Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 61 din 10 mai 2011  privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Departamentul pentru lupta antifraudã - DLAF, denumit în continuare Departament, se organizeazã ca structurã cu personalitate juridicã în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanţatã de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 2
    (1) Departamentul asigurã, sprijinã şi coordoneazã, dupã caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptã Antifraudã - OLAF din cadrul Comisiei Europene.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Departamentul acţioneazã pe bazã de autonomie funcţionalã şi decizionalã, independent de alte autoritãţi şi instituţii publice.
    ART. 3
    În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;
    b) resurse proprii - sume prevãzute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE , Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunitãţilor Europene, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.

    CAP. II
    Organizarea şi conducerea Departamentului

    ART. 4
    (1) Departamentul este condus de un şef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioadã de 5 ani, ordonator terţiar de credite.
    (2) Şeful Departamentului trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o experienţã profesionalã de cel puţin 5 ani în domenii de activitate ce intrã în sfera competenţelor Departamentului;
    b) sã nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice, în perioada mandatului;
    c) sã nu aibã menţiuni în cazierul judiciar;
    d) sã nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitãrii mandatului.
    (3) Mandatul şefului Departamentului înceteazã:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin deces;
    d) prin revocare, în cazul imposibilitãţii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungã de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în judecatã pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinutã.
    ART. 5
    (1) Şeful Departamentului reprezintã Departamentul în raporturile cu autoritãţile publice, instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţarã şi din strãinãtate.
    (2) Şeful Departamentului nu solicitã şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoanã în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfãşurarea controalelor ori la întocmirea şi valorificarea actelor de control.
    (3) Şeful Departamentului participã la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor şi grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveşte protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    ART. 6
    (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, şeful Departamentului emite ordine şi instrucţiuni.
    (2) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. III
    Competenţa şi atribuţiile Departamentului

    ART. 7
    În aplicarea art. 2, Departamentul îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
    a) funcţia de coordonare a luptei antifraudã, în scopul asigurãrii unei protecţii efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    b) funcţia de control, în scopul identificãrii de nereguli, fraude şi alte activitãţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    c) funcţia de reglementare, prin care se asigurã elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru asigurarea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    d) funcţia de reprezentare, prin care se asigurã participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare sau schimb de informaţii, în materia protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ART. 8
    În realizarea funcţiilor sale, Departamentul îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
    a) asigurã şi faciliteazã cooperarea între instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea şi Oficiul European de Luptã Antifraudã - OLAF şi autoritãţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenţã financiarã din partea Uniunii Europene;
    b) efectueazã sau coordoneazã acţiuni de control în vederea identificãrii neregulilor, fraudelor şi altor activitãţi ilicite în legãturã cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de cofinanţare aferente, precum şi a oricãror altor fonduri ce intrã în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Banca Europeanã de Investiţii;
    c) efectueazã sau coordoneazã acţiuni de control în vederea identificãrii neregulilor, fraudelor şi altor activitãţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegalã a resurselor proprii;
    d) culege, analizeazã şi prelucreazã date şi efectueazã cercetãri statistice în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    e) iniţiazã sau avizeazã proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    f) elaboreazã şi coordoneazã programe de perfecţionare profesionalã şi instruire în domeniul luptei antifraudã;
    g) soluţioneazã cererile de asistenţã administrativã, în calitate de unitate centralã, conform acordurilor de cooperare internaţionalã, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte;
    h) asigurã, coordoneazã şi monitorizeazã raportarea neregulilor între instituţiile naţionale şi Comisia Europeanã în conformitate cu prevederile legislaţiei europene.
    ART. 9
    (1) Departamentul primeşte sesizãrile Oficiului European de Luptã Antifraudã - OLAF sau ale altor surse ori se sesizeazã din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitãţi care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    (2) Modul de soluţionare a sesizãrilor se aduce la cunoştinţa instituţiei/persoanei care a formulat sesizarea.
    ART. 10
    (1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedurã penalã, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în privinţa aspectelor de naturã infracţionalã care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
    (2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, sã efectueze controale cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în materia protejãrii intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ART. 11
    (1) În exercitarea funcţiei de control, Departamentul efectueazã investigaţii administrative, controale la faţa locului, analize şi verificãri documentare.
    (2) În cadrul desfãşurãrii acţiunilor de control, în sensul atribuţiilor prevãzute la art. 8 lit. b) şi c):
    a) toate instituţiile şi autoritãţile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altã entitate, precum şi persoanele fizice sunt obligate sã permitã reprezentanţilor Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice;
    b) Departamentul solicitã tuturor instituţiilor şi autoritãţilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricãror altor entitãţi, precum şi persoanelor fizice documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existenţei unei imposibilitãţi temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele prevãzute au obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii sã dea curs acesteia;
    c) reprezentanţii Departamentului procedeazã la luarea de declaraţii de la orice persoanã care poate furniza date şi informaţii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitãţi ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    (3) Departamentul întocmeşte acte de control care pot constitui mijloace de probã, în condiţiile Codului de procedurã penalã, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operaţiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 12
    (1) În scopul clarificãrii unor aspecte ce fac obiectul unei acţiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau instituţiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competenţe în materie de control administrativ specializat sã efectueze verificãri şi controale în domeniul lor de activitate.
    (2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor şi instituţiilor prevãzute la alin. (1).
    (3) La cererea Departamentului, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi sã acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
    ART. 13
    (1) În cazul identificãrii de nereguli privind obţinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, Departamentul transmite actul de control autoritãţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în materia raportãrii neregulilor şi recuperãrii financiare, conform legii.
    (2) Autoritãţile prevãzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica, în termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
    ART. 14
    (1) În cazul identificãrii de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort în vederea luãrii mãsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate şi, dupã caz, pentru sancţionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.
    (2) Ministerele de resort informeazã Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control şi, dupã caz, la sancţiunile dispuse.
    ART. 15
    (1) În cazul identificãrii de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegalã a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autoritãţii responsabile pentru stabilirea şi colectarea acestora.
    (2) Autoritãţile prevãzute la alin. (1) informeazã Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la mãsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate şi, dupã caz, recuperarea sumelor datorate.
    ART. 16
    În cazul constatãrii unor elemente de naturã infracţionalã, Departamentul sesizeazã parchetul competent sã efectueze urmãrirea penalã şi transmite actul de control în vederea recuperãrii prejudiciului şi tragerii la rãspundere penalã a persoanelor vinovate.
    ART. 17
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevãzute la art. 8 lit. a) şi d), toate autoritãţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în stabilirea, colectarea şi controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate.
    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevãzute la art. 8 lit. g), autoritãţile şi instituţiile competente au obligaţia de a transmite Departamentului informaţiile solicitate pentru soluţionarea cererilor de asistenţã administrativã, conform obligaţiilor ce îi revin potrivit acordurilor de cooperare internaţionalã având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte.

    CAP. IV
    Sancţiuni

    ART. 18
    Constituie contravenţie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispoziţie, în termenul prevãzut, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de cãtre reprezentanţii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b).
    ART. 19
    (1) Contravenţia prevãzutã la art. 18 se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 5.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiei prevãzute la art. 18 şi aplicarea sancţiunii se fac de cãtre persoanele împuternicite din cadrul Departamentului.
    (3) Contravenţiei prevãzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. V
    Statutul funcţionarului public din cadrul Departamentului

    ART. 20
    (1) Personalul necesar desfãşurãrii activitãţii Departamentului este alcãtuit din funcţionari publici cu statut special şi din personal contractual.
    (2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncã se aprobã prin ordin al şefului Departamentului.
    ART. 21
    (1) Statutul special al funcţionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atribuţiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) Funcţionarul din cadrul Departamentului îndeplineşte o funcţie de interes public, cu un statut special conferit de atribuţiile, rãspunderile, complexitatea, riscurile şi interdicţiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum şi din alte acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului.
    (3) Fãrã a aduce atingere prevederilor alin. (2), în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei îngrãdiri sau presiuni de orice naturã şi beneficiazã de stabilitate în funcţie.
    ART. 22
    (1) Dupã nivelul atribuţiilor exercitate, funcţiile publice specifice din cadrul Departamentului se împart în:
    A. Funcţii publice specifice de conducere:
    a) director;
    b) director adjunct;
    c) şef serviciu;
    d) şef birou.
    B. Funcţii publice specifice de execuţie:
    a) consilier;
    b) referent de specialitate;
    c) referent.
    (2) Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe gradele profesionale prevãzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Vechimea în specialitatea studiilor necesarã ocupãrii funcţiilor publice de conducere sau de execuţie este cea prevãzutã la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Activitatea desfãşuratã de cãtre funcţionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum şi cea desfãşuratã de cãtre consilierii din cadrul acestuia, pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi, absolvenţi ai facultãţilor cu profil juridic, constituie vechime în specialitate juridicã.
    ART. 23
    (1) Recrutarea funcţionarilor publici cu statut special şi ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, dupã caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Organizarea şi desfãşurarea concursurilor sau examenelor prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin ordin al şefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, şeful Departamentului poate stabili şi alte condiţii specifice, fãrã sã fie îngrãdite drepturile şi libertãţile cetãţeneşti şi fãrã orice discriminare.
    (3) Promovarea în gradele profesionale prevãzute la art. 22 se face în baza evaluãrii anuale şi a vechimii în specialitate.
    ART. 24
    Performanţa profesionalã individualã obţinutã în activitatea funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluatã anual, în conformitate cu metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului.
    ART. 25
    (1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevãzute în Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:
    a) sã facã parte din partide politice, organizaţii cãrora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţioneazã pe lângã partidele politice;
    b) sã îşi exprime public opinia cu privire la acţiunile de control în curs de desfãşurare;
    c) sã dea consultaţii entitãţii supuse controlului;
    d) sã ofere consultanţã în domeniul de activitate al Departamentului;
    e) sã permitã folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamã comercialã, publicitate sau propagandã de orice fel ori dobândire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;
    f) sã exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau europene, în relaţiile cu reprezentanţii altor state;
    g) sã foloseascã poziţia oficialã pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite mãsuri.
    (3) Funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are urmãtoarele obligaţii specifice:
    a) în afara atribuţiilor specifice de serviciu, este obligat sã adopte o atitudine proactivã, inclusiv prin aducerea la cunoştinţa conducerii Departamentului a oricãrei situaţii, fapte sau împrejurãri din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    b) sã se abţinã de la orice act, faptã sau manifestare de naturã sã aducã atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    c) în afara atribuţiilor specifice de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat sã nu aducã atingere drepturilor personalului coordonat;
    d) sã pãstreze caracterul confidenţial al informaţiilor dobândite în exercitarea atribuţiilor profesionale pe o perioadã de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu;
    e) sã promoveze, în calitate de reprezentant al instituţiei, o imagine favorabilã ţãrii şi Departamentului în cadrul oricãror activitãţi desfãşurate în afara României, din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    f) sã aibã o conduitã corespunzãtoare regulilor de protocol şi sã respecte legile şi obiceiurile ţãrii-gazdã, în cazul deplasãrilor externe;
    g) în situaţia în care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanţi ai Oficiului European de Luptã Antifraudã OLAF, sunt obligaţi sã acorde întregul sprijin pentru buna desfãşurare a misiunii de control şi sã se abţinã de la a-şi exprima opinia cu privire la calificarea juridicã a constatãrilor, dacã acestea nu sunt însuşite de şeful Departamentului;
    h) sã se asigure cã rapoartele de nereguli şi fraude transmise cãtre Oficiul European de Luptã Antifraudã - OLAF respectã cerinţele prevãzute în regulamentele Uniunii Europene în domeniu.
    ART. 26
    Prin ordin al şefului Departamentului se aprobã Codul de conduitã eticã şi profesionalã a personalului.
    ART. 27
    Funcţionarii publici cu statut special rãspund contravenţional, civil şi penal, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 28
    (1) Salarizarea personalului Departamentului se face în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice şi beneficiazã de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri comunitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Structura organizatoricã, atribuţiile personalului, numãrul maxim de posturi şi manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 29
    Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţã şi dotare tehnicã, precum şi de programe de pregãtire specificã a personalului.
    ART. 30
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în cadrul Departamentului este preluat şi reîncadrat corespunzãtor funcţiilor din prezentul act normativ.
    ART. 31
    Dispoziţiile prezentei legi se completeazã cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public.
    ART. 32
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã:
    a) art. 6-13^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 411/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudã - DLAF, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificãrile ulterioare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

         p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                      IOAN OLTEAN

                PREŞEDINTELE SENATULUI
                  MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 10 mai 2011.
    Nr. 61.

                       ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016