Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 31 decembrie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pentru creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumã de 32.056,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 32.056,3 milioane lei.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008 este prevãzutã în anexa nr. 2/03.
(4) Sumele alocate din credite externe, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 3
Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008 sunt în sumã de 32.056,3 milioane lei şi se prezintã astfel:


- milioane lei -
VENITURI-TOTAL ────────────────
32.056,3
din care:
Venituri curente 30.676,7
din acestea:
Contribuţii de asigurãri 30.501,8
din care:
- contribuţiile angajatorilor 21.062,1
- contribuţiile asiguraţilor 9.439,7
din care:
- contribuţia la fondul de pensii
administrat privat (se scade) - 834,5
Venituri nefiscale 174,9
Subvenţii 1.379,6CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 4
Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008, în sumã de 32.056,3 milioane lei, în structurã economicã, se prezintã astfel:


- milioane lei -
CHELTUIELI-TOTAL ─────────────────
32.056,3
din care:
1. Cheltuieli curente 32.041,2
a) cheltuieli de personal 118,0
b) bunuri şi servicii 280,8
c) dobânzi 12,2
d) transferuri între unitãţi
ale administraţiei publice 1,1
e) alte transferuri 3,0
f) asistenţã socialã 31.626,1
2. Cheltuieli de capital 11,8
3. Rambursãri de credite 3,3ART. 5
(1) Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008, în structurã funcţionalã, pe capitole, se prezintã astfel:


- milioane lei -
1. Asigurãri şi asistenţã socialã ─────────────────
32.004,5
2. Asigurãri şi asistenţã socialã
pentru accidente de muncã şi boli profesionale 51,8(2) În anul 2008, din bugetul asigurãrilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnã şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numãr de pânã la 550.000 de locuri, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnã.
(3) Din numãrul total de 450.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale un numãr de pânã la 10.000 de locuri.
(4) În anul 2008 se pot acorda gratuit pânã la 60.000 de bilete, conform reglementãrilor în vigoare, persoanelor ale cãror drepturi sunt stabilite prin lege.
(5) Durata sejurului unui bilet de odihnã în anul 2008 este de 6 zile.
(6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnã aceluiaşi beneficiar.
(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi pensionarilor, de cãtre casele teritoriale de pensii.
(8) Biletele de odihnã finanţate în anul 2008 din bugetul asigurãrilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, dupã deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recupereazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, de la capitolul "Asigurãri şi asistenţã socialã" la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" din prevederile bugetului pe anul 2009.
(9) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individualã sunt cele stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cãrora se acordã bilete de odihnã prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(10) Biletele de odihnã şi de tratament balnear acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, dupã caz, şi copii minori care urmeazã cursurile de zi ale unei instituţii de învãţãmânt preuniversitar, acreditatã conform legii, dacã însoţesc titularii de drept.
(11) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse poate stabili împreunã cu Ministerul Apãrãrii, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii numãrul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plãtitã de aceştia fiind stabilitã în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurãri sociale de stat, diferenţa fiind suportatã din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
(12) Tarifele practicate de unitãţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
(13) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse în anul 2008 se recupereazã pentru anul 2007 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnã finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi contribuţia încasatã de la beneficiarii acestora.
ART. 6
(1) Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2008 sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008.
(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumã de 51,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 51,8 milioane lei.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj

ART. 7
(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2008, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumã de 1.957,3 milioane lei, la cheltuieli în sumã de 1.838,2 milioane lei, cu un excedent de 119,1 milioane lei.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2008, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
(4) Sumele alocate din credite externe, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
(5) Bugetul centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevãzute în anexa nr. 6/04.
(6) În anul 2008, suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite, conform prevederilor <>art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceastã sumã este de 1,5 milioane lei.
ART. 8
(1) Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2008.
(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumã de 209,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 154,0 milioane lei, cu un excedent de 55,6 milioane lei.

CAP. V
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 9
(1) În bugetul asigurãrilor sociale de stat şi în bugetul asigurãrilor pentru şomaj sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
ART. 10
(1) În vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursãrilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, pe parcursul întregului an 2008.
(2) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 11
(1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurãrilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de pânã la 1,03% asupra sumelor virate şi se suportã din bugetele din care se finanţeazã drepturile respective.
(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipãrirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordã în temeiul <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
ART. 12
(1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectueazã din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna ianuarie 2009.
(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008 instituţiile publice prevãzute la alin. (1) asigurã plata premiului anual aferent anului 2007.
ART. 13
Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, va fi în sumã fixã de 500 lei, ce se indexeazã odatã cu inflaţia.
ART. 14
(1) Valoarea punctului de pensie, stabilitã potrivit prevederilor <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2008.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.
ART. 15
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.
ART. 16
(1) În baza <>art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã:
A. În perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:
a) pentru condiţii normale de muncã 29%;
b) pentru condiţii deosebite de muncã 34%;
c) pentru condiţii speciale de muncã 39%.
B. Începând cu 1 decembrie 2008:
a) pentru condiţii normale de muncã 27,5%;
b) pentru condiţii deosebite de muncã 32,5%;
c) pentru condiţii speciale de muncã 37,5%.
(2) Cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale, datoratã potrivit <>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncã.
(3) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. (2) este inclusã şi cota de 2% aferentã fondurilor de pensii administrate privat, prevãzutã de <>Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Cotele prevãzute la alin. (1) lit. B se aplicã începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.
ART. 17
(1) În baza <>art. 29 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificãrile ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc urmãtoarele cote ale contribuţiilor:
a) contribuţia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 26 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie şi 0,5% începând cu luna decembrie;
b) contribuţia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 27 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 0,5%;
c) contribuţia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj conform <>art. 28 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie;
d) contribuţia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 , cu modificãrile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.
ART. 18
Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
ART. 19
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 20
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurãrile pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin <>Legea nr. 200/2006 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 21
(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã, potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi este obligat sã raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
ART. 22
Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BODGAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 31 decembrie 2007.
Nr. 387.

ANEXA 1/03


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2008

- SINTEZA -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │32.056.291│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │30.676.722│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │30.501.780│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │21.062.052│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │21.020.237│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 41.815│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 9.439.728│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 9.952.319│
│ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 312.417│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 9.500│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care incheie asigurarea │ 2│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │ -834.510│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 174.942│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.322│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.000│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã│ │
│ │şi boli profesionale │ 10.000│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 322│
│ 05 │Venituri din dobânzi ale bugetului asigurãrilor │ │
│ │sociale de stat │ 322│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 164.620│
│3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 74.620│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnã │ 74.620│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 90.000│
│ 50 │Alte venituri │ 90.000│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ 1.379.569│
│4200 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 1.379.569│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 1.379.569│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat │ 1.379.569│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │32.004.474│
│ 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 51.817│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │32.056.291│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.841│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │32.056.291│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.841│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.004.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │31.989.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 88.794│
│ 01 │Salarii de bazã │ 56.671│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.700│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2.300│
│ 04 │Spor de vechime │ 8.500│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 400│
│ 06 │Alte sporuri │ 800│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.200│
│ 08 │Fond de premii │ 5.000│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 4.723│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 300│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 200│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.000│
│ 03 │Contribuţii │ 24.249│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.836│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.770│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.315│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 354│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 753│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 221│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 279.872│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.980│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.500│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 335│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.000│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 837│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.350│
│ 06 │Piese de schimb │ 503│
│ 07 │Transport │ 59│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7.000│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 283│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 15.113│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.000│
│ 03 │Hranã │ 232│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 232│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 558│
│ 01 │Medicamente │ 330│
│ 02 │Materiale sanitare │ 228│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.378│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.275│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.150│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 3.000│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 150│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 122│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 41│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.679│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 24│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 24│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 237.688│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 12│
│ 04 │Chirii │ 2.500│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 216.897│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.279│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.178│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.178│
│ 03 │Alte dobânzi │ 10.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 10.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │31.584.716│
│ 01 │Asigurãri sociale │30.985.344│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 599.372│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 256.742│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 342.630│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.398│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.398│
│ 01 │Active fixe │ 9.818│
│ 01 │Construcţii │ 6.316│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 302│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 2.700│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.580│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 3.267│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 3.267│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru batrâneţe │30.985.344│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în vârstã │ 342.630│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 256.742│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 419.758│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 216.897│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 202.861│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 51.817│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.865│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.569│
│ 02 │Salarii de merit │ 31│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15│
│ 04 │Spor de vechime │ 385│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 15│
│ 07 │Ore suplimentare │ 250│
│ 08 │Fond de premii │ 236│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 214│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 100│
│ 03 │Contribuţii │ 1.087│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 726│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 76│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 229│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 14│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 32│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ 32│
│ │salariale │ 10│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 689│
│ 01 │Furnituri de birou │ 24│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 71│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 24│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 95│
│ 06 │Piese de schimb │ 14│
│ 07 │Transport │ 2│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 190│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 8│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 251│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 67│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 67│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 7│
│ 02 │Deplasãri în strãinatate │ 3│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 13│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 6│
│ 13 │Pregatire profesionalã │ 11│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 170│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 170│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.148│
│ 21 │Transferuri din bugetul asigurãrilor sociale de stat │ │
│ │cãtre bugetul fondului naţional unic de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate reprezentând contribuţia │ │
│ │persoanelor aflate în concediu medical din cauzã de │ │
│ │accident de muncã sau boalã profesionalã │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.000│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 41.348│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 41.348│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 35.136│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 6.212│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│
│ 01 │Active fixe │ 400│
│ 01 │Construcţii │ 200│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 200│
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 34.003│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.234│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 14.769│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 7.253│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 1.240│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 3.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 3.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 6.321│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.321│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 2/03


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe
titluri de cheltuieli
pe anul 2008


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │32.041.526│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 281.141│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.788│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.788│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.008.764│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │31.990.109│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.172│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.584.716│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.388│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.388│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6900 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 51.817│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │32.056.291│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.841│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.004.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │31.989.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 279.872│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.584.716│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.398│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.398│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │30.985.344│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 342.630│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 256.742│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 419.758│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 216.897│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 202.861│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 51.817│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 34.003│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.234│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 14.769│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 7.253│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 1.240│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 3.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 3.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 6.321│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.321│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 4.290│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.290│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 3/03


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
DE ŞANSE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz
pe anul 2008
(sumele alocate din credite externe)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990│
│ 01 │Active fixe │ 3.990│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 740│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.250│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.290│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990│
│ 01 │Active fixe │ 3.990│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.250│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 4.290│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 4.290│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 4/03


Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei

Numãrul maxim de posturi şi fondul
aferent salariilor de bazã
pe anii 2007-2008
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE DE STAT)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ │ Numãr │ Salariu │Modificarea│ Numãr │ Fond │
│ │ maxim │mediu de │ numãrului │ maxim │ aferent │
│ │ de │ bazã în │de posturi │ de │salariilor│
│ │posturi│ luna │ în anul │posturi│ de bazã │
│ │în anul│decembrie│ 2008 faţã │în anul│ pe anul │
│ │ 2007 │ 2007 │ de anul │ 2008 │ 2008 │
│ │ │ (lei) │ 2007 │ │(mii lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │5=(2*4*12 │
│ │ │ │ │ │luni)/1000│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL: │ 4.337│ │ │ 4.337│ 59.240│
│din care: │ │ │ │ │ │
│6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - BUGETUL │ │ │ │ │ │
│ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 4.181│ │ │ 4.181│ 56.671│
│din care: │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã │ 1│ │ │ 1│ 73│
│ │ │ │ │ │ │
│Preşedinte (Casa Naţionalã de Pensii şi Asigurãri Sociale) │ 1│ 6.068│ │ 1│ 73│
│III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5│ 105│
│ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)│ 1│ 1.380│ │ 1│ 17│
│Director de cabinet │ 1│ 2.511│ │ 1│ 30│
│Consilier (consilier personal) │ 1│ 2.511│ │ 1│ 30│
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.542│ │ 1│ 19│
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) │ 1│ 845│ │ 1│ 10│
│V. A. Funcţii publice generale │ 3.248│ │ -3│ 3.245│ 44.995│
│ │ │ │ │ │ │
│1. Inalţi funcţionari publici │ 2│ │ │ 2│ 90│
│Secretar general │ 1│ 4.010│ │ 1│ 48│
│Secretar general adjunct │ 1│ 3.531│ │ 1│ 42│
│2. Funcţii publice de conducere │ 433│ │ │ 433│ 9.108│
│Director │ 9│ 1.860│ │ 9│ 201│
│Director adjunct │ 3│ 1.860│ │ 3│ 67│
│Şef serviciu │ 24│ 1.860│ │ 24│ 536│
│Şef birou │ 4│ 1.860│ │ 4│ 89│
│Director executiv │ 42│ 1.742│ │ 42│ 878│
│Director executiv adjunct │ 85│ 1.742│ │ 85│ 1.777│
│Şef serviciu, şef administraţie financiarã - nivel oraş │ 228│ 1.742│ │ 228│ 4.766│
│Şef birou, şef administraţie financiarã-nivel comunã │ 38│ 1.742│ │ 38│ 794│
│3. Funcţii publice de execuţie │ 2.813│ │ -3│ 2.810│ 35.797│
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.525│ │ -3│ 1.522│ 22.086│
│Consilier superior treapta 1 │ 35│ 1.860│ │ 35│ 781│
│Consilier superior treapta 2 │ 8│ 1.627│ │ 8│ 156│
│Consilier superior treapta 3 │ 9│ 1.474│ │ 9│ 159│
│Expert superior treapta 1 │ 1│ 1.860│ │ 1│ 22│
│Expert superior treapta 2 │ 2│ 1.627│ │ 2│ 39│
│Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.474│ │ 7│ 124│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 2│ 1.860│ │ 2│ 45│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 2│ 1.627│ │ 2│ 39│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 1│ 1.474│ │ 1│ 18│
│Consilier principal treapta 1 │ 2│ 1.321│ │ 2│ 32│
│Consilier principal treapta 2 │ 5│ 1.188│ │ 5│ 71│
│Consilier principal treapta 3 │ 7│ 1.100│ │ 7│ 92│
│Expert principal treapta 1 │ 7│ 1.321│ │ 7│ 111│
│Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.188│ │ 1│ 14│
│Inspector principal treapta 1 │ 2│ 1.321│ │ 2│ 32│
│Inspector principal treapta 2 │ 1│ 1.188│ │ 1│ 14│
│Inspector principal treapta 3 │ 5│ 1.100│ │ 5│ 66│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 1│ 1.188│ │ 1│ 14│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 1│ 1.100│ │ 1│ 13│
│Consilier asistent treapta 1 │ 4│ 990│ │ 4│ 48│
│Consilier asistent treapta 2 │ 5│ 923│ │ 5│ 55│
│Consilier asistent treapta 3 │ 12│ 857│ -3│ 9│ 93│
│Expert asistent treapta 1 │ 6│ 990│ │ 6│ 71│
│Expert asistent treapta 3 │ 7│ 857│ │ 7│ 72│
│Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 990│ │ 2│ 24│
│Inspector asistent treapta 2 │ 7│ 923│ │ 7│ 78│
│Inspector asistent treapta 3 │ 3│ 857│ │ 3│ 31│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 990│ │ 1│ 12│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 1│ 923│ │ 1│ 11│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 5│ 857│ │ 5│ 51│
│Consilier debutant │ 4│ 634│ │ 4│ 30│
│Expert debutant │ 1│ 634│ │ 1│ 8│
│Consilier juridic debutant │ 2│ 634│ │ 2│ 15│
│Auditor superior treapta 1 │ 2│ 2.601│ │ 2│ 62│
│Auditor superior treapta 2 │ 1│ 2.060│ │ 1│ 25│
│Auditor principal treapta 3 │ 1│ 1.090│ │ 1│ 13│
│Auditor asistent trapta 3 │ 1│ 857│ │ 1│ 10│
│Consilier superior treapta 1 │ 242│ 1.742│ │ 242│ 5.059│
│Consilier superior treapta 2 │ 16│ 1.561│ │ 16│ 300│
│Consilier superior treapta 3 │ 12│ 1.415│ │ 12│ 204│
│Expert superior treapta 1 │ 1│ 1.742│ │ 1│ 21│
│Expert superior treapta 2 │ 1│ 1.561│ │ 1│ 19│
│Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.415│ │ 7│ 119│
│Inspector superior treapta 1 │ 7│ 1.742│ │ 7│ 146│
│Inspector superior treapta 2 │ 5│ 1.561│ │ 5│ 94│
│Inspector superior treapta 3 │ 22│ 1.415│ │ 22│ 374│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 28│ 1.742│ │ 28│ 585│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 5│ 1.561│ │ 5│ 94│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 11│ 1.415│ │ 11│ 187│
│Consilier principal treapta 1 │ 18│ 1.267│ 4│ 22│ 334│
│Consilier principal treapta 2 │ 31│ 1.139│ -4│ 27│ 369│
│Consilier principal treapta 3 │ 12│ 1.054│ │ 12│ 152│
│Expert principal treapta 1 │ 6│ 1.267│ │ 6│ 91│
│Expert principal treapta 2 │ 8│ 1.139│ │ 8│ 109│
│Expert principal treapta 3 │ 2│ 1.054│ │ 2│ 25│
│Inspector principal treapta 1 │ 125│ 1.267│ │ 125│ 1.901│
│Inspector principal treapta 2 │ 81│ 1.139│ │ 81│ 1.107│
│Inspector principal treapta 3 │ 61│ 1.054│ │ 61│ 772│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 19│ 1.267│ │ 19│ 289│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 7│ 1.139│ │ 7│ 96│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 11│ 1.054│ │ 11│ 139│
│Consilier asistent treapta 1 │ 15│ 950│ 1│ 16│ 182│
│Consilier asistent treapta 2 │ 12│ 887│ -1│ 11│ 117│
│Consilier asistent treapta 3 │ 33│ 824│ │ 33│ 326│
│Expert asistent treapta 1 │ 8│ 950│ │ 8│ 91│
│Expert asistent treapta 2 │ 1│ 887│ │ 1│ 11│
│Expert asistent treapta 3 │ 7│ 824│ │ 7│ 69│
│Inspector asistent treapta 1 │ 122│ 950│ │ 122│ 1.391│
│Inspector asistent treapta 2 │ 131│ 887│ │ 131│ 1.394│
│Inspector asistent treapta 3 │ 156│ 824│ │ 156│ 1.543│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 22│ 950│ │ 22│ 251│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 32│ 887│ │ 32│ 341│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 25│ 824│ -1│ 24│ 237│
│Consilier debutant │ 3│ 634│ │ 3│ 23│
│Inspector debutant │ 7│ 634│ 1│ 8│ 61│
│Consilier juridic debutant │ 2│ 634│ │ 2│ 15│
│Auditor superior treapta 1 │ 33│ 1.742│ │ 33│ 690│
│Auditor superior treapta 2 │ 2│ 1.561│ │ 2│ 37│
│Auditor superior treapta 3 │ 4│ 1.415│ │ 4│ 68│
│Auditor principal treapta 1 │ 4│ 1.267│ │ 4│ 61│
│Auditor asistent treapta 1 │ 1│ 950│ │ 1│ 11│
│Auditor asistent treapta 2 │ 1│ 887│ │ 1│ 11│
│Auditor asistent treapta 3 │ 2│ 824│ │ 2│ 20│
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã duratã │ 92│ │ │ 92│ 1.252│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4│ 1.507│ │ 4│ 72│
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 2│ 1.101│ │ 2│ 26│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 31│ 1.496│ │ 31│ 557│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 5│ 1.214│ │ 5│ 73│
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 9│ 1.091│ │ 9│ 118│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 12│ 1.012│ │ 12│ 146│
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 8│ 986│ │ 8│ 95│
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 8│ 750│ │ 8│ 72│
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 6│ 627│ │ 6│ 45│
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 3│ 599│ │ 3│ 22│
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 3│ 566│ │ 3│ 20│
│Referent de specialitate debutant │ 1│ 552│ │ 1│ 7│
│c. Clasa III studii medii │ 1.196│ │ │ 1.196│ 12.458│
│Referent superior treapta 1 │ 46│ 986│ │ 46│ 544│
│Referent superior treapta 2 │ 2│ 852│ │ 2│ 20│
│Referent superior treapta 3 │ 27│ 761│ │ 27│ 247│
│Referent principal treapta 1 │ 4│ 678│ │ 4│ 33│
│Referent principal treapta 3 │ 2│ 617│ │ 2│ 15│
│Referent asistent treapta 3 │ 4│ 561│ │ 4│ 27│
│Referent superior treapta 1 │ 738│ 956│ │ 738│ 8.466│
│Referent superior treapta 2 │ 88│ 826│ │ 88│ 872│
│Referent superior treapta 3 │ 69│ 724│ │ 69│ 599│
│Referent principal treapta 1 │ 101│ 678│ │ 101│ 822│
│Referent principal treapta 2 │ 15│ 632│ │ 15│ 114│
│Referent principal treapta 3 │ 25│ 612│ │ 25│ 184│
│Referent asistent treapta 1 │ 16│ 591│ │ 16│ 113│
│Referent asistent treapta 2 │ 26│ 579│ │ 26│ 181│
│Referent asistent treapta 3 │ 32│ 560│ │ 32│ 215│
│Referent debutant │ 1│ 540│ │ 1│ 6│
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 750│ │ 3│ 753│ 10.124│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I A │ 6│ 1.577│ 2│ 8│ 151│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 1│ 1.251│ │ 1│ 15│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul III │ 8│ 1.122│ │ 8│ 108│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 9│ 1.006│ │ 9│ 109│
│Referent, inspector, revizor contabil; debutant │ 2│ 523│ │ 2│ 13│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relaţii, interpret profesional subinginer; gradul IA │ 1│ 1.380│ │ 1│ 17│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relaţii interpret profesional subinginer; gradul I │ 1│ 1.122│ │ 1│ 13│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III │ 1│ 912│ │ 1│ 11│
│Consilier juridic gradul IA │ 1│ 1.577│ │ 1│ 19│
│Consilier juridic gradul I │ 1│ 1.380│ │ 1│ 17│
│Consilier juridic gradul III │ 3│ 1.122│ │ 3│ 40│
│Referent IA │ 65│ 805│ 1│ 66│ 638│
│Referent I │ 21│ 701│ │ 21│ 177│
│Referent II │ 22│ 651│ │ 22│ 172│
│Referent III │ 14│ 571│ │ 14│ 96│
│Referent IV │ 1│ 542│ │ 1│ 7│
│Referent debutant │ 1│ 493│ │ 1│ 6│
│Medic primar │ 165│ 1.618│ │ 165│ 3.204│
│Medic specialist │ 38│ 1.159│ │ 38│ 529│
│Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ 1│ 908│ │ 1│ 11│
│Farmacist │ 1│ 845│ │ 1│ 10│
│Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │ 2│ 1.305│ │ 2│ 31│
│Asistent medical principal │ 80│ 942│ │ 80│ 904│
│Asistent medical │ 77│ 843│ │ 77│ 779│
│Asistent medical debutant │ 1│ 489│ │ 1│ 6│
│Sorã medicalã principalã │ 9│ 776│ │ 9│ 84│
│Sorã medicalã │ 15│ 649│ │ 15│ 117│
│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; │ 2│ 1.305│ │ 2│ 31│
│specialist │ │ │ │ │ │
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasã; │ │ │ │ │ │
│principal │ 3│ 1.589│ │ 3│ 57│
│Infirmierã, agent D.D.D. │ 15│ 516│ │ 15│ 93│
│Brancardier, bãies, nãmolar, spãlãtoreasã, ingrijitoare │ 32│ 516│ │ 32│ 198│
│Şofer autosanitarã II │ 2│ 599│ │ 2│ 14│
│Medic primar │ 29│ 1.975│ │ 29│ 687│
│Medic specialist │ 22│ 1.537│ │ 22│ 406│
│Medic rezident anul IV-V │ 1│ 1.286│ │ 1│ 15│
│Asistent medical principal │ 49│ 1.227│ │ 49│ 721│
│Asistent medical │ 12│ 1.095│ │ 12│ 158│
│Profesor C.F.M.; principal │ 1│ 1.227│ │ 1│ 15│
│Cercetãtor ştiinţific principal gradul II │ 4│ 2.146│ │ 4│ 103│
│Cercetãtor ştiinţific principal gradul III │ 4│ 1.674│ │ 4│ 80│
│Cercetãtor ştiinţific │ 3│ 1.295│ │ 3│ 47│
│Asistent de cercetare ştiinţificã │ 2│ 1.019│ │ 2│ 24│
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ 2│ 1.145│ │ 2│ 27│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul │ │ │ │ │ │
│III, economist, referent, inginer gradul II │ 1│ 852│ │ 1│ 10│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ 10│ 718│ │ 10│ 86│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I │ 3│ 659│ │ 3│ 24│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III │ 1│ 544│ │ 1│ 7│
│Informatician I │ 2│ 825│ │ 2│ 20│
│Operator, controlor date IV │ 3│ 523│ │ 3│ 19│
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│b) care ocupã funcţii comune │ 177│ │ │ 177│ 1.373│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 13│ 601│ │ 13│ 94│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 4│ 551│ │ 4│ 26│
│Casier magaziner; I │ 22│ 630│ │ 22│ 166│
│Casier magaziner; II │ 8│ 564│ │ 8│ 54│
│Funcţionar arhivar; I │ 24│ 615│ │ 24│ 177│
│Funcţionar arhivar; II │ 4│ 564│ │ 4│ 27│
│Funcţionar arhivar; III │ 7│ 516│ │ 7│ 43│
│Funcţionar arhivar; debutant │ 1│ 468│ │ 1│ 6│
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; I │ 22│ 512│ │ 22│ 135│
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; II │ 3│ 499│ │ 3│ 18│
│Muncitor calificat I │ 5│ 680│ │ 5│ 41│
│Muncitor calificat II │ 7│ 645│ │ 7│ 54│
│Muncitor calificat III │ 4│ 601│ │ 4│ 29│
│Muncitor calificat IV │ 3│ 564│ │ 3│ 20│
│Muncitor calificat VI │ 1│ 512│ │ 1│ 6│
│Muncitor necalificat │ 2│ 499│ │ 2│ 12│
│Şofer │ 47│ 823│ │ 47│ 464│
│6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │ │
│MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 156│ │ │ 156│ 2.568│
│din care: │ │ │ │ │ │
│V.A. Funcţii publice generale │ 144│ │ │ 144│ 2.387│
│1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ 48│
│Director general executiv │ 1│ 4.010│ │ 1│ 48│
│2. Funcţii publice de conducere │ 3│ │ │ 3│ 67│
│Director │ 2│ 1.860│ │ 2│ 45│
│Şef birou │ 1│ 1.860│ │ 1│ 22│
│3. Funcţii publice de execuţie │ 140│ │ │ 140│ 2.272│
│a. Clasa I - studii superioare │ 140│ │ │ 140│ 2.272│
│Consilier superior treapta 1 │ 8│ 1.860│ │ 8│ 179│
│Consilier superior treapta 2 │ 1│ 1.627│ │ 1│ 20│
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.474│ │ 1│ 18│
│Expert superior treapta 1 │ 1│ 1.860│ │ 1│ 22│
│Expert superior treapta 3 │ 1│ 1.474│ │ 1│ 18│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.100│ │ 1│ 13│
│Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.188│ │ 1│ 14│
│Expert principal treapta 3 │ 1│ 1.100│ │ 1│ 13│
│Inspector principal treapta 3 │ 2│ 1.100│ │ 2│ 26│
│Consilier asistent treapta 1 │ 3│ 990│ │ 3│ 36│
│Consilier asistent treapta 3 │ 1│ 857│ │ 1│ 10│
│Expert asistent treapta 2 │ 1│ 923│ │ 1│ 11│
│Inspector asistent treapta 2 │ 1│ 923│ │ 1│ 11│
│Consilier juridic debutant │ 1│ 634│ │ 1│ 8│
│Consilier superior treapta 1 │ 22│ 1.742│ │ 22│ 460│
│Consilier superior treapta 2 │ 5│ 1.561│ │ 5│ 94│
│Consilier superior treapta 3 │ 9│ 1.415│ │ 9│ 153│
│Expert superior treapta 2 │ 15│ 1.561│ │ 15│ 281│
│Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.415│ │ 7│ 119│
│Consilier principal treapta 1 │ 5│ 1.267│ │ 5│ 76│
│Consilier principal treapta 2 │ 7│ 1.139│ │ 7│ 96│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.054│ │ 1│ 13│
│Expert principal treapta 1 │ 4│ 1.267│ │ 4│ 61│
│Expert principal treapta 2 │ 10│ 1.139│ │ 10│ 137│
│Inspector principal treapta 1 │ 6│ 1.267│ │ 6│ 91│
│Inspector principal treapta 2 │ 6│ 1.139│ │ 6│ 82│
│Inspector principal treapta 3 │ 3│ 1.054│ │ 3│ 38│
│Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 887│ │ 1│ 11│
│Expert asistent treapta 1 │ 6│ 950│ │ 6│ 68│
│Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 950│ │ 2│ 23│
│Inspector asistent treapta 2 │ 4│ 887│ │ 4│ 43│
│Inspector asistent treapta 3 │ 2│ 824│ │ 2│ 20│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 1│ 824│ │ 1│ 10│
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 10│ │ │ 10│ 162│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul IA │ 6│ 1.577│ │ 6│ 114│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 1│ 1.251│ │ 1│ 15│
│Referent IA │ 2│ 805│ │ 2│ 19│
│Medic specialist │ 1│ 1.159│ │ 1│ 14│
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│b) care ocupã funcţii comune │ 2│ │ │ 2│ 20│
│Şofer │ 2│ 823│ │ 2│ 20│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┘
ANEXA 5/03/20/120


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
CAPITOL/ GRUPĂ /SURSĂ 31.12.2006 2007 2008 ────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 278.978 182.264 30.863 15.788 12.420 12.441 12.463 12.739
finanţare II 278.978 182.264 30.863 15.788 12.420 12.441 12.463 12.739
1.3 Credite I 101.858 90.368 7.500 3.990
externe II 101.858 90.368 7.500 3.990
1.7 Alte surse I 177.120 91.896 23.363 11.798 12.420 12.441 12.463 12.739
II 177.120 91.896 23.363 11.798 12.420 12.441 12.463 12.739
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Achiziţii de imobile
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 57.535 9.836 13.737 6.516 6.844 6.860 6.878 6.864
finanţare II 57.535 9.836 13.737 6.516 6.844 6.860 6.878 6.864
1.7 Alte surse I 57.535 9.836 13.737 6.516 6.844 6.860 6.878 6.864
II 57.535 9.836 13.737 6.516 6.844 6.860 6.878 6.864
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotãri independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 204.094 169.848 16.649 3.942 3.434 3.375 3.312 3.534
finanţare II 204.094 169.848 16.649 3.942 3.434 3.375 3.312 3.534
1.3 Credite ext. I 98.608 90.368 7.500 740
II 98.608 90.368 7.500 740
1.7 Alte surse I 105.486 79.480 9.149 3.202 3.434 3.375 3.312 3.534
II 105.486 79.480 9.149 3.202 3.434 3.375 3.312 3.534
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c) Chelt. pt. elab. SPF, SF şi a altor studii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
finanţare II 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
1.7 Alte surse I 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
II 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 12.645 580 427 4.830 1.627 1.676 1.727 1.778
finanţare II 12.645 580 427 4.830 1.627 1.676 1.727 1.778
1.3 Credite ext. I 3.250 3.250
II 3.250 3.250
1.7 Alte surse I 9.395 580 427 1.580 1.627 1.676 1.727 1.778
II 9.395 580 427 1.580 1.627 1.676 1.727 1.778
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 268.633 177.360 27.600 15.388 12.000 12.000 12.000 12.285
finanţare II 268.633 177.360 27.600 15.388 12.000 12.000 12.000 12.285
1.3 Credite ext. I 101.858 90.368 7.500 3.990
II 101.858 90.368 7.500 3.990
1.7 Alte surse I 166.775 86.992 20.100 11.398 12.000 12.000 12.000 12.285
II 166.775 86.992 20.100 11.398 12.000 12.000 12.000 12.285
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
(Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 10.345 4.904 3.263 400 420 441 463 454
finanţare II 10.345 4.904 3.263 400 420 441 463 454
1.7 Alte surse I 10.345 4.904 3.263 400 420 441 463 454
II 10.345 4.904 3.263 400 420 441 463 454
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.
Notã:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat.
ANEXA 5/03/20/121


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001bBM-CP

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (lunã/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (lunã/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 114.748
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 9.000
7. Valoarea ramasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 1.440


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001bBM-CP)

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 125.188 114.748 9.000 1.440
finanţare II 125.188 114.748 9.000 1.440
1.3 Credite ext. I 98.608 90.368 7.500 740
II 98.608 90.368 7.500 740
1.7 Alte surse I 26.580 24.380 1.500 700
II 26.580 24.380 1.500 700
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Notã:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001bCNPAS

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (lunã/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (lunã/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 50.196
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 6.323
7. Valoarea ramasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 15.249


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001bCNPAS)

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 71.768 50.196 6.323 2.302 3.264 3.200 3.133 3.350
finanţare II 71.768 50.196 6.323 2.302 3.264 3.200 3.133 3.350
1.7 Alte surse I 71.768 50.196 6.323 2.302 3.264 3.200 3.133 3.350
II 71.768 50.196 6.323 2.302 3.264 3.200 3.133 3.350
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Notã:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001c


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

c) achiziţii de imobile

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (lunã/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (lunã/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 9.836
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 11.800
7. Valoarea ramasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 32.692

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv: 20.68.03.0001c)


I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ──────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 54.328 9.836 11.800 6.316 6.594 6.594 6.594 6.594
finanţare II 54.328 9.836 11.800 6.316 6.594 6.594 6.594 6.594
1.7 Alte surse I 54.328 9.836 11.800 6.316 6.594 6.594 6.594 6.594
II 54.328 9.836 11.800 6.316 6.594 6.594 6.594 6.594
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia cost.
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Notã:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate
şi fezabilitate

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 2.000
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 50
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 2.654

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv: 20.68.03.001)


I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ──────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
finanţare II 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
1.7 Alte surse I 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
II 4.704 2.000 50 500 515 530 546 563
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia costu-
rilor de funcţionare
şi de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.01.RK


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna REPARAŢII CAPITALE
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006(mii lei) 580
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 427
7. Valoarea ramasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 11.638

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv: 20.68.03.01.RK)


I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ──────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 12.645 580 427 4.830 1.627 1.676 1.727 1.778
finanţare II 12.645 580 427 4.830 1.627 1.676 1.727 1.778
1.3 Credite externe I 3.250 3.250
II 3.250 3.250
1.7 Alte surse I 9.395 580 427 1.580 1.627 1.676 1.727 1.778
II 9.395 580 427 1.580 1.627 1.676 1.727 1.778


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia costu-
ilor e funcţionare
şi de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.69.03.001

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 4.904
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 1.326
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 908

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv: 20.69.03.001)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ───────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 7.138 4.904 1.326 200 170 175 179 184
finanţare II 7.138 4.904 1.326 200 170 175 179 184
1.7 Alte surse I 7.138 4.904 1.326 200 170 175 179 184
II 7.138 4.904 1.326 200 170 175 179 184
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia costu-
rilor de funcţionare
şi de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurãrilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.69.03.002


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

a) achiziţii de imobile


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 1.937
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 1.270

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv: 20.69.03.002)

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.207 1.937 200 250 266 284 270
finanţare II 3.207 1.937 200 250 266 284 270
1.7 Alte surse I 3.207 1.937 200 250 266 284 270
II 3.207 1.937 200 250 266 284 270
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia costu-
rilor de funcţionare
şi de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
ANEXA 1/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
pe anul 2008
─ SINTEZA ─
─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 1.957.311│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 1.877.311│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.854.504│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 1.293.338│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 1.085.626│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ │
│ │persoanelor juridice asimilate angajatorului│ 1.085.626│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 207.712│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 561.166│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 561.166│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 486.655│
│ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ │
│ │încheie contract de asigurare penteru şomaj │ 74.511│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 22.807│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 15.242│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 15.242│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 14.137│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.105│
│3600 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.565│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.565│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 756│
│ 50 │Alte venituri │ 6.808│
│4004 │ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 80.000│
│ 03 │Incasãri din rambursarea împrumuturilor │ │
│ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ │
│ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 80.000│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.747.737│
│ 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 209.573│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.838.202│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.704.312│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 79.068│
│ 01 │Salarii de bazã │ 50.383│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.407│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.495│
│ 04 │Spor de vechime │ 8.350│
│ 06 │Alte sporuri │ 434│
│ 07 │Ore suplimentare │ 220│
│ 08 │Fond de premii │ 5.531│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 6.016│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane │ │
│ │din afara unitãţii │ 2.003│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 305│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 924│
│ 02 │Cheltuieli slariale în naturã │ 29│
│ 04 │Locuinţa de serviciu foslositã de │ │
│ │salariat şi familia sa │ 14│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 18.167│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 12.210│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.340│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 3.780│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 314│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 321│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │
│ │creanţelor salariale │ 202│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 54.664│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.472│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 178│
│ 03 │Incalzit, iluminat şi forta motricã │ 6.592│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 659│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.118│
│ 06 │Piese de schimb │ 602│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │
│ │internet │ 4.381│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 31.542│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 8.120│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.424│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.024│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.024│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferari │ 2.186│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.479│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 707│
│ 11 │Carţi, publicaţii şi materiale documentare │ 334│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 117│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.187│
│ 14 │Protecţia muncii │ 79│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 96│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 28.433│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 100│
│ 04 │Chirii │ 4.923│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 6.856│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 105│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.449│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.468│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.468│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.468│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869│
│ 09 │Plaţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 9.494│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea cererii de locuri │ │
│ │de muncã │ 6.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 307.860│
│ 01 │Transferuri curente │ 307.860│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 17.205│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat │ 183.539│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetele locale pt. finanţarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporarã a │ │
│ │forţei de muncã │ 61.545│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate │ 45.357│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat reprezentând asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │
│ │pentru şomeri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 214│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.972│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 300│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ 9.672│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 855.209│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 179.503│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 177.582│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.921│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 142.423│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233│
│ 01 │Active fixe │ 69.733│
│ 01 │Construcţii │ 65.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │
│ │transport │ 3.890│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 643│
│ 30 │Alte active fixe │ 200│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 13.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657│
│ 80 │TITLUL XIII IMPRUMUTURI │ 41.300│
│ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj │ 40.000│
│ 09 │Imprumuturi acordate de agenţiile │ │
│ │guvernamentale şi administrate prin │ │
│ │agenţii de credit │ 1.300│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 9.357│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 9.357│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.171│
│ 01 │Salarii de bazã │ 611│
│ 02 │Salarii de merit │ 65│
│ 04 │Spor de vechime │ 140│
│ 08 │Fond de premii │ 107│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 172│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70│
│ 03 │Contribuţii │ 372│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 268│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 81│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 3│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13│
07 │Contribuţii la fondul de garantare a │ │
│creanţelor salariale │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.181│
│ 01 │Furnituri de birou │ 215│
│ 03 │Incalzit, iluminat şi forţa motricã │ 430│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 86│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 1.590│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 860│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 860│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 86│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 5.849│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 997│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 142.423│
│6404 01 │asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 142.423│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ │
│ │de garantare a creanţelor salariale │ 11.519│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 997│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.405.379│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.312.789│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.721│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 79.488│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 246.315│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 877.303│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.357│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 54.984│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 422│
│ 01 │Salarii de baza │ 228│
│ 02 │Salarii de merit │ 7│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 25│
│ 04 │Spor de vechime │ 50│
│ 06 │Alte sporuri │ 4│
│ 07 │Ore suplimentare │ 20│
│ 08 │Fond de premii │ 42│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 16│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane │ │
│ │din afara unitãţii │ 3│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 22│
│ 03 │Contribuţii │ 130│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 80│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 30│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 4│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │
│ │indemnizaţii │ 4│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │
│ │creanţelor salariale │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 14.740│
│ 01 │Furnituri de birou │ 80│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 21│
│ 03 │Incalzit, iluminat şi forţa motricã │ 612│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 96│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 59│
│ 06 │Piese de schimb │ 84│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 198│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 11.767│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 1.823│
│ 02 │Reparaţii curente │ 350│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 364│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 364│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 200│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 309│
│ 04 │Chirii │ 119│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 190│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 9.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205│
│ 01 │Transferuri curente │ 17.205│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 17.205│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 1.921│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.921│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686│
│ 01 │Active fixe │ 1.186│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │
│ │transport │ 890│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 196│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.500│
│6504 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 17.205│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 17.205│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 37.779│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350.395│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267.491│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 77.475│
│ 01 │Salarii de bazã │ 49.544│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.335│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.470│
│ 04 │Spor de vechime │ 8.160│
│ 06 │Alte sporuri │ 430│
│ 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 08 │Fond de premii │ 5.382│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.828│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │
│ │afara unitãţii │ 2.000│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 294│
│ 30 │Alte drepturi salariate în bani │ 832│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 29│
│ 04 │Locuinţa de serviciu foslositã de │ │
│ │salariat şi familia sa │ 14│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 17.665│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 11.862│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.325│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 3.669│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 307│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 304│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │
│ │creanţelor salariale │ 198│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 36.743│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.177│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 157│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.550│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 477│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.059│
│ 06 │Piese de schimb │ 518│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │
│ │internet │ 4.183│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 18.185│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 5.437│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.074│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 800│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 800│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.176│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.469│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 707│
│ 11 │Carţi, publicaţii şi materiale documentare │ 134│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 117│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 951│
│ 14 │Protecţia muncii │ 76│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 96│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 20.195│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 100│
│ 04 │Chirii │ 4.804│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 5.859│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 105│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.327│
│ 30 │TITLUL III DOBâNZI │ 4.468│
│ 02 │Dobãnzi aferente datoriei publice externe │ 4.468│
│ 02 │Dobãnzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.468│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110│
│ 01 │Transferuri curente │ 229.110│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat │ 183.539│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate │ 45.357│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat reprezentând asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 214│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 855.209│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 20.173│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.173│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547│
│ 01 │Active fixe │ 68.547│
│ 01 │Construcţii │ 65.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │
│ │transport │ 3.000│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 447│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 9.357│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de│ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.357│
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.084.319│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 20.173│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 245.903│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 5.859│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044│
│8000 04 │Partea a V─a ACŢIUNI ECONOMICE │ 278.881│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 278.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.080│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.080│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de muncã │ 6.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545│
│ 01 │Transferuri curente │ 61.545│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetele locale pt. finanţarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporarã a │ │
│ │forţei de muncã │ 61.545│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.972│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │
│ │nerambursabilaã │ 300│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │
│ │nerambursabile post aderare de la │ │
│ │Comunitatea Europeanã │ 9.672│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 157.409│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 157.409│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 41.300│
│ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj │ 40.000│
│ 09 │Imprumuturi acordate de agenţiile │ │
│ │guvernamentale şi administrate prin agenţii │ │
│ │de credit │ 1.300│
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 278.881│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 63.625│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 163.784│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 51.472│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.684.260│
│ 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 153.942│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 119.109│
│ 10 │Excedent/Deficit sistem asigurãri pentru │ │
│ │şomaj │ 63.477│
│ 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salarale │ 55.631│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 2/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de
cheltuieli pe anul 2008

─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ │───────────── │ 1.848.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.707.891│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 95.123│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 307.860│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 87.533│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 87.533│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 52.646│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 43.289│
├ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│6400 │CHELTUIELI FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 54.984│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.357.591│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.270.387│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.258│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.847│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 77.847│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 279.564│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 238.264│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.763│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300│
│8700 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.838.202│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.704.312│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 307.860│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │
│ │PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.171│
│ 01 │Salarii de bazã │ 611│
│ 02 │Salarii de merit │ 65│
│ 04 │Spor de vechime │ 140│
│ 08 │Fond de premii │ 107│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 172│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70│
│ 03 │Contribuţii │ 372│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 268│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 81│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 3│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ │
│ │creanţelor salariale │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.181│
│ 01 │Furnituri de birou │ 215│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 430│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 86│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 1.590│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 860│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 860│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 86│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 5.849│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 997│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 142.423│
│6404 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 142.423│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 11.519│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 997│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 54.984│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686│
│6504 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 17.205│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 17.205│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 37.779│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350.395│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267.491│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357│
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.084.319│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 20.173│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 245.903│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 5.859│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 278.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300│
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 278.881│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 63.625│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 163.784│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 51.472│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 9.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.579│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.579│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.196│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.896│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.896│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 7.196│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.196│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 683│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 683│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 683│
│8006 02 │Acţiuni generale de muncã │ 683│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989│
│8706 50 │Alte acţiuni economice │ 1.989│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 3/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
DE ŞANSE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate pe anul 2008
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 9.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.579│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.579│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.300│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.300│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 146│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 450│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.683│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.683│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300│
│ 01 │Active fixe │ 4.300│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 1.600│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.700│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.196│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.896│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.896│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.300│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.300│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 146│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 450│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.000│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300│
│ 01 │Active fixe │ 4.300│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 1.600│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.700│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 7.196│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.196│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 683│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 683│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 683│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 683│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 683│
│8006 02 │Acţiuni generale de muncã │ 683│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989│
│8706 50 │Alte acţiuni economice │ 1.989│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 4/04


Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse

Numãrul maxim de posturi şi fondul
aferent salariilor de baza
pe anii 2006 - 2007
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬────────────-┐
│ │ Numãr │ Salariu │ Modificarea │ Numãr │Fond aferent │
│ │maxim de│ mediu de │ numãrului de │maxim de│ salariilor │
│ │posturi │bazã în luna│ posturi în │posturi │ de bazã pe │
│ │în anul │ decembrie │anul 2008 faţã│în anul │ anul 2008 │
│ │ 2007 │ 2007 │ de anul 2007 │ 2008 │ (mii lei) │
│ │ │ (lei) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5=(2*4* │
│ │ │ │ │ │12 luni)/1000│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│TOTAL: │ 3.402 │ │ │ 3.402 │ 50.383 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ 46│ 46 │ 611 │
│ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
│V. A. Funcţii publice generale │ │ │ 46│ 46 │ 611 │
│ │ │ │ │ │ │
│3. Funcţii publice de execuţie │ │ │ 46│ 46 │ 611 │
│a. Clasa I - studii superioare │ │ │ 31│ 31 │ 449 │
│Consilier superior treapta 1 │ │ 1.860│ 1│ 1 │ 22 │
│Consilier superior treapta 1 │ │ 1.742│ 8│ 8 │ 167 │
│Consilier superior treapta 3 │ │ 1.415│ 1│ 1 │ 17 │
│Consilier principal treapta 2 │ │ 1.139│ 2│ 2 │ 27 │
│Expert principal treapta 3 │ │ 1.054│ 1│ 1 │ 13 │
│Inspector principal treapta 2 │ │ 1.139│ 3│ 3 │ 41 │
│Inspector principal treapta 3 │ │ 1.054│ 1│ 1 │ 13 │
│Expert asistent trapta 1 │ │ 950│ 1│ 1 │ 11 │
│Expert asistent trapta 2 │ │ 887│ 1│ 1 │ 11 │
│Inspector asistent treapta 1 │ │ 950│ 3│ 3 │ 34 │
│Inspector asistent treapta 2 │ │ 887│ 5│ 5 │ 53 │
│Inspector asistent treapta 3 │ │ 824│ 4│ 4 │ 40 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã duratã │ │ │ 2│ 2 │ 36 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ │ 1.507│ 2│ 2 │ 36 │
│c. Clasa III - studii medii │ │ │ 13│ 13 │ 126 │
│Referent superior treapta 1 │ │ 986│ 1│ 1 │ 12 │
│Referent superior treapta 1 │ │ 956│ 5│ 5 │ 57 │
│Referent superior treapta 2 │ │ 826│ 1│ 1 │ 10 │
│Referent superior treapta 3 │ │ 724│ 2│ 2 │ 17 │
│Referent principal treapta 1 │ │ 678│ 1│ 1 │ 8 │
│Referent principal treapta 3 │ │ 612│ 2│ 2 │ 15 │
│Referent asistent treapta 3 │ │ 560│ 1│ 1 │ 7 │
│ │ │ │ │ │ │
│6504 INVĂŢĂMÂNT - SOMAJ │ 15│ │ │ 15 │ 228 │
│ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
│V. A. Funcţii publice generale │ 14│ │ │ 14 │ 218 │
│ │ │ │ │ │ │
│2. Funcţii publice de conducere │ 2│ │ │ 2 │ 42 │
│Director executiv │ 1│ 1.742│ │ 1 │ 21 │
│Director executiv adjunct │ 1│ 1.742│ │ 1 │ 21 │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 12│ │ │ 12 │ 176 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 9│ │ │ 9 │ 142 │
│Consilier superior treapta 1 │ 3│ 1.742│ │ 3 │ 63 │
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.415│ │ 1 │ 17 │
│Consilier principal treapta 1 │ 1│ 1.267│ │ 1 │ 15 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.054│ │ 1 │ 13 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 1│ 950│ │ 1 │ 11 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 950│ │ 2 │ 23 │
│c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ │ 3 │ 34 │
│Referent superior treapta 1 │ 3│ 956│ │ 3 │ 34 │
│ │ │ │ │ │ │
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│b) care ocupã funcţii comune │ 1│ │ │ 1 │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │
│Şofer │ 1│ 823│ │ 1 │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │
│6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - SOMAJ │ 3.387│ │ -46│ 3.341 │ 49.544 │
│ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupã funcţii de demnintate publicã │ 1│ │ │ 1 │ 73 │
│ │ │ │ │ │ │
│Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru │ │ │ │ │ │
│Ocuparea Forţei de Muncã │ 1│ 6.068│ │ 1 │ 73 │
│III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5 │ 111 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Şef cabinet │ 1│ 1.380│ │ 1 │ 17 │
│Director de cabinet │ 1│ 2.511│ │ 1 │ 30 │
│Consilier(consilier personal) │ 1│ 2.955│ │ 1 │ 35 │
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.542│ │ 1 │ 19 │
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf(curier personal) │ 1│ 845│ │ 1 │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│V. A. Funcţii publice generale │ 3.291│ │ -46│ 3.245 │ 48.450 │
│ │ │ │ │ │ │
│1. Inalţi funcţionari publici │ 1 │ │ │ 1 │ 48 │
│Secretar general │ 1 │ 4.010│ │ 1 │ 48 │
│ │ │ │ │ │ │
│2. Funcţii publice de conducere │ 450 │ │ │ 450 │ 9.458 │
│Director │ 13 │ 1.860│ -13│ │ │
│Şef serviciu │ 23 │ 1.860│ -23│ │ │
│Director │ │ 1.860│ 13│ 13 │ 290 │
│Şef serviciu │ │ 1.860│ 23│ 23 │ 513 │
│Director executiv │ 42 │ 1.742│ │ 42 │ 878 │
│Director executiv adjunct │ 90 │ 1.742│ │ 90 │ 1.881 │
│Şef serviciu, şef administraţie financiarã - nivel oraş │ 128 │ 1.742│ │ 128 │ 2.676 │
│Şef birou, sef administraţie financiarã - nivel comunã │ 154 │ 1.742│ │ 154 │ 3.219 │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 2.840 │ │ -46│ 2.794 │ 38.944 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.426 │ │ -31│ 1.395 │ 23.427 │
│Consilier superior treapta 1 │ 36 │ 1.860│ -1│ 35 │ 781 │
│Consilier superior treapta 2 │ 9 │ 1.627│ │ 9 │ 176 │
│Consilier superior treapta 3 │ 4 │ 1.474│ │ 4 │ 71 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 2 │ 1.860│ │ 2 │ 45 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 1 │ 1.627│ │ 1 │ 20 │
│Consilier principal treapta 1 │ 6 │ 1.321│ │ 6 │ 95 │
│Consilier principal treapta 2 │ 1 │ 1.188│ │ 1 │ 14 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1 │ 1.100│ │ 1 │ 13 │
│Expert principal treapta 1 │ 9 │ 1.321│ │ 9 │ 143 │
│Expert principal treapta 2 │ 1 │ 1.188│ │ 1 │ 14 │
│Inspector principal treapta 1 │ 10 │ 1.321│ │ 10 │ 159 │
│Inspector principal treapta 2 │ 4 │ 1.188│ │ 4 │ 57 │
│Inspector principal treapta 3 │ 3 │ 1.100│ │ 3 │ 40 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1 │ 1.321│ │ 1 │ 16 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 5 │ 990│ │ 5 │ 59 │
│Consilier asistent treapta 2 │ 1 │ 923│ │ 1 │ 11 │
│Expert asistent treapta 1 │ 2 │ 990│ │ 2 │ 24 │
│Expert asistent treapta 2 │ 2 │ 923│ │ 2 │ 22 │
│Expert asistent treapta 3 │ 1 │ 857│ │ 1 │ 10 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 16 │ 990│ │ 16 │ 190 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 11 │ 923│ │ 11 │ 122 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 13 │ 857│ │ 13 │ 134 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1 │ 990│ │ 1 │ 12 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 2 │ 923│ │ 2 │ 22 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 3 │ 857│ │ 3 │ 31 │
│Consilier debutant │ 1 │ 634│ │ 1 │ 8 │
│Inspector debutant │ 4 │ 634│ │ 4 │ 30 │
│Auditor superior treapta 1 │ 1 │ 2.601│ │ 1 │ 31 │
│Auditor superior treapta 2 │ 1 │ 2.060│ │ 1 │ 25 │
│Consilier superior treapta 1 │ 442 │ 1.742│ -8│ 434 │ 9.072 │
│Consilier superior treapta 2 │ 92 │ 1.561│ │ 92 │ 1.723 │
│Consilier superior treapta 3 │ 47 │ 1.415│ -1│ 46 │ 781 │
│Expert superior treapta 1 │ 3 │ 1.742│ │ 3 │ 63 │
│Expert superior treapta 2 │ 2 │ 1.561│ │ 2 │ 37 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 16 │ 1.742│ │ 16 │ 334 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 5 │ 1.561│ │ 5 │ 94 │
│Consilier principal treapta 1 │ 15 │ 1.267│ │ 15 │ 228 │
│Consilier principal treapta 2 │ 2 │ 1.139│ -2│ │ │
│Expert principal treapta 1 │ 53 │ 1.267│ │ 53 │ 806 │
│Expert principal treapta 2 │ 14 │ 1.139│ │ 14 │ 191 │
│Expert principal treapta 3 │ 1 │ 1.054│ -1│ │ │
│Inspector principal treapta 1 │ 221 │ 1.267│ │ 221 │ 3.360 │
│Inspector principal treapta 2 │ 13 │ 1.139│ -3│ 10 │ 137 │
│Inspector principal treapta 3 │ 5 │ 1.054│ -1│ 4 │ 51 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 33 │ 1.267│ │ 33 │ 502 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 7 │ 1.139│ │ 7 │ 96 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 2 │ 1.054│ │ 2 │ 25 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 1 │ 824│ │ 1 │ 10 │
│Expert asistent treapta 1 │ 22 │ 950│ -1│ 21 │ 239 │
│Expert asistent treapta 2 │ 27 │ 887│ -1│ 26 │ 277 │
│Expert asistent treapta 3 │ 1 │ 824│ │ 1 │ 10 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 64 │ 950│ -3│ 61 │ 695 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 77 │ 887│ -5│ 72 │ 766 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 5 │ 824│ -4│ 1 │ 10 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 24 │ 950│ │ 24 │ 274 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 24 │ 887│ │ 24 │ 255 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 3 │ 824│ │ 3 │ 30 │
│Expert debutant │ 1 │ 634│ │ 1 │ 8 │
│Consilier juridic debutant │ 1 │ 634│ │ 1 │ 8 │
│Auditor superior treapta 1 │ 21 │ 1.742│ │ 21 │ 439 │
│Auditor superior treapta 2 │ 21 │ 1.561│ │ 21 │ 393 │
│Auditor superior treapta 3 │ 2 │ 1.415│ │ 2 │ 34 │
│Auditor principal treapta 1 │ 6 │ 1.267│ │ 6 │ 91 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1 │ 1.139│ │ 1 │ 14 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã duratã │ 170 │ │ -2│ 168 │ 2.694 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4 │ 1.507│ -2│ 2 │ 36 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1 │ 1.019│ │ 1 │ 12 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 2 │ 632│ │ 2 │ 15 │
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 1 │ 604│ │ 1 │ 7 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 115 │ 1.496│ │ 115 │ 2.064 │
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 13 │ 1.214│ │ 13 │ 189 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 22 │ 1.012│ │ 22 │ 267 │
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 3 │ 986│ │ 3 │ 36 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 7 │ 627│ │ 7 │ 53 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2 │ 566│ │ 2 │ 14 │
│c. Clasa III - studii medii │ 1.244 │ │ -13│ 1.231 │ 12.824 │
│Referent superior treapta 1 │ 21 │ 986│ -1│ 20 │ 237 │
│Referent superior treapta 2 │ 1 │ 852│ │ 1 │ 10 │
│Referent superior treapta 3 │ 2 │ 761│ │ 2 │ 18 │
│Referent principal treapta 1 │ 6 │ 678│ │ 6 │ 49 │
│Referent principal treapta 2 │ 1 │ 638│ │ 1 │ 8 │
│Referent asistent treapta 1 │ 7 │ 596│ │ 7 │ 50 │
│Referent asistent treapta 2 │ 2 │ 580│ │ 2 │ 14 │
│Referent asistent treapta 3 │ 4 │ 561│ │ 4 │ 27 │
│Referent superior treapta 1 │ 803 │ 956│ -5│ 798 │ 9.155 │
│Referent superior treapta 2 │ 105 │ 826│ -1│ 104 │ 1.031 │
│Referent superior treapta 3 │ 11 │ 724│ -2│ 9 │ 78 │
│Referent principal treapta 1 │ 179 │ 678│ -1│ 178 │ 1.448 │
│Referent principal treapta 2 │ 16 │ 632│ │ 16 │ 121 │
│Referent principal treapta 3 │ 4 │ 612│ -2│ 2 │ 15 │
│Referent asistent treapta 1 │ 27 │ 591│ │ 27 │ 191 │
│Referent asistent treapta 2 │ 42 │ 579│ │ 42 │ 292 │
│Referent asistent treapta 3 │ 11 │ 560│ -1│ 10 │ 67 │
│Referent debutant │ 2 │ 540│ │ 2 │ 13 │
│ │ │ │ │ │ │
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 29 │ │ │ 29 │ 385 │
│ │ │ │ │ │ │
│Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I A │ │ 1.577│ 5│ 5 │ 95 │
│Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ │ 1.251│ 13│ 13 │ 195 │
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer,economist specialist IA │ 5 │ 1.577│ -5│ │ │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate │ 13 │ │ -13│ │ │
│gradul III, economist,referent, inginer gradul II │ │ │ │ │ │
│Referent IA │ 6 │ 805│ │ 6 │ 58 │
│Referent I │ 2 │ 701│ │ 2 │ 17 │
│Referent III │ 3 │ 571│ │ 3 │ 21 │
│ │ │ │ │ │ │
│VII. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa funcţii comune │ 61 │ │ │ 61 │ 526 │
│ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf I │ 4 │ 601│ │ 4 │ 29 │
│Stenodactilograf II │ 1 │ 551│ │ 1 │ 7 │
│Administrator I │ 3 │ 714│ │ 3 │ 26 │
│Casier magaziner; I │ 3 │ 630│ │ 3 │ 23 │
│Funcţionar arhivar; I │ 9 │ 615│ │ 9 │ 66 │
│Funcţionar arhivar; II │ 2 │ 564│ │ 2 │ 14 │
│Muncitor calificat I │ 4 │ 680│ │ 4 │ 33 │
│Muncitor calificat II │ 4 │ 645│ │ 4 │ 31 │
│Muncitor calificat III │ 3 │ 601│ │ 3 │ 22 │
│Şofer │ 28 │ 823│ │ 28 │ 277 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────-┘
ANEXA 5/04/20/128


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 166.533 11.257 15.942 87.533 18.857 16.472 16.472
finanţare II 166.533 11.257 15.942 87.533 18.857 16.472 16.472
1.3 Credite ext. I 14.693 3.838 6.555 4.300
II 14.693 3.838 6.555 4.300
1.4 Buget de I 151.840 7.419 9.387 83.233 18.857 16.472 16.472
asigurãri II 151.840 7.419 9.387 83.233 18.857 16.472 16.472
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 90.954 7.419 4.785 69.733 2.645 3.186 3.186
II 90.954 7.419 4.785 69.733 2.645 3.186 3.186
1.4.2 Reparaţii I 60.886 4.602 13.500 16.212 13.286 13.286
capitale afe- II 60.886 4.602 13.500 16.212 13.286 13.286
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Achizitii de imobile
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 69.666 4.666 65.000
finanţare II 69.666 4.666 65.000
1.4 Buget de I 69.666 4.666 65.000
asigurãri II 69.666 4.666 65.000
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 69.666 4.666 65.000
II 69.666 4.666 65.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotari independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 23.799 1.754 6.895 6.133 2.645 3.186 3.186
finanţare II 23.799 1.754 6.895 6.133 2.645 3.186 3.186
1.3 Credite ext. I 5.041 441 3.000 1.600
II 5.041 441 3.000 1.600
1.4 Buget de I 18.758 1.313 3.895 4.533 2.645 3.186 3.186
asigurãri II 18.758 1.313 3.895 4.533 2.645 3.186 3.186
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 18.758 1.313 3.895 4.533 2.645 3.186 3.186
II 18.758 1.313 3.895 4.533 2.645 3.186 3.186
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) Alte cheltuieli asimilate investitiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 73.068 4.837 9.047 16.400 16.212 13.286 13.286
finanţare II 73.068 4.837 9.047 16.400 16.212 13.286 13.286
1.3 Credite ext. I 9.652 3.397 3.555 2.700
II 9.652 3.397 3.555 2.700
1.4 Buget de I 63.416 1.440 5.492 13.700 16.212 13.286 13.286
asigurãri II 63.416 1.440 5.492 13.700 16.212 13.286 13.286
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 2.530 1.440 890 200
II 2.530 1.440 890 200
1.4.2 Reparaţii I 60.886 4.602 13.500 16.212 13.286 13.286
capitale afe- II 60.886 4.602 13.500 16.212 13.286 13.286
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 65.04 -- INVATAMANT (Tip:C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 29.334 188 545 9.686 9.503 4.706 4.706
finanţare II 29.334 188 545 9.686 9.503 4.706 4.706
1.4 Buget de I 29.334 188 545 9.686 9.503 4.706 4.706
asigurãri II 29.334 188 545 9.686 9.503 4.706 4.706
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 5.886 188 545 1.186 1.127 1.420 1.420
II 5.886 188 545 1.186 1.127 1.420 1.420
1.4.2 Reparaţii I 23.448 8.500 8.376 3.286 3.286
capitale afe- II 23.448 8.500 8.376 3.286 3.286
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASITENTA (Tip:C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 137.199 11.069 15.397 77.847 9.354 11.766 11.766
finanţare II 137.199 11.069 15.397 77.847 9.354 11.766 11.766
1.3 Credite ext. I 14.693 3.838 6.555 4.300
II 14.693 3.838 6.555 4.300
1.4 Buget de I 122.506 7.231 8.842 73.547 9.354 11.766 11.766
asigurãri II 122.506 7.231 8.842 73.547 9.354 11.766 11.766
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 85.068 7.231 4.240 68.547 1.518 1.766 1.766
II 85.068 7.231 4.240 68.547 1.518 1.766 1.766
1.4.2 Reparaţii I 37.438 4.602 5.000 7.836 10.000 10.000
capitale afe- II 37.438 4.602 5.000 7.836 10.000 10.000
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fişe.
ANEXA 5/04/20/129


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol: 65.04 -- INVĂŢĂMÂNT
Cod 20.65.04.001

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (Hotãrârea Guvernului/Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 188
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 545
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 5.053

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.65.04.001)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
finanţare II 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
1.4 Buget de I 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
asigurãri II 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
pentru şomaj
1.4.1. Active I 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
fixe II 5.786 188 545 1.086 1.127 1.420 1.420
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de intreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 5/04/20/129


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol: 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT
Cod 20.65.04.05e

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTIŢII
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totala aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 23.548
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.65.04.05e)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 23.548 8.600 8.376 3.286 3.286
finanţare II 23.548 8.600 8.376 3.286 3.286
1.4 Buget de
asigurãri I 23.548 8.600 8.376 3.286 3.286
pentru şomaj II 23.548 8.600 8.376 3.286 3.286
1.4.1 Active I 100 100
fixe II 100 100
1.4.2 Reparaţii I 23.448 8.500 8.376 3.286 3.286
capitale II 23.448 8.500 8.376 3.286 3.286
aferente
activelor fixe
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de intreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.001a


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTIŢII
a) achiziţii de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 4.666
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 65.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE INTREŢINERE
DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.001a)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ─────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 69.666 4.666 65.000
finanţare II 69.666 4.666 65.000
1.4 Buget de I 69.666 4.666 65.000
asigurãri II 69.666 4.666 65.000
pentru şomaj
1.4.1 Active I 69.666 4.666 65.000
fixe II 69.666 4.666 65.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de întreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.001


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTIŢII
b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 1.566
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 6.350
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 10.097
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.001)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 18.013 1.566 6.350 5.047 1.518 1.766 1.766
finanţare II 18.013 1.566 6.350 5.047 1.518 1.766 1.766
1.3 Credite I 5.041 441 3.000 1.600
externe II 5.041 441 3.000 1.600
1.4 Buget de I 12.972 1.125 3.350 3.447 1.518 1.766 1.766
asigurãri II 12.972 1.125 3.350 3.447 1.518 1.766 1.766
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 12.972 1.125 3.350 3.447 1.518 1.766 1.766
II 12.972 1.125 3.350 3.447 1.518 1.766 1.766
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de intreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.005e


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI
DE INVESTIŢII
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor


Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 4.837
6. Valoarea preliminatã în anul 2007 (mii lei) 9.047
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 35.636
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.04.005e)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la în PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2006 2007 2008 ────────────────────────────────────────────────────
2009 2010 2011 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 49.520 4.837 9.047 7.800 7.836 10.000 10.000
finanţare II 49.520 4.837 9.047 7.800 7.836 10.000 10.000
1.3 Credite I 9.652 3.397 3.555 2.700
externe II 9.652 3.397 3.555 2.700
1.4 Buget de I 39.868 1.440 5.492 5.100 7.836 10.000 10.000
asigurãri II 39.868 1.440 5.492 5.100 7.836 10.000 10.000
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 2.430 1.440 890 100
II 2.430 1.440 890 100
1.4.2 Reparaţii I 37.438 4.602 5.000 7.836 10.000 10.000
capitale aferente II 37.438 4.602 5.000 7.836 10.000 10.000
activelor fixe
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de intreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6/04/


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

SINTEZA
sumelor alocate pentru institutii publice
finantate partial din venituri proprii

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ ├──────────────────────────────── │ 18.469│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 1.264│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE, BUNURI ŞI SERVICII │ 1.264│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │
│ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 1.264│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │
│ │alte activitãţi │ 1.264│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 17.205│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 17.205│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 17.205│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 18.469│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.884│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.160│
│ 01│Salarii de bazã │ 1.972│
│ 02│Salarii de merit │ 137│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 123│
│ 04│Spor de vechime │ 382│
│ 06│Alte sporuri │ 19│
│ 07│Ore suplimentare │ 111│
│ 08│Fond de premii │ 260│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │
│ │afara unitãţii │ 18│
│5010 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 48│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 90│
│ 03 │Contribuţii │ 940│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 570│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 80│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 220│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 40│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.974│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 11.055│
│ 01│Furnituri de birou │ 51│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 34│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 752│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 76│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 126│
│ 06│Piese de schimb │ 148│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 263│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 8.390│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.215│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 80│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 207│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 207│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 196│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 196│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 95│
│ 14 │Protecţia muncii │ 167│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 121│
│ 04│Chirii │ 90│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.810│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 1.810│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 1.810│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 585│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 585│
│ 01 │Active fixe │ 485│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 60│
│5010 71 01 30│Alte active fixe │ 425│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100│
│6510 │INVĂŢĂMÂNT │ 18.469│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.884│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.160│
│ 01│Salarii de bazã │ 1.972│
│ 02│Salarii de merit │ 137│
│ 03│Indemnizatii de conducere │ 123│
│ 04│Spor de vechime │ 382│
│ 06│Alte sporuri │ 19│
│ 07│Ore suplimentare │ 111│
│ 08│Fond de premii │ 260│
│ 12│Indemnizaţii platite unor persoane din afara unitaţii │ 18│
│6510 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 48│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 90│
│ 03 │Contribuţii │ 940│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 570│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 80│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 220│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 40│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.974│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 11.055│
│ 01│Furnituri de birou │ 51│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 34│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 752│
│ 04│Apa canal şi salubritate │ 76│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 126│
│ 06│Piese de schimb │ 148│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 263│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 8.390│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.215│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 80│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 207│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 207│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 196│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 196│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 95│
│ 14 │Protecţia muncii │ 167│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 121│
│ 04│Chirii │ 90│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.810│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 1.810│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 1.810│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 585│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 585│
│ 01 │Active fixe │ 485│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 60│
│6510 71 01 30│Alte active fixe │ 425│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/01


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
BRAŞOV

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 4.519│
│ │ │ │
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 300│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 300│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 300│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 4.219│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.219│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 4.219│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 4.519│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 753│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 581│
│ 01│Salarii de bazã │ 420│
│ 02│Salarii de merit │ 12│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 22│
│ 04│Spor de vechime │ 50│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 21│
│ 08│Fond de premii │ 23│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 25│
│ 03 │Contribuţii │ 172│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 101│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 42│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 9│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.281│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.113│
│ 01│Furnituri de birou │ 18│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 19│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 264│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 9│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 16│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet │ 70│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.400│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 300│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura abiectelor de inventar │ 40│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 40│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 13│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 450│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 450│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 450│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35│
│ 01 │Active fixe │ 35│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│5010 71 01 30│Alte active fixe │ 25│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.519│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 753│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 581│
│ 01│Salarii de bazã │ 420│
│ 02│Salarii de merit │ 12│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 22│
│ 04│Spor de vechime │ 50│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 21│
│ 08│Fond de premii │ 23│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 25│
│ 03 │Contribuţii │ 172│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 101│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 42│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 9│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.281│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.113│
│ 01│Furnituri de birou │ 18│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 19│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 264│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 9│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 16│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.400│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 300│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de naturã obiectelor de inventar │ 40│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 40│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 25│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 13│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 450│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 450│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 450│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35│
│ 01 │Active fixe │ 35│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│6510 71 01 30│Alte active fixe │ 25│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 4.519│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 4.519│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/02


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
CALĂRAŞI

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2008


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 3.119│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 250│
│3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 250│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 250│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 250│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.869│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.869│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.869│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 3.119│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.009│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 877│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 703│
│ 01│Salarii de bazã │ 406│
│ 02│Salarii de merit │ 14│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 25│
│ 04│Spor de vechime │ 86│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 32│
│ 08│Fond de premii │ 90│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 12│
│5010 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 26│
│ 03 │Contribuţii │ 174│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 104│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 43│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 7│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.732│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.660│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 160│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 10│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│
│ 06│Piese de schimb │ 17│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet │ 25│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.100│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 310│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 15│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 400│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 400│
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 10│
│ 03│Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 10│
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.119│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.009│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 877│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 703│
│ 01│Salarii de bazã │ 406│
│ 02│Salarii de merit │ 14│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 25│
│ 04│Spor de vechime │ 86│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 32│
│ 08│Fond de premii │ 90│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 12│
│6510 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 26│
│ 03 │Contribuţii │ 174│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 104│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 43│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.732│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.660│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 160│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 10│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│
│ 06│Piese de schimb │ 17│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.100│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 310│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 15│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 400│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 400│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 10│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 3.119│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 3.119│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/03


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
CLUJ

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
partial din venituri proprii
pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.888│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 250│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 250│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 250│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 250│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.638│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.638│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.638│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.888│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.778│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 467│
│ 01│Salarii de bazã │ 297│
│ 02│Salarii de merit │ 8│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 13│
│ 04│Spor de vechime │ 63│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 12│
│ 08│Fond de premii │ 49│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 11│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 9│
│ 03 │Contribuţii │ 138│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 82│
│5010 10 03 02│Contributii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03│Contributii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 33│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 6│
│5010 10 03 06│Contributii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.773│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.466│
│ 01│Furnituri de birou │ 3│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 95│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 10│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 19│
│ 06│Piese de schimb │ 69│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv.,internet │ 83│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.010│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 175│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 95│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 95│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 16│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50│
│ 14 │Protecţia muncii │ 74│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 27│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 400│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 400│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│5010 71 01 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.888│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.778│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 467│
│ 01│Salarii de bazã │ 297│
│ 02│Salarii de merit │ 8│
│ 03│Indemnizatii de conducere │ 13│
│ 04│Spor de vechime │ 63│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 12│
│ 08│Fond de premii │ 49│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 11│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 9│
│ 03 │Contribuţii │ 138│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 82│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 33│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.773│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.466│
│ 01│Furnituri de birou │ 3│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 95│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 10│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 19│
│ 06│Piese de schimb │ 69│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 83│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.010│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 175│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 95│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 95│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 16│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50│
│ 14 │Protecţia muncii │ 74│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 27│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ │ 400│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 400│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│6510 71 01 30│Alte active fixe │ 100│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.888│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.888│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/04


CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
DOLJ

BUGETUL
Instituţiilor publice finatate parţial
din venituri proprii pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.555│
│ │ │ │
│0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 150│
│3300 │C2.VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 150│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 150│
│ 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 150│
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 2.405│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.405│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.405│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 2.555│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.445│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 568│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 430│
│ 01│Salarii de bazã │ 290│
│ 02│Salarii de merit │ 9│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 18│
│ 04│Spor de vechime │ 40│
│ 07│Ore suplimentare │ 23│
│ 08│Fond de premii │ 28│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 6│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10│
│ 03 │Contribuţii │ 138│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 84│
│ 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 34│
│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.752│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.625│
│ 01│Furnituri de birou │ 9│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 8│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 12│
│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 27│
│ 09│Materiale şi prestari de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.400│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │functionare │ 110│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 24│
│ 11 │Cãrti, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 16│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 125│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 125│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 125│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 10│
│ 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.555│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.445│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 568│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 430│
│ 01│Salarii de bazã │ 290│
│ 02│Salarii de merit │ 9│
│ 03│Indemnizatii de conducere │ 18│
│ 04│Spor de vechime │ 40│
│ 07│Ore suplimentare │ 23│
│ 08│Fond de premii │ 28│
│ 12│Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 6│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10│
│ 03 │Contribuţii │ 138│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 84│
│ 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 34│
│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.752│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.625│
│ 01│Furnituri de birou │ 9│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40│
│ 04│Apa canal şi salubritate │ 8│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06│Piese de schimb │ 12│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 27│
│ 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.400│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 110│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 24│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 16│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 125│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 125│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 125│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│ 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.555│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.555│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/05


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
TELEORMAN

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri
proprii pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.403│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURl CURENTE │ 45│
│3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 45│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 45│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 45│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.358│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.358│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.358│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 2.403│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.293│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 632│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 481│
│ 01│Salarii de bazã │ 285│
│ 02│Salarii de merit │ 9│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 28│
│ 04│Spor de vechime │ 80│
│ 07│Ore suplimentare │ 11│
│ 08│Fond de premii │ 43│
│ 13│Indemnizatii de delegare │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 151│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 96│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 31│
│5010 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.361│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.265│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Incãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 78│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 13│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 13│
│ 06│Piese de schimb │ 21│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 32│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.050│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intretinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 11 │Cãrti, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 300│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 300│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│5010 71 01 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│5010 71 01 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 │INVATAMANT │ 2.403│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.293│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 632│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 481│
│ 01│Salarii de bazã │ 285│
│ 02│Salarii de merit │ 9│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 28│
│ 04│Spor de vechime │ 80│
│ 07│Ore suplimentare │ 11│
│ 08│Fond de premii │ 43│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 151│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 96│
│ 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 31│
│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.361│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.265│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 78│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 13│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 13│
│ 06│Piese de schimb │ 21│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 32│
│ 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.050│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10│
│ 04│Chirii │ 10│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 300│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 300│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│ 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.403│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.403│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/06


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
VÂLCEA

BUGETUL
Institutiilor publice finantate
parţial din
venituri proprii pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.985│
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 269│
│3300 │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 269│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 269│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 269│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.716│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.716│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.716│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.985│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.875│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 498│
│ 01│Salarii de bazã │ 274│
│ 02│Salarii de merit │ 85│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 17│
│ 04│Spor de vechime │ 63│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 12│
│ 08│Fond de premii │ 27│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 12│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 167│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 103│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 37│
│5010 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.075│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.926│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 6│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi fortã motricã │ 115│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 26│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│
│ 06│Piese de schimb │ 13│
│ 08│Poştã, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 26│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.430│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 270│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 17│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 17│
│ 11 │Cãrti, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40│
│ 04│Chirii │ 40│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 135│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 135│
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 135│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã birotica şi alte active corporale │ 10│
│5010 71 01 30│Alte active fixe │ 100│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.985│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.875│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 498│
│ 01│Salarii de bazã │ 274│
│ 02│Salarii de merit │ 85│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 17│
│ 04│Spor de vechime │ 63│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 12│
│ 08│Fond de premii │ 27│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 12│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 167│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 103│
│ 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 37│
│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.075│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.926│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 6│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 115│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 26│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│
│ 06│Piese de schimb │ 13│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 26│
│ 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.430│
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 270│
│ 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 17│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 17│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 40│
│ 04│Chirii │ 40│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 135│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 135│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 135│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10│
│6510 71 01 30│Alte active fixe │ 100│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.985│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.985│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016