Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005  bugetului de stat pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005 bugetului de stat pe anul 2006

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 19 decembrie 2005
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2006.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2006, detaliatã la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat pe anul 2006 se stabileşte la venituri în sumã de 42.825,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 43.658,0 milioane lei, cu un deficit de 832,6 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de cãtre ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricãror venituri proprii care nu sunt prevãzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului de stat

ART. 3
Veniturile bugetului de stat pe anul 2006 sunt în sumã de 42.822,6 milioane lei şi se prezintã astfel:- milioane lei -
────────────────────────
VENITURI - TOTAL 42.822,6
din care:
Venituri curente 42.761,5
din acestea:
Venituri fiscale: 40.486,6
din care:
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din
capital de la persoane juridice 8.853,6
din care:
- impozit pe profit 7.446,0
Impozit pe venit, profit şi câştiguri de
la persoane fizice 1.532,3
din care:
- impozit pe venit şi salarii 8.444,2
- cote defalcate din impozitul pe
venit (se scad) -6.912,0
Impozite şi taxe pe proprietate 480,0
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 27.743,7
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 26.047,0
- sume defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã (se scad) -9.703,4
- accize 10.702,4
Impozit pe comerţul exterior şi
tranzacţiile internaţionale 1.877,0
Contribuţii de asigurãri 271,0
Venituri nefiscale 2.003,9
Venituri din capital 56,1
Încasãri din rambursarea împrumuturilor
acordate 5,0CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat

ART. 4
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006, în sumã de 43.655,2 milioane lei, în structurã economicã se prezintã astfel:- milioane lei -
────────────────────
CHELTUIELI - TOTAL 43.655,2
din care:
1. Cheltuieli curente 38.198,6
Cheltuieli de personal 8.959,1
Bunuri şi servicii 3.992,1
Dobânzi 3.117,6
Subvenţii 4.337,4
Fonduri de rezervã 345,1
Transferuri între unitãţi ale administraţiei
publice 4.790,2
Alte transferuri 4.941,7
Asistenţã socialã 7.031,8
Alte cheltuieli 683,6
2. Cheltuieli de capital 3.001,8
3. Împrumuturi 6,2
4. Rambursãri de credite 2.448,6
din acestea:
a) Rambursãri de credite externe 2.440,0
b) Rambursãri de credite interne 8,6


ART. 5
(1) Guvernul poate aproba prin hotãrâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întãririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi sã introducã modificãrile corespunzãtoare în anexele la bugetele acestora privind "Numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã" şi "Cheltuielile de personal" pe anul 2006.
(3) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activitãţilor de pe lângã unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2007, începând cu luna ianuarie 2007.
(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 instituţiile publice prevãzute la alin. (3) asigurã plata premiului anual aferent anului 2005.
(5) Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordã cu ocazia plecãrii în concediul de odihnã se suspendã pânã la data de 31 decembrie 2006.
(6) În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), pe parcursul anului 2006, Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale i se majoreazã numãrul maxim de posturi prevãzut în anexa la bugetul acestuia cu pânã la 3.953 de posturi.
ART. 6
(1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumã de 9.126,4 milioane lei, din care: 1.396,1 milioane lei cheltuieli de personal, 964,2 milioane lei bunuri şi servicii, 2.037,6 milioane lei dobânzi, 345,2 milioane lei fonduri de rezervã, 1.062,2 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 2.779,6 milioane lei alte transferuri, 103,1 milioane lei alte cheltuieli, 170,8 milioane lei cheltuieli de capital şi 267,6 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în sumã de 2.207,4 milioane lei pentru autoritãţi publice şi acţiuni externe, 1.093,6 milioane lei pentru cercetare fundamentalã şi cercetare-dezvoltare, 2.455,7 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.946,0 milioane lei pentru tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi şi 423,7 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei publice.
(3) Administraţia Prezidenţialã poate sã deconteze, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectueazã în ţarã şi strãinãtate, de la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Alte cheltuieli", alineatul "Protocol şi reprezentare". Cheltuielile aferente deplasãrilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportã de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţialã poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseazã în strãinãtate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale şi alte mijloace de transport avute la dispoziţie.
(4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Bunuri şi servicii".
(5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportã din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportã din bugetul acestuia.
(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţile desfãşurate pe lângã Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevãzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.
ART. 7
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumã de 11.228,5 milioane lei, din care 6.486,7 milioane lei cheltuieli de personal, 1.623,9 milioane lei bunuri şi servicii, 141,9 milioane lei dobânzi, 580,0 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 149,5 milioane lei alte transferuri, 38,8 milioane lei asistenţã socialã, 0,3 milioane lei alte cheltuieli, 1.605,0 milioane lei cheltuieli de capital şi 602,4 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru apãrare se stabilesc în sumã de 4.324,1 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru ordine publicã şi siguranţã naţionalã se stabilesc în sumã de 6.904,4 milioane lei.
(4) Cheltuielile pentru pregãtirea personalului în instituţiile militare de învãţãmânt se suportã de cãtre ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unitãţi de învãţãmânt, indiferent de instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã din care face parte personalul militar şcolarizat.
(5) În anul 2006 se constituie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv la dispoziţia directorului general al Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog şi directorului general al Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, câte un depozit în valoare de 1.000,0 mii lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valutã, dupã caz.
(6) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (5) sunt prevãzute la titlul "Bunuri şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor.
(7) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice se repartizeazã pe judeţe, pe unitãţi administrativ-teritoriale şi obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autoritãţile administraţiei publice locale.
(8) În anul 2006 din fondurile alocate Oficiului pentru protecţia martorilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, suma de 1.000,0 mii lei va fi utilizatã pentru finanţarea programului de protecţie a martorilor.
ART. 8
(1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumã de 12.602,5 milioane lei, din care: 739,6 milioane lei cheltuieli de personal, 755,7 milioane lei bunuri şi servicii, 131,8 milioane lei dobânzi, 16,1 milioane lei subvenţii, 2.549,5 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 69,0 milioane lei alte transferuri, 6.993,1 milioane lei asistenţã socialã, 554,9 milioane lei alte cheltuieli, 414,6 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi şi 378,0 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumã de 2.532,2 milioane lei pentru învãţãmânt, 1.473,7 milioane lei pentru sãnãtate, 979,4 milioane lei pentru culturã, recreere şi religie şi 7.617,2 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã.
(3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publicã şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevãzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevãzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(5) Fondurile alocate pentru sprijinirea activitãţilor românilor de pretutindeni sunt prevãzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar destinaţiile şi modul de utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(6) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul "Autoritãţi publice şi acţiuni externe", titlul "Bunuri şi servicii", este cuprinsã şi suma de 1.500 mii lei necesarã pentru acordarea de asistenţã consularã în situaţii deosebite.
(7) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la titlul "Bunuri şi servicii", este cuprinsã şi suma de 15.000 mii lei, care se va utiliza pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar "Sibiu, capitala culturalã a Europei 2007".
(8) Taxele poştale percepute în anul 2006 de Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurãri şi asistenţã socialã nu pot depãşi 1,35% din valoarea sumelor plãtite.
(9) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul "Bunuri şi servicii", se finanţeazã cheltuielile aferente gratuitãţilor şi reducerilor la transportul pe calea feratã, cu metroul, auto şi naval, de care beneficiazã, în condiţiile legii, persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin:
a) Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificãrile ulterioare;
d) <>Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe cãile ferate române, republicatã;
e) <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(10) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister.
(11) Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii se finanţeazã şi programul privind dotarea instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar. Aceste bunuri se transferã unitãţilor beneficiare pe bazã de protocol.
(12) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, la capitolul "Învãţãmânt", sunt prevãzute sume pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, ce urmeazã sã fie transferate, pe bazã de protocol, instituţiilor beneficiare, şi edificarea de campusuri şcolare. Derularea programului pentru edificarea de campusuri şcolare se va realiza pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.
(13) În bugetul Ministerului Sãnãtãţii este cuprinsã şi suma de 370 mii lei pentru Societatea Naţionalã de Cruce Roşie din România.
ART. 9
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumã de 1.103,4 milioane lei, din care: 73,1 milioane lei cheltuieli de personal, 60,5 milioane lei bunuri şi servicii, 151,5 milioane lei dobânzi, 18,5 milioane lei subvenţii, 123,2 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 133,1 milioane lei alte transferuri, 330,5 milioane lei cheltuieli de capital şi 213,0 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 883,0 milioane lei pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã şi 220,4 milioane lei pentru protecţia mediului.
ART. 10
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumã de 9.594,3 milioane lei, din care: 263,5 milioane lei cheltuieli de personal, 587,7 milioane lei bunuri şi servicii, 654,8 milioane lei dobânzi, 4.302,7 milioane lei subvenţii, 475,5 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 1.810,5 milioane lei alte transferuri, 25,3 milioane lei alte cheltuieli, 480,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi şi 987,5 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 1.166,9 milioane lei pentru acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã, 437,1 milioane lei pentru combustibili şi energie, 621,4 milioane lei pentru industria extractivã, prelucrãtoare şi construcţii, 3.145,8 milioane lei pentru agriculturã, silviculturã, pisciculturã şi vânãtoare, 4.077,5 milioane lei pentru transporturi, 12,1 milioane lei pentru comunicaţii, 81,1 milioane lei pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul economic şi 52,4 milioane lei pentru alte acţiuni economice.
(3) Cheltuielile destinate stimulãrii producţiei de export şi a exportului, în sumã de 334,9 milioane lei, se vor utiliza pentru acordarea de bonificaţii de dobândã la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie, asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie, asigurarea şi reasigurarea investiţiilor române în strãinãtate.
(4) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Comerţului sã încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 5,0 milioane lei, cu termene de platã în anul 2007, pentru contractarea acţiunilor necesare organizãrii de târguri, expoziţii şi misiuni economice.
(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", este cuprinsã şi suma de 10,0 milioane lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrãrilor aferente strãzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe în localitãţile rurale şi urbane.
(6) Repartizarea pe judeţe pentru comune şi oraşe, precum şi pe municipii a transferurilor din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru strãzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe în localitãţile rurale şi urbane, se face de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ţinând cont de proiectele aflate în execuţie, de termenele de finalizare ale acestora, precum şi de cele nou-promovate.
(7) Din suma prevãzutã în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru subvenţii pe produse, suma de 255,0 milioane lei se utilizeazã pentru plata obligaţiilor agenţilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului cãtre bugetul de stat şi bugetul asigurãrilor sociale de stat pentru exerciţiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora.
(8) Agenţii economici care beneficiazã de prevederile alin. (7) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(9) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor elabora instrucţiuni în aplicarea prevederilor alin. (7).
(10) Din suma prevãzutã în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", suma de 389,7 milioane lei se utilizeazã pentru plata obligaţiilor agenţilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cãtre bugetul de stat şi bugetul asigurãrilor sociale de stat pentru exerciţiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora.
(11) Agenţii economici care beneficiazã de prevederile alin. (10) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(12) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora instrucţiuni în aplicarea prevederilor alin. (10).
ART. 11
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeazã, pe bazã de hotãrâri ale Guvernului:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, în sumã de 334,5 milioane lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevãzute apãrute în timpul exerciţiului bugetar;
b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumã de 10,6 milioane lei, care se utilizeazã pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlãturãrii efectelor unor calamitãţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
ART. 12
Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în sumã de 3.117,5 milioane lei, din care:
a) 1.182,3 milioane lei reprezintã dobânzi aferente datoriei publice interne;
b) 1.886,2 milioane lei reprezintã dobânzi aferente datoriei publice externe.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 13
Din taxa pe valoarea adãugatã se alocã 9.703,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.057,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, din care 368,3 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, potrivit anexei nr. 4;
b) 6.101,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, din care 4.880,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învãţãmânt preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit anexei nr. 5;
c) 252,1 milioane lei pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, prevãzute în anexa nr. 6, care se repartizeazã prin hotãrâre, de cãtre consiliul judeţean, pe unitãţi administrativ-teritoriale, dupã consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termicã livratã populaţiei, subvenţia aferentã şi, prioritar, de capacitatea financiarã redusã a unor localitãţi, în vederea menţinerii funcţionalitãţii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie;
d) 490,4 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, care se vor repartiza pe unitãţi administrativ-teritoriale, prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor <>art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor mãsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încãlzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 430/2004 ;
e) 359,3 milioane lei destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevãzute în anexa nr. 7, a cãror repartizare se face, de regulã, în funcţie de lungimea acestora, prin hotãrâre, de cãtre consiliul judeţean;
f) 1.442,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevãzute în anexa nr. 8, care se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 108/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finanţãrii:
a) sistemului de protecţie a copilului;
b) centrelor de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap;
c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
d) cheltuielilor aferente învãţãmântului special;
e) instituţiilor de culturã descentralizate începând cu anul 2002;
f) plãţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţarã;
g) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificaţie se face şi de cãtre consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu aceastã destinaţie unitãţilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de culturã care au trecut în finanţarea autoritãţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevãzute în anexa nr. 5 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finanţãrii:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creşelor.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, dupã caz, se face de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre, dupã consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, dupã caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti sau a direcţiei de muncã, solidaritate socialã şi familie, în funcţie, de regulã, de numãrul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru criteriul "Capacitatea financiarã" prevãzut la art. 29 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 108/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se utilizeazã formula prevãzutã în anexa nr. 9.
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 13, pe lângã sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, autoritãţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Numãrul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 10.
(9) Din bugetele locale se finanţeazã şi cheltuielile aferente facilitãţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor <>art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
(1) În anul 2006 se acordã transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a cãror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, în sumã de 70,0 milioane lei.
(2) Ministerul Finanţelor Publice repartizeazã transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unitãţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiazã de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiazã de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sã analizeze lunar execuţia lucrãrilor de investiţii şi, în situaţia constatãrii de fonduri disponibile, sã propunã Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevãzute în poziţie globalã.
ART. 16
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2006 sunt prevãzute în anexa nr. 11.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 17
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2006, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 12.
(2) Prevederile art. 5 alin. (3)-(5) din prezenta lege se aplicã şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 18
(1) Se autorizeazã Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sã angajeze cheltuieli şi sã efectueze plãţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2006, dupã încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depãşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.
(2) Plafoanele maxime în limita cãrora se aplicã prevederile alin. (1) se stabilesc de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

CAP. VI
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 19
Guvernul poate aproba prin hotãrâre modificãri în structurã şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevãzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
ART. 20
Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexã la bugetele acestora.
ART. 21
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoane care executã pedepse privative de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilã", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 22
(1) Sumele destinate plãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plãţii eventualelor comisioane bancare percepute de bãncile strãine corespondente ale instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţionalã a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilitã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigurã din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) În vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, a rambursãrilor de credite externe, a dobânzilor aferente creditelor externe, precum şi pentru derularea corespunzãtoare a programelor cu finanţare rambursabilã şi a programelor PHARE, ordonatorii principali de credite pot efectua, în condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, virãri de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în cursul întregului an.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
ART. 23
(1) În termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale regiilor autonome, societãţilor şi companiilor naţionale, societãţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale societãţilor comerciale cu capital de stat, care au aceastã prevedere în actul constitutiv.
(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1) se aprobã şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
(3) La regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, societãţile comerciale cu capital de stat care au prevãzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotãrâre a Guvernului, subvenţionate de la bugetul de stat şi/sau care nu şi-au programat profit, cheltuielile de protocol, reclamã şi publicitate se prevãd la nivelul stabilit de cãtre Guvern, prin bugetele de venituri şi cheltuieli.
(4) În bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, societãţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societãţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat cheltuielile social-culturale se prevãd la nivelul aprobat de cãtre Guvern.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 24
În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângã unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masã.
ART. 25
Sumele existente în sold la 31 decembrie 2005 reprezentând venituri încasate din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicatã, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã şi contabilã şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se vor folosi în anul 2006 pentru finanţarea urmãtoarelor cheltuieli:
a) prestãri de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice;
b) prestãri de servicii aferente restituirii, prin mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activitãţi privind administrarea acestui impozit;
c) achiziţionarea de autovehicule pentru desfãşurarea activitãţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora;
d) achiziţionarea de echipamente, tehnicã de calcul şi software specializat aferent, de biroticã şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit;
e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpãrarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu aceastã activitate în sediile unitãţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformãri, modernizãri, consolidãri.
ART. 26
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului român, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilã, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe bazã de documente legale, din sumele prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul de stat pe anul 2006.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigurã şi fondurile necesare în vederea aplicãrii:
a) <>Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicatã;
b) <>Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despãgubiri sau compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herţa, ca urmare a stãrii de rãzboi şi a aplicãrii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificãrile ulterioare;
c) <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea <>Legii nr. 9/1998 , republicatã, se asigurã, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportãrii cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicãrii <>Legii nr. 9/1998 , republicatã. Pe mãsura necesitãţilor de finanţare, se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurãrii creditelor bugetare în limita cãrora vor fi efectuate plãţile.
ART. 27
(1) Instituţiile şi autoritãţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnã şi de oaspeţi, baze de odihnã, tratament şi alte asemenea unitãţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unitãţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legatã de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 28
Facilitãţile şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordã cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, dupã autorizarea acestora de cãtre Consiliul Concurenţei.
ART. 29
Prevederile <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitãţi familiilor de pensionari, aprobatã prin <>Legea nr. 565/2004 , nu se aplicã în anul 2006.
ART. 30
(1) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã, începând cu anul 2007, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile postaderare, modificãrile corespunzãtoare între ordonatorii principali de credite care gestioneazã fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinanţarea aferentã de la bugetul de stat, cu condiţia încadrãrii în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile şi al cofinanţãrii aferente.
(2) Fondurile externe nerambursabile postaderare şi cofinanţarea aferentã se vor evidenţia, în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizãrii acestora în cadrul implementãrii programelor şi proiectelor.
ART. 31
La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, din sursele suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru autoritãţile şi instituţiile publice cu atribuţii în realizarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformã a sistemului pe perioada 2005-2007, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeanã.
ART. 32
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
GEORGE SABIN CUTAŞ

Bucureşti, 15 decembrie 2005.
Nr. 379.ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2006
- SINTEZA -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │
│ │──────────────── │42.822.626│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │42.761.566│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │40.486.665│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL │10.370.950│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 8.853.550│
│0101 │Impozit pe profit │ 7.446.000│
│ 01 │Impozit pe profit de la agentii economici │ 6.982.000│
│0101 02 │Impozit pe profit de la bancile comerciale │ 464.000│
│0201 │Alte impozite pe venit, profit si castiguri din │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 1.407.550│
│0201 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 450.000│
│0201 02 │Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia │ │
│ │consumatorului │ 350│
│0201 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 230.000│
│0201 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale │ │
│ │societatilor comerciale si organizatiilor economice │ │
│ │straine │ 4.500│
│0201 06 │Impozit pe venitul microintreprinderilor │ 722.700│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 1.517.200│
│0301 │Impozit pe venit │ 8.429.200│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitati independente │ 191.300│
│0301 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 6.150.800│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor │ 97.400│
│0301 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 765.400│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobanzi │ 416.200│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 79.700│
│ 07 │Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, │ │
│ │din premii si din prime in bani si/sau natura │ 90.400│
│0301 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │
│ │valoare │ 390.800│
│0301 10 │Impozit pe venituri din operatiuni de │ │
│ │vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de │ │
│ │contract, precum si orice alte operatiuni similare │ 1.700│
│0301 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectuala │ 31.900│
│0301 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │
│ │nerezidente │ 51.800│
│0301 13 │Impozit pe venituri din activitati agricole │ 300│
│0301 14 │Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de │ │
│ │bunuri in regim de consignatie si din activitati │ │
│ │desfasurate pe baza unui contract de agent, comision │ │
│ │sau mandat comercial │ 26.600│
│0301 15 │Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza │ │
│ │contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara │ 3.200│
│0301 16 │Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza│ │
│ │contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit │ │
│ │Codului civil │ 21.300│
│0301 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 170.100│
│0301 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor │ │
│ │non-profit │ -21.700│
│0301 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 20.200│
│ 60 │Regularizari │ -58.200│
│0401 │Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se │ │
│ │scad) │-6.912.000│
│0401 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-6.912.000│
│0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL │ 200│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 200│
│0501 50 │Alte impozite pe venit, profit si castiguri din │ │
│ │capital │ 200│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 15.000│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 15.000│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 15.000│
│0700 │A3. IMPOZITE SI taxe PE PROPRIETATE │ 480.000│
│0701 │IMPOZITE SI taxe PE PROPRIETATE │ 480.000│
│ 02 │Impozit pe terenuri │ 479.900│
│ 03 │Impozit pe terenul din extravilan │ 479.900│
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │
│ │activitatea notariala si alte taxe de timbru │ 100│
│1000 01 │A4. IMPOZITE SI taxe PE BUNURI SI SERVICII │27.743.715│
│1001 │Taxa pe valoarea adaugata │26.047.000│
│ 01 │Taxa pe valoarea adaugata incasata │26.047.000│
│ 01 │TVA incasata pentru operatiuni interne │25.780.000│
│1101 │Sume defalcate din TVA │-9.703.485│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judetelor si Municipiului Bucuresti (se scad) │-1.057.827│
│1101 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor │ │
│ │Municipiului Bucuresti (se scad) │-6.101.025│
│1101 03 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │subventionarea energiei termice livrate populatiei (se│ │
│ │scad) │ -252.072│
│1101 04 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │sistemele centralizate de producere si distributie a │ │
│ │energiei termice (se scad) │ -490.408│
│1101 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │drumuri (se scad) │ -359.321│
│1101 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │-1.442.832│
│1201 │Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii │ 356.200│
│1201 01 │Impozit pe titeiul din productia interna si gazele │ │
│ │naturale │ 295.700│
│1201 03 │Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul│ │
│ │aviatiei civile │ 53.000│
│1201 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi│ │
│ │din import │ 7.500│
│1401 │ACCIZE │10.702.400│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI │ 341.600│
│1601 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 75.000│
│ 03 │Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si │ │
│ │autorizatii de functionare │ 150.000│
│1601 04 │Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 1.500│
│1601 05 │Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si │ │
│ │din publicitatea lor │ 53.000│
│1601 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 60.000│
│1601 07 │Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea│ │
│ │autorizatiilor de transport in trafic international │ 1.600│
│1601 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │
│ │utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati │ 500│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE │ │
│ │INTERNATIONALE │ 1.877.000│
│1701 │Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile │ │
│ │internationale │ 1.877.000│
│1701 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 1.700.000│
│ 02 │Taxe vamale si alte venituri de la persoane fizice │ 9.000│
│1701 03 │Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru │ │
│ │servicii vamale │ 168.000│
│2000 01 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 271.000│
│2001 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 165.000│
│ 05 │Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │
│ │handicap neincadrate │ 165.000│
│2101 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 106.000│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat datorate de │ │
│ │asigurati │ 106.000│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2.003.901│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.174.800│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.082.800│
│ 01 │Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, │ │
│ │societatilor si companiilor nationale │ 75.000│
│3001 02 │Incasari din cota retinuta, conform codului penal │ 100│
│3001 03 │Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor│ │
│ │precedenti │ 130.000│
│3001 05 │Venituri din concesiuni si inchirieri │ 837.700│
│ 08 │Venituri din dividende │ 40.000│
│3101 │Venituri din dobanzi │ 92.000│
│ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 92.000│
│3300 01 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 829.101│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI │ 250.749│
│3301 02 │Taxe consulare │ 180.134│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestatii vamale │ 685│
│3301 04 │Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de│ │
│ │laboratoare │ 200│
│3301 06 │Venituri din expertiza tehnica judiciara si │ │
│ │extrajudiciara │ 2.040│
│3301 07 │Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni │ │
│ │sub egida organizatiilor internationale │ 10│
│3301 08 │Venituri din prestari de servicii │ 58.400│
│ 09 │Taxe si alte venituri din protectia mediului │ 1.280│
│3301 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.000│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │
│ │avansate de stat │ 6.500│
│3301 26 │Venituri din despagubiri │ 500│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE │ 16.501│
│3401 01 │Venituri din taxe pentru eliberari de permise si │ │
│ │certificate │ 16.500│
│3401 02 │Taxe extrajudiciare de timbru - la bugetul de stat │ │
│ │restante anii anteriori │ 1│
│3501 │AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI │ 445.300│
│ 01 │Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 422.500│
│3501 02 │Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │
│ │intarziere declaratiei de impozite si taxe │ 2.700│
│3501 03 │Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, │ │
│ │abandonate si alte sume constatate odata cu │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 20.000│
│3501 04 │Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri │ │
│ │nevarsate la termen │ 100│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 116.551│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive │ 4.000│
│3601 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │
│ │drepturile necuvenite │ 50│
│3601 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 1│
│3601 50 │Alte venituri │ 112.500│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 56.100│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 56.100│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │
│ │institutiilor publice │ 38.000│
│3901 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │
│ │stat si de mobilizare │ 3.100│
│3901 03 │Venituri din vanzarea locuintelor construite din │ │
│ │fondurile statului │ 10.000│
│3901 06 │Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor│ │
│ │bugetare │ 5.000│
│4000 01 │II. OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.960│
│4001 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 4.960│
│4001 04 │Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de │ │
│ │redresare financiara │ 1.800│
│4001 05 │Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate │ │
│ │pentru proiecte de investitii in turism │ 60│
│4001 07 │Incasari din rambursarea microcreditelor de la │ │
│ │persoane fizice si juridice │ 100│
│4001 08 │Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ │ 3.000│
│5001 │BUGET DE STAT │ │
│ │────────────- │43.655.248│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │38.198.632│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.959.079│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.992.149│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.117.560│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.182.333│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.177.800│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 4.533│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.886.220│
│ 30 02 01 │Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe │ 846.850│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.039.370│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 49.007│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 49.007│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.337.396│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 629.859│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191.534│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului feroviar │ │
│ │public de calatori │ 985.400│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu metroul │ 150.000│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 25.210│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 28.035│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere minelor │ 86.570│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 42.578│
│ 40 30 │Alte subventii │ 20.250│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 4.790.206│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 3.877.577│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.518.416│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior │ │
│ │ │ 1.006.546│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 224.644│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 512.030│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.844│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor pentru somaj │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 15.348│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate sau│ │
│ │arest preventiv │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului│ │
│ │national unic de asigurari sociale de sanatate │ 30│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 912.629│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de cvartale de │ │
│ │locuinte noi │ 10.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate partial din │ │
│ │imprumuturi externe │ 70.000│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu│ │
│ │apa a satelor │ 77.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si sali de │ │
│ │sport │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor │ │
│ │urbanistice generale si a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 6.000│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si electrice de │ │
│ │termoficare │ 3.038│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 53.237│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al constructiilor existente cu destinatie de │ │
│ │locuinta │ 10.000│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la spitale │ 37.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.941.671│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.811.633│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 7.200│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 685.489│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor acordate │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national │ │
│ │antigrindina │ 5.607│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 89.980│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 149.811│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 179.658│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 654.654│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 723.447│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si │ │
│ │sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si │ │
│ │mijlocii │ 69.335│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 9.763│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 130.038│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 130.038│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.031.850│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.254.631│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 2.777.219│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.515.799│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 261.402│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 683.595│
│ 59 01 │Burse │ 285.445│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand │ │
│ │minoritatilor nationale altele decat cele care primesc│ │
│ │subventii de la bugetul de stat │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte interetnice si │ │
│ │combatere a intolerantei │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a│ │
│ │organizatiilor reprezentative ale acestora │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de│ │
│ │calamitati naturale in agricultura │ 2.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 10.450│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afara granitelor │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 117.156│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului neclerical │ 1.000│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste │ │
│ │hotare │ 3.815│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 88.391│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea │ │
│ │prevenirii si combaterii epizootiilor │ 19.289│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 16.418│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 40.144│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social cultural │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului si al Rezistentei Sighet │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.001.801│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.001.801│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.454.815│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 6.228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.448.587│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 2.439.968│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.199.338│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 240.630│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 8.619│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 8.619│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 9.126.387│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.687.947│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.396.103│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 964.244│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.037.640│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.062.173│
│5100 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.779.565│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 103.096│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170.836│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 170.836│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 267.604│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 267.604│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 267.604│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.974│
│5100 01 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 240.630│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 2.207.376│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.022.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.305.536│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.016.120│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 665.950│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 17.541│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 22.163│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 84.338│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 17.726│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 43.487│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 14.167│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 67.637│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 8.455│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 41.033│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.044│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca│ 2│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 1.106│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 31.468│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 10.360│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 10.270│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 3│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 87│
│ 10 03 │Contributii │ 279.056│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 187.845│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 23.145│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 63.515│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 4.549│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 617.068│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 250.385│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 16.677│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 4.625│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 47.476│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 6.549│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 27.007│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 11.278│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.732│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 46.433│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 43.344│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 45.264│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 32.212│
│ 20 03 │Hrana │ 79│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 79│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 252│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 235│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.138│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.200│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 143│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.795│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 71.907│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 35.825│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 36.082│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 211│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 9.074│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 18│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 7.137│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.792│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 85│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 610│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 610│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 216.318│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.521│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 24.430│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.723│
│ 20 30 04 │Chirii │ 70.421│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 846│
│ 20 30 08 │Fondul Primului ministru │ 700│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 111.677│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 12.990│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 12.990│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 12.990│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 11.853│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 11.853│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 11.751│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.410│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 34.587│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 18.495│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.024│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 11.572│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.496│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 37.823│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 37.823│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.957│
│ 59 01 │Burse │ 307│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 2.650│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 157.588│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 157.588│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 157.588│
│ 71 01 01 │Constructii │ 100.526│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 20.229│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 26.750│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.083│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.974│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.974│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.974│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.974│
│5101 01 │Autoritati executive si legislative │ 2.010.742│
│ 01 │Administratia prezidentiala │ 23.623│
│ 02 │Autoritati legislative │ 254.810│
│ 03 │Autoritati executive │ 1.558.108│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 174.201│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 196.634│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.093.639│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.080.782│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 88.125│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 67.247│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.862│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.159│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.502│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 7.017│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.553│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.484│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 245│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 4.311│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 94│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 4.551│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 147│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 161│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 161│
│ 10 03 │Contributii │ 20.878│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 13.772│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.592│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 4.700│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 814│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 264.675│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 6.276│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 170│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 37│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.786│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 263│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 300│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8│
│ 20 01 07 │Transport │ 80│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 717│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 370│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.545│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 242│
│ 20 03 │Hrana │ 4│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 4│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 190│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 190│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 570│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 208│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 362│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 270│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 232.693│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 202│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 151│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.072│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 223│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 23.847│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 4.466│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 4.466│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 4.466│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 718.538│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 715.374│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 41.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 1.500│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 19.800│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 653.074│
│ 55 02 │D. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 3.164│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 3.164│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.978│
│ 59 01 │Burse │ 1.430│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 200│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 12.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.000│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 20│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.017│
│5301 01 │Cercetare fundamentala (de baza) │ 85.736│
│ 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.007.903│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.455.678│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.455.287│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.442│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.897│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 843│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 100│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 504│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 55│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 80│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 50│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 10│
│ 10 03 │Contributii │ 545│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 368│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 44│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 125│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 23.941│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 315│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 77│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 10│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 22│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 13│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 110│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 36│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 213│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 208│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 30│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 500│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 260│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 250│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 12.650│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 9.553│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 10│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 15│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 5.250│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.278│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 50 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului │ 334.526│
│ 50 02 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului │ 10.600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.988.617│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.988.617│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 95.161│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 88.131│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 391│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 391│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 362│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 29│
│5401 01 │Programe de informare si prezentare a imaginii │ │
│ │Romaniei │ 500│
│5401 02 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului │ 334.526│
│5401 03 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului │ 10.600│
│5401 04 │Fondul National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 121.935│
│5501 │TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI │ 2.945.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.705.320│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.560│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 58.560│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 54.730│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 2.300│
│ 20 24 03 │Stabilirea riscului de tara │ 1.530│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.024.650│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.177.800│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.177.800│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 846.850│
│ 30 02 01 │Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe │ 846.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 622.110│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 622.110│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 240.630│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 240.630│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 240.630│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 240.630│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI │ 423.744│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 423.744│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 423.744│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 353.744│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.744│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 70.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate partial din │ │
│ │imprumuturi externe │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale,│ │
│ │finantate partial din imprumuturi externe │ 70.000│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.744│
│6000 01 │PARTEA A II-A APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA │ │
│ │NATIONALA │11.228.501│
│6000 01 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.021.090│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.486.712│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.623.946│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 141.927│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 579.952│
│6000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.465│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 38.763│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.604.974│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 1.604.974│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 602.437│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 602.437│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 601.689│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 601.689│
│6000 01 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│
│6001 │APARARE │ 4.324.060│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.993.788│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.840.773│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.198.484│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 523.407│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 22.776│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 13.686│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 27.689│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 107.019│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 17.049│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.216│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 102.586│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.837│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 214│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 39│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 9.670│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 159.481│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca│ 10│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 209.805│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 459.296│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 335.894│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 85.700│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 243│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 37.459│
│ 10 03 │Contributii │ 182.993│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 89.394│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 12.419│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 80.188│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 992│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 959.052│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 588.895│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.854│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 8.055│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 151.226│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 23.459│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 129.065│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 35.724│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 40.655│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 167.766│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 24.091│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 24.136│
│ 20 03 │Hrana │ 149.053│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 148.375│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 678│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 8.412│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 7.861│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 540│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 3│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 8│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 56.083│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 32.455│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 3.490│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.138│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 75.824│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 25.671│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 50.153│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.496│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.773│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 80│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.001│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 4.014│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 1.472│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 8.928│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 8.928│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 33.885│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 740│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10.878│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 2.816│
│ 20 30 04 │Chirii │ 3.790│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 15.661│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 38.693│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 38.693│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 38.693│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 55.825│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 55.825│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 50.224│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 5.601│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 64.000│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 64.000│
│ 57 │TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA │ 35.445│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 35.445│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 35.445│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.060.508│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.060.508│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.060.508│
│ 71 01 01 │Constructii │ 122.736│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 40.194│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 26.928│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 870.650│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 269.764│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 269.764│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 269.764│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 269.764│
│6001 01 │Administratie centrala │ 204.628│
│ 02 │Aparare nationala │ 3.628.870│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 453.305│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru aparare │ 27.757│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul apararii │ 9.500│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 6.904.441│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.027.302│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.645.939│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 3.016.511│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.573.430│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 43.045│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 23.088│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 31.859│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 425.058│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 228.646│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 9.465│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 260.494│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 60│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.075│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 21.042│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14.881│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.360│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca│ 2.800│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 5.691│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 374.517│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 738.362│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 543.401│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 174.767│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 360│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 988│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 18.846│
│ 10 03 │Contributii │ 442.149│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 212.401│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 27.688│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 197.389│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 3.389│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 1.282│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 664.894│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 257.127│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.960│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.124│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 74.589│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 11.657│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 13.783│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 18.462│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.810│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 61.119│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 42.782│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 19.841│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 20.184│
│ 20 03 │Hrana │ 49.129│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 46.599│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 2.530│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3.361│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3.060│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 286│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 5│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 10│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13.418│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.563│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 325│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.530│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 38.265│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 21.588│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 16.677│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 100│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 2.291│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 20.153│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.079│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.142│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 1.280│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 5.648│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 5.016│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 632│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1.600│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 86.709│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 95│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 2.448│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.950│
│ 20 30 04 │Chirii │ 11.820│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 226│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 66.170│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 103.234│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 4.087│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 4.087│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 83.434│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 83.434│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 15.713│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 15.713│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 524.127│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 523.527│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 448.524│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 42.676│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor pentru somaj │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 9.683│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate sau│ │
│ │arest preventiv │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului│ │
│ │national unic de asigurari sociale de sanatate │ 30│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 600│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 85.465│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 83.717│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 44.950│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 38.686│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 81│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.748│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.748│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.318│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.318│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.303│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 15│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 75│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 544.466│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 544.466│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 544.354│
│ 71 01 01 │Constructii │ 118.923│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 213.892│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 76.287│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 72.944│
│ 71 02 │Stocuri │ 112│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 112│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 332.673│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 332.673│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 331.925│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 331.925│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│
│6101 01 │Administratia centrala │ 570.676│
│ 03 │Ordine publica │ 2.888.409│
│ 01 │Politie │ 1.732.850│
│ 02 │Jandarmerie │ 662.101│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 493.458│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.128.252│
│ 05 │Protectie civila si protectia contra incendiilor │ 300.931│
│6101 06 │Autoritati judecatoresti │ 1.189.608│
│ 07 │Penitenciare │ 466.468│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si │ │
│ │siguranta nationala │ 385│
│6101 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si │ │
│ │sigurantei nationale │ 359.712│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │12.602.538│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │11.809.662│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 739.614│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 755.717│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 131.741│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.549.468│
│6500 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 69.033│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 6.993.087│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 554.885│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 414.639│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 414.639│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 378.237│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 378.009│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 378.009│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 378.009│
│6501 │INVATAMANT │ 2.532.206│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.301.933│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 457.476│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 325.328│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 146.924│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 7.574│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 8.393│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 24.663│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 9.010│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.477│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 4.173│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 21.716│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.609│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 54.197│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii │ 307│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 6.795│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 245│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 188│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 28.057│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 36.512│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 25.167│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 8.159│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 44│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 85│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 3.057│
│ 10 03 │Contributii │ 84.006│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 54.739│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 5.658│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 22.478│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 1.131│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 169.914│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 78.113│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.134│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.873│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 28.524│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 5.789│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 2.460│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 1.547│
│ 20 01 07 │Transport │ 8.552│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.060│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 5.319│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 11.855│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 10.817│
│ 20 03 │Hrana │ 22.904│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 22.659│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 245│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 992│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 842│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 137│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 24.084│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.202│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.473│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 17.409│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 7.564│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5.148│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.416│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 10│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 4.076│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 8.553│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 370│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 30│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 80│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 2.476│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 7.632│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 40│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 174│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 100│
│ 20 30 04 │Chirii │ 61│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 9│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 7.248│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 78.554│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 45.260│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 45.260│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 33.294│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 33.294│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.165.097│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.165.097│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 158.487│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior │ 1.006.546│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 64│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 33.924│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 32.538│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 526│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 28.853│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 2.208│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 951│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.386│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.386│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 112.686│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 112.686│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.391│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 110.277│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 284.282│
│ 59 01 │Burse │ 279.708│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului neclerical │ 1.000│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 10│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.564│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 203.283│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 203.283│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 203.283│
│ 71 01 01 │Constructii │ 68.751│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 6.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 100.980│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 26.582│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.990│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.990│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.990│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.990│
│6501 01 │Administratie centrala │ 14.964│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 101.034│
│ 03 │Invatamant prescolar si primar │ 3.091│
│ 01 │Invatamant prescolar │ 3.091│
│ 04 │Invatamant secundar │ 203.061│
│ 01 │Invatamant secundar inferior │ 43.021│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 159.651│
│ 03 │Invatamant profesional │ 389│
│ 05 │Invatamant postliceal │ 31.442│
│ 06 │Invatamant superior │ 1.441.164│
│ 01 │Invatamant universitar │ 986.931│
│ 02 │Invatamant postuniversitar │ 454.233│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 21.975│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 4.575│
│6501 07 02 │Biblioteci centrale, universitare si pedagogice │ 17.400│
│6501 11 │Servicii auxiliare pentru educatie │ 127.494│
│ 04 │Camine si cantine pentru studenti │ 115.773│
│ 30 │Alt -servicii auxiliare │ 11.721│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru invatamant │ 88│
│6501 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 587.893│
│6601 │SANATATE │ 1.473.707│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 953.133│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 184.229│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 140.708│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 82.408│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 3.494│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 3.361│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 15.723│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 11.712│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.795│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.781│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 13.130│
│ 10 01 11 │Fond aferente platii cu ora │ 1.750│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 850│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 840│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 20│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 30│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.814│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 1.379│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 1.200│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 175│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 4│
│ 10 03 │Contributii │ 42.142│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 28.289│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.465│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 9.723│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 665│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 244.075│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 55.195│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.387│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.028│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.132│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 838│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 212│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 247│
│ 20 01 07 │Transport │ 8│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 4.030│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 26.073│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 14.240│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 9.148│
│ 20 03 │Hrana │ 20.286│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 20.223│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 63│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 114.024│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 75.844│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 25.060│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 12.420│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 700│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.235│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 22│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.213│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.896│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.867│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.029│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 18.000│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 589│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 358│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 599│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 310│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 4.102│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 4.102│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 14.304│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 14.294│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 47.663│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 47.663│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 47.663│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 473.893│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.512│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 33.165│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 131.642│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 90.381│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 52.637│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la spitale │ 37.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.227│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.368│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.368│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.859│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.859│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.489│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.489│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 174.489│
│ 71 01 01 │Constructii │ 153.821│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 2.800│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.409│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 15.459│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 346.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 346.085│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 346.085│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 346.085│
│6601 01 │Administratia centrala │ 25.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│
│ 04 │Servicii medicale in ambulator │ 2.716│
│ 05 │Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale│ 2.716│
│6601 06 │Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi │ 58.929│
│6601 06 01 │Spitale generale │ 58.929│
│ 08 │Servicii de sanatate publica │ 150.000│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionala │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in │ │
│ │sanatate │ 6.838│
│6601 50 │Alte cheltuieli in domeniul sanatatii │ 810.224│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 810.224│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 979.404│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 952.808│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.298│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 30.293│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 18.425│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 386│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 783│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.136│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 879│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.160│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 830│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.726│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 70│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 5│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 213│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 547│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 375│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca│ 15│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 15│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 2.728│
│ 10 03 │Contributii │ 8.005│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 5.279│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 828│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 1.765│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 133│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 234.055│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 201.945│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 469│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 134│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.819│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 327│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 577│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 53│
│ 20 01 07 │Transport │ 100│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 1.342│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 195.001│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 2.123│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.382│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.086│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.085│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.163│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 813│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.350│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.216│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 7│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 110│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 14│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 25.131│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 66│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 255│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.050│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 105│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 22.644│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 1.020│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.020│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.020│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 391.512│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 391.512│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 391.512│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.839│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 20.436│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 7.200│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.731│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 5.270│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 235│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.403│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.403│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 266.084│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand │ │
│ │minoritatilor nationale altele decat cele care primesc│ │
│ │subventii de la bugetul de stat │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte interetnice si │ │
│ │combatere a intolerantei │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a│ │
│ │organizatiilor reprezentative ale acestora │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 3.006│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afara granitelor │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 117.156│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste │ │
│ │hotare │ 3.815│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 9.506│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 40.144│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului si al Rezistentei Sighet │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.916│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.916│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 25.916│
│ 71 01 01 │Constructii │ 480│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.302│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.465│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 22.669│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 680│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 680│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 680│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 680│
│6701 01 │Administratie centrala │ 29.465│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 22.400│
│ 03 │Servicii culturale │ 228.547│
│ 01 │Biblioteci publice nationale │ 21.567│
│ 03 │Muzee │ 54.514│
│ 04 │Institutii publice de spectacole si concerte │ 92.601│
│6701 03 11 │Edituri │ 2.765│
│ 12 │Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice │ 49.300│
│6701 03 14 │Centre culturale │ 7.000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte si de │ │
│ │publicatii culturale │ 800│
│6701 04 │Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii │ 1.430│
│6701 05 │Servicii recreative si sportive │ 194.473│
│ 01 │Sport │ 183.132│
│ 02 │Tineret │ 11.341│
│ 06 │Servicii religioase │ 147.226│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si │ │
│ │religiei │ 355.863│
│6801 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.617.221│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.601.788│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 59.611│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 46.028│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.254│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 946│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.380│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.065│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 134│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 344│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.294│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.795│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 20│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 42│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 301│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 330│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 6│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.117│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 201│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 87│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 75│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 39│
│ 10 03 │Contributii │ 13.382│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.993│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.097│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.093│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 199│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 107.673│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 17.052│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.377│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 280│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.847│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 317│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.479│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 240│
│ 20 01 07 │Transport │ 20│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.436│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 1.847│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 5.209│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 3.717│
│ 20 03 │Hrana │ 5│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 5│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 83│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 70│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.942│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 40│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.902│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.789│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.620│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.169│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 462│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 199│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.354│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 37│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 486│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 89│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 89│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 100│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 77.358│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 300│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 136│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 150│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.000│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 69.524│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 32│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 106│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.110│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.504│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 4.504│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.504│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 518.966│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 518.966│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.936│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 512.030│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.043│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 9.369│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.387│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 7.682│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 300│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 674│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 674│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 6.880.355│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.254.631│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 2.625.724│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.474.614│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 151.110│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.519│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 4.519│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.951│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.951│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.951│
│ 71 01 01 │Constructii │ 275│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.940│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 3.736│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.000│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.482│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│
│ 80 02 │Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.254│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.254│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.254│
│6801 01 │Administratie centrala │ 50.364│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 51.704│
│ 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 4.016.317│
│ 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 773.587│
│6801 05 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 773.587│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 1.980.904│
│6801 08 │Ajutoare la trecerea in rezerva │ 67.532│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 487│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 484.154│
│ 01 │Ajutor social │ 427.018│
│ 03 │Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.435│
│6801 15 04 │Servicii sociale │ 21.907│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 32.794│
│6801 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si │ │
│ │asistentei sociale │ 1.171│
│6801 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei│ │
│ │sociale │ 191.001│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, │ │
│ │LOCUINTE, MEDIU SI APE │ 1.103.497│
│7000 01 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 559.910│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 60.524│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 123.158│
│7000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 133.080│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 330.546│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 330.546│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 213.041│
│7001 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 883.073│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 401.101│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 14.129│
│ 20 22 │Finantarea actiunilor din domeniul apelor │ 10.000│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 4.129│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 4.129│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 151.494│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│
│ 40 30 │Alte subventii │ 18.525│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 123.158│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.658│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.158│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 116.500│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu│ │
│ │apa a satelor │ 77.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si sali de │ │
│ │sport │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor │ │
│ │urbanistice generale si a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 6.000│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al constructiilor existente cu destinatie de │ │
│ │locuinta │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.795│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 93.795│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 37.693│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 56.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 268.931│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 268.931│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 268.931│
│ 71 01 01 │Constructii │ 90.500│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 178.431│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 213.041│
│7001 03 │Locuinte │ 306.905│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinte │ 306.905│
│ 05 │Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice │ 228.975│
│7001 05 02 │Amenajari hidrotehnice │ 228.975│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si│ │
│ │dezvoltarii comunale │ 347.193│
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ 220.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 158.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 56.200│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.965│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.041│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.495│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.066│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 345│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 970│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.000│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 200│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 700│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 18│
│ 10 03 │Contributii │ 16.929│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.377│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.388│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.887│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 277│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 46.395│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.861│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.000│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.750│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 159│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.000│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 500│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.000│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 14.452│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 3.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.250│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.250│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.000│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 700│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.300│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 11.610│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.640│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 100│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 500│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.574│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.000│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 96│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 78│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 30.385│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.795│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 21.590│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 1.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 8.900│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 8.900│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.615│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.615│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│
│7401 01 │Administratie centrala │ 39.124│
│ 03 │Reducerea si controlul poluarii │ 169.190│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului │ 12.110│
│8000 01 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 9.594.325│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.120.023│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 263.521│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 587.718│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 654.758│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.302.754│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 475.455│
│8000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.810.528│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 25.289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 480.806│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 480.806│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 993.496│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 987.496│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 979.625│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 979.625│
│8000 01 81 02 │Rambursari de credite interne │ 7.871│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 7.871│
│8001 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 1.166.951│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 905.307│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.952│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.138│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.174│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 540│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.350│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.866│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.552│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.215│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 592│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.404│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 3.960│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.955│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 530│
│ 10 03 │Contributii │ 12.814│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.379│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.055│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 2.862│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 233│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 285│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 97.306│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 36.517│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.654│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 181│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.109│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 371│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.850│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 460│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3.937│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 11.184│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 10.771│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.811│
│ 20 03 │Hrana │ 16│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 16│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 833│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 39│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 25│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 769│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 5.191│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.386│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 3.805│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 717│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 224│
│ 20 21 │Meteorologie │ 38.000│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor │ 5.501│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 202│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 202│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 6.931│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 170│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 423│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 202│
│ 20 30 04 │Chirii │ 35│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 6.087│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 8.958│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 8.958│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.958│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 398.176│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 11.370│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 8.332│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 8.332│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 3.038│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si electrice de │ │
│ │termoficare │ 3.038│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 323.545│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 320.481│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 4.686│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor acordate │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national │ │
│ │antigrindina │ 5.607│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 2.190│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 2.020│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 66.073│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si │ │
│ │sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si │ │
│ │mijlocii │ 69.335│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 3.064│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 3.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 211.856│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 211.856│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 45.265│
│ 71 01 01 │Constructii │ 10.700│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 10.550│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 2.250│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 21.765│
│ 71 02 │Stocuri │ 166.591│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 166.591│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 49.788│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 80 01 │Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │conventii bilaterale si interguvernamentale │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 43.788│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 43.788│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 43.788│
│8001 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 1.166.354│
│ 01 │Administratie centrala │ 113.071│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 4.000│
│ 03 │Meteorologie │ 77.301│
│ 05 │Sistemul national antigrindina │ 5.607│
│ 06 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi │ 5.521│
│8001 01 07 │Stimularea exportului │ 398.176│
│ 09 │Stimulare intreprinderi mici si mijlocii │ 241.595│
│8001 01 10 │Programe de dezvoltare regionala si sociala │ 66.073│
│8001 01 11 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 228.677│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si │ │
│ │comerciale │ 26.333│
│8001 02 │Actiuni generale de munca │ 597│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 597│
│8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 437.098│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 437.098│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 389.020│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 357.261│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 31.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.078│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.078│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 48.078│
│8101 02 │Carbune si alti combustibili minerali solizi │ 395.220│
│8101 04 │Combustibil nuclear │ 4.000│
│ 05 │Energie electrica │ 26.020│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii si energia │ 11.858│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII │ 621.366│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 553.856│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.166│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 3.166│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 3.166│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 71.035│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 71.035│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 71.035│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 386.978│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 272.598│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 16.800│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a minelor │ 86.570│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 10.819│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 92.677│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 92.677│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 2.685│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 49.542│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 450│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 67.510│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 67.510│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 67.510│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 67.510│
│8201 01 │Industria extractiva a resurselor minerale altele │ │
│ │decat combustibilii minerali │ 323.809│
│8201 02 │Industria prelucratoare │ 26.400│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 271.157│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE │ 3.145.768│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.933.189│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 164.685│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 126.429│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 84.889│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 2.139│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 4.440│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 18.023│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.731│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.122│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.780│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 10.905│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 400│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.000│
│ 10 03 │Contributii │ 38.256│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 25.713│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.136│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 8.780│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 627│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 144.232│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 121.044│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.006│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.398│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 20.059│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 16.047│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20.059│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 4.012│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.003│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.021│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 40.087│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 8.352│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│
│ 20 03 │Hrana │ 200│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 200│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 680│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 176│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 252│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 63│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 189│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.550│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 186│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 81│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.283│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.400│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 600│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.000│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400│
│ 20 18 │Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 7.289│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.200│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.200│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.969│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 82│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 85│
│ 20 30 04 │Chirii │ 565│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 130│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.107│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 9.660│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 9.660│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.660│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.878.199│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191.343│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 8.410│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 28.035│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 447.985│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 447.985│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 447.985│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 267.139│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 263.138│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 20.000│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 52.583│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 159.655│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 4.001│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 4.001│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 21.289│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de│ │
│ │calamitati naturale in agricultura │ 2.000│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea │ │
│ │prevenirii si combaterii epizootiilor │ 19.289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 197.269│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 197.269│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 197.269│
│ 71 01 01 │Constructii │ 114.665│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 8.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 8.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 66.604│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 15.310│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 15.310│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 15.310│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 15.310│
│8301 01 │Administratie centrala │ 162.491│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 602.330│
│ 03 │Agricultura │ 2.004.619│
│ 01 │Amendare soluri acide si alcaline │ 6.600│
│ 02 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 247.791│
│8301 03 03 │Protectia plantelor si carantina fitosanitara │ 49.229│
│8301 03 04 │Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.648.909│
│8301 03 05 │Reproductia si selectia animalelor │ 31.690│
│ 30 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii │ 20.400│
│8301 04 │Silvilcultura │ 182.493│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 193.835│
│8401 │TRANSPORTURI │ 4.077.567│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.161.305│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.757│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 22.036│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 11.866│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 468│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 762│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.929│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 223│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.007│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 589│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.841│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 94│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 518│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.739│
│ 10 03 │Contributii │ 6.721│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 4.517│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 551│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 1.543│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 110│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 241.226│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 10.380│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 646│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 183│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.365│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 107│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.027│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 3.144│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 2.908│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 184.921│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 1│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 1│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 762│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 762│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.309│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 900│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.409│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 407│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 750│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 303│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 16│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 165│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 39.016│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 38.933│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 83│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 500│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.696│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 197│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 15│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 1.484│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 559.570│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 446│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 446│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 559.124│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 559.124│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.250.381│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului feroviar │ │
│ │public de calatori │ 985.400│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu metroul │ 150.000│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│
│ 40 30 │Alte subventii │ 1.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 16.100│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.100│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.100│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 10.000│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de cvartale de │ │
│ │locuinte noi │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.061.271│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.059.775│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 555.925│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 6.035│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 179.658│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 318.157│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.496│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.496│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.000│
│ 59 01 │Burse │ 4.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.644│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 69.644│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 69.644│
│ 71 01 01 │Constructii │ 2.450│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 12.544│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 54.650│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 846.618│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 846.618│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 838.747│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 838.747│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 7.871│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 7.871│
│8401 01 │Administratie centrala │ 238.706│
│ 03 │Transport rutier │ 1.457.972│
│ 01 │Drumuri si poduri │ 1.457.972│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.050.145│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 1.627.448│
│ 02 │Transport cu metroul │ 422.697│
│ 05 │Transport pe apa │ 100.688│
│ 06 │Transport aerian │ 230.056│
│ 02 │Aviatia civila │ 211.556│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.500│
│8501 │COMUNICATII │ 12.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.630│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.740│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.872│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.895│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 60│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 200│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 23│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 160│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 230│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 10│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 109│
│ 10 03 │Contributii │ 868│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 593│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 80│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 180│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 1.075│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 200│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 50│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 250│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 15│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 75│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 65│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 20│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 400│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 30│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 600│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 400│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 45│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 10│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.064│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.064│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 150│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 60│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 35│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 55│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 300│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 300│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.366│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.846│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.846│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 520│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 520│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.480│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.480│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.480│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.280│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 200│
│8501 01 │Comunicatii │ 12.110│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 81.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.736│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 387│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 295│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 234│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 4│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 12│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 26│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 2│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 11│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 3│
│ 10 03 │Contributii │ 92│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 60│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 8│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 20│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 76.299│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 20.251│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 14│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 7│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 2│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 18│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 20.204│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 3│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 56.035│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.050│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.050│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.050│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 357│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 357│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 357│
│ 71 01 01 │Constructii │ 342│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 15│
│8601 02 │Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 32.916│
│8601 03 │Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si│ │
│ │energiei │ 37.177│
│8601 04 │Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare si constructiilor │ 11.000│
│8701 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 52.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.902│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 21.265│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 2.654│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 2.598│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 56│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.320│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.320│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 16.291│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 16.291│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.235│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.235│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 5.235│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.402│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 11.402│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 4.300│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 200│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 200│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 14.270│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 14.270│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 14.270│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 14.270│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 16.547│
│ 04 │Turism │ 19.145│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifunctionale │ 16.680│
│9901 │DEFICIT │ -832.622│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anul 2006
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2006 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │46.891.200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.467.768│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.137.841│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.122.653│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.337.396│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.882.684│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │11.812.774│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.092.414│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 692.544│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.603.756│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.603.756│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.487.729│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 11.792│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.475.937│
│5001 │BUGET DE STAT │ │
│ │------------- │43.655.248│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │38.198.632│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.959.079│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.992.149│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.117.560│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.182.333│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.177.800│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 4.533│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.886.220│
│ 30 02 01 │Dobanzi aferente datoriei publice externe directe │ 846.850│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.039.370│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 49.007│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 49.007│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.337.396│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 629.859│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191.534│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului feroviar │ │
│ │public de calatori │ 985.400│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu metroul │ 150.000│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 25.210│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 28.035│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a minelor │ 86.570│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 42.578│
│ 40 30 │Alte subventii │ 20.250│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.790.206│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 3.877.577│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.518.416│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior │ 1.006.546│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 224.644│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 512.030│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.844│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor pentru somaj │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 15.348│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │fondului national unic de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 30│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 912.629│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de cvartale de │ │
│ │locuinte noi │ 10.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate partial din │ │
│ │imprumuturi externe │ 70.000│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si alimentarea │ │
│ │cu apa a satelor │ 77.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si sali de │ │
│ │sport │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor │ │
│ │urbanistice generale si a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 6.000│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si electrice de │ │
│ │termoficare │ 3.038│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 53.237│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al constructiilor existente cu destinatie de │ │
│ │locuinta │ 10.000│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la spitale │ 37.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.941.671│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.811.633│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 7.200│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 685.489│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor acordate │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national │ │
│ │antigrindina │ 5.607│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 89.980│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 149.811│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 179.658│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 654.654│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 723.447│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si │ │
│ │sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si │ │
│ │mijlocii │ 69.335│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 9.763│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 130.038│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 130.038│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.031.850│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.254.631│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 2.777.219│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.515.799│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in naturA │ 261.402│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 683.595│
│ 59 01 │Burse │ 285.445│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand │ │
│ │minoritatilor nationale altele decat cele care │ │
│ │primesc subventii de la bugetul de stat │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte interetnice si │ │
│ │combatere a intolerantei │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si │ │
│ │a organizatiilor reprezentative ale acestora │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz │ │
│ │de calamitati naturale in agricultura │ 2.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 10.450│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afara granitelor │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 117.156│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului neclerical │ 1.000│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste │ │
│ │hotare │ 3.815│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 88.391│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea │ │
│ │prevenirii si combaterii epizootiilor │ 19.289│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 16.418│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 40.144│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului si al Rezistentei Sighet │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.001.801│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.001.801│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.454.815│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 6.228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.448.587│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 2.439.968│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.199.338│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 240.630│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 8.619│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 8.619│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 2.207.376│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.022.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.305.536│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 1.016.120│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 665.950│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 17.541│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 22.163│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 84.338│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 17.726│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 43.487│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 14.167│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 67.637│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 8.455│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 41.033│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.044│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de │ │
│ │munca │ 2│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 1.106│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 31.468│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 10.360│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 10.270│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 3│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 87│
│ 10 03 │Contributii │ 279.056│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 187.845│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 23.145│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 63.515│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 4.549│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 617.068│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 250.385│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 16.677│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 4.625│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 47.476│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 6.549│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 27.007│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 11.278│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.732│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 46.433│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 43.344│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 45.264│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 32.212│
│ 20 03 │Hrana │ 79│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 79│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 252│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 235│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.138│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.200│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 143│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.795│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 71.907│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 35.825│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 36.082│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 211│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 9.074│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 18│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 7.137│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.792│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 85│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 610│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 610│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 216.318│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.521│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 24.430│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.723│
│ 20 30 04 │Chirii │ 70.421│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 846│
│ 20 30 08 │Fondul Primului ministru │ 700│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 111.677│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 12.990│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 12.990│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 12.990│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 11.853│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 11.853│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 11.751│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.410│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 34.587│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 18.495│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.024│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 11.572│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.496│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 37.823│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 37.823│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.957│
│ 59 01 │Burse │ 307│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 2.650│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 157.588│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 157.588│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 157.588│
│ 71 01 01 │Constructii │ 100.526│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 20.229│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 26.750│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.083│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.974│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.974│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.974│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.974│
│5101 01 │Autoritati executive si legislative │ 2.010.742│
│ 01 │Administratia prezidentiala │ 23.623│
│ 02 │Autoritati legislative │ 254.810│
│ 03 │Autoritati executive │ 1.558.108│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 174.201│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 196.634│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI DEZVOLTARE │ 1.093.639│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.080.782│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 88.125│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 67.247│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.862│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.159│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.502│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 7.017│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.553│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.484│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 245│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 4.311│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 94│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 4.551│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 147│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 161│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 161│
│ 10 03 │Contributii │ 20.878│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 13.772│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.592│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 4.700│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 814│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 264.675│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 6.276│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 170│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 37│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.786│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 263│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 300│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8│
│ 20 01 07 │Transport │ 80│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 717│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 370│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.545│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 242│
│ 20 03 │Hrana │ 4│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 4│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 190│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 190│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 570│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 208│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 362│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 270│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 232.693│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 202│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 151│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.072│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 223│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 23.847│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.466│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 4.466│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 4.466│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 718.538│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 715.374│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 41.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 1.500│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 19.800│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 653.074│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 3.164│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 3.164│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.978│
│ 59 01 │Burse │ 1.430│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 200│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 12.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.000│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 20│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.017│
│5301 01 │Cercetare fundamentala (de baza) │ 85.736│
│ 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.007.903│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.455.678│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.455.287│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.442│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 1.897│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 843│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 100│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 504│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 55│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 80│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 50│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 10│
│ 10 03 │Contributii │ 545│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 368│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 44│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 125│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 23.941│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 315│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 77│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 10│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 22│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 13│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 110│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 36│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 213│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 208│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 30│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 500│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 260│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 250│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 12.650│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 9.553│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 10│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 15│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 5.250│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.278│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 345.126│
│ 50 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului │ 334.526│
│ 50 02 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului │ 10.600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.988.617│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.988.617│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 95.161│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 88.131│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 391│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 391│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 362│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 29│
│5401 01 │Programe de informare si prezentare a imaginii │ │
│ │Romaniei │ 500│
│5401 02 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului │ 334.526│
│5401 03 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului │ 10.600│
│5401 04 │Fondul National de Preaderare │ 1.988.117│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 121.935│
│5501 │TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI │ 2.945.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.705.320│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.560│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 58.560│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 54.730│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 2.300│
│ 20 24 03 │Stabilirea riscului de tara │ 1.530│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.024.650│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.177.800│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.177.800│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 846.850│
│ 30 02 01 │Dobanzi aferente datoriei publice externe directe │ 846.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 622.110│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 622.110│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 240.630│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 240.630│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 240.630│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 240.630│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI │ 423.744│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 423.744│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 423.744│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 353.744│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.744│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 70.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate partial din │ │
│ │imprumuturi externe │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetele │ │
│ │locale, finantate partial din imprumuturi externe │ 70.000│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 353.744│
│6001 │APARARE │ 4.324.060│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.993.788│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.840.773│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.198.484│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 523.407│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 22.776│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 13.686│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 27.689│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 107.019│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 17.049│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.216│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 102.586│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.837│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 214│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 39│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 9.670│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 159.481│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de │ │
│ │munca │ 10│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 209.805│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 459.296│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 335.894│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 85.700│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 243│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 37.459│
│ 10 03 │Contributii │ 182.993│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 89.394│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 12.419│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 80.188│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 992│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 959.052│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 588.895│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.854│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 8.055│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 151.226│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 23.459│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 129.065│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 35.724│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 40.655│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 167.766│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 24.091│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 24.136│
│ 20 03 │Hrana │ 149.053│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 148.375│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 678│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 8.412│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 7.861│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 540│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 3│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 8│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 56.083│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 32.455│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 3.490│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.138│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 75.824│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 25.671│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 50.153│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.496│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.773│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 80│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.001│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 4.014│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 1.472│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 8.928│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 8.928│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 33.885│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 740│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10.878│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 2.816│
│ 20 30 04 │Chirii │ 3.790│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 15.661│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 38.693│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 38.693│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 38.693│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 55.825│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 55.825│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 50.224│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 5.601│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 64.000│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 64.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 35.445│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 35.445│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 35.445│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.060.508│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.060.508│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.060.508│
│ 71 01 01 │Constructii │ 122.736│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 40.194│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 26.928│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 870.650│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 269.764│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 269.764│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 269.764│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 269.764│
│6001 01 │Administratie centrala │ 204.628│
│ 02 │Aparare nationala │ 3.628.870│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 453.305│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru aparare │ 27.757│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul apararii │ 9.500│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 6.904.441│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.027.302│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.645.939│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 3.016.511│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.573.430│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 43.045│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 23.088│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 31.859│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 425.058│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 228.646│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 9.465│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 260.494│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 60│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.075│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 21.042│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14.881│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.360│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de │ │
│ │munca │ 2.800│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 5.691│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 374.517│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 738.362│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 543.401│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 174.767│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 360│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 988│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 18.846│
│ 10 03 │Contributii │ 442.149│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 212.401│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 27.688│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 197.389│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 3.389│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 1.282│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 664.894│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 257.127│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 10.960│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.124│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 74.589│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 11.657│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 13.783│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 18.462│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.810│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 61.119│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 42.782│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 19.841│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 20.184│
│ 20 03 │Hrana │ 49.129│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 46.599│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 2.530│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3.361│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3.060│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 286│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 5│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 10│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13.418│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.563│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 325│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.530│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 38.265│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 21.588│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 16.677│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 100│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 2.291│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 20.153│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.079│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.142│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 1.280│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 5.648│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 5.016│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 632│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1.600│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 86.709│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 95│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 2.448│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.950│
│ 20 30 04 │Chirii │ 11.820│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 226│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 66.170│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 103.234│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 4.087│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 4.087│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 83.434│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 83.434│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 15.713│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 15.713│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 524.127│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 523.527│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 448.524│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 42.676│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor sociale de stat │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │asigurarilor pentru somaj │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 9.683│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre bugetul │ │
│ │fondului national unic de asigurari sociale de │ │
│ │sanatate │ 30│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 600│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 85.465│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 83.717│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 44.950│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 38.686│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 81│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.748│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.748│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.318│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.318│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.303│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 15│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 75│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 544.466│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 544.466│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 544.354│
│ 71 01 01 │Constructii │ 118.923│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 213.892│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 76.287│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 72.944│
│ 71 02 │Stocuri │ 112│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 112│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 332.673│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 332.673│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 331.925│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 331.925│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│
│6101 01 │Administratia centrala │ 570.676│
│ 03 │Ordine publica │ 2.888.409│
│ 01 │Politie │ 1.732.850│
│ 02 │Jandarmerie │ 662.101│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 493.458│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.128.252│
│ 05 │Protectie civila si protectia contra incendiilor │ 300.931│
│6101 06 │Autoritati judecatoresti │ 1.189.608│
│ 07 │Penitenciare │ 466.468│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si │ │
│ │siguranta nationala │ 385│
│6101 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si │ │
│ │sigurantei nationale │ 359.712│
│6501 │INVATAMANT │ 2.532.206│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.301.933│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 457.476│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 325.328│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 146.924│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 7.574│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 8.393│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 24.663│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 9.010│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.477│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 4.173│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 21.716│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.609│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 54.197│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 307│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 6.795│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 245│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 188│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 28.057│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 36.512│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 25.167│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 8.159│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 44│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 85│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 3.057│
│ 10 03 │Contributii │ 84.006│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 54.739│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 5.658│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 22.478│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 1.131│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 169.914│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 78.113│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.134│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.873│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 28.524│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 5.789│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 2.460│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 1.547│
│ 20 01 07 │Transport │ 8.552│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.060│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 5.319│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 11.855│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 10.817│
│ 20 03 │Hrana │ 22.904│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 22.659│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 245│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 992│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 842│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 137│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 24.084│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.202│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.473│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 17.409│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 7.564│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5.148│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.416│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 10│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 4.076│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 8.553│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 370│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 30│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 80│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 2.476│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 7.632│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 40│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 174│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 100│
│ 20 30 04 │Chirii │ 61│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 9│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 7.248│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 78.554│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 45.260│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 45.260│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 33.294│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 33.294│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 1.165.097│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.165.097│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 158.487│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior │ 1.006.546│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate pentru │ │
│ │persoane care satisfac serviciul militar in termen │ 64│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 33.924│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 32.538│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 526│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 28.853│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 2.208│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 951│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.386│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.386│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 112.686│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 112.686│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.391│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 110.277│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 284.282│
│ 59 01 │Burse │ 279.708│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului neclerical │ 1.000│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 10│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.564│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 203.283│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 203.283│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 203.283│
│ 71 01 01 │Constructii │ 68.751│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 6.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 100.980│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 26.582│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.990│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.990│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.990│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.990│
│6501 01 │Administratie centrala │ 14.964│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 101.034│
│ 03 │Invatamant prescolar si primar │ 3.091│
│ 01 │Invatamant prescolar │ 3.091│
│ 04 │Invatamant secundar │ 203.061│
│ 01 │Invatamant secundar inferior │ 43.021│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 159.651│
│ 03 │Invatamant profesional │ 389│
│ 05 │Invatamant postliceal │ 31.442│
│ 06 │Invatamant superior │ 1.441.164│
│ 01 │Invatamant universitar │ 986.931│
│ 02 │Invatamant postuniversitar │ 454.233│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 21.975│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare si │ │
│ │recalificare │ 4.575│
│6501 07 02 │Biblioteci centrale, universitare si pedagogice │ 17.400│
│6501 11 │Servicii auxiliare pentru educatie │ 127.494│
│ 04 │Camine si cantine pentru studenti │ 115.773│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 11.721│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru invatamant │ 88│
│6501 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 587.893│
│6601 │SANATATE │ 1.473.707│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 953.133│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 184.229│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 140.708│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 82.408│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 3.494│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 3.361│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 15.723│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 11.712│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.795│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.781│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 13.130│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.750│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 850│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 840│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 20│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 30│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.814│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 1.379│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 1.200│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 175│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 4│
│ 10 03 │Contributii │ 42.142│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 28.289│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.465│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 9.723│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 665│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 244.075│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 55.195│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.387│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.028│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.132│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 838│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 212│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 247│
│ 20 01 07 │Transport │ 8│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 4.030│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 26.073│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 14.240│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 9.148│
│ 20 03 │Hrana │ 20.286│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 20.223│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 63│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 114.024│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 75.844│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 25.060│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 12.420│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 700│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.235│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 22│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.213│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.896│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.867│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.029│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 18.000│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 589│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 358│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 599│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 310│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 4.102│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 4.102│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 14.304│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 14.294│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 47.663│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 47.663│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 47.663│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 473.893│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.512│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 33.165│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 131.642│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 90.381│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 52.637│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la spitale │ 37.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.227│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.368│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.368│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.859│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │
│ │internationale │ 1.859│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.489│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.489│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 174.489│
│ 71 01 01 │Constructii │ 153.821│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 2.800│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.409│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 15.459│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 346.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 346.085│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 346.085│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 346.085│
│6601 01 │Administratia centrala │ 25.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│
│ 04 │Servicii medicale in ambulator │ 2.716│
│ 05 │Asistenta medicala in centre medicale │ │
│ │multifunctionale │ 2.716│
│6601 06 │Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi │ 58.929│
│6601 06 01 │Spitale generale │ 58.929│
│ 08 │Servicii de sanatate publica │ 150.000│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionala │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in │ │
│ │sanatate │ 6.838│
│6601 50 │Alte cheltuieli in domeniul sanatatii │ 810.224│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 810.224│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 979.404│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 952.808│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.298│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 30.293│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 18.425│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 386│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 783│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.136│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 879│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.160│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 830│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.726│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 70│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 5│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 213│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 547│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 375│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la locul de │ │
│ │munca │ 15│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 15│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 2.728│
│ 10 03 │Contributii │ 8.005│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 5.279│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 828│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 1.765│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 133│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 234.055│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 201.945│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 469│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 134│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.819│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 327│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 577│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 53│
│ 20 01 07 │Transport │ 100│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 1.342│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 195.001│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 2.123│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.382│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.086│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.085│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.163│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 813│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.350│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.216│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 7│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 110│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 14│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 25.131│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 66│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 255│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.050│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 105│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 22.644│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 1.020│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.020│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.020│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 391.512│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 391.512│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 391.512│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.839│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 20.436│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 7.200│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.731│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 5.270│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 235│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.403│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.403│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 266.084│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand │ │
│ │minoritatilor nationale altele decat cele care │ │
│ │primesc subventii de la bugetul de stat │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte interetnice si │ │
│ │combatere a intolerantei │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si │ │
│ │a organizatiilor reprezentative ale acestora │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 5.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 3.006│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afara granitelor │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 117.156│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste │ │
│ │hotare │ 3.815│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 9.506│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 40.144│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului si al Rezistentei Sighet │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.916│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.916│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 25.916│
│ 71 01 01 │Constructii │ 480│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.302│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.465│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 22.669│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 680│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 680│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 680│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 680│
│6701 01 │Administratie centrala │ 29.465│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 22.400│
│ 03 │Servicii culturale │ 228.547│
│ 01 │Biblioteci publice nationale │ 21.567│
│ 03 │Muzee │ 54.514│
│ 04 │Institutii publice de spectacole si concerte │ 92.601│
│6701 03 11 │Edituri │ 2.765│
│ 12 │Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice │ 49.300│
│6701 03 14 │Centre culturale │ 7.000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte si de │ │
│ │publicatii culturale │ 800│
│6701 04 │Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii │ 1.430│
│6701 05 │Servicii recreative si sportive │ 194.473│
│ 01 │Sport │ 183.132│
│ 02 │Tineret │ 11.341│
│ 06 │Servicii religioase │ 147.226│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si │ │
│ │religiei │ 355.863│
│6801 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.617.221│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.601.788│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 59.611│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 46.028│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.254│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 946│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.380│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.065│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 134│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 344│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.294│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.795│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 20│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 42│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 301│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 330│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 6│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.117│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 201│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 87│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 75│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 39│
│ 10 03 │Contributii │ 13.382│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.993│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.097│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.093│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca │ │
│ │si boli profesionale │ 199│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 107.673│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 17.052│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.377│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 280│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.847│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 317│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.479│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 240│
│ 20 01 07 │Transport │ 20│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.436│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 1.847│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 5.209│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 3.717│
│ 20 03 │Hrana │ 5│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 5│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 83│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 70│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.942│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 40│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.902│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.789│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.620│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.169│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 462│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 199│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.354│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 37│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 486│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 89│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 89│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 100│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 77.358│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 300│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 136│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 150│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.000│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 69.524│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 32│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 106│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.110│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.504│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 4.504│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.504│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 518.966│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 518.966│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.936│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 512.030│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.043│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 9.369│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.387│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 7.682│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 300│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 674│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 674│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 6.880.355│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.254.631│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 2.625.724│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.474.614│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 151.110│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.519│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 4.519│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.951│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.951│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.951│
│ 71 01 01 │Constructii │ 275│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.940│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 3.736│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.000│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.482│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│
│ 80 02 │Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.254│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.254│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.254│
│6801 01 │Administratie centrala │ 50.364│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 51.704│
│ 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 4.016.317│
│ 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 773.587│
│6801 05 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 773.587│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 1.980.904│
│6801 08 │Ajutoare la trecerea in rezerva │ 67.532│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 487│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 484.154│
│ 01 │Ajutor social │ 427.018│
│ 03 │Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.435│
│6801 15 04 │Servicii sociale │ 21.907│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 32.794│
│6801 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si │ │
│ │asistentei sociale │ 1.171│
│6801 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │
│ │asistentei sociale │ 191.001│
│7001 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 883.073│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 401.101│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 14.129│
│ 20 22 │Finantarea actiunilor din domeniul apelor │ 10.000│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 4.129│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 4.129│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 151.494│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│
│ 40 30 │Alte subventii │ 18.525│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 123.158│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.658│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.158│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 116.500│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si alimentarea │ │
│ │cu apa a satelor │ 77.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si sali de │ │
│ │sport │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor │ │
│ │urbanistice generale si a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 6.000│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al constructiilor existente cu destinatie de │ │
│ │locuinta │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.795│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 93.795│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 37.693│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ │
│ │ │ 56.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 268.931│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 268.931│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 268.931│
│ 71 01 01 │Constructii │ 90.500│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 178.431│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 213.041│
│7001 03 │Locuinte │ 306.905│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinte │ 306.905│
│ 05 │Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice │ 228.975│
│7001 05 02 │Amenajari hidrotehnice │ 228.975│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor │ │
│ │si dezvoltarii comunale │ 347.193│
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ 220.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 158.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 56.200│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.965│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.041│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.495│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.066│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 345│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 970│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.000│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 200│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 700│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 18│
│ 10 03 │Contributii │ 16.929│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 11.377│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.388│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 3.887│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 277│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 46.395│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.861│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.000│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.750│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 159│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.000│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 500│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.000│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 14.452│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 3.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.250│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.250│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.000│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 700│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.300│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 11.610│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.640│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 100│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 500│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.574│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.000│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 96│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 78│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 30.385│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.795│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 21.590│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │
│ │capital de stat │ 1.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 8.900│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 8.900│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.615│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.615│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│
│7401 01 │Administratie centrala │ 39.124│
│ 03 │Reducerea si controlul poluarii │ 169. 190│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului │ 12.110│
│8001 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 1.166.951│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 905.307│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.952│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 53.138│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.174│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 540│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.350│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.866│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.552│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.215│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 592│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.404│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ │
│ │ │ 3.960│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.955│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 530│
│ 10 03 │Contributii │ 12.814│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.379│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.055│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 2.862│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 233│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de angajator pentru │ │
│ │angajati │ 285│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 97.306│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 36.517│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.654│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 181│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.109│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 371│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.850│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 460│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3.937│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 11.184│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 10.771│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.811│
│ 20 03 │Hrana │ 16│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 16│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 833│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 39│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 25│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 769│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 5.191│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.386│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 3.805│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 717│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 224│
│ 20 21 │Meteorologie │ 38.000│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor │ 5.501│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 202│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 202│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 6.931│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 170│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 423│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 202│
│ 20 30 04 │Chirii │ 35│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │institutiei publice │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 6.087│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 8.958│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 8.958│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.958│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 398.176│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 11.370│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 8.332│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 8.332│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 3.038│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si electrice de │ │
│ │termoficare │ 3.038│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 323.545│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 320.481│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 4.686│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor acordate │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national │ │
│ │antigrindina │ 5.607│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 2.190│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 2.020│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 66.073│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si │ │
│ │sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si │ │
│ │mijlocii │ 69.335│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 3.064│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 3.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 211.856│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 211.856│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 45.265│
│ 71 01 01 │Constructii │ 10.700│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 10.550│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 2.250│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 21.765│
│ 71 02 │Stocuri │ 166.591│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 166.591│
│ 79 │Operatiuni financiare │ 49.788│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 80 01 │Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │conventii bilaterale si interguvernamentale │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 43.788│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 43.788│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 43.788│
│8001 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 1.166.354│
│ 01 │Administratie centrala │ 113.071│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 4.000│
│ 03 │Meteorologie │ 77.301│
│ 05 │Sistemul national antigrindina │ 5.607│
│ 06 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi │ 5.521│
│8001 01 07 │Stimularea exportului │ 398.176│
│ 09 │Stimulare intreprinderi mici si mijlocii │ 241.595│
│8001 01 10 │Programe de dezvoltare regionala si sociala │ 66.073│
│8001 01 11 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 228.677│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale │ │
│ │economice si comerciale │ 26.333│
│8001 02 │Actiuni generale de munca │ 597│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 597│
│8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 437.098│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 437.098│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 389.020│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 357.261│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 31.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.078│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.078│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 48.078│
│8101 02 │Carbune si alti combustibili minerali solizi │ 395.220│
│8101 04 │Combustibil nuclear │ 4.000│
│ 05 │Energie electrica │ 26.020│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili si energia │ 11.858│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE CONSTRUCTII │ 621.366│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 553.856│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.166│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 3.166│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 3.166│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 71.035│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 71.035│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 71.035│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 386.978│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 272.598│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 16.800│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a minelor │ 86.570│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 10.819│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 92.677│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 92.677│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 2.685│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 49.542│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 450│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 67.510│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 67.510│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 67.510│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 67.510│
│8201 01 │Industria extractiva a resurselor minerale altele │ │
│ │decat combustibilii minerali │ 323.809│
│8201 02 │Industria prelucratoare │ 26.400│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 271.157│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE │ 3.145.768│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.933.189│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 164.685│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 126.429│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 84.889│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 2.139│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 4.440│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 18.023│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.731│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.122│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.780│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 10.905│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 400│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.000│
│ 10 03 │Contributii │ 38.256│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 25.713│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.136│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 8.780│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 627│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 144.232│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 121.044│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.006│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.398│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 20.059│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 16.047│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20.059│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 4.012│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.003│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.021│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 40.087│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 8.352│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│
│ 20 03 │Hrana │ 200│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 200│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 680│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 176│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 252│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 63│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 189│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.550│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 186│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 81│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.283│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.400│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 600│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.000│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400│
│ 20 18 │Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 7.289│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.200│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.200│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.969│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 82│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 85│
│ 20 30 04 │Chirii │ 565│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor │ 130│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.107│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 9.660│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 9.660│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.660│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.878.199│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si │ │
│ │tarif │ 191.343│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 8.410│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 28.035│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 447.985│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 447.985│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 447.985│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 267.139│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 263.138│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 20.000│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 52.583│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 159.655│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 4.001│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 4.001│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 21.289│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de│ │
│ │calamitati naturale in agricultura │ 2.000│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea │ │
│ │prevenirii si combaterii epizootiilor │ 19.289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 197.269│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 197.269│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 197.269│
│ 71 01 01 │Constructii │ 114.665│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 8.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 8.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 66.604│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 15.310│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 15.310│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 15.310│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 15.310│
│8301 01 │Administratie centrala │ 162.491│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 602.330│
│ 03 │Agricultura │ 2.004.619│
│ 01 │Amendare soluri acide si alcaline │ 6.600│
│ 02 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 247.791│
│8301 03 03 │Protectia plantelor si carantina fitosanitara │ 49.229│
│8301 03 04 │Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.648.909│
│8301 03 05 │Reproductia si selectia animalelor │ 31.690│
│ 30 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii │ 20.400│
│8301 04 │Silvilcultura │ 182.493│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 193.835│
│8401 │TRANSPORTURI │ 4.077.567│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.161.305│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.757│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 22.036│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 11.866│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 468│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 762│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.929│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 223│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.007│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 589│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.841│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 94│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 518│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.739│
│ 10 03 │Contributii │ 6.721│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 4.517│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 551│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 1.543│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 110│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 241.226│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 10.380│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 646│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 183│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.365│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 107│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.027│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 3.144│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 2.908│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 184.921│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 1│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 1│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 762│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 762│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.309│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 900│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.409│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 407│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 750│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 303│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 16│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 165│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 39.016│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 38.933│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │interne │ 83│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispozitiilor legale │ 500│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.696│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 197│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei│ │
│ │publice │ 15│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 1.484│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 559.570│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 446│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne garantate │ 446│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 559.124│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 559.124│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.250.381│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului feroviar │ │
│ │public de calatori │ 985.400│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu metroul │ 150.000│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│
│ 40 30 │Alte subventii │ 1.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ │
│ │PUBLICE │ 16.100│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.100│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.100│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 10.000│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de cvartale de │ │
│ │locuinte noi │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.061.271│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.059.775│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 555.925│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 6.035│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 179.658│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 318.157│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.496│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 1.496│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.000│
│ 59 01 │Burse │ 4.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.644│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 69.644│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 69.644│
│ 71 01 01 │Constructii │ 2.450│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 12.544│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 54.650│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 846.618│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 846.618│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 838.747│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 838.747│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 7.871│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 7.871│
│8401 01 │Administratie centrala │ 238.706│
│ 03 │Transport rutier │ 1.457.972│
│ 01 │Drumuri si poduri │ 1.457.972│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.050.145│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 1.627.448│
│ 02 │Transport cu metroul │ 422.697│
│ 05 │Transport pe apa │ 100.688│
│ 06 │Transport aerian │ 230.056│
│ 02 │Aviatia civila │ 211.556│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.500│
│8501 │COMUNICATII │ 12.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.630│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.740│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.872│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.895│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 60│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 200│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 23│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 160│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 230│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 10│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 109│
│ 10 03 │Contributii │ 868│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 593│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 80│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 180│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 1.075│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 200│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 50│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 250│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 15│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 75│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 65│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 20│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 400│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 30│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 600│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 400│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 45│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 10│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.064│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.064│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 150│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 60│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 35│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 55│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 300│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 300│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.366│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.846│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.846│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre │ │
│ │organizatii internationale) │ 520│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme internationale │ 520│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.480│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.480│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.480│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.280│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 200│
│8501 01 │Comunicatii │ 12.110│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 81.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.736│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 387│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 295│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 234│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 4│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 12│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 26│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 2│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 11│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 3│
│ 10 03 │Contributii │ 92│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 60│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 8│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 20│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 76.299│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 20.251│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 14│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 7│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 2│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 18│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 20.204│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 3│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 56.035│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.050│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.050│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.050│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 357│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 357│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 357│
│ 71 01 01 │Constructii │ 342│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 15│
│8601 02 │Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 32.916│
│8601 03 │Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si│ │
│ │energiei │ 37.177│
│8601 04 │Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare si constructiilor │ 11.000│
│8701 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 52.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.902│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 21.265│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 2.654│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 2.598│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 56│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 2.320│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 2.320│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 16.291│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 16.291│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.235│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.235│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 5.235│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.402│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 11.402│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 4.300│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 200│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 200│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 14.270│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 14.270│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 14.270│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 14.270│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 16.547│
│ 04 │Turism │ 19.145│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifunctionale │ 16.680│
│9901 │DEFICIT │ -832.622│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 3.847.484│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.849.262│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 555│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.411│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 63.440│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 16.364│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 16.364│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 47.076│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 47.076│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.734.303│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 2.734.303│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 2.239.759│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 435.221│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 47.393│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 11.930│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 12.553│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 952│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 11.601│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 992.658│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 992.658│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 5.564│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.564│
│5106 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 47.417│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.055│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 5│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 847│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 185│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 33│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 10│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 70│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 7│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 65│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 15│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 550│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 550│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 40│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 16│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 24│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 49│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 49│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.203│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 40.203│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 40.203│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.362│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.362│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 6.362│
│ 71 01 01 │Constructii │ 497│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 5.865│
│5106 01 │Autoritati executive si legislative │ 47.417│
│ 03 │Autoritati executive │ 47.417│
│6006 │APARARE │ 23.280│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.280│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.280│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 23.280│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 23.280│
│6006 02 │Aparare nationala │ 23.280│
│6106 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 666.318│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.727│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 8.000│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 4.000│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 4.000│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.000│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.727│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 14.727│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 14.727│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 643.591│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 643.591│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 643.591│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 550.480│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 93.111│
│6106 01 │Administratia centrala │ 34.091│
│ 03 │Ordine publica │ 412.550│
│ 01 │Politie │ 34.240│
│ 02 │Jandarmeria │ 9.120│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 369.190│
│ 04 │Siguranta nationala │ 63.520│
│ 05 │Protectie civila si protectie contra incendiilor │ 10.227│
│6106 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si │ │
│ │sigurantei nationale │ 145.930│
│6506 │INVATAMANT │ 139.770│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.893│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 170│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 170│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 170│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 20.723│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 12.952│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 17│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 17│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 32│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 32│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 83│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 17│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 50│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 12.601│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 103│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 18│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.586│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.586│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 767│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 531│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 236│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 400│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 3.782│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 11│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.207│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 1.207│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 3.000│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 115.877│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 115.877│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 115.877│
│ 71 01 01 │Constructii │ 107.589│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 8.288│
│6506 03 │Invatamant prescolar si primar │ 76.874│
│ 01 │Invatamant prescolar │ 874│
│ 02 │Invatamant primar │ 76.000│
│ 04 │Invatamant secundar │ 55.908│
│ 01 │Invatamant secundar inferior │ 25.908│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 25.000│
│ 03 │Invatamant profesional │ 5.000│
│ 06 │Invatamant superior │ 6.988│
│ 01 │Invatamant universitar │ 6.988│
│6606 │SANATATE │ 120.195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.468│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 330│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 330│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.979│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.825│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 894│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 201│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 693│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 1.260│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 47.076│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 47.076│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ │
│ │urgenta │ 47.076│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.083│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 2.083│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 2.083│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 66.727│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 66.727│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 66.727│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 329│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 146│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 66.252│
│6606 02 │Servicii publice descentralizate │ 6.889│
│ 06 │Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi │ 113.306│
│6606 06 01 │Spitale generale │ 108.906│
│ 05 │Maternitati │ 4.400│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 19.297│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.192│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 50│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 50│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.589│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 11│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 4│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 7│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 426│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 426│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 319│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 197│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 122│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 57│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 860│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 387│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 390│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 139│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 139│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 12.553│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 952│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 11.601│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.105│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.105│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 4.105│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 4.105│
│6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 6.745│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 8.760│
│6806 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 2.841│
│ 04 │Servicii sociale │ 2.841│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │
│ │asistentei sociale │ 951│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 951│
│7006 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 293.140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 181.424│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 181.424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 181.424│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 172.871│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 8.553│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 111.716│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 111.716│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 111.716│
│ 71 01 01 │Constructii │ 75.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 36.716│
│7006 03 │Locuinte │ 83.553│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinte │ 83.553│
│ 05 │Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice │ 82.760│
│7006 05 02 │Amenajari hidrotehnice │ 82.760│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor │ │
│ │si dezvoltarii comunale │ 126.827│
│7406 │PROTECTIA MEDIULUI │ 21.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.000│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 21.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 21.000│
│7406 06 │Canalizarea si tratarea apelor reziduale │ 21.000│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 66.030│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 66.030│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.273│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.273│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.273│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 16.364│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 16.364│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 16.364│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 47.393│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 47.393│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 47.393│
│8006 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 63.757│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala si sociala │ 47.393│
│8006 01 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si │ │
│ │comerciale │ 16.364│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.273│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 2.273│
│8106 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 35.618│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.618│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.618│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 35.618│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 35.618│
│8106 50 │Alte cheltuieli privind combustibili si energia │ 35.618│
│8306 │AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE │ 48.360│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.360│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.360│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.360│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 48.360│
│8306 03 │Agricultura │ 17.064│
│ 02 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 17.064│
│8306 50 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 31.296│
│8406 │TRANSPORTURI │ 2.335.360│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.335.360│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.335.360│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 2.335.360│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.944.310│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 391.050│
│8406 01 │Administratie centrala │ 695.507│
│ 03 │Transport rutier │ 707.782│
│ 01 │Drumuri si poduri │ 707.782│
│ 04 │Transport feroviar │ 675.140│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 567.072│
│ 02 │Transport cu metroul │ 108.068│
│ 05 │Transport pe apa │ 44.971│
│ 06 │Transport aerian │ 211.960│
│ 02 │Aviatia civila │ 211.960│
│8506 │COMUNICATII │ 14.205│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.205│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.205│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 14.205│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 14.205│
│8506 01 │Comunicatii │ 14.205│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 17.494│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.930│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.930│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 11.930│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 11.930│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 5.564│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.564│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si │ │
│ │administrate prin agentii de credit │ 5.564│
│8706 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 11.930│
│ 50 │Alte actiuni economice │ 5.564│
│5007 │CREDITE INTERNE │ │
│ │--------------- │ 17.907│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.199│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.199│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 13.708│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 13.708│
│6107 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 17.907│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.199│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.199│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 13.708│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 13.708│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 13.708│
│6107 04 │Siguranta nationala │ 17.907│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
│ │------------------------------ │ 4.451.940│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.280.519│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.026│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 174.425│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 16.538│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 16.538│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 16.538│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.034.000│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.034.000│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 84.366│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 1.246.652│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 895.122│
│ 55 01 10 │Programe SAPARD │ 1.758.793│
│ 55 01 11 │Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeana │ 986│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 7.971│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.110│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46.530│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46.530│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46.530│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 171.421│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 171.421│
│5108 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 382.917│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 245.525│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.938│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 4.152│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 136│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 50│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 45│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 76│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 101│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 60│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 975│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 805│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 25│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 5│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.854│
│ 10 03 │Contributii │ 786│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 525│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 97│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 152│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 113.002│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 39.393│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 16.368│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 23.025│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 489│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 119│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 370│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 26│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 73.094│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 73.094│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 5.438│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 5.438│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 5.438│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 122.147│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 122.147│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 577│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 120.584│
│ 55 01 11 │Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeana │ 986│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 137.392│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 137.392│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 137.392│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 135.018│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 2.004│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 370│
│5108 01 │Autoritati executive si legislative │ 372.376│
│ 03 │Autoritati executive │ 354.525│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 17.851│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.541│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI DEZVOLTARE │ 48.923│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.923│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.923│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.923│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 42.934│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 5.989│
│5308 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 48.923│
│6108 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 192.961│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.670│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.188│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.188│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 2.188│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.772│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 700│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 100│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 100│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 250│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 10│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 200│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 40│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 5│
│ 20 03 │Hrana │ 150│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 150│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 120│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 60│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 60│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 100│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 100│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 187│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 10│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 300│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 178.710│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 178.710│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 178.710│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.291│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.291│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.291│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 300│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 9.991│
│6108 01 │Administratia centrala │ 19.635│
│ 03 │Ordine publica │ 146.601│
│ 01 │Politie │ 8.063│
│ 02 │Jandarmerie │ 538│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 138.000│
│ 06 │Autoritati judecatoresti │ 12.316│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si │ │
│ │sigurantei nationale │ 14.409│
│6508 │INVATAMANT │ 36.726│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.726│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 36.726│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 36.726│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 28.696│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 8.030│
│6508 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 36.726│
│6608 │SANATATE │ 37.309│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.819│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.900│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.436│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.436│
│ 10 03 │Contributii │ 464│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 314│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 43│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 100│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 317│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 17│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 17│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 200│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 100│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 100│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 25│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 25│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 50│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 50│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.602│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 25.602│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 25.602│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.490│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.490│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 9.490│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 9.490│
│6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 37.309│
│6708 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 80.670│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.670│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.670│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 80.670│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 12.159│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 68.511│
│6708 01 │Administratie centrala │ 68.511│
│ 05 │Servicii recreative si sportive │ 11.000│
│ 02 │Tineret │ 11.000│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si │ │
│ │religiei │ 1.159│
│6808 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 134.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 120.372│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 59.334│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 55.830│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 55.830│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3.504│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.504│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.508│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 14.508│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 14.508│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46.530│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46.530│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46.530│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.248│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.248│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 14.248│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 14.248│
│6808 01 │Administratie centrala │ 93.978│
│ 05 │Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati │ 18.888│
│6808 05 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 18.888│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 21.754│
│7408 │PROTECTIA MEDIULUI │ 114.428│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 114.428│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 114.428│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 114.428│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 114.428│
│7408 03 │Reducerea si controlul poluarii │ 114.428│
│8008 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 571.821│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 571.821│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 11.100│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 11.100│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 11.100│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 560.721│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 560.721│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │
│ │finantare nerambursabila │ 560.721│
│8008 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 571.821│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala si sociala │ 560.721│
│8008 01 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale │ │
│ │economice si comerciale │ 11.100│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE CONSTRUCTII │ 8.072│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.072│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.072│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 8.072│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 8.072│
│8208 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 8.072│
│8308 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE │ 1.933.244│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.933.244│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.933.244│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.933.244│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 174.451│
│ 55 01 10 │Programe SAPARD │ 1.758.793│
│8308 01 │Administratie centrala │ 14.709│
│ 03 │Agricultura │ 1.918.535│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.918.535│
│8408 │TRANSPORTURI │ 910.249│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 910.249│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 910.249│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 910.249│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare │ │
│ │nerambursabila │ 7.156│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 895.122│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 7.971│
│8408 01 │Administratie centrala │ 10.230│
│ 03 │Transport rutier │ 478.647│
│ 01 │Drumuri si poduri │ 478.647│
│ 04 │Transport feroviar │ 417.722│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 417.722│
│ 05 │Transport pe apa │ 3.650│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │----------------------------------- │ 2.010.106│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.558.588│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 499.108│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 928.657│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.093│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.093│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 5.093│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 12.500│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 12.500│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 12.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 102.800│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 102.800│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 10.000│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 66.800│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 26.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.481│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 131│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.350│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.100│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 250│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 8.949│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 424.168│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 424.168│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 27.350│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 27.350│
│5110 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 24.475│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.699│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.071│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 9.711│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.902│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 68│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 66│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 451│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 241│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 369│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 412│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.317│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 3.217│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 20│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.648│
│ 10 03 │Contributii │ 1.360│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 913│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 124│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 304│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 19│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 9.628│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 6.951│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 152│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 4│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 4.437│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 2.358│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 102│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 738│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 738│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 430│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 280│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 150│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 107│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 74│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 22│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.204│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 8│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 241│
│ 20 30 04 │Chirii │ 243│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 712│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.776│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.776│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.776│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 216│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 3.560│
│5110 01 │Autoritati executive si legislative │ 24.475│
│ 02 │Autoritati legislative │ 7.180│
│ 03 │Autoritati executive │ 17.295│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI DEZVOLTARE │ 38.632│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.498│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.763│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 8.785│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.999│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 13│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 26│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 85│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 6│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 318│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 80│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 50│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 93│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 500│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 1.400│
│ 10 03 │Contributii │ 2.978│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 1.954│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 266│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 621│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 137│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 19.735│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 12.266│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 638│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 87│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 553│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 85│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 225│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 1.600│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 1.800│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 7.278│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 342│
│ 20 03 │Hrana │ 25│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 25│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 453│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 50│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 403│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.133│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 500│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.633│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 3.340│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 692│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 484│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 484│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.134│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.134│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.134│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 3.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.134│
│5310 01 │Cercetare fundamentala (de baza) │ 19.922│
│ 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 18.710│
│6010 │APARARE │ 362.468│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 240.570│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.528│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 14.377│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 4.685│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 25│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 170│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 140│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 30│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 12│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 880│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 7│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 165│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 50│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 8.193│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 608│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 608│
│ 10 03 │Contributii │ 2.543│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 1.434│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 359│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 750│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 222.942│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 193.554│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 170│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 256│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 10.000│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 2.333│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 85.531│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 6.980│
│ 20 01 07 │Transport │ 18│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.941│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 72.000│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 13.325│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.337│
│ 20 03 │Hrana │ 1.225│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 1.225│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 267│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 120│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 115│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 22│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 10│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 23.800│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 3.100│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.600│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.100│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.005│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 905│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 100│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 800│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 100│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 94│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 760│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 50│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 60│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 650│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 100│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.898│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 121.898│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 121.898│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.600│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 73.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 29.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 18.298│
│6010 02 │Aparare nationala │ 362.468│
│6110 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 173.825│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.854│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 67.089│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 41.448│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 24.075│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 769│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 321│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 76│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 5.186│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 918│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 60│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 2.917│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 322│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 57│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 30│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 204│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 6.513│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 21.323│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 16.150│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 4.680│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia │ │
│ │sa │ 50│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 50│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 393│
│ 10 03 │Contributii │ 4.318│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 1.735│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 221│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 2.362│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 56.672│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 20.543│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 484│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 117│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 3.806│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 713│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 716│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 625│
│ 20 01 07 │Transport │ 100│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 6.381│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 6.522│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 1.079│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.040│
│ 20 03 │Hrana │ 5.000│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 4.600│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 400│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 140│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 120│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 20│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.420│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 2.100│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 80│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.240│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 658│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 658│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 50│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 4│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 88│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 450│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ 7│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │externe │ 7│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.272│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 134│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 56│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.893│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 21.189│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.093│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.093│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 5.093│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.000│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 1.000│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 1.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.271│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.271│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 19.271│
│ 71 01 01 │Constructii │ 15.441│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.676│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 1.674│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 480│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 24.700│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 24.700│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 24.700│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 24.700│
│6110 03 │Ordine publica │ 53.868│
│ 02 │Jandarmerie │ 53.798│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 70│
│ 04 │Siguranta nationala │ 400│
│ 06 │Autoritati judecatoresti │ 700│
│ 09 │Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta │ 67.425│
│6110 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si │ │
│ │sigurantei nationale │ 51.432│
│6510 │INVATAMANT │ 1.104.993│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 885.436│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 382.717│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.165│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 335│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 35│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 18│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 89│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 134│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 28│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 5│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 30│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 137│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 100│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 95│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.159│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 307│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 307│
│ 10 03 │Contributii │ 537│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 379│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 26│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 132│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 499.520│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 1.322│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 143│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 37│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 427│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 129│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 5│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 25│
│ 20 01 07 │Transport │ 38│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 41│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 197│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 280│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 894│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 617│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 25│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 5│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 587│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 255│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 135│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 120│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 20│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 190│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 8│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 2│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 340│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 40│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 300│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 250│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 250│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 250│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.949│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.907│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 216.907│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 2.230│
│ 71 01 01 │Constructii │ 685│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 650│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 570│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 325│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.650│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.650│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 2.650│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 2.650│
│6510 04 │Invatamant secundar │ 300│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 300│
│ 05 │Invatamant postliceal │ 1.000│
│ 06 │Invatamant superior │ 863.456│
│ 01 │Invatamant universitar │ 578.296│
│ 02 │Invatamant postuniversitar │ 285.160│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educatie │ 96.445│
│ 04 │Camine si cantine pentru studenti │ 96.445│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 143.792│
│6610 │SANATATE │ 45.106│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.106│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 35.106│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 9.000│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 9.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.000│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 12.886│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 12.886│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.000│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.000│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 1.400│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 200│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 20│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 400│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.000│
│6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 37.906│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionala │ 2.000│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in │ │
│ │sanatate │ 200│
│6610 50 │Alte cheltuieli in domeniul sanatatii │ 5.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 5.000│
│6710 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 47.279│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.193│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 530│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 382│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 90│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 17│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 6│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 18│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 14│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 27│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 48│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 31│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 48│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 82│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 55│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 55│
│ 10 03 │Contributii │ 93│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 65│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 5│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 22│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de munca si │ │
│ │boli profesionale │ 1│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 16.137│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 11.985│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 50│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 211│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 394│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 80│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 24│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 74│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 10.926│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 184│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 352│
│ 20 03 │Hrana │ 5│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 5│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 2│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 1│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 1│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 474│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 8│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 462│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 153│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 133│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 20│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.315│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 2│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 30│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 28│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 40│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural │ 200│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.551│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 20│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 1.531│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 12.500│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 12.500│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 12.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.000│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 10.000│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 10.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 26│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 26│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.000│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.086│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.086│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 2.086│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 90│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 278│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.718│
│6710 01 │Administratie centrala │ 1.020│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 2.268│
│ 03 │Servicii culturale │ 3.291│
│ 06 │Case de cultura │ 2.697│
│ 11 │Edituri │ 594│
│ 05 │Servicii recreative si sportive │ 40.000│
│ 01 │Sport │ 40.000│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si │ │
│ │religiei │ 700│
│6810 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 46.594│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.594│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 250│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 37.244│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 34.720│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 13.386│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 21.334│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.000│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 150│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 150│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 374│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 374│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 100│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 100│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.000│
│ 71 02 │Stocuri │ 9.000│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 9.000│
│6810 08 │Ajutoare la trecere in rezerva │ 100│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │
│ │asistentei sociale │ 46.494│
│6810 50 01 │Rezerva de stat │ 46.494│
│7010 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 76.225│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.645│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.420│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.082│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii │ 1.040│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 42│
│ 10 03 │Contributii │ 338│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 338│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 29.225│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 2.158│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 203│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 180│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 150│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 1.405│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │
│ │functionare │ 220│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 53│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 53│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 354│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 33│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 321│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 2.159│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.351│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 317│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 24.034│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.000│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 35.000│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 9.000│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 26.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.580│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.580│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.580│
│ 71 01 01 │Constructii │ 9.100│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 1.211│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 124│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 145│
│7010 04 │Servicii si dezvoltare publica │ 76.225│
│8010 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 9.709│
│ 01 │Cheltuieli curente │ 9.193│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.740│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.074│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 970│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 15│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 20│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 100│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 40│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 20│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 5│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 105│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 3│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 796│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 4.000│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 4.000│
│ 10 03 │Contributii │ 666│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 458│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 63│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate │ 145│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.448│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 887│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 15│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 40│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 190│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 350│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 71│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 70│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 121│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu caracter │ │
│ │functional │ 30│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 355│
│ 20 03 │Hrana │ 492│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 492│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 588│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 48│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 40│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 500│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 40│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 40│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 13│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 73│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 73│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 5│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 5│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 516│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 516│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport │ 200│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale │ 292│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 24│
│8010 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 9.709│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si │ │
│ │comerciale │ 9.709│
│8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE │ 80.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.800│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 57.800│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu capital de stat │ 57.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.000│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 23.000│
│ 71 01 01 │Constructii │ 23.000│
│8310 04 │Silvicultura │ 80.800│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 4


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
si Municipiului Bucuresti, pe anul 2006


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
Nr. Judetul Suma ────────────────────────
crt. sustinerea sistemului de
protectie a copilului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL 1.057.827 368.349
1. ALBA 24.391 7.952
2. ARAD 27.668 10.682
3. ARGES 28.311 9.502
4. BACAU 32.946 11.200
5. BIHOR 39.643 11.359
6. BISTRITA-NASAUD 26.713 7.927
7. BOTOSANI 25.147 8.715
8. BRASOV 27.604 10.034
9. BRAILA 20.738 8.494
10. BUZAU 27.700 11.698
11. CARAS-SEVERIN 21.551 5.764
12. CALARASI 12.807 5.902
13. CLUJ 38.076 10.717
14. CONSTANTA 29.210 10.155
15. COVASNA 11.245 4.834
16. DAMBOVITA 23.624 8.169
17. DOLJ 30.410 10.882
18. GALATI 29.417 11.351
19. GIURGIU 10.710 3.474
20 GORJ 17.043 5.751
21. HARGHITA 15.500 5.995
22. HUNEDOARA 24.340 9.427
23. IALOMITA 12.990 5.604
24. IASI 53.891 23.535
25. ILFOV 14.936 5.275
26. MARAMURES 28.986 8.751
27. MEHEDINTI 14.054 6.010
28. MURES 31.466 9.869
29. NEAMT 33.475 9.660
30. OLT 22.447 8.686
31. PRAHOVA 33.302 11.631
32. SATU MARE 23.084 8.494
33. SALAJ 14.501 4.495
34. SIBIU 27.243 6.431
35. SUCEAVA 48.487 12.242
36. TELEORMAN 20.028 9.449
37. TIMIS 41.438 13.604
38. TULCEA 13.645 5.306
39. VASLUI 26.194 9.702
40. VALCEA 25.259 11.406
41. VRANCEA 19.510 8.215
42. MUNICIPIUL BUCURESTI*) 8.097 0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Din suma alocata municipiului Bucuresti se finanteaza institutiile de
cultura, personalul neclerical si serviciul public de evidenta a
persoanelor sub autporitatea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
ANEXA 5

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, pe anul 2006


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

din care, pentru:
──────────────────────────────────────
Nr. Judetul Suma finantarea cheltuielilor de personal
crt. din institutiile de invatamant
preuniversitar de stat ale comunelor,
oraselor si municipiilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 6.101.025 4.880.191
1. ALBA 122.221 99.685
2. ARAD 116.719 96.060
3. ARGES 188.968 156.647
4. BACAU 206.975 171.553
5. BIHOR 191.215 155.385
6. BISTRITA-NASAUD 96.220 81.497
7. BOTOSANI 139.225 105.827
8. BRASOV 166.446 135.285
9. BRAILA 96.591 77.926
10. BUZAU 148.784 111.425
11. CARAS-SEVERIN 92.053 72.856
12. CALARASI 87.196 62.933
13. CLUJ 180.650 155.623
14. CONSTANTA 201.324 167.147
15. COVASNA 72.711 61.579
16. DAMBOVITA 155.217 117.771
17. DOLJ 205.973 156.990
18. GALATI 154.886 123.165
19. GIURGIU 66.850 47.840
20. GORJ 120.029 94.769
21. HARGHITA 108.499 95.068
22. HUNEDOARA 139.122 112.518
23. IALOMITA 78.275 59.789
24. IASI 246.494 189.449
25. ILFOV 64.012 44.072
26. MARAMURES 155.998 128.750
27. MEHEDINTI 90.749 70.476
28. MURES 168.855 140.306
29. NEAMT 158.294 126.335
30. OLT 140.065 110.577
31. PRAHOVA 201.078 162.987
32. SATU MARE 115.971 97.672
33. SALAJ 85.850 72.304
34. SIBIU 124.805 98.580
35. SUCEAVA 199.630 166.604
36. TELEORMAN 116.298 91.023
37. TIMIS 175.474 151.025
38. TULCEA 71.730 59.155
39. VASLUI 148.435 110.303
40. VALCEA 127.284 102.197
41. VRANCEA 116.539 86.127
42. MUNICIPIUL BUCURESTI*) 457.315 352.911
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Din suma alocata municipiului Bucuresti se finanteaza si sistemul de
protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu
handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de
panificatie si cheltuielile aferente invatamantului special.ANEXA 6


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
pe anul 2006


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 252.072
1. ALBA 519
2. ARAD 6.144
3. ARGES 12.016
4. BACAU 11.918
5. BIHOR 12.753
6. BISTRITA-NASAUD 1.239
7. BOTOSANI 9.759
8. BRASOV 7.560
9. BRAILA 3.086
10. BUZAU 6.617
11. CARAS-SEVERIN 1.794
12. CALARASI 1.656
13. CLUJ 4.032
14. CONSTANTA 15.333
15. COVASNA 631
16. DAMBOVITA 2.634
17. DOLJ 7.860
18. GALATI 6.176
19. GIURGIU 2.408
20. GORJ 1.085
21. HARGHITA 3.332
22. HUNEDOARA 4.096
23. IALOMITA 611
24. IASI 4.648
25. ILFOV 122
26. MARAMURES 50
27. MEHEDINTI 3.029
28. MURES 1.643
29. NEAMT 1.968
30. OLT 2.305
31. PRAHOVA 8.044
32. SATU MARE 0
33. SALAJ 1.244
34. SIBIU 1.359
35. SUCEAVA 13.808
36. TELEORMAN 3.741
37. TIMIS 16.657
38. TULCEA 4.197
39. VASLUI 2.831
40. VALCEA 3.497
41. VRANCEA 4.182
42. MUNICIPIUL BUCURESTI 55.488
────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile
judetene si comunale, pe anul 2006- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 359.321
1. ALBA 11.939
2. ARAD 10.104
3. ARGES 13.770
4. BACAU 11.084
5. BIHOR 12.357
6. BISTRITA-NASAUD 6.548
7. BOTOSANI 9.871
8. BRASOV 5.929
9. BRAILA 5.117
10. BUZAU 12.733
11. CARAS-SEVERIN 7.583
12. CALARASI 4.356
13. CLUJ 12.680
14. CONSTANTA 10.093
15. COVASNA 3.722
16. DAMBOVITA 7.572
17. DOLJ 10.280
18. GALATI 7.300
19. GIURGIU 4.476
20. GORJ 13.352
21. HARGHITA 6.736
22. HUNEDOARA 14.925
23. IALOMITA 4.400
24. IASI 11.008
25. ILFOV 3.300
26. MARAMURES 6.937
27. MEHEDINTI 8.126
28. MURES 8.571
29. NEAMT 8.015
30. OLT 9.528
31. PRAHOVA 10.932
32. SATU MARE 7.481
33. SALAJ 7.195
34. SIBIU 7.853
35. SUCEAVA 10.136
36. TELEORMAN 7.194
37. TIMIS 12.975
38. TULCEA 5.337
39. VASLUI 10.454
40. VALCEA 8.975
41. VRANCEA 8.377
────────────────────────────────────────────────────ANEXA 8

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2006


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.442.832
1. ALBA 28.619
2. ARAD 27.825
3. ARGES 34.373
4. BACAU 44.188
5. BIHOR 36.226
6. BISTRITA-NASAUD 28.700
7. BOTOSANI 51.219
8. BRASOV 25.735
9. BRAILA 29.062
10. BUZAU 41.614
11. CARAS-SEVERIN 37.543
12. CALARASI 37.083
13. CLUJ 29.302
14. CONSTANTA 29.842
15. COVASNA 17.672
16. DAMBOVITA 37.400
17. DOLJ 45.926
18. GALATI 34.489
19. GIURGIU 29.594
20. GORJ 22.352
21. HARGHITA 29.240
22. HUNEDOARA 27.261
23. IALOMITA 28.011
24. IASI 46.212
25. ILFOV 6.284
26. MARAMURES 43.957
27. MEHEDINTI 27.208
28. MURES 34.422
29. NEAMT 51.840
30. OLT 39.713
31. PRAHOVA 38.326
32. SATU MARE 27.038
33. SALAJ 21.338
34. SIBIU 22.879
35. SUCEAVA 70.044
36. TELEORMAN 43.376
37. TIMIS 30.326
38. TULCEA 28.154
39. VASLUI 56.195
40. VALCEA 32.242
41. VRANCEA 35.520
42. Sume ce se repartizeaza in
baza unor acte normative*) 34.482
────────────────────────────────────────────────────
*) In baza prevederilor:
- <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 , aprobata prin Legea
nr. 55/2000 si a <>Legii nr. 298/2003 , se aloca bugetului local al
unitatii administrativ-teritoriale in coordonarea careia este Centrul
de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gura-Ocnitei, judetul
Dambovita, suma de 800 mii lei.
- <>art. 2 alin. (6^3) din Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru
ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe si a unor
amendamente la un acord de imprumut extern, aprobata prin Legea
nr. 22/1997, cu completarile ulterioare, se aloca, Consiliului Judetean
Hunedoara suma de 5.091 mii lei.
- <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 , aprobata
prin <>Legea nr. 163/2001 , se aloca, Consiliului judetean Iasi suma
de 4.860 mii lei.
- art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 78/2002, aprobata prin <>Legea nr. 643/2002 , se aloca, Consiliului
local al municipiului Iasi suma de 5.637 mii lei.
- <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2004 , aprobata prin Legea
nr. 20/2005, se aloca, Consiliului judetean Maramures suma de
7.526 mii lei.
- <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2004 , aprobata prin
Legea nr. 20/2005, se aloca, Consiliului judetean Satu Mare suma
de 4.899 mii lei.
- art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 78/2002, aprobata prin <>Legea nr. 643/2002 , se aloca, Consiliului
local al municipiului Suceava suma de 5.669 mii lei.NOTA:
La stabilirea criteriilor pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 si din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, Consiliul judetean Iasi va avea in vedere si asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifunctionala, cu anexele aferente, ca sediu pentru autoritatile administratiei publice locale ale municipiului Pascani".


ANEXA 9


CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARA
de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2006,
potrivit art. 29 alin. (3) si (5) din O.U.G. nr. 45/2003,
privind finantele publice locale

Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:I(j):P(j) P(u)
───────── x ────
I(u):P(u) P(j)
SDu = ────────────────────── x SDj
┌ ┐
n │I(j):P(j) P(u)│
Σ │───────── x ────│
u=1 │I(u):P(u) P(j)│
└ ┘

in care:
SDu = Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitate
administrativ-teritoriala
SDj = Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata repartizata pe total
judet potrivit acestui criteriu
I(j) = impozitul pe venit, la nivelul judetului
P(j) = populatia judetului
I(u) = impozitul pe venit incasat la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale
P(u) = populatia unitatii administrativ-teritorialeNOTA:
Aceeasi formula se utilizeaza si pentru repartizarea sumelor rezultate din cota defalcata de 22% din impozitul pe venit care se repartizeaza pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, inlocuindu-se SDu si SDj cu:

SCDu = Suma din cota defalcata din impozitul pe venit pe unitate
administrativ-teritoriala
SCDj = Suma din cota defalcata din impozitul pe venit la nivelul
judetului dupa deducerea sumei cuvenite bugetului propriu al
judetului

ANEXA 10

NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru personalul neclerical
angajat in unitatile de cult,
pe anul 2006


────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Numar
crt. de posturi
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 17.933
1. ALBA 732
2. ARAD 392
3. ARGES 543
4. BACAU 443
5. BIHOR 846
6. BISTRITA-NASAUD 269
7. BOTOSANI 256
8. BRASOV 432
9. BRAILA 188
10. BUZAU 250
11. CARAS-SEVERIN 524
12. CALARASI 113
13. CLUJ 781
14. CONSTANTA 264
15. COVASNA 165
16. DAMBOVITA 384
17. DOLJ 398
18. GALATI 458
19. GIURGIU 93
20. GORJ 305
21. HARGHITA 294
22. HUNEDOARA 303
23. IALOMITA 150
24. IASI 681
25. ILFOV 201
26. MARAMURES 703
27. MEHEDINTI 259
28. MURES 717
29. NEAMT 917
30. OLT 321
31. PRAHOVA 235
32. SATU MARE 425
33. SALAJ 491
34. SIBIU 525
35. SUCEAVA 604
36. TELEORMAN 306
37. TIMIS 685
38. TULCEA 255
39. VASLUI 310
40. VALCEA 501
41. VRANCEA 237
42. MUNICIPIUL BUCURESTI 977
────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 11

CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
care se prevad in bugetele locale
pe anul 2006────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL I
Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor
A. Venituri
(impozite, taxe si alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de
sub autoritatea consiliilor judetene
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea
energiei termice livrate populatiei
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele
centralizate de producere si distributie a energiei termice
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
5. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport
b) taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
6. Venituri din proprietate:
a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judetene
b) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
c) Venituri din concesiuni si inchirieri
d) Venituri din dividende
e) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestari de servicii si alte activitati:
a) Venituri din prestari de servicii
b) Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in
unitatile de protectie sociala
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
despagubiri
d) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
8. Amenzi