Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 (*republicata*)  LEGEA SANITARA VETERINARA*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 (*republicata*) LEGEA SANITARA VETERINARA*)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2003

---------------
*) Republicatã în temeiul <>art. III din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , introdus prin <>Legea nr. 758/2001 privind aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , dându-se textelor o noua numerotare.
<>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991 şi a fost modificatã şi completatã prin:
- <>Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 254/1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998;
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 62/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 aprilie 2000;
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 374/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002;
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 538/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 octombrie 2001;
- <>Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 758/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Apãrarea sãnãtãţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la animale la om este o problema de stat şi constituie o sarcina permanenta pentru toate unitãţile, precum şi o îndatorire pentru toţi locuitorii tarii.
ART. 2
Conducãtorii unitãţilor de stat, publice şi ai oricãror alte unitãţi deţinãtoare de animale, precum şi ai celor care prelucreaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala, ca şi persoanele fizice deţinãtoare de animale sau care valorifica produse de origine animala, poarta rãspunderea pentru aplicarea şi respectarea întocmai a mãsurilor care sa asigure sãnãtatea animalelor şi salubritatea produselor de origine animala.
ART. 3
Activitatea sanitarã veterinara în România se desfãşoarã dupã o conceptie unitarã şi trebuie sa contribuie la sporirea efectivelor de animale prin îmbunãtãţirea indicilor de natalitate, prolificitate, creşterea potenţialului productiv şi la asigurarea salubritatii alimentelor de origine animala.
ART. 4
Statul sprijinã activitatea de apãrare a sãnãtãţii animalelor şi de prevenire a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin organizarea asistenţei tehnice de specialitate, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare şi stabilirea de norme sanitare veterinare obligatorii pentru toate unitãţile şi toţi cetãţenii tarii.

CAP. II
Atribuţiile şi rãspunderile medicilor veterinari

ART. 5
(1) Medicii veterinari rãspund de aplicarea mãsurilor de apãrare a sãnãtãţii animalelor la toate unitãţile deţinãtoare de animale şi în gospodãriile populaţiei, cat şi a celor de asigurare a salubritatii produselor de origine animala în unitãţile producãtoare, de prelucrare, de depozitare, de transport şi de valorificare, situate pe teritoriul în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri medicii veterinari au urmãtoarele atribuţii şi raspunderi:
a) sa organizeze efectuarea la timp şi în bune condiţii a operaţiunilor sanitare veterinare de depistare şi prevenire a bolilor infectioase şi parazitare la animale;
b) sa organizeze depistarea animalelor cu tulburãri de reproducţie şi sa asigure aplicarea tratamentelor necesare pentru creşterea indicelui de natalitate;
c) în cazul semnalarii unor boli epizootice sau al suspiciunii acestor boli, sa precizeze diagnosticul, sa stabileascã şi sa controleze aplicarea mãsurilor de combatere şi sa informeze asupra bolii şi mãsurilor luate, în cel mult 12 ore de la constatare, autoritãţile sanitare veterinare ierarhic superioare şi celelalte unitãţi interesate;
d) sa acorde asistenta sanitarã veterinara curenta animalelor de a cãror sãnãtate rãspund;
e) sa asigure controlul produselor alimentare de origine animala în toate fazele de prelucrare, depozitare, transport şi valorificare, în vederea prevenirii patrunderii în circuitul alimentar a unor produse contaminate cu germeni transmisibili la om.
ART. 6
Medicii veterinari şi medicii umani rãspund împreunã de stabilirea şi aplicarea celor mai eficiente mãsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru prevenirea toxiinfectiilor la om prin consum de alimente de origine animala. În acest scop sunt obligaţi sa se informeze reciproc, în mod operativ, despre orice situaţie care necesita mãsuri comune şi sa întreprindã, fiecare în sectorul în care lucreazã, toate acţiunile necesare potrivit obligaţiilor ce le revin.
ART. 7
(1) Medicii veterinari stabiliţi de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara cu atribuţii de medic veterinar de stat au acces liber în unitãţile deţinãtoare de animale şi cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta sau valorifica produse de origine animala.
(2) Accesul medicilor veterinari de stat în unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale sau Ministerului Administraţiei şi Internelor se va face în condiţiile stabilite de acestea, împreunã cu Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
(3) Medicii veterinari de stat pot dispune distrugerea produselor de origine animala insalubre, reţinerea celor suspecte de contaminare sau alterare, în vederea efectuãrii probelor necesare şi pot sa opreascã, pana la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, activitãţi de producţie ale unor abatoare sau unitãţi de prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a produselor de origine animala.
ART. 8
Mãsurile stabilite de medicii veterinari de stat, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sunt obligatorii pentru toate unitãţile şi persoanele fizice de pe teritoriul în care îşi desfãşoarã activitatea.

CAP. III
Obligaţiile deţinãtorilor de animale şi ale unitãţilor care prelucreaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala

ART. 9
În vederea desfãşurãrii activitãţii în condiţiile stabilite prin normele sanitare veterinare, unitãţile de stat, publice şi orice alte unitãţi deţinãtoare de animale, precum şi cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala au, dupã caz, urmãtoarele obligaţii:
a) sa aplice regulile sanitare veterinare şi de zooigiena privind adãpostirea, hranirea, îngrijirea, reproductia şi exploatarea raţionalã a animalelor, precum şi mãsurile stabilite de autoritãţile sanitare veterinare;
b) sa execute mãsurile sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii în unitãţile zootehnice a bolilor transmisibile, precum şi pentru lichidarea şi prevenirea difuzãrii acestor boli din unitãţile contaminate, asigurând în acest scop toate condiţiile materiale şi organizatorice necesare;
c) sa supunã examenului medical personalul din unitãţile zootehnice, interzicand persoanelor bolnave ori purtãtoare de germeni infectiosi ce se pot transmite la animale sau ar putea contamina produsele alimentare de origine animala sa lucreze în aceste unitãţi;
d) sa întreţinã, cu respectarea stricta a regulilor sanitare veterinare, locurile de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, mijloacele pentru transportul animalelor şi produselor de origine animala, taberele de vara pentru animale, adapatorile şi pãşunile pe care le folosesc;
e) sa anunţe, fãrã întârziere, circumscripţiei sanitare veteriare şi consiliului local apariţia ori suspiciunea unei boli transmisibile la animale, iar pana la sosirea medicului veterinar, sa izoleze animalele bolnave, moarte sau tãiate din necesitate, fiind interzisã folosirea sau vânzarea carnii şi a altor produse de la aceste animale fãrã aprobarea medicului veterinar de stat. Se excepteazã de la obligaţia anunţãrii cazurile de îmbolnãviri provocate în scopul producţiei de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetãri ştiinţifice.
ART. 10
Persoanele fizice deţinãtoare de animale, pentru prevenirea apariţiei şi difuzãrii bolilor epizootice, au urmãtoarele obligaţii:
a) sa anunţe în maximum 24 de ore autoritãţile sanitare veterinare locale atunci când dobândesc animale provenite din alte localitãţi, aparţinând speciilor cabalina, bovina, ovina, caprina sau porcina şi sa nu introducã în turme sau cirezi timp de cel puţin 15 zile aceste animale;
b) sa permitã personalului sanitar veterinar de stat verificarea stãrii de sãnãtate a animalelor din gospodãria proprie şi sa-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare;
c) sa prezinte animalele pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare la locul, data şi ora stabilite de autoritãţile sanitare veterinare;
d) sa anunţe fãrã întârziere circumscripţiei sanitare veterinare ori consiliului local apariţia cazurilor de boala la animale, moartea sau taierea din necesitate a acestora, iar pana la sosirea personalului sanitar veterinar, sa izoleze animalele bolnave, cadavrele, carnea, organele şi alte produse rezultate din tãiere, fiind interzisã folosirea sau vânzarea carnii şi a altor produse de la aceste animale fãrã aprobarea medicului veterinar de stat.
ART. 11
Orice persoana care prin activitatea pe care o desfãşoarã vine în contact cu animale are obligaţia sa anunţe fãrã întârziere autoritãţii sanitare veterinare sau consiliului local apariţia cazurilor de boli la animale.
ART. 12
Unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate sa anunţe fãrã întârziere medicului veterinar de stat local cazurile de boli transmisibile apãrute la animalele pe care le poseda, sa-l informeze despre evoluţia acestor boli şi sa aplice prin personalul sanitar veterinar propriu mãsurile de combatere şi de prevenire a difuzãrii bolilor. La unitãţile care nu dispun de personal sanitar veterinar propriu, aceste mãsuri se aplica de cãtre medicul veterinar de stat.

CAP. IV
Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale

ART. 13
(1) Pentru combaterea şi prevenirea extinderii epizootiilor, când se constata la animale boli transmisibile sau când acestea sunt suspecte de asemenea boli, se instituie mãsuri obligatorii de carantina, diferenţiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate şi particularitãţile cãilor de transmitere, în condiţiile stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
(2) Dacã bolile constatate au difuzibilitate mare şi prezintã un pericol deosebit, cu aprobarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare se poate interzice intrarea sau ieşirea din zona de carantina şi a persoanelor. Despãgubirile ce pot fi acordate persoanelor în astfel de situaţii se reglementeazã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 14
(1) Instituirea şi ridicarea mãsurilor de carantina se stabilesc, în raport cu extinderea şi pericolul de difuzare a bolii, de cãtre consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, dupã caz, pe baza actului de constatare întocmit de medicul veterinar de stat.
(2) La unitãţile militare instituirea şi ridicarea mãsurilor de carantina se stabilesc de cãtre comandantii unitãţilor, pe baza constatãrii medicilor veterinari proprii. La unitãţile care nu dispun de medic veterinar propriu, constatarea se va face de medicul veterinar de stat.
ART. 15
(1) Mãsurile de carantina stabilite de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorial-administrativã în care-şi desfãşoarã activitatea, sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice.
(2) Pentru sprijinirea acţiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile, prin decizia consiliului local sau judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se constituie comandamente antiepizootice, alcãtuite din conducatori ai unitãţilor de pe teritoriul respectiv şi alte persoane cãrora le revin sarcini în aplicarea mãsurilor transmise de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, cu privire al combaterea bolilor. Aceste comandamente rãspund de aplicarea tuturor mãsurilor pentru prevenirea şi lichidarea epizootiilor.
(3) Dacã epizootia prezintã un pericol deosebit pentru economia nationala, cu aprobarea Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcãtuit din conducatori ai ministerelor şi altor organe centrale interesate, care stabileşte mãsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice şi rãspunde de aplicarea acestora în condiţiile legii.
(4) La propunerea comandamentelor antiepizootice locale, consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti pot suspenda operaţiunile de încãrcare şi descãrcare a animalelor, produselor de origine animala şi furajelor în staţii de cale feratã, locuri de încãrcare-descãrcare în mijloacele de transport auto, porturi şi aeroporturi situate în zona de carantina, sau sa conditioneze aceste operaţiuni de respectarea unor restrictii sanitare veterinare speciale. Aplicarea mãsurii se va face cu anunţarea organelor centrale care coordoneazã activitãţile de transport afectate.
ART. 16
Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, la propunerea medicului veterinar de stat, pot menţine şi dupã ridicarea mãsurilor de carantina unele restrictii privind circulaţia animalelor şi produselor.
ART. 17
(1) Pentru apãrarea sãnãtãţii animalelor din unitãţile zootehnice de tip industrial, amplasarea, proiectarea şi executarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente se vor face cu respectarea normativelor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
(2) Din comisia de recepţie a acestor obiective, în toate cazurile, va face parte şi un medic veterinar din cadrul autoritãţii sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(3) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara stabileşte tehnologiile sanitare veterinare pentru fiecare tip de exploatare din unitãţile zootehnice de tip industrial, normativele de dotare cu aparatura şi utilajele necesare pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, precum şi normativele privind echipamentul de protecţie antiepizootica.
(4) La darea în funcţiune a unitãţilor zootehnice de tip industrial, autoritãţile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc zone de protecţie antiepizootica în care se vor aplica mãsuri speciale de profilaxie.
ART. 18
(1) Se interzice accesul oricãrei persoane în unitãţile zootehnice de tip industrial, fãrã respectarea regimului de filtru sanitar.
(2) De asemenea, se interzice introducerea şi scoaterea de animale, furaje, materiale, obiecte şi mijloace de transport, fãrã respectarea întocmai a regulilor şi restrictiilor specifice stabilite pentru astfel de unitãţi.
(3) Conducãtorii unitãţilor respective rãspund de realizarea întocmai a acestor mãsuri.
ART. 19
(1) În cazul acţiunilor de importanta deosebita ce se întreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale şi prin alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor şi pentru apãrarea sãnãtãţii efectivelor de animale, se acorda despãgubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate indiferent dacã animalele respective sunt asigurate sau nu.
(2) Sacrificarea unor animale şi alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor şi apãrarea sãnãtãţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor de importanta deosebita prevãzute la alin. (1), se aproba în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Proprietarii de animale, care nu au anuntat fãrã întârziere îmbolnãvirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave şi cei care nu au respectat mãsurile stabilite de autoritãţile sanitare veterinare nu au drept la despãgubiri.
(4) Plata despãgubirilor se face din fondurile prevãzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului sacrificat, dupã caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Constituirea şi reconstituirea stocului de siguranta de material viral şi de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aproba în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
(6) Cheltuielile aferente producţiei, depozitarii, conservãrii materialului viral şi a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia dupã pierderea valorii imunizante, precum şi cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului la Capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor".
ART. 20
(1) Circulaţia animalelor şi produselor de origine animala în interiorul tarii este supusã controlului sanitar veterinar de stat.
(2) Pentru prevenirea difuzãrii bolilor transmisibile prin circulaţia animalelor şi produselor de origine animala, se interzice:
a) scoaterea din locurile contaminate cu boli epizootice a animalelor, produselor de origine animala sau vegetala şi a oricãror alte produse şi materiale care pot fi purtãtoare de contagiu, fãrã aprobarea autoritãţilor sanitare veterinare;
b) transportul interurban de animale şi produse de origine animala sau deplasarea de animale în afarã comunei, oraşului sau municipiului fãrã respectarea regulilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara;
c) imbarcarea şi debarcarea animalelor în alte staţii de cale feratã, porturi şi aeroporturi, decât cele autorizate de cãtre autoritãţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti;
d) imbarcarea animalelor fãrã controlul medicului veterinar de stat, ca şi efectuarea acestei operaţiuni în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor când este asigurata o iluminatie artificiala corespunzãtoare pentru efectuarea examenului sanitar veterinar în bune condiţii;
e) efectuarea transportului de animale fãrã asigurarea personalului insotitor instruit pentru îngrijirea şi supravegherea stãrii de sãnãtate a animalelor;
f) folosirea de mijloace de transport - auto, feroviare, navale şi aeriene - care nu întrunesc toate condiţiile de igiena şi profilaxie stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara prin normative tehnice de proiectare, fabricare şi folosire;
g) continuarea transportului fãrã acordul medicului veterinar de stat, dacã în lotul de animale se constata cazuri de imbolnavire.
(3) De aplicarea mãsurilor prevãzute în prezentul articol rãspund deţinãtorii de animale, primãrii, autoritãţile sanitare veterinare, iar, dupã caz, şi unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor ori ale altor ministere sau organe centrale ale administraţiei de stat care au atribuţii cu privire la circulaţia şi transportul animalelor.
ART. 21
(1) Autoritãţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera autorizaţie sanitarã veterinara statiilor, porturilor şi aeroporturilor numai dacã acestea au rampe corespunzãtoare şi asigura îndeplinirea condiţiilor de profilaxie pentru imbarcarea şi debarcarea animalelor.
(2) Unitãţile care deţin mijloace pentru transportul animalelor şi produselor de origine animala sunt obligate sa organizeze staţii sau puncte de spalare şi dezinfecţie, cu respectarea condiţiilor tehnice stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
ART. 22
Transportul animalelor afectate de boli transmisibile, al produselor provenite de la aceste animale şi al produselor alimentare de origine animala improprii consumului uman este permis numai pentru destinaţia şi cu respectarea condiţiilor stabilite în certificatul sanitar veterinar insotitor, eliberat de medicul veterinar de stat.
ART. 23
(1) Deţinãtorii animalelor sunt obligaţi sa predea cadavrele de animale unitãţilor autorizate de autoritãţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul când predarea sau preluarea acestora nu este posibila, şi se certifica aceasta de cãtre autoritatea sanitarã veterinara de stat, sa le distruga, cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
(2) Utilizarea în hrana animalelor a produselor de origine animala, improprii consumului uman, ca şi a resturilor culinare, este permisã numai dupã ce au fost sterilizate, în condiţiile tehnice stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
ART. 24
(1) Importul, exportul şi tranzitul de animale, produse de origine animala şi furaje se efectueazã numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara sau prin convenţiile sanitare veterinare încheiate cu alte tari. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, organizeazã la aceste puncte controlul sanitar veterinar.
(2) Unitãţile care rãspund de administrarea clãdirilor şi instalaţiilor de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt obligate sa ia mãsuri pentru asigurarea condiţiilor de desfãşurare a activitãţii sanitare veterinare, precum şi baza materialã şi forta de munca necesare pentru efectuarea dezinfectiilor, distrugerea cadavrelor, produselor alterate şi a deşeurilor de origine animala. La punctele de frontiera rutiere, aceste obligaţii revin consiliilor judeţene.
ART. 25
(1) Importul şi tranzitul de animale, produse de origine animala şi furaje se pot face numai cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.
(2) Unitãţile importatoare sunt obligate sa obţinã avizul de import din partea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, înainte de încheierea contractelor cu furnizorii externi.
ART. 26
Animalele, produsele de origine animala şi furajele ce se importa sau se tranziteaza trebuie sa fie însoţite de certificate sanitare veterinare, prin care sa se ateste îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de cãtre Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
ART. 27
(1) Dacã la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se depisteaza boli transmisibile sau exista suspiciunea acestor boli, întregul lot de animale se va returna peste frontiera, iar dacã aceasta mãsura nu este posibila, Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara poate dispune taierea imediata şi valorificarea în condiţii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum şi distrugerea obiectelor şi materialelor aferente, anuntand autoritatea sanitarã veterinara a tarii exportatoare despre constatãrile fãcute şi mãsurile luate.
(2) Când prin convenţiile sau acordurile sanitare veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.
ART. 28
(1) Animalele importate se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate şi special amenajate, stabilite de autoritãţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti, care vor autoriza aducerea animalelor în aceste locuri numai dupã verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor pregãtitoare necesare.
(2) Dupã expirarea perioadei de carantina profilactica, animalele importate vor fi supuse în continuare supravegherii sanitare veterinare, în condiţiile stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.

CAP. V
Asigurarea salubritatii produselor de origine animala

ART. 29
Se interzice utilizarea produselor de origine animala care nu îndeplinesc condiţiile de salubritate corespunzãtoare destinaţiei lor. Condiţiile de salubritate se stabilesc de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara. Pentru produsele de origine animala destinate consumului uman, acestea se stabilesc împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii.
ART. 30
(1) Funcţionarea abatoarelor, punctelor de tãiere şi a unitãţilor care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, este permisã numai dacã sunt autorizate şi de autoritãţile sanitare veterinare de stat.
(2) Autorizaţia poate fi retrasã în cazul când conducãtorii unitãţilor nu asigura respectarea regulilor de igiena şi profilaxie şi condiţiile necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii sanitare veterinare.
(3) Funcţionarea unitãţilor de tãiere a animalelor şi a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, unitãţi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, este permisã numai dacã au asigurata asistenta sanitarã veterinara de stat, în condiţiile prezentei legi.
(4) Asistenta tehnica şi controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animala şi altor produse şi materii supuse controlului sanitar veterinar în unitãţile prevãzute la alin. (3) se asigura de personalul sanitar veterinar angajat, în condiţiile legii, pe perioada determinata, de cãtre direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. (4).
(6) Valoarea operaţiunilor care se realizeazã în exercitarea activitãţii de inspecţie şi control sanitar veterinar se vireazã lunar de cãtre unitãţile prevãzute la alin. (3) în contul direcţiilor sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, competente teritorial, şi constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate în vederea finanţãrii cheltuielilor materiale şi de personal, care se înregistreazã în contabilitate în mod distinct.

CAP. VI
Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitare veterinare

ART. 31
(1) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, stabileşte normele sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice deţinãtoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizeazã, în condiţiile legii, convenţiile şi acordurile sanitare veterinare internaţionale. Aproba omologarea metodelor şi metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode şi tehnici pentru expertiza produselor de origine animala şi a furajelor, precum şi pentru controlul medicamentelor şi produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar.
(2) De asemenea, stabileşte lista bolilor transmisibile în cazul cãrora se instituie mãsuri obligatorii de prevenire şi combatere.
(3) Împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii rãspunde de organizarea şi aplicarea tuturor mãsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru asigurarea salubritatii produselor de origine animala. Organele centrale de specialitate ale celor doua ministere vor analiza periodic şi ori de câte ori este nevoie rezultatele acţiunilor întreprinse în acest scop, stabilind mãsurile ce se impun.
(4) Acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, se finanţeazã din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea expizootiilor".
(5) Activitãţile sanitare veterinare de interes public naţional din Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului se pot concesiona de medicii veterinari cu drept de libera practica, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
(6) Certificatele sanitare veterinare de sãnãtate şi cele de transport pe teritoriul tarii se elibereazã de medicii veterinari oficiali.
(7) În cadrul acţiunii de supraveghere a sãnãtãţii animalelor şi a sãnãtãţii publice autoritatea sanitarã veterinara de stat emite: autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activitãţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala şi alte mãrfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi certificate de sãnãtate pentru export animale şi certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile şi necomestibile de origine animala, certificate pentru înregistrarea şi reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import.
(8) Autorizaţia sanitarã veterinara de funcţionare pentru obiectivele, activitãţile şi mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevãzute în prezenta lege, se elibereazã de cãtre direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, dupã caz, de cãtre Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, conform prevederilor legale în vigoare.
(9) Pentru eliberarea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor prevãzute la alineatul precedent se stabilesc taxele cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantã din prezenta lege, care se plãtesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizeazã periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotãrâre a Guvernului.
(10) Certificatele sanitare veterinare pentru intern se elibereazã şi de medicul veterinar oficial.
(11) Medicul veterinar oficial este medicul veterinar împuternicit de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, în condiţiile legii, sa îndeplineascã unele atribuţii publice.
ART. 32
(1) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara organizeazã şi rãspunde de producţia de preparate biologice necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor la animale; aproba introducerea în practica a produselor biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor şi altor produse de uz veterinar, fabricate în ţara sau din import şi asigura controlul sanitar veterinar de stat al acestora; stabileşte norme sanitare veterinare privind producerea, circulaţia şi folosirea furajelor combinate, suplimentelor proteino-minerale, iar împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii stabileşte norme privind folosirea biostimulatorilor, tranchilizantelor, substanţelor hormonale şi altor aditivi la furaje.
(2) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, împreunã cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi celelalte organe centrale care au în subordine unitãţi în care se fabrica produse de uz veterinar, rãspund de realizarea programului de producere a acestora în cantitãţi necesare şi la nivelul calitativ al produselor similare pe plan mondial.
ART. 33
(1) Reţeaua sanitarã veterinara de stat se organizeazã ca sector distinct şi autonom în cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, este coordonata de cãtre ministru şi are urmãtoarea structura:
- Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, care se organizeazã ca direcţie generalã în structura Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
- instituţiile publice de specialitate cu personalitate juridicã, precum şi instituţiile fãrã personalitate juridicã, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului şi în coordonarea tehnica a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, prevãzute în anexa nr. 5.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unitãţilor prevãzute în anexa nr. 5 se asigura din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
(3) Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera pentru activitãţi sanitare veterinare şi de laborator, din consultanţa şi din alte prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrãri de laborator, precum şi alte activitãţi din domeniul sanitar veterinar.
(4) Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.
ART. 34
(1) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara este condusã de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, potrivit legii.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.
(3) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara coordoneazã şi controleazã producţia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finanţatã de la bugetul administraţiei publice centrale, aprovizionarea cu produse şi materiale de uz veterinar, avizeazã şi controleazã producţia de medicamente de uz veterinar.
ART. 35
Poliţia sanitarã veterinara controleazã aplicarea şi respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare şi a normelor unitare emise, în toate domeniile de activitate.
ART. 36
(1) Formatiile de asistenta sanitarã veterinara din cadrul regiilor autonome, societãţilor comerciale, asociaţiilor şi societãţilor agricole, precum şi serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii şi altele, îşi desfãşoarã activitatea cu avizul şi sub îndrumarea tehnica a reţelei sanitare veterinare de stat.
(2) Formatiile sanitare veterinare şi serviciile prevãzute la alin. (1) se organizeazã şi funcţioneazã în baza unui regulament elaborat de cãtre Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
ART. 37
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apãrãrii Naţionale şi celelalte organe centrale care au în subordine unitãţi încadrate cu medici veterinari proprii rãspund de aplicarea în aceste unitãţi a normelor sanitare veterinare şi a mãsurilor stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara pentru apãrarea sãnãtãţii animalelor şi asigurarea salubritatii produselor de origine animala.
(2) Medicii veterinari din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor fac parte din sistemul veterinar unic de stat, având aceleaşi obligaţii şi raspunderi în cadrul unitãţilor în care funcţioneazã ca şi medicii veterinari de stat.
(3) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, prin unitãţile silvice locale, rãspunde de aplicarea mãsurilor stabilite de autoritãţile sanitare veterinare pentru apãrarea sãnãtãţii animalelor sãlbatice şi pentru prevenirea difuzãrii bolilor transmisibile de la acestea la animalele domestice sau la om.
ART. 38
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului împreunã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi toate unitãţile teritoriale ale acestora rãspund direct de aplicarea şi controlul respectãrii prevederilor prezentei legi cu privire la circulaţia animalelor şi produselor de origine animala, instituirea şi respectarea mãsurilor de carantina şi a altor mãsuri cu caracter republican sau local necesare pentru prevenirea difuzãrii bolilor la animale şi de la animale la om.
ART. 39
Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, rãspund de buna desfãşurare a activitãţii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativã respectiva, în care scop au urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura fondurile necesare pentru finanţarea acţiunilor sanitare veterinare care se suporta din bugetele locale;
b) elibereazã documentele necesare pentru adeverirea proprietãţii asupra animalelor şi a stãrii sanitare veterinare din localitate, potrivit normelor stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara;
c) iau mãsuri pentru întreţinerea şi folosirea, conform regulilor sanitare veterinare, a pasunilor, adapatorilor publice, drumurilor de trecere a turmelor de animale, a locurilor de aglomerare a animalelor în târguri, mori, abatoare, puncte de tãiere, pieţe şi a locurilor aflate în administrarea consiliilor locale unde se prelucreaza, depoziteaza şi valorifica produse de origine animala;
d) asigura strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitãţile de ecarisaj; organizeazã acţiuni de strangere a cainilor fãrã stãpân şi asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internaţionale; amenajeaza şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare. Sumele necesare pentru realizarea acţiunilor menţionate la prezenta litera vor fi asigurate din fondurile prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetele locale ale administraţiei de stat;
e) îndeplinesc orice alte atribuţii cu privire la activitatea sanitarã veterinara, prevãzute de actele normative în vigoare, şi rãspund de aplicarea mãsurilor stabilite de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara pentru apãrarea sãnãtãţii animalelor şi asigurarea salubritatii produselor de origine animala.

CAP. VII
Sancţiuni

ART. 40
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 41
(1) Nerespectarea mãsurilor privitoare la declararea, prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale, dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli sau alte urmãri grave, se pedepseşte, potrivit art. 310 din Codul penal, cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
(2) Dacã fapta a avut urmãri deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Aceleaşi pedepse se aplica şi celor care ascund, cu buna ştiinţa, apariţia unei boli molipsitoare la animale sau se opun aplicãrii mãsurilor pentru lichidarea focarelor epizootice şi prevenirea difuzãrii bolilor.
ART. 42
(1) Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli de la animal la om, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani.
(2) Dacã fapta a avut urmãri deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
ART. 43
Încãlcarea cu ştiinţa a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitarã veterinara, sãvârşitã în condiţiile art. 248 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar dacã fapta este sãvârşitã în condiţiile art. 248 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţialã a averii.
ART. 44
Încãlcarea din culpa a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitarã veterinara, sãvârşitã în condiţiile art. 249 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda, iar dacã fapta este sãvârşitã în condiţiile art. 249 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
ART. 45
În cazul în care fapta prevãzutã la art. 43 şi 44 este sãvârşitã în condiţiile arãtate la art. 258 din Codul penal, pedeapsa se stabileşte potrivit dispoziţiei din acest articol.
ART. 46
Faptele care constituie contravenţii la normele sanitare veterinare, precum şi persoanele care pot sa constate contravenţii şi sa aplice sancţiuni, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. În condiţiile stabilite de Guvern, sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
ART. 47
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta lege.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 48
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al României*).
(2) Pe aceeaşi data se abroga Decretul nr. 167/1955 privind organizarea apãrãrii sãnãtãţii animalelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 19 mai 1955.

-----------
*) Fac excepţie prevederile art. 31 alin. (1) şi art. 33-36, care au intrat în vigoare la data de 16 decembrie 1991.


NOTA:
Reproducem mai jos <>art. II din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 758/2001 , care nu a fost cuprins în forma republicabila a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã:

"Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor vor fi aprobate instrucţiunile1) pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţilor efectuate de personalul sanitar veterinar în unitãţile prevãzute la <>art. 30 alin. (3) din Legea nr. 60/1974 , republicatã, cu modificãrile ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta."

------------
1) Instrucţiunile au fost aprobate prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 400/2001 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, cu modificãrile ulterioare.ANEXA 1

OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT
pentru care se elibereazã autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Obiectiv/Activitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Statie de incubatie tip gospodãresc
2. Tabara de vara pentru animale
3. Stana
4. Stupina
5. Menajerie
6. Punct de insamantari artificiale la animale
7. Genoteca de animale
8. Expoziţie de animale şi gradina zoologica
9. Magazin pentru comercializare animale de companie, pãsãri
şi peşti exotici şi/sau hrana, momeli şi altele asemenea
10. Ferma de animale
11. Târg de animale
12. Staţiune de monta naturala la animale
13. Institute sanitare veterinare de referinta
14. Punct farmaceutic veterinar
15. Cabinet medical veterinar
16. Laborator de control furaje
17. Laborator sanitar veterinar
18. Dispensar sanitar veterinar
19. Canisa, adapost pentru caini
20. Şcoala pentru dresaj caini
21. Clinici veterinare universitare
22. Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol
23. Statie (punct) de spalare şi dezinfecţie mijloace de transport
24. Statie de incubatie tip industrial
25. Bazine piscicole pentru material biologic
26. Farmacie veterinara
27. Unitãţi de tehnica medicalã veterinara
28. Herghelie
29. Depozit de material seminal
30. Baza de achiziţie a animalelor
31. Clinica veterinara sau spital veterinar
32. Pensiune pentru animale de companie
33. Frizerie pentru animale de companie
34. Depozit de produse de uz veterinar
35. Ferma de carantina, centre de colectare animale
36. Unitãţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
37. Unitãţi de reproducţie şi de selecţie animala
38. Fabrica pentru hrana animalelor
39. Unitãţi de cercetare ştiinţificã, inclusiv cele care
utilizeazã animale de experienta
40. Unitãţi specializate pentru producerea unor biostimulatori,
premixuri şi nutreturi medicamentate
41. Unitãţi pentru producerea unor biopreparate sau medicamente
de uz veterinar
42. Unitãţi de recoltare a materialului seminal
43. Fabrica de nutreturi combinate
44. Fabrica producãtoare de medicamente, biopreparate şi alte
produse de uz veterinar
45. Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii
46. Centru colectare lapte
47. Centru colectare oua
48. Centru colectare miere
49. Cantina
50. Unitãţi prelucrare industriala a cadavrelor, a produselor
de origine animala confiscate, a subproduselor necomestibile
51. Incineratoare pentru produse de origine animala confiscate,
subproduse necomestibile
52. Centru de tãiere
53. Depozit subproduse necomestibile
54. Centru colectare peste
55. Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
56. Centru colectare, prelucrare lapte
57. Carmangerie, macelarie
58. Unitãţi portionare, preambalare carne şi produse din carne
59. Atelier prelucrare peste, produse din peste
60. Unitãţi portionare, preambalare produse lactate
61. Unitãţi colectare-depozitare oua
62. Unitãţi de colectare şi prelucrare miere, alte produse apicole
63. Atelier preparate carne
64. Catering
65. Depozit alimentar, depozit frigorific
66. Restaurant, indiferent de specific
67. Hala pentru desfacerea produselor de origine animala
68. Fabrica de inghetata
69. Laborator cofetarie şi/sau laborator patiserie
70. Unitãţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
71. Fabrica produse din carne: conserve, semiconserve,
preparate din carne, salamuri crude
72. Fabrica semipreparate culinare din carne şi mixte
73. Unitãţi de transare carne
74. Unitãţi prelucrare membrane naturale
75. Unitãţi fabricaţie membrane artificiale
76. Fabrica conserve, semiconserve peste
77. Fabrica produse lactate
78. Fabrica produse din oua
79. Abator
80. Antrepozit frigorific
81. Supermarket
82. Combinat de carne
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Mijlocul de transport
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Slep
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Vagon pentru transport animale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Vagon frigorific şi izoterm pentru produse de origine animala
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Nava pescador, aeronava cargo
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de
origine animala, furaje de origine animala, produse de uz veterinar
şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
Obiectivele, activitãţile şi mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspecţiei sanitare veterinare, conform reglementãrilor sanitare veterinare în vigoare, şi funcţioneazã pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a comerciantului.ANEXA 2

TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar
veterinar de import, export, tranzit, a acordului
sanitar veterinar pentru import, a
certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare
şi reinregistrare a medicamentelor,
produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Lei/U.M./
crt. Specificaţie U.M. produs
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:
- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, tona 300
premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice,
medicamente pulvis şi altele;
- animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru cap 300
macelarie, animale mici pentru concurs, expoziţii,
pãsãri exotice;
- animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii cap 300
pentru reproducţie;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. - oua pentru incubatie; 1.000 1.000
bucãţi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. - animale mari pentru macelarie, animale mari pentru cap 2.500
concurs, animale mari pentru reproducţie;
- pãsãri pentru carne; cap 500
- pãsãri pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, cap 500
expoziţii, alte manifestãri;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. - pui de o zi; 1.000 cap. 1.000
- pui reproducţie şi/sau creştere; 1.000 cap.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. - animale de companie (caini, pisici, maimute
şi altele) cap 5.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, lot 15.000
alte produse de uz veterinar, pana la 1.000 flacoane;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz lot 20.000
veterinar, între 1.000-5.000 flacoane;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz lot 40.000
veterinar, peste 5.000 flacoane;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. - familii de albine; familie nu se
taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. - oua pentru consum 1.000 buc. 2.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. - lapte, lapte condensat 100 litri 2.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. - slanina cruda, grãsimi tehnice; tona 4.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta, tona 5.000
organe, membrane etc.);
- untura, cochilii de melci, organe necomestibile,
coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi şi
emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru
industria alimentara, adezivi pentru industria
alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina
alimentara şi tehnica;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca etc.), lapte tona 10.000
praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata, inclusiv
praf de inghetata, ingredienti şi arome pentru inghetata,
subproduse lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi de
mãtase, condimente, lana, piei brute, pene, par;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. - produse apicole (ceara, polen, venin etc.); kg 1.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. - oua de viermi de mãtase; kg 15.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. produse din oua (praf, maioneza, melanj etc.), miere tona 15.000
de albine, membrane artificiale;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. - peste viu, peste proaspãt, refrigerat, congelat, tona 20.000
produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca,
carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare,
vanat mare, vanat mic (în blana, în pene);
- cazatura coarne, conserve şi concentrate pentru -"- -"-
hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve,
semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe şi
sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse
de abator pentru industria farmaceutica;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. - trofee vanatoare şi blanuri bucata 60.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. - alte produse nenominalizate; tona, kg, 5.000
hl, sau
alte unitãţi
de mãsura
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. - mostre pana la 100 kg total; nu se
- produse de uz veterinar pentru înregistrare; taxeaza
- ajutoare umanitare;
- donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. CERTIFICAT DE ABILITARE; bucata 250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ŞI REINREGISTRARE produs 7.000.000
MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE
PRODUSE DE UZ VETERINAR;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT; bucata 30.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT: nu se
taxeaza
- animale, produse de origine animala, furaje şi alte
produse supuse controlului sanitar veterinar;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT: nu se
taxeaza
- animale, produse de origine animala, furaje şi alte
produse supuse controlului sanitar veterinar.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Taxa pentru cantitãţile exprimate în fracţiuni fata de unitatea de mãsura prevãzutã în prezenta lege se calculeazã proporţional cu cantitatea avizatã.

ANEXA 3

TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar
privind amplasarea, proiectarea şi construirea
obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevãzutã pentru autorizarea sanitarã veterinara de funcţionare a acestora.ANEXA 4

TARIFE

pentru eliberarea certificatelor sanitare
veterinare pentru transportul intern al animalelor,
produselor de origine animala, furajelor şi
altor mãrfuri supuse controlului sanitar veterinar,
precum şi a certificatelor de sãnãtate pentru
export animale şi certificatelor sanitare veterinare
pentru export produse, subproduse
comestibile şi necomestibile de origine animala

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Taxa
crt. Specificaţie U.M. (lei/
U.M.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. A. Pentru intern:
Certificat sanitar veterinar pentru transport animale; nu se
taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua de nu se
viermi de mãtase taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet de nu se
peşti fitofagi, icre embrionate şi puiet de peste sau taxeaza
peste destinat repopularii;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi nu se
de grajd în scopul comercializãrii; taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre, nu se
deşeuri de abator; taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje; tona 5.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua nu se
pentru incubatie; taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Certificat sanitar veterinar de transport produse de
origine animala:
- carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat destinat nu se
consumului public; taxeaza
- slanina, seu, subproduse comestibile: organe, intestine,
stomace;
- grãsimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii, copite;
- alte produse de origine animala nenominalizate;
- produse din carne (preparate din carne, conserve,
semiconserve carne, alte produse din carne);
- lapte lichid şi lapte condensat;
- produse lactate proaspete;
- branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de inghetata,
cazeina;
- alte produse din lapte nenominalizate;
- peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sarat,
peste afumat;
- conserve, semiconserve peste;
- icre de sturion;
- icre tarama;
- alte produse din peste nenominalizate;
- miere de albine;
- produse apicole (ceara albine, laptisor de matca,
polen etc.);
- alte produse apicole nenominalizate;
- oua pentru consum;
- produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza);
- alte produse din oua nenominalizate.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Certificat sanitar veterinar de sãnãtate animala nu se
pentru intern; taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Pentru export:
10. Certificat sanitar veterinar pentru sãnãtate pentru nu se
export animale şi certificat de transport internaţional; taxeaza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Certificat sanitar veterinar pentru export produse, nu se
subproduse comestibile şi necomestibile de origine taxeaza
animala, cu excepţia trofeelor;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Certificat sanitar veterinar de sãnãtate
pentru export trofee:
- ursi, cerbi; trofeu 300.000
- capre negre; trofeu 200.000
- mistreti, capriori, cerb; trofeu 100.000
- alte animale sãlbatice (lup, vulpe, pisica salbatica,
viezure, jder etc.); trofeu 100.000
- blanuri; bucata 100.000
- coarne cerbi, colti mistret; trofeu 50.000
- cocosi de munte; trofeu 25.000
- iepuri, fazani, rate, gaste sãlbatice, potarnichi; trofeu 10.000
- alte pãsãri sãlbatice (prepelite, porumbei, turturele, trofeu 5.000
sitari, grauri, sturzi etc.).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Taxa pentru cantitãţile exprimate în fracţiuni fata de unitatea de mãsura prevãzutã în prezenta lege se calculeazã proporţional cu cantitatea avizatã.ANEXA 5

UNITĂŢI
care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea unitãţii Finanţare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Instituţii publice cu personalitate - alocaţii de la bugetul de stat
juridicã şi venituri extrabugetare
1. Institutul de Diagnostic şi - alocaţii de la bugetul de stat
Sãnãtate Animala şi venituri extrabugetare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Institutul de Igiena şi Sãnãtate Publica - alocaţii de la bugetul de stat
Veterinara şi venituri extrabugetare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Institutul pentru Controlul Produselor - alocaţii de la bugetul de stat
Biologice şi Medicamentelor de şi venituri extrabugetare
Uz Veterinar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Direcţiile sanitare veterinare judeţene - alocaţii de la bugetul de stat
şi a municipiului Bucureşti, inclusiv şi venituri extrabugetare
laboratoarele sanitare veterinare
de stat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Instituţii publice fãrã personalitate - alocaţii de la bugetul de stat
juridicã şi venituri extrabugetare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Circumscripţiile sanitare veterinare - alocaţii de la bugetul de stat
zonale şi venituri extrabugetare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Circumscripţiile sanitare veterinare - alocaţii de la bugetul de stat
pentru controlul produselor de şi venituri extrabugetare
origine animala
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Inspectorate de control sanitar - alocaţii de la bugetul de stat
veterinar de frontiera şi venituri extrabugetare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016