Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicata*)  pentru infintarea si organizarea Procuraturii Republicii Populare Romane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicata*) pentru infintarea si organizarea Procuraturii Republicii Populare Romane

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953
CAP. I
Dispoziţiuni generale

ART. 1
Pentru supravegherea şi asigurarea respectãrii legilor Republicii Populare Romane de cãtre organele locale ale puterii de stat, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizatiunile şi întreprinderile cooperatiste, precum şi de cãtre funcţionari şi toţi ceilalţi cetãţeni;
- pentru apãrarea orinduirii sociale şi orinduirii de stat a Republicii Populare Romane;
- pentru apãrarea drepturilor şi intereselor legale ale cetãţenilor;
se înfiinţeazã Procuratura Republicii Populare Romane.

ART. 2
Procuratura Republici Populare Romane este condusã de cãtre Procurorul General al Republicii Populare Romane.
ART. 3
Procurorul General al Republicii Populare Romane este numit de Marea Adunare Nationala, pe termen de 5 ani.
El rãspunde fata de Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane şi fata de Consiliul de Miniştri, iar în intervalul dintre sesiuni fata de Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane şi fata de Consiliul de Miniştri.
ART. 4
Procurorul General al Republicii Populare Romane participa cu vot consultativ la şedinţele Prezidiului Marii Adunãri Naţionale şi ale Consiliului de Miniştri

CAP. II
Atribuţiunile Procuraturii Republicii Populare Romane

ART. 5
Procuratura are urmãtoarele atributiuni:
a) supravegheazã ca ordinele, instrucţiunile, hotãrârile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizatiunilor şi întreprinderilor cooperatiste, cat şi ale celorlalte organizatiuni obşteşti, sa fie conforme cu legile Republicii Populare Romane şi hotãrârile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative;
b) vegheazã ca orice infracţiune sa fie la timp şi în mod complet stabilitã şi just sancţionatã;
c) vegheazã la respectarea libertãţii individuale a Cetãţenilor, supravegheazã şi controleazã temeinicia şi legalitatea reţinerii sau a deţinerii preventive a cetãţenilor şi ia mãsuri pentru liberarea celor reţinuţi sau deţinuţi ilegal;
d) vegheazã la aplicarea uniforma şi justa a legilor de cãtre tribunalele de pe întregul teritoriu al Republicii Populare Romane, supraveghind activitatea judiciarã a acestora;
e) supravegheazã activitatea organelor de punere în executare a sentinţelor (hotãrârilor) judecãtoreşti, cat şi activitatea instituţiilor unde se executa pedepsele şi mãsurile medicale şi pedagogice, în ce priveşte legalitatea şi condiţiunile de executare a acestora.
ART. 6
Pentru exercitarea atributiunilor prevãzute în art. 5, lit. a), procurorul are dreptul sa atace cu recurs în supraveghere actele cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, precum şi ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, cat şi ale organelor locale ale administraţiei de stat, care nu sunt conforme cu legile Republicii Populare Romane şi hotãrârile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative.
În acest scop:
1. Procurorul poate lua parte cu vot consultativ la şedinţele organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat, în care se iau hotãrâri cu caracter normativ.
2. Organele locale ale puterii şi ale administraţiei de stat sunt obligate sa comunice procurorului, în termen de 5 zile de la semnarea lor, toate hotãrârile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ.
În cazul când procurorul socoteşte ca hotãrârea, dispoziţia sau orice alt act cu caracter normativ, nu este legal, este obligat, în termen de 10 zile de la comunicare sa-l atace cu recurs în supraveghere, în fata sfatului popular sau a comitetului executiv care a dat actul normativ.
Aceste organe sunt obligate sa examineze în termen de 10 zile de la introducerea, recursul în supraveghere al procurorului. Neexaminarea lui în acest termen atrage suspendarea aplicãrii actului normativ atacat. Rezultatul se comunca procurorului care a introdus recursul.
Dacã soluţia data cu privire la recursul procurorului nu este legalã:
a) procurorul de raion sau de oraş de subordonare regionala sesizeazã, dupã caz, pe procurorul de regiune sau pe procurorul oraşului cu împãrţire raionala pentru a ataca cu recurs în supraveghere actul normativ respectiv, în fata sfatului popular sau a comitetului executiv al sfatului popular al regiunii sau oraşului respectiv;
b) procurorul de regiune şi cel de oraş de subordonare republicanã sesizeazã pe Procurorul General al Republicii Populare Romane în vederea introducerii recursului în supraveghere în fata Prezidiului Marii Adunãri Naţionale impotriva actelor normative ale sfaturilor populare regionale şi de oraşe de subordonare republicanã, precum şi în vederea introducerii recursului în supraveghere în fata Consiliului de Miniştri, impotriva actelor normative ale comitetelor executive ale sfaturilor populare.
3. Procurorul General al Republicii Populare Romane poate cere pentru verificare sau poate verifica la fata locului ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte cu caracter normativ ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi sa atace cu recurs în supraveghere, în fata Consiliului de Miniştri, pe cele care nu sunt conforme cu legile Republicii Populare Romane, ori cu hotãrârile Consilului de Miniştri.
4. În cazul actelor normative nelegale ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizatiunilor cooperatiste şi obşteşti, procurorul va sesiza organul ierarhic superior al unitãţii care a emis actul normativ nelegal şi va cere sa se ia mãsuri în vederea respectãrii legalitãţii.
5. Procurorul atrage atentiunea organelor locale ale puterii de stat, ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor locale ale administraţiei de stat, precum şi al angajaţilor de orice fel, asupra faptelor de natura a aduce atingere intereselor legale ale cetãţenilor în care scop:
a) el are dreptul sa controleze faptele de încãlcare din partea acestor organe a drepturilor legale ale cetãţenilor cu privire la care aceştia s-au plans, fie organelor respective, fie Procuraturii şi se ceara luarea mãsurilor necesare pentru respectarea legalitãţii
b) el trebue în mod periodic sa analizeze activitatea de desfasurata potrivit dispoziţiunilor de la pct. 5, litera a) şi sa traga concluzii, propunand, prin organele ierarhic superioare, mãsuri operative de inlaturare a cauzelor care au determinat plângerile în legatura cu încãlcarea legilor sau hotãrârilor Consiluilui de Miniştri şi a lipsurilor în activitatea organelor la care acestea se referã.
Art 7
Pentru exercitarea atributiunilor prevãzute în art. 5, lit. b):
a) procurorul controleazã şi indrumeaza activitatea organelor de cercetare şi ancheta penalã, având dreptul sa ceara de la acestea dosarele penale, în orice faza s-ar afla lucrãrile de urmãrire penalã sa ia cunostinta de conţinutul lor, sa dea dispoziţiuni obligatorii cu privire la desfãşurarea cercetãrilor şi anchetei penale, sa asiste la efectuarea oricãrui act de urmãrire penalã sau sa-l efectueze singur;
b) procurorul trimite tribunalelor, în vederea judecãrii, cauzele penale cercetate şi anchetate şi participa la judecata, sustinand învinuirea şi punând concluzii.
ART. 8
Pentru exercitarea atributiunilor prevãzute în art. 5, litera c):
a) procurorul este singarul în drept a confirma, în condiţiunile legii, reţinerea în cursul cercetãrilor sau anchetelor penale mai mult de 24 ore a celui invinuit de sãvârşirea unei infractuini. Deasemenea, nimeni nu poate fi deţinut preventiv în cursul cercetãrilor sau anchetei penale, decât în baza unor ordonanţe emise sau confirmate, în condiţiunile legii, de procuror
b) procurorul are dreptul sa controleze locurile de reţinere şi de deţinere preventivã a invinuitilor şi sa dea dispoziţiuni obligatorii pentru liberarea celor lipsiţi de libertate în mod nelegal şi fãrã motive temeinice precum şi cu privire la condiţiile de reţinere sau deţinere.
ART. 9
Pentru exercitarea atributiunilor prevãzute în art. 5 , litera d):
a) Procurorul General al Republicii Populare Romane are dreptul sa ceara pentru verificare orice dosar de la orice tribunal şi sa sesizeze Tribunalul Suprem cu cerere de îndreptare privitoare la sentinţele (hotãrârile) definitive, putând dispune suspendarea exectitarii sentinţei (hotãrârii) atacate
b) Procurorul General al Republicii Populare Romane în parte şi pune concluzii la şedinţele Plenulul Tribunalului Suprem, potrivit <>art. 41, litera b) din Legea Nr. 5 din 1952 , pentru organizarea judecãtoreascã, iar la celelalte şedinţe ale Plenului Tribunalului Suprem ia parte personal sau prin delegaţii sau;
c) Procurorul General al Republicii Populare Romane are dreptul, sa atace în fata Prezidiului Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane, îndrumãrile date tribunalelor de Plenul Tribunalului Suprem;
d) Procurorul foloseşte cãile de atac prevãzute de lege.
ART. 10
Pentru exercitarea atributiunilor prevãzute în art. 5, lit. e), procurorul controleazã activitatea de punere în executare a sentinţelor (hotãrârilor) de cãtre tribunale, activitatea de executare a sentinţelor (hotãrârilor) de cãtre organele de militie supravegheazã şi controleazã locurile de deţinere şi de executare a pedepselor şi a institutelor de reeducare şi corectie, cu privire la legalitatea şi condiţiunile de reţinere şi de executare a pedepselor, cat şi a mãsurilor medicale şi pedagogice.
ART. 11
Dispoziţiunile Procurorului General al Republicii Populare Romane sunt obligatorii pentru toate organele Procuraturii Republicii Populare Romane, precum şi pentru toate organele de cercetare şi ancheta penalã în ceea ce priveşte desfãşurarea activitãţii de urmãrire penalã a acestora.
ART. 12
Organele Procuraturii Republicii Populare Romane îşi exercita atribuţiunile independent de organele locale ale puterii de stat şi de organele administraţiei de stat, cu excepţia Consiliului de Miniştri.
ART. 13
Toate organele locale ale puterii de stat, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizatiunile şi întreprinderile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc şi orice persoana care exercita o funcţiune sau însãrcinare în cadrul organelor, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor prevãzute mai sus, precum şi toate persoanele particulare, sunt obligate sa prezinte informaţiile, lucrãrile sau explicaţiile cerute de cãtre procuror, în vederea îndeplinirii atributiunilor sale.
ART. 14
Dispoziţiunile Procurorulul General al Republicii Populare Romane pot fi anulate sau suspendate de cãtre Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane sau de cãtre Consiliul de Miniştri.

CAP. III
Organizarea Procuraturii Republicii Populare Romane

ART. 15
Procuratura Republicii Populare Romane are urmãtoarele organe:
a) Procuratura Generalã a Republicii Populare Romane care constitue aparatul central şi de conducere a tuturor unitãţilor de Procuratura din Republica Populara Romana;
b) unitãţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Romane
ART. 16
Procuratura Generalã a Republicii Populare Romane are urmãtoarele directiuni:
1. Direcţia Procuraturilor Militare.
2. Direcţia Procuraturilor Militare pentru unitãţile Ministerului Securitãţii Statului şi de Supraveghere a activitãţii de urmãrire penalã a organelor securitãţii statului.
3. Direcţia Procuraturilor pentru Cãile Ferate, Maritime şi Fluviale.
4. Direcţia de Supraveghere Generalã.
5. Direcţia de Supraveghere a activitãţii judiciare a Tribunalelor.
6. Direcţia de Supraveghere a activitãţii organelor de ancheta penalã, cat şi a activitãţii de cercetare penalã a organelor militiei.
7. Direcţia de Supraveghere a executãrii sentinţelor, (hotãrârilor) judecãtoreşti, cat şi a locurilor de deţinere şi de executare a pedepselor.
8. Direcţia de Studii şi Statistica.
9. Direcţia Cadrelor şi Învãţãmântului.
10. Direcţia Contabilitãţii.
11. Direcţia Gospodãriei.
12. Direcţia Secretariatului.
ART. 17
Pe lângã Procurorul General al Republicii Populare Romane, în cadrul Procuraturii Generale, funcţioneazã urmitorul personal operativ:
a) un numãr de procurori generali adijuncti, dintre care:
- unul este locţiitorul Procurorului General al Republcii Populare Romane,
- unul este Procurorul Militar Şef al Forţelor Armate ale Republicii Populare Romane, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare;
- unul este Şeful Procuraturilor Militare pentru unitãţile Ministerului Securitãţii Statului, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare pentru unitãţile Minsterului Securitãţii Statului şi de Supraveghere a activitãţii de urmãrire penalã a organelor securitãţii statului şi ceilalţi cu atribuţiunile ce le sunt date de Procurorul Geneal al Republicii Populare Romane
b) un numãr de procurori ajutori şefi, ai Procurorului General al Republicii Populare Romane cu atributia de conducere a celorlalte directiuni operative din Procuratura Generalã a Republicii Populare Romane;
c) un numãr de procurori ajutori al Procurorului General al Republicii Populare Romane din direcţiile operative ale Procuraturii Generale a Republicii Populare Romane;
d) un numãr de procurori ajutori ai Procurorului General al Republicii Populare Romane pentra sarcini speciale şi un numãr de anchetatori penali pentru cauze excepţionale.
ART. 18
Unitãţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Romane sunt organizate pe baza teritorialã.
Sunt de asemenea unitãţi locale ale Procuraturii Republicii Populare Romane, unitãţile de procuratura militarã şi procuraturile pentru cãile ferate, maritime şi fluviale.
ART. 19
În cadrul unitãţilor locale ale Procuraturii, Republicii Populare Romane, funcţioneazã, ca personal operativ, procurori, procurori adjuncţi, ajutori de procurori, anchetatori penali principali şi populari, precum şi anchetatori penali militari.
ART. 20
Normele de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiunile speciale ale procuraturilor militare, sunt cele stabilite prin lege specialã.

CAP. IV
Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Romane

ART. 21
Se stabilesc urmãtoarele grade profesionale pentru personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Romane:
I. Personalul superior
1. Prim consilier juridic de Stat.
2. Consilier juridic de Stat clasa I.
3. Consilier juridic de Stat clasa II.
II. Personalul principal
4. Consilier juridic şef.
5. Consilier juridic principal.
6. Consilier juridic.
III. Personalul inferior
7. Jurist clasa I.
8. Jurist clasa II.
9. Jurist clasa III.
10. Jurist clasa IV.
ART. 22
Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Romane, în afarã de personalul militar, va capata unul dintre gradele profesionale, ce corespund funcţiunii ce îndeplineşte, potrivit alaturatului tabel care face parte integrantã din prezenta lege.
ART. 23
Gradele profesionale ale personalului operativ se atribue, prin ordin, de cãtre Procurorul General al Republicii Populare Romane.
Normele de atribuire a gradelor profesionale sunt cele stabilite prin legea specialã.
ART. 24
Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Romane se asimileazã cu gradele militare din Armata Republicii Populare Romane, în baza urmatorulul tabel comparativ:
-------------------------------------------------------------
Ordinea Denumirea Gradul militar
gradului gradului profesional corespunzãtor
-------------------------------------------------------------
I. Personalul superior

1. Prim consilier juridic de stat De la General locote nent la General colonel
2. Consilier juridic de Stat clasa I De la General maior la General locotenent
3. Consilier juridic de Stat clasa II General Maior

II. Personalul principal
4. Consilier juridic şef Colonel
5. Consilier juridic principal Locotenent colonel
6. Consilier juridic Maior

III. Personalul inferior
7. Jurist clasa I . Cãpitan
8. Jurist clasa II. Locotenent major
9. Jurist clisa III. Locotenent
10. Jurist clasa IV. Sublocotenent.
-------------------------------------------------------------
ART. 25
Personalul operativ al Procuraturii Repubicii Populare Romane cu grade profesionale, poarta, în exerciţiul funcţiunii, uniforma şi semne distinctive.
ART. 26
Descrierea uniformelor şi portul lor de cãtre personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Romane, se face şi va fi reglementat prin ordinul Procurorulul General al Republicii Populare Romane.

CAP. V
Numirea, miscarea şi disciplina personalului operativ al procuraturii Republicii Populare Romane

ART. 27
Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Romane, cat şi restul personalului operativ şi personalul administrativ din aparatul central şi unitãţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Romane, se numesc de cãtre Procurorul General al Republicii Populare Romane.
Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Romane şi restul personalului operativ din procuraturile militare, se numesc de cãtre Procurorul General a Republicii Populare Romane, de acord cu Ministrul Forţelor Armate, respectiv Ministrul Securitãţii Statulul.
Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General a Republicii Populare Romane, cat şi procurorii unitãţilor locale ale Procuraturii Republicii Populare Romane, se numesc pe termen de 4 ani.
ART. 28
Miscarea personalului Procuraturii Republicii Populare Romane se face de cãtre Procurorul General al Republicii Populare Romane.
Miscarea personalului operativ al procuraturilor militare şi a celui militar din Procuratura Generalã a Republicii Populare Romane se face de acord cu Ministrul Forţelor Armate respectiv Ministrul Securitãţii Statului.
ART. 29
Acordarea gradelor militare persoanelor civile numite procuratura militarã se face la propunerea Procurorului General al Repubicii Populare Romane, potrivit dispoziţiunilor privitoare la acordarea gradelor militare în armata
ART. 30
Salarizarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Romane şi toate drepturile bãneşti sunt cele stabilite pentru militari.
ART. 31
Mãsurile disciplinare pentru abateri de la disciplina pentru lipsa de conştiinciozitate în munca, pentru nerespectarea ordinelor şi dispozitunilor date de superiori, în cazul când acestea nu atrag sancţiuni penale, vor fi reglementate prin ordinul Procurorului General al Republicii Populare Romane.
Personalul militar din Procuratura Republicii Populare Romane este supus regulilor disciplinare militare potrivit regulamentului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Populare Romane. Dreptul de aplicare a mãsurilor discliplinare aparţine numai procurorilor în ordine ierarhica.
ART. 32
Notarea personalului operativ şi administrativ din Procuratura Republicii Populare Romane, se face de cãtre Procurorul General al Republicii Populare Romane, direct sau prin delegaţii sãi.
Notarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Romane se face pe linie ierarhica, în cadrul unitãţilor de Procuratura militarã

CAP. VI
Dispoziţiuni finale

ART. 33
Termenul "Parchet" din toate dispoziţiunile legale se inlocueste cu termenul de "Procuratura", expresia "Minister public" cu termenul "Procuror", expresia "Instructor penal" cu expresia "anchetator penal", iar termenul "instrucţie" cu termenul "ancheta".

Preşedintele Secretarul
Prezidiului Marii Prezidiului Marii
Adunãri Naţionale, Adunãri Naţionale
PETRU GROZA GH. MARUSSI────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016