Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 349 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 349 din 23 decembrie 2015  pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 349 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifică Tratatul dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                                  IOAN CHELARU

    Bucureşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 349.


                                     TRATAT
                  între România şi Republica Kazahstan privind
                      transferarea persoanelor condamnate

    România şi Republica Kazahstan, denumite în continuare părţi,
    dorind să promoveze o cooperare eficientă între cele două părţi cu privire la transferul persoanelor condamnate în scopul de a le facilita reabilitarea şi reintegrarea socială,
    considerând că acest obiectiv poate fi atins prin încheierea unui tratat bilateral care să stabilească posibilitatea persoanelor condamnate de a-şi executa pedeapsa în mediul social de origine,
    având în vedere şi prevederile altor tratate internaţionale aplicabile lor,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Principii generale
    1. Părţile se angajează să îşi acorde reciproc, în condiţiile prevăzute prin prezentul tratat, cooperarea cea mai largă posibil în materia transferării persoanelor condamnate.
    2. O persoană condamnată pe teritoriul unei părţi poate, în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat, să fie transferată pe teritoriul celeilalte părţi, pentru a executa condamnarea care i-a fost aplicată. În acest scop, persoana condamnată sau reprezentantul său legal îşi poate exprima dorinţa privind transferul fie pe lângă statul de condamnare, fie pe lângă statul de executare, în temeiul prezentului tratat.
    3. Transferarea poate fi cerută fie de către statul de condamnare, fie de către statul de executare, din oficiu sau ca urmare a intenţiei exprimate în acest sens de către persoana condamnată.
    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prezentului tratat:
    a) prin "persoană condamnată" se înţelege orice persoană, inclusiv un minor, care execută o pedeapsă cu închisoarea pe teritoriul oricăreia dintre părţi;
    b) prin "condamnare" se înţelege orice hotărâre judecătorească definitivă care impune o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    c) prin "stat de condamnare" se înţelege partea pe teritoriul căreia persoana a fost condamnată şi de unde persoana poate fi transferată;
    d) prin "stat de executare" se înţelege partea pe teritoriul căreia persoana condamnată poate fi sau a fost deja transferată în vederea executării pedepsei cu închisoarea;
    e) prin "cetăţean" se înţelege, pentru România, un cetăţean român sau o persoană care a avut reşedinţa legală în mod continuu pentru cel puţin cinci (5) ani şi care păstrează un drept de şedere permanentă pe teritoriul românesc şi, pentru Republica Kazahstan, un cetăţean kazahstanez.
    ART. 3
    Autorităţile centrale
    1. În scopul prezentului tratat, autorităţile centrale desemnate de părţi comunică între ele pe cale directă.
    2. Autorităţile centrale sunt:
    - pentru România - Ministerul Justiţiei al României;
    - pentru Republica Kazahstan - Parchetul General al Republicii Kazahstan.
    3. Fiecare parte informează cealaltă parte, pe canale diplomatice, despre orice schimbări sau modificări privind autorităţile centrale.
    ART. 4
    Condiţiile transferării
    1. O persoană condamnată poate fi transferată potrivit prezentului tratat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) persoana este cetăţean al statului de executare;
    b) hotărârea este definitivă şi executorie;
    c) persoana condamnată nu este subiectul niciunei alte proceduri penale în statul de condamnare;
    d) la data primirii cererii de transferare, perioada rămasă de executat din pedeapsa cu închisoarea nu este mai mică de un (1) an. În cazuri excepţionale, părţile pot conveni asupra unui transfer chiar dacă durata condamnării pe care persoana condamnată o are de executat este inferioară celei prevăzute de prezentul paragraf;
    e) persoana condamnată sau, dacă în raport cu vârsta sau starea fizică ori mintală persoana nu îşi poate exprima consimţământul, reprezentantul legal al acesteia consimte la transferare;
    f) acţiunile sau omisiunile pentru care persoana a fost condamnată constituie, potrivit legii fiecăruia dintre cele două state, o faptă penală;
    g) statul de condamnare şi statul de executare sunt de acord cu transferarea persoanei condamnate.
    2. În cazul în care persoana condamnată, după executarea pedepsei, va fi expulzată, consimţământul prevăzut la paragraful 1 litera e) nu mai este necesar.
    3. Consimţământul prevăzut la alineatul 1 litera e) al acestui articol nu poate fi revocat.
    ART. 5
    Decizia de transferare
    1. Decizia fiecărei părţi de a accepta sau refuza transferarea în baza prezentului tratat este suverană.
    2. Orice refuz al transferării trebuie motivat, iar motivele refuzului trebuie comunicate celeilalte părţi.
    3. În luarea unei decizii asupra cererii de transferare, fiecare parte ia în considerare, printre altele, natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările şi circumstanţele în care a fost săvârşită, în special dacă a fost comisă în cadrul unui grup criminal organizat, posibilităţile de reabilitare şi reintegrare socială, vârsta şi sănătatea persoanei condamnate, situaţia familială a acesteia, îndeplinirea obligaţiilor cu privire la plata despăgubirilor acordate victimelor infracţiunii.
    4. Transferarea poate fi refuzată dacă:
    a) statul de condamnare consideră că aceasta aduce atingere suveranităţii, securităţii sau ordinii publice; sau
    b) pedeapsa prevăzută de legea statului de executare este vădit superioară sau inferioară în raport cu cea stabilită prin hotărârea statului de condamnare; sau
    c) persoana condamnată nu a reparat pagubele produse prin infracţiune şi nu a plătit cheltuielile la care a fost obligată prin hotărârea de condamnare şi nici nu a garantat plata despăgubirilor sau a cheltuielilor, după caz; sau
    d) persoana a fost condamnată pentru infracţiuni grave care au avut un ecou profund defavorabil în opinia publică a statului de condamnare; sau
    e) împotriva persoanei statul de executare a pronunţat o hotărâre de condamnare ori este în curs o procedură penală pentru aceeaşi infracţiune pentru care aceasta a fost condamnată în statul de condamnare.
    ART. 6
    Obligaţia de a informa şi documentele furnizate
    1. Orice persoană condamnată căreia i se poate aplica prezentul tratat trebuie să fie informată de statul de condamnare despre conţinutul prezentului tratat şi despre consecinţele legale ale transferării.
    2. Dacă statul de condamnare este, în principiu, de acord cu cererea de transfer a oricărei persoane condamnate, acest stat trebuie să informeze despre aceasta statul de executare şi să îi transmită următoarele documente şi informaţii:
    a) numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei condamnate;
    b) natura, durata şi data începerii executării condamnării;
    c) descrierea faptelor care au atras condamnarea;
    d) informaţii cu privire la durata condamnării deja executate, inclusiv asupra oricărei detenţii provizorii, reduceri a pedepsei, durata muncii efectuate în detenţie şi efectele acesteia asupra duratei condamnării sau asupra oricărui act ori element relevant privind executarea condamnării;
    e) copia certificată a hotărârii de condamnare şi a legii aplicabile;
    f) dacă este cazul, orice raport medical şi/sau social cu privire la persoana condamnată, orice informaţie asupra tratamentului său în statul de condamnare şi orice recomandare pentru continuarea tratamentului său în statul de executare;
    g) o declaraţie care conţine consimţământul prevăzut la articolul 4 alineatul 1 litera e) sau, în cazul articolului 4 alineatul 2 din prezentul tratat, opinia persoanei condamnate cu privire la transferarea sa.
    3. Dacă statul de executare, după analizarea documentelor transmise de statul de condamnare, apreciază că, în principiu, transferarea persoanei condamnate ar putea avea loc, acest stat trebuie să transmită statului de condamnare următoarele documente şi informaţii:
    a) dovada că persoana condamnată este cetăţean al statului de executare;
    b) textul de lege care incriminează faptele pentru care persoana a fost condamnată.
    4. Atunci când statul de executare consideră că informaţiile şi documentele transmise de statul de condamnare sunt insuficiente, acesta poate solicita informaţii suplimentare.
    5. Transferul persoanei condamnate se efectuează sub escortă de la statul de condamnare la statul de executare, la punctul de control al frontierei al Statului de condamnare. Bunurile personale aparţinând persoanei condamnate vor fi predate la data transferului autorităţilor competente ale statului de executare, în baza unui proces-verbal.
    6. Persoana condamnată va fi informată în scris despre orice măsură luată de statul de condamnare ori de către statul de executare cu privire la aplicarea prezentului articol, precum şi despre orice decizie luată de oricare dintre părţi cu privire la cererea sa de transfer.
    ART. 7
    Consimţământ şi verificare
    1. Statul de condamnare va proceda în aşa fel încât persoana care trebuie să îşi dea consimţământul privind transferarea în temeiul art. 4 alin. 1 litera e) din prezentul tratat să o facă de bunăvoie şi în deplină cunoştinţă de consecinţele juridice care decurg din aceasta. Procedura care trebuie urmată cu privire la aceasta este guvernată de legea statului de condamnare.
    2. Statul de condamnare trebuie să dea posibilitatea unui consul sau altui oficial diplomatic al statului de executare să verifice că declaraţia a fost dată în condiţiile prevăzute în alineatul 1 al prezentului articol.
    ART. 8
    Efectele transferării pentru statul de condamnare
    1. Preluarea persoanei condamnate de către autorităţile statului de executare are drept efect suspendarea executării condamnării în statul de condamnare.
    2. Statul de condamnare nu mai poate executa condamnarea atunci când statul de executare consideră executarea condamnării ca fiind terminată.
    ART. 9
    Efectele transferării pentru statul de executare
    1. Autorităţile competente ale statului de executare continuă executarea condamnării în baza unei hotărâri judiciare.
    2. Executarea condamnării este guvernată de legea statului de executare care este singura competentă să stabilească condiţiile pentru executarea pedepsei, inclusiv în ceea ce priveşte liberarea condiţionată.
    3. Atunci când în statul de executare pedeapsa nu corespunde în ceea ce priveşte natura sau durata sa, aceasta va fi înlocuită printr-o hotărâre judecătorească de o pedeapsă sau de o măsură prevăzută de dreptul său naţional pentru aceeaşi infracţiune. Această pedeapsă sau măsură trebuie să corespundă, pe cât posibil, în ceea ce priveşte natura sa, celei pronunţate în statul de condamnare. Ea nu poate să agraveze, prin natura sau durata sa, pedeapsa pronunţată în statul de condamnare, nici să depăşească maximul prevăzut prin legea statului de executare. Statul de condamnare trebuie să fie informat în mod corespunzător.
    4. O persoană condamnată care este transferată în baza prezentului tratat nu poate fi judecată sau condamnată în statul de executare pentru aceeaşi infracţiune pentru care a fost condamnată în statul de condamnare.
    ART. 10
    Graţierea, amnistia, comutarea
    Fiecare parte poate acorda graţierea, amnistia sau comutarea pedepsei în conformitate cu legile acesteia.
    ART. 11
    Revizuirea hotărârii
    Numai statul de condamnare are dreptul de a decide asupra oricărei cereri de revizuire a condamnării.
    ART. 12
    Încetarea executării
    Statul de executare se va conforma oricărei decizii sau măsuri luate de statul de condamnare care are ca efect încetarea executării.
    ART. 13
    Informaţii privind executarea
    Statul de executare va furniza informaţii statului de condamnare în privinţa executării condamnării:
    a) atunci când consideră încheiată executarea condamnării; sau
    b) în cazul în care condamnatul evadează înainte ca executarea condamnării să fi luat sfârşit; sau
    c) dacă statul de condamnare îi solicită asemenea informaţii.
    ART. 14
    Limbile folosite şi cheltuieli
    1. Orice cerere, document sau comunicare pentru transferarea persoanei condamnate trebuie însoţită de o traducere în limba engleză. În cazul în care cererea este formulată de persoana condamnată, aceasta poate fi întocmită în limba pe care aceasta o cunoaşte.
    2. Cheltuielile legate de aplicarea prezentului tratat sunt în sarcina statului de executare, cu excepţia celor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului de condamnare.
    ART. 15
    Consultări
    Părţile se pot consulta reciproc în legătură cu soluţionarea unor cazuri individuale şi în scopul unei aplicări eficiente a prezentului tratat. Consultările vor avea loc direct între autorităţile centrale ale părţilor.
    ART. 16
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul tratat se încheie pe durată nedeterminată şi intră în vigoare la treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice cu privire la finalizarea de către părţi a procedurii naţionale privind intrarea în vigoare.
    2. Prezentul tratat poate fi amendat cu consimţământul părţilor, amendamentele urmând a fi consemnate prin protocoale separate care vor deveni parte integrantă din prezentul tratat şi care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în alineatul 1 al acestui articol.
    3. Prezentul tratat îşi încetează valabilitatea la expirarea a o sută optzeci (180) de zile de la data primirii unei notificări scrise de la cealaltă parte cu privire la denunţarea acestuia prin canale diplomatice.
    4. În cazul denunţării prezentului tratat, procedura transferării iniţiată pe durata valabilităţii tratatului va continua să producă efecte până la executarea deplină a acesteia.
    5. Prezentul tratat se aplică, de asemenea, infracţiunilor comise înainte de intrarea sa în vigoare.

    Motiv pentru care, subsemnaţii complet împuterniciţi au semnat acest tratat.
    Semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, kazahă şi engleză, toate textele având aceeaşi valoare.
    În cazul unor divergenţe privitoare la interpretarea dispoziţiilor prezentului tratat, textul în limba engleză va prevala.

                                Pentru România,
                             Simona-Maya Teodoroiu,
                               secretar de stat,
                              Ministerul Justiţiei

                          Pentru Republica Kazahstan,
                               Askhat Daulbayev,
                                procuror general

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016