Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 380 din 15 decembrie 2005  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 380 din 15 decembrie 2005 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 19 decembrie 2005
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2006.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 se stabileşte la venituri în sumã de 19.637,7 milioane lei, la cheltuieli în sumã de 19.180,6 milioane lei, cu un excedent de 457,1 milioane lei, care reprezintã rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, astfel cum este prevãzut la art. 12.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/03.
(4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevãzute în anexa nr. 3/03.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 3
Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 sunt în sumã de 19.637,7 milioane lei şi se prezintã astfel:


- milioane lei -
──────────────────
VENITURI - TOTAL 19.637,7
din care:
Venituri curente 19.284,0
din acestea:
Contribuţii de asigurãri 19.134,7
din care:
- contribuţiile angajatorilor 13.479,6
- contribuţiile asiguraţilor 5.655,1
Venituri nefiscale 149,3
Subvenţii 353,7


CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat

ART. 4
Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006, în sumã de 19.180,6 milioane lei, în structurã economicã, se prezintã astfel:


- milioane lei -
──────────────────
CHELTUIELI - TOTAL 19.180,6
din care:
1. Cheltuieli curente 19.155,4
din acestea:
a) cheltuieli de personal 73,8
b) bunuri şi servicii 270,7
c) dobânzi 42,4
d) transferuri între unitãţi
ale administraţiei publice 64,5
e) alte transferuri 12,4
f) asistenţã socialã 18.691,6
2. Cheltuieli de capital 21,2
3. Rambursãri de credite 4,0
din acestea:
- rambursãri de credite externe 4,0


ART. 5
(1) Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordã cu ocazia plecãrii în concediul de odihnã se suspendã pânã la data de 31 decembrie 2006.
(2) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2007, începând cu luna ianuarie 2007.
(3) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 instituţiile publice prevãzute la alin. (2) asigurã plata premiului anual aferent anului 2005.
ART. 6
(1) Cheltuielile social-culturale care se finanţeazã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 se stabilesc în sumã de 19.180,6 milioane lei, din care: 73,8 milioane lei cheltuieli de personal, 270,7 milioane lei bunuri şi servicii, 42,4 milioane lei dobânzi, 64,5 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 18.691,6 milioane lei asistenţã socialã, 21,2 milioane lei cheltuieli de capital şi 4,0 milioane lei rambursãri de credite.
(2) În anul 2006, din bugetul asigurãrilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnã şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numãr de pânã la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnã.
(3) Din numãrul total de 380.000 locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale un numãr de pânã la 6.000 de locuri.
(4) În anul 2006 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementãrilor în vigoare, persoanelor ale cãror drepturi sunt stabilite prin:
a) <>Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 189/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) art. 20 alin. (1) lit. b) şi <>art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de cãtre unitãţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, neputând depãşi tarifele din unitãţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestãri de servicii.
(6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnã aceluiaşi beneficiar.
(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi pensionarilor de cãtre casele teritoriale de pensii.
(8) Biletele de odihnã finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, dupã deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recupereazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", din prevederile bugetului pe anul 2007.
(9) Contravaloarea biletelor de odihnã este decontatã de Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale cu prestatorii de servicii.
(10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individualã sunt cele stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cãrora se acordã bilete de odihnã prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(11) Biletele de odihnã şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, dupã caz, şi copii minori care urmeazã cursurile de zi ale unei instituţii de învãţãmânt preuniversitar, acreditatã conform legii, dacã însoţesc titularii de drept.
(12) Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei poate stabili împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii numãrul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plãtitã de aceştia fiind stabilitã în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurãri sociale de stat, iar diferenţa fiind suportatã din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
ART. 7
Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 19.077,1 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã şi 103,5 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 8
Taxele poştale percepute de Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurãri sociale de stat şi a celor de asigurãri pentru şomaj în anul 2006 sunt stabilite în sumã de 245,3 milioane lei, din care: 230,3 milioane lei pentru asigurãri sociale de stat şi 15,0 milioane lei pentru asigurãri pentru şomaj.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale

ART. 9
Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2006 sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006.
ART. 10
Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2006 sunt în sumã de 560,6 milioane lei, din care: contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale 510,6 milioane lei şi alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã şi boli profesionale 50 milioane lei.
ART. 11
(1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2006 se stabilesc în sumã de 103,5 milioane lei, din care: 3,2 milioane lei cheltuieli de personal, 4,3 milioane lei bunuri şi servicii, 1,6 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 78,2 milioane lei asistenţã socialã şi 3,8 milioane lei cheltuieli de capital.
(2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabilesc în sumã de 92,2 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabilesc în sumã de 11,3 milioane lei.
(4) În anul 2006, pentru realizarea activitãţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, unele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se realizeazã cu personal al Inspecţiei Muncii, în limita unui numãr de pânã la 300 de posturi care vor fi finanţate din bugetul Inspecţiei Muncii.
ART. 12
Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabileşte în sumã de 457,1 milioane lei.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj

ART. 13
(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2006, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
(2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevãzute în anexa nr. 3/04.
(4) Pentru centrele de pregãtire şi perfecţionare profesionalã din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurãrilor pentru şomaj, la capitolul "Învãţãmânt" este cuprinsã şi suma de 0,7 milioane lei, reprezentând contribuţia pãrţii române la finanţarea activitãţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificãrii profesionale".
(5) Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite, conform prevederilor <>art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 50,0 milioane lei.
(6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2006 unui beneficiar de credite din suma prevãzutã la alin. (5) este de 1,0 milioane lei.
ART. 14
Prevederile art. 5 se aplicã şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj.

CAP. VI
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 15
(1) În bugetul asigurãrilor sociale de stat şi în bugetul asigurãrilor pentru şomaj sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi cele necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 16
(1) Sumele destinate plãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plãţii eventualelor comisioane bancare percepute de bãncile strãine corespondente ale instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţionalã a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevãzute în bugetul asigurãrilor pentru şomaj la titlul "Alte transferuri".
(2) În vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursãrilor de credite externe, a plãţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în cursul întregului an.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 17
În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masã, întrucât în buget nu sunt prevãzute sume cu aceastã destinaţie.
ART. 18
Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordã potrivit prevederilor <>art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte în anul 2006 la nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã.
ART. 19
(1) Valoarea punctului de pensie, stabilitã potrivit prevederilor <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2006, este de 323,1 lei şi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2006.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 este de 1.077 lei.
ART. 20
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.077 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 538 lei.
ART. 21
(1) În baza <>art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2006 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) pentru condiţii normale de muncã 30%;
b) pentru condiţii deosebite de muncã 35%;
c) pentru condiţii speciale de muncã 40%.
(2) Cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale, datoratã potrivit <>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncã.
ART. 22
În baza <>art. 29 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2006 se stabilesc urmãtoarele cote ale contribuţiilor:
a) contribuţia datoratã de angajatori conform art. 26 din lege este de 2,5%;
b) contribuţia individualã datoratã conform art. 27 din lege este de 1%;
c) contribuţia datoratã conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 3,5%.
ART. 23
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 24
(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi este obligat sã raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
ART. 25
Anexele nr. 1/03 - 3/03 şi 1/04 - 3/04 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
GEORGE SABIN CUTAŞ

Bucureşti, 15 decembrie 2005.
Nr. 380.


ANEXA 1/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2006

- SINTEZA -
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │19.637.704│
│0002 │1. VENITURI CURENTE │19.283.960│
│2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │19.134.719│
│2003 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │13.479.605│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │12.976.969│
│2003 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 502.636│
│2103 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 5.655.113│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat datorate de │ │
│ │asigurati │ 5.430.066│
│2103 04 │Contributia altor persoane asigurate │ 217.047│
│ 05 │Contributii facultative ale asiguratilor │ 8.000│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 149.240│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 50.000│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 50.000│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca│ │
│ │si boli profesionale │ 50.000│
│3300 03 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 99.240│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI │ 67.715│
│3303 11 │Contributia pentru bilete de tratament si odihna │ 67.715│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 31.525│
│ 50 │Alte venituri │ 31.525│
│4100 03 │V. SUBVENTII │ 353.744│
│4200 │SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE│ 353.744│
│4203 │SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT │ 353.744│
│ 24 │Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 353.744│
│5003 │CHELTUIELI - TOTAL │19.180.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │19.180.590│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │19.077.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.055.716│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 40.482│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.200│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.600│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.735│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 280│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 243│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.900│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 170│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 150│
│ 10 03 │Contributii │ 16.417│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.033│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.346│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.769│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 269│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 22.675│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 778│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 311│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.334│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 778│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.112│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 467│
│ 20 01 07 │Transport │ 55│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 6.132│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 263│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 8.445│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 6.563│
│ 20 03 │Hrana │ 215│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 215│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 519│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 307│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 212│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 991│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 613│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 369│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 244│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 113│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 127│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 11│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 234.629│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 11│
│ 20 30 04 │Chirii │ 300│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 230.324│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 2.187│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.187│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 40.189│
│ 30 03 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 40.189│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 62.945│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 62.945│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate │ 62.945│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.613.362│
│ 57 01 │Asigurari sociale │17.061.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.552.346│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.268.068│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 17.313│
│ 71 01 01 │Constructii │ 4.764│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 279│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 7.092│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.178│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.039│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.039│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │17.061.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 284.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 270.026│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 270.026│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 860.664│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 400.761│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 103.522│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│
│ 10 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.970│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 40│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 15│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 180│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 7│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 37│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 180│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 50│
│ 10 03 │Contributii │ 741│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 498│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 61│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 170│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 3.053│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 105│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 313│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 104│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 417│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 63│
│ 20 01 07 │Transport │ 7│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 835│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 35│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.132│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 290│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 41│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 29│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 12│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 57│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 50│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 773│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.616│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.616│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala profesionala │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 78.212│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 9.632│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.854│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.323│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 680│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 11.341│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 457.114│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 2/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli pe anul 2006

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - TOTAL │19.180.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │19.180.590│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │19.077.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.055.716│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 40.482│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.200│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.600│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.735│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 280│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 243│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.900│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 170│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 150│
│ 10 03 │Contributii │ 16.417│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.033│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.346│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.769│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 269│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 22.675│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 778│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 311│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.334│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 778│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.112│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 467│
│ 20 01 07 │Transport │ 55│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 6.132│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 263│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 8.445│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 6.563│
│ 20 03 │Hrana │ 215│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 215│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 519│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 307│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 212│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 991│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 613│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 369│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 244│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 113│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 127│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 11│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 234.629│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 11│
│ 20 30 04 │Chirii │ 300│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 230.324│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 2.187│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.187│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 40.189│
│ 30 03 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 40.189│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 62.945│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 62.945│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate │ 62.945│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.613.362│
│ 57 01 │Asigurari sociale │17.061.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.552.346│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.268.068│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 17.313│
│ 71 01 01 │Constructii │ 4.764│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 279│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 7.092│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.178│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.039│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.039│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │17.061.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 284.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 270.026│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 270.026│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 860.664│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 400.761│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 103.522│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.970│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 40│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 15│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 180│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 7│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 37│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 180│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 50│
│ 10 03 │Contributii │ 741│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 498│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 61│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 170│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 3.053│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 105│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 313│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 104│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 417│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 63│
│ 20 01 07 │Transport │ 7│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 835│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 35│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.132│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 290│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 41│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 29│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 12│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 57│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 50│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 773│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.616│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.616│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala profesionala │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 78.212│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 9.632│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.854│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.323│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 680│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 11.341│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 6.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 28│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.194│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 426│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 426│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 80│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 120│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 568│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 568│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 6.903│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│
│6906 │Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de │ │
│ │munca si boli profesionale │ 5.597│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 20│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.730│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.136│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.136│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 179│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 122│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 57│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 600│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 800│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 615│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 615│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.847│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 300│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.200│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 347│
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 5.597│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 3/03/20/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2006
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.160.353│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.845│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 275.644│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.698│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 28.698│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│5003 │CHELTUIELI - TOTAL │19.180.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 64.561│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate │ 62.945│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala │ │
│ │profesionala │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.630.558│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.336.648│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 293.910│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/03/20/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anul 2006
(sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - TOTAL │19.180.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │19.180.590│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │19.077.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.055.716│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 62.945│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.613.362│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │17.061.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 284.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 270.026│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 270.026│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 860.664│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 400.761│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 103.522│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 11.341│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/03/20/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 6.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.194│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 6.903│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│
│6906 │Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de │ │
│ │munca si boli profesionale │ 5.597│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.730│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 5.597│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/03/20/07

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
si alineate, dupa caz, pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - TOTAL │19.180.590│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 64.561│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate │ 62.945│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala profesionala │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 57 01 │Asigurari sociale │17.061.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.630.558│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.336.648│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 293.910│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │19.180.590│
│6800 03 31 │CHELTUIELI CURENTE │19.155.381│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 64.561│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.691.574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │19.077.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │19.055.716│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 40.482│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.200│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.600│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.735│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 280│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 243│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.900│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 170│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 150│
│ 10 03 │Contributii │ 16.417│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.033│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.346│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.769│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 269│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 22.675│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 778│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 311│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.334│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 778│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.112│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 467│
│ 20 01 07 │Transport │ 55│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 6.132│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 263│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 8.445│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 6.563│
│ 20 03 │Hrana │ 215│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 215│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 519│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 307│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 212│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 991│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 613│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 369│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 244│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 113│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 127│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 11│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 234.629│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 11│
│ 20 30 04 │Chirii │ 300│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 230.324│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 2.187│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.187│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 40.189│
│ 30 03 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 40.189│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 62.945│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 62.945│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate │ 62.945│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │18.613.362│
│ 57 01 │Asigurari sociale │17.061.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.552.346│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.268.068│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 17.313│
│ 71 01 01 │Constructii │ 4.764│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 279│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 7.092│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.178│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.039│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.039│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │17.061.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in varsta │ 284.27│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 270.026│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 270.026│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 860.664│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 400.761│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 103.522│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.970│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 40│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 15│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 180│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 7│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 37│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 180│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 50│
│ 10 03 │Contributii │ 741│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 498│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 61│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 170│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 3.053│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 105│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 313│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 104│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 417│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 63│
│ 20 01 07 │Transport │ 7│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 835│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 35│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.132│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 290│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 41│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 29│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 12│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 57│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 50│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 773│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.616│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.616│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat │ │
│ │catre bugetul fondului national unic de asigurari │ │
│ │sociale de sanatate reprezentand contributia │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din cauza de │ │
│ │accident de munca sau boala profesionala │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de munca si a bolilor profesionale │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 78.212│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 9.632│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.854│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.323│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 680│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 69.454│
│6903 05 31 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│
│ 32 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru somaj │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 11.341│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/03/20/08

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2005-2006
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)
- mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ │ Numar │ Salariu │Modificarea│ Numar │ Fond │
│ │ maxim │mediu de │ numarului │ maxim │ aferent │
│ │ de │ baza in │de posturi │ de │salariilor│
│ │posturi│ luna │ in anul │posturi│ de baza │
│ │in anul│decembrie│ 2006 fata │in anul│ pe anul │
│ │ 2005 │ 2005 │ de anul │ 2006 │ 2006 │
│ │ │ │ 2005 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5=2*4*12 │
│ │ │ │ │ │ luni │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL: │ 5.948│ │ -1.611│ 4.337│ 42.452│
│din care: │ │ │ │ │ │
│6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUGETUL │ │ │ │ │ │
│ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │ 5.792│ │ -1.611│ 4.181│ 40.482│
│din care: │ │ │ │ │ │
│V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 3.166│ │ 9│ 3.175│ 31.458│
│1. Inalti functionari publici │ 2│ │ │ 2│ 68│
│Secretar general │ 1│ 3,03│ │ 1│ 36│
│Secretar general adjunct │ 1│ 2,67│ │ 1│ 32│
│2. Functii publice de conducere │ 363│ │ │ 363│ 5.735│
│Director │ 9│ 1,41│ │ 9│ 152│
│Director adjunct │ 2│ 1,41│ │ 2│ 34│
│Sef serviciu │ 19│ 1,41│ │ 19│ 321│
│Director executiv │ 42│ 1,32│ │ 42│ 665│
│Director executiv adjunct │ 85│ 1,32│ │ 85│ 1.346│
│Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel oras │ 178│ 1,32│ │ 178│ 2.820│
│Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel comuna │ 28│ 1,18│ │ 28│ 396│
│3. Functii publice de executie │ 2.801│ │ 9│ 2.810│ 25.654│
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.304│ │ -3│ 1.301│ 14.087│
│Consilier superior treapta 1 │ 40│ 1,41│ -2│ 38│ 643│
│Consilier superior treapta 2 │ 5│ 1,23│ 1│ 6│ 89│
│Consilier superior treapta 3 │ 7│ 1,11│ 1│ 8│ 107│
│Expert superior treapta 3 │ 4│ 1,11│ │ 4│ 53│
│Inspector superior treapta 1 │ 1│ 1,41│ │ 1│ 17│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 4│ 1,41│ │ 4│ 68│
│Consilier principal treapta 2 │ 2│ 0,90│ │ 2│ 22│
│Consilier principal treapta 3 │ 3│ 0,83│ 1│ 4│ 40│
│Expert principal treapta 1 │ 11│ 1,00│ 2│ 13│ 156│
│Expert principal treapta 2 │ 5│ 0,90│ │ 5│ 54│
│Expert principal treapta 3 │ 2│ 0,83│ │ 2│ 20│
│Inspector principal treapta 1 │ 1│ 1,00│ │ 1│ 12│
│Inspector principal treapta 2 │ 2│ 0,90│ │ 2│ 22│
│Inspector principal treapta 3 │ 1│ 0,83│ │ 1│ 10│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 1,00│ │ 1│ 12│
│Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 0,70│ │ 1│ 8│
│Consilier asistent treapta 3 │ 4│ 0,65│ 1│ 5│ 39│
│Expert asistent treapta 1 │ 6│ 0,75│ -1│ 5│ 45│
│Expert asistent treapta 2 │ 2│ 0,70│ │ 2│ 17│
│Expert asistent treapta 3 │ 11│ 0,65│ 3│ 14│ 109│
│Inspector asistent treapta 2 │ 2│ 0,70│ │ 2│ 17│
│Inspector asistent treapta 3 │ 13│ 0,65│ │ 13│ 101│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 0,75│ │ 1│ 9│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 2│ 0,70│ │ 2│ 17│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 5│ 0,65│ │ 5│ 39│
│Consilier debutant │ 4│ 0,48│ │ 4│ 23│
│Expert debutant │ 4│ 0,48│ -2│ 2│ 12│
│Inspector debutant │ 2│ 0,48│ -1│ 1│ 6│
│Consilier juridic debutant │ 2│ 0,48│ │ 2│ 12│
│Auditor superior treapta 1 │ 1│ 1,97│ │ 1│ 24│
│Auditor superior treapta 3 │ 1│ 1,27│ 1│ 2│ 30│
│Auditor principal treapta 1 │ 3│ 1,13│ -1│ 2│ 27│
│Consilier superior treapta 1 │ 180│ 1,32│ -8│ 172│ 2.724│
│Consilier superior treapta 2 │ 69│ 1,18│ 2│ 71│ 1.005│
│Consilier superior treapta 3 │ 30│ 1,07│ 3│ 33│ 424│
│Expert superior treapta 1 │ │ 1,32│ 1│ 1│ 16│
│Inspector superior treapta 1 │ 2│ 1,32│ -1│ 1│ 16│
│Inspector superior treapta 2 │ 4│ 1,18│ │ 4│ 57│
│Inspector superior treapta 3 │ 3│ 1,07│ -1│ 2│ 26│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 10│ 1,32│ │ 10│ 158│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 18│ 1,18│ -3│ 15│ 212│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 5│ 1,07│ -2│ 3│ 39│
│Consilier principal treapta 1 │ 8│ 0,96│ 8│ 16│ 184│
│Consilier principal treapta 2 │ 11│ 0,86│ │ 11│ 114│
│Consilier principal treapta 3 │ 6│ 0,80│ 2│ 8│ 77│
│Expert principal treapta 1 │ 20│ 0,96│ -2│ 18│ 207│
│Expert principal treapta 3 │ 2│ 0,80│ 1│ 3│ 29│
│Inspector principal treapta 1 │ 105│ 0,96│ -1│ 104│ 1.198│
│Inspector principal treapta 2 │ 80│ 0,86│ │ 80│ 826│
│Inspector principal treapta 3 │ 28│ 0,80│ 1│ 29│ 278│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 24│ 0,96│ -2│ 22│ 253│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 5│ 0,86│ 1│ 6│ 62│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 5│ 0,80│ -2│ 3│ 29│
│Consilier asistent treapta 1 │ 3│ 0,72│ -1│ 2│ 17│
│Consilier asistent treapta 2 │ 2│ 0,67│ │ 2│ 16│
│Consilier asistent treapta 3 │ 23│ 0,62│ 5│ 28│ 208│
│Expert asistent treapta 1 │ 1│ 0,72│ │ 1│ 9│
│Expert asistent treapta 3 │ 12│ 0,62│ │ 12│ 89│
│Inspector asistent treapta 1 │ 38│ 0,72│ │ 38│ 328│
│Inspector asistent treapta 2 │ 39│ 0,67│ 1│ 40│ 322│
│Inspector asistent treapta 3 │ 243│ 0,62│ -10│ 233│ 1.734│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 4│ 0,72│ 3│ 7│ 60│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 17│ 0,67│ -1│ 16│ 129│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 89│ 0,62│ -7│ 82│ 610│
│Consilier debutant │ 4│ 0,48│ 1│ 5│ 29│
│Inspector debutant │ 15│ 0,48│ 3│ 18│ 104│
│Consilier juridic debutant │ 4│ 0,48│ 1│ 5│ 29│
│Auditor superior treapta 1 │ 23│ 1,32│ │ 23│ 364│
│Auditor superior treapta 2 │ 6│ 1,18│ │ 6│ 85│
│Auditor superior treapta 3 │ 5│ 1,07│ │ 5│ 64│
│Auditor principal treapta 1 │ 3│ 0,96│ │ 3│ 35│
│Auditor principal treapta 2 │ 2│ 0,86│ 1│ 3│ 31│
│Auditor principal treapta 3 │ 1│ 0,80│ │ 1│ 10│
│Auditor asistent treapta 1 │ 1│ 0,72│ │ 1│ 9│
│Auditor asistent treapta 3 │ 1│ 0,62│ 1│ 2│ 15│
│b. Clasa II - studii superioare de scurta durata │ 91│ │ │ 91│ 899│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4│ 1,14│ -1│ 3│ 41│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1│ 0,77│ 1│ 2│ 18│
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 2│ 0,57│ -2│ │ │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 1│ 0,43│ │ 1│ 5│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 19│ 1,13│ 1│ 20│ 271│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 17│ 0,92│ │ 17│ 188│
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 8│ 0,82│ 1│ 9│ 89│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 12│ 0,76│ -1│ 11│ 100│
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 8│ 0,74│ │ 8│ 71│
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 6│ 0,57│ │ 6│ 41│
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 2│ 0,47│ 1│ 3│ 17│
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 2│ 0,45│ │ 2│ 11│
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 9│ 0,43│ │ 9│ 46│
│c. Clasa III - studii medii │ 1.406│ │ 12│ 1.418│ 10.668│
│Referent superior treapta 1 │ 40│ 0,74│ │ 40│ 355│
│Referent superior treapta 2 │ 16│ 0,64│ -1│ 15│ 115│
│Referent superior treapta 3 │ 1│ 0,57│ │ 1│ 7│
│Referent principal treapta 1 │ 11│ 0,51│ │ 11│ 67│
│Referent asistent treapta 3 │ 5│ 0,42│ 1│ 6│ 30│
│Referent debutant │ 2│ 0,41│ -1│ 1│ 5│
│Referent superior treapta 1 │ 622│ 0,72│ -11│ 611│ 5.279│
│Referent superior treapta 2 │ 277│ 0,62│ 2│ 279│ 2.076│
│Referent superior treapta 3 │ 153│ 0,55│ 3│ 156│ 1.030│
│Referent principal treapta 1 │ 160│ 0,51│ 1│ 161│ 985│
│Referent principal treapta 2 │ 27│ 0,48│ -2│ 25│ 144│
│Referent principal treapta 3 │ 14│ 0,46│ -1│ 13│ 72│
│Referent asistent treapta 1 │ 10│ 0,45│ -1│ 9│ 49│
│Referent asistent treapta 2 │ 7│ 0,44│ -2│ 5│ 26│
│Referent asistent treapta 3 │ 60│ 0,42│ 23│ 83│ 418│
│Referent debutant │ 1│ 0,41│ 1│ 2│ 10│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 2.415│ │ -1.612│ 803│ 7.960│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul I A │ 719│ 1,19│ -716│ 3│ 43│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul I │ 4│ 1,04│ -3│ 1│ 12│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul II │ 2│ 0,94│ -1│ 1│ 11│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul III │ 2│ 0,85│ 6│ 8│ 82│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 4│ 0,76│ 3│ 7│ 64│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA │ 1│ 1,04│ │ 1│ 12│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I │ 1│ 0,85│ -1│ │ │
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │
│relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III │ │ 0,69│ 2│ 2│ 17│
│Consilier juridic gradul IA │ 1│ 1,19│ │ 1│ 14│
│Consilier juridic gradul I │ │ 1,04│ 1│ 1│ 12│
│Consilier juridic gradul III │ 2│ 0,85│ -2│ │ │
│Referent IA │ 94│ 0,61│ -5│ 89│ 651│
│Referent I │ 40│ 0,53│ -11│ 29│ 184│
│Referent II │ 28│ 0,49│ -2│ 26│ 153│
│Referent III │ 20│ 0,43│ -4│ 16│ 83│
│Referent IV │ 13│ 0,41│ -3│ 10│ 49│
│Referent debutant │ 897│ 0,37│ -895│ 2│ 9│
│Medic primar │ 156│ 1,22│ 2│ 158│ 2.313│
│Medic specialist │ 50│ 0,87│ -1│ 49│ 512│
│Secretar de redactie, tehnoredactor I │ 1│ 0,68│ │ 1│ 8│
│Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │ 1│ 0,96│ │ 1│ 12│
│Asistent medical principal │ 82│ 0,78│ 1│ 83│ 777│
│Asistent medical │ 57│ 0,71│ 23│ 80│ 682│
│Asistent medical debutant │ 1│ 0,37│ │ 1│ 4│
│Sora medicala principala │ 16│ 0,59│ -3│ 13│ 92│
│Sora medicala │ 14│ 0,49│ 1│ 15│ 88│
│Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist │ │ 0,81│ 1│ 1│ 10│
│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ 2│ 0,62│ -1│ 1│ 7│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social; principal │ 3│ 1,17│ │ 3│ 42│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social │ 1│ 0,67│ 3│ 4│ 32│
│Infirmiera, agent D.D.D. │ 18│ 0,39│ -1│ 17│ 80│
│Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare │ 31│ 0,39│ 1│ 32│ 150│
│Sofer autosanitara II │ 1│ 0,44│ 1│ 2│ 11│
│Sofer autosanitara III │ 1│ 0,39│ -1│ │ │
│Medic primar │ 24│ 1,45│ 4│ 28│ 487│
│Medic specialist │ 12│ 1,13│ 5│ 17│ 231│
│Medic rezident anul IV-V │ 16│ 0,81│ -8│ 8│ 78│
│Medic rezident anul III │ 3│ 0,72│ -3│ │ │
│Farmacist primar │ │ 1,22│ 1│ 1│ 15│
│Farmacist specialist │ 1│ 0,97│ -1│ │ │
│Asistent medical principal │ 31│ 0,90│ 17│ 48│ 518│
│Asistent medical │ 28│ 0,80│ -16│ 12│ 115│
│Profesor C.F.M.; principal │ 1│ 0,70│ │ 1│ 8│
│Cercetator stiintific principal gradul II │ 4│ 1,44│ │ 4│ 69│
│Cercetator stiintific principal gradul III │ 6│ 1,24│ -2│ 4│ 60│
│Cercetator stiintific │ 3│ 0,98│ │ 3│ 35│
│Asistent de cercetare stiintifica │ 6│ 0,77│ -4│ 2│ 18│
│Asistent I │ 1│ 0,61│ │ 1│ 7│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul │ │ │ │ │ │
│II, economist, referent, inginer gradul I │ 2│ 0,69│ 2│ 4│ 33│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ 6│ 0,54│ │ 6│ 39│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I │ 4│ 0,50│ -3│ 1│ 6│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III │ 1│ 0,41│ 2│ 3│ 15│
│Analist, programator, inginer de sistem IA │ 1│ 0,86│ -1│ │ │
│Analist, programator, inginer de sistem debutant │ 2│ 0,39│ -2│ │ │
│Operator, controlor date IV │ │ 0,39│ 2│ 2│ 9│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 211│ │ -8│ 203│ 1.065│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; IA │ 1│ 0,50│ -1│ │ │
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 12│ 0,44│ │ 12│ 63│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 13│ 0,40│ -5│ 8│ 38│
│Casier magaziner; I │ 22│ 0,47│ -5│ 17│ 96│
│Casier magaziner; II │ 11│ 0,43│ │ 11│ 57│
│Functionar arhivar; I │ 28│ 0,46│ │ 28│ 155│
│Functionar arhivar; II │ 3│ 0,43│ │ 3│ 15│
│Functionar arhivar; III │ 7│ 0,39│ 1│ 8│ 37│
│Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; I │ 32│ 0,38│ 2│ 34│ 155│
│Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; II │ 8│ 0,38│ -3│ 5│ 23│
│Sofer IA │ 3│ 0,62│ │ 3│ 22│
│Sofer II │ 1│ 0,51│ │ 1│ 6│
│Muncitor calificat I │ 3│ 0,51│ │ 3│ 18│
│Muncitor calificat II │ 7│ 0,49│ 1│ 8│ 47│
│Muncitor calificat III │ 52│ 0,45│ 2│ 54│ 292│
│Muncitor calificat IV │ 5│ 0,43│ │ 5│ 26│
│Muncitor calificat VI │ │ 0,38│ 1│ 1│ 5│
│Muncitor necalificat │ 3│ 0,38│ -1│ 2│ 9│
│6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │ │
│MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 156│ │ │ 156│ 1.970│
│din care: │ │ │ │ │ │
│V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 92│ │ -1│ 91│ 1.080│
│1. Inalti functionari publici │ 1│ │ │ 1│ 36│
│Director general executiv │ 1│ 3,03│ │ 1│ 36│
│2. Functii publice de conducere │ 2│ │ │ 2│ 34│
│Director │ 2│ 1,41│ │ 2│ 34│
│3. Functii publice de executie │ 89│ │ -1│ 88│ 1.010│
│a. Clasa I - studii superioare │ 86│ │ │ 86│ 997│
│Consilier superior treapta 1 │ 4│ 1,41│ │ 4│ 68│
│Consilier superior treapta 2 │ 2│ 1,23│ │ 2│ 30│
│Consilier superior treapta 3 │ 6│ 1,11│ -1│ 5│ 67│
│Expert superior treapta 3 │ 1│ 1,11│ 1│ 2│ 27│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 0,83│ │ 1│ 10│
│Expert principal treapta 1 │ 2│ 1,00│ -1│ 1│ 12│
│Expert principal treapta 3 │ 1│ 0,83│ │ 1│ 10│
│Inspector principal treapta 3 │ 2│ 0,83│ │ 2│ 20│
│Consilier asistent treapta 3 │ 2│ 0,65│ │ 2│ 16│
│Expert asistent treapta 3 │ 1│ 0,65│ │ 1│ 8│
│Inspector asistent treapta 2 │ 1│ 0,70│ │ 1│ 8│
│Consilier superior treapta 1 │ 14│ 1,32│ -2│ 12│ 190│
│Consilier superior treapta 2 │ 4│ 1,18│ │ 4│ 57│
│Consilier superior treapta 3 │ 6│ 1,07│ 3│ 9│ 116│
│Inspector superior treapta 1 │ 1│ 1,32│ -1│ │ │
│Inspector superior treapta 3 │ │ 1,07│ 1│ 1│ 13│
│Consilier principal treapta 1 │ 1│ 0,96│ │ 1│ 12│
│Consilier principal treapta 3 │ 12│ 0,80│ -1│ 11│ 106│
│Inspector principal treapta 1 │ 5│ 0,96│ -1│ 4│ 46│
│Inspector principal treapta 2 │ 2│ 0,86│ 2│ 4│ 41│
│Inspector principal treapta 3 │ 3│ 0,80│ 2│ 5│ 48│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 0,96│ │ 1│ 12│
│Consilier asistent treapta 3 │ 2│ 0,62│ -1│ 1│ 7│
│Inspector asistent treapta 3 │ 8│ 0,62│ │ 8│ 60│
│Inspector debutant │ 4│ 0,48│ -2│ 2│ 12│
│Consilier juridic debutant │ │ 0,48│ 1│ 1│ 6│
│c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ -1│ 2│ 12│
│Referent superior treapta 3 │ 1│ 0,57│ │ 1│ 7│
│Referent principal treapta 3 │ 1│ 0,47│ │ 1│ 6│
│Referent superior treapta 1 │ 1│ 0,72│ -1│ │ │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 62│ │ 1│ 63│ 875│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul IA │ 58│ 1,19│ │ 58│ 828│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ │ 0,94│ 2│ 2│ 23│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 1│ 0,76│ │ 1│ 9│
│Referent, inspector, revizor contabil; debutant │ │ 0,39│ 1│ 1│ 5│
│Referent IA │ 2│ 0,61│ -2│ │ │
│Medic specialist │ 1│ 0,87│ │ 1│ 10│
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 2│ │ │ 2│ 15│
│Sofer IA │ 2│ 0,62│ │ 2│ 15│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┘
ANEXA 3/03/20/09


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate, dupa caz, pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)


─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 6.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 28│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.194│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 426│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 426│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 80│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 120│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 568│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 568│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 6.903│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│
│6906 │Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de │ │
│ │munca si boli profesionale │ 5.597│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 20│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.730│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.136│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.136│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 179│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 122│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 57│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 600│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 800│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 615│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 615│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.847│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 300│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.200│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 347│
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 5.597│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

ANEXA 3/03/20/125


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI
SURSE DE FINANTARE

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
I ─ credite de CHELTUIELI CHELTUIELI ──────────────────────────────────────────
angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE PROGRAM ESTIMARI
II ─ credite bugetare pana la in 2006 ─────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2004 2005 2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investitii)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 253.528 127.178 31.421 28.698 23.591 21.005 21.635
finantare II 253.528 127.178 31.421 28.698 23.591 21.005 21.635
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 95.223 74.623 11.763 7.528 1.309
II 95.223 74.623 11.763 7.528 1.309
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
II 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 230.849 127.178 26.140 22.994 19.428 17.295 17.814
finantare II 230.849 127.178 26.140 22.994 19.428 17.295 17.814
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 91.194 74.623 10.063 5.681 827
II 91.194 74.623 10.063 5.681 827
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
II 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 22.679 5.281 5.704 4.163 3.710 3.821
finantare II 22.679 5.281 5.704 4.163 3.710 3.821
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 4.029 1.700 1.847 482
II 4.029 1.700 1.847 482
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821
II 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s─a obtinut din centralizarea a 8 fise.
Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.
ANEXA 3/03/20/126


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001b CNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 31.125
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 13.377
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 42.154

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 86.656 31.125 13.377 7.371 12.361 11.032 11.390
finantare II 86.656 31.125 13.377 7.371 12.361 11.032 11.390
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 86.656 31.125 13.377 7.371 12.361 11.032 11.390
II 86.656 31.125 13.377 7.371 12.361 11.032 11.390
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001bBM CP

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 96.053
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 11.763
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 7.940

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 115.756 96.053 11.763 6.931 1.009
finantare II 115.756 96.053 11.763 6.931 1.009
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 91.194 74.623 10.063 5.681 827
II 91.194 74.623 10.063 5.681 827
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 24.562 21.430 1.700 1.250 182
II 24.562 21.430 1.700 1.250 182
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001c


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate
si fezabilitate

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 4.195

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ──────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
finantare II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.001 RKCNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 2.928

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.928 2.928
finantare II 2.928 2.928
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.2 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 2.928 2.928
II 2.928 2.928
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.001a CNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 20.314

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ──────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 20.314 4.764 4.998 5.198 5.354
finantare II 20.314 4.764 4.998 5.198 5.354
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 20.314 4.764 4.998 5.198 5.354
II 20.314 4.764 4.998 5.198 5.354
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 3.581
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 12.429

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ───────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
finantare II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.621
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.002 b BM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.700
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 3.115

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 4.815 1.700 2.527 588
finantare II 4.815 1.700 2.527 588
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 4.029 1.700 1.847 482
II 4.029 1.700 1.847 482
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 786 680 106
II 786 680 106
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.003


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.854

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 1.854 1.854
finantare II 1.854 1.854
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 1.854 1.854
II 1.854 1.854
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.
ANEXA 1/04


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
pe anul 2006

─ SINTEZA ─

─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 2.232.114│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 2.152.114│
│2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 2.107.488│
│2004 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 1.538.684│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 1.538.684│
│2104 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 568.803│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │
│ │datorate de asigurati │ 568.803│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 44.625│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATI │ 37.072│
│3104 │Venituri din dobanzi │ 37.072│
│ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 37.072│
│3600 04 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 7.553│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.553│
│ 50 │Alte venituri │ 7.553│
│4004 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 80.000│
│4004 03 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │
│ │acordate pentru infiintarea si dezvoltarea │ │
│ │de intreprinderi mici si mijlocii │ 80.000│
│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.739.339│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.233.657│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6504 │INVATAMANT │ 41.558│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│
│ 10 03 │Contributii │ 564│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 387│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 123│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.167│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.178│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 108│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 19.353│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 2.893│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 283│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.526│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 340│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 7.026│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 10.883│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.697.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 35.529│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 915│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.100│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.571│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 253│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │
│ │afara unitatii │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 123│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 1.659│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.000│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 3.748│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 15.819│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.950│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 802│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │
│ │internet │ 2.200│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 3.311│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 4.404│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 530│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.049│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 19.663│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 100│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.523│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.230.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 8.618│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.660│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 85│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 1.873│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 9.941│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.195.129│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 467.660│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620│
│8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 349.789│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 69.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │
│ │guvernamentale si administrate prin agentii │ │
│ │de credit │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 349.789│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 80.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 142.986│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 2/04


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli pe anul 2006

─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL─CULTURALE │ 1.739.339│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.233.657│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6504 │INVATAMANT │ 41.558│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│
│ 10 03 │Contributii │ 564│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 387│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 123│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.167│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.178│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 108│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 19.353│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 2.893│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 283│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.526│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 340│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │
│ │active corporale │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 7.026│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 10.883│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.697.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 35.529│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 915│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.100│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.571│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 253│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │
│ │afara unitatii │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 123│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.659│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.000│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 3.748│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 15.819│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.950│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 802│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.200│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 3.311│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 4.404│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 530│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.049│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 19.663│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 100│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.523│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.230.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 8.618│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.660│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 85│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 1.873│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 9.941│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.195.129│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 467.660│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620│
│8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 349.789│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 69.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor │ │
│ │pentru somaj │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │
│ │guvernamentale si administrate prin agentii │ │
│ │de credit │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 349.789│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 80.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 19.886│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 29│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 29│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 653│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 653│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 369│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 295│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 74│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 425│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 550│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 212│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 938│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 938│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.926│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 589│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 3.337│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 2.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.841│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.841│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 9.943│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/04/20/01


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2006


─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ │───────────── │ 2.109.014│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.017.952│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.424│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 74.214│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.070│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20.070│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 70.992│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │─────────────── │ 19.886│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA Nr. 3/04/20/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anul 2006
(sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 1.739.339│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.233.657│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6504 │INVATAMANT │ 41.558│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.167│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 10.883│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.697.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.224│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.230.121│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.195.129│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 467.660│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 349.789│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 349.789│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 80.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│
└──────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA Nr. 3/04/20/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │──────────────- │ 19.886│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 2.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 9.943│
└──────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA Nr. 3/04/20/07

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.451.727│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.739.339│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.233.657│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│6504 │INVATAMANT │ 41.558│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│
│ 10 03 │Contributii │ 564│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 387│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 123│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.167│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.178│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 108│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 19.353│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 2.893│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 283│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.526│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 340│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │
│ │corporale │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 7.026│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │
│ │calificare si recalificare │ 10.883│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.697.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 35.529│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 915│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.100│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.571│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 253│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │
│ │afara unitatii │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 123│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.659│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.000│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 3.748│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 15.819│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.950│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 802│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.200│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │
│ │caracter functional │ 3.311│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │
│ │si functionare │ 4.404│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 530│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.049│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 19.663│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 100│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.523│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat │ 277.032│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 59.999│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale de │ │
│ │stat reprezentand asigurare pentru │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ │
│ │pentru someri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.230.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 8.618│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.660│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │
│ │transport │ 85│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │
│ │active corporale │ 1.873│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 9.941│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.195.129│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 467.660│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │
│ │drepturilor │ 15.040│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 349.789│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de munca │ 6.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 69.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │
│ │fortei de munca │ 69.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor │ │
│ │pentru somaj │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │
│ │guvernamentale si administrate prin agentii │ │
│ │de credit │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 349.789│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 80.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│
└──────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA Nr. 3/04/20/08

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2005 - 2006

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)
- mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬────────────-┐
│ │ Numar │ Salariu │ Modificarea │ Numar │Fond aferent │
│ │maxim de│ mediu de │ numarului de │maxim de│ salariilor │
│ │posturi │baza in luna│ posturi in │posturi │ de baza pe │
│ │in anul │ decembrie │anul 2006 fata│in anul │ anul 2006 │
│ │ 2005 │ 2005 │ de anul 2005 │ 2006 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5=2*4* │
│ │ │ │ │ │ 12 luni│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│TOTAL: │ 3.464 │ │ 11 │ 3.475 │ 36.732 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│6504 INVATAMANT - SOMAJ │ 115 │ │ │ 115 │ 1.202 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 98 │ │ │ 98 │ 1.048 │
│2. Functii publice de conducere │ 10 │ │ │ 10 │ 158 │
│Director executiv │ 5 │ 1,32 │ │ 5 │ 79 │
│Director executiv adjunct │ 5 │ 1,32 │ │ 5 │ 79 │
│3. Functii publice de executie │ 88 │ │ │ 88 │ 890 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 76 │ │ │ 76 │ 765 │
│Consilier superior treapta 1 │ 16 │ 1,32 │ -9 │ 7 │ 111 │
│Consilier superior treapta 2 │ 9 │ 1,18 │ -3 │ 6 │ 85 │
│Consilier superior treapta 3 │ 6 │ 1,07 │ │ 6 │ 77 │
│Inspector superior treapta 2 │ 1 │ 1,18 │ │ 1 │ 14 │
│Consilier principal treapta 1 │ 2 │ 0,96 │ │ 2 │ 23 │
│Consilier principal treapta 2 │ │ 0,86 │ 1 │ 1 │ 10 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1 │ 0,80 │ -1 │ │ │
│Expert principal treapta 1 │ 5 │ 0,96 │ │ 5 │ 58 │
│Inspector principal treapta 1 │ 5 │ 0,96 │ -2 │ 3 │ 35 │
│Inspector principal treapta 2 │ 1 │ 0,86 │ │ 1 │ 10 │
│inspector principal treapta 3 │ 2 │ 0,80 │ 3 │ 5 │ 48 │
│Expert asistent treapta 1 │ 1 │ 0,72 │ │ 1 │ 9 │
│Expert asistent treapta 3 │ 5 │ 0,62 │ 2 │ 7 │ 52 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 1 │ 0,72 │ │ 1 │ 9 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 3 │ 0,67 │ │ 3 │ 24 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 18 │ 0,62 │ 9 │ 27 │ 201 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurta durata │ 8 │ │ │ 8 │ 91 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 3 │ 1,13 │ │ 3 │ 41 │
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 1 │ 0,92 │ │ 1 │ 11 │
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 4 │ 0,82 │ │ 4 │ 39 │
│c. Clasa III - studii medii │ 4 │ │ │ 4 │ 33 │
│Referent superior treapta 1 │ 3 │ 0,72 │ │ 3 │ 26 │
│Referent superior treapta 2 │ 1 │ 0,62 │ │ 1 │ 7 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 11 │ │ │ 11 │ 109 │
│Consilier, expert inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ 9 │ 0,86 │ │ 9 │ 93 │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul│ │ │ │ │ │
│IV, economist, referent, inginer gradul III │ 2 │ 0,69 │ │ 2 │ 17 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 6 │ │ │ 6 │ 45 │
│Sofer II │ 6 │ 0,62 │ │ 6 │ 45 │
│6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SOMAJ │ 3.349 │ │ 11 │ 3.360 │ 35.529 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) │ 3.275 │ │ 16 │ 3.291 │ 35.095 │
│1. Inalti functionari publici │ 1 │ │ │ 1 │ 46 │
│Director general executiv │ 1 │ 3,87 │ │ 1 │ 46 │
│2. Functii publice de conducere │ 369 │ │ │ 369 │ 5.870 │
│Director │ 9 │ 1,41 │ │ 9 │ 152 │
│Sef serviciu │ 14 │ 1,41 │ │ 14 │ 237 │
│Director executiv │ 42 │ 1,32 │ │ 42 │ 665 │
│Director executiv adjunct │ 84 │ 1,32 │ │ 84 │ 1.331 │
│Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel oras │ 88 │ 1,32 │ │ 88 │ 1.394 │
│Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel comuna │ 132 │ 1,32 │ │ 132 │ 2.091 │
│3. Functii publice de executie │ 2.905 │ │ 16 │ 2.921 │ 29.179 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.461 │ │ 12 │ 1.473 │ 17.597 │
│Consilier superior treapta 1 │ 23 │ 1,41 │ 5 │ 28 │ 474 │
│Consilier superior treapta 2 │ 4 │ 1,23 │ │ 4 │ 59 │
│Consilier superior treapta 3 │ 9 │ 1,11 │ │ 9 │ 120 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 1 │ 1,41 │ │ 1 │ 17 │
│Consilier principal treapta 1 │ 2 │ 1,00 │ │ 2 │ 24 │
│Expert principal treapta 1 │ 15 │ 1,00 │ │ 15 │ 180 │
│Expert principal treapta 2 │ 1 │ 0,90 │ │ 1 │ 11 │
│Expert principal treapta 3 │ 1 │ 0,83 │ │ 1 │ 10 │
│Inspector principal treapta 1 │ 10 │ 1,00 │ │ 10 │ 120 │
│Inspector principal treapta 2 │ 4 │ 0,90 │ │ 4 │ 43 │
│Inspector principal treapta 3 │ 2 │ 0,83 │ │ 2 │ 20 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1 │ 1,00 │ │ 1 │ 12 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 1 │ 0,90 │ │ 1 │ 11 │
│Expert asistent treapta 1 │ 1 │ 0,75 │ │ 1 │ 9 │
│Expert asistent treapta 2 │ 1 │ 0,70 │ │ 1 │ 8 │
│Expert asistent treapta 3 │ 4 │ 0,65 │ │ 4 │ 31 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 5 │ 0,75 │ │ 5 │ 45 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 1 │ 0,70 │ │ 1 │ 8 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 22 │ 0,65 │ │ 22 │ 172 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1 │ 0,75 │ │ 1 │ 9 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 5 │ 0,70 │ │ 5 │ 42 │
│Inspector debutant │ 12 │ 0,48 │ │ 12 │ 69 │
│Consilier juridic debutant │ 1 │ 0,48 │ │ 1 │ 6 │
│Auditor superior treapta 2 │ 1 │ 1,56 │ │ 1 │ 19 │
│Auditor principal treapta 3 │ 1 │ 0,82 │ │ 1 │ 10 │
│Consilier superior treapta 1 │ 301 │ 1,32 │ 4 │ 305 │ 4.831 │
│Consilier superior treapta 2 │ 219 │ 1,18 │ │ 219 │ 3.101 │
│Consilier superior treapta 3 │ 76 │ 1,07 │ │ 76 │ 976 │
│Expert superior treapta 1 │ │ 1,32 │ 1 │ 1 │ 16 │
│Expert superior treapta 3 │ 1 │ 1,07 │ │ 1 │ 13 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 9 │ 1,32 │ │ 9 │ 143 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 5 │ 1,18 │ │ 5 │ 71 │
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 5 │ 1,07 │ │ 5 │ 64 │
│Consilier principal treapta 1 │ 5 │ 0,96 │ │ 5 │ 58 │
│Consilier principal treapta 2 │ 4 │ 0,86 │ │ 4 │ 41 │
│Consilier principal treapta 3 │ 4 │ 0,80 │ │ 4 │ 38 │
│Expert principal treapta 1 │ 43 │ 0,96 │ │ 43 │ 495 │
│Expert principal treapta 2 │ 10 │ 0,86 │ │ 10 │ 103 │
│Expert principal treapta 3 │ 13 │ 0,80 │ │ 13 │ 125 │
│Inspector principal treapta 1 │ 120 │ 0,96 │ 1 │ 121 │ 1.394 │
│Inspector principal treapta 2 │ 100 │ 0,86 │ │ 100 │ 1.032 │
│Inspector principal treapta 3 │ 29 │ 0,80 │ │ 29 │ 278 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 18 │ 0,96 │ │ 18 │ 207 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 9 │ 0,86 │ │ 9 │ 93 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 6 │ 0,80 │ │ 6 │ 58 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 2 │ 0,62 │ │ 2 │ 15 │
│Expert asistent treapta 1 │ 3 │ 0,72 │ │ 3 │ 26 │
│Expert asistent treapta 2 │ 5 │ 0,67 │ │ 5 │ 40 │
│Expert asistent treapta 3 │ 36 │ 0,62 │ │ 36 │ 268 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 24 │ 0,72 │ 1 │ 25 │ 216 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 15 │ 0,67 │ │ 15 │ 121 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 139 │ 0,62 │ │ 139 │ 1.034 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 3 │ 0,72 │ │ 3 │ 26 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 3 │ 0,67 │ │ 3 │ 24 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 38 │ 0,62 │ │ 38 │ 283 │
│Expert debutant │ 9 │ 0,48 │ │ 9 │ 52 │
│Inspector debutant │ 23 │ 0,48 │ │ 23 │ 132 │
│Consilier juridic debutant │ 4 │ 0,48 │ │ 4 │ 23 │
│Auditor superior treapta 1 │ 4 │ 1,32 │ │ 4 │ 63 │
│Auditor superior treapta 2 │ 15 │ 1,18 │ │ 15 │ 212 │
│Auditor superior treapta 3 │ 23 │ 1,07 │ │ 23 │ 295 │
│Auditor principal treapta 1 │ 7 │ 0,96 │ │ 7 │ 81 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1 │ 0,86 │ │ 1 │ 10 │
│Auditor principal treapta 3 │ 1 │ 0,80 │ │ 1 │ 10 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurta durata │ 169 │ │ │ 169 │ 1.923 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 4 │ 1,14 │ │ 4 │ 55 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1 │ 0,77 │ │ 1 │ 9 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2 │ 0,43 │ │ 2 │ 10 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 73 │ 1,13 │ │ 73 │ 990 │
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 40 │ 0,92 │ │ 40 │ 442 │
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 15 │ 0,82 │ │ 15 │ 148 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 15 │ 0,76 │ │ 15 │ 137 │
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 7 │ 0,74 │ │ 7 │ 62 │
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 4 │ 0,57 │ │ 4 │ 27 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 4 │ 0,47 │ │ 4 │ 23 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 4 │ 0,43 │ │ 4 │ 21 │
│c. Clasa III - studii medii │ 1.275 │ │ 4 │ 1.279 │ 9.659 │
│Referent superior treapta 1 │ 19 │ 0,74 │ │ 19 │ 169 │
│Referent superior treapta 2 │ 2 │ 0,64 │ │ 2 │ 15 │
│Referent superior treapta 3 │ 1 │ 0,57 │ │ 1 │ 7 │
│Referent principal treapta 1 │ 5 │ 0,51 │ │ 5 │ 31 │
│Referent principal treapta 2 │ 2 │ 0,48 │ │ 2 │ 12 │
│Referent principal treapta 3 │ 4 │ 0,47 │ │ 4 │ 23 │
│Referent asistent treapta 1 │ 2 │ 0,45 │ │ 2 │ 11 │
│Referent asistent treapta 3 │ 1 │ 0,42 │ │ 1 │ 5 │
│Referent debutant │ 4 │ 0,41 │ │ 4 │ 20 │
│Referent superior treapta 1 │ 606 │ 0,72 │ │ 606 │ 5.236 │
│Referent superior treapta 2 │ 251 │ 0,62 │ │ 251 │ 1.867 │
│Referent superior treapta 3 │ 88 │ 0,55 │ │ 88 │ 581 │
│Referent principal treapta 1 │ 132 │ 0,51 │ 2 │ 134 │ 820 │
│Referent principal treapta 2 │ 64 │ 0,48 │ │ 64 │ 369 │
│Referent principal treapta 3 │ 13 │ 0,46 │ │ 13 │ 72 │
│Referent asistent treapta 1 │ 4 │ 0,45 │ 2 │ 6 │ 32 │
│Referent asistent treapta 2 │ 15 │ 0,44 │ │ 15 │ 79 │
│Referent asistent treapta 3 │ 57 │ 0,42 │ │ 57 │ 287 │
│Referent debutant │ 5 │ 0,41 │ │ 5 │ 25 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 10 │ │ │ 10 │ 86 │
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ 1 │ 1,19 │ │ 1 │ 14 │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul│ │ │ │ │ │
│III, economist, referent, inginer gradul II │ 3 │ 0,94 │ │ 3 │ 34 │
│Referent IA │ 2 │ 0,61 │ │ 2 │ 15 │
│Referent I │ 2 │ 0,53 │ │ 2 │ 13 │
│Referent III │ 1 │ 0,43 │ 1 │ 2 │ 10 │
│Referent IV │ 1 │ 0,40 │ -1 │ │ │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa functii comune │ 64 │ │ -5 │ 59 │ 348 │
│Stenodactilograf I │ 4 │ 0,45 │ │ 4 │ 22 │
│Stenodactilograf II │ 1 │ 0,41 │ │ 1 │ 5 │
│Administrator I │ 2 │ 0,54 │ │ 2 │ 13 │
│Casier magaziner; I │ 3 │ 0,47 │ │ 3 │ 17 │
│Functionar arhivar; I │ 9 │ 0,46 │ │ 9 │ 50 │
│Functionar arhivar; II │ 1 │ 0,43 │ │ 1 │ 5 │
│Sofer IA │ 2 │ 0,62 │ │ 2 │ 15 │
│Sofer II │ 24 │ 0,51 │ │ 24 │ 147 │
│Muncitor calificat I │ 4 │ 0,51 │ │ 4 │ 24 │
│Muncitor calificat II │ 5 │ 0,49 │ │ 5 │ 29 │
│Muncitor calificat III │ 4 │ 0,45 │ │ 4 │ 22 │
│Muncitor calificat IV │ 5 │ 0,38 │ -5 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────-┘
ANEXA Nr. 3/04/20/09

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │──────────────- │ 19.886 │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017 │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29 │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988 │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926 │
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926 │
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943 │
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943 │
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102 │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176 │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29 │
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 29 │
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 29 │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147 │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 653 │
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 653 │
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 369 │
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 295 │
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 74 │
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 425 │
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 550 │
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 212 │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 938 │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 938 │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926 │
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926 │
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 3.926 │
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │
│ │active corporale │ 589 │
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │
│ │capitale) │ 3.337 │
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102 │
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102 │
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │
│ │DE MUNCA │ 2.841 │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841 │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841 │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.841 │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.841 │
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841 │
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943 │
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943 │
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943 │
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 9.943 │
└──────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

Anexa 3/ 04 / 20/ 118


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la in PROGRAM ESTIMARI
CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 136.648 55.747 21.781 20.070 19.247 12.204 7.399 200
finantare II 136.648 55.747 21.781 20.070 19.247 12.204 7.399 200
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 75.948 11.744 15.055 16.144 13.202 12.204 7.399 200
II 75.948 11.744 15.055 16.144 13.202 12.204 7.399 200
1.3 Credite ext. I 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
II 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 65.04 -- INVATAMINT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 18.799 2.673 7.100 7.526 500 500 500
finantare II 18.799 2.673 7.100 7.526 500 500 500
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 18.799 2.673 7.100 7.526 500 500 500
II 18.799 2.673 7.100 7.526 500 500 500
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.04 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 117.849 53.074 14.681 12.544 18.747 11.704 6.899 200
finantare II 117.849 53.074 14.681 12.544 18.747 11.704 6.899 200
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 57.149 9.071 7.955 8.618 12.702 11.704 6.899 200
II 57.149 9.071 7.955 8.618 12.702 11.704 6.899 200
1.3 Credite ext. I 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
II 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fişe.
Nota: Credite Interne - Buget asigurari pentru şomaj
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 65.04 -- INVATAMINT
Cod 20.65.04.0001b INV

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 2.673
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 7.100
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 2.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.65.04.0001b INV)


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 11.773 2.673 7.100 500 500 500 500
finantare II 11.773 2.673 7.100 500 500 500 500
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 11.773 2.673 7.100 500 500 500 500
II 11.773 2.673 7.100 500 500 500 500
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 65.04 -- INVATAMINT
Cod 20.65.04.0002 RK

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
a) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 7.026
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.65.04.0002 RK)


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 7.026 7.026
finantare II 7.026 7.026
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 7.026 7.026
II 7.026 7.026
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.0002 RK

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.68.04.0002 RK)


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.100 300 200 200 200 200
finantare II 1.100 300 200 200 200 200
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 1.100 300 200 200 200 200
II 1.100 300 200 200 200 200
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001a ANOFM

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
a) achiziţii de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 4.500
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 15.360
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.68.04.001a ANOFM)


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 19.860 4.500 6.360 4.000 5.000
finantare II 19.860 4.500 6.360 4.000 5.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 19.860 4.500 6.360 4.000 5.000
II 19.860 4.500 6.360 4.000 5.000
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001b ANOFM

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.945
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 21.391
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.68.04.001b ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 23.336 1.954 1.061 7.127 6.504 6.699
finantare II 23.336 1.954 1.061 7.127 6.504 6.699
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 23.336 1.954 1.061 7.127 6.504 6.699
II 23.336 1.954 1.061 7.127 6.504 6.699
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol: 68.04 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001BM ANOFM

Anexa 3/ 04 / 20/ 119


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet /Sector
1.2 Municipiu /Oras /Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna / anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 53.074
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 8.236
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 12.243
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Cod obiectiv: 20.68.04.001BM ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare I/II 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 73.553 53.074 8.236 4.823 7.420
finantare II 73.553 53.074 8.236 4.823 7.420
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 12.853 9.071 1.510 897 1.375
II 12.853 9.071 1.510 897 1.375
1.3 Credite ext. I 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
II 60.700 44.003 6.726 3.926 6.045
1.4 Buget de I
asig. soc. de II
stat
1.5 Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016