Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE Nr. 40 din 24 mai 1995  pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producind efecte traumatice excesive sau care ar lovi fara discriminare, semnata de Romania la New York la 8 aprilie 1982    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE Nr. 40 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producind efecte traumatice excesive sau care ar lovi fara discriminare, semnata de Romania la New York la 8 aprilie 1982

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 29 mai 1995
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producind efecte traumatice excesive sau care ar lovi fãrã discriminare, semnatã de România la New York la 8 aprilie 1982.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 6 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

CONVENŢIE
privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producind efecte traumatice excesive sau care ar lovi fãrã discriminare*)
---------------------
*) Traducere.

Inaltele pãrţi contractante,
reamintind ca toate statele au datoria, potrivit Cartei Naţiunilor Unite, de a se abţine, în relaţiilor lor internaţionale, de la recurgerea la ameninţarea sau la folosirea forţei, fie impotriva suveranitãţii, integritãţii teritoriale sau independentei politice a oricãrui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite,
reamintind, totodatã, principiul general al protecţiei persoanelor civile contra efectelor ostilitãţilor,
bazindu-se pe principiul dreptului internaţional potrivit cãruia dreptul pãrţilor într-un conflict armat de a-şi alege metodele sau mijloacele de rãzboi nu este nelimitat, pe principiul care interzice folosirea în conflictele armate a armelor, proiectilelor şi materialelor, cît şi a metodelor de rãzboi de natura sa cauzeze suferinţe inutile,
reamintind, de asemenea, ca este interzis sa fie folosite metode sau mijloace de rãzboi concepute sa cauzeze sau care ar cauza pagube considerabile, de durata şi grave, mediului înconjurãtor natural,
confirmind hotãrîrea lor potrivit cãreia, în cazurile neprevãzute de prezenta convenţie şi de protocoalele-anexa sau de alte acorduri internaţionale, persoanele civile şi combatantii vor fi în permanenta sub protecţia şi autoritatea principiilor dreptului internaţional, asa cum rezulta din practicile stabilite, principiile umanitare şi exigenţele conştiinţei publice,
dorind sa contribuie la destinderea internationala, la încetarea cursei inarmarilor şi la instaurarea încrederii între state şi, în felul acesta, la realizarea aspiratiilor tuturor popoarelor de a trai în pace,
recunoscind importanta continuãrii tuturor eforturilor care sa contribuie la realizarea de progrese pe calea dezarmarii generale şi totale sub un control internaţional strict şi eficace,
reafirmind necesitatea continuãrii codificarii şi dezvoltãrii progresive a regulilor dreptului internaţional aplicabile conflictelor armate,
dorind sa interzicã sau sa limiteze în continuare folosirea unor categorii de arme clasice şi apreciind ca rezultatele pozitive obţinute în acest domeniu ar putea facilita principalele tratative de dezarmare în vederea încetãrii producţiei, stocãrii şi proliferarii unor asemenea arme,
subliniind interesul ca toate statele şi, îndeosebi, statele importante din punct de vedere militar sa devinã pãrţi la prezenta convenţie şi la protocoalele-anexa,
considerind ca Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite şi Comisia Naţiunilor Unite pentru Dezarmare pot decide sa examineze chestiunea unei posibile largiri a sferei de aplicare a interdictiilor sau a limitarilor cuprinse în prezenta convenţie şi în protocoalele-anexa,
considerind, totodatã, ca examinarea problemei adoptãrii de noi mãsuri privind interzicerea sau limitarea folosirii unor anumite categorii de arme clasice poate fi hotarita de Comitetul de Dezarmare,
au convenit cele ce urmeazã:
ART. 1
Sfera de aplicare
Prezenta convenţie şi protocoalele-anexa la acestea se aplica în situaţiile prevãzute în art. 2, comun Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor de rãzboi, inclusiv orice situaţie prevãzutã în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva.
ART. 2
Raporturi cu alte acorduri internaţionale
Nici o dispoziţie a prezentei convenţii sau a protocoalelor-anexa nu va fi interpretatã ca diminuînd alte obligaţii impuse pãrţilor de cãtre dreptul internaţional umanitar aplicabil în caz de conflict armat.
ART. 3
Semnarea
Prezenta convenţie va fi deschisã spre semnare tuturor statelor la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York, timp de 12 luni, începînd cu 10 aprilie 1981.
ART. 4
Ratificarea - acceptarea - aprobarea - aderarea
1. Prezenta convenţie este supusã ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii de cãtre semnatari. Orice stat care nu a semnat convenţia va putea sa adere la aceasta.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitarul convenţiei.
3. Fiecare stat va putea accepta sa fie legat de oricare dintre protocoalele-anexa la prezenta convenţie, cu condiţia ca în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenţie sa notifice depozitarului consimţãmîntul sau de a fi legat de cel puţin doua dintre aceste protocoale.
4. În orice moment dupã depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenţie, un stat poate notifica depozitarului consimţãmîntul de a fi legat de oricare protocol anexat la care nu este încã parte.
5. Orice protocol care leagã o inalta parte contractantã face parte integrantã din prezenta convenţie în ceea ce priveşte amintita parte.
ART. 5
Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii celui de-al douazecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru oricare stat care depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare dupã data depunerii celui de-al douazecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenţia va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii acestui instrument.
3. Fiecare dintre protocoalele-anexa la prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni de la data la care douãzeci de state vor fi notificat consimţãmîntul de a fi legate de acest protocol, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 sau ale paragrafului 4 ale art. 4 din prezenta convenţie.
4. Pentru oricare stat care notifica consimţãmîntul sau de a fi legat de un protocol-anexa la prezenta convenţie, dupã data la care douãzeci de state au notificat consimţãmîntul lor de a fi legate de acel protocol, protocolul va intra în vigoare dupã 6 luni de la data la care amintitul stat va fi notificat consimţãmîntul sau de a fi astfel legat.
ART. 6
Difuzarea
Inaltele pãrţi contractante se angajeazã sa difuzeze, cît mai larg posibil, în ţãrile lor, în timp de pace, cît şi în perioada de conflict armat, prezenta convenţie şi protocoalele-anexa la aceasta, la care sînt pãrţi şi, în special, sa includã studierea acestora în programele lor de instrucţie militarã, astfel încît aceste instrumente sa fie cunoscute de cãtre forţele lor armate.
ART. 7
Raporturi convenţionale între pãrţi de la intrarea în vigoare a convenţiei
1. Dacã una dintre pãrţile în conflict nu este legatã de un protocol-anexa la prezenta convenţie, pãrţile care sînt legate prin prezenta convenţie şi prin acel protocol rãmîn legate de acestea în relaţiile lor reciproce.
2. O inalta parte contractantã este legatã de prezenta convenţie şi de orice protocol-anexa în vigoare pentru ea, în orice situaţie prevãzutã la art. 1, în raporturile cu oricare alt stat care nu este parte la prezenta convenţie sau care nu este legat prin protocolul-anexa pertinent, dacã acest din urma stat accepta şi aplica prezenta convenţie sau protocolul pertinent şi notifica aceasta depozitarului.
3. Depozitarul va informa imediat inaltele pãrţi contractante interesate despre orice notificare primitã potrivit paragrafului 2 al prezentului articol.
4. Prezenta convenţie şi protocoalele-anexa la aceasta, prin care o inalta parte contractantã este legatã, se aplica oricãrui conflict armat impotriva amintitei pãrţi contractante, de tipul vizat în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, relative la protecţia victimelor de rãzboi:
a) cînd inalta parte contractantã este, de asemenea, parte la Protocolul adiţional I şi cînd o autoritate vizata în paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol s-a angajat sa aplice Convenţiile de la Geneva şi Protocolul adiţional I, în conformitate cu paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol, şi se angajeazã sa aplice, în ceea ce priveşte respectivul conflict, prezenta convenţie şi protocoalele pertinente-anexa; sau
b) cînd inalta parte contractantã nu este parte la Protocolul adiţional I şi cînd o autoritate de tipul vizat la alin. a) de mai sus accepta şi aplica, în ceea ce priveşte conflictul amintit, obligaţiile din Convenţiile de la Geneva, din prezenta convenţie şi din protocoalele pertinente-anexa.
Aceasta acceptare şi aceasta aplicare au, fata de conflictul amintit, efectele urmãtoare:

(i) Convenţiile de la Geneva, prezenta convenţie şi protocoalele
pertinente-anexa dobîndesc imediat efect pentru pãrţile în
conflict;
(ii) Amintita autoritate exercita aceleaşi drepturi şi se achitã de
aceleaşi obligaţii ca şi o inalta parte contractantã la Convenţiile
de la Geneva, la prezenta convenţie şi la protocoalele
pertinente-anexa;
(iii) Convenţiile de la Geneva, prezenta convenţie şi protocoalele
pertinente-anexa leagã, în egala mãsura, toate pãrţile în conflict.

Inalta parte contractantã şi autoritatea pot, de asemenea, sa convingã sa accepte şi sa aplice, pe baza de reciprocitate, obligaţiile enunţate în Protocolul adiţional I la Convenţiile de la Geneva.
ART. 8
Revizuire şi amendamente
1. a) Dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, oricare inalta parte contractantã poate propune, în orice moment, amendamente la prezenta convenţie sau la oricare dintre protocoalele-anexa prin care este legatã.
Orice propunere de amendament este comunicatã depozitarului, care notifica tuturor inaltelor pãrţi contractante, cerindu-le sa indice dacã este cazul sa convoace o conferinţa pentru examinarea ei.
Dacã o majoritate de cel puţin optsprezece înalte pãrţi contractante sînt de acord, depozitarul va trebui sa convoace în cel mai scurt timp o conferinţa la care vor fi invitate toate inaltele pãrţi contractante. Statele care nu sînt pãrţi la prezenta convenţie vor fi invitate la conferinţa în calitate de observatori.
b) Aceasta conferinţa va putea conveni amendamente care vor fi adoptate şi vor intra în vigoare în acelaşi mod ca prezenta convenţie şi protocoalele-anexa; totuşi, amendamentele la prezenta convenţie nu vor putea fi adoptate decît de inaltele pãrţi contractante, iar amendamentele la un protocol-anexa nu vor putea fi adoptate decît de inaltele pãrţi contractante care sînt legate prin acest protocol.
2. a) Dupã intrarea în vigoare a acestei convenţii, oricare inalta parte contractantã poate propune, în orice moment, protocoale adiţionale privind alte categorii de arme clasice care nu sînt acoperite de prezentele protocoale. Orice propunere de protocol adiţional este comunicatã depozitarului, care o notifica tuturor inaltelor pãrţi contractante în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 din prezentul articol. Dacã o majoritate de cel puţin optsprezece înalte pãrţi contractante sînt de acord, depozitarul va convoca, în cel mai scurt timp, o conferinţa la care toate statele vor fi invitate.
b) Aceasta conferinţa va putea, cu deplina participare a tuturor statelor reprezentate la conferinţa, sa aprobe protocoalele adiţionale care vor fi adoptate în acelaşi mod ca şi prezenta convenţie, vor fi anexate la aceasta şi vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 ale art. 5 din prezenta convenţie.
3. a) Dacã, 10 ani dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, nu a fost convocatã nici o conferinţa potrivit alin. a) al paragrafului 1 sau alin. a) al paragrafului 2 ale prezentului articol, orice inalta parte contractantã va putea cere depozitarului sa convoace o conferinţa la care vor fi invitate toate inaltele pãrţile contractante pentru examinarea sferei de aplicare a convenţiei şi a protocoalelor-anexa şi studierea oricãrei propuneri de amendare a prezentei convenţii şi a protocoalelor existente. Statele care nu sînt pãrţi la prezenta convenţie vor fi invitate la conferinţa în calitate de observatori. Conferinţa va putea aproba amendamente care vor fi adoptate şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. b) al paragrafului 1 de mai sus.
b) Conferinţa va examina, de asemenea, orice propunere de protocoale adiţionale privind alte categorii de arme clasice neacoperite de protocoalele-anexa existente. Toate statele reprezentate la conferinţa vor putea participa, cu toate drepturile, la aceasta examinare. Protocoalele adiţionale vor fi adoptate în acelaşi mod ca şi prezenta convenţie, vor fi anexate la ea şi vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 ale art. 5 din prezenta convenţie.
c) Conferinţa amintita va putea examina, dacã este cazul, sa prevadã convocarea unei noi conferinţe, la cererea unei înalte pãrţi contractante, în cazul în care, dupã o perioada similarã celei vizate la alin. a) al paragrafului 3 din prezentul articol, nici o conferinţa nu a fost convocatã în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 sau cu alin. a) al paragrafului 2 din prezentul articol.
ART. 9
Denunţarea
1. Oricare inalta parte contractantã poate denunta prezenta convenţie sau oricare dintre protocoalele-anexa, notificind decizia sa depozitarului.
2. Denunţarea astfel facuta nu va produce efect decît dupã un an de la primirea de cãtre depozitar a notificãrii sau denunţãrii. Dacã, totuşi, la expirarea termenului de un an, inalta parte contractantã denuntatoare se afla într-o situaţie vizata în art. 1, ea rãmîne legatã prin obligaţiile convenţiei şi ale protocoalelor pertinente-anexa pînã la încetarea conflictului armat sau a ocupaţiei şi, în orice caz, pînã la încheierea operaţiunilor de eliberare definitiva, de repatriere sau de stabilire a persoanelor protejate de regulile dreptului internaţional aplicabile în caz de conflict armat şi, în cazul oricãrui protocol-anexa la prezenta convenţie, conţinînd dispoziţii privind situaţiile în care activitãţile de menţinere a pãcii, de observare sau funcţii similare sînt exercitate de forte sau misiuni ale Naţiunilor Unite în regiunea respectiva, pînã la terminarea acestor activitãţi.
3. Orice denunţare a prezentei convenţii se va aplica deopotrivã tuturor protocoalelor-anexa ale cãror obligaţii au fost acceptate de cãtre inalta parte contractantã.
4. Denunţarea nu va avea efecte decît fata de inalta parte contractantã care denunta.
5. Denunţarea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja contractate, într-un conflict armat prevãzut de prezenta convenţie şi de protocoalele-anexa, de cãtre inalta parte contractantã denuntatoare, pentru orice act comis înainte ca denunţarea amintita sa devinã efectivã.
ART. 10
Depozitarul
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei convenţii şi al protocoalelor-anexa.
2. În afarã de exercitarea funcţiilor sale obişnuite, depozitarul va notifica tuturor statelor:
a) semnãturile la prezenta convenţie, în conformitate cu art. 3;
b) instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenţie, depuse în conformitate cu art. 4;
c) notificãrile de acceptare a obligaţiilor din protocoalele-anexa la prezenta convenţie, în conformitate cu art. 5;
d) datele de intrare în vigoare a prezentei convenţii şi a fiecãruia dintre protocoalele-anexa, în conformitate cu art. 5;
e) notificãrile de denunţare primite în conformitate cu art. 9 şi datele la care ele dobîndesc efect.
ART. 11
Texte autentice
Originalul prezentei convenţii şi originalele protocoalelor-anexa, ale cãror texte în limbile: arabã, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt în mod egal autentice, vor fi depuse la depozitar, care va transmite copii certificate tuturor statelor.

PROTOCOL
privind fragmentele nedetectabile

(PROTOCOLUL I)
Este interzis sa se foloseascã orice arma al carei efect principal este ranirea prin fragmente care nu sînt detectabile prin raze X în corpul uman.

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi a
altor dispozitive

(PROTOCOLUL II)
ART. 1
Sfera de aplicare practica
Prezentul protocol priveşte folosirea pe sol a minelor, a armelor-capcana şi altor dispozitive definite în continuare, inclusiv minele amplasate pentru interzicerea accesului la plaje, a traversarii cãilor navigabile sau a cursurilor de apa, dar ele nu se aplica în cazul folosirii minelor antinava folosite pe mare sau pe cãile navigabile interioare.
ART. 2
Definiţii
În scopurile prezentului protocol, se înţelege:
1. Prin mina, orice dispozitiv plasat sub sol, pe sol sau în apropiere de sol sau alta suprafata, conceput pentru a fi detonat sau explodat prin prezenta, apropierea sau contactul cu o persoana sau vehicul, şi prin mine amplasate de la distanta, orice mina, astfel definitã, lansata de cãtre o piesa de artilerie, lansatoare de rachete, mortiere sau dispozitive similare sau lansata dintr-o aeronava.
2. Prin arma-capcana, orice dispozitiv sau material conceput, construit sau adaptat pentru a ucide sau rani şi care acţioneazã neasteptat, cînd o persoana deplaseaza un obiect în aparenta inofensiv, sau se apropie de el sau efectueazã o acţiune în aparenta fãrã pericol.
3. Prin alte dispozitive, muniţii şi dispozitive amplasate manual şi concepute pentru a ucide, rani sau produce pagube şi care sînt declansate prin comanda de la distanta sau în mod automat dupã un anumit timp.
4. Prin obiectiv militar, în mãsura în care se au în vedere bunurile, orice bun care, prin natura sa, amplasare, destinaţie sau utilizare aduce o contribuţie efectivã la acţiunea militarã şi a cãrui distrugere parţialã sau totalã, capturare sau neutralizare oferã, în condiţiile concrete existente, un avantaj militar sigur.
5. Prin bunuri cu caracter civil, toate bunurile care nu sînt obiective militare în sensul paragrafului 4.
6. Prin înregistrare, o operaţie de ordin material, administrativ şi tehnic, menita sa culeagã, pentru a fi consemnate în documente oficiale, toate informaţiile disponibile care permit localizarea cu usurinta a cimpurilor de mine, a minelor şi a armelor-capcana.
ART. 3
Restrictii generale pentru folosirea minelor, a armelor-capcana sau a altor
dispozitive
1. Prezentul articol se aplica:
a) minelor;
b) armelor-capcana;
c) altor dispozitive.
2. Este interzisã, în orice împrejurãri, îndreptarea armelor, la care se referã prezentul articol, impotriva populaţiei civile în general sau impotriva civililor în mod individual, în acţiuni ofensive, defensive sau de represalii.
3. Folosirea fãrã discriminare a armelor la care se referã prezentul articol este interzisã. Prin folosirea fãrã discriminare se înţelege amplasarea acestor arme:
a) în alta parte decît asupra unui obiectiv militar sau în direcţia acestuia; sau
b) care implica o metoda sau un mijloc de transport la tinta, ce nu poate fi directionat asupra unui obiectiv militar specific; sau
c) care pot provoca, în mod incidental, pierderi de vieţi omeneşti în rindul populaţiei civile, raniri ale persoanelor civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau o combinatie între aceste pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct asteptat.
4. Toate precautiile posibile vor fi luate pentru protecţia civililor fata de efectele armelor cãrora li se aplica prezentul articol. Prin precautii posibile se înţelege acelea care sînt practicabile sau sînt practic posibil de luat, ţinînd seama de toate condiţiile existente în acel moment, îndeosebi de consideratiile de ordin umanitar şi de ordin militar.
ART. 4
Restrictii privind folosirea minelor, altele decît minele amplasate de la
distanta, a armelor-capcana şi a altor dispozitive în zonele locuite
1. Prezentul articol se aplica:
a) minelor, altele decît minele amplasate de la distanta;
b) armelor-capcana, şi
c) altor dispozitive.
2. Este interzisã folosirea armelor, la care se aplica prezentul articol, în orice oraş, orice sat sau orice alta zona unde se afla o concentrare similarã de persoane civile şi unde nu sînt angajate lupte între forte terestre, sau acestea nu par sa fie iminente, cu excepţia cazurilor în care:
a) ele sînt amplasate asupra unui obiectiv militar sau în apropierea imediata a unui obiectiv militar aparţinînd unei pãrţi adverse sau sub controlul acesteia; sau
b) au fost luate mãsuri pentru protecţia populaţiei civile impotriva efectelor lor, de exemplu prin afişarea de avertismente, plasarea de sentinele, difuzarea de avertismente sau instalarea de împrejmuiri.
ART. 5
Restrictii în folosirea minelor amplasate de la distanta
1. Folosirea minelor amplasate de la distanta este interzisã, cu excepţia cazurilor cînd aceste mine sînt utilizate numai într-o zona care constituie un obiectiv militar sau care conţine obiective militare şi dacã:
a) amplasarea lor este înregistratã cu exactitate în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 din art. 7; sau
b) fiecare dintre mine este prevãzutã cu un mecanism eficace de neutralizare, adicã cu un mecanism de autodeclansare conceput pentru dezamorsare sau pentru autodistrugere, atunci cînd exista motive sa se creadã ca nu va mai folosi scopurilor militare pentru care a fost amplasata sau un mecanism telecomandat conceput pentru dezamorsare sau distrugere, atunci cînd aceasta nu mai serveşte scopurilor militare pentru care a fost amplasata.
2. Un preaviz efectiv va fi dat oricãrei lansari de mine amplasate de la distanta, care ar putea avea efecte pentru populaţia civilã, cu excepţia cazurilor cînd împrejurãrile nu permit aceasta.
ART. 6
Interzicerea folosirii anumitor arme-capcana
1. Fãrã a prejudicia regulile dreptului internaţional aplicabil în conflictele armate privind actele de viclenie şi perfidie, este interzisã, în orice condiţii, folosirea:
a) oricãror arme-capcana avînd forma unor obiecte portabile, aparent inofensive, care sînt în mod special concepute şi construite pentru a conţine o incarcatura exploziva şi care produc o detonare, cînd sînt deplasate sau prin apropiere de ele, sau
b) armelor-capcana ataşate sau asociate în orice fel cu:
(i) embleme, semne sau semnale protectoare, recunoscute pe plan
internaţional;
(ii) bolnavi, rãniţi sau persoane decedate;
(iii) locuri de inhumare, incinerare sau morminte;
(iv) instalaţii, material, furnituri sau mijloace de transport sanitar;
(v) jucarii de copii sau alte obiecte portabile sau produse special
destinate pentru alimentaţia, sãnãtatea, igiena, îmbrãcãmintea sau
educaţia copiilor;
(vi) alimente şi bãuturi;
(vii) ustensile de bucatarie sau aparate menajere, cu excepţia celor din
instalaţiile militare, din locurile militare şi din depozitele de
aprovizionare militarã;
(viii) obiecte al cãror caracter religios este indiscutabil;
(xi) monumente istorice, lucrãri de arta sau locuri de cult, care
constituie patrimoniul cultural şi spiritual al popoarelor;
(x) animale sau cadavrele acestora.
2. Este interzisã, în orice condiţii, folosirea armelor-capcana care sînt concepute sa cauzeze raniri sau suferinţe inutile.
ART. 7
Înregistrarea şi publicarea amplasarii cimpurilor de mine, a minelor şi a armelor-capcana
1. Pãrţile într-un conflict vor inregistra amplasarea:
a) tuturor cimpurilor de mine preplanificate, instalate de cãtre ele;
b) tuturor zonelor în care ele au utilizat pe scara larga şi au preplanificat folosirea de arme-capcana.
2. Pãrţile se vor strãdui sa înregistreze locurile de amplasare a tuturor altor cîmpuri de mine, a minelor şi a armelor-capcana pe care ele le-au plantat sau amplasat.
3. Toate aceste înregistrãri vor fi reţinute de cãtre pãrţi, care vor trebui:
a) imediat dupã încetarea ostilitãţilor active:
(i) sa ia toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare, inclusiv
folosirea unor astfel de înregistrãri, pentru protecţia civililor
impotriva efectelor cimpurilor de mine, minelor şi
armelor-capcana; şi fie
(ii) în cazul în care forţele nici unei pãrţi nu se afla pe teritoriul
partii adverse, sa schimbe între ele şi sa furnizeze secretarului
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite toate informaţiile de
care dispun privind amplasarea cimpurilor de mine, minelor şi
armelor-capcana ce se gãsesc pe teritoriul partii adverse; sau
(iii) de îndatã ce forţele pãrţilor vor fi retrase total din teritoriul
partii adverse, sa furnizeze partii adverse amintite şi
secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite toate
informaţiile pe care le deţin privind dispunerea cimpurilor de
mine, minelor şi armelor-capcana ce se gãsesc pe teritoriul
acestei pãrţi adverse;
b) cînd o forta sau o misiune a Naţiunilor Unite îşi exercita funcţiile într-o zona sau anumite zone, sa furnizeze autoritãţii menţionate în art. 8 informaţiile cerute prin acest articol;
c) în mãsura posibilului, prin acord reciproc, sa asigure publicarea de informaţii privind amplasarea cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana, în special, în acordurile de încetare a ostilitãţilor.
ART. 8
Protecţia misiunilor Naţiunilor Unite impotriva efectelor cimpurilor de
mine, minelor şi armelor-capcana
1. Cînd o forta sau o misiune a Naţiunilor Unite îndeplineşte funcţii de menţinere a pãcii, de observare sau funcţii similare într-o zona, fiecare parte în conflict trebuie, dacã a fost solicitatã de şeful forţei sau misiunii Naţiunilor Unite din zona respectiva, în mãsura în care poate:
a) sa înlãture sau sa facã inofensive toate armele-capcana sau minele din zona respectiva;
b) sa ia mãsurile necesare pentru protecţia forţei sau misiunii Naţiunilor Unite impotriva efectelor cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana, în timp ce aceasta îşi îndeplineşte sarcinile; şi
c) sa punã la dispoziţia şefului forţei sau misiunii Naţiunilor Unite din zona respectiva toate informaţiile de care dispune privind amplasarea cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana ce se gãsesc în aceasta zona.
2. Cînd o misiune de ancheta a Naţiunilor Unite îşi exercita funcţiile într-o zona, partea în conflictul în cauza trebuie sa-i acorde protecţie, cu excepţia situaţiilor cînd, datoritã mãrimii acestei misiuni, ea nu este în mãsura sa o facã în mod satisfãcãtor. În acest caz, ea trebuie sa punã la dispoziţia şefului misiunii informaţiile de care dispune privind amplasarea cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana care se afla în aceasta zona.
ART. 9
Cooperarea internationala pentru îndepãrtarea cimpurilor de mine, a minelor
şi a armelor-capcana
Dupã încetarea ostilitãţilor active, pãrţile se vor strãdui sa încheie un acord, atît între ele cît şi, dacã este cazul, cu alte state sau organizaţii internaţionale, privind comunicarea de informaţii şi acordarea de asistenta tehnica şi materialã - inclusiv, dacã împrejurãrile o permit, organizarea de operaţii comune - necesare pentru îndepãrtarea sau neutralizarea într-un alt mod a cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana instalate în timpul conflictului.

ANEXA TEHNICA
la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi a altor dispozitive (Protocolul II)
Principii de înregistrare
Cînd protocolul prevede obligaţia de înregistrare a amplasarii cimpurilor de mine, minelor şi armelor-capcana, vor trebui respectate urmãtoarele principii:
1. În ceea ce priveşte cimpurile de mine preplanificate şi folosirea pe scara larga şi preplanificata a armelor-capcana:
a) se vor întocmi harti, schite sau alte documente pentru indicarea întinderii cimpurilor de mine sau a zonei în care au fost amplasate arme-capcana; şi
b) se va preciza amplasarea cimpurilor de mine sau a zonei cu arme-capcana prin raportare la coordonatele unui punct de referinta unic şi la dimensiunile estimate ale zonei conţinînd mine şi arme-capcana, raportate la acest punct de referinta unic.
2. În ceea ce priveşte celelalte cîmpuri de mine, mine şi arme-capcana, puse sau amplasate:
În mãsura posibilului se vor inregistra informaţiile pertinente specificate la paragraful 1 de mai sus, pentru a permite localizarea zonelor conţinînd cîmpuri de mine, mine şi arme-capcana.

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare
(PROTOCOLUL III)
ART. 1
Definiţii
În scopurile prezentului protocol:
1. Prin arma incendiara se înţelege orice arma sau munitie care este în mod esenţial conceputã sa dea foc unor obiecte sau sa cauzeze arsuri persoanelor prin acţiunea flacarilor, caldurii sau unei combinatii între flacari şi caldura, produse printr-o reactie chimica a unei substanţe lansate asupra unei tinte.
a) Armele incendiare pot lua forma, spre exemplu, aruncatoarelor de flacari, fugaselor, obuzelor, rachetelor, grenadelor, minelor, bombelor sau a altor containere cu substanţe incendiare;
b) armele incendiare nu cuprind:
(i) munitiile care pot avea efecte incendiare intimplatoare, spre
exemplu, munitiile iluminante, trasoarele, fumigenele sau
sistemele de semnalizare;
(ii) muniţii care sînt concepute sa combine efectele de penetrare, de
suflu sau de fragmentare cu un efect incendiar, de exemplu,
proiectilele perforante, obuzele cu fragmente, bombele explozive
şi munitiile similare cu efecte combinate în care efectul
incendiar nu vizeazã în mod expres cauzarea de arsuri
persoanelor, ci obiectivele militare, spre exemplu, vehicule
blindate, aeronave şi instalaţii sau mijloace de sprijin
logistic.
2. Prin concentrarea de civili se înţelege o concentrare de civili, fie ea permanenta sau temporarã, asa cum exista în pãrţile locuite ale marilor oraşe, oraşelor sau satelor locuite, sau ca acelea din lagare şi coloane de refugiati sau evacuati, sau grupuri de nomazi.
Prin obiectiv militar se înţelege, în mãsura în care sînt vizate, bunuri, orice bun care, prin natura, amplasarea, destinaţia sau utilizarea sa are o contribuţie efectivã la acţiunea militarã, şi a cãrui distrugere totalã sau parţialã, captura sau neutralizare oferã, în condiţiile date, un avantaj militar precis.
4. Prin bunuri cu caracter civil se înţelege toate bunurile care nu sînt obiective militare, în sensul paragrafului 3.
5. Prin precautii posibile se înţelege precautiile care sînt practicabile sau care sînt practic posibil de luat, avînd în vedere toate condiţiile date, inclusiv considerentele de ordin umanitar şi de ordin militar.
ART. 2
Protecţia civililor şi a obiectivelor civile
1. Este interzis în orice împrejurare ca populaţia civilã ca atare, civili izolati sau bunuri cu caracter civil sa facã obiectul unui atac cu arme incendiare.
2. Este interzis, în orice împrejurare, ca un obiectiv militar, situat în interiorul unei concentrari de civili sa facã obiectul unui atac cu arme incendiare lansate din aer.
3. Este interzis, de asemenea, ca un obiectiv militar situat în interiorul unei concentrari de civili sa facã obiectul unui atac cu arme incendiare, altele decît armele incendiare lansate din aer, exceptind cazul cînd un asemenea obiectiv militar este separat în mod clar de concentrarea de civili şi cînd au fost luate toate precautiile posibile pentru limitarea efectelor incendiare la obiectivul militar şi pentru evitarea şi, în orice caz, minimalizarea pierderilor accidentale de vieţi omeneşti în rindul populaţiei civile, ranirilor care pot fi cauzate civililor şi pagubele ocazionate bunurilor cu caracter civil.
4. Este interzis ca pãdurile şi alte tipuri de acoperiri vegetale sa facã obiectul atacurilor cu arme incendiare, exceptind cazurile cînd aceste elemente naturale sînt utilizate pentru acoperirea, disimularea sau camuflarea combatanţilor sau a altor obiective militare, sau cînd acestea constituie ele însele obiective militare.
--------------------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016