Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 495 din 20 noiembrie 2003  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Uniunea Postala Universala privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 495 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Uniunea Postala Universala privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 28 noiembrie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Uniunea Poştalã Universala privind organizarea la Bucureşti a celui de-al 23-lea Congres poştal universal, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2003.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 20 noiembrie 2003.
Nr. 495.

ACORD
între Guvernul României şi Uniunea Poştalã Universala privind organizarea la Bucureşti a celui de-al 23-lea Congres poştal universal

Având în vedere invitaţia Guvernului României, denumit în continuare Guvernul statului gazda, adresatã Uniunii Poştale Universale de a organiza cel de-al 23-lea Congres poştal universal,
având în vedere ca Uniunea Poştalã Universala, denumita în continuare Uniune, a acceptat aceasta invitaţie,
prin prezentul acord pãrţile convin sa reglementeze organizarea celui de-al 23-lea Congres poştal universal şi obligaţiile care revin celor doua pãrţi în legatura cu acesta.

ART. 1
Sediul şi durata congresului
Cel de-al 23-lea Congres poştal universal se va desfasura la Bucureşti. Acest congres se va deschide la 15 septembrie 2004 şi se va încheia la 5 octombrie 2004.
ART. 2
Invitaţiile şi înscrierile la congres
2.1. Organizarea materialã a congresului revine Guvernului statului gazda, reprezentat de secretariatul roman.
2.2. Secretariatul roman va asigura legatura dintre Secretariatul congresului şi Guvernul statului gazda.
2.3. Guvernul statului gazda va trimite invitaţiile direct guvernelor statelor membre ale Uniunii, în principiu cu un an înainte de data deschiderii congresului, stabilitã la art. 1 (asa cum prevede art. 101.5 din Regulamentul general al UPU).
2.4. Directorul general al Biroului Internaţional al Uniunii va trimite celelalte invitaţii, în principiu cu un an înainte de data deschiderii congresului, stabilitã la art. 1.
2.5. Înscrierile la congres vor fi administrate de Guvernul statului gazda.
ART. 3
Secretariatul congresului
Secretariatul congresului va fi asigurat de personalul Uniunii (Secretariatul internaţional), în colaborare cu Guvernul statului gazda (secretariatul roman).
ART. 4
Contribuţia Guvernului statului gazda
4.1. În colaborare cu Secretariatul internaţional, Guvernul statului gazda va pune la dispoziţie congresului facilitãţi adecvate, incluzând personal, spaţiu, mobilier, echipamente, accesorii pentru birou şi servicii necesare, conform dispoziţiilor de mai jos şi anexei nr. 1.
4.2. Guvernul statului gazda va suporta cheltuielile care îi incumba, inclusiv salariile şi indemnizaţiile personalului pe care îl va furniza, şi va vira la buget impozitul aferent acestor drepturi.
ART. 5
Contribuţia Uniunii
5.1. Uniunea va pune la dispoziţie Secretariatului congresului personalul Secretariatului internaţional şi va suporta cheltuielile pentru acesta.
5.2. Uniunea va suporta cheltuielile privind contravaloarea prestaţiilor interpretilor, precum şi utilizarea echipamentului tehnic pentru traducere simultanã şi pentru înregistrarea dezbaterilor, asa cum sunt descrise în anexa nr. 2.
ART. 6
Sali
6.1. Guvernul statului gazda va pune la dispoziţie sãlile necesare, în special sãlile de conferinţa, birourile, sãlile de lucru şi alte utilitãţi necesare (inclusiv mobilier).
6.2. Punerea la dispoziţie de cãtre Guvernul statului gazda a tuturor încãperilor prevãzute pentru desfãşurarea congresului se va efectua cu începere de la data deschiderii congresului pana la închiderea acestuia, conform celor indicate la art. 1. Încãperile necesare bunei funcţionari a Secretariatului congresului vor trebui sa fie disponibile cu 10 zile înainte de data deschiderii congresului, menţionatã mai sus, şi vor rãmâne astfel 3 zile dupã închiderea lucrãrilor congresului.
6.3. Membrii Secretariatului congresului vor avea acces la încãperile Secretariatului congresului oricând, zi şi noapte, dacã este necesar, exceptând cazurile în care este necesarã luarea unor mãsuri de securitate.
ART. 7
Traducerea simultanã, înregistrarea dezbaterilor, sistemul de vot electronic şi sistemul audiovizual
7.1. În timpul lucrãrilor congresului se va asigura traducerea simultanã a dezbaterilor în 8 limbi - franceza, engleza, arabã, chineza, spaniola, japoneza, portughezã şi rusa, conform aranjamentului menţionat la art. 16.
7.2. Dezbaterile vor fi înregistrate în limba de baza, în franceza şi în engleza.
7.3. Detaliile privind materialul tehnic pentru traducere simultanã, pentru înregistrarea dezbaterilor şi pentru vot electronic, precum şi cele privind echipamentul audiovizual sunt stabilite în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 8
Material informatic, servicii şi reţele
8.1. Guvernul statului gazda va furniza calculatoare, imprimante, reţeaua informatica interna securizata, conectarea la Internet, precum şi service-ul şi întreţinerea echipamentelor informatice, astfel încât sa asigure funcţionarea Secretariatului internaţional. Cantitãţile vor fi specificate în aranjamentul menţionat la art. 16.
8.2. Guvernul statului gazda va suporta valoarea a jumãtate din cheltuielile de transport (dus-întors) al materialelor informatice pe care Biroul Internaţional al Uniunii le va aduce la sediul congresului.
ART. 9
Importul documentelor Uniunii şi al altor materiale pentru congres
9.1. Guvernul statului gazda va oferi sprijin în ceea ce priveşte procedurile vamale de admitere temporarã pentru documentele şi materialele ce vor fi trimise de la Berna, necesare congresului.
9.2. Guvernul statului gazda va lua toate mãsurile pentru ca materialul şi accesoriile necesare sa fie disponibile cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii congresului.
ART. 10
Tipãrirea hotãrârilor congresului
Dupã congres, Uniunea va efectua tipãrirea hotãrârilor celui de-al 23-lea congres. Directorul general al Biroului Internaţional al Uniunii va notifica deciziile luate de cãtre congres tuturor guvernelor statelor membre ale Uniunii, conform art. 110.2.2 din Regulamentul general al UPU.
ART. 11
Scutirea de taxe poştale
11.1. Guvernul statului gazda va suporta şi va asigura prin intermediul biroului de posta special instalat la sediul congresului transportul:
a) pentru expedierile prin avion şi pachetele prioritare (cu regim internaţional):
- scrisorile de pana la 20 g;
- cãrţile poştale;
- alt gen de expedieri decât scrisorile de pana la 20 g, taxele de transport aerian pentru orice alte expedieri fiind suportate de participanţii la congres;
b) pentru expedierile de la sol:
- servicii interne: toate categoriile de expedieri prin posta pentru scrisori în limita greutatii autorizate, cat şi ale coletelor poştale pana la limita greutatii admise;
- servicii internaţionale: toate categoriile de expedieri prin posta pentru scrisori pana la limita greutatii admise;
c) pentru coletele serviciului internaţional transportate prin mijloace de suprafata:
- pana la greutatea maxima de 30 kg/sac.
ART. 12
Servicii medicale şi asigurãri
12.1. Guvernul statului gazda va pune la dispoziţie participanţilor un serviciu permanent de prim ajutor în cadrul locului de desfãşurare a congresului. Acest serviciu va fi asigurat în timpul orelor de lucru de cãtre personal medical specializat şi dotat cu materiale, servicii şi medicamente necesare.
12.2. Guvernul statului gazda va semna înţelegeri cu unitãţi medicale specializate în vederea oferirii asistenţei medicale necesare în caz de urgenta.
12.3. Guvernul statului gazda va lua mãsurile necesare pentru ca participanţii sa poatã încheia o asigurare de boala şi accidente (incluzând medicamente, servicii, îngrijire medicalã, cat şi spitalizare), pe toatã durata congresului, şi pentru o eventuala prelungire a sejurului acestora în România. Aceasta asigurare va fi facultativã şi suportarea cheltuielilor va reveni participanţilor.
ART. 13
Cazarea
13.1. Guvernul statului gazda va asigura rezervarea la hotel a camerelor necesare pentru primirea participanţilor şi a celor care îi însoţesc. Guvernul statului gazda se va strãdui sa ofere tuturor participanţilor condiţiile cele mai favorabile şi va comunica statelor membre ale Uniunii, cu 6 luni înainte de deschiderea congresului, o lista cuprinzând hoteluri.
13.2. Rezervari ferme se vor face cu 3 luni înaintea datei de deschidere a congresului, stabilitã la art. 1. Participanţii îşi vor achitã fiecare cazarea la hotel.
ART. 14
Privilegii şi imunitãţi
Funcţionarilor Uniunii şi reprezentanţilor membrilor Uniunii acreditaţi la congres li se aplica regimul prevãzut, pentru fiecare dintre aceste categorii, de Convenţia privind privilegiile şi imunitãţile instituţiilor specializate ale O.N.U., adoptatã la 21 noiembrie 1947, la care România este parte, cu respectarea rezervelor formulate de România la aceasta convenţie. Aspectele care nu sunt acoperite de aceasta convenţie vor face obiectul unor clarificãri ulterioare sau al unor aranjamente între pãrţi.
ART. 15
taxe şi drepturi
Bunurile şi serviciile pentru activitatea oficialã a congresului, suportate din contribuţia Uniunii, se vor scuti de taxa pe valoarea adãugatã prin restituire de la buget conform procedurii special aprobate.
ART. 16
Dispoziţii privind punerea în aplicare
16.1. Ministerul roman al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este responsabil de aplicarea acestui acord.
16.2. O înţelegere specialã între Compania Nationala "Posta Romana", la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul roman le are în calitate de acţionar, şi Biroul Internaţional al Uniunii va cuprinde dispoziţiile de aplicare, în special în ceea ce priveşte încãperile necesare, materialul şi echipamentul de birou.
ART. 17
Anexele şi amendamentele aduse acordului
17.1. Prezentul acord poate fi amendat prin acordul pãrţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu art. 18.
17.2. Toate amendamentele aduse prezentului acord vor fi anexate la acesta, din care vor face parte integrantã.
17.3. Anexele la prezentul acord fac parte integrantã din acesta.
ART. 18
Intrarea în vigoare
18.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data comunicãrii de cãtre partea romana a îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
18.2. Acordul va rãmâne în vigoare pana la finalizarea lucrãrilor congresului şi ulterior acestuia cat va fi necesar pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în dispoziţiile prezentului acord.
Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi corespunzãtor în acest scop, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 20 iunie 2003, în doua exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile romana şi franceza, textul în limba franceza fiind de referinta.

Pentru Guvernul României,
Dan Nica

Pentru Uniunea Poştalã Universala,
Thomas Leavey

ANEXA 1


──────
la acord
────────

CONTRIBUŢIA
Guvernului statului gazda pentru organizarea celui
de-al 23-lea Congres al Uniunii Poştale Universale

Bucureşti (România), 15 septembrie - 5 octombrie 2004

Nefiind exhaustiva, aceasta enumerare va fi completatã în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord.
1. Facilitãţi de spaţiu:
- sali de conferinţa pentru desfãşurarea lucrãrilor congresului;
- sali pentru desfãşurarea activitãţii Secretariatului congresului;
- birouri pentru preşedintele congresului, secretarul general şi secretarul general adjunct;
- sali pentru reuniuni restrânse, dacã este cazul;
- sala pentru serviciul religios.
2. Echipamente şi accesorii pentru birou:
- casute poştale pentru fiecare participant, delegat şi membru al Secretariatului congresului;
- echipament audiovizual necesar pentru sonorizare (microfoane, difuzoare) şi pentru prezentãrile audiovizuale (retroproiector, diapozitive, video, proiectie asistatã de calculator) şi pentru afisaj în sãlile de conferinţa;
- echipament pentru votul electronic;
- reţea informatica şi de telecomunicaţii;
- mobilier şi echipament de birou;
- puncte de lucru, respectiv calculatoare pentru membrii Secretariatului congresului (numãrul calculatoarelor se va stabili în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord);
- Guvernul statului gazda va furniza 50 de calculatoare conectate la Internet pentru uzul participanţilor şi acces la imprimanta, fax şi fotocopiere.
3. Personalul local:
Personalul (logistic şi tehnic) ce va fi pus la dispoziţia Secretariatului congresului va fi plãtit de Guvernul statului gazda.
Numãrul de persoane reprezentând personal pus la dispoziţia Secretariatului congresului de cãtre Guvernul statului gazda şi perioada de folosire a acestuia se vor stabili de comun acord între Guvernul statului gazda şi directorul general al Biroului Internaţional al Uniunii. Personalul local trebuie sa posede cunoştinţe lingvistice suficiente.
Orele de lucru se vor stabili în funcţie de nevoia asigurãrii unei desfasurari optime a congresului. Acestea vor putea, doar în mod excepţional, sa se extindã şi sambetele, duminicile şi în zilele de sãrbãtoare.
4. Servicii puse la dispoziţie de Guvernul statului gazda:
- serviciul telefonic intern va fi pus la dispoziţia participanţilor congresului împreunã cu o lista a numerelor de telefon necesare;
- pentru toţi participanţii comunicaţiile locale prin fax sau telefon se vor face gratuit din interiorul sediului congresului. De asemenea, Guvernul statului gazda nu va plati convorbirile telefonice internaţionale şi interurbane efectuate prin reţeaua fixa. Acestea vor fi suportate de cei interesaţi;
- pentru toţi participanţii accesul şi folosirea Internetului vor fi gratuite;
- 50 de telefoane mobile cu cartela cu numãr limitat de minute vor fi puse la dispoziţia Secretariatului internaţional;
- serviciul de paza şi securitate;
- transportul participanţilor la congres, între hoteluri şi locul de desfãşurare a congresului, şi, pentru VIP, transferul cu limuzine între aeroport şi hotel;
- doua maşini cu sofer vor fi puse la dispoziţia secretarului general şi a secretarului general adjunct;
- un serviciu de informaţii şi primire;
- serviciul de înregistrare a delegaţilor şi rezervarea centralizata la hotel;
- serviciul tehnic în sãlile de conferinţa, precum şi serviciul de întreţinere a echipamentelor informatice şi a celorlalte echipamente;
- serviciul de casute poştale (distribuirea poştei, cadourilor etc.) şi de transport intern (logistica);
- curãţenia şi întreţinerea salilor.

ANEXA 2
────────
la acord
────────

CONTRIBUŢIA
Uniunii pentru organizarea celui de-al 23-lea Congres
al Uniunii Poştale Universale

Bucureşti (România), 15 septembrie - 5 octombrie 2004

Nefiind exhaustiva, aceasta enumerare va fi completatã în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord.
1. Personalul Uniunii:
Perioada de folosire a personalului pus la dispoziţie de cãtre Uniune se va stabili de cãtre directorul general al Biroului Internaţional al Uniunii.
Orele de lucru se vor stabili în funcţie de nevoia asigurãrii unei desfasurari optime a congresului. Acestea vor putea, doar în mod excepţional, sa se extindã şi sambetele, duminicile şi în zilele de sãrbãtoare.
Interpreţii necesari pentru serviciul de traducere simultanã din sãlile de conferinţa vor fi recrutati de Uniune pe cheltuiala acesteia.
2. Echipamente şi accesorii:
Uniunea îşi va asuma cheltuielile referitoare la utilizarea, pe durata congresului, a echipamentului tehnic de traducere simultanã (instrumentele necesare interpretilor şi cele de transmisie, receptoarele şi difuzoarele), echipamentul necesar pentru înregistrarea dezbaterilor. Alegerea definitiva a furnizorului se va face de cãtre Uniune pe baza de licitaţie sau cerere de oferte.
Uniunea va suporta costurile hârtiei şi accesoriilor necesare pentru tipãrirea documentelor.
Uniunea va suporta cheltuielile ocazionate de închirierea aparaturii necesare fotocopierii documentelor la tipografia congresului şi în cadrul Secretariatului internaţional. Alegerea definitiva a furnizorului se va face de cãtre Uniune pe baza de licitaţie sau cerere de oferte.
3. Servicii puse la dispoziţia Uniunii:
- centru de documentare (punerea la dispoziţie a documentelor de lucru şi a documentelor de referinta). Personalul va fi pus la dispoziţie parţial de Uniune, parţial de Guvernul statului gazda.

────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016