Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicata*)  privind brevetele de inventie*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicata*) privind brevetele de inventie*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 8 august 2007
LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicatã*)
privind brevetele de invenţie*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 8 august 2007

____________
*) Republicatã în temeiul <>art. IV din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2007 şi rectificatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 23 mai 2007, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 64/1991 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002 şi a mai fost modificatã prin:
- <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor mãsuri necesare în procesul de integrare europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 332/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;
- <>Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006.


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apãrate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenţie de cãtre Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Sunt, de asemenea, recunoscute şi apãrate drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.
ART. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) brevet european - brevetul acordat conform Convenţiei brevetului european;
b) cerere internaţionalã - cererea de protecţie a unei invenţii, înregistratã conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
c) consilier în proprietate industrialã - persoana specializatã în acordarea asistenţei în domeniul proprietãţii industriale (invenţii, mãrci, desene, modele etc.), care desfãşoarã legal aceastã activitate;
d) Convenţia brevetului european - Convenţia privind brevetul european, adoptatã la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendatã prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
e) Convenţia de la Paris - Convenţia pentru protecţia proprietãţii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuitã şi modificatã;
f) descriere - prezentarea în scris a invenţiei;
g) inventator - persoana care a creat invenţia;
h) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrialã, care poate avea şi calitate de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci;
i) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci;
j) predecesor - persoana fizicã sau juridicã îndreptãţitã la brevet anterior depunerii cererii de brevet;
k) publicare - difuzarea informaţiei într-un mod accesibil publicului;
l) solicitant - persoana fizicã sau juridicã care cere acordarea unui brevet de invenţie;
m) succesor în drepturi - orice persoanã fizicã sau juridicã cãreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenţie eliberat;
n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protecţiei solicitate şi al cãrei conţinut determinã întinderea protecţiei;
o) titularul brevetului - persoana fizicã sau juridicã cãreia îi aparţine dreptul conferit prin brevet;
p) unitate - persoana juridicã care funcţioneazã legal;
q) persoana care exploateazã invenţia - persoana fizicã sau juridicã care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploateazã invenţia poate sã fie identicã cu titularul brevetului.
ART. 3
Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului sãu în drepturi.
ART. 4
(1) În cazul în care invenţia a fost creatã împreunã de mai mulţi inventatori, fiecare dintre aceştia are calitatea de coautor al invenţiei, iar dreptul aparţine în comun acestora.
(2) Dacã douã sau mai multe persoane au creat aceeaşi invenţie, independent una de alta, dreptul la brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cãrei datã de depozit este cea mai veche.
ART. 5
(1) Dacã inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenţie aparţine:
a) unitãţii, pentru invenţiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncã ce prevede o misiune inventivã încredinţatã în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale; inventatorul beneficiazã de o remuneraţie suplimentarã stabilitã prin contract;
b) salariatului, pentru invenţiile realizate de cãtre acesta fie în exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activitãţii unitãţii, prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitãţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.
(2) Dacã invenţia rezultã dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenţie aparţine unitãţii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o remuneraţie suplimentarã stabilitã prin act adiţional la contract.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocã sã se informeze în scris asupra creãrii şi stadiului realizãrii invenţiei şi sã se abţinã de la orice divulgare.
(4) Încãlcarea obligaţiei de a informa atrage rãspunderea persoanei vinovate.
(5) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi la alin. (2), dacã, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactãrii descrierii invenţiei, cererea de brevet nu a fost depusã la OSIM, în lipsa altei convenţii între pãrţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine salariatului, în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. b).
(6) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. b), unitatea are un drept de preferinţã la încheierea unui contract privind invenţia salariatului sãu, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmeazã sã fie stabilit de instanţele judecãtoreşti.
ART. 6
Persoanele fizice sau juridice strãine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiazã de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte.

CAP. II
Invenţia brevetabilã

ART. 7
(1) Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta sã fie nouã, sã implice o activitate inventivã şi sã fie susceptibilã de aplicare industrialã.
(2) Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacã se referã la:
a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacã înainte se producea în naturã;
b) plante sau animale, dacã posibilitatea tehnicã de realizare a invenţiei nu se limiteazã la un anumit soi de plante sau la o anumitã rasã de animale;
c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasã de animale, obţinut prin acest procedeu;
d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţialã a unei gene, chiar dacã structura acelui element este identicã cu structura unui element natural.
ART. 8
(1) Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 7, în special:
a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
b) creaţiile estetice;
c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activitãţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activitãţilor economice, precum şi programele de calculator;
d) prezentãrile de informaţii.
(2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activitãţilor prevãzute în acest alineat decât în mãsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referã la astfel de obiecte sau activitãţi considerate în sine.
ART. 9
(1) Nu se acordã brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru:
a) invenţiile a cãror exploatare comercialã este contrarã ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dãunãtoare sãnãtãţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de naturã sã aducã atingeri grave mediului, cu condiţia ca aceastã excludere sã nu depindã numai de faptul cã exploatarea este interzisã printr-o dispoziţie legalã;
b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplicã procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee;
c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formãrii şi dezvoltãrii sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţialã a unei gene;
d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu se aplicã produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.
ART. 10
(1) O invenţie este nouã dacã nu este cuprinsã în stadiul tehnicii.
(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisã ori oralã, prin folosire sau în orice alt mod, pânã la data depozitului cererii de brevet de invenţie.
(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fazã naţionalã în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o datã de depozit anterioarã celei prevãzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau dupã aceastã datã, potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricãrei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodã dintre cele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacã utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsã în stadiul tehnicii.
(5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricãrei substanţe sau compoziţii prevãzute la alin. (4), pentru orice altã utilizare specificã în orice metodã dintre cele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacã aceastã utilizare nu este cuprinsã în stadiul tehnicii.
ART. 11
(1) În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luatã în considerare dacã a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacã rezultã direct sau indirect ca urmare a:
a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;
b) faptului cã solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţionalã oficialã sau oficial recunoscutã, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnatã la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai dacã la înregistrarea cererii de brevet de invenţie solicitantul declarã cã invenţia a fost expusã efectiv şi dacã, în termenul şi în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susţinerea declaraţiei sale.
ART. 12
(1) O invenţie este consideratã ca implicând o activitate inventivã dacã, pentru o persoanã de specialitate, ea nu rezultã în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.
(2) Cererile de brevet prevãzute la art. 10 alin. (3), deşi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activitãţii inventive.
ART. 13
(1) O invenţie este consideratã ca fiind susceptibilã de aplicare industrialã dacã obiectul sãu poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agriculturã.
(2) Aplicabilitatea industrialã a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene trebuie sã fie dezvãluitã în cererea de brevet de invenţie.

CAP. III
Înregistrarea, publicarea şi examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului

ART. 14
(1) Cererea de brevet de invenţie, redactatã în limba românã, trebuie sã cuprindã:
a) solicitarea acordãrii unui brevet;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) o descriere a invenţiei;
d) una sau mai multe revendicãri;
e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicãri.
(2) Dacã solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care sã permitã stabilirea identitãţii inventatorului şi va fi însoţitã de un document din care sã reiasã modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.
(3) Documentul prevãzut la alin. (2) va putea fi depus pânã la luarea unei hotãrâri asupra cererii de brevet.
(4) Depunerea cererii de brevet poate fi fãcutã de persoana îndreptãţitã la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(5) În toate procedurile în faţa OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptãţitã la acordarea brevetului.
(6) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altã formã şi printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM şi prevãzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(7) Cererea de brevet este însoţitã de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicãrii cererii.
(8) Rezumatul serveşte în mod exclusiv informãrii tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3).
ART. 15
(1) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care au fost înregistrate urmãtoarele:
a) o indicaţie explicitã sau implicitã cã se solicitã acordarea unui brevet de invenţie;
b) indicaţii care sã permitã stabilirea identitãţii solicitantului sau care sã permitã contactarea acestuia de cãtre OSIM;
c) o parte care, la prima vedere, sã parã a fi o descriere a invenţiei.
(2) În cazul în care lipseşte o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusã ulterior, data de depozit fiind data la care aceastã parte a fost depusã şi la care taxa pentru înregistrarea acestei pãrţi a fost plãtitã.
(3) Dacã partea lipsã a descrierii prevãzute la alin. (1) lit. c), depusã ulterior, este retrasã, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face referire la alin. (1).
(4) Condiţiile de depunere ulterioarã şi cele de retragere a pãrţii lipsã a descrierii care a fost depusã ulterior conform alin. (2), sunt prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(5) În cazul în care cererea de brevet de invenţie nu conţine o parte care, la prima vedere, sã parã a fi o descriere, în scopul acordãrii datei de depozit, în cererea de brevet de invenţie poate fi fãcutã referire, în limba românã, la o cerere depusã anterior la un oficiu care înlocuieşte descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordã datã de depozit, iar cererea nu va fi tratatã ca o cerere de brevet de invenţie.
(6) Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse. Pânã la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.
(7) Revendicãrile şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de douã luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.
(8) În cazul cererii internaţionale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultã din tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi aceastã datã se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse.
ART. 16
(1) Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, sã depunã descrierea, revendicãrile şi desenele într-o limbã strãinã cu condiţia ca, în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii sau, dupã caz, de la data deschiderii fazei naţionale, sã depunã la OSIM o traducere conformã, în limba românã, a acestor documente şi sã fie plãtitã taxa legalã.
(2) Se considerã cã îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul unei cereri din prezenta lege:
a) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat de Conferinţa diplomaticã de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificãrile ulterioare;
b) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile de formã şi de conţinut prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci când acţioneazã pentru OSIM, dupã ce a început prelucrarea sau examinarea acestora.
(3) De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinţe cu privire la forma şi conţinutul cererii prevãzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Dacã sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1), depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.
(5) Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusã cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioarã a acesteia.
ART. 17
Orice persoanã care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi art. 16 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul sãu în drepturi beneficiazã de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţã de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o datã ulterioarã.
ART. 18
(1) Invenţia trebuie sã fie dezvãluitã în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoanã de specialitate în domeniu sã o poatã realiza.
(2) Dacã invenţia se referã la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces şi care nu poate fi descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care sã permitã unei persoane de specialitate în domeniu sã realizeze invenţia, condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt considerate îndeplinite numai dacã solicitantul dovedeşte printr-un document cã, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenţie, materialul biologic a fãcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaţionalã.
(3) Revendicãrile definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie sã fie clare, concise şi sã fie susţinute de descrierea invenţiei.
ART. 19
(1) Cererea de brevet trebuie sã se refere numai la o singurã invenţie sau la un grup de invenţii legate între ele de o asemenea manierã încât sã formeze un singur concept inventiv general.
(2) Cererea de brevet care nu îndeplineşte condiţia prevãzutã la alin. (1) poate fi divizatã de cãtre solicitant, din proprie iniţiativã sau la cererea OSIM, pânã la luarea unei hotãrâri asupra cererii de brevet.
(3) Într-o cerere rezultatã în urma divizãrii se pot revendica numai obiecte care nu depãşesc dezvãluirea din cererea iniţialã. Cererile rezultate în urma divizãrii care îndeplinesc aceastã cerinţã au aceeaşi datã de depozit ca şi cererea iniţialã şi fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat în aceasta.
ART. 20
(1) Orice persoanã care a depus, în mod regulamentar, în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietãţii industriale sau stat membru la Organizaţia Mondialã a Comerţului, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul sãu în drepturi beneficiazã, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de invenţie în România pentru aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadã de 12 luni calculatã de la data de depozit a cererii anterioare.
(2) Orice depozit care are valoarea unui depozit naţional reglementar potrivit legislaţiei naţionale a oricãrui stat parte la Convenţia de la Paris sau stat membru la Organizaţia Mondialã a Comerţului în care a fost constituit va fi recunoscut ca dând naştere unui drept de prioritate.
(3) O cerere de brevet european desemnând România şi pentru care a fost acordatã o datã de depozit are în România valoarea unui depozit naţional reglementar, luându-se în considerare, atunci când este cazul, şi prioritatea revendicatã pentru cererea de brevet european.
(4) Solicitantul unei cereri de brevet de invenţie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeaşi invenţie, dacã depune odatã cu cererea de brevet o declaraţie în care revendicã prioritatea cererii anterioare, justificatã prin acte de prioritate, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(5) Într-o cerere de brevet se poate recunoaşte revendicarea unor prioritãţi multiple, cu condiţia respectãrii prevederilor alin. (1), numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a cãror prioritate este revendicatã; prioritãţile multiple pot fi revendicate, dupã caz, şi pentru aceeaşi revendicare.
(6) Prioritatea poate fi recunoscutã doar pentru acele elemente care sunt clar dezvãluite în cererea de brevet luatã în totalitatea sa.
(7) Prioritatea poate fi recunoscutã şi pentru o cerere de brevet care revendicã sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o datã de înregistrare ulterioarã datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de douã luni de la data expirãrii acestui termen, cu plata taxei legale, dacã:
a) o cerere expresã este formulatã în acest sens, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;
b) cererea este formulatã în termen;
c) cererea prezintã motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;
d) OSIM constatã cã cererea de brevet ulterioarã nu a fost depusã în termenul de prioritate, deşi solicitantul a depus toate diligenţele în acest scop sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intenţie.
(8) În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenţie revendicã un drept de prioritate aparţinând altei persoane, pentru recunoaşterea prioritãţii este necesarã depunerea la OSIM a unei autorizaţii din partea cedentului, din care sã rezulte cã solicitantul are dreptul sã revendice prioritatea cererii anterioare.
(9) Termenul de depunere a autorizaţiei este de maximum 3 luni de la revendicarea prioritãţii.
ART. 21
(1) Dacã într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordatã de OSIM este depusã o cerere de brevet de invenţie ulterioarã, de cãtre solicitantul cererii anterioare sau de cãtre succesorul sãu în drepturi, atunci în cererea ulterioarã poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie, denumit drept de prioritate internã. Dacã a fost revendicat un drept de prioritate internã într-o cerere ulterioarã, cererea anterioarã a cãrei prioritate a fost revendicatã este consideratã ca fiind retrasã, dacã nu s-a luat o hotãrâre.
(2) Prioritatea internã poate fi revendicatã odatã cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de douã luni de la data depunerii acestei cereri.
(3) Prioritatea internã a unei cereri anterioare, revendicatã într-o cerere ulterioarã, nu va fi recunoscutã dacã:
a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în condiţiile prevãzute la art. 17;
b) în cererea anterioarã au fost revendicate prioritãţi interne şi una dintre ele are datã anterioarã termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;
c) actul de prioritate internã nu a fost depus în termenul prevãzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 22
(1) În cazul în care solicitantul a omis sã revendice prioritatea odatã cu depunerea cererii, revendicarea poate fi fãcutã în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu în termen de douã luni de la aceastã datã, cu plata taxei legale.
(2) Actele de prioritate se depun într-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi prioritãţi sau, dupã caz, în 4 luni de la data deschiderii fazei naţionale.
(3) În cazul în care OSIM considerã cã în procedura de examinare este necesarã traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca bazã pentru revendicarea prioritãţii, invitã solicitantul sã depunã o traducere conformã în limba românã a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(4) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (2) sau ale art. 20, OSIM hotãrãşte, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, cã prioritatea nu este recunoscutã.
ART. 23
(1) Cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţionalã, pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt publicate imediat dupã expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, dacã a fost recunoscutã o prioritate, de la data acestei prioritãţi, cu excepţia celor prevãzute la art. 40 alin. (2).
(2) Cererile de brevet de invenţie depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor se publicã imediat dupã expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei naţionale.
(3) La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptãţite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevãzut la alin. (1) şi (2), în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(4) În cazul în care hotãrârea de acordare a brevetului este luatã înaintea datei de expirare a termenului prevãzut la alin. (1), cererea de brevet de invenţie este publicatã împreunã cu menţiunea privind hotãrârea de acordare.
(5) Cererile de brevet de invenţie prevãzute la art. 40 alin. (2) vor fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificãrii informaţiilor cuprinse în acestea.
(6) Cererea de brevet de invenţie nu se publicã dacã pânã la expirarea termenului de 18 luni o hotãrâre de respingere a fost luatã sau dacã cererea a fost retrasã ori declaratã ca fiind consideratã retrasã.
(7) Publicarea cererii se menţioneazã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã şi se face în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 24
(1) La cererea solicitantului, OSIM întocmeşte un raport de documentare însoţit, dupã caz, de o opinie scrisã privind brevetabilitatea şi publicã raportul de documentare, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Dacã raportul de documentare nu a fost fãcut public odatã cu cererea, acesta se va publica ulterior.
ART. 25
(1) Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerutã la data de depozit a cererii de brevet sau, dupã caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.
(2) Pentru cererile de brevet de invenţie care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinãrii poate fi cerutã la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului, prevãzutã la art. 31.
ART. 26
OSIM examineazã dacã:
A. cererea de brevet de invenţie respectã:
a) dispoziţiile art. 6;
b) condiţiile privind depozitul, prevãzute la art. 14-16;
c) condiţiile pentru recunoaşterea prioritãţii prevãzute la art. 20, 21 şi 22;
d) condiţia de unitate a invenţiei prevãzutã la art. 19 alin. (1);
B. invenţia care constituie obiectul cererii:
a) este dezvãluitã potrivit art. 18;
b) nu este exclusã de la brevetare, potrivit art. 8 alin. (1), sau nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 9;
c) îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevãzute la art. 7 şi art. 10-13.
ART. 27
(1) OSIM are dreptul sã cearã solicitantului lãmuririle şi actele pe care le considerã necesare în legãturã cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul naţional reglementar constituit sau cu îndeplinirea condiţiilor de brevetare.
(2) În toate procedurile privind cererea sau brevetul de invenţie OSIM poate transmite notificãri solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar aceştia pot transmite la OSIM comunicãri, cu respectarea termenelor prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putând fi prelungite de cãtre OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.
(3) Absenţa notificãrii nu absolvã pe solicitant, titular ori persoanã interesatã de obligaţia respectãrii dispoziţiilor prezentei legi.
(4) Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice în legãturã cu invenţia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate în alte state.
(5) La cererea OSIM sau din iniţiativa sa, solicitantul ori succesorul sãu în drepturi poate modifica cererea de brevet pânã la luarea unei hotãrâri, cu condiţia ca dezvãluirea invenţiei sã nu depãşeascã conţinutul cererii la data de depozit.
ART. 28
(1) OSIM hotãrãşte prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet.
(2) OSIM hotãrãşte respingerea cererii de brevet de invenţie în urmãtoarele situaţii:
a) cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 6, art. 16 alin. (1) şi (4) şi la art. 39 alin. (2);
b) invenţia care constituie obiectul cererii este exclusã de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se încadreazã în prevederile art. 9, ori nu îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevãzute la art. 7, 10, 12 şi 13;
c) invenţia care constituie obiectul cererii nu îndeplineşte condiţiile art. 18;
d) termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a fost depãşit;
e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia prevãzutã la alin. (4) lit. b) au fost considerate retrase;
f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de invenţie, potrivit art. 66 alin. (2) lit. c);
g) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a fãcut dovada, în cadrul termenului prevãzut la art. 29 alin. (2), cã este îndreptãţit la acordarea brevetului;
h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordãrii brevetului în termenele prevãzute la art. 25.
(3) OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie dacã solicitantul cere retragerea în scris, în mod expres.
(4) Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în urmãtoarele situaţii:
a) inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitãrii examinãrii în fond;
b) solicitantul nu a dat curs notificãrilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii şi desenelor în concordanţã cu conţinutul revendicãrilor admise;
c) cererea a constituit baza revendicãrii prioritãţii într-o cerere ulterioarã depusã pe cale naţionalã sau pe cale internaţionalã, pentru care s-a deschis fazã naţionalã în România;
d) cererea de brevet de invenţie se aflã în situaţia prevãzutã la art. 66 alin. (2) lit. b);
e) solicitantul nu a depus revendicãrile în termenul prevãzut la art. 15 alin. (7);
f) una dintre taxele legale, respectiv de înregistrare, de depunere ulterioarã a revendicãrilor, de deschidere a fazei naţionale, de publicare, de examinare, nu a fost plãtitã, în cuantumul şi la termenele prevãzute de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi;
g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotãrâre de acordare şi pentru care nu a fost achitatã, în termenul prevãzut de lege, taxa de publicare, tipãrire şi eliberare a brevetului.
(5) Toate hotãrârile OSIM privind cererile de brevet de invenţie sunt motivate, se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi se comunicã solicitantului în termen de o lunã de la data luãrii hotãrârii. În acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cãrora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunicã solicitantului.
(6) Menţiunea hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet se publicã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã, în termen de o lunã de la data la care a expirat termenul prevãzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(7) OSIM publicã menţiunea hotãrârii de acordare a brevetului şi, odatã cu publicarea, pune la dispoziţia publicului descrierea şi desenele brevetului, sub condiţia achitãrii taxei de publicare, tipãrire şi eliberare a brevetului.
(8) În cazul în care taxa de publicare, tipãrire şi eliberare a brevetului nu este achitatã în termenul prevãzut de lege, cererea de brevet este consideratã retrasã, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.
(9) Hotãrârea de acordare a brevetului va avea efect începând cu data publicãrii menţiunii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã.
(10) În cazul hotãrârilor de acordare a unui brevet de invenţie care conţine informaţii clasificate, dupã declasificarea acestora se aplicã prevederile alin. (7) şi (9) şi ale art. 23 alin. (4).
(11) În cazul decesului solicitantului, persoanã fizicã, sau în cazul dizolvãrii persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspendã pânã la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(12) Când se instituie proceduri judiciare în privinţa dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspendã pânã când hotãrârea judecãtoreascã rãmâne definitivã şi irevocabilã.
(13) Persoana interesatã va comunica la OSIM hotãrârea prevãzutã la alin. (12).
ART. 29
(1) OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotãrârilor sale, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevãzute în prezenta lege, pânã la comunicarea acestora.
(2) Dacã OSIM constatã pe baza unor dovezi temeinice cã solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptãţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la amânarea comunicãrii hotãrârii luate, fãrã a depãşi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi cã are calitatea de persoanã îndreptãţitã la acordarea brevetului, hotãrârea de acordare se revocã potrivit alin. (1) şi cererea de brevet se respinge.
ART. 30
(1) Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al OSIM, în temeiul hotãrârii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certificã validitatea brevetului în România, conform legii.
(2) Data eliberãrii brevetului de invenţie este data la care menţiunea hotãrârii de acordare este publicatã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã.
(3) Brevetele se înscriu în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.
(4) Dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, brevetul de invenţie european se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.
ART. 31
(1) Durata brevetului de invenţie este 20 de ani, cu începere de la data de depozit.
(2) Pentru brevetul european durata prevãzutã la alin. (1) curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Convenţiei brevetului european.
(3) Pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obţine un certificat suplimentar de protecţie, în condiţiile Regulamentului (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice.

CAP. IV
Drepturi şi obligaţii

ART. 32
(1) Brevetul de invenţie conferã titularului sãu un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa duratã.
(2) Este interzisã efectuarea fãrã consimţãmântul titularului a urmãtoarelor acte:
a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzãrii, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.
(3) Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinatã de conţinutul revendicãrilor. Totodatã, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicãrilor.
(4) Pe perioada pânã la acordarea brevetului, întinderea protecţiei conferitã de cererea de brevet este determinatã de revendicãrile publicate potrivit art. 23.
(5) Brevetul, aşa cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, va determina retroactiv protecţia conferitã de cererea de brevet, în mãsura în care aceasta nu a fost extinsã.
(6) Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet se va ţine seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicãri. Dacã obiectul brevetului este un procedeu, protecţia conferitã de brevet se extinde la produsul obţinut în mod direct prin procedeul brevetat.
(7) Protecţia conferitã printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricãrui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub formã identicã ori diferenţiat şi cu aceleaşi caracteristici.
(8) Protecţia conferitã printr-un brevet referitor la un procedeu permiţând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obţinut prin acest procedeu, asupra oricãrui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obţinut prin acel procedeu, precum şi asupra oricãrui alt material obţinut plecându-se de la materialul biologic direct obţinut prin reproducere sau multiplicare, sub formã identicã ori diferenţiat şi având aceleaşi caracteristici.
(9) Protecţia conferitã printr-un brevet de produs conţinând o informaţie geneticã sau constând într-o informaţie geneticã se extinde asupra oricãrui alt material în care produsul este încorporat şi în care informaţia geneticã este conţinutã şi îşi exercitã funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.
(10) Protecţia prevãzutã la alin. (7)-(9) nu se extinde asupra materialului biologic obţinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de cãtre titularul de brevet sau cu consimţãmântul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultã în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fot pus pe piaţã, cu condiţia ca materialul obţinut sã nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicãri.
ART. 33
Cu începere de la data publicãrii cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigurã solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferitã potrivit dispoziţiilor art. 32.
ART. 34
(1) Nu constituie încãlcarea drepturilor prevãzute la art. 32 şi 33:
a) folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pãtrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca aceastã folosire sã se facã exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;
b) efectuarea oricãruia dintre actele prevãzute la art. 32 alin. (2) de cãtre o persoanã care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel al cererii de brevet, aşa cum a fost publicatã, ori a luat mãsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bunã-credinţã pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscutã; în acest caz invenţia poate fi folositã în continuare de acea persoanã, în volumul existent la data de depozit sau a prioritãţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatãrii invenţiei;
c) efectuarea oricãruia dintre actele prevãzute la art. 32 alin. (2) exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; producerea sau, dupã caz, folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial;
d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul sãu expres;
e) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei brevetate;
f) folosirea cu bunã-credinţã sau luarea mãsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei de cãtre terţi în intervalul de timp dintre decãderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz invenţia poate fi folositã în continuare de acea persoanã, în volumul existent la data publicãrii menţiunii revalidãrii, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizeazã invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatãrii invenţiei;
g) exploatarea de cãtre terţi a invenţiei sau a unei pãrţi a acesteia la a cãrei protecţie s-a renunţat.
(2) Orice persoanã care, cu bunã-credinţã, foloseşte invenţia sau a fãcut pregãtiri efective şi serioase de folosire a invenţiei, fãrã ca aceastã folosire sã constituie o încãlcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţialã, poate, dupã ce traducerea corectatã are efect, sã continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesitãţile acesteia, fãrã platã şi fãrã sã depãşeascã volumul existent la data la care traducerea iniţialã a avut efect.
ART. 35
(1) Inventatorul are dreptul sã i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncã, precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa.
(2) În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urmã i se elibereazã un duplicat al brevetului de invenţie.
(3) La solicitarea expresã a inventatorului, numele şi prenumele acestuia nu se publicã; aceastã solicitare este supusã plãţii taxei legale.
ART. 36
(1) Pentru invenţiile create şi realizate în condiţiile art. 5 alin. (1) cu clauzã contrarã şi, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiazã de drepturi patrimoniale stabilite pe bazã de contract încheiat cu solicitantul sau, dupã caz, cu titularul brevetului.
(2) Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei.
ART. 37
În cazul decãderii din drepturi a titularului de brevet prevãzutã la art. 43 alin. (3), titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicãrii decãderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotãrãşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plãţii taxei legale. Menţiunea revalidãrii brevetului se publicã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã în termen de 30 de zile de la rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârii.
ART. 38
(1) Titularul poate renunţa, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la OSIM.
(2) În cazul invenţiilor prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi al invenţiilor care au fãcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat sã comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat sã-i transmitã acestuia dreptul asupra brevetului.
(3) Dacã brevetul a fãcut obiectul unui contract de licenţã, renunţarea este posibilã numai cu acordul beneficiarului licenţei.
(4) Invenţia sau partea din aceasta, la a cãrei protecţie s-a renunţat, poate fi liber exploatatã de cãtre terţi.
(5) La un brevet acordat pentru invenţiile care conţin informaţii clasificate potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), titularul poate renunţa numai dupã declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicãrilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (6).
(6) Renunţarea se înregistreazã la OSIM în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi produce efecte începând cu data publicãrii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã.
ART. 39
(1) În procedurile în faţa OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altã persoanã interesatã poate fi reprezentatã printr-un mandatar, în baza unei procuri înregistrate la OSIM, în condiţiile şi la termenele prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Pentru persoanele menţionate anterior, care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu urmãtoarele excepţii, cazuri în care se poate acţiona în nume propriu:
a) înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie, în scopul atribuirii datei de depozit;
b) plata unei taxe;
c) depunerea unei copii de pe o cerere anterioarã;
d) eliberarea unei notificãri a OSIM privind orice procedurã prevãzutã la lit. a), b) şi c).
(3) Taxa de menţinere în vigoare poate fi plãtitã de orice persoanã.
(4) În cazul revocãrii procurii semnãtura mandatarului nu are efectul semnãturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.
ART. 40
(1) Invenţia care face obiectul cererii de brevet depusã la OSIM nu poate fi divulgatã fãrã acordul solicitantului, pânã la publicarea acesteia, şi are caracterul stabilit de legea specialã pânã la publicare.
(2) Informaţiile din domeniul apãrãrii sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creatã pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bazã de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) Informaţiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de instituţia care le-a atribuit acest caracter.
ART. 41
(1) Brevetarea în strãinãtate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai dupã înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.
(2) În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în strãinãtate se poate face numai dacã informaţiile au fost declasificate potrivit art. 40 alin. (3).
(3) În vederea brevetãrii în strãinãtate a invenţiilor prevãzute la alin. (1) solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.
(4) Brevetarea în strãinãtate a invenţiilor prevãzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa OSIM de cãtre persoanele fizice române care le-au creat sau de cãtre succesorul lor în drepturi.
(5) Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetãrii invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, OSIM acţioneazã în calitate de oficiu receptor.
ART. 42
(1) În cazul invenţiei pentru care o unitate este îndreptãţitã la acordarea brevetului, aceasta are obligaţia de a informa inventatorul asupra stadiului examinãrii cererii de brevet de cãtre OSIM, precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicãrii sau comercializãrii invenţiei.
(2) Inventatorul are obligaţia sã acorde, la cererea titularului de brevet, asistenţã tehnicã pe bazã de contract, pentru punerea în aplicare a invenţiei.
ART. 43
(1) Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie prevãzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege.
(2) Pe întreaga duratã de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datoreazã anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.
(3) Neplata acestor taxe atrage decãderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decãderea titularului din drepturi se înregistreazã în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publicã în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrialã. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plãtite şi anticipat, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadã care nu poate depãşi 4 ani.
(4) Taxele datorate de persoane fizice sau juridice strãine se plãtesc în valutã, în contul OSIM.
(5) Contestaţiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plãţii taxelor.
ART. 44
(1) Solicitantul sau titularul brevetului care din motive temeinice nu a putut sã respecte un termen în procedurile în faţa OSIM este repus în situaţia anterioarã, dacã prezintã o cerere motivatã în termen de douã luni de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sã acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã dacã termenele legale nu au fost respectate în urmãtoarele situaţii:
a) revendicarea prioritãţii, potrivit art. 20 alin. (5) sau (6) şi art. 22 alin. (1);
b) depunerea traducerii descrierii, revendicãrilor sau desenelor conform art. 16 alin. (1);
c) plata taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare, conform art. 43 alin. (1);
d) înregistrarea unei cereri de revocare conform art. 52;
e) depãşirea termenului de divizare a unei cereri de brevet de invenţie, prevãzut la art. 19 alin. (2);
f) depãşirea termenului de depunere a unei noi cereri de brevet, conform art. 66 alin. (2) lit. b);
g) plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului.
(3) De asemenea, dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã în situaţiile prevãzute la art. 28 alin. (2) lit. e) şi f), alin. (4) lit. d) şi e) şi la art. 51.
(4) Cererea de repunere în situaţia anterioarã va fi supusã plãţii unei taxe, în cuantumul prevãzut de lege pentru înregistrarea unei contestaţii, cu excepţia cazului prevãzut la art. 28 alin. (4) lit. b), pentru care nu se percep taxe.

CAP. V
Transmiterea drepturilor

ART. 45
(1) Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.
(2) Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţã, exclusivã sau neexclusivã, sau prin succesiune legalã ori testamentarã.
(3) Transmiterea produce efecte faţã de terţi numai începând cu data publicãrii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.
ART. 46
(1) La cererea oricãrei persoane interesate Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţã obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expirã cel mai târziu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã numai dacã invenţia nu a fost aplicatã sau a fost insuficient aplicatã pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate sã îşi justifice inacţiunea şi dacã nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalitãţile comerciale de aplicare a invenţiei.
(3) Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacã va aprecia, pe baza circumstanţelor date, cã, deşi persoana interesatã a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.
(4) În afara situaţiilor prevãzute la alin. (2), o licenţã obligatorie poate fi autorizatã de Tribunalul Bucureşti:
a) în situaţii de urgenţã naţionalã;
b) în alte situaţii de extremã urgenţã;
c) în situaţii de utilizare publicã, în scopuri necomerciale.
(5) Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele prevãzute la alin. (4) nu impune îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2). Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea datã de instanţã, în cel mai scurt timp.
(6) În situaţii de utilizare publicã în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacã un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.
(7) În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fãrã sã aducã atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cãrei datã de depozit naţional reglementar este anterioarã, o licenţã obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizatã numai dacã sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiţii suplimentare:
a) invenţia revendicatã în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicatã în brevetul anterior;
b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţã reciprocã, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior;
c) utilizarea autorizatã în raport cu brevetul anterior este netransmisibilã, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.
ART. 47
(1) Licenţele obligatorii sunt neexclusive şi se acordã de Tribunalul Bucureşti, în condiţii determinate în ceea ce priveşte întinderea şi durata acestora, precum şi nivelul remuneraţiei cuvenite deţinãtorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercialã a licenţelor acordate.
(2) Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta.
(3) Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.
(4) Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate. În cazul invenţiilor din domeniul tehnologiei de semiconductoare, licenţa va fi acordatã numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practicã stabilitã ca fiind anticoncurenţialã, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative.
(5) În cazul în care titularul unui brevet pentru soi de plantã nu-l poate exploata fãrã sã aducã atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţã obligatorie pentru invenţia protejatã prin acest brevet.
(6) În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie din domeniul biotehnologiei nu poate sã o exploateze fãrã sã aducã atingere unui brevet de soi de plantã anterior, acesta poate solicita o licenţã obligatorie pentru exploatarea soiului de plantã, protejat prin brevet.
(7) În cazul în care o licenţã obligatorie este autorizatã pentru a remedia o practicã anticoncurenţialã, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 46 alin. (3) şi (4) şi art. 47 alin. (3).
ART. 48
Licenţa obligatorie nu este transmisibilã decât împreunã cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiazã de aceastã utilizare.
ART. 49
(1) La solicitarea motivatã, prezentatã de persoana interesatã, Tribunalul Bucureşti poate retrage licenţa obligatorie, atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat sã mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o sã fie protejate într-o manierã corespunzãtoare. Licenţa nu va fi retrasã dacã circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscã sã se producã din nou.
(2) Hotãrârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizãrii unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevãzutã în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.
ART. 50
Hotãrârile judecãtoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, dupã caz, retragerea licenţei obligatorii se comunicã de persoana interesatã la OSIM, care le înregistreazã în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie ori, dupã caz, în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicã menţiunea acestor hotãrâri în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrialã în termen de o lunã de la comunicare.

CAP. VI
Apãrarea drepturilor privind invenţiile

ART. 51
(1) Orice hotãrâre luatã de Comisia de examinare poate fi contestatã la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.
(2) Contestaţia poate avea ca obiect şi o limitare a brevetului, în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 52
(1) Orice persoanã are dreptul sã formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii acordãrii acestuia, dacã:
a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13;
b) obiectul brevetului nu dezvãluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoanã de specialitate în domeniu sã o poatã realiza;
c) obiectul brevetului depãşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusã.
(2) Dacã motivele de revocare se referã numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte.
ART. 53
(1) Contestaţia sau, dupã caz, cererea de revocare se soluţioneazã, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de cãtre o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.
(2) Atribuţiile comisiei de reexaminare, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor şi a cererilor de revocare sunt prevãzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 54
(1) Un brevet de invenţie acordat de OSIM, precum şi un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacã se constatã cã:
a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13;
b) obiectul brevetului nu dezvãluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoanã de specialitate în domeniu sã o poatã realiza;
c) obiectul brevetului depãşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusã;
d) protecţia conferitã de brevet a fost extinsã;
e) titularul de brevet nu era îndreptãţit la acordarea brevetului.
(2) Dacã motivele de anulare se referã numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.
(3) Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.
ART. 55
(1) Cererea de anulare se poate face dupã împlinirea termenului prevãzut la art. 52, în care poate fi formulatã o cerere de revocare, cu excepţia situaţiilor înscrise la art. 54 alin. (1) lit. d) şi e), pe toatã durata de valabilitate a brevetului, şi se judecã de cãtre Tribunalul Bucureşti. Hotãrârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotãrârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotãrârea de anulare definitivã şi irevocabilã se înregistreazã la OSIM de cãtre persoana interesatã.
(4) Menţiunea hotãrârii de anulare se publicã în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrialã în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotãrârii la OSIM.
ART. 56
(1) Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formã privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase.
(2) Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fãrã ca titularul sã aibã posibilitatea sã prezinte observaţii asupra revocãrii sau anulãrii şi sã aducã într-un termen rezonabil modificãrile sau rectificãrile admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 57
(1) Hotãrârea Comisiei de reexaminare, motivatã, se comunicã pãrţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) În termen de 15 zile de la comunicare hotãrârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
(3) Dispozitivul hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie, luatã de comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotãrârii definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa judecãtoreascã se înscriu în registrele naţionale şi se publicã în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrialã în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii acestora la OSIM de cãtre persoana interesatã.
(4) OSIM înscrie în registrele naţionale modificãrile intervenite ca urmare a unor hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile şi le publicã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii acestora la OSIM de cãtre persoana interesatã.
ART. 58
Însuşirea fãrã drept, în orice mod, a calitãţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
ART. 59
(1) Constituie contrafacere faptele sãvârşite cu încãlcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(2) Acţiunea penalã se pune în mişcare din oficiu.
(3) Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul la despãgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecãtoreşti competente sã dispunã mãsura confiscãrii sau, dupã caz, a distrugerii produselor contrafãcute. Aceste dispoziţii se aplicã şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la sãvârşirea faptelor de contrafacere.
(4) Încãlcarea drepturilor prevãzute la art. 32 alin. (1) de cãtre terţi dupã publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despãgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despãgubirilor fiind executoriu dupã eliberarea brevetului.
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 32 alin. (1), actele prevãzute la art. 32 alin. (2) efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a fãcut o somaţie, însoţitã de o copie autentificatã a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.
ART. 60
În cazul în care actele prevãzute la art. 32 alin. (2) continuã sã fie efectuate şi dupã somare, instanţa, la cerere, poate ordona încetarea acestora pânã la luarea de cãtre OSIM a unei hotãrâri cu privire la cerere. Aceastã mãsurã va putea fi ordonatã cu plata de cãtre solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţã.
ART. 61
(1) În cazul încãlcãrii dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevãzut la art. 32 alin. (2) lit. b), sarcina probei în stabilirea faptului cã procedeul utilizat pentru obţinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumbã persoanei prezumate a fi încãlcat acest drept.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice produs identic care a fost realizat fãrã consimţãmântul titularului de brevet va fi considerat pânã la proba contrarie a fi fost obţinut prin procedeul brevetat în cel puţin una dintre urmãtoarele circumstanţe:
a) dacã produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou;
b) dacã existã o probabilitate substanţialã cã produsul identic a fost obţinut prin procedeul respectiv şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, sã stabileascã ce procedeu a fost de fapt utilizat.
(3) La prezentarea probelor contrarii de cãtre titularul de brevet se va ţine seama de interesele legitime legate de secretele de fabricaţie şi de secretele comerciale ale persoanei prezumate cã a încãlcat drepturile titularului.
ART. 62
(1) Divulgarea, de cãtre personalul OSIM, precum şi de cãtre persoanele care efectueazã lucrãri în legãturã cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, pânã la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
(2) OSIM rãspunde faţã de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a sãvârşirii infracţiunii prevãzute la alin. (1).
ART. 63
(1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi nãscute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţã, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la art. 5 alin. (6), art. 36 şi art. 42 sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti.
(2) Persoana interesatã va comunica la OSIM hotãrârea judecãtoreascã în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rãmas definitivã şi irevocabilã, spre a fi înscrisã în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicatã în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã. În lipsa publicãrii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã, hotãrârea nu este opozabilã terţilor.
ART. 64
(1) Titularul de brevet, precum şi licenţiatul autorizat sã utilizeze drepturile decurgând din brevetul de invenţie pot solicita instanţei judecãtoreşti:
a) ordonarea unor mãsuri asigurãtorii, atunci când existã un risc de încãlcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacã aceastã încãlcare riscã sã cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacã existã un risc de distrugere a elementelor de probã;
b) ordonarea dupã acordarea liberului de vamã a unor mãsuri privind încetarea faptelor de încãlcare a drepturilor decurgând din brevet, sãvârşite de o terţã persoanã cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mãrfuri importate, care implicã o atingere a acestor drepturi.
(2) Instanţa va putea dispune ca autorul încãlcãrii drepturilor decurgând din brevet sã informeze titularul de brevet asupra identitãţii terţilor care au participat la producerea şi distribuirea mãrfurilor în cauzã, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.
(3) Mãsurile asigurãtorii vor putea fi ordonate cu plata de cãtre reclamant a unei cauţiuni stabilite de instanţã.
(4) Pentru ordonarea mãsurilor asigurãtorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.
(5) Instanţa va putea pretinde reclamantului sã furnizeze orice elemente de probã de care acesta dispune, pentru a dovedi cã este titularul brevetului încãlcat ori al unui brevet a cãrui încãlcare este inevitabilã.
ART. 65
(1) Autoritãţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vãmuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mãrfurilor ce intrã sub incidenţa art. 59 alin. (1).
(2) Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectãrii la frontierã a drepturilor privind brevetele de invenţie aparţin Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit <>Legii nr. 344/2005 privind unele mãsuri pentru asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã în cadrul operaţiunilor de vãmuire.
ART. 66
(1) În cazul în care printr-o hotãrâre judecãtoreascã se constatã cã o altã persoanã decât cea care figureazã în brevetul de invenţie este îndreptãţitã la acordarea brevetului, OSIM elibereazã brevetul persoanei îndreptãţite şi publicã schimbarea titularului.
(2) Dacã, înainte de acordarea de cãtre OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotãrâre judecãtoreascã se constatã cã dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana cãreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rãmânerii definitive şi irevocabile a hotãrârii şi în condiţiile prevãzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:
a) sã continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusã ca pentru o cerere proprie;
b) sã depunã o nouã cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea iniţialã este declaratã de OSIM ca fiind consideratã retrasã începând cu data de depozit a noii cereri;
c) sã solicite respingerea cererii.
ART. 67
(1) La cererea instanţei judecãtoreşti, OSIM este obligat sã înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecãrii cauzei cu care a fost învestitã, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţã se va face numai în acest scop.
(2) Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrialã sunt scutite de taxe judiciare.

CAP. VII
Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci privind invenţiile

ART. 68
OSIM este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu autoritate unicã pe teritoriul României în domeniul protecţiei proprietãţii industriale, în conformitate cu legea şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care statul român este parte*).
_________
*) Conform <>art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

ART. 69
În domeniul invenţiilor, OSIM are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã politica de proprietate industrialã în România;
b) înregistreazã, publicã şi examineazã cererile de brevet de invenţie, în vederea acordãrii şi eliberãrii brevetului de invenţie;
c) este depozitarul Registrului naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi al Registrului naţional al brevetelor de invenţie în care se înscriu datele privind cererile de brevet şi cele privind brevetele;
d) este oficiu receptor pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate internaţional de cãtre solicitanţi români, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
e) administreazã, conservã şi dezvoltã, prin schimburi internaţionale, colecţia naţionalã de descrieri de invenţie şi realizeazã baza de date informatice în domeniul invenţiilor, pe orice fel de suport informaţional;
f) efectueazã, la cerere, servicii de mediere şi servicii de informare tehnicã din descrierile de invenţii româneşti şi strãine şi din publicaţiile oficiale de proprietate industrialã, precum şi servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente conţinând soluţii nebrevetabile de natura celor prevãzute la art. 8 alin. (1);
g) atestã şi autorizeazã consilieri în domeniul proprietãţii industriale, ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cãrui depozitar este şi publicã periodic date din acest registru;
h) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale şi interguvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care statul român este parte;
i) organizeazã cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în acest domeniu;
j) editeazã şi publicã periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã date privitoare la cererile de brevet de invenţie şi la brevetele de invenţie.

CAP. VIII
Dispoziţiile tranzitorii şi finale

ART. 70
Cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM în condiţiile <>Legii nr. 62/1974 , pentru care nu s-a luat o hotãrâre de admitere sau respingere, se soluţioneazã potrivit prevederilor prezentei legi**).
________
**) <>Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile a fost abrogatã prin <>art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991.
Art. 70, devenit <>art. 74 în forma republicatã a Legii nr. 64/1991 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, a fost abrogat prin <>art. I pct. 70 din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

ART. 71
(1) Brevetele de invenţie, inclusiv cele de perfecţionare, acordate anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi şi valide pe teritoriul României au durata de protecţie prevãzutã la art. 31.
(2) Pe toatã durata de valabilitate a brevetului de perfecţionare exploatarea invenţiei se va face în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7).
(3) Drepturile bãneşti cuvenite inventatorilor pentru invenţiile brevetate, aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator şi unitatea care a aplicat invenţia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile bãneşti maxime cuvenite inventatorului, prevãzute în legea aplicabilã la data înregistrãrii cererii de brevet. În cazul neînţelegerii între pãrţi, drepturile bãneşti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63.
(4) Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului prin efectul legii, în cazurile în care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titularã prin efectul cesiunii legale prevãzute de <>art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat invenţia sau nu a luat mãsurile necesare în vederea aplicãrii ei.
ART. 72
Brevetele de invenţie în vigoare reprezintã active necorporale şi se înregistrezã în patrimoniul titularului, persoanã juridicã.
ART. 73
(1) Drepturile bãneşti ale autorului unei realizãri tehnice, care este nouã la nivelul unei unitãţi şi utilã acesteia, se stabilesc prin contract încheiat între autor şi unitate.
(2) Unitatea care aplicã aceastã realizare tehnicã are obligaţia sã ateste calitatea de autor.
(3) Încãlcarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage obligaţia unitãţii de a plãti despãgubiri autorului potrivit dreptului comun. Despãgubirile se determinã în funcţie de rezultatele economice obţinute de unitate.
ART. 74
(1) Profitul sau venitul obţinut prin aplicarea efectivã în ţarã de cãtre titular sau, dupã caz, de cãtre licenţiaţii acestuia a unei invenţii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, dupã caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicãrii şi cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiazã persoanele juridice sau persoanele fizice care exploateazã invenţia, respectiv titularul brevetului aplicat.
(3) Venitul obţinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.

NOTÃ:
Redãm mai jos prevederile <>art. II şi III din Legea nr. 28/2007 , care nu sunt încorporate în textul republicat al <>Legii nr. 64/1991 şi care se aplicã, în continuare, ca dispoziţii proprii ale <>Legii nr. 28/2007 :

"Art. II. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 3 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor prevãzute la art. 31 alin. (3) şi la art. 35 alin. (1) lit. d*), care intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
_______
*) <>Art. 35 alin. (1) lit. d) a devenit, în forma republicatã a Legii nr. 64/1991 , art. 34 alin. (1) lit. d).

(2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, se va supune aprobãrii, prin hotãrâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege.
Art. III. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I şi 37 ale anexei nr. 1 "Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie" la <>Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietãţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea urmãtorul cuprins:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
«Nr.
crt. Obiectul plãţii Termenul de platã Cuantumul Cuantumul
(lei) (euro)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Publicarea şi tipãrirea brevetului 4 luni de la data 360 100
de invenţie (descriere, revendicãri comunicãrii
şi desene care nu depãşesc hotãrârii de acordare
20 de pagini), precum şi a brevetului
eliberarea acestuia
... .................................. ...................... ...... .....

37. Eliberarea unui certificat 3 luni sau, dupã caz, 36 10»"
de recunoaştere a efectelor 6 luni de la data
brevetului european în România publicãrii de cãtre
Organizaţia Europeanã a
Brevetelor a menţiunii
eliberãrii brevetului
european
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016