Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003  privind conferirea decoratiilor de razboi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoratiilor de razboi

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 10 decembrie 2003
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
(1) Decoraţiile de rãzboi prevãzute la <>art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificãrile ulterioare, precum şi în legile şi regulamentele specifice fiecãrei decoraţii se pot conferi militarilor sau unitãţilor militare pentru eroism şi pentru fapte de arme sau de comandament şi efectuãri de servicii pe câmpul de luptã.
(2) Decoraţiile de rãzboi se pot conferi militarilor români şi unitãţilor militare române, în cazul:
a) antrenãrii României într-un rãzboi declarat cu alte state;
b) unei agresiuni armate îndreptate împotriva României;
c) participãrii la acţiuni de luptã comune cu militari ai altor state, sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte.
ART. 2
(1) Decoraţiile de rãzboi pot fi conferite şi unor militari strãini şi unitãţi militare strãine, astfel:
a) militarilor şi unitãţilor militare ale statelor aliate României, în caz de rãzboi sau de conflict armat;
b) comandanţilor, forţelor armate, puse sub jurisdicţia unor organisme internaţionale, în cazul cãrora acţioneazã şi unitãţi sau subunitãţi româneşti;
c) militarilor şi unitãţilor militare strãine care, prin acţiunile lor, au salvat viaţa unor militari români sau au ajutat semnificativ unitãţile româneşti în îndeplinirea misiunilor ce le reveneau în cadrul unor forţe multinaţionale.
(2) În mod excepţional, Preşedintele României poate conferi decoraţii de rãzboi unor comandanţi militari ai altor state, care s-au distins în mod deosebit în rãzboi sau în conflicte armate la care statul român nu a participat direct cu trupe, dar pe care le-a sprijinit logistic şi/sau numai politic.
ART. 3
(1) Decoraţiile de rãzboi se conferã ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, în funcţie de gradul militar avut, precum şi de categoria de fapte de arme sau de comandament şi efectuãri de servicii pe timpul acţiunilor de luptã.
(2) În mod excepţional, persoane civile neîncadrate în nici o formã militarã organizatã, care au adus servicii deosebite pe timpul luptelor unor militari sau unitãţi militare aflate în luptã, pot fi decorate cu ordine şi medalii de rãzboi.
(3) Decoraţiile de rãzboi se conferã unitãţilor militare în funcţie de categoria de fapte de arme sãvârşite pe timpul acţiunilor de luptã.
ART. 4
Categoriile de fapte de arme şi servicii, precum şi decoraţiile de rãzboi în diverse grade sau clase, care pot fi conferite, sunt prevãzute în Regulamentul privind conferirea decoraţiilor de rãzboi din anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 28 noiembrie 2003.
Nr. 517.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind conferirea decoraţiilor de rãzboi

ART. 1
(1) Decoraţiile de rãzboi pot fi conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, pentru urmãtoarele categorii de fapte:
a) categoria I: fapte de arme sau de comandament cu totul excepţionale;
b) categoria a II-a: fapte de arme sau de comandament deosebite; efectuãri de servicii excepţionale pe câmpul de luptã;
c) categoria a III-a: fapte de arme sau de comandament meritorii; efectuãri de servicii deosebite pe câmpul de luptã.
(2) Prin fapte de arme sau de comandament cu totul excepţionale, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) fapte de bravurã şi de eroism sãvârşite de cãtre militari sub focul inamicului;
b) acte de iniţiativã în acţiuni ofensive sau de rezistenţã înverşunatã pe poziţie, care au influenţat semnificativ desfãşurarea acţiunilor de luptã;
c) fapte ale comandanţilor unitãţilor aflate în luptã sau ale ofiţerilor de stat major care s-au distins prin iniţiativã, curaj şi hotãrâre şi care, prin acţiunile lor de comandament, au influenţat decisiv acţiunile de luptã pe ansamblul frontului.
(3) Prin fapte de arme sau de comandament deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) acte de iniţiativã în acţiuni ofensive sau de rezistenţã pe poziţie, care au avut un rol important în desfãşurarea acţiunilor de luptã;
b) fapte ale comandanţilor unitãţilor aflate pe câmpul de luptã sau ale ofiţerilor de stat major care s-au remarcat prin iniţiativã, curaj şi hotãrâre şi care, prin acţiunile lor de comandament, au adus o îmbunãtãţire a situaţiei pe câmpul de luptã.
(4) Prin efectuarea de servicii excepţionale pe câmpul de luptã, în sensul prezentului regulament, se înţelege organizarea şi conducerea acţiunilor diferitelor servicii logistice aflate în spatele frontului, a cãror contribuţie a fost esenţialã în desfãşurarea acţiunilor de luptã.
(5) Prin fapte de arme sau de comandament meritorii, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) conducerea cu iscusinţã a acţiunilor de luptã de cãtre comandanţii de subunitãţi şi unitãţi sau de ofiţerii de stat major, care au avut ca rezultat îndeplinirea misiunilor de luptã cu pierderi minime de personal şi tehnicã de luptã;
b) fapte de iniţiativã şi succes sãvârşite de militari în cadrul unor misiuni de luptã de micã amploare;
c) acţiuni de succes în operaţiuni desfãşurate în cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale.
(6) Prin efectuarea de servicii deosebite pe câmpul de luptã, în sensul prezentului regulament, se înţelege asigurarea unor servicii logistice în spatele frontului, prin a cãror contribuţie s-a realizat succesul acţiunilor de luptã.
ART. 2
(1) Decoraţiile de rãzboi pot fi conferite unitãţilor militare pentru urmãtoarele categorii de fapte:
a) categoria I: fapte de arme cu totul excepţionale sãvârşite pe câmpul de luptã;
b) categoria a II-a: fapte de arme deosebite sãvârşite pe câmpul de luptã;
c) categoria a III-a: fapte de arme meritorii sãvârşite pe câmpul de luptã.
(2) Prin fapte de arme cu totul excepţionale sãvârşite pe câmpul de luptã, în sensul prezentului regulament, se înţelege acţiuni de luptã purtate cu eroism şi deosebitã vitejie de cãtre unitãţile militare, prin care au fost obţinute victorii cu implicaţii de ordin operativ sau tactic şi care au influenţat semnificativ desfãşurarea acţiunilor militare pe ansamblu.
(3) Prin fapte de arme deosebite sãvârşite pe câmpul de luptã, în sensul prezentului regulament, se înţelege acţiuni de luptã purtate cu vitejie şi destoinicie de cãtre unitãţile militare, în urma cãrora au fost obţinute succese importante; acţiuni de amploare şi cu cotã ridicatã de risc, desfãşurate de unitãţile militare româneşti în cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale.
(4) Prin fapte de arme meritorii sãvârşite pe câmpul de luptã, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) acţiuni de luptã curente, duse cu succes de cãtre unitãţile militare;
b) îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate în cadrul unor operaţiuni postconflict sau în acţiuni de implementare şi menţinere a pãcii, desfãşurate sub mandatul unor organisme ori coaliţii internaţionale la care România este parte, care au implicat şi unele acţiuni de luptã de micã amploare.
ART. 3
Decoraţiile de rãzboi pot fi conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, astfel:
I. Categoria I de fapte prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a):
A. Ofiţerilor:
a) Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele;
b) Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce;
c) Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce;
d) Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer;
e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce;
B. Maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi: Medalia Virtutea Militarã de rãzboi în toate clasele.
II. Categoria a II-a de fapte prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. b):
A. Ofiţerilor:
a) Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor;
b) Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce;
c) Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce;
B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi:
a) Crucea Serviciul Credincios în toate clasele;
b) Medalia Serviciul Credincios în toate clasele;
c) Medalia Pentru Merit în toate clasele.
III. Categoria a III-a de fapte prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. c):
A. Ofiţerilor:
a) Ordinul Virtutea Militarã în toate gradele;
b) Ordinul Virtutea Aeronauticã în toate gradele;
c) Ordinul Virtutea Maritimã în toate gradele;
d) Ordinul Meritul Sanitar în toate gradele;
B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi:
a) Medalia Bãrbãţie şi Credinţã în toate clasele;
b) Medalia Virtutea Aeronauticã în toate clasele;
c) Medalia Virtutea Maritimã în toate clasele;
d) Medalia Meritul Sanitar în toate clasele.
ART. 4
Decoraţiile de rãzboi pot fi conferite unitãţilor militare astfel:
I. Categoria I de fapte prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a):
a) Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele;
b) Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce;
c) Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce;
d) Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer;
e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce.
II. Categoria a II-a de fapte prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b):
a) Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor;
b) Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce;
c) Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce.
III. Categoria a III-a de fapte prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c):
a) Ordinul Virtutea Militarã în toate gradele;
b) Ordinul Virtutea Aeronauticã în toate gradele;
c) Ordinul Virtutea Maritimã în toate gradele.
ART. 5
Descrierea decoraţiilor de rãzboi este cea prevãzutã în legile şi regulamentele specifice fiecãrei decoraţii.
ART. 6
Decoraţiile de rãzboi care se pot acorda pentru fiecare grad sau clasã se pot conferi în numãr nelimitat.
ART. 7
În cazul sãvârşirii unor fapte de arme cu totul ieşite din comun, ce se încadreazã în categoriile I-III, se pot acorda de la început decoraţii superioare ierarhic, cu excepţia claselor a II-a şi I ale Ordinului Mihai Viteazul.
ART. 8
În caz de rãzboi sau de agresiune armatã, comandanţii ierarhici pot propune sau pot acorda decoraţiile de rãzboi prevãzute la <>art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificãrile ulterioare, astfel:
I. Comandanţii de batalioane independente şi similarii lor pot propune sau pot acorda:
A. Pentru fapte din categoria a II-a:
a) ofiţerilor din subordine în gradele de sublocotenent şi locotenent, Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler, cu aprobarea eşalonului imediat superior;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Pentru Merit clasa a III-a;
B. Pentru fapte din categoria a III-a:
a) ofiţerilor din subordine în gradele de sublocotenent şi locotenent, ordinele Virtutea Militarã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã în grad de Cavaler; medicilor militari în gradele de sublocotenent şi locotenent, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bãrbãţie şi Credinţã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã, clasa a III-a; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a.
II. Comandanţii de brigãzi şi similarii lor pot propune sau pot acorda:
A. Pentru fapte din categoria a II-a:
a) ofiţerilor în gradele de cãpitan şi maior, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Cavaler şi Ordinul Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu aprobarea eşalonului imediat superior;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a şi Medalia Pentru Merit clasa a II-a;
B. Pentru fapte din categoria a III-a:
a) ofiţerilor în gradele de cãpitan şi maior, ordinele Virtutea Militarã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã în grad de Ofiţer; medicilor militari în gradele de cãpitan şi maior, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Ofiţer;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bãrbãţie şi Credinţã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã, clasa a II-a; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a II-a.
III. Comandanţii de divizii şi similarii lor pot propune sau pot acorda:
A. Pentru fapte din categoria a II-a:
a) ofiţerilor în gradele de maior şi locotenent-colonel, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, Ordinul Pentru Merit în grad de Ofiţer şi Comandor, cu aprobarea eşalonului imediat superior;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a, Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a şi I şi Medalia Pentru Merit clasa I;
B. Pentru fapte din categoria a III-a:
a) ofiţerilor în gradele de maior şi locotenent-colonel, ordinele Virtutea Militarã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã în grad de Comandor; medicilor militari în gradele de maior şi locotenent-colonel, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bãrbãţie şi Credinţã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã, clasa I; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa I.
IV. Comandanţii de corp de armatã pot propune sau pot acorda:
A. Pentru fapte din categoria I: maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Virtutea Militarã de rãzboi clasa a II-a.
B. Pentru fapte din categoria a II-a:
a) ofiţerilor în grad de colonel, comandanţi de unitãţi, şi ofiţerilor în grad de general, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu aprobarea eşalonului imediat superior;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a.
C. Pentru fapte din categoria a III-a:
a) ofiţerilor în grad de colonel, comandanţi de unitãţi şi mari unitãţi, şi ofiţerilor cu grad de general, Ordinul Virtutea Militarã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã în grad de Mare Ofiţer; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bãrbãţie şi Credinţã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã, în toate clasele; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar în toate clasele.
V. Şeful Marelui Cartier General poate propune sau poate acorda:
A. Pentru fapte din categoria I:
a) ofiţerilor în grad de general, Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce şi Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer, cu aprobarea ministrului apãrãrii naţionale;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Virtutea Militarã de rãzboi clasa I;
B. Pentru fapte din categoria a II-a:
a) ofiţerilor în grad de general, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer;
b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bazã de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa I.
C. Pentru fapte din categoria a III-a: ofiţerilor în grad de general, ordinele Virtutea Militarã, respectiv Virtutea Aeronauticã sau Virtutea Maritimã în grad de Mare Ofiţer; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer.
VI. Ministrul apãrãrii naţionale poate propune sau poate acorda urmãtoarele decoraţii de rãzboi:
A. Pentru fapte din categoria I: ofiţerilor în grad de general, ordinul militar de rãzboi Mihai Viteazul clasele a III-a şi a II-a şi Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce, cu aprobarea Preşedintelui României;
B. Pentru fapte din categoria a II-a: ofiţerilor în grad de general, Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor, cu aprobarea Preşedintelui României.
ART. 9
(1) În caz de rãzboi sau de agresiune armatã, Preşedintele României poate conferi, la propunerea ministrului apãrãrii naţionale sau din proprie iniţiativã, decoraţii de rãzboi în toate gradele şi clasele.
(2) Ordinul militar de rãzboi Mihai Viteazul clasa I şi Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce se acordã numai de cãtre Preşedintele României.
ART. 10
În caz de rãzboi sau de agresiune armatã, unitãţile militare care s-au distins pe câmpul de luptã pot fi decorate, în funcţie de categoria de merite, astfel:
a) categoria I şi a II-a de fapte: de Preşedintele României, pe baza propunerilor fãcute de ministrul apãrãrii naţionale;
b) categoria a III-a de fapte: de ministrul apãrãrii naţionale, pe baza propunerilor fãcute de cãtre Şeful Marelui Cartier General.
ART. 11
(1) Toate decorãrile şi propunerile pentru decorare se fac pe bazã de ordin de zi care va cuprinde motivele acordãrii şi se avizeazã de cãtre eşaloanele imediat superioare.
(2) În termen de 3 zile de la data propunerii pentru decorare, fiecare eşalon va înainta pe cale ierarhicã tabelele nominale cu propunerile pentru decorare. Marele Cartier General va înainta, sãptãmânal sau ori de câte ori este cazul, ministrului apãrãrii naţionale, tabele centralizatoare cu propuneri pentru decorare, în vederea întocmirii formalitãţilor definitive de decorare. Totodatã Marele Cartier General va emite pentru cei decoraţi certificate provizorii de decorare.
(3) Ministrul apãrãrii naţionale remite tabelele, sub semnãtura sa, Cancelariei Ordinelor care le va supune aprobãrii Preşedintelui României. Brevetele decoraţiilor vor avea, pe lângã semnãtura sau parafa Preşedintelui României şi a cancelarului ordinelor, semnãtura sau parafa ministrului apãrãrii naţionale. Regimul semnãturilor pe brevetele decoraţiilor de rãzboi este similar cu al celor de pace, prevãzute în regulamentele fiecãrei decoraţii.
ART. 12
Ofiţerii rãniţi pe câmpul de luptã primesc de drept Ordinul Serviciul Credincios de rãzboi, dupã cum urmeazã:
a) sublocotenenţii şi locotenenţii, în grad de Cavaler;
b) cãpitanii, în grad de Ofiţer;
c) maiorii şi locotenent-coloneii, în grad de Comandor;
d) coloneii, în grad de Mare Ofiţer;
e) generalii, în grad de Mare Cruce.
ART. 13
Maiştrii militari, subofiţerii şi militarii în termen, militarii angajaţi pe bazã de contract sau rezerviştii mobilizaţi, rãniţi în timpul luptelor, primesc de drept Medalia Serviciul Credincios, dupã cum urmeazã:
a) militarii în termen, militarii angajaţi pe bazã de contract sau rezerviştii mobilizaţi, clasa a III-a;
b) subofiţerii, clasa a II-a;
c) maiştrii militari, clasa I.
ART. 14
Asimilãrile gradelor de ofiţer pentru marina militarã şi aviaţia militarã sunt cele prevãzute la <>art. 2 alin. 2 lit. C şi alin. 2^1 lit. B din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
(1) În cazul în care rãnile provoacã invaliditate de gradul I, decoraţiile acordate vor fi cu o clasã, respectiv cu un grad, mai mare decât cele prevãzute la art. 12 şi 13.
(2) În cazul în care decorãrile se fac post-mortem, ofiţerii primesc Ordinul Steaua României, iar maiştrii militari, subofiţerii şi militarii în termen, militarii angajaţi pe bazã de contract sau rezerviştii mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios, în gradele şi clasele prevãzute la art. 12 şi 13.
ART. 16
(1) În cazul în care cei rãniţi au fost deja decoraţi cu un ordin, cruce sau medalie echivalentã ierarhic cu cea acordatã conform art. 12 şi 13, se va conferi pentru invaliditate, indiferent de grad, o distincţie cu un grad/clasã imediat superioarã.
(2) În cazul în care cei decoraţi post-mortem au Ordinul Steaua României sau Crucea Serviciul Credincios în gradul/clasa stabilitã conform art. 12 şi 13, se va conferi gradul/clasa imediat superioarã, cu excepţia maiştrilor militari care vor fi decoraţi cu Medalia Virtutea Militarã de rãzboi.
ART. 17
(1) În cazul participãrii subunitãţilor sau unitãţilor militare române la acţiuni de luptã comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme ori coaliţii internaţionale la care România este parte, comandantul subunitãţii sau unitãţii militare româneşti poate propune pentru decorare cu decoraţii militare româneşti militarii români şi strãini, în limita eşalonului pe care îl reprezintã, conform reglementãrilor art. 8.
(2) Comandantul subunitãţii sau unitãţii militare româneşti poate raporta fapte de arme şi merite ale unor unitãţi militare strãine sau ale unor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari strãini, care, prin acţiunile lor, au avut un rol deosebit în desfãşurarea cu succes a misiunilor primite sau au sprijinit direct militarii români şi a cãror decorare, de cãtre statul român, ar fi recomandatã.
ART. 18
În cazul participãrii la acţiuni de luptã comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte, metodologia acordãrii decoraţiilor de rãzboi pentru militarii români şi strãini sau unitãţile militare române şi strãine este cea prevãzutã la <>art. 4, 77 şi 78 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 19
Decoraţiile româneşti de rãzboi se poartã conform prevederilor <>art. 32 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Decoraţii acordate pentru fapte de arme de cãtre alte state aliate cu România sau de organizaţii internaţionale, sub al cãror mandat trupe române au participat la acţiuni militare multinaţionale, vor fi purtate conform prevederilor <>art. 38 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 21
Cavalerii ordinelor naţionale de rãzboi vor fi invitaţi la toate reuniunile anuale ale ordinelor respective, prin grija Cancelariei Ordinelor.
ART. 22
(1) Ministerul Apãrãrii Naţionale poate emite insigne şi plachete onorifice care sã ateste participarea personalului militar şi civil, român şi strãin, la acţiuni militare multinaţionale desfãşurate sub mandatul unor organizaţii internaţionale.
(2) Descrierea formelor, dimensiunile, modelele, precum şi condiţiile în care pot fi acordate acestea vor fi reglementate prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
(3) Insignele şi plachetele onorifice nu fac parte din sistemul naţional de decoraţii. Ele se poartã dupã toate celelalte distincţii primite de respectivul militar, cu excepţia semnului onorific În Serviciul Armatei prevãzut la <>art. 10 pct. 3 şi 4 din Legea nr. 29/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 23
Cancelaria Ordinelor va ţine o evidenţã separatã pentru toate decoraţiile de rãzboi.
ART. 24
Ordinele şi medaliile de rãzboi conferite nu se pot retrage decât pentru cazuri de trãdare pe timp de rãzboi.
ART. 25
(1) La adoptarea prezentului regulament Cancelaria Ordinelor va comanda un stoc minim necesar din fiecare ordin, cruce şi medalie de rãzboi. Sumele necesare pentru confecţionarea decoraţiilor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoraţiilor de rãzboi vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.
(2) În situaţii speciale, când se impune confecţionarea decoraţiilor de rãzboi în mod curent, sumele necesare confecţionãrii lor vor fi puse la dispoziţie Cancelariei Ordinelor din rezerva bugetului de stat aflatã la dispoziţia Guvernului în anul respectiv sau, în caz de rãzboi, din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016