stocurilor de grâu, pe care le va vărsa la bugetul de stat.
    ART. 3
    (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1997 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (2) Prevederile actelor normative prin care s-au instituit impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, a căror aplicabilitate a încetat, se aplica numai în cazul controlului fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie.
    ART. 4
    Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 5
    (1) Începând cu luna următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, plata impozitului pe profit se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul.
    (2) Contribuabilii au obligaţia sa plătească în contul impozitului pe profit pentru luna decembrie 1997, până la data de 25 ianuarie 1998 inclusiv, o suma egala cu impozitul calculat pentru luna noiembrie 1997, urmând ca regularizarea pe baza datelor din bilanţul contabil sa se efectueze până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil al anului 1997.
    ART. 6
    Pentru calculul impozitului pe profit aferent anului 1997 nu se mai aplica reducerea cu 50% a impozitului pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor, în cazul contribuabililor care încasează venituri în valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie şi din prestări de servicii internaţionale.
    ART. 7
    Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de taximetrie sunt supuşi unui impozit forfetar trimestrial de 200.000 lei, care se plăteşte până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Aceasta prevedere se aplica începând cu trimestrul al II-lea al anului 1997.
    ART. 8
    Prevederile art. 17 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
    ART. 9
    (1) Taxele speciale de consumaţie (accize) pentru unele produse din import şi din ţara prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, se modifica după cum urmează: nr. crt. 4 - Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturi obţinute prin distilare de cereale 130%, din care: whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr 200%; nr. crt. 5 - Băuturi pe baza de vin, din care: coniac 200%; nr. crt. 10 - Tigarete de calitate medie 4,00 ECU/1.000 tigarete.
    (2) Impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna se actualizează periodic prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de modificările intervenite în nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată, conform prevederilor din Legea nr. 42/1993, republicată.
    ART. 10
    (1) Cota taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 17 lit. B. pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, şi la art. I pct. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1997) pentru legume şi fructe comestibile proaspete, congelate, uscate, deshidratate, conservate sau prelucrate se stabileşte la 18% .
    (2) Prevederile art. 9 şi ale art. 10 alin. (1) se aplica începând cu luna următoare celei în care prezenta lege s-a publicat în Monitorul Oficial al României.
    ART. 11
    Cota majorărilor de intirziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelat cu rata medie a dobânzii pe piaţa interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 puncte procentuale.
    ART. 12
    (1) În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1997 se prezintă astfel:

                                                              - miliarde lei -
                                                              -----------------

CHELTUIELI - TOTAL, 52.731,9
din care:
  1. Cheltuieli curente 46.149,6
  din acestea:
  a) cheltuieli de personal 10.980,2
  b) cheltuieli materiale şi servicii 6.149,4
  c) subvenţii 4.085,0
  d) prime 604,5
  e) transferuri 14.404,9
  f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli 9.798,9
  g) sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve 126,7
  2. Cheltuieli de capital 3.806,8
  3. Împrumuturi de acordat 1.100,4
  4. Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la
     credite 1.675,1
  din acestea:
  a) rambursări de credite externe 982,7
  b) plati de dobânzi şi comisioane la credite externe 680,0
  c) rambursarea împrumutului acordat din bugetul asigurărilor
     sociale de stat 12,4


    (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
    (3) Achiziţiile publice de bunuri din import pot fi efectuate de către persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai în condiţiile stabilite de Guvern.
    (4) În vederea încadrării în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, ordonatorii principali de credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 iunie 1997 si, respectiv, 1 august 1997 pentru sectorul de învăţământ, numărul de posturi ocupate sa nu depăşească numărul maxim prevăzut în anexa nr. 3. În limita numărului maxim de posturi prevăzut în aceasta anexa, vor fi avizate şi aprobate statele de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
    ART. 13
    (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 1.888,9 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru Senat sunt în suma de 46,8 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru Camera Deputaţilor sunt în suma de 139,9 miliarde lei. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valuta şi pentru alte destinaţii.
    (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
    (5) Cheltuielile pentru Preşedinţia României sunt în suma de 13,1 miliarde lei.
    (6) Cheltuielile de transport, diurna şi cazare pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media care însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, potrivit dispoziţiilor legale, sunt cuprinse în bugetul Presedentiei României la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" articolul "Alte cheltuieli".
    (7) Cheltuielile pentru autorităţile judecătoreşti sunt în suma de 474,9 miliarde lei.
    (8) În bugetul Ministerului Justiţiei se cuprind şi veniturile realizate din vânzarea timbrului judiciar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995, aprobată prin Legea nr. 106/1995. Sumele încasate din aceste venituri vor fi utilizate de către Ministerul Justiţiei şi Curtea Suprema de Justiţie, potrivit destinaţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995, inclusiv pentru tipărirea timbrului judiciar. Pentru stimulentele acordate din veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datorează contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentară.
    (9) Cheltuielile pentru Curtea de Conturi sunt în suma de 71,4 miliarde lei, pentru Curtea Constituţională 2,9 miliarde lei, pentru Consiliul Legislativ 2,9 miliarde lei, pentru Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare 1,4 miliarde lei şi pentru Consiliul Concurentei 4,6 miliarde lei.
    (10) Cheltuielile pentru organele autorităţii executive sunt în suma de 1.131,0 miliarde lei, din care: 112,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 1.018,3 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
    (11) Fondul Preşedintelui României si, respectiv, fondul primului-ministru, constituite în baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată, sunt în suma de 150,0 milioane lei, respectiv 140,0 milioane lei; fondul preşedintelui Senatului si, respectiv, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, constituite în baza prevederilor Legii nr. 53/1991, republicată, sunt fiecare în suma de 150,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, constituit în baza prevederilor Legii nr. 56/1996, este în suma de 50,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Constituţionale, constituit în baza prevederilor Legii nr. 47/1992 şi ale Legii nr. 56/1996, este în suma de 20,0 milioane lei.
    (12) Fondurile prevăzute la alineatul precedent sunt cuprinse la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli" în bugetele instituţiilor respective.
    (13) În bugetul Ministerului Finanţelor, la capitolul "Alte acţiuni" sunt cuprinse şi cheltuielile de personal şi celelalte cheltuieli curente aferente Direcţiei generale a vamilor, din structura aparatului propriu al Ministerului Finanţelor.
    (14) În bugetul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, s-a prevăzut la titlul "Transferuri" suma de 150,0 milioane lei, care se va repartiza de către acesta asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.
    (15) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare încasate în valuta pentru serviciile prestate în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care se reţin de către Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea, la nivelul a 62.298,9 milioane lei, sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (16) Pentru sprijinirea activităţii partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, se aloca în anul 1997 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 15.755,1 milioane lei.
    ART. 14
    (1) Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 5.276,2 miliarde lei, care cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, cele pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare (UNAVEM III şi SFOR), pentru participarea armatei romane în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii.
    (2) Cheltuielile pentru ordinea publica şi siguranţa naţionala se stabilesc în suma de 2.562,9 miliarde lei.
    (3) Veniturile în lei şi în valuta încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi celelalte componente ale forţelor armate din valorificarea în ţara si/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din diferite prestări de servicii, vor fi reţinute integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice.
    (4) Veniturile în valuta, încasate de Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de participare la Parteneriatul pentru Pace, inclusiv valoarea uzurii tehnicii şi a echipamentelor rambursate de O.N.U., cât şi cele primite de la partenerii externi în cadrul activităţilor de asistenţă bilaterală, precum şi pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., vor fi reţinute integral de către acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.
    (5) Din sumele în lei şi în valuta încasate, potrivit legii, din amenzi şi confiscari de sume şi bunuri de către personalul unităţilor de poliţie, pompieri şi jandarmi, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu valorificarea, conservarea, expertizarea şi transportul bunurilor confiscate, o cota de 25% se va retine de către Ministerul de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanţele publice, diferenţa urmând a se face venit la bugetul de stat.
    (6) Veniturile realizate din paza militară organizată, potrivit legii, de către Ministerul de Interne la agenţii economici se reţin de către acest minister ca venituri extrabugetare şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente efectivelor de paza.
    (7) Veniturile realizate de instituţiile publice conform alin. (3), (4), (5) şi (6) şi reţinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea, sunt prezentate în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    ART. 15
    Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 17.239,0 miliarde lei, din care: 6.857,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 2.342,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 357,8 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 820,0 miliarde lei alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine, 5.466,4 miliarde lei transferuri, 960,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 422,0 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora şi 12,4 miliarde lei pentru rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat, până la data de 15 mai 1997.
    ART. 16
    (1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 6.739,1 miliarde lei, din care: 4.241,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 939,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 61,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 825,9 miliarde lei transferuri, 665,9 miliarde lei cheltuieli de capital şi 4,7 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Bugetul Ministerului Învăţământului cuprinde şi suma de 36,8 miliarde lei pentru reforma învăţământului preuniversitar si, respectiv, de 25,4 miliarde lei pentru reforma învăţământului superior, reprezentind contribuţia Guvernului la realizarea acestor reforme.
    (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Învăţământului la titlul "Transferuri", suma de 608,4 miliarde lei este destinată acordării unor drepturi suplimentare pentru elevi şi studenţi, care se va utiliza potrivit dispoziţiilor legale. Se aloca suma de 13,9 miliarde lei pentru acordarea de burse tinerilor din Republica Moldova.
    (4) Pentru finanţarea unor acţiuni de integrare europeană în domeniul învăţământului, Ministerul Învăţământului va putea aloca suma de 19,9 miliarde lei.
    (5) Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, inclusiv disponibilităţile existente la finele anului 1996, care rămân la dispoziţia Ministerului Învăţământului, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 794,3 miliarde lei sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Învăţământului.
    (6) Ministerul Învăţământului este autorizat sa efectueze plati în avans pentru realizarea manualelor şcolare, de până la 70% din valoarea contractelor.
    ART. 17
    (1) Cheltuielile pentru sănătate, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 4.177,6 miliarde lei, din care: 2.458,0 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.042,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 34,3 miliarde lei transferuri, 233,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 409,5 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Din transferurile prevăzute la alin. (1), suma de 0,9 miliarde lei este destinată pentru susţinerea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/1995.
    (3) Bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cuprinde şi suma de 19,5 miliarde lei pentru plata obligaţiilor care revin statului roman către statul german în baza acordului încheiat pe linia acordării de asistenta medicală.
    ART. 18
    (1) Cheltuielile pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 817,0 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de cultura 524,7 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea şi repararea lacasurilor de cult, 83,5 miliarde lei, activitatea sportiva şi de tineret 172,7 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice descentralizate 36,1 miliarde lei.
    (2) Instituţiile de cultura şi arta, care în anul 1997 vor fi finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii, sunt cele prevăzute în anexele la bugetul Ministerului Culturii.
    (3) Din sumele alocate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii, Ministerul Culturii poate efectua achiziţii şi pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
    (4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 196,0 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi celor de subordonare locală, precum şi a celor aparţinând cultelor religioase, contractate în condiţiile legii.
    (5) Din sumele alocate pentru "Alte cheltuieli de investiţii", Ministerul Culturii poate efectua şi achiziţii de case memoriale, de terenuri situate în situri istorice de importanta deosebita, precum şi de bunuri culturale pentru instituţii muzeale subordonate acestui minister sau autorităţilor administraţiei publice locale.
    (6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societăţii Romane de Radiodifuziune, în suma de 56,9 miliarde lei, şi Societăţii Romane de Televiziune, în suma de 49,4 miliarde lei, se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele la bugetele celor doua societăţi.
    (7) Centrul Naţional al Cinematografiei, ca autoritate a administraţiei publice de specialitate, aproba lista filmelor de interes naţional, de importanta deosebita pentru cultura românească, a filmelor de mare complexitate, finanţate în completare de la bugetul de stat conform prevederilor art. 10 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice, în urma selectării acestora pe baza de concurs. Pentru susţinerea proiectelor debutantilor din domeniul creatiei cinematografice, Centrul Naţional al Cinematografiei va aloca suma de 500,0 milioane lei.
    (8) Din transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 33,0 milioane lei este destinată acoperirii diferenţei de dobânda la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriţi, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (9) În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului sunt incluse şi sumele necesare participării României la Programul Comunităţii Europene "Tineret pentru Europa".
    (10) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului Olimpic Roman, se aloca în anul 1997 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la titlul "Transferuri", suma de 6.750,0 milioane lei.
    (11) Fondurile alocate de la bugetul de stat se gestionează de către Comitetul Olimpic Roman, separat de sumele încasate din alte surse, şi pot fi utilizate pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor de personal necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman, republicată, precum şi pentru acordarea primelor de lot olimpic sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizata, conform actelor normative în vigoare;
    b) acoperirea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi funcţionare a sediului şi parcului auto al Comitetului Olimpic Roman, a cheltuielilor de procurare a unor obiecte de inventar de mica valoare şi scurta durata, a cheltuielilor pentru dotări independente de natura investiţiilor, precum şi a cheltuielilor de editare şi publicare a Buletinului Olimpic "Sportul în România";
    c) sprijinirea financiară şi materială a Academiei Olimpice Romane, a centrelor naţionale olimpice de juniori şi a federaţiilor sportive olimpice;
    d) sprijinirea programului de relaţii externe privind participarea la competiţii şi alte acţiuni sub egida Comitetului Internaţional Olimpic, Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice şi Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice din Europa, precum şi primirea de delegaţii în vederea dezvoltării activităţii olimpice.
    (12) Suma de 5.298,5 milioane lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se va utiliza pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Romane, potrivit prevederilor legii.
    (13) Transferurile de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia astfel:
    a) suma de 6.240,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, precum şi pentru unele acţiuni în străinătate;
    b) suma de 425,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei";
    c) suma de 3.475,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni, pentru sprijinirea activităţii romanilor din afară graniţelor;
    d) suma de 2.575,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;
    e) suma de 1.720,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice, pe baza de selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate.
    (14) Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la alineatul precedent se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni, Departamentului Informaţiilor Publice şi a altor instituţii interesate, după caz.
    (15) Numărul de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acorda o contribuţie de la bugetul de stat la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara, se poate majoră cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte la maximum 8.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
    ART. 19
    (1) Cheltuielile pentru asistenta socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 5.505,3 miliarde lei, din care: alocaţii de stat pentru copii 3.457,6 miliarde lei, alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine 820,0 miliarde lei, pensii militari 532,0 miliarde lei şi pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari 545,4 miliarde lei.
    (2) Suma de 820,0 miliarde lei menţionată la alineatul precedent şi prevăzută în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este destinată pentru acoperirea creşterii preţurilor la pâine pentru beneficiarii de ajutor social, pensionari, someri, salariaţi, beneficiari de burse sociale, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, alte categorii de beneficiari şi se va utiliza potrivit dispoziţiilor legale.
    (3) În suma totală de la subcapitolul "Alocaţii de stat pentru copii" din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este cuprinsă şi suma de 468,5 miliarde lei, care, potrivit legii, se va utiliza în vederea acordării unui sprijin suplimentar familiilor cu mai mulţi copii.
    (4) Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenta socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, după caz, se aproba prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 20
    (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe se stabilesc în suma de 460,0 miliarde lei.
    (2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt cuprinse la titlul "Transferuri" sume pentru continuarea procesului investitional la blocurile de locuinţe în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, precum şi pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, sume pe care ordonatorul principal de credite le va repartiza pe judeţe.
    (3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuinţele respective, vor stabili şi vor aproba lista blocurilor de locuinţe ce urmează a fi finanţate în anul 1997, cu repartizarea pe localităţi şi blocuri, în limitele fondurilor aprobate.
    (4) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi sume pentru subvenţionarea dobânzii aferente creditelor acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru locuinţe, pentru locuinţe sociale şi de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, pentru organizarea şi funcţionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru plata dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate.
    (5) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, din suma prevăzută în lista de investiţii, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", poate angaja suma de 3,0 miliarde lei în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru susţinerea Programului guvernamental privind pietruirea şi iluminarea drumurilor săteşti, asigurarea cu apa a satelor şi conectarea satelor la reţelele telefonice; elaborarea studiului de fezabilitate şi finanţarea acestuia se fac în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    ART. 21
    Cheltuielile pentru mediu şi ape sunt în suma de 142,7 miliarde lei.
    ART. 22
    Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 8.295,0 miliarde lei, din care: 413,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 333,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.631,8 miliarde lei pentru subvenţii, 604,5 miliarde lei pentru prime, 3.319,2 miliarde lei pentru transferuri, 695,1 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 297,0 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    ART. 23
    (1) Cheltuielile pentru industrie şi comerţ sunt în suma de 2.002,0 miliarde lei, din care: 50,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 128,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 1.071,0 miliarde lei subvenţii pe produse, 0,4 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 403,0 miliarde lei transferuri, 342,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2,7 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse şi 7,6 miliarde lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de protecţie ecologica, efectuate de către Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Măgurele" - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita şi a celor de clorura de calciu şi 298,6 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protecţie socială a personalului din regii autonome cu condiţii grele de munca, din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi 91,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentind ratele scadente în anul 1997 la creditul fără dobânda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970.
    ART. 24
    (1) Cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, inclusiv irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, sunt în suma de 4.128,0 miliarde lei, din care: 321,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 153,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.416,7 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 604,5 miliarde lei prime acordate producătorilor agricoli, 1.548,7 miliarde lei transferuri, 49,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 34,1 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. În anul 1997, sprijinirea de către stat a agriculturii se va realiza în condiţii de transparenta totală numai prin bugetul de stat.
    (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) este cuprinsă şi suma de 1.400,0 miliarde lei pentru instituirea unui sistem de cupoane pentru agricultori. Modul de implementare şi reglementare a acestui sistem de cupoane se aproba prin lege.
    ART. 25
    (1) Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii sunt în suma de 1.772,0 miliarde lei, din care: 18,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 17,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 140,0 miliarde lei subvenţii pe produse şi activităţi, 1.068,7 miliarde lei pentru transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigaţiei, 267,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 260,2 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) În cheltuielile menţionate la alineatul precedent se cuprind şi sumele aferente finanţării proiectului privind restructurarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" şi reabilitarea reţelei de drumuri naţionale.
    ART. 26
    (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice sunt în suma de 393,0 miliarde lei, din care: 23,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 34,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 298,9 miliarde lei transferuri şi 36,4 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) În cadrul transferurilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 200,0 miliarde lei, din care:
    a) 150,0 miliarde lei destinate stabilizării ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1996 şi 1997, potrivit prevederilor legale;
    b) 40,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995;
    c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1997; eventualele disponibilităţi se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor de la lit. a) şi b).
    ART. 27
    (1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică sunt în suma de 859,4 miliarde lei, din care: 45,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 524,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,6 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 257,8 miliarde lei transferuri şi 30,6 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) În bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul "Transferuri" este cuprinsă şi suma de 10,0 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor privind întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor speciale de interes naţional, potrivit Legii nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare.
    ART. 28
    (1) Cheltuielile pentru datoria publica se stabilesc în suma de 9.798,9 miliarde lei, din care: 7.921,0 miliarde lei dobânzi la datoria publica interna, 732,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 959,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii şi 186,4 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne şi externe, potrivit legii.
    (2) În cheltuielile pentru datoria publica interna se cuprind şi dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, precum şi cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului.
    (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori şi din anul 1997, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an, precum şi pentru refinantarea contravalorii în lei a împrumutului în valuta seria Val 1996.
    (4) Ministerul Finanţelor este autorizat ca, pe parcursul execuţiei bugetului de stat, în vederea acoperirii cheltuielilor bugetului de stat până la încasarea veniturilor aprobate, sa emita bonuri de tezaur si/sau alte instrumente specifice purtătoare de dobânda, a căror scadenta nu poate depăşi sfârşitul anului financiar, care vor fi puse în circulaţie prin Banca Naţionala a României, pe baza de convenţie de agent încheiată cu Ministerul Finanţelor în numele statului.
    ART. 29
    (1) În anul 1997, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 1.100,4 miliarde lei, din care: 49,3 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,1 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 1.050,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii.
    (2) Modul de acordare a împrumuturilor pentru creditarea agriculturii se aproba prin lege, Banca Naţionala a României incetind acordarea de noi credite directionate către agricultura.
    ART. 30
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe baza de hotărâri ale Guvernului:
    a) Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, în suma de 50,0 miliarde lei;
    b) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 51,7 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz;
    c) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 20,0 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor unor calamitaţi naturale;
    d) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 5,0 miliarde lei.
    ART. 31
    (1) În anul 1997, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza, în regim extrabugetar, o cota de 30% din veniturile în lei şi în valuta, obţinute din înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, din examinarea de mărci internaţionale, din taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, cât şi din taxele pentru desenele şi modelele industriale pentru destinaţiile prevăzute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, de Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, de Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
    (2) Disponibilităţile înregistrate la finele anului, în lei şi în valuta, din sumele reţinute potrivit alin. (1), se reportează în anul următor, urmând a fi utilizate pentru aceleaşi destinaţii prevăzute de reglementările în vigoare.
    ART. 32
    (1) Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea la nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1997 sa asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare, reprezentind componenta locală, aferente derulării acordurilor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
    ART. 33
    (1) În anul 1997, din impozitul pe salarii se vor stabili şi se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentind 4.302,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
    (2) În anul 1997 se acorda transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 3.422,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu următoarele destinaţii:
    a) asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei, la care prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu excepţia preţului cu ridicată al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite în completare din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii;
    b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrări de investiţii de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale, precum şi pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe.
    (3) Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 1997 sunt cuprinse în anexa nr. 8.
    ART. 34
    (1) Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi capitale, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, se vor asigura, pentru instituţiile publice respective, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin.
    (2) Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar şi sănătăţii, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale în condiţiile alineatului precedent, sunt cuprinse în anexa nr. 9.
    (3) Imobilele aferente instituţiilor de asistenta socială care, potrivit unor dispoziţii legale, sunt în administrarea altor ordonatori de credite decât consiliile locale prin care se finanţează vor fi preluate de acestea pe baza de protocol în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
    ART. 35
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexelor nr. 5 şi 6, se repartizează, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ şi municipiul Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale.
    (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, sunt prevăzute în anexa nr. 10 şi vor fi utilizate şi în repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora.
    (3) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale se vor asigura cu prioritate fondurile strict necesare pentru cheltuielile de asistenta socială, învăţământ şi sănătate, care se finanţează din bugetele locale ale unităţilor respective.
    ART. 36
    (1) Fondurile de tezaur judeţene şi al municipiului Bucureşti pot fi utilizate în anul 1997, în limita unei cote de 50% din soldul efectiv al acestora la 31 decembrie 1996, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, din domeniile gospodăriei comunale şi transporturilor pentru categoriile de obiective şi lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr. 7, în completarea celorlalte resurse legal constituite cu aceasta destinaţie.
    (2) Fondul de tezaur constituit la dispoziţia consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se păstrează în trezoreria statului cu dobânda, al carei nivel se va stabili în condiţiile prevederilor art. 55 din prezenta lege.
    ART. 37
    (1) În baza prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se autorizează unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 11 sa contracteze în anul 1997 împrumuturi pe termen mijlociu şi lung pentru realizarea unor obiective de investiţii de utilitate publica, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, aprobate potrivit dispoziţiilor legale, prin emisiune de titluri de valoare, cu condiţia ca unităţile respective sa poată garanta plata dobânzilor şi răscumpărarea titlurilor de valoare respective.
    (2) Limita maxima în cadrul căreia autorităţile publice locale pot contracta împrumuturi în condiţiile alin. (1) se stabileşte la 20% din veniturile proprii şi din sumele defalcate din impozitul pe salarii, realizate în bugetul local pe anul 1996.
    ART. 38
    Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici.
    ART. 39
    (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la 31 octombrie 1997, modificări valorice în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorării poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.
    (2) Modificarea listelor de investiţii, anexe la bugetele locale, în condiţiile alineatului precedent, se aproba de către fiecare consiliu local sau consiliu judeţean, după caz.
    ART. 40
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate pe anul 1997, constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 12.
    (2) Persoanele juridice care realizează venituri din vinzarile de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice contribuie, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, la Fondul special pentru sănătate, cu o cota de 1% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat.
    (3) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate prevăzute în anexa nr. 9, rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, prestări de servicii şi dotări ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecărei instituţii publice de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile sanitare teritoriale.
    ART. 41
    Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, pe anul 1997, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 13.
    ART. 42
    Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1997, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 14.
    ART. 43
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1997, stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse în anexa nr. 15.
    (2) Pentru anul 1997, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se poate utiliza şi pentru finanţarea continuării lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavodă, precum şi pentru plata ratelor scadente la împrumuturile externe si/sau interne şi a costurilor aferente acestor împrumuturi.
    ART. 44
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1997, constituit în baza Legii nr. 118/1996, sunt prevăzute în anexa nr. 16.
    (2) Pentru anul 1997, Fondul special al drumurilor publice se va utiliza şi pentru plata ratelor scadente la împrumuturile externe si/sau interne şi a costurilor aferente acestor împrumuturi, inclusiv pentru autostrăzi.
    (3) Fondul special al drumurilor publice se va utiliza şi pentru acoperirea contribuţiei în lei a partii romane la cofinanţarea lucrărilor şi obiectivelor cuprinse în acordurile de împrumut încheiate de statul roman sau de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", având garanţia statului, cu organisme financiare internaţionale.
    ART. 45
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor, pe anul 1997, se stabilesc în suma de 5,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 17.
    (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România.
    (3) Fondul special pentru protejarea asiguraţilor se utilizează pentru plata despăgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor.
    (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor, iar eventualele disponibilităţi rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    ART. 46
    Sumele datorate de către agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.
    ART. 47
    (1) Regiile autonome şi societăţile comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşs, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.
    (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de munca al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile.
    (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate regiilor autonome care produc şi comercializează produse subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern.
    (4) Veniturile de natura celor menţionate la alin. (2), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării.
    ART. 48
    (1) Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 1% pentru cheltuieli de protocol şi de 6% pentru cheltuieli de reclama şi publicitate. Cotele acestor cheltuieli se aplica asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai puţin cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuielile de aceasta natura înregistrate în cursul anului.
    (2) În cazul regiilor autonome subvenţionate de la bugetul de stat şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba, de către Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.
    ART. 49
    Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit veniturile care au ca sursa:
    a) alocaţiile pentru investiţii, acordate din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sub forma cheltuielilor de capital;
    b) sumele acordate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru efectuarea de investiţii necesare restructurării, reabilitării şi rentabilizarii societăţilor comerciale, conform Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991;
    c) sumele acordate cu titlu gratuit de Fondul Proprietăţii de Stat societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare;
    d) pierderile, respectiv veniturile, rezultate din reducerea şi anularea creanţelor sau datoriilor, după caz, înscrise în acordurile de conciliere aprobate conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995.
    ART. 50
    Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 63 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996, precum şi Fondul pentru construcţia de drumuri auto forestiere, constituit potrivit art. 3 din Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil aferent Regiei Naţionale a Pădurilor.
    ART. 51
    (1) Cheltuielile de transport, depozitare, conservare, paza şi alte cheltuieli necesare valorificării bunurilor devenite, potrivit legii, proprietatea statului sau, după caz, distrugerii acestora, în condiţiile dispoziţiilor legale, se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor.
    (2) Din sumele încasate prin valorificarea bunurilor prevăzute la alineatul precedent se reconstituie creditele bugetare corespunzătoare cheltuielilor efectuate în anul 1997 de unităţile din subordinea Ministerului Finanţelor, iar diferenţa se repartizează potrivit legii.
    ART. 52
    Dobânzile aferente creditelor bancare reesalonate la plata, potrivit dispoziţiilor legale, se înregistrează de către societăţile bancare şi agenţii economici, după caz, la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de încasare, respectiv de plata, prevăzute în contractele de reesalonare încheiate între părţi.
    ART. 53
    (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare.
    (3) Consiliile locale şi consiliile judeţene, după caz, vor aproba bugetele regiilor autonome din subordine o data cu aprobarea bugetelor locale.
    (4) Instituţiile publice au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentind consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale.
    ART. 54
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1997, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau aminate, şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective.
    (2) Cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.
    (3) Sumele mobilizate în condiţiile alin. (1) şi (2) urmează sa fie alocate prioritar, prin hotărâri ale Guvernului, pentru sprijinirea agriculturii în condiţiile şi pentru destinaţiile stabilite prin prezenta lege.
    ART. 55
    Nivelul dobânzilor pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, exista obligaţia acordării de dobânzi, se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor.
    ART. 56
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate acestora, prin reţinerea unei cote de 3% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor asumate de plătitori fata de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, precum şi din veniturile încasate la bugetele prevăzute mai sus, prin aplicarea modalităţilor de executare silită prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996.
    (2) Metodologia de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 57
    Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri ale bugetului de stat, precum şi alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, se acoperă de către Ministerul Finanţelor, pe baza de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 1997.
    ART. 58
    (1) Regiile autonome pot emite titluri de valoare negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii judeţene şi locale, după caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor.
    ART. 59
    Vărsămintele din impozite şi taxe şi alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se efectuează la scadenta, de către plătitori, fără plata comisionului la societăţile bancare la care au conturile deschise.
    ART. 60
    Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la finele anului 1996, se finanţează, în continuare, în anul 1997, din disponibilităţile temporare aflate în contul general al trezoreriei statului şi se rambursează din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Dobânzile aferente finanţării deficitului bugetar se compensează cu cele calculate şi cuvenite pentru disponibilităţile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997.
    ART. 61
    Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica conform prevederilor din anexa nr. 18.
    ART. 62
    (1) Nevărsarea de către plătitorii de salarii a obligaţiilor bugetare calculate şi reţinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale respective se penalizeaza cu 20% din sumele reţinute şi nevarsate o data cu plata acestor drepturi.
    (2) Penalizarea prevăzută la alin. (1) se aplica de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor sau ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz. Documentele de constatare întocmite de acestea constituie titlu executoriu.
    ART. 63
    În anul 1997 politica cursului de schimb valutar se va caracteriza prin menţinerea caracterului flexibil al acestuia, prin dreptul agenţilor economici de a dispune în totalitate de încasările valutare, precum şi prin determinarea libera, prin mecanisme exclusiv de piaţa, a nivelului cursului de schimb. Banca Naţionala a României va relicentia ca dealeri pe piaţa valutară toate societăţile bancare ce îndeplinesc condiţiile necesare pentru aceasta activitate.
    ART. 64
    În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, Ministerul Finanţelor va analiza lunar realizarea veniturilor bugetare şi va limita efectuarea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea echilibrului bugetar aprobat prin prezenta lege.
    ART. 65
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1997, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.
    ART. 66
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta lege.

     Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 17 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                            ION DIACONESCU

                       PREŞEDINTELE SENATULUI
                           PETRE ROMAN

    Bucureşti, 29 aprilie 1997.
    Nr. 72.

    ANEXA 1

                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                      - Sinteza -

                                                                 - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
     c r n Buget Intrări de
     a t e Denumire indicator de credite Total
     p i a stat externe
     i c t
     t o
     o l
     l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     A B 1 2 3=1+2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 VENITURI 40.277.940.000 40.277.940.000
0002 I. VENITURI CURENTE 39.569.940.000 39.569.940.000
0003 A. VENITURI FISCALE 38.745.140.000 38.745.140.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 16.466.540.000 16.466.540.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 7.366.500.000 7.366.500.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 8.697.240.000 8.697.240.000
     01 Impozitul pe salarii
              - total - 13.000.000.000 13.000.000.000
     02 Sume defalcate din
              impozitul pe salarii
              pentru bugetele locale
              (se scad) -4.302.760.000 -4.302.760.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 402.800.000 402.800.000
     02 Impozitul pe profit
              obţinut din activităţi
              comerciale ilicite sau
              din nerespectarea Legii
              privind protecţia
              consumatorilor 1.400.000 1.400.000
     03 Impozitul pe dividende
              de la societăţile
              comerciale 400.000.000 400.000.000
     30 Alte încasări din
              impozite directe 1.400.000 1.400.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 22.278.600.000 22.278.600.000
1301 TAXA PE VALOAREA
              ADĂUGATĂ 12.391.800.000 12.391.800.000
1401 ACCIZE SI IMPOZIT PE
              CIRCULAŢIE 5.085.000.000 5.085.000.000
     01 Accize 3.180.200.000 3.180.200.000
     02 Impozitul pe ţiţeiul
              din producţia interna
              şi gazele naturale 1.904.800.000 1.904.800.000
1601 taxe VAMALE 4.760.300.000 4.760.300.000
     01 taxe vamale de la
              persoane juridice 4.660.300.000 4.660.300.000
     02 taxe vamale şi alte
              venituri încasate de
              la persoane fizice
              prin unităţile vamale 100.000.000 100.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 41.500.000 41.500.000
     02 Majorări şi penalităţi
              de intirziere pentru
              venituri nevarsate la
              termen 100.000 100.000
     03 taxe pentru eliberarea
              de licenţe şi autorizaţii
              de funcţionare 35.000.000 35.000.000
     30 Alte încasări din
              impozite indirecte 6.400.000 6.400.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 824.800.000 824.800.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL
              NET AL REGIILOR AUTONOME 251.000.000 251.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA
              INSTITUŢIILE PUBLICE 202.000.000 202.000.000
     01 taxe de metrologie 100.000 100.000
     02 taxe pentru brevete de
              invenţii şi înregistrarea
              marcilor de fabrica 8.500.000 8.500.000
     03 taxe pentru prestaţiile
              şi serviciile efectuate
              de capitaniile de port
              şi pentru eliberarea
              autorizaţiilor de
              transport cu autovehicule
              în trafic internaţional
              de mărfuri 10.500.000 10.500.000
     04 taxe consulare 90.000.000 90.000.000
     05 taxe pentru analize
              efectuate de laboratoare,
              altele decât cele sanitare,
              de pe lângă instituţii 1.500.000 1.500.000
     07 Venituri din încasarea
              contravalorii lucrărilor
              de combatere a dăunătorilor
              şi bolilor în sectorul
              vegetal 2.500.000 2.500.000
     08 Veniturile unităţilor
              de reproducţie si
              selecţie a animalelor 2.000.000 2.000.000
     09 Veniturile circumscrip-
              tiilor, laboratoarelor
              şi dispensarelor
              veterinare 22.000.000 22.000.000
     10 taxe şi alte venituri
              din protecţia mediului 200.000 200.000
     12 Vărsăminte din disponi-
              bilitatile instituţiilor
              publice şi activităţilor
              autofinantate 700.000 700.000
     13 Vărsăminte din veniturile
              instituţiilor publice
              şi activităţilor
              autofinantate 2.000.000 2.000.000
     14 Venituri din timbrul
              judiciar 7.000.000 7.000.000
     30 Alte venituri de la
              instituţiile publice 55.000.000 55.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 371.800.000 371.800.000
     01 Venituri din aplicarea
              prescripţiilor
              extinctive 2.500.000 2.500.000
     03 Venituri din amenzi si
              alte sancţiuni aplicate
              potrivit dispoziţiilor
              legale 90.000.000 90.000.000
     04 Încasări din cota
              reţinută conform
              Legii nr. 6/1973 1.800.000 1.800.000
     05 Restituiri de fonduri
              din finanţarea
              bugetară a anilor
              precedenti 115.000.000 115.000.000
     07 Venituri din concesiuni 700.000 700.000
     09 Încasarea dobânzilor
              aferente ratelor lunare
              din vânzarea locuinţelor
              construite din fondurile
              statului 1.800.000 1.800.000
     12 Încasări din valorificarea
              bunurilor confiscate,
              abandonate şi alte sume
              constatate o data cu
              confiscarea potrivit
              legii 70.000.000 70.000.000
     30 Încasări din alte surse 90.000.000 90.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 704.000.000 704.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA
              UNOR BUNURI ALE STATULUI 704.000.000 704.000.000
     01 Venituri din valorificarea
              unor bunuri ale institu-
              tiilor publice 7.000.000 7.000.000
     02 Venituri din valorifi-
              carea stocurilor de
              la rezervele materiale
              naţionale şi de
              mobilizare 697.000.000 697.000.000
4200 VI. ÎNCASĂRI DIN
              RAMBURSAREA IMPRUMU-
              TURILOR ACORDATE 4.000.000 4.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 4.000.000 4.000.000
     01 Încasări din rambursarea
              împrumuturilor acordate
              pentru finalizarea unor
              obiective aprobate prin
              convenţii bilaterale
              şi acorduri interguver-
              namentale 3.900.000 3.900.000
     05 Încasări din rambursarea
              împrumuturilor acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat 100.000 100.000

5001 II. CHELTUIELI -TOTAL 52.731.940.000 2.313.247.900 55.045.187.900
        01 CHELTUIELI CURENTE 46.149.635.812 1.361.357.696 47.510.993.508
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.980.168.808 14.457.650 10.994.626.458
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 6.149.414.517 231.220.748 6.380.635.265
        34 SUBVENŢII 4.084.961.617 4.084.961.617
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 636.861.617 636.861.617
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 1.211.000.000 1.211.000.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.417.100.000 1.417.100.000
        35 04 Alocaţii pentru
              compensarea creşterii
              preţurilor la pâine 820.000.000 820.000.000
        36 PRIME 604.500.000 604.500.000
        38 TRANSFERURI 14.404.957.484 1.115.679.298 15.520.636.782
        49 DOBÂNZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE 9.798.900.000 9.798.900.000
        60 REZERVE 126.733.386 126.733.386
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.806.771.159 951.890.204 4.758.661.363
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.100.408.112 1.100.408.112
        80 02 Împrumuturi acordate
              pentru finalizarea unor
              obiective aprobate prin
              convenţii bilaterale
              şi acorduri interguver-
              namentale 49.283.112 49.283.112
        80 05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
        80 06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 1.675.124.917 1.675.124.917
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 1.662.753.017 1.662.753.017
        85 01 Rambursări de credite
              externe 982.738.772 982.738.772
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 680.014.245 680.014.245
        87 Rambursări de împrumuturi 12.371.900 12.371.900
        87 03 Rambursarea împrumutului
              acordat de bugetul
              asigurărilor sociale
              de stat 12.371.900 12.371.900

5100 Partea I - SERVICII
              PUBLICE GENERALE 1.888.923.664 1.888.923.664
5101 Autorităţi publice 1.888.923.664 1.888.923.664
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.662.481.310 1.662.481.310
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 987.590.786 987.590.786
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 432.153.274 432.153.274
        34 SUBVENŢII 4.793.944 4.793.944
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 4.793.944 4.793.944
        38 TRANSFERURI 237.943.306 237.943.306
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 213.400.994 213.400.994
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 13.041.360 13.041.360
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 13.041.360 13.041.360
        85 01 Rambursări de credite
              externe 11.254.400 11.254.400
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.786.960 1.786.960
     01 Preşedinţia României 13.058.007 13.058.007
     02 Autorităţi legislative 186.662.653 186.662.653
     03 Autorităţi judecătoreşti 474.948.718 474.948.718
     04 Alte organe ale autori-
              tatilor publice 83.233.837 83.233.837
     05 Autorităţi executive 1.131.020.449 1.131.020.449

5400 Partea a II-a - APĂRARE,
              ORDINE PUBLICA SI
              SIGURANŢA NAŢIONALA 7.839.072.320 364.688.300 8.203.760.622
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.216.505.293 5.216.505.293
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.562.241.171 2.562.241.171
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 2.383.202.946 2.383.202.946
        34 SUBVENŢII 270.000.000 270.000.000
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 270.000.000 270.000.000
        38 TRANSFERURI 1.061.176 1.061.176
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.691.941.435 364.688.300 2.056.629.735
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 930.625.594 930.625.594
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 930.625.594 930.625.594
        85 01 Rambursări de credite
              externe 595.349.191 595.349.191
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 335.276.403 335.276.403
5401 Apărare naţionala 5.276.155.130 168.688.300 5.444.843.430
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.559.446 2.923.559.446
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.389.678.012 1.389.678.012
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 1.533.845.288 1.533.845.288
        38 TRANSFERURI 36.146 36.146
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.527.320.208 168.688.300 1.696.008.508
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 825.275.476 825.275.476
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 825.275.476 825.275.476
        85 01 Rambursări de credite
              externe 511.139.423 511.139.423
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 314.136.053 314.136.053
     01 Administraţie centrala 35.116.574 35.116.574
     02 Apărare naţionala si
              operaţiuni de menţinere
              a păcii 3.876.618.556 168.688.300 4.045.306.856
     03 Acţiuni de integrare
              euroatlantica şi pentru
              constituirea forţei
              de reactie rapida 1.323.420.000 1.323.420.000
     04 Parteneriat pentru pace 41.000.000 41.000.000
5501 Ordine publica si
              siguranţa naţionala 2.562.917.192 196.000.000 2.758.917.192
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.292.945.847 2.292.945.847
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.172.563.159 1.172.563.159
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 849.357.658 849.357.658
        34 SUBVENŢII 270.000.000 270.000.000
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 270.000.000 270.000.000
        38 TRANSFERURI 1.025.030 1.025.030
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 164.621.227 196.000.000 360.621.227
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 105.350.118 105.350.118
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 105.350.118 105.350.118
        85 01 Rambursări de credite
              externe 84.209.768 84.209.768
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 21.140.350 21.140.350
     01 Administraţie centrala 106.046.460 106.046.460
     02 Poliţie 790.399.599 99.965.540 890.365.139
     03 Protecţie şi paza contra
              incendiilor 140.477.627 140.477.627
     04 Paza şi supravegherea
              frontierei 283.830.906 283.830.906
     05 Jandarmerie 338.278.764 338.278.764
     06 Siguranţa naţionala 493.755.812 96.034.460 589.790.272
     07 Penitenciare 270.000.000 270.000.000
     50 Alte instituţii si
              acţiuni privind ordinea
              publica şi siguranţa
              naţionala 140.128.024 140.128.024

5700 Partea a III-a
              CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 17.238.985.838 656.859.600 17.895.845.438
        01 CHELTUIELI CURENTE 15.844.149.475 303.567.398 16.147.716.873
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.857.356.449 14.457.650 6.871.814.099
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 2.342.634.905 231.220.748 2.573.855.653
        34 SUBVENŢII 1.177.767.083 1.177.767.083
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 357.767.083 357.767.083
        35 04 Alocaţii pentru compen-
              sarea creşterii pretu-
              rilor la pâine 820.000.000 820.000.000
        38 TRANSFERURI 5.466.391.038 57.889.000 5.524.280.038
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 960.392.371 353.292.202 1.313.684.573
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 434.443.992 434.443.992
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 422.072.092 422.072.092
        85 01 Rambursări de credite
              externe 250.957.586 250.957.586
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 171.114.506 171.114.506
        87 Rambursări de imprumu-
              turi 12.371.900 12.371.900
        87 03 Rambursarea imprumutu-
              lui acordat de bugetul
              asigurărilor sociale
              de stat 12.371.900 12.371.900
5701 Învăţământ 6.739.088.149 189.296.300 6.928.384.449
        01 CHELTUIELI CURENTE 6.068.578.847 175.477.400 6.244.056.247
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.241.063.853 14.457.650 4.255.521.503
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 939.832.369 103.130.750 1.042.963.119
        34 SUBVENŢII 61.755.062 61.755.062
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 61.755.062 61.755.062
        38 TRANSFERURI 825.927.563 57.889.000 883.816.563
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 665.855.917 13.818.900 679.674.817
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 4.653.385 4.653.385
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 4.653.385 4.653.385
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 4.653.385 4.653.385
     01 Administraţie centrala 4.900.420 4.900.420
     02 Învăţământ preşcolar 408.891.156 408.891.156
     03 Învăţământ primar si
              gimnazial 2.620.138.325 98.550.000 2.718.688.325
     04 Învăţământ liceal 1.213.491.385 32.857.300 1.246.348.685
     05 Învăţământ profesional 181.320.520 181.320.520
     06 Învăţământ postliceal 47.713.283 47.713.283
     07 Case de copii 198.041.670 198.041.670
     08 Învăţământ special 366.478.140 366.478.140
     09 Învăţământ superior 1.255.512.851 57.889.000 1.313.401.851
     10 Biblioteci centrale,
              universitare şi
              pedagogice 45.651.593 45.651.593
     14 Internate, cămine si
              cantine pentru elevi
              şi studenţi 39.912.943 39.912.943
     25 Servicii publice
              descentralizate 89.041.900 89.041.900
     50 Alte instituţii si
              acţiuni de învăţământ 267.993.963 267.993.963
5801 Sănătate 4.177.599.504 459.350.800 4.636.950.304
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.534.278.727 125.450.500 3.659.729.227
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.458.016.272 2.458.016.272
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 1.041.975.341 125.450.500 1.167.425.841
        38 TRANSFERURI 34.287.114 34.287.114
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 233.811.730 333.900.300 567.712.030
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 409.509.047 409.509.047
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 409.509.047 409.509.047
        85 01 Rambursări de credite
              externe 244.387.586 244.387.586
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 165.121.461 165.121.461
     01 Administraţie centrala 17.600.000 584.000 18.184.000
     02 Dispensare medicale 839.638.636 839.638.636
     03 Spitale 2.295.922.523 153.858.000 2.449.780.523
     04 Sanatorii şi preventorii 42.783.427 42.783.427
     05 Creşs 40.791.295 40.791.295
     06 Leagane de copii 57.600.000 57.600.000
     07 Centre de transfuzii
              sanguine 34.063.400 16.170.000 50.233.400
     08 Servicii de ambulanta 102.191.244 160.600.000 262.791.244
     09 Centre de sănătate,
              diagnostic şi tratament 47.522.746 47.522.746
     25 Servicii publice
              descentralizate 73.000.000 73.000.000
     50 Alte instituţii şi
              acţiuni sanitare 626.486.233 128.138.800 754.625.033
5901 Cultura, religie si
              acţiuni privind
              activitatea sportiva
              şi de tineret 816.982.060 816.982.060
        01 CHELTUIELI CURENTE 776.025.025 776.025.025
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 105.206.667 105.206.667
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 322.720.285 322.720.285
        34 SUBVENŢII 292.584.948 292.584.948
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 292.584.948 292.584.948
        38 TRANSFERURI 55.513.125 55.513.125
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.957.035 40.957.035
     01 Administraţie centrala 19.424.475 19.424.475
     02 Biblioteci publice
              naţionale 21.297.790 21.297.790
     04 Muzee 58.876.978 58.876.978
     05 Teatre şi instituţii
              profesioniste de
              spectacole şi concerte 64.169.950 64.169.950
     15 Culte religioase 83.534.992 83.534.992
     20 Activitatea sportiva 161.285.035 161.285.035
     21 Activitatea de tineret 11.459.000 11.459.000
     25 Servicii publice
              descentralizate 16.628.330 16.628.330
     50 Alte instituţii şi acţiuni
              privind cultura, religia
              şi activitatea sportiva
              şi de tineret 380.305.510 380.305.510
6001 Asistenta socială,
              alocaţii, pensii,
              ajutoare şi
              indemnizaţii 5.505.316.125 8.212.500 5.513.528.625
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.465.266.876 2.639.498 5.467.906.374
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 53.069.657 53.069.657
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 38.106.910 2.639.498 40.746.408
        34 SUBVENŢII 823.427.073 823.427.073
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 3.427.073 3.427.073
        35 04 Alocaţii pentru
              compensarea creşterii
              preţurilor la pâine 820.000.000 820.000.000
        38 TRANSFERURI 4.550.663.236 4.550.663.236
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.767.689 5.573.002 25.340.691
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 20.281.560 20.281.560
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 7.909.660 7.909.660
        85 01 Rambursări de credite
              externe 6.570.000 6.570.000
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.339.660 1.339.660
        87 Rambursări de împrumuturi 12.371.900 12.371.900
        87 03 Rambursarea împrumutului
              acordat de bugetul
              asigurărilor sociale
              de stat 12.371.900 12.371.900
     01 Administraţie centrala 24.952.219 24.952.219
     02 Cămine de batrini si
              pensionari 490.421 490.421
     08 Centre de primire a
              minorilor 205.895 205.895
     09 Ajutor social 220.000 220.000
     13 Alocaţii pentru compen-
              sarea creşterii
              preţurilor la pâine 820.000.000 820.000.000
     15 Alocaţia de stat pentru
              copii 3.457.624.000 3.457.624.000
     17 Ajutoare pentru sotii
              de militari în termen 622.684 622.684
     18 Centre de primire, triere
              şi cazare a persoanelor
              solicitante a statutului
              de refugiat 2.000.000 2.000.000
     20 Pensii, ajutoare,
              indemnizaţii şi sporuri
              I.O.V.R., veterani de
              război şi pentru alte
              categorii de beneficiari 545.434.080 545.434.080
     21 Pensii militari 532.010.318 532.010.318
     25 Servicii publice
              descentralizate 47.249.304 8.212.500 55.461.804
     50 Alte acţiuni privind
              asistenta socială,
              alocaţii, pensii,
              ajutoare şi indemnizaţii 74.507.204 74.507.204

6300 Partea a IV-a - SERVICII
              SI DEZVOLTARE PUBLICA,
              LOCUINŢE, MEDIU SI APE 602.716.590 605.716.590
        01 CHELTUIELI CURENTE 413.831.662 413.831.662
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.561.300 23.561.300
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 7.027.380 7.027.380
        38 TRANSFERURI 383.242.982 383.242.982
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 188.884.928 188.884.928
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE
              PUBLICA SI LOCUINŢE 460.046.744 460.046.744
        01 CHELTUIELI CURENTE 387.646.549 387.646.549
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.587.782 3.587.782
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 815.785 815.785
        38 TRANSFERURI 383.242.982 383.242.982
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72.400.195 72.400.195
     01 Administraţie centrala 7.736.567 7.736.567
     08 Locuinţe 422.310.177 422.310.177
     50 Alte acţiuni privind
              dezvoltarea publica si
              locuinţe 30.000.000 30.000.000
6401 Mediu şi ape 142.669.846 142.669.846
        01 CHELTUIELI CURENTE 26.185.113 26.185.113
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.973.518 19.973.518
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 6.211.595 6.211.595
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.484.733 116.484.733
     01 Dezvoltare surse de
              apa, acumulări si
              amenajări hidrotehnice 100.484.733 100.484.733
     02 Supraveghere şi protecţie
              mediu, reducerea si
              controlul poluarii 41.455.113 41.455.113
     03 Prospecţiuni geologice
              privind sursele de apa 730.000 730.000

6600 Partea a V-a - ACŢIUNI
              ECONOMICE 8.295.008.139 1.291.700.000 9.586.708.139
        01 CHELTUIELI CURENTE 7.302.933.656 1.057.790.298 8.360.723.954
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 413.657.842 413.657.842
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 333.737.808 333.737.808
        34 SUBVENŢII 2.631.801.500 2.631.801.500
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 3.701.500 3.701.500
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 1.211.000.000 1.211.000.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.417.100.000 1.417.100.000
        36 PRIME 604.500.000 604.500.000
        38 TRANSFERURI 3.319.236.506 1.057.790.298 4.377.026.804
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 695.060.512 233.909.702 928.970.214
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 297.013.971 297.013.971
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 297.013.971 297.013.971
        85 01 Rambursări de credite
              externe 125.177.595 125.177.595
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 171.836.376 171.836.376
6601 Industrie 2.001.986.026 12.300.000 2.014.286.026
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.657.087.290 12.300.000 1.669.387.290
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.856.934 50.856.934
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 128.143.856 128.143.856
        34 SUBVENŢII 1.075.101.500 1.075.101.500
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 3.701.500 3.701.500
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 1.071.000.000 1.071.000.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 400.000 400.000
        38 TRANSFERURI 402.985.000 12.300.000 415.285.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 342.188.100 342.188.100
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 2.710.636 2.710.636
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 2.710.636 2.710.636
        85 01 Rambursări de credite
              externe 1.339.004 1.339.004
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.371.632 1.371.632
     01 Administraţie centrala 79.015.726 79.015.726
     02 Prospecţiuni şi lucrări
              geologice pentru
              descoperirea de resurse
              minerale 105.603.664 105.603.664
     03 Combustibili minerali
              solizi 702.449.000 702.449.000
     05 Electricitate şi alte
              forme de energie 153.000.000 153.000.000
     06 Resurse minerale, altele
              decât combustibili 863.607.000 863.607.000
     50 Alte cheltuieli in
              domeniul industriei 98.310.636 12.300.000 110.610.636
6701 Agricultura şi
              silvicultura 4.128.033.984 4.128.033.984
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.044.603.278 4.044.603.278
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 320.970.798 320.970.798
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 153.732.480 153.732.480
        34 SUBVENŢII 1.416.700.000 4.416.700.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.416.700.000 1.416.700.000
        36 PRIME 604.500.000 604.500.000
        38 TRANSFERURI 1.548.700.000 1.548.700.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 49.300.000 49.300.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 34.130.706 34.130.706
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 34.130.706 34.130.706
        85 01 Rambursări de credite
              externe 19.344.787 19.344.787
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 14.785.919 14.785.919
     01 Administraţie centrala 10.679.206 10.679.206
     02 Amendare soluri acide
              şi alcaline 5.229.000 5.229.000
     03 Acoperire sume fixe la
              seminţe 207.000.000 207.000.000
     04 Combatere daunatori şi
              boli în sectorul vegetal 75.867.628 75.867.628
     05 Reproducţie şi selecţie
              animale, prevenire si
              combatere boli în
              sectorul animal 73.357.816 73.357.816
     06 Programe pentru susţinerea
              preţurilor la produsele
              agricole 12.539.284 12.539.284
     07 Subventionare dobânzi
              aferente creditelor bancare
              acordate producătorilor
              agricoli 755.000.000 755.000.000
     08 Alocaţii pentru
              îngrăşăminte chimice 200.000.000 200.000.000
     10 Alte programe pentru
              sprijinirea producă-
              torilor agricoli 2.002.000.000 2.002.000.000
     14 Îmbunătăţiri funciare,
              irigaţii, desecări si
              combatere a eroziunii
              solului 278.791.422 278.791.422
     15 Silvicultura 17.050.000 17.050.000
     25 Servicii publice
              descentralizate 307.471.637 307.471.637
     50 Alte unităţi şi acţiuni
              din domeniul agriculturii
              şi silviculturii 183.047.991 183.047.991
6801 Transporturi şi
              comunicaţii 1.771.976.563 1.279.400.000 3.051.376.563
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.244.631.578 1.045.490.298 2.290.121.876
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.427.536 18.427.536
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 17.512.536 17.512.536
        34 SUBVENŢII 140.000.000 140.000.000
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 140.000.000 140.000.000
        38 TRANSFERURI 1.068.691.506 1.045.490.298 2.114.181.804
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 267.172.356 233.909.702 501.082.058
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 260.172.629 260.172.629
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 260.172.629 260.172.629
        85 01 Rambursări de credite
              externe 104.493.804 104.493.804
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 155.678.825 155.678.825
     01 Administraţie centrala 13.251.009 13.251.009
     02 Aviaţie civilă 276.932.220 172.297.702 449.229.922
     03 Navigaţie civilă 51.546.115 56.210.000 107.756.115
     04 Zone libere 458.000 458.000
     05 Drumuri şi poduri 501.464.756 683.792.028 1.185.256.784
     06 Transport feroviar 710.538.886 305.488.270 1.016.027.156
     07 Transport în comun 202.254.000 61.612.000 263.866.000
     10 Comunicaţii 15.383.277 15.383.277
     50 Alte cheltuieli in
              domeniul transporturilor
              şi comunicaţiilor 148.300 148.300
6901 Alte acţiuni economice 393.011.566 393.011.566
        01 CHELTUIELI CURENTE 356.611.510 356.611.510
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.402.574 23.402.574
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 34.348.936 34.348.936
        38 TRANSFERURI 298.860.000 298.860.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.400.056 36.400.056
     01 Administraţie centrala 5.028.270 5.028.270
     02 Rezerve materiale
              naţionale şi de
              mobilizare 86.065.438 86.065.438
     03 Prevenire şi combatere
              inundatii şi gheturi 2.443.838 2.443.838
     04 Meteorologie şi hidrologie 19.045.000 19.045.000
     05 Stimulare producţie de
              export şi a exportului 200.000.000 200.000.000
     06 Acţiuni de cooperare
              economică internaţionala 62.000.000 62.000.000
     07 Stimulare întreprinderi
              mici şi mijlocii 3.000.000 3.000.000
     50 Alte cheltuieli 15.429.020 15.429.020

7100 Partea a VI-a - ALTE
              ACŢIUNI 1.138.176.894 1.138.176.894
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.081.085.975 1.081.085.975
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 135.761.260 135.761.260
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 650.658.204 650.658.204
        34 SUBVENŢII 599.000 599.000
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 599.000 599.000
        38 TRANSFERURI 294.067.421 294.067.421
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.090.919 57.090.919
7101 Cercetare ştiinţifică 859.354.568 859.354.568
        01 CHELTUIELI CURENTE 828.777.206 828.777.206
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 45.592.906 45.592.906
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 524.772.850 524.772.850
        34 SUBVENŢII 599.000 599.000
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 599.000 599.000
        38 TRANSFERURI 257.812.360 257.812.360
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.577.362 30.577.362
     01 Administraţie centrala 26.306.580 26.306.580
     02 Cercetare fundamentală 64.429.263 64.429.263
     03 Cercetare aplicativa si
              experimentală 721.403.635 721.403.635
     50 Alte instituţii si
              acţiuni pentru cercetare
              ştiinţifică 47.215.090 47.215.090
7201 Alte acţiuni 278.822.326 278.822.326
        01 CHELTUIELI CURENTE 252.308.769 252.308.769
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 90.168.354 90.168.354
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 125.885.354 125.885.354
        38 TRANSFERURI 36.255.061 36.255.061
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.513.557 26.513.557
     01 Administraţie centrala
              vamală şi unităţi
              teritoriale 58.034.414 58.034.414
     03 Distrugere tehnica
              militară 3.000.000 3.000.000
     05 Acordarea de medalii
              comemorative 1.000.000 1.000.000
     06 Cheltuieli pentru
              aplicarea tratatelor
              internaţionale 2.522.197 2.522.197
     07 Protecţie civilă 22.016.153 22.016.153
     08 Executarea silită a
              creanţelor bugetare 16.000.000 16.000.000
     10 Despăgubiri civile,
              precum şi cheltuieli
              judiciare şi extraju-
              diciare derivate din
              acţiuni în reprezentarea
              intereselor statului
              potrivit dispoziţiilor
              legale 4.500.000 4.500.000
     50 Alte cheltuieli 171.749.562 171.749.562

8500 Partea a VII-a -
              TRANSFERURI 4.703.015.055 4.703.015.055
8501 Transferuri din bugetul
              de stat 4.703.015.055 4.703.015.055
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.703.015.055 4.703.015.055
        38 TRANSFERURI 4.703.015.055 4.703.015.055
     01 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru asigurarea
              protecţiei sociale a
              populaţiei pentru
              energie termica si
              transport urban de
              călători 1.350.525.000 1.350.525.000
     02 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru
              investiţii 1.894.300.000 1.894.300.000
     03 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru
              investiţii finanţate
              parţial din împrumuturi
              externe 178.000.000 178.000.000
     08 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetul
              Fondului special de risc
              şi accident pentru
              protecţia specială a
              persoanelor handicapate 156.345.955 156.345.955
     09 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetul
              Fondului special pentru
              plata pensiilor şi altor
              drepturi de asigurări
              sociale ale
              agricultorilor 1.123.844.100 1.123.844.100

8600 Partea a VIII-a -
              ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.100.408.112 1.100.408.112
8601 Împrumuturi 1.100.408.112 1.100.408.112
        78 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.100.408.112 1.100.408.112
        80 02 Împrumuturi acordate
              pentru finalizarea
              unor obiective aprobate
              prin convenţii bilaterale
              şi acorduri interguver-
              namentale 49.283.112 49.283.112
        80 05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
        80 06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000
     02 Împrumuturi pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 49.283.112 49.283.112
     05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
     06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000

8800 Partea a IX-a - PLATI
              DE DOBÂNZI SI ALTE
              CHELTUIELI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE 9.798.900.000 9.798.900.000
8801 Dobânzi aferente
              datoriei publice si
              alte cheltuieli 9.798.900.000 9.798.900.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.798.900.000 9.798.900.000
        49 DOBÂNZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE 9.798.900.000 9.798.900.000
     01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 7.921.000.000 7.921.000.000
     02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 732.000.000 732.000.000
     03 Cheltuieli ocazionate
              de emisiunea şi plasarea
              titlurilor de stat şi
              de riscul garanţiilor
              date de stat, în
              condiţiile legii 959.500.000 959.500.000
     04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 154.900.000 154.900.000
     05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 31.500.000 31.500.000

9500 Partea a XI-a -
              FONDURI DE REZERVA 126.733.386 126.733.386
9501 Fonduri de rezerva 126.733.386 126.733.386
     01 Fond de rezerva
              bugetară la dispoziţia
              Guvernului 51.733.386 51.733.386
     02 Fond de intervenţie la
              dispoziţia Guvernului 20.000.000 20.000.000
     03 Fond la dispoziţia
              Guvernului României
              pentru relaţiile cu
              Republica Moldova 5.000.000 5.000.000
     04 Fond de redresare
              financiară la dispoziţia
              Guvernului 50.000.000 50.000.000
9901 DEFICIT -12.454.000.000-2.313.247.900-14.767.247.900
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 2

                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                      - Sinteza -
             - detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                                  - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A i
     c r n Buget Intrari de
     a t e Denumire indicator de credite Total
     p i a stat externe
     i c t
     t o
     o l
     l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     A B 1 2 3=1+2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 52.731.940.000 2.313.247.900 55.045.187.900
        01 CHELTUIELI CURENTE 46.149.635.812 1.361.357.696 47.510.993.508
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.980.168.808 14.457.650 10.994.626.458
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 6.149.414.517 231.220.748 6.380.635.265
        34 SUBVENŢII 4.084.961.617 4.084.961.617
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 636.861.617 636.861.617
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 1.211.000.000 1.211.000.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.417.100.000 1.417.100.000
        35 04 Alocaţii pentru
              compensarea creşterii
              preţurilor la pâine 820.000.000 820.000.000
        36 PRIME 604.500.000 604.500.000
        38 TRANSFERURI 14.404.957.484 1.115.679.298 15.520.636.782
        49 DOBÂNZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE 9.798.900.000 9.798.900.000
        50 01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 7.921.000.000 7.921.000.000
        50 02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 732.000.000 732.000.000
        50 03 Cheltuieli ocazionate
              de emisiunea si
              plasarea titlurilor de
              stat şi de riscurile
              garanţiilor date de stat
              în condiţiile legii 959.500.000 959.500.000
        50 04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 154.900.000 154.900.000
        50 05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 31.500.000 31.500.000
        60 REZERVE 126.733.386 126.733.386
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.806.771.159 951.890.204 4.758.661.363
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.100.408.112 1.100.408.112
        80 02 Împrumuturi acordate
              pentru finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 49.283.112 49.283.112
        80 05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
        80 06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 1.675.124.917 1.675.154.917
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 1.662.753.017 1.662.753.017
        85 01 Rambursări de credite
              externe 982.738.772 982.738.772
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 680.014.245 680.014.245
        87 Rambursări de împrumuturi 12.371.900 12.371.900
        87 03 Rambursarea împrumutului
              acordat de bugetul
              asigurărilor sociale
              de stat 12.371.900 12.371.900
5101 Autorităţi publice 1.888.923.664 1.888.923.664
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.662.481.310 1.662.481.310
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 987.590.786 987.590.786
        10 Cheltuieli cu salariile 724.702.090 724.702.090
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 150.015.140 150.015.140
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 30.009.951 30.009.951
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 82.863.605 82.863.605
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 46.172.224 45.172.224
        13 02 Deplasări în străinătate 36.691.381 36.691.381
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 432.153.274 432.153.274
        21 Drepturi cu caracter
              social 10.000 10.000
        22 Hrana 456.952 456.952
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 176.462.705 176.462.705
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 43.101.762 43.101.762
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 16.389.413 16.389.413
        27 Reparaţii curente 30.098.114 30.098.114
        28 Reparaţii capitale 108.002.045 108.002.045
        29 Cărţi şi publicaţii 9.473.169 9.473.169
        30 Alte cheltuieli 48.159.114 48.159.114
        34 SUBVENŢII 4.793.944 4.793.944
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 4.793.944 4.793.944
        38 TRANSFERURI 237.943.306 237.943.306
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 237.943.306 237.943.306
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 213.400.994 213.400.994
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 213.400.994 213.400.994
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 13.041.360 13.041.360
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 13.041.360 13.041.360
        85 01 Rambursări de credite
              externe 11.254.400 11.254.400
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.786.960 1.786.960
5401 Apărare naţionala 5.276.155.130 168.688.300 5.444.843.430
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.559.446 2.923.559.446
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.389.678.012 1.389.678.012
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 1.533.845.288 1.533.845.288
        38 TRANSFERURI 36.146 36.146
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 36.146 36.146
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.527.320.208 168.688.300 1.696.008.508
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 1.527.320.208 168.688.300 1.696.008.508
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 825.275.476 825.275.476
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 825.275.476 825.275.476
        85 01 Rambursări de credite
              externe 511.139.423 511.139.423
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 314.136.053 314.136.053
5501 Ordine publica si
              siguranţa naţionala 2.562.917.192 196.000.000 2.758.917.192
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.292.945.847 2.292.945.847
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.172.563.159 1.172.563.159
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 849.357.658 849.357.658
        34 SUBVENŢII 270.000.000 270.000.000
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 270.000.000 270.000.000
        38 TRANSFERURI 1.025.030 1.025.030
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 1.025.030 1.025.030
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 164.621.227 196.000.000 360.621.227
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 164.621.227 196.000.000 360.621.227
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 105.350.118 105.350.118
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 105.350.118 105.350.118
        85 01 Rambursări de credite
              externe 84.209.768 84.209.768
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 21.140.350 21.140.350
5701 Învăţământ 6.739.088.149 189.296.300 6.928.384.449
        01 CHELTUIELI CURENTE 6.068.578.847 175.477.400 6.244.056.247
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.241.063.853 14.457.650 4.255.521.503
        10 Cheltuieli cu salariile 3.263.622.755 3.263.622.755
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 796.361.154 796.361.154
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 159.272.231 159.272.231
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 21.807.713 14.457.650 36.265.363
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 6.054.813 6.054.813
        13 02 Deplasări în străinătate 15.752.900 14.457.650 30.210.550
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 939.832.369 103.130.750 1.042.963.119
        21 Drepturi cu caracter
              social 233.291.963 76.952.950 310.244.913
        22 Hrana 236.414.364 236.414.364
        23 Medicamente şi materiale
              sanitare 1.366.500 1.366.500
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 144.830.539 144.830.539
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 22.940.053 25.812.800 48.752.853
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 93.262.382 93.262.382
        27 Reparaţii curente 32.741.743 32.741.743
        28 Reparaţii capitale 81.046.167 81.046.167
        29 Cărţi şi publicaţii 6.003.045 365.000 6.368.045
        30 Alte cheltuieli 29.184.268 29.184.268
        31 Manuale 58.751.345 58.751.345
        34 SUBVENŢII 61.755.062 61.755.062
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 61.755.062 61.755.062
        38 TRANSFERURI 825.927.563 57.889.000 883.816.563
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 825.927.563 57.889.000 883.816.563
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 665.855.917 13.818.900 679.674.817
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 665.855.917 13.818.900 679.674.817
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 4.653.385 4.653.385
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 4.653.385 4.653.385
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 4.653.385 4.653.385
5801 Sănătate 4.177.599.504 459.350.800 4.636.950.304
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.534.278.727 125.450.500 3.659.729.227
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.458.016.272 2.458.016.272
        10 Cheltuieli cu salariile 1.882.484.814 1.882.484.814
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 478.642.296 478.642.296
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 92.109.066 92.109.066
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 4.780.096 4.780.096
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 4.263.296 4.263.296
        13 02 Deplasări în străinătate 516.800 516.800
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 1.041.975.341 125.450.500 1.167.425.841
        21 Drepturi cu caracter
              social 1.045.200 1.045.200
        22 Hrana 39.276.686 39.276.686
        23 Medicamente şi materiale
              sanitare 913.146.889 118.092.100 1.031.238.989
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 33.104.181 33.104.181
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 15.556.100 15.556.100
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 10.963.243 10.963.243
        27 Reparaţii curente 12.518.404 12.518.404
        28 Reparaţii capitale 11.084.000 11.084.000
        29 Cărţi şi publicaţii 257.850 257.850
        30 Alte cheltuieli 5.022.788 7.358.400 12.381.188
        38 TRANSFERURI 34.287.114 34.287.114
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 34.287.114 34.287.114
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 233.811.730 333.900.300 567.712.030
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 233.811.730 333.900.300 567.712.030
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 409.509.047 409.509.047
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 409.509.047 409.509.047
        85 01 Rambursări de credite
              externe 244.387.856 244.387.586
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 165.121.461 165.121.461
5901 Cultura, religie si
              acţiuni privind activi-
              tatea sportiva şi de
              tineret 816.982.060 816.982.060
        01 CHELTUIELI CURENTE 776.025.025 776.025.025
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 105.206.667 105.206.667
        10 Cheltuieli cu salariile 76.161.465 76.161.465
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 18.808.819 18.808.819
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 3.761.984 3.761.984
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 6.474.399 6.474.399
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 3.246.045 3.246.045
        13 02 Deplasări în străinătate 3.228.354 3.228.354
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 322.720.285 322.720.285
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 6.828.620 6.828.620
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 92.307.360 92.307.360
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 965.100 965.100
        27 Reparaţii curente 1.075.500 1.075.500
        28 Reparaţii capitale 5.094.000 5.094.000
        29 Cărţi şi publicaţii 1.644.360 1.644.360
        30 Alte cheltuieli 214.805.345 214.805.345
        34 SUBVENŢII 292.584.948 292.584.948
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 292.584.948 292.584.948
        38 TRANSFERURI 55.513.125 55.513.125
        40 Transferuri neconsoli-
              dabile 55.513.125 55.513.125
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.957.035 40.957.035
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 40.957.035 40.957.035
6001 Asistenta socială,
              alocaţii, pensii,
              ajutoare si
              indemnizaţii 5.505.316.125 8.212.500 5.513.528.625
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.465.266.876 2.639.498 5.467.906.374
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 53.069.657 53.069.657
        10 Cheltuieli cu salariile 39.274.510 39.274.510
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 9.818.628 9.818.628
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 1.964.023 1.964.023
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 2.012.496 2.012.496
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 1.357.944 1.357.944
        13 02 Deplasări în străinătate 654.552 654.552
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 38.106.910 2.639.498 40.746.408
        21 Drepturi cu caracter
              social 24.797.205 24.797.205
        22 Hrana 605.300 605.300
        23 Medicamente şi materiale
              sanitare 8.000 8.000
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 8.397.143 8.397.143
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 231.770 290.345 522.115
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 567.836 567.836
        27 Reparaţii curente 1.257.472 1.257.472
        28 Reparaţii capitale 337.414 337.414
        29 Cărţi şi publicaţii 162.434 162.434
        30 Alte cheltuieli 1.742.336 2.349.153 4.091.489
        34 SUBVENŢII 823.427.073 823.427.073
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 3.427.073 3.427.073
        35 02 Alocaţii pentru
              compensarea creşterii
              preţurilor la pâine 820.000.000 820.000.000
        38 TRANSFERURI 4.550.663.236 4.550.663.236
        40 Transferuri
              neconsolidabile 4.550.663.236 4.550.663.236
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.767.689 5.573.002 25.340.691
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 19.767.689 5.573.002 25.340.691
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 20.281.560 20.281.560
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 7.909.660 7.909.660
        85 01 Rambursări de credite
              externe 6.570.000 6.570.000
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.339.660 1.339.660
        87 Rambursări de împrumuturi 12.371.900 12.371.900
        87 03 Rambursarea împrumutului
              acordat de bugetul
              asigurărilor sociale
              de stat 12.371.900 12.371.900
6301 Servicii şi dezvoltare
              publica şi locuinţe 460.046.744 460.046.744
        01 CHELTUIELI CURENTE 387.646.549 387.646.549
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.587.782 3.587.782
        10 Cheltuieli cu salariile 2.616.654 2.616.654
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 654.163 654.163
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 130.833 130.833
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 186.132 186.132
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 48.132 48.132
        13 02 Deplasări în străinătate 138.000 138.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 815.785 815.785
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 390.000 390.000
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 106.900 106.900
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 14.900 14.900
        27 Reparaţii curente 103.200 103.200
        28 Reparaţii capitale 24.800 24.800
        29 Cărţi şi publicaţii 11.985 11.985
        30 Alte cheltuieli 164.000 164.000
        38 TRANSFERURI 383.242.982 383.242.982
        40 Transferuri
              neconsolidabile 383.242.982 383.242.982
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72.400.195 72.400.195
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 72.400.195 72.400.195
6401 Mediu şi ape 142.669.846 142.669.846
        01 CHELTUIELI CURENTE 26.185.113 26.185.113
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.973.518 19.973.518
        10 Cheltuieli cu salariile 14.930.477 14.930.477
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 3.732.619 3.732.619
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 746.524 746.524
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 563.898 563.898
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 563.898 563.898
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 6.211.595 6.211.595
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 1.750.000 1.750.000
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 2.850.000 2.850.000
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 100.000 100.000
        27 Reparaţii curente 450.000 450.000
        28 Reparaţii capitale 400.000 400.000
        29 Cărţi şi publicaţii 20.000 20.000
        30 Alte cheltuieli 641.595 641.595
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.484.733 116.484.733
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 16.000.000 16.000.000
        73 Investiţii ale regiilor
              autonome şi societăţilor
              comerciale cu capital
              de stat 100.484.733 100.484.733
6601 Industrie 2.001.986.026 12.300.000 2.014.286.026
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.657.087.290 12.300.000 1.669.387.290
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.856.934 50.856.934
        10 Cheltuieli cu salariile 39.590.540 39.590.540
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 3.161.554 3.161.554
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 632.271 632.271
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 7.472.569 7.472.569
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 334.589 334.589
        13 02 Deplasări în străinătate 7.137.980 7.137.980
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 128.143.856 128.143.856
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 7.602.347 7.602.347
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 850.264 850.264
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 69.097 69.097
        27 Reparaţii curente 330.563 330.563
        28 Reparaţii capitale 42.743 72.743
        29 Cărţi şi publicaţii 114.659 114.659
        30 Alte cheltuieli 119.134.183 119.134.183
        34 SUBVENŢII 1.075.101.500 1.075.101.500
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii
              publice 3.701.500 3.701.500
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 1.071.000.000 1.071.000.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 400.000 400.000
        38 TRANSFERURI 402.985.000 12.300.000 415.285.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 402.985.000 12.300.000 415.285.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 342.188.100 342.188.100
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 308.100 308.100
        73 Investiţii ale regiilor
              autonome şi societăţilor
              comerciale cu capital
              de stat 341.880.000 341.880.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 2.710.636 2.710.636
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 2.710.636 2.710.636
        85 01 Rambursări de credite
              externe 1.339.004 1.339.004
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 1.371.632 1.371.632
6701 Agricultura si
              silvicultura 4.128.033.984 4.128.033.984
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.044.603.278 4.044.603.278
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 320.970.798 320.970.798
        10 Cheltuieli cu salariile 243.734.981 243.734.981
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 60.258.745 60.258.745
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 12.051.749 12.051.749
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 4.925.323 4.925.323
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 4.569.823 4.569.823
        13 02 Deplasări în străinătate 355.500 355.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 153.732.480 153.732.480
        22 Hrana 1.500.000 1.500.000
        23 Medicamente şi materiale
              sanitare 21.522.223 21.522.223
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 19.035.000 19.035.000
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 98.138.000 98.138.000
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 3.247.000 3.247.000
        27 Reparaţii curente 2.452.000 2.452.000
        28 Reparaţii capitale 4.678.000 4.678.000
        29 Cărţi şi publicaţii 1.040.000 1.040.000
        30 Alte cheltuieli 2.120.257 2.120.257
        34 SUBVENŢII 1.416.700.000 1.416.700.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.416.700.000 1.416.700.000
        36 PRIME 604.500.000 604.500.000
        37 Prime acordate pro-
              ducatorilor agricoli 604.500.000 604.500.000
        38 TRANSFERURI 1.548.700.000 1.548.700.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.548.700.000 1.548.700.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 49.300.000 49.300.000
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 25.697.000 25.697.000
        73 Investiţii ale regiilor
              autonome şi societăţilor
              comerciale cu capital
              de stat 23.603.000 23.603.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 34.130.706 34.130.706
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 34.130.706 34.130.706
        85 01 Rambursări de credite
              externe 19.344.787 19.344.787
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 14.785.919 14.785.919
6801 Transporturi si
              comunicaţii 1.771.976.563 1.279.400.000 3.051.376.563
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.244.631.578 1.045.490.298 2.290.121.876
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.427.536 18.427.536
        10 Cheltuieli cu salariile 13.681.128 13.681.128
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 3.420.282 3.420.282
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 684.056 684.056
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 642.070 642.070
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 280.900 280.900
        13 02 Deplasări în străinătate 361.170 361.170
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 17.512.536 17.512.536
        21 Drepturi cu caracter
              social 191.850 191.850
        22 Hrana 411.480 411.480
        23 Medicamente şi materiale
              sanitare 78.555 78.555
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 1.255.963 1.255.963
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 3.543.253 3.543.253
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 380.693 380.693
        27 Reparaţii curente 2.919.711 2.919.711
        28 Reparaţii capitale 7.319.953 7.319.953
        29 Cărţi şi publicaţii 92.447 92.447
        30 Alte cheltuieli 1.318.631 1.318.631
        34 SUBVENŢII 140.000.000 140.000.000
        35 02 Subvenţii pe produse
              şi activităţi 140.000.000 140.000.000
        38 TRANSFERURI 1.068.691.506 1.045.490.298 2.114.181.804
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.068.691.506 1.045.490.298 2.114.181.804
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 267.172.356 233.909.702 501.082.058
        73 Investiţii ale regiilor
              autonome şi societăţilor
              comerciale cu capital
              de stat 267.172.356 233.909.702 501.082.058
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
              PLATI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 260.172.629 260.172.629
        85 Rambursări de credite
              externe şi plati de
              dobânzi şi comisioane
              la creditele externe
              contractate de ordona-
              torii de credite 260.172.629 260.172.629
        85 01 Rambursări de credite
              externe 104.493.804 104.493.804
        85 02 Plati de dobânzi si
              comisioane 155.678.825 155.678.825
6901 Alte acţiuni economice 393.011.566 393.011.566
        01 CHELTUIELI CURENTE 356.611.510 356.611.510
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.402.574 23.402.574
        10 Cheltuieli cu salariile 17.750.159 17.750.159
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 4.437.541 4.437.541
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 887.507 887.507
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 327.367 327.367
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 270.197 270.197
        13 02 Deplasări în străinătate 57.170 57.170
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 34.348.936 34.348.936
        22 Hrana 6.000 6.000
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 24.318.965 24.318.965
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 4.420.114 4.420.114
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 122.540 122.540
        27 Reparaţii curente 2.154.332 2.154.332
        28 Reparaţii capitale 2.698.211 2.698.211
        29 Cărţi şi publicaţii 16.648 16.648
        30 Alte cheltuieli 612.126 612.126
        38 TRANSFERURI 298.860.000 298.860.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 298.860.000 298.860.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.400.056 36.400.056
        71 Stocuri pentru rezerve
              materiale naţionale şi de
              mobilizare 32.427.234 32.427.234
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 3.865.984 3.865.984
        73 Investiţii ale regiilor
              autonome şi societăţilor
              comerciale cu capital
              de stat 106.838 106.838
7101 Cercetare ştiinţifică 859.354.568 859.354.568
        01 CHELTUIELI CURENTE 828.777.206 828.777.206
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 45.592.906 45.592.906
        10 Cheltuieli cu salariile 34.417.021 34.417.021
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 8.344.436 8.344.436
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 1.668.886 1.668.886
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 1.162.563 1.162.563
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 542.513 542.513
        13 02 Deplasări în străinătate 620.050 620.050
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 524.772.850 524.772.850
        22 Hrana 5.275 5.275
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 2.829.016 1.829.016
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 1.244.012 1.244.012
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 98.423 98.423
        27 Reparaţii curente 333.913 333.913
        28 Reparaţii capitale 2.453.694 2.453.694
        29 Cărţi şi publicaţii 271.003 271.003
        30 Alte cheltuieli 517.537.514 517.537.514
        34 SUBVENŢII 599.090 599.090
        35 01 Alocaţii de la buget
              pentru instituţii publice 599.090 599.090
        38 TRANSFERURI 257.812.360 257.812.360
        40 Transferuri
              neconsolidabile 257.812.360 257.812.360
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.577.362 30.577.362
        72 Investiţii ale institu-
              tiilor publice 30.577.362 20.577.362
7201 Alte acţiuni 278.822.326 278.822.326
        01 CHELTUIELI CURENTE 252.308.769 252.308.769
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 90.168.354 90.168.354
        10 Cheltuieli cu salariile 34.214.714 34.214.714
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale de
              stat 8.553.679 8.553.679
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata ajutorului
              de şomaj 1.710.735 1.710.735
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări 1.108.732 1.108.732
        13 01 Deplasări, detaşări,
              transferări în ţara 853.400 853.400
        13 02 Deplasări în străinătate 255.332 255.332
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII 125.885.354 125.885.354
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi gospodărie 4.500.000 4.500.000
        25 Materiale şi prestări de
              servicii cu caracter
              funcţional 2.500.000 2.500.000
        26 Obiecte de inventar de
              mica valoare sau scurta
              durata şi echipament 3.796.554 3.796.554
        27 Reparaţii curente 500.000 500.000
        28 Reparaţii capitale 100.000 100.000
        29 Cărţi şi publicaţii 50.000 50.000
        30 Alte cheltuieli 1.061.425 1.061.425
        38 TRANSFERURI 36.255.061 36.255.061
        40 Transferuri
              neconsolidabile 36.255.061 36.255.061
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.513.557 26.513.557
        72 Investiţii ale insti-
              tiilor publice 26.513.557 26.513.557
8501 Transferuri din bugetul
              de stat 4.703.015.055 4.703.015.055
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.703.015.055 4.703.015.055
        38 TRANSFERURI 4.703.015.055 4.703.015.055
     01 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru asigurarea
              protecţiei sociale a
              populaţiei pentru
              energie termica si
              transport urban de
              călători 1.350.525.000 1.350.525.000
     02 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru
              investiţii 1.894.300.000 1.894.300.000
     03 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetele
              locale pentru
              investiţii finanţate
              parţial din împrumuturi
              externe 178.000.000 178.000.000
     08 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetul
              Fondului special de risc
              şi accident pentru
              protecţia specială a
              persoanelor handicapate 156.345.955 156.345.955
     09 Transferuri din bugetul
              de stat către bugetul
              Fondului special pentru
              plata pensiilor şi altor
              drepturi de asigurări
              sociale ale
              agricultorilor 1.123.844.100 1.123.844.100
8601 Împrumuturi 1.100.408.112 1.100.408.112
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.100.408.112 1.100.408.112
        80 02 Împrumuturi acordate
              pentru finalizarea
              unor obiective aprobate
              prin convenţii bilaterale
              şi acorduri interguver-
              namentale 49.283.112 49.283.112
        80 05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
        80 06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000
     02 Împrumuturi pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 49.283.112 49.283.112
     05 Împrumuturi acordate
              persoanelor care
              beneficiază de statutul
              de refugiat şi sunt
              lipsite de mijloace
              de existenta 1.125.000 1.125.000
     06 Împrumuturi acordate
              pentru creditarea
              agriculturii 1.050.000.000 1.050.000.000
8801 Dobânzi aferente
              datoriei publice si
              alte cheltuieli 9.798.900.000 9.798.900.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.798.900.000 9.798.900.000
        49 DOBÂNZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE 9.798.900.000 9.798.900.000
        50 01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 7.921.000.000 7.921.000.000
        50 02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 732.000.000 732.000.000
        50 03 Cheltuieli ocazionate
              de emisiunea şi plasarea
              titlurilor de stat şi
              de riscurile garanţiilor
              date de stat în
              condiţiile legii 959.500.000 959.500.000
        50 04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 154.900.000 154.900.000
        50 05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 31.500.000 31.500.000
     01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 7.921.000.000 7.921.000.000
     02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 732.000.000 732.000.000
     03 Cheltuieli ocazionate
              de emisiunea şi plasarea
              titlurilor de stat şi
              de riscul garanţiilor
              date de stat, în
              condiţiile legii 959.500.000 959.500.000
     04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 154.900.000 154.900.000
     05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 31.500.000 31.500.000
9501 Fonduri de rezerva 126.733.386 126.733.386
     01 Fond de rezerva
              bugetară la dispoziţia
              Guvernului 51.733.386 51.733.386
     02 Fond de intervenţie la
              dispoziţia Guvernului 20.000.000 20.000.000
     03 Fond la dispoziţia
              Guvernului României
              pentru relaţiile cu
              Republica Moldova 5.000.000 5.000.000
     04 Fond de redresare
              financiară la dispoziţia
              Guvernului 50.000.000 50.000.000
9901 DEFICIT -12.454.000.000-2.313.247.900-14.767.247.900
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 4

                                LISTA
          impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1997

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea impozitelor, taxelor Acte normative care reglementează
si a celorlalte venituri impozitele, taxele şi alte venituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                         I. PENTRU BUGETUL DE STAT
                             I. Venituri curente
                              A. Venituri fiscale
                            A.1. Impozite directe:

1. Impozitul pe profit Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind
                                 impozitul pe profit, aprobată şi modificată
                                 prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în 1997;
                                 Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor
                                 facilităţi suplimentare fata de Legea nr.
                                 35/1991, republicată în 1993, pentru atragerea
                                 de investitori străini în industrie; Legea nr.
                                 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor si
                                 membrilor conducerii societăţilor comerciale
                                 care se privatizează; Legea petrolului nr.
                                 134/1995; Legea locuinţei nr. 114/1996;
                                 Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6/1996
                                 privind regimul deductibilităţii sumelor
                                 plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi
                                 salariale, aprobată prin Legea nr. 1/1997;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind
                                 impozitul pe venitul reprezentantelor din
                                 România ale societăţilor comerciale si
                                 organizaţiilor economice străine, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 29/1997; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                                 facilităţi persoanelor care domiciliază sau
                                 lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni
                                 şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării".

2. Impozitul pe salarii Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                                 republicată în 1996; Ordonanţa de urgenta a
                                 Guvernului nr. 6/1996 privind regimul
                                 deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de
                                 salarii şi alte drepturi salariale, aprobată
                                 prin Legea nr. 1/1997.
3. Alte impozite directe:
a) impozitul pe profitul Legea nr. 12/1990 privind protejarea
   obţinut din activităţi populaţiei impotriva unor activităţi comerciale
   comerciale ilicite sau ilicite, republicată în 1991, cu modificările
   din nerespectarea legii ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992
   privind protecţia privind protecţia consumatorilor, aprobată si
   consumatorilor modificată prin Legea nr. 11/1994 şi
                                 republicată în 1994.
b) impozitul pe dividende de Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind
   la societăţile comerciale impozitul pe dividende, aprobată şi modificată
                                 prin Legea nr. 101/1995; Legea nr. 77/1994
                                 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor
                                 conducerii societăţilor comerciale care se
                                 privatizează.
c) alte încasări din impozite Alte legi specifice prin care se stabilesc
   directe impozite directe cuvenite bugetului de stat.

                            A.2. Impozite indirecte:

1. Taxa pe valoarea adăugată Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
                                 pe valoarea adăugată, republicată în temeiul
                                 Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 100/1995; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                                 concesionare a construirii şi exploatării unor
                                 tronsoane de cai de comunicaţii terestre -
                                 autostrăzi şi cai ferate, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea
                                 şi modificarea unor reglementări referitoare la
                                 taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea
                                 nr. 101/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996
                                 privind completarea şi modificarea unor
                                 reglementări referitoare la taxa pe valoarea
                                 adăugată, aprobată şi modificată prin Legea
                                 nr. 42/1997.
2. Accize şi impozit pe Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele
   circulaţie din import şi din ţara, precum şi impozitul la
                                 ţiţeiul din producţia interna şi gazele
                                 naturale, republicată în temeiul Ordonanţei
                                 Guvernului nr. 22/1995, modificată şi aprobată
                                 prin Legea nr. 100/1995; Ordonanţa Guvernului
                                 nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa
                                 nr. 1 la Legea nr. 42/1993, republicată,
                                 aprobată prin Legea nr. 43/1997.
3. taxe vamale:
a) taxe vamale de la persoane Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind
   juridice Tariful vamal de import al României, aprobată
                                 şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Legea
                                 nr. 30/1978 privind Codul vamal al României;
                                 Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor
                                 străine, republicată în 1993, cu modificările
                                 ulterioare; Legea nr. 56/1994 pentru
                                 modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr.
                                 83/1993 privind sprijinul acordat de stat
                                 producătorilor agricoli; Legea nr. 71/1994
                                 privind acordarea unor facilităţi suplimentare
                                 fata de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru
                                 atragerea de investitori străini în industrie;
                                 Legea petrolului nr. 134/1995; Decretul nr.
                                 337/1981 pentru aprobarea Regulamentului vamal;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 12/1995 privind unele
                                 măsuri referitoare la regimul vamal al
                                 maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
                                 importate în cadrul tranzacţiilor de leasing,
                                 precum şi la regimul vamal al materiilor prime,
                                 pieselor de schimb, materialelor si
                                 componentelor folosite în producţia proprie a
                                 unor agenţi economici, aprobată prin Legea nr.
                                 59/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1996
                                 privind calificarea notiunii de producţie
                                 proprie în aplicarea regimului vamal aferent
                                 investiţiilor străine, aprobată prin Legea nr.
                                 9/1996.
b) taxe vamale şi alte venituri Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al
   încasate de la persoane României; Decretul nr. 337/1981 pentru
   fizice prin unităţile aprobarea Regulamentului vamal; Hotărârea
   vamale Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal
                                 aplicabil persoanelor fizice, republicată in
                                 1997; Hotărârea Guvernului nr. 269/1994 privind
                                 modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor
                                 pentru bunurile introduse sau scoase din ţara
                                 de către persoane fizice; Hotărârea Guvernului
                                 nr. 935/1995 privind modificarea Hotărârii
                                 Guvernului nr. 269/1994.
4. Alte impozite indirecte:
a) majorări şi penalităţi de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   intirziere pentru venituri Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
   nevarsate la termen cinematografic, teatral, muzical, folcloric si
                                 al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru
                                 modificarea Legii nr. 3/1992 privind
                                 instituirea "Timbrului Olimpic"; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
                                 creanţelor bugetare, aprobată şi modificată
                                 prin Legea nr. 108/1996. Majorările si
                                 penalităţile de intirziere pentru neplata la
                                 termen a veniturilor bugetare se înregistrează,
                                 începând cu 1 ianuarie 1997, la capitolul si
                                 subcapitolul corespunzător impozitului sau
                                 taxei la care se referă, cu excepţia celor de
                                 la alineatul precedent.
b) taxe pentru eliberarea de Legea concurentei nr. 21/1996; Legea nr. 31/
   licenţe şi autorizaţii 1996 privind regimul monopolului de stat; Legea
   de funcţionare telecomunicatiilor nr. 74/1996; Legea
                                 serviciilor poştale nr. 83/1996; Legea nr.
                                 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a
                                 activităţilor nucleare; Ordonanţa Guvernului
                                 nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea,
                                 reciclarea şi reintroducerea în circuitul
                                 productiv a deşeurilor refolosibile de orice
                                 fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind
                                 producţia de produse alimentare destinate
                                 comercializării, aprobată şi modificată prin
                                 Legea nr. 123/1995; Ordonanţa Guvernului nr.
                                 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare
                                 şi atestare, precum şi întărirea disciplinei
                                 financiare în activitatea jocurilor de noroc,
                                 aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1996;
                                 Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1996
                                 privind acordarea licenţelor de instalare si
                                 operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei
                                 de licenţa.
c) alte încasări din impozite Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   indirecte: Decretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de
                                 îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării si
                                 recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se
                                 desfac prin comerţul cu amănuntul, aprobat prin
                                 Legea nr. 23/1980 (pentru instituţiile
                                 publice); Hotărârea Guvernului nr. 779/1991
                                 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor si
                                 accizele (în cadrul termenului de prescripţie);
                                 alte legi specifice prin care se stabilesc
                                 impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.

                              B. Venituri nefiscale

1. Vărsăminte din profitul Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind
   net al regiilor autonome repartizarea profitului la regiile autonome,
                                 aprobată prin Legea nr. 41/1997.
2. Vărsăminte de la instituţiile
   publice:
a) taxe de metrologie Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind
                                 activitatea de metrologie, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 11/1994; Hotărârea
                                 Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea
                                 şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie
                                 Legală.
b) taxe pentru brevete de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   invenţie şi înregistrarea Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
   marcilor de fabrica invenţie; Legea nr. 120/1992 privind taxele
                                 pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru
                                 brevetele de invenţie; Legea nr. 129/1992
                                 privind protecţia desenelor şi modelelor
                                 industriale; Legea nr. 16/1995 privind
                                 protecţia topografiilor circuitelor integrate;
                                 Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind
                                 taxele cu privire la mărci de fabrica, de
                                 comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri
                                 de origine a produselor; Hotărârea Guvernului
                                 nr. 222/1995 privind organizarea si
                                 funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii
                                 şi Mărci.
c) taxe pentru prestaţiile şi Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind
   serviciile efectuate de modificarea unor taxe pentru folosirea
   capitaniile de port şi drumurilor publice şi pentru unele prestări de
   pentru eliberarea servicii, în porturi şi aeroporturi, aprobată
   autorizaţiilor de transport prin Legea nr. 123/1994.
   cu autovehicule în trafic
   internaţional de mărfuri
d) taxe consulare Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind
                                 stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor
                                 percepute pentru prestarea acestora, aprobată
                                 şi modificată prin Legea nr. 89/1993;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind
                                 actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a
                                 unor taxe stabilite în sume fixe pentru
                                 serviciile prestate în favoarea unor persoane
                                 fizice sau juridice, aprobată prin Legea nr.
                                 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994
                                 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
                                 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 33/1996 pentru
                                 îmbunătăţirea regimului de impunere şi de
                                 utilizare a taxelor consulare încasate, in
                                 străinătate, de către reprezentantele
                                 diplomatice ale României, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 33/1997.
e) taxe pentru analize Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind
   efectuate de laboratoare, protecţia consumatorilor, aprobată şi
   altele decât cele sanitare, modificată prin Legea nr. 11/1994; Legea nr.
   de pe lângă instituţii 72/1996 privind finanţele publice.
f) venituri din încasarea Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri
   contravalorii lucrărilor pentru stimularea ţărănimii şi activităţii
   de combatere a dăunătorilor economice a unităţilor agricole cooperatiste si
   şi bolilor în sectorul de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr.
   vegetal 72/1996 privind finanţele publice.
g) veniturile unităţilor de Legea nr. 40/1975 privind creşterea si
   reproducţie şi selecţie a ameliorarea animalelor; Decretul-lege nr.
   animalelor 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea
                                 ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor
                                 agricole cooperatiste şi de stat cu
                                 modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996
                                 privind finanţele publice.
h) veniturile circumscripţiilor, Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
   laboratoarelor şi măsuri pentru stimularea ţărănimii si
   dispensarelor veterinare activităţii economice a unităţilor
                                 agricole cooperatiste şi de stat, cu
                                 modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996
                                 privind finanţele publice.
i) taxe şi alte venituri din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   protecţia mediului Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului.
j) vărsăminte din Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea
   disponibilităţile unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu
   instituţiilor publice şi completările ulterioare; Legea nr. 72/1996
   activităţilor autofinantate privind finanţele publice.
k) vărsăminte din veniturile Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea
   instituţiilor publice şi unor activităţi ale instituţiilor de stat,
   activităţilor autofinantate aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările
                                 ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele
                                 publice.
l) venituri din timbrul Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind
   judiciar timbrul judiciar, aprobată şi modificată prin
                                 Legea nr. 106/1995.
m) alte venituri de la Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si
   instituţiile publice bursele de valori; Legea nr. 72/1996 privind
                                 finanţele publice; Legea nr. 111/1996 privind
                                 desfăşurarea în siguranţa a activităţilor
                                 nucleare; Legea locuinţei nr. 114/1996;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind
                                 organizarea statisticii publice, republicată
                                 în 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                 11/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992
                                 privind activitatea de standardizare in
                                 România, aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                 11/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1993
                                 privind taxele de eliberare a deciziilor de
                                 autorizare în domeniul audiovizualului,
                                 aprobată prin Legea nr. 102/1994; Decretul nr.
                                 253/1971 privind contribuţia de întreţinere in
                                 unele instituţii de ocrotire, aprobat prin
                                 Legea nr. 54/1971; alte legi specifice prin
                                 care se stabilesc venituri ale bugetului de
                                 stat de la instituţii publice.
3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea Decretul nr. 219/1960 privind obligaţiile
   prescripţiei extinctive organizaţiilor socialiste debitoare, ca
   (pentru instituţiile urmare a prescripţiei extinctive; Decretul nr.
   publice) 167/1958 privind prescripţia extinctiva.
b) venituri din amenzile Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   aplicate, potrivit sancţionarea contravenţiilor, cu modificările
   dispoziţiilor legale ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
                                 combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996
                                 privind regimul monopolului de stat; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea
                                 unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin
                                 Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind
                                 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
                                 reglementările financiar-gestionare şi fiscale,
                                 aprobată prin Legea nr. 83/1994; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal
                                 de import al României, aprobată şi modificată
                                 prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului
                                 nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea
                                 unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind
                                 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,
                                 aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind
                                 majorarea limitelor minime şi maxime ale
                                 amenzilor contravenţionale, stabilite prin acte
                                 normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994,
                                 aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea
                                 disciplinei financiar-valutare, aprobată si
                                 modificată prin Legea nr. 131/1996; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                                 sistemului de marcare pentru tigarete,
                                 produse din tutun şi băuturi alcoolice,
                                 aprobată şi modificată prin Legea nr. 132/1995;
                                 Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997
                                 privind produsele şi serviciile regiilor
                                 autonome, ale activităţilor cu caracter de
                                 monopol natural, precum şi ale activităţilor
                                 economice supuse unui regim special pentru care
                                 preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul
                                 Oficiului Concurentei; Ordonanţa de urgenta a
                                 Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea
                                 Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin
                                 Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul
                                 statului, împrumuturi de stat prin lansarea de
                                 emisiuni de obligaţiuni în valuta de pe pieţele
                                 externe de capital; legile specifice
                                 desfăşurării activităţii pentru care se
                                 stabilesc amenzi.
c) încasări din cota reţinută Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului
   conform Legii nr. 6/1973 penal al României; Legea nr. 104/1992 pentru
                                 modificarea şi completarea Codului penal, a
                                 Codului de procedura penală şi a altor legi,
                                 precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968
                                 şi a Decretului nr. 218/1977.
d) restituiri de fonduri din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
   finanţarea bugetară a anilor
   precedenti
e) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
                                 unităţilor economice de stat ca regii autonome
                                 şi societăţi comerciale, cu modificările
                                 ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele
                                 publice; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995
                                 privind regimul de concesionare a construirii
                                 şi exploatării unor tronsoane de cai de
                                 comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai
                                 ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                 136/1996.
f) încasarea dobânzilor Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe
   aferente ratelor lunare şi spaţii cu alta destinaţie, construite din
   din vânzarea locuinţelor fondurile statului şi din fondurile unităţilor
   construite din fondurile economice sau bugetare de stat, republicată in
   statului anul 1994.
g) încasări din valorificarea Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   bunurilor confiscate, Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al
   abandonate şi alte sume României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea
   constatate o data cu populaţiei impotriva unor activităţi
   confiscarea potrivit comerciale ilicite, republicată în 1991, cu
   legii. modificările ulterioare; Legea nr. 56/1992
                                 privind frontiera de stat a României; Legea nr.
                                 31/1996 privind regimul monopolului de stat;
                                 Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului
                                 maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în
                                 anul 1996; Decretul nr. 111/1951 privind
                                 reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel
                                 supuse confiscării, confiscate, fără
                                 moştenitori sau fără stapin, precum şi a unor
                                 bunuri care nu mai folosesc instituţiilor
                                 bugetare; Decretul nr. 337/1981 privind
                                 aprobarea Regulamentului vamal; Ordonanţa
                                 Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de
                                 import al României, aprobată şi modificată prin
                                 Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr.
                                 23/1995 privind instituirea sistemului de
                                 marcare pentru tigarete, produse din tutun si
                                 băuturi alcoolice, aprobată şi modificată prin
                                 Legea nr. 132/1995; Ordonanţa Guvernului nr.
                                 31/1995 privind reglementarea regimului de
                                 producere, circulaţie şi comercializare a
                                 produselor farmaceutice; Ordonanţa Guvernului
                                 nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea,
                                 reciclarea şi reintroducerea în circuitul
                                 productiv a deşeurilor refolosibile de orice
                                 fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996;
                                 Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind
                                 întărirea disciplinei financiar-valutare,
                                 aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996;
                                 legile specifice desfăşurării activităţii
                                 pentru care se prevede confiscarea de bunuri si
                                 sume.
h) încasări din alte surse Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si
                                 completarea unor dispoziţii ale Codului de
                                 procedura penală; Legea nr. 71/1991 privind
                                 instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor
                                 de proprietate asupra terenurilor, cu
                                 modificările ulterioare; Legea nr. 112/1995
                                 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor
                                 imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in
                                 proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976
                                 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor
                                 de casa ale unităţilor economice (valabil
                                 pentru instituţiile publice); Decretul nr.
                                 212/1981 privind expertizele în domeniul
                                 navigaţiei civile; alte legi specifice prin
                                 care se stabilesc diverse venituri ale
                                 bugetului de stat.

                       II. Venituri din capital

1. Venituri din valorificarea
   unor bunuri ale statului:
   - venituri din valorificarea Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
     unor bunuri ale Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind
     instituţiilor publice unele măsuri de perfecţionare a regimului
                                  achiziţiilor publice, precum şi a regimului de
                                  valorificare a bunurilor scoase din funcţiune,
                                  aparţinând instituţiilor publice, aprobată
                                  prin Legea nr. 96/1995.
   - venituri din valorificarea Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale
     stocurilor de la rezervele naţionale; Ordonanţa Guvernului nr. 36/1996
     materiale naţionale şi de privind unele măsuri specifice pentru
     mobilizare improspatarea stocurilor de produse petroliere
                                  din rezervele de mobilizare ale armatei.

              VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

1. Încasări din rambursarea Legea nr. 95/1993 privind continuarea
   împrumuturilor acordate participării României la construirea
   pentru finalizarea unor Combinatului minier de imbogatire a
   obiective aprobate prin minereurilor acide cu conţinut de fier de la
   convenţii bilaterale şi Krivoi-Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor
   interguvernamentale de finanţare necesare; Ordonanţa Guvernului
                                  nr. 19/1996 privind asigurarea rambursarii
                                  împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente,
                                  destinat continuării participării României la
                                  construirea Combinatului minier de imbogatire
                                  a minereurilor acide cu conţinut de fier de la
                                  Krivoi-Rog - Ucraina, aprobată prin Legea nr.
                                  7/1997.
2. Încasări din rambursarea Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul
   împrumuturilor acordate refugiatilor în România.
   persoanelor care beneficiază
   de statutul de refugiat

                 II. PENTRU BUGETELE LOCALE
                  I. Venituri curente
                   A. Venituri fiscale
                  A1. Impozite directe:

1. Impozitul pe profit Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind
                                  impozitul pe profit, aprobată şi modificată
                                  prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în 1997;
                                  Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor
                                  facilităţi suplimentare fata de Legea nr.
                                  35/1991, republicată în 1993, pentru atragerea
                                  de investitori străini în industrie; Legea nr.
                                  77/1994 privind asociaţiile salariaţilor si
                                  membrilor conducerii societăţilor comerciale
                                  care se privatizează; Legea locuinţei nr.
                                  114/1996; Ordonanţa de urgenta a Guvernului
                                  nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii
                                  sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte
                                  drepturi salariale, aprobată prin Legea nr.
                                  1/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996
                                  privind acordarea de facilităţi persoanelor
                                  care domiciliază sau lucrează în unele
                                  localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervatia
                                  Biosferei "Delta Dunării".
2. Impozite şi taxe de la Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul
   populaţie: pe veniturile populaţiei, cu modificările
a) impozitul pe veniturile ulterioare; Decretul nr. 394/1973 privitor la
   liber-profesionistilor, impunerea veniturilor realizate din închirieri
   meseriaşilor şi ale altor de imobile, aprobat prin Legea nr. 113/1973;
   persoane fizice Decretul nr. 101/1980 privind organizarea
   independente şi unor activităţi de prestări de servicii in
   asociaţii familiale condiţiile stabilirii pe baza de cota-parte
                                  din încasări a veniturilor cuvenite
                                  persoanelor ce desfăşoară aceste activităţi,
                                  aprobat prin Legea nr. 21/1980; Decretul-lege
                                  nr. 54/1990 privind organizarea si
                                  desfăşurarea unor activităţi economice pe baza
                                  liberei iniţiative, cu modificările
                                  ulterioare; Legea nr. 103/1992 privind dreptul
                                  exclusiv al cultelor religioase pentru
                                  producerea obiectelor de cult; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 11/1992 privind modul de
                                  desfăşurare şi impozitare a activităţii de
                                  taximetrie auto, aprobată şi modificată prin
                                  Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr.
                                  15/1992 cu privire la impozitele şi taxele
                                  locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                  114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 62/1994
                                  privind stabilirea unor facilităţi pentru
                                  dezvoltarea sistemului de turism rural din
                                  zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii
                                  Negre, aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                  145/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995
                                  privind unele măsuri de accelerare a
                                  procesului de restructurare a regiilor
                                  autonome şi a societăţilor comerciale cu
                                  capital majoritar de stat, de intarire a
                                  disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a
                                  decontărilor în economie, aprobată si
                                  modificată prin Legea nr. 119/1995; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea
                                  impunerii activităţilor producătoare de venit
                                  din exercitarea unei profesii libere şi din
                                  lucrări literare, de arta şi ştiinţifice,
                                  aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                  125/1995.
b) impozitul pe clădiri şi Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   terenuri de la persoane locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
   fizice pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                                  facilităţi persoanelor care domiciliază
                                  sau lucrează în unele localităţi din Munţii
                                  Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta
                                  Dunării".
c) taxe asupra mijloacelor de Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   transport deţinute de locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
   persoane fizice pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                                  facilităţi persoanelor care domiciliază sau
                                  lucrează în unele localităţi din Munţii
                                  Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta
                                  Dunării".
d) taxe de timbru asupra Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
   succesiunilor şi alte taxe drepturile conexe; Legea nr. 115/1996 privind
   de timbru de la populaţie declararea şi controlul averii demnitarilor,
                                  magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
                                  unor persoane cu funcţii de conducere;
                                  Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru
                                  cu modificările ulterioare; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea,
                                  în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe
                                  stabilite în sume fixe pentru serviciile
                                  prestate în favoarea unor persoane fizice si
                                  juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind
                                  stabilirea taxelor de timbru pentru
                                  activitatea notarială, aprobată şi modificată
                                  prin Legea nr. 105/1995; H.C.M. nr. 911/1955
                                  privind stabilirea listei actelor şi faptelor
                                  supuse taxelor de timbru, precum şi a
                                  tarifului taxelor de timbru, cu modificările
                                  ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990
                                  privind taxele de timbru pentru acţiunile si
                                  cererile introduse la instanţele
                                  judecătoreşti, precum şi asupra actelor de
                                  notariat şi a serviciilor prestate de acestea,
                                  cu modificările şi completările ulterioare;
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996 privind
                                  modificarea plafonului valoric în limita
                                  căruia taxele de timbru se pot achită prin
                                  aplicarea şi anularea timbrelor mobile,
                                  aprobată prin Legea nr. 53/1996; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                                  facilităţi persoanelor care domiciliază sau
                                  lucrează în unele localităţi din Munţii
                                  Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta
                                  Dunării".
e) alte impozite şi taxe de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   populaţie locale; Legea fondului funciar nr. 18/1991;
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru
                                  modificarea şi completarea reglementărilor
                                  privind impozitul pe venitul agricol si
                                  impozitele şi taxele locale, aprobată prin
                                  Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr.
                                  27/1996 privind acordarea de facilităţi
                                  persoanelor care domiciliază sau lucrează în
                                  unele localităţi din Munţii Apuseni şi in
                                  Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"; alte
                                  legi prin care se stabilesc impozite şi taxe
                                  de la populaţie.
3. Taxa pentru folosirea Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei
   terenurilor proprietate pentru folosirea terenurilor proprietate de
   de stat de stat în alte scopuri decât pentru
                                  agricultura sau silvicultura; Legea nr.
                                  78/1995 privind protecţia personalului şi a
                                  patrimoniului din sectorul producţiei de
                                  apărare; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995
                                  privind regimul de concesionare a construirii
                                  şi exploatării unor tronsoane de cai de
                                  comunicaţii terestre-autostrăzi şi cai ferate,
                                  aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                  136/1996.
4. Impozitul pe clădiri şi Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   terenuri de la persoane locale; Legea nr. 78/1995 privind protecţia
   juridice personalului şi a patrimoniului din sectorul
                                  producţiei de apărare; Ordonanţa Guvernului
                                  nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995.
5. Taxa asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   de transport deţinute de locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
   persoane juridice pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995.
6. Impozitul pe venitul agricol Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul
                                  agricol; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
                                  pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995.
7. Alte impozite directe
a) impozitul pe veniturile Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea
   realizate de persoanele impunerii unor venituri realizate din
   fizice şi juridice România de persoanele fizice şi juridice
   nerezidente nerezidente, aprobat prin Legea nr. 92/1973,
                                  cu modificările aduse prin Decretul nr.
                                  125/1977 pentru reglementarea impunerii unor
                                  venituri realizate din România de persoanele
                                  fizice şi juridice nerezidente, aprobat prin
                                  Legea nr. 20/1977; Ordonanţa Guvernului nr.
                                  70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată
                                  şi modificată prin Legea nr. 73/1996 si
                                  republicată în 1997; decrete şi legi de
                                  ratificare a convenţiilor de evitare a dublei
                                  impuneri, încheiate de România cu alte state.
b) alte încasări din impozite Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
   directe locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
                                  pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                                  concesionare a concesionare a construirii si
                                  exploatării unor tronsoane de cai de
                                  comunicaţii terestre-autostrăzi şi cai ferate,
                                  aprobată şi modificată prin Legea nr.
                                  136/1996; alte legi specifice prin care se
                                  stabilesc impozite directe cuvenite bugetelor
                                  locale.

                         A.2. Impozite indirecte:

1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
                                  Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind
                                  impozitul pe spectacole, cu modificările
                                  ulterioare.
2. Alte impozite indirecte:
a) taxe de timbru de la persoane Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
   juridice timbru, cu modificările ulterioare; Legea
                                  administraţiei publice locale nr. 69/1991,
                                  republicată în 1996, cu modificările
                                  ulterioare; Legea nr. 8/1996 privind dreptul
                                  de autor şi drepturile conexe; Legea locuinţei
                                  nr. 114/1996; Legea nr. 121/1996 privind
                                  organizarea şi funcţionarea Corpului
                                  Pompierilor Militari; Ordonanţa Guvernului nr.
                                  10/1993 privind actualizarea, în funcţie de
                                  rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume
                                  fixe pentru serviciile prestate în favoarea
                                  unor persoane fizice şi juridice, aprobată
                                  prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului
                                  nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de
                                  timbru pentru activitatea notarială, aprobată
                                  şi modificată prin Legea nr. 105/1995;
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996 privind
                                  modificarea plafonului valoric în limita
                                  căruia taxele de timbru se pot achită prin
                                  aplicarea şi anularea timbrelor mobile,
                                  aprobată prin Legea nr. 53/1996; Hotărârea
                                  Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de
                                  timbru pentru acţiunile şi cererile introduse
                                  la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra
                                  actelor de notariat şi a serviciilor prestate
                                  de acestea, cu modificările şi completările
                                  ulterioare.
b) alte încasări din impozite Legea fondului funciar nr. 18/1991; alte legi
  indirecte specifice prin care se stabilesc impozite
                                  indirecte cuvenite bugetelor locale.

                        B. Venituri nefiscale

1. Vărsăminte din profitul net Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind
   al regiilor autonome repartizarea profitului la regiile autonome,
                                  aprobată prin Legea nr. 41/1997.
2. Vărsăminte de la instituţiile
   publice:
a) taxe pentru examinarea Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind
   conducătorilor de actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei,
   autovehicule, eliberarea a unor taxe stabilite în sume fixe pentru
   permiselor de conducere şi serviciile prestate în favoarea unor persoane
   alte venituri privind fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr.
   circulaţia pe drumurile 102/1994; Decretul nr. 328/1966 privind
   publice circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin
                                  Legea nr. 14/1966, republicat în 1984, cu
                                  completările şi modificările ulterioare.
b) vărsăminte din disponibili- Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea
   tatile instituţiilor publice unor activităţi ale instituţiilor de stat,
   şi ale activităţilor aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completa-
   autofinantate rile ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind
                                  finanţele publice.
c) alte venituri de la Legea administraţiei publice locale nr.
   instituţiile publice 69/1991, republicată în 1996, cu modificările
                                  ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind
                                  finanţele publice; Legea locuinţei nr.
                                  114/1996; Decretul nr. 253/1971 privind
                                  contribuţia de întreţinere în unele
                                  instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea
                                  nr. 54/1971; Hotărârea Guvernului nr. 223/1992
                                  privind normele de organizare şi efectuare a
                                  transporturilor auto internaţionale de
                                  persoane şi mărfuri, a transporturilor auto
                                  de persoane, în trafic interjudetean si
                                  judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri
                                  agabaritice şi periculoase, republicată in
                                  1994; alte legi specifice prin care se
                                  stabilesc venituri ale bugetelor locale de la
                                  instituţii publice.
3. Diverse venituri:
a) venituri din recuperarea Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   cheltuielilor de judecata, Codul penal, republicat în 1997; Codul civil;
   imputatii şi despăgubiri Codul muncii.
b) venituri din amenzile Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   aplicate, potrivit sancţionarea contravenţiilor, cu modificările
   dispoziţiilor legale ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru
                                  combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa
                                  Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                                  abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr.
                                  32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea
                                  contravenţiilor, aprobată şi modificată prin
                                  Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr.
                                  23/1992 privind modificarea unor sancţiuni
                                  contravenţionale, aprobată prin Legea nr.
                                  114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993
                                  privind stabilirea şi sancţionarea
                                  contravenţiilor la reglementările financiar-
                                  gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr.
                                  83/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994
                                  privind majorarea limitelor minime şi maxime
                                  ale amenzilor contravenţionale stabilite prin
                                  acte normative aflate în vigoare la 1 iunie
                                  1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; legile
                                  specifice desfăşurării activităţii pentru care
                                  se stabilesc amenzi.
c) restituiri de fonduri din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
   finanţarea bugetară a anilor
   precedenti
d) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
                                  unităţilor de stat ca regii autonome si
                                  societăţi comerciale; Legea fondului funciar
                                  nr. 18/1991; Legea nr. 50/1991 privind
                                  autorizarea executării construcţiilor şi unele
                                  măsuri pentru realizarea locuinţelor,
                                  republicată în 1997; Legea nr. 82/1993 privind
                                  constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta
                                  Dunării", cu modificările ulterioare; Legea
                                  nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea
                                  administraţiei publice locale nr. 69/1991,
                                  republicată în 1996, cu modificările
                                  ulterioare; Legea locuinţei nr. 114/1996;
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                                  impozitele şi taxele locale, aprobată si
                                  modificată prin Legea nr. 114/1992, cu
                                  modificările ulterioare.
e) încasări din valorificarea Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
   bunurilor confiscate
   potrivit legii
f) încasări din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
                                  locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
                                  pentru modificarea şi completarea
                                  reglementărilor privind impozitul pe venitul
                                  agricol şi impozitele şi taxele locale,
                                  aprobată prin Legea nr. 114/1995; alte legi
                                  specifice prin care se stabilesc diverse
                                  venituri la bugetele locale.

                         II. Venituri din capital

1. Venituri din valorificarea
   unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;
   unor bunuri ale instituţiilor Legea fondului funciar nr. 18/1991;
   publice Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind
                                  unele măsuri de perfecţionare a regimului
                                  achiziţiilor publice, precum şi a regimului de
                                  valorificare a bunurilor scoase din funcţiune,
                                  aparţinând instituţiilor publice, aprobată
                                  prin Legea nr. 96/1995.
b) venituri din vânzarea Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe
   locuinţelor construite din şi spaţii cu alta destinaţie, construite din
   fondurile statului fondurile statului şi din fondurile unităţilor
                                  economice sau bugetare de stat, republicată
                                  în anul 1994.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 5


                SUME DEFALCATE
din impozitul pe salarii pe anul 1997

                                    - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Sume
crt.
──────────────────────────────────────────────────
    TOTAL 4.302.760.000

 1. ALBA 82.193.000
 2. ARAD 89.890.000
 3. ARGEŞ 115.975.000
 4. BACĂU 120.884.000
 5. BIHOR 123.443.000
 6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 60.590.000
 7. BOTOŞANI 84.636.000
 8. BRAŞOV 114.482.000
 9. BRĂILA 71.553.000
10. BUZĂU 85.799.000
11. CARAS-SEVERIN 72.009.000
12. CĂLĂRAŞI 66.206.000
13. CLUJ 147.193.000
14. CONSTANTA 128.650.000
15. COVASNA 58.515.000
16. DÎMBOVIŢA 88.038.000
17. DOLJ 124.389.000
18. GALAŢI 104.953.000
19. GIURGIU 49.247.000
20. GORJ 75.651.000
21. HARGHITA 69.874.000
22. HUNEDOARA 108.729.000
23. IALOMIŢA 54.558.000
24. IAŞI 166.141.000
25. ILFOV 33.882.000
26. MARAMUREŞ 107.859.000
27. MEHEDINŢI 58.861.000
28. MUREŞ 113.957.000
29. NEAMŢ 93.776.000
30. OLT 85.280.000
31. PRAHOVA 151.063.000
32. SATU MARE 76.561.000
33. SĂLAJ 64.210.000
34. SIBIU 89.081.000
35. SUCEAVA 122.771.000
36. TELEORMAN 73.997.000
37. TIMIŞ 145.813.000
38. TULCEA 62.509.000
39. VASLUI 85.763.000
40. VÎLCEA 78.082.000
41. VRANCEA 70.840.000
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 524.857.000
──────────────────────────────────────────────────    ANEXA 6

                          TRANSFERURI
       din bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe
             şi municipiul Bucureşti pe anul 1997

                                                            - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               din care, pentru:
                                      ──────────────────────────────────────────
                                       Asigurarea
                                       protecţiei
                                       sociale a Investiţii
Nr. Total populaţiei finanţate
crt. Judeţul transferuri pentru energie Investiţii parţial
                                       termica şi din im-
                                       transport, în prumuturi
                                       comun, de externe
                                       călători
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL 3.422.825.000 1.350.525.000 1.894.300.000 178.000.000

 1. ALBA 56.000.000 10.633.000 45.367.000
 2. ARAD 62.948.000 19.339.000 43.609.000
 3. ARGEŞ 56.107.000 23.294.000 32.813.000
 4. BACĂU 61.371.000 21.786.000 39.585.000
 5. BIHOR 62.760.000 21.147.000 41.613.000
 6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 39.030.000 14.367.000 24.663.000
 7. BOTOŞANI 63.591.000 26.963.000 36.628.000
 8. BRAŞOV 98.121.000 52.502.000 45.619.000
 9. BRĂILA 46.160.000 13.606.000 32.554.000
10. BUZĂU 47.354.000 15.478.000 31.876.000
11. CARAS-SEVERIN 49.500.000 11.616.000 37.884.000
12. CĂLĂRAŞI 29.725.000 12.076.000 17.649.000
13. CLUJ 115.093.000 58.551.000 56.542.000
14. CONSTANTA 107.592.000 61.783.000 45.809.000
15. COVASNA 28.551.000 10.853.000 17.698.000
16. DÂMBOVIŢA 48.914.000 9.346.000 39.568.000
17. DOLJ 59.601.000 21.473.000 38.128.000
18. GALAŢI 70.316.000 28.097.000 42.219.000
19. GIURGIU 25.205.000 5.853.000 19.352.000
20. GORJ 38.473.000 9.265.000 29.208.000
21. HARGHITA 39.053.000 16.344.000 22.709.000
22. HUNEDOARA 75.153.000 22.608.000 52.545.000
23. IALOMIŢA 36.269.000 8.985.000 27.284.000
24. IAŞI 111.064.000 59.944.000 51.120.000
25. ILFOV 11.528.000 1.716.000 9.812.000
26. MARAMUREŞ 59.906.000 20.509.000 39.397.000
27. MEHEDINŢI 36.238.000 8.469.000 27.769.000
28. MUREŞ 48.288.000 17.183.000 31.105.000
29. NEAMŢ 59.226.000 17.904.000 41.322.000
30. OLT 53.193.000 18.444.000 34.749.000
31. PRAHOVA 84.290.000 36.245.000 48.045.000
32. SATU MARE 37.770.000 11.265.000 26.505.000
33. SĂLAJ 32.947.000 10.755.000 22.192.000
34. SIBIU 60.749.000 27.269.000 33.480.000
35. SUCEAVA 63.021.000 20.418.000 42.603.000*)
36. TELEORMAN 48.942.000 20.907.000 28.035.000
37. TIMIŞ 102.004.000 54.464.000 47.540.000
38. TULCEA 52.575.000 18.845.000 33.730.000
39. VASLUI 66.543.000 19.738.000 46.805.000
40. VÂLCEA 48.488.000 9.151.000 39.337.000
41. VRANCEA 55.218.000 18.018.000 37.200.000
42. MUNICIPIUL
    BUCUREŞTI 895.948.000 463.316.000 432.632.000
43. Transferuri de la
    bugetul de stat către
    bugetele locale
    pentru investiţii
    finanţate parţial
    din împrumuturi
    externe 178.000.000 178.000.000**)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
------
    *) Include şi contribuţia partii romane în anul 1997 la modernizarea
drumului comunal Cacica-Solonetu Nou, care se va realiza şi cu sprijin financiar
acordat de către Polonia.
    **) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe
pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi
externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare
internaţionale.    ANEXA 7

                              LISTA
          categoriilor de obiective şi lucrări de investiţii
           finanţate din transferuri de la bugetul de stat
                către bugetele locale pe anul 1997

    1. Reţele, centrale şi puncte termice, inclusiv dotări cu sisteme de măsura la consumatorul final;
    2. Alimentari cu apa, inclusiv dotări cu sisteme de măsura la consumatorul final;
    3. Staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare şi rampe de gunoi;
    4. Canalizări;
    5. Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan;
    6. Lucrări tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe;
    7. Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localităţi;
    8. Reţele de transport urban de călători, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze şi troleibuze la regiile autonome şi serviciile publice de profil;
    9. Lucrări pentru introducerea şi extinderea de reţele de gaze naturale în localităţi.

    NOTĂ:
    Celelalte obiective de investiţii aflate, conform legii, în competenta de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperi financiar, după caz, din fondurile proprii ale unităţilor, din credite bancare, din alte resurse constituite în acest scop şi din alocaţii de la bugetele locale, potrivit legii.

    ANEXA 8

                 CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
         care se prevăd în bugetele locale pe anul 1997

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   CAPITOLUL I
     Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd
           în bugetele proprii ale judeţelor

                    A. Venituri proprii
             (impozite, taxe şi alte venituri)

 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
    judeţene
 2. Alte încasări din impozite directe*)
 3. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
    consiliilor judeţene
 4. Alte venituri de la instituţiile publice**)
 5. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
 6. Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenti***)
 7. Venituri din concesiuni
 8. Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
 9. Încasări din alte surse
10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (de
    subordonare judeţeana)

                   B. Cheltuieli

 1. Autorităţi executive
 2. Sănătate****)
 3. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret*****)
 4. Asistenta socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii******)
 5. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe
 6. Transporturi şi comunicaţii
 7. Alte acţiuni economice
 8. Alte acţiuni
 9. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor
    aferente
10. Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
11. Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor
12. Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
13. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
14. Fondul de rezerva bugetară

----------------
    *) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, acordate în conformitate cu
dispoziţiile legale de către consiliul judeţean potrivit prevederilor
Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată prin
Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
    **) Se include şi cota de 30% din tariful pentru licenţe de transport,
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/1992, republicată în 1994.
    ***) Se include şi restituirea împrumutului acordat pentru înfiinţarea
Corpului gardienilor publici, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop.
    ****) Se includ cheltuielile pentru serviciile de ambulanta.
    *****) Se includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultura
aflate, potrivit dispoziţiilor legale, în competenta de finanţare a consiliului
judeţean.
    ******) Se includ cheltuielile pentru centrele de primire a minorilor şi
serviciile sociale judeţene pentru ocrotirea copilului.


                   CAPITOLUL II
    Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale
    comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al
    Consiliului General al Municipiului Bucureşti

                    A. Venituri proprii
            (impozite, taxe şi alte venituri)

 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
    locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a
    Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 2. Impozite şi taxe de la populaţie
    a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriaşilor şi ale altor
       persoane fizice independente şi asociaţii familiale
    b) Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fizice
    c) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    d) taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la
       populaţie
    e) Alte impozite şi taxe de la populaţie
 3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 4. Impozitul de clădiri şi terenuri de la persoane juridice
 5. taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
 6. Impozitul pe venitul agricol
 7. Alte impozite directe
    a) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice
       nerezidente
    b) Alte încasări din impozite directe
 8. Impozitul pe spectacole
 9. Alte impozite indirecte
    a) taxe de timbru de la persoane juridice
    b) Alte încasări din impozite indirecte
10. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
    consiliilor locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
    Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
11. Vărsăminte de la instituţiile publice
    a) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea
       permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile
       publice
    b) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor
       autofinantate
    c) Alte venituri de la instituţiile publice
12. Diverse venituri
    a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
       despăgubiri
    b) Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
    c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenti
    d) Venituri din concesiuni
    e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
    f) Încasări din alte surse
13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
    b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

                   B. Cheltuieli

 1. Autorităţi executive
 2. Învăţământ (cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente si
    reparaţii capitale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând
    Ministerului Învăţământului), exclusiv unităţile de învăţământ din
    subordinea altor ministere decât Ministerul Învăţământului*)
 3. Sănătate (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia
    medicamentelor şi materialelor sanitare) pentru unităţile sanitare
    aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din
    subordinea directa, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare si
    funcţionare a acestui minister
 4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret (se
    includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultura aflate,
    potrivit dispoziţiilor legale, în competenta de finanţare a autorităţilor
    locale)**)
 5. Asistenta socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
 6. Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe
 7. Transporturi şi comunicaţii
 8. Alte acţiuni economice
 9. Alte acţiuni
10. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor
    aferente
11. Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
12. Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor
13. Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
14. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
15. Fondul de rezerva bugetară
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------
    *) Se cuprind şi alocaţiile de la bugetele locale în completarea veniturilor
proprii la internate, cămine şi cantine pentru elevi.
    **) Consiliile locale pot cuprinde şi cheltuieli pentru finalizarea
obiectivelor de investiţii destinate activităţii sportive, care au fost începute
în anii precedenti cu finanţare din bugetele locale.


    NOTĂ:
    Majorările şi penalităţile de intirziere pentru venituri nevarsate la termen se înregistrează, începând cu 1 ianuarie 1997, la capitolul şi subcapitolul corespunzător impozitului sau taxei la care se referă.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcţie de subordonarea unităţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul instituţia publica, în cazul unităţilor preluate cu finanţare parţială sau totală din bugetele locale.

    ANEXA 9


           CATEGORIILE DE INSTITUŢII PUBLICE SI ACŢIUNI
          din domeniile învăţământului preuniversitar şi
            sănătăţii, ale căror cheltuieli se asigura
               din bugetele locale pe anul 1997

    1. În domeniul învăţământului
    a) cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale la:
    - Învăţământul preşcolar
    - Învăţământul primar şi gimnazial
    - Învăţământul liceal
    - Învăţământul profesional
    - Învăţământul postliceal
    - Case de copii
    b) alocaţii de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii ale internatelor, căminelor şi cantinelor pentru elevi
    2. În domeniul sănătăţii (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare):
    - Dispensare medicale
    - Spitale
    - Sanatorii şi preventorii
    - Creşs
    - Leagane de copii
    - Servicii de ambulanta
    - Centre de sănătate, diagnostic şi tratament
    - Alte instituţii şi acţiuni sanitare*).
---------
    *) Se includ şi drepturile donatorilor onorifici de sânge, care se acorda potrivit Legii nr. 4/1995.

    NOTĂ:
    Se includ numai unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului, exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decât Ministerul Învăţământului, precum şi unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directa, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare şi funcţionare a acestui minister.

    ANEXA 10

                         CRITERII
           de determinare a sumelor defalcate din
        impozitul pe salarii, pe judeţe, pe anul 1997

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea criteriului Procentul de repartizare
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL 100

 1. Numărul populaţiei 12
 2. Lungimea străzilor 4
 3. Lungimea drumurilor 2
 4. Numărul locuinţelor 2
 5. Lungimea reţelelor de canalizare şi apa 3
 6. Numărul populaţiei şcolare din învăţământul preuniversitar 34
 7. Numărul paturilor de spital 34
 8. Numărul de dispensare 6
 9. Numărul unităţilor administrativ-teritoriale 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTĂ:
    La repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din cadrul judeţului a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se va tine seama de criteriile de mai sus, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora.

    ANEXA 11

                               LISTA
       unităţilor administrativ-teritoriale autorizate sa contracteze
           împrumuturi, în anul 1997, potrivit art. 54 alin. (4)
                       din Legea nr. 72/1996

    1. Judeţul Braşov
    - Consiliul Local al Municipiului Braşov
    - Consiliul Local al Oraşului Săcele
    - Consiliul Local al Oraşului Zărneşti
    - Consiliul Local al Comunei Moeciu

    2. Judeţul Constanta
    - Consiliul Local al Municipiului Constanta

    3. Judeţul Harghita
    - Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc
    - Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc
    - Consiliul Local al Oraşului Gheorgheni
    - Consiliul Local al Oraşului Topliţa
    - Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

    4. Judeţul Ialomiţa
    - Consiliul Local al Municipiului Slobozia
    - Consiliul Local al Municipiului Feteşti
    - Consiliul Local al Municipiului Urziceni
    - Consiliul Local al Oraşului Ţăndarei

    5. Judeţul Maramureş
    - Consiliul judeţean
    - Consiliul Local al Municipiului Satu-Mare
    - Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei
    - Consiliul Local al Oraşului Baia Sprie
    - Consiliul Local al Oraşului Şeini
    - Consiliul Local al Oraşului Vişeu de Sus
    - Consiliul Local al Comunei Ocna Şugatag

    6. Judeţul Mehedinţi
    - Consiliul judeţean

    7. Judeţul Sălaj
    - Consiliul judeţean
    - Consiliul Local al Municipiului Zalău
    - Consiliul Local al Oraşului Cehu Silvaniei
    - Consiliul Local al Comunei Românaşi
    - Consiliul Local al Comunei Sărmăşag

    8. Judeţul Sibiu
    - Consiliul Local al Municipiului Sibiu

    9. Judeţul Timiş
    - Consiliul Local al Municipiului Timişoara
    - Consiliul Local al Oraşului Buziaş
    - Consiliul Local al Oraşului Deta

    10. Municipiul Bucureşti
    - Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    NOTĂ:
    La solicitarea consiliilor locale sau judeţene, după caz, Guvernul poate aproba, până la 31 octombrie 1997, includerea unităţilor administrativ-teritoriale respective pe aceasta lista.

    ANEXA 12

                         BUGETUL
        Fondului special pentru sănătate pe anul 1997

                                                                 - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne- Denumire indicator Program
       pi- Ar- at 1997
       tol ti-
            col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0007 VENITURI - TOTAL 1.345.520.000
1107 I. VENITURI CURENTE 1.345.520.000
3307 A. VENITURI FISCALE 1.201.720.000
4407 A1. IMPOZITE DIRECTE 1.166.720.000
0907 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 1.166.720.000
        01 Contribuţii pentru asigurări sociale 1.162.320.000
        05 Contribuţia persoanelor asigurate 4.400.000
1207 A2. IMPOZITE INDIRECTE 35.000.000
1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 35.000.000
        18 Taxa asupra unor activităţi şi din
                          publicitatea lor 35.000.000
1907 B. VENITURI NEFISCALE 143.800.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 143.800.000
        30 Alte venituri de la instituţiile publice 143.800.000
5007 CHELTUIELI - TOTAL 1.345.520.000*)
             01 CHELTUIELI CURENTE 1.288.820.000
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 600.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.288.220.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.700.000
5907 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.345.520.000
5807 SĂNĂTATE 945.020.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 888.320.000
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 600.000
             13 Deplasări, detaşări, transferări 600.000
             13 01 Deplasări, detaşări, transferări în ţara 600.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 887.720.000
             21 Drepturi cu caracter social 10.000
             22 Hrana 9.600.000
             23 Medicamente şi materiale sanitare 616.000.000
             24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                         gospodărie 19.700.000
             25 Materiale şi prestări de servicii cu
                         caracter funcţional 27.360.000
             26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
                         scurta durata şi echipament 3.400.000
             27 Reparaţii curente 11.000.000
             28 Reparaţii capitale 6.000.000
             29 Cărţi şi publicaţii 220.000
             30 Alte cheltuieli 194.430.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.700.000
             72 Investiţii ale instituţiilor publice 56.700.000
       01 Administraţie centrala 800.000
       02 Dispensare medicale 200.800.000
       03 Spitale 611.998.600
       04 Sanatorii şi preventorii 12.700.000
       05 Creşs 2.600.100
       06 Leagane de copii 1.700.000
       07 Centre de transfuzii sanguine 45.200.300
       08 Servicii de ambulanta 1.701.000
       09 Centre de sănătate, diagnostic şi tratament 3.300.000
       25 Servicii publice descentralizate 7.500.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni 56.720.000
6107 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 400.500.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 400.500.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 400.500.000
             21 Drepturi cu caracter social 400.500.000
       01 Cheltuieli pentru compensarea preţurilor
                        la medicamente 400.000.000
       02 Cheltuieli pentru compensarea preţurilor
                        pentru proteze şi unele materiale
                        sanitare 500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor
aprobate.    ANEXA 12a


    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


                            BUGETUL
          Fondului special pentru sănătate pe anul 1997

                                                              - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne- Denumire indicator Program
       pi- Ar- at 1997
       tol ti-
            col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0007 VENITURI - TOTAL 1.341.720.000
1107 I. VENITURI CURENTE 1.341.720.000
3307 A. VENITURI FISCALE 1.201.720.000
4407 A1. IMPOZITE DIRECTE 1.166.720.000
0907 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 1.166.720.000
        01 Contribuţii pentru asigurări sociale 1.162.320.000
        05 Contribuţia persoanelor asigurate 4.400.000
1207 A2. IMPOZITE INDIRECTE 35.000.000
1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 35.000.000
        18 Taxa asupra unor activităţi şi din
                          publicitatea lor 35.000.000
1907 B. VENITURI NEFISCALE 140.000.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 140.000.000
        30 Alte venituri de la instituţiile publice 140.000.000
5007 CHELTUIELI - TOTAL 1.341.720.000*)
             01 CHELTUIELI CURENTE 1.285.720.000
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 600.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.285.120.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.000.000
5907 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.341.720.000
5807 SĂNĂTATE 941.220.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 885.220.000
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 600.000
             13 Deplasări, detaşări, transferări 600.000
             13 01 Deplasări, detaşări, transferări în ţara 600.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 884.620.000
             21 Drepturi cu caracter social 10.000
             22 Hrana 9.000.000
             23 Medicamente şi materiale sanitare 615.000.000
             24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                         gospodărie 19.000.000
             25 Materiale şi prestări de servicii cu
                         caracter funcţional 27.000.000
             26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
                         scurta durata şi echipament 3.300.000
             27 Reparaţii curente 10.700.000
             28 Reparaţii capitale 6.000.000
             29 Cărţi şi publicaţii 200.000
             30 Alte cheltuieli 194.410.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.000.000
             72 Investiţii ale instituţiilor publice 56.000.000
       01 Administraţie centrala 800.000
       02 Dispensare medicale 200.000.000
       03 Spitale 610.000.000
       04 Sanatorii şi preventorii 12.700.000
       05 Creşs 2.600.000
       06 Leagane de copii 1.700.000
       07 Centre de transfuzii sanguine 45.200.000
       08 Servicii de ambulanta 1.700.000
       09 Centre de sănătate, diagnostic şi tratament 3.300.000
       25 Servicii publice descentralizate 7.500.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni 55.720.000
6107 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 400.500.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 400.500.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 400.500.000
             21 Drepturi cu caracter social 400.500.000
       01 Cheltuieli pentru compensarea preţurilor
                        la medicamente 400.000.000
       02 Cheltuieli pentru compensarea preţurilor
                        pentru proteze şi unele materiale
                        sanitare 500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-----------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor
       aprobate.    ANEXA 12b

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR


                             BUGETUL
          Fondului special pentru sănătate pe anul 1997

                                                                  - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne- Denumire indicator Program
       pi- Ar- at 1997
       tol ti-
            col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0007 VENITURI - TOTAL 3.800.000
1107 I. VENITURI CURENTE 3.800.000
1907 B. VENITURI NEFISCALE 3.800.000
2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 3.800.000
        30 Alte venituri de la instituţiile publice 3.800.000
5007 CHELTUIELI - TOTAL 3.800.000*)
             01 CHELTUIELI CURENTE 3.100.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.100.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 700.000
5907 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.800.000
5807 SĂNĂTATE 3.800.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 3.100.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.100.000
             22 Hrana 600.000
             23 Medicamente şi materiale sanitare 1.000.000
             24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                         gospodărie 700.000
             25 Materiale şi prestări de servicii cu
                         caracter funcţional 360.000
             26 Obiecte de inventar de mica valoare sau
                         scurta durata şi echipament 100.000
             27 Reparaţii curente 300.000
             28 Cărţi şi publicaţii 20.000
             30 Alte cheltuieli 20.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 700.000
             72 Investiţii ale instituţiilor publice 700.000
       02 Dispensare medicale 800.000
       03 Spitale 1.998.600
       05 Creşs 100
       07 Centre de transfuzii sanguine 300
       08 Servicii de ambulanta 1.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni 1.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor
       aprobate.    ANEXA 13


    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI


                          BUGETUL
      Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială
            a persoanelor handicapate pe anul 1997

                                                              - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit-
pitol ca- lu/ Denumire indicator Program
       pi- Arti- 1997
       tol col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0008 VENITURI - TOTAL 648.195.066
1108 I. VENITURI CURENTE 491.799.111
3308 A. VENITURI FISCALE 490.980.000
4408 A1. IMPOZITE DIRECTE 490.980.000
1108 CONTRIBUŢIA AGENŢILOR ECONOMICI LA
                         CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 490.980.000
        01 Contribuţii ale agenţilor economici 490.980.000
1908 B. VENITURI NEFISCALE 819.111
2208 DIVERSE VENITURI 819.111
        11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru
                         persoane handicapate neincadrate 769.111
        30 Încasări din alte surse 50.000
3608 IV. SUBVENŢII 156.345.955
3708 SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 156.345.955
        08 Subvenţii primite în completarea
                        Fondului de risc şi accident pentru
                        protecţia specială a persoanelor
                        handicapate 156.345.955
3908 V. DONAŢII 50.000
5008 CHELTUIELI - TOTAL 648.195.066
             01 CHELTUIELI CURENTE 648.195.066
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 674.731
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 336.087.121
             38 TRANSFERURI 311.433.214
5908 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 623.840.133
6008 ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
                      AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 311.433.214
             01 CHELTUIELI CURENTE 311.433.214
             38 TRANSFERURI 311.433.214
             40 Transferuri neconsolidabile 311.433.214
        15 Alocaţia de stat pentru copii 57.888.000*)
        22 Pensii de asigurări sociale 107.055.386**)
        37 Ajutoare speciale 146.479.828
        38 Ajutor de urmaş 10.000
6108 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 312.406.919
             01 CHELTUIELI CURENTE 312.406.919
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 312.406.919
             21 Drepturi cu caracter social 312.406.919
        03 taxe de abonament radio-tv şi de
                         instalare, transferare şi abonament
                         telefonic, precum şi costul unui număr
                         de impulsuri 8.048.370
        04 Transport urban şi interurban 37.298.580
        05 Indemnizaţii pentru persoanele care au
                         în îngrijire, supraveghere şi acorda
                         ajutor permanent minorului sau adultului
                         handicapat 266.132.680
        50 Alte acţiuni privind cheltuielile
                         sociale 927.289
7408 ALTE ACŢIUNI 24.354.933
7308 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 24.354.933
             01 CHELTUIELI CURENTE 24.354.933
             02 CHELTUIELI DE PERSONAL 674.731
             10 Cheltuieli cu salariile 483.855
             11 Contribuţii pentru asigurări sociale de
                         stat 120.964
             12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                         pentru plata ajutorului de şomaj 24.193
             13 Deplasări, detaşări, transferări în ţara 45.719
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 23.680.202
             30 Alte cheltuieli 23.680.202
        02 Cheltuieli cu personalul care gestionează
                        fondul 674.731
        03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                        drepturilor 23.680.202
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------
    *) Din care, 36.460.440 mii lei rezervate creşterii alocaţiei pentru copii.
    **) Inclusiv indemnizaţia de insotitor nevazator gradul I, conform
        art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.


    NOTĂ:
    Dobânzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul Fondului special de risc şi accident, pentru exerciţii financiare închise, se anulează.
    Ministerul Finanţelor şi Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor înregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.

    ANEXA 14

    MINISTERUL FINANŢELOR


                            BUGETUL
           Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea
         punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum
             şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1997


                                                              - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit-
pitol ca- lu/ Denumire indicator Program
       pi- Arti- 1997
       tol col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0010 VENITURI - TOTAL 260.000.000
1110 I. VENITURI CURENTE 260.000.000
3310 A. VENITURI FISCALE 160.000.000
1210 A2. IMPOZITE INDIRECTE 160.000.000
1710 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 160.000.000
        06 Încasări din comisionul pentru servicii
                          vamale 160.000.000
1910 B. VENITURI NEFISCALE 100.000.000
2210 DIVERSE VENITURI 100.000.000
        30 Încasări din alte surse 100.000.000
5010 CHELTUIELI - TOTAL 175.892.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 175.892.000
7310 ALTE ACŢIUNI 175.892.000
7210 ALTE ACŢIUNI 175.892.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 175.892.000
             72 Investiţii ale instituţiilor publice 175.892.000
        12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor
                       de control pentru trecerea frontierei,
                       precum şi a celorlalte unităţi vamale 175.892.000
9910 EXCEDENT 84.108.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTĂ:
    Dobânzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pentru exerciţii financiare închise, se anulează.
    Ministerul Finanţelor şi Direcţia generală a vamilor vor înregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.


    ANEXA 15


    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERŢULUI


                     BUGETUL
         Fondului special pentru dezvoltarea
          sistemului energetic pe anul 1997

                                                              - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne- Denumire indicator Program
       pi- Ar- at 1997
       tol ti-
            col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0011 VENITURI - TOTAL 1.679.000.000
1111 I. VENITURI CURENTE 1.679.000.000
3311 A. VENITURI FISCALE 1.679.000.000
1211 A2. IMPOZITE INDIRECTE 1.679.000.000
1711 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.679.000.000
        19 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful
                          energiei electrice şi termice 1.679.000.000
5011 CHELTUIELI - TOTAL 1.046.000.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 959.215.681
             84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
                       SI COMISIOANE LA CREDITE 86.784.319
6711 ACŢIUNI ECONOMICE 1.046.000.000
6611 INDUSTRIE 1.046.000.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 959.215.681
             73 Investiţii ale regiilor autonome 959.215.681
             84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
                       SI COMISIOANE LA CREDITE 86.784.319
             88 Rambursări de credite interne şi plati
                        de dobânzi şi comisioane aferente acestora 86.784.319
             88 01 Rambursări de credite interne 74.000.000
             88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 12.784.319
        05 Electricitate şi alte forme de energie 1.046.000.000
9811 92 EXCEDENT 633.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 16


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                     BUGETUL
       Fondului special al drumurilor publice pe anul 1997

                                                                   - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne- Denumire indicator Program
       pi- Ar- at 1997
       tol ti-
            col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0012 VENITURI - TOTAL 1.404.000.000
1112 I. VENITURI CURENTE 1.404.000.000
3312 A. VENITURI FISCALE 1.404.000.000
1212 A2. IMPOZITE INDIRECTE 1.404.000.000
1712 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.404.000.000*)
        07 Cota asupra preţului cu ridicată,
                          exclusiv accizele pentru carburanţii
                          auto livrati la intern de către
                          producători şi valorii în vama
                          pentru carburanţii auto importati 1.073.000.000
        08 Cota asupra preţului cu ridicată,
                          exclusiv accizele pentru
                          autovehiculele şi remorcile livrate
                          de către producătorii din ţara pe
                          piaţa interna şi a valorii in
                          vama a autovehiculelor şi remorcilor
                          importate 331.000.000
5012 CHELTUIELI - TOTAL 1.404.000.000**)
             01 CHELTUIELI CURENTE 1.084.745.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.084.745.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.090.000
             88 RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE,
                       PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE
                       LA CREDITE 121.165.000
6912 a) pentru drumurile naţionale
                        ACŢIUNI ECONOMICE 912.650.000
6812 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 912.650.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 701.335.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 701.335.000***)
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.150.000
             73 Investiţii ale regiilor autonome 90.150.000
             88 RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE,
                       PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE
                       LA CREDITE 121.165.000
             88 01 Rambursări de credite interne 100.000.000
             88 02 Plati de dobânzi şi comisioane 21.165.000
        05 Drumuri şi poduri 912.650.000
7012 a) pentru drumuri locale
                        ACŢIUNI ECONOMICE 491.350.000
7112 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 491.350.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 383.410.000
             20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 383.410.000
             27 Reparaţii curente, întreţinere si
                         administrare 268.382.000
             28 Reparaţii capitale 115.028.000
             70 CHELTUIELI DE CAPITAL 107.940.000
             73 Investiţii ale regiilor autonome 107.940.000
        05 Drumuri şi poduri 491.350.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------
    *) Inclusiv încasările din restantele din anii precedenti din aplicarea
       Legii nr. 13/1994, care, în execuţie, se vor evidenţia distinct.
    **) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea
        şi modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii
        nr. 13/1994, se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
    ***) Inclusiv diferenţa rămasă neacoperita de la bugetul de stat pentru
         contribuţia partii romane la lucrările realizate din împrumuturi
         externe.    ANEXA 17

    MINISTERUL FINANŢELOR


                             BUGETUL
       Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1997

                                                              - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- Sub- Tit-
pitol ca- lu/ Denumire indicator Program
       pi- Arti- 1997
       tol col
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0013 VENITURI - TOTAL 5.000.000
1113 I. VENITURI CURENTE 5.000.000
1913 B. VENITURI NEFISCALE 5.000.000
2213 DIVERSE VENITURI 5.000.000
        14 Venituri din aplicarea unei cote de
                         0,5% asupra volumului de prime brute 5.000.000
5013 CHELTUIELI - TOTAL 5.000.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 5.000.000
             38 TRANSFERURI 5.000.000
7013 ACŢIUNI ECONOMICE 5.000.000
6913 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 5.000.000
             01 CHELTUIELI CURENTE 5.000.000
             38 TRANSFERURI 5.000.000
             40 Transferuri neconsolidabile 5.000.000
        16 Despăgubiri datorate în caz de faliment
                        al societăţilor de asigurări 5.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 18

                   LIMITELE VALORICE
         privind competenta de aprobare a documentaţiilor
     tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii

    1. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, de către:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 16 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse între 1,5 şi 16 miliarde lei;
    c) ceilalţi ordonatori de credite - pentru valori cuprinse între 500 milioane lei şi 1,5 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    Pentru obiectivele noi de investiţii ale căror valori nu depăşesc 500 milioane lei, documentaţiile tehnico-economice se aproba de către ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    2. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se aproba cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, după cum urmează:
    a) consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 16 miliarde lei;
    b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 12 miliarde lei;
    c) consiliile locale ale oraşelor, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, dacă este cazul, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 4 miliarde lei;
    d) consiliile locale ale comunelor, pentru investiţiile proprii, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 2 miliarde lei.
    Ordonatorii principali de credite din administraţia publica locală, conducătorii instituţiilor publice de subordonare judeţeana sau locală, care au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, precum şi managerii regiilor autonome de interes judeţean şi local, pentru investiţiile proprii a căror valoare nu depăşeşte 500 milioane lei, aproba documentaţiile tehnico-economice cu avizul prealabil, după caz, al delegaţiei permanente a consiliului judeţean sau al consiliului local.
    Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiţii a căror acoperire financiară se asigura integral sau în completare din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ale căror valori depăşesc plafoanele prevăzute la pct. 2 lit. a), b), c) şi d), se aproba de către Guvern.

                            -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016