Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 367 din 19 septembrie 2003  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002, si a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 367 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002, si a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 septembrie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetãţenilor proprii şi a strãinilor, semnat la Bucureşti la 18 martie 2002.
ART. 2
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 18 martie 2002.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 19 septembrie 2003.
Nr. 367.

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Libaneze privind readmisia cetãţenilor proprii şi a strãinilor


Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre statele celor doua pãrţi contractante în scopul asigurãrii unei mai bune aplicari a dispoziţiilor privind circulaţia persoanelor şi respectãrii drepturilor şi garanţiilor prevãzute de legile şi reglementãrile în vigoare,
în dorinta de a combate migratia ilegala pe bazele reciprocitãţii şi în vederea facilitãrii readmisiei persoanelor cu şedere ilegala, intrate pe teritoriile statelor pãrţilor contractante,
în conformitate cu tratatele şi convenţiile internaţionale, precum şi cu documentele internaţionale la care pãrţile contractante sunt parte sau pe care le-au acceptat, în special Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 şi Convenţia asupra statutului refugiatilor din 28 iulie 1951, asa cum a fost modificatã prin Protocolul privind statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Termeni
Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumerati mai jos au urmãtoarele înţelesuri:
1. strãin înseamnã persoana care nu are cetãţenia statului uneia dintre pãrţile contractante;
2. viza înseamnã un permis valabil eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante, care da dreptul persoanelor sa între în ţara şi sa rãmânã pe teritoriul statului acestora, fãrã întrerupere, pentru o perioada în conformitate cu legislaţia fiecãrei pãrţi contractante;
3. permis de şedere înseamnã un permis valabil, eliberat de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante, care da dreptul persoanei sa între în ţara în mod repetat şi sa domicilieze pe teritoriul statului acestora. Permisul de şedere nu semnifica o viza sau posibilitatea de a rãmâne pe teritoriile statelor pãrţilor contractante pe durata soluţionãrii unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.
ART. 2
Readmisia cetãţenilor statelor pãrţilor contractante
1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, fãrã formalitãţi, persoana care nu îndeplineşte ori nu mai îndeplineşte condiţiile în vigoare pentru şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitante, cu condiţia sa fie dovedit sau, dacã sunt motive temeinice, sa se prezume ca aceasta are cetãţenia statului partii contractante solicitate.
2. La cererea partii contractante solicitante, partea contractantã solicitatã va trebui sa elibereze, fãrã întârziere, persoanei care va fi returnatã documentele de cãlãtorie necesare repatrierii acesteia.
3. Dacã investigaţiile ulterioare dovedesc ca persoana readmisa a fost un strãin în momentul plecãrii de pe teritoriul statului partii contractante solicitante şi nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la paragraful 1 sau la art. 4, partea contractantã solicitanta va readmite din nou acea persoana.
ART. 3
Dovada ori prezumarea cetateniei
1. Cetãţenia este consideratã doveditã cu un pasaport naţional sau cu un alt document de trecere a frontierei valabil ori cu un document de identitate valabil, eliberat propriilor cetãţeni de cãtre autoritãţile competente ale statului partii contractante solicitate.
2. Cetãţenia poate fi prezumatã pe baza:
a) pasaportului naţional sau a altui document de cãlãtorie ori de identitate eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante solicitate, chiar dacã valabilitatea acestuia a expirat;
b) mãrturiei proprii a persoanei, facuta în forma scrisã;
c) declaraţiei scrise a unei terţe persoane;
d) altor dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantã solicitatã.
ART. 4
Readmisia strãinilor
1. O parte contractantã, la cererea celeilalte pãrţi contractante, va readmite un strãin care a ajuns pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate şi nu îndeplineşte condiţiile în vigoare de intrare sau de şedere.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, un strãin cu şedere ilegala pe teritoriul statului partii contractante solicitante şi care are un permis de şedere sau o viza valabilã a partii contractante solicitate ori un alt document valabil eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante solicitate, dând dreptul persoanei sa între şi sa locuiascã pe teritoriul statului acesteia pentru o perioada care sa nu depãşeascã valabilitatea permisului.
ART. 5
Excepţii de la obligaţia de readmisie a strãinilor
1. Obligaţia de readmisie prevãzutã la art. 4 nu va exista în cazul strãinilor care, intrand pe teritoriul statului partii contractante solicitante, au fost în posesia unei vize valabile de intrare sau obţinute dupã intrare ori a unui permis de şedere eliberat de aceasta parte contractantã.
2. Dacã ambele pãrţi contractante au eliberat o viza de intrare sau un permis de şedere, partea contractantã a carei viza de intrare sau permis de şedere expira mai târziu va readmite persoana.
ART. 6
Tranzitul în caz de returnare
1. Fiecare parte contractantã va permite strãinilor sa tranziteze teritoriile statelor lor în caz de returnare, dacã cealaltã parte contractantã cere acest lucru. Partea contractantã solicitatã poate cere ca un reprezentant al autoritãţii competente a partii contractante solicitante sa asigure escorta pe timpul tranzitarii teritoriului statului sau.
2. Partea contractantã solicitatã va acorda viza de tranzit gratuita persoanei escortate şi celor care asigura escorta, potrivit legislaţiei sale naţionale.
3. Partea contractantã solicitanta va readmite un strãin care a fost returnat şi care se afla în tranzit, dacã intrarea acestuia pe teritoriul unui stat terţ nu este admisã sau continuarea cãlãtoriei nu mai este posibila.
ART. 7
Termene
1. O parte contractantã va rãspunde la cererea de readmisie adresatã acesteia, fãrã întârziere şi în orice caz, în cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea de readmisie poate fi adresatã prin posta, prin înmânarea directa autoritãţilor competente ale celeilalte pãrţi contractante sau prin alte mijloace de comunicare.
2. Partea contractantã solicitatã va prelua persoana imediat dupã aprobarea cererii de readmisie şi în orice caz, cel mai târziu în 3 luni de la data aprobãrii.
3. Dupã notificarea de cãtre partea contractantã solicitanta, acest termen limita va fi extins pe timpul necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi.
ART. 8
Încetarea obligaţiei de readmisie
Solicitarea de readmisie conform art. 4 va trebui sa fie supusã autoritãţilor competente ale partii contractante solicitate cel mai târziu în 6 luni de la intrarea ilegala sau de la data de la care şederea persoanei pe teritoriul partii contractante solicitante a devenit ilegala.
ART. 9
Informaţii furnizate
1. Informaţiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte pãrţi contractante, pentru aplicarea prezentului acord se vor referi la:
a) datele personale ale persoanelor şi, când este necesar, şi ale familiei acestora (numele, prenumele, orice nume anterior, porecla, pseudonime, aliasuri, data şi locul naşterii, sexul, naţionalitatea, cetãţenia avutã);
b) pasaport, act de identitate sau alt document de cãlãtorie (numãr, data eliberãrii, autoritatea emitenta, locul eliberãrii, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);
c) alte date necesare identificarii persoanei;
d) permisul de şedere şi viza eliberate de pãrţile contractante sau de state terţe, itinerare, locuri de oprire, bilete de cãlãtorie sau alte posibile aranjamente de cãlãtorie;
e) orice informaţie care poate dovedi ca persoana a stat pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante;
f) nevoia de îngrijire specialã, pentru persoanele în varsta sau bolnave, dacã este necesar.
2. Transmiterea informaţiilor prevãzute la paragraful 1 va fi facuta cu respectarea legislatiilor naţionale ale statelor celor doua pãrţi contractante.
3. Nici una dintre pãrţile contractante nu va face publice informaţii confidenţiale referitoare la datele persoanelor care sunt subiecte ale readmisiei sau admiterii în tranzit şi nici nu le va transmite unei terţe tari decât dacã a primit acordul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
Cheltuieli
1. Partea contractantã solicitanta suporta cheltuielile de transport cãtre ţara de destinaţie, pentru persoana returnatã şi pentru insotitorii acesteia. Aceasta va privi numai relaţia dintre pãrţile contractante.
2. Aceeaşi parte contractantã suporta, de asemenea, şi cheltuielile de transport rezultate din obligaţia de a reprimi persoanele prevãzute la art. 2 paragraful 3.
ART. 11
Transportul bunurilor personale legal dobândite
1. Partea contractantã solicitanta va permite persoanei care urmeazã sa fie returnatã sa îşi transporte toate bunurile legal dobândite în conformitate cu legislaţia nationala cãtre ţara de destinaţie.
2. Partea contractantã solicitanta nu este obligatã sa suporte costurile pentru transportul bunurilor.
ART. 12
Prevederi pentru aplicare
1. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, pãrţile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomaticã, asupra autoritãţilor competente responsabile cu aplicarea acestuia, precum şi în ceea ce priveşte adresele acestora ori alte informaţii necesare pentru înlesnirea comunicãrii. Pãrţile contractante vor trebui, de asemenea, sa se informeze reciproc asupra schimbãrilor ce survin în legatura cu aceste autoritãţi.
2. Autoritãţile competente se vor intalni ori de câte ori este necesar şi vor decide asupra aranjamentelor practice pentru aplicarea prezentului acord.
3. Autoritãţile competente vor decide şi asupra altor aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi, de exemplu:
- detalii, acte doveditoare şi mãsurile pentru transfer şi executarea tranzitului;
- determinarea punctelor de trecere a frontierei şi stabilirea datei în vederea readmisiei;
- condiţiile pentru transportul în tranzit al unui cetãţean al unui stat terţ sub escorta autoritãţilor competente;
- dovezi sau prezumţii în baza cãrora este posibil a proba sau a arata ca strainul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 13
Legatura cu alte acorduri internaţionale
Prezentul acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor şi obligaţiilor fiecãreia dintre pãrţile contractante, ce rezulta din alte acorduri internaţionale la care acestea sunt pãrţi.
ART. 14
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificãri privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea acestuia în vigoare.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda prezentul acord, din ratiuni de protecţie a securitãţii statului, ordinii sau sãnãtãţii publice, printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi contractante. Suspendarea va deveni efectivã în momentul notificãrii.
3. Pãrţile contractante vor stabili de comun acord eventualele modificãri sau completãri ale prezentului acord, precum şi data intrãrii în vigoare a acestora.
4. Acordul se încheie pe o perioada nedeterminatã. Fiecare parte contractantã poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea va deveni efectivã în prima zi a lunii urmãtoare celei în care a fost notificatã.
5. Prezentul acord se va aplica tututor persoanelor care locuiesc pe teritoriile statelor pãrţilor contractante în momentul şi dupã intrarea sa în vigoare.
Semnat la Bucureşti la 18 martie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, arabã şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de interpretare diferita va prevala textul în limba engleza.

Pentru Guvernul României,
Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Libaneze,
Samir Adnan El-Jisr,
ministrul justiţiei


ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze
privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate,
a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope
şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave

Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze, denumite în continuare pãrţi contractante,
convinse de necesitatea protejãrii vieţii, proprietãţii şi a drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor lor,
constiente de creşterea ameninţãrii reprezentate de criminalitatea organizatã internationala la adresa societãţii,
ingrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi de intensificarea la nivel mondial a traficului internaţional ilicit cu acestea,
urmãrind sa-şi uneascã eforturile pentru prevenirea şi combaterea actelor teroriste,
recunoscând avantajele cooperãrii internaţionale, ca factor de maxima importanta pentru prevenirea şi combaterea eficace a criminalitatii transnationale,
având în vedere angajamentele internaţionale asumate de ele şi referindu-se în special la Convenţia unica privind stupefiantele (New York, 31 martie 1961), cu modificãrile introduse prin Protocolul privind amendamentele la Convenţia unica privind stupefiantele (Geneva, 25 martie 1972), Convenţia privind substantele psihotrope (Viena, 21 februarie 1971) şi Convenţia Naţiunilor Unite impotriva traficului ilicit cu stupefiante şi substanţe psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), Convenţia privind spalarea, cãutarea, capturarea şi confiscarea produselor rezultate din infracţiuni (Strasbourg, 8 noiembrie 1990), Convenţia europeanã privind reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 noiembrie 1977), la Planul global de acţiune (New York, 23 februarie 1990) şi la rezoluţiile adoptate de cel de-al IX-lea Congres al Naţiunilor Unite privind prevenirea criminalitatii şi tratamentul infractorilor (Cairo, 29 aprilie-8 mai 1995),
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
(1) În baza prezentului acord şi în conformitate cu legislatiile lor naţionale, pãrţile contractante vor coopera şi îşi vor acorda ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor cu caracter internaţional şi, îndeosebi, a urmãtoarelor:
a) fapte din domeniul criminalitatii organizate internaţionale;
b) cultivarea, producerea, achiziţionarea, posesia, distribuirea, importul, exportul şi tranzitul ilegale cu stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi traficul ilegal cu acestea;
c) acte de terorism şi extremism internaţional;
d) infracţiuni îndreptate impotriva vieţii, sãnãtãţii şi libertãţii persoanelor, a demnitãţii umane şi impotriva proprietãţii;
e) producerea, achiziţionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul şi traficul ilegale cu arme, muniţii, explozivi, substanţe toxice, chimice, biologice, bacteriologice, radioactive şi materiale nucleare, cu bunuri şi tehnologii de importanta strategica, precum şi cu tehnologie militarã;
f) infracţiuni care au ca obiect metale şi pietre preţioase, precum şi obiecte cu valoare istorica, culturalã şi artisticã;
g) falsificarea sau contrafacerea banilor, titlurilor de valoare şi a altor mijloace de plata fãrã numerar, a timbrelor, documentelor oficiale şi a altor documente importante, precum şi distribuirea şi utilizarea unor astfel de articole falsificate sau contrafãcute;
h) operaţiuni comerciale, financiare şi bancare ilegale şi infracţiunile asociate acestora;
i) spalarea banilor, precum şi actele de conversie, transfer, tainuire sau mascare a produselor rezultate din infracţiuni;
j) trafic cu fiinţe umane, exploatarea copiilor şi proxenetismul;
k) trafic ilegal cu organe şi tesuturi umane;
l) migratie ilegala şi rezidenţã ilegala a persoanelor;
m) jocuri de noroc ilegale şi manopere frauduloase folosite în jocurile de noroc legale;
n) furturi de autoturisme şi orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor;
o) infracţiuni în legatura cu aplicatiile pentru calculatoare şi reţele de calculatoare sau comise prin utilizarea unor asemenea echipamente;
p) infracţiuni îndreptate impotriva proprietãţii intelectuale;
q) corupţie;
r) infracţiuni privind mediul ambiant.
(2) În conformitate cu legislatiile naţionale ale statelor respective, pãrţile contractante vor coopera şi în domeniul combaterii tulburãrii ordinii publice.
ART. 2
(1) Pãrţile contractante îşi vor comunica reciproc, prin canale diplomatice, autoritãţile competente pentru aplicarea prezentului acord, denumite în continuare autoritãţi competente.
(2) Aceasta comunicare va fi facuta în decurs de 30 de zile de la data la care prezentul acord va intra în vigoare şi va indica domeniul de competenta al fiecãrei autoritãţi competente, denumirile complete şi adresele acestora, punctele oficiale de contact, numerele de telefon, fax şi adrese e-mail, precum şi orice alte detalii relevante.
(3) Autoritãţile competente se vor informa reciproc imediat în cazul oricãrei schimbãri survenite în privinta datelor comunicate conform alin. (2).
(4) Pentru scopurile prezentului acord, autoritãţile competente vor coopera, în mod direct, în conformitate cu legislaţia nationala aplicabilã şi potrivit prerogativelor şi competentelor lor.
(5) În scopul aplicãrii acestui acord, autoritãţile competente pot încheia protocoale de cooperare tehnica, dacã acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acordului.
ART. 3
Autoritãţile competente vor coopera în domeniile definite în art. 1, în special prin:
a) schimbul reciproc de informaţii privind: persoanele suspectate a fi implicate în comiterea infracţiunilor; organizarea bandelor criminale; atitudinea tipica a infractorilor individuali şi a bandelor criminale; datele în legatura cu momentul, locul şi metodele de comitere a infracţiunilor; obiectivele atacate; rutele şi locurile de tainuire, originea şi destinaţia lucrurilor a cãror posesie este ilegala; împrejurãri specifice; informaţii privind legile incalcate şi mãsurile luate pentru prevenirea şi evitarea unor astfel de infracţiuni;
b) schimbul de informaţii cu privire la actele de terorism planuite, în special la cele îndreptate impotriva intereselor pãrţilor contractante şi cu privire la grupurile teroriste ai cãror membri planuiesc, comit sau au comis astfel de infracţiuni;
c) cooperarea în cãutarea persoanelor suspectate de a fi comis infracţiuni sau a persoanelor care se sustrag responsabilitãţii penale ori executãrii pedepselor;
d) cooperarea în cãutarea persoanelor dispãrute, inclusiv în activitãţi pentru identificarea persoanelor sau rãmãşiţelor unor persoane neidentificate;
e) cooperarea în vederea realizãrii mãsurilor care decurg din programe de protecţie a martorilor, schimbul de informaţii şi de experienta în aceste chestiuni;
f) cooperarea în domeniul cautarii lucrurilor furate şi a altor obiecte implicate în activitãţi penale, inclusiv a vehiculelor cu motor;
g) luarea altor mãsuri poliţieneşti necesare, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante;
h) sincronizarea acţiunilor de cooperare care implica punerea la dispoziţie de personal, asistenta tehnica şi organizatoricã pentru descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru comune care sa coordoneze activitatea;
i) organizarea unor reuniuni de lucru, oricând acest lucru este necesar pentru pregãtirea şi coordonarea mãsurilor conjugate;
j) schimbul de informaţii privind rezultatele cercetãrilor criminalistice şi criminologice, tehnicile utilizate pentru descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, structurile organizatorice ale unitãţilor lor competente, sistemele şi principiile aplicate pentru formarea, pregãtirea profesionalã şi promovarea specialiştilor, privind metodele de lucru şi echipamentul folosit;
k) punerea reciprocã la dispoziţie a informaţiilor privind obiectele utilizate pentru comiterea infracţiunilor sau produsele care rezulta din fapte cu caracter penal, precum şi furnizarea de mostre ale unor asemenea obiecte, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante;
l) schimbul de informaţii privind gestionarea sistemelor de evidenta a cãrţilor de identitate, a documentelor de cãlãtorie şi a documentelor de stare civilã;
m) schimbul de informaţii privind organizarea şi modul de aplicare a managementului frontierei şi mãsurile de control asociate acestuia;
n) organizarea schimburilor reciproce de specialişti, în scopul îmbunãtãţirii pregãtirii de specialitate a acestora şi al cunoaşterii reciproce a mijloacelor şi metodelor de combatere a criminalitatii;
o) schimbul reciproc de texte ale legislaţiei şi altor reglementãri relevante, de studii, analize şi literatura de specialitate;
p) schimbul de experienta privind asigurarea controlului utilizãrii legale a stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora, având în vedere, în special, posibilele abuzuri.
ART. 4
Cooperarea prevãzutã la art. 3 se va desfasura, dupã caz, fie în baza programelor care urmeazã sa fie convenite, pentru perioade de timp determinate, de autoritãţile competente, prin protocoalele menţionate la art. 2 alin. (5), fie la cererea unei autoritãţi competente. Aceste autoritãţi pot acţiona şi unilateral, din proprie initiativa, dacã se considera ca o astfel de acţiune corespunde scopurilor acordului, este convenabila şi în interesul autoritãţii competente beneficiare a celeilalte pãrţi contractante, care însã trebuie sa fie informatã oportun despre o asemenea initiativa.
ART. 5
(1) Solicitarea menţionatã la art. 4 va fi transmisã în scris autoritãţii competente a partii contractante solicitate, prin intermediul punctului de contact notificat oficial. Cererea scrisã poate fi trimisa prin posta, fax, sistemul de comunicaţii al INTERPOL sau în orice alt mod convenit de autoritãţile competente.
(2) În situaţiile de urgenta o asemenea solicitare poate fi transmisã verbal, cu condiţia confirmãrii ulterioare, în scris, care va fi trimisa în maximum 24 de ore.
(3) Autoritãţile competente solicitate vor îndeplini o astfel de cerere fãrã întârziere. Pot fi solicitate informaţii suplimentare, dacã se considera ca acestea sunt necesare pentru îndeplinirea cererii.
ART. 6
(1) Fiecare autoritate competenta poate refuza, în întregime sau parţial, o cerere de asistenta, de cooperare sau de informaţii, dacã considera ca prin îndeplinirea acesteia ar putea ameninta suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al statului sau ori dacã îndeplinirea cererii respective este în contradictie cu legislaţia nationala sau cu angajamentele decurgând din acordurile internaţionale la care statul sau este parte.
(2) Autoritãţile competente se vor informa reciproc în scris, fãrã întârziere, în caz de refuz al unei solicitãri sau de îndeplinire parţialã a acesteia, indicând motivele.
(3) Fiecare autoritate competenta poate stabili condiţii cu privire la îndeplinirea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obţinute prin aceasta, condiţii care vor fi obligatorii pentru cealaltã autoritate competenta.
ART. 7
Pentru aplicarea prezentului acord se va folosi limba engleza, dacã nu se convine altfel, pentru anumite cazuri concrete.
ART. 8
În scopul protecţiei datelor personale, denumite în acest articol date, care sunt schimbate reciproc în cadrul cooperãrii în baza prezentului acord, pãrţile contractante se angajeazã sa respecte, prin intermediul autoritãţilor lor competente, în conformitate cu legislaţia nationala respectiva, urmãtoarele reguli:
a) partea contractantã care le primeşte poate utiliza datele numai pentru scopul şi în condiţiile stabilite de partea contractantã care le furnizeazã;
b) la cererea partii contractante care furnizeazã datele, partea contractantã care le primeşte va da informaţii cu privire la modul de utilizare a datelor respective şi la rezultatele obţinute astfel;
c) datele pot fi trimise numai entitatilor competente în combaterea criminalitatii. Datele nu pot fi transmise altor entitãţi, decât cu acordul scris al partii contractante care le furnizeazã;
d) partea contractantã care furnizeazã datele are obligaţia de a se asigura ca acestea sunt corecte şi de a stabili dacã transmiterea acestora este necesarã şi corespunzãtoare scopului. Dacã, ulterior, se constata ca au fost transmise date incorecte sau care nu ar fi trebuit transmise, partea contractantã care le-a primit trebuie notificatã imediat. Partea contractantã care a primit datele va corecta greşelile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;
e) o persoana ale carei date urmeazã sa fie transmise sau au fost transmise poate, la cererea sa, sa obţinã informaţii despre datele transmise şi despre scopul utilizãrii lor, dacã legislaţia nationala a statului partii contractante solicitate permite acest lucru;
f) în momentul transmiterii datelor, partea contractantã care le furnizeazã va notifica celeilalte pãrţi contractante termenul pentru distrugerea lor, în conformitate cu legislaţia nationala a statului sau. Indiferent de acest termen, datele privind persoana respectiva trebuie distruse cat de curând posibil, dupã ce nu mai sunt necesare. Partea contractantã care le-a furnizat trebuie sa fie informatã despre distrugerea datelor transmise şi despre motivele distrugerii. În cazul încetãrii valabilitãţii prezentului acord, toate datele primite în baza lui trebuie sa fie distruse, cel mai târziu pana la data la care înceteazã valabilitatea sa;
g) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a tine evidenta transmiterii, primirii şi distrugerii datelor;
h) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a proteja efectiv datele impotriva accesului neautorizat şi a modificãrii sau publicãrii lor neautorizate.
ART. 9
(1) Fiecare parte contractantã va asigura confidenţialitatea informaţiilor şi a echipamentului, inclusiv a cererilor menţionate la art. 4, transmise de cealaltã parte contractantã în baza prezentului acord, dacã acestea sunt considerate confidenţiale în conformitate cu legislaţia nationala a statului partii contractante care le furnizeazã şi sunt desemnate drept confidenţiale.
(2) Prevederile art. 8 vor fi utilizate în mod corespunzãtor în privinta informaţiilor, echipamentului şi cererilor considerate confidenţiale conform legislaţiei naţionale a statului partii contractante care le furnizeazã.
ART. 10
Informaţiile, echipamentul sau mostrele primite în baza prezentului acord nu pot fi transferate unui stat terţ, decât cu acordul prealabil, dat în scris, al autoritãţii competente a partii contractante care le furnizeazã.
ART. 11
(1) Fiecare parte contractantã poate, în conformitate cu legislaţia aplicabilã, sa numeascã o persoana de specialitate care sa funcţioneze în cadrul misiunii sale diplomatice în statul celeilalte pãrţi contractante.
(2) Aceasta persoana va acţiona în calitate de ofiţer de legatura, asigurând contactele şi facilitand comunicarea, precum şi alte forme de cooperare tehnica cu autoritãţile competente ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 12
(1) Dacã nu se convine în alt fel de cãtre autoritãţile competente, înainte de angajarea unor obligaţii privind activitãţi de cooperare care implica cheltuieli extraordinare:
a) costurile în legatura cu schimbul de informaţii şi de texte de lege, reglementãri, analize şi literatura de specialitate relevante, prevãzute la art. 3, vor fi suportate de partea contractantã care le furnizeazã;
b) costurile în legatura cu activitãţile de cooperare prevãzute la art. 3 lit. c), d), f) şi h) vor fi suportate de partea contractantã care furnizeazã asistenta pentru cealaltã parte contractantã în cadrul cooperãrii, cu excepţia costurilor privind transportul internaţional, acestea urmând sa fie suportate de partea contractantã care solicita asistenta;
c) costurile în legatura cu activitãţile de cooperare prevãzute la art. 3 lit. e) vor fi suportate de partea contractantã care solicita asistenta. Pãrţile contractante se angajeazã sa respecte echilibrul mutual şi reciprocitatea unei asemenea cooperãri.
(2) Orice alte costuri în legatura cu activitãţile de cooperare prevãzute la art. 3 vor fi suportate de pãrţile contractante pe baza de reciprocitate.
(3) Detaliile aranjamentelor financiare privind suportarea costurilor aferente implementarii prezentului acord vor fi convenite de autoritãţile competente, potrivit cerinţelor, prin protocoalele menţionate la art. 2 alin. (5).
ART. 13
Prezentul acord nu afecteazã drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante, care decurg din alte acorduri internaţionale bilaterale sau multilaterale la care oricare dintre ele este parte.
ART. 14
(1) Prezentul acord se încheie pentru o perioada nedeterminatã şi va intra în vigoare dupã 30 de zile de la data primirii ultimei notificãri schimbate prin canale diplomatice de pãrţile contractante, prin care acestea se informeazã reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.
(2) Oricare dintre pãrţile contractante poate, în orice moment, sa denunţe prezentul acord printr-o notificare scrisã, transmisã prin canale diplomatice, celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea va produce efecte dupã 6 luni de la data primirii unei astfel de notificãri de cãtre cealaltã parte contractantã.
(3) Pãrţile contractante pot conveni sa modifice prezentul acord, la propunerea oricãreia dintre ele. Astfel de modificãri vor intra în vigoare conform procedurii stipulate la alin. (1).
(4) Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi reglementat prin consultãri între pãrţile contractante.
Semnat la Bucureşti la 18 martie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, arabã şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Libaneze,
Samir Adnan El-Jisr,
ministrul justiţiei

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016