Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
<>Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi bãneşti ale personalului din administraţia centralã a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din strãinãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1. - (1) Salariaţii care au vechime în muncã în cadrul aparatului Ministerului Afacerilor Externe de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bazã.
(2) Pentru fiecare an de vechime în muncã, ce depãşeşte pragul de 2 ani, la procentul de la alin. (1) se adaugã câte 3 procente.
(3) Sporul de stabilitate, acordat în condiţiile alin. (1) şi (2), nu poate depãşi 20% din salariul de bazã.
(4) Sporul de stabilitate se acordã cu data de întâi a lunii urmãtoare în care s-a îndeplinit vechimea prevãzutã la alin. (1) şi (2).
(5) Sporul de stabilitate nu se acordã persoanelor încadrate în muncã dupã pensionare."
2. La articolul 28, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Pe timpul cât urmeazã cursuri ori alte forme de pregãtire în strãinãtate, pe o duratã care depãşeşte 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României li se suspendã raporturile de muncã şi beneficiazã de o indemnizaţie lunarã de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, dacã nu realizeazã venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului."
3. Dupã articolul 31 se introduc douã noi articole, articolul 31^1 şi articolul 31^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 31^1. - (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiazã, anual, de o indemnizaţie de reprezentare în lei, pentru procurarea de efecte personale, al cãrei cuantum se situeazã la nivelul salariului de bazã corespunzãtor funcţiei de încadrare.
(2) Condiţiile de acordare a indemnizaţiei de reprezentare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 31^2. - (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care nu deţin o locuinţã în proprietate şi cãrora nu li s-a putut asigura o locuinţã de serviciu sau de intervenţie în Bucureşti au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţã de serviciu, potrivit legii, şi chiria plãtitã pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impoziteazã. Compensarea nu se acordã în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II şi în cazul în care membrii Corpului diplomatic şi consular al României au înstrãinat o locuinţã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, ulterior datei numirii în funcţie.
(2) Condiţiile în care se acordã compensarea şi plafonul lunar şi anual în limita cãruia se poate deconta chiria se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe."
4. La articolul 38, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Unitãţile trimiţãtoare pot sã aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din strãinãtate sã utilizeze, fãrã afectarea schemei de personal aprobate activitãţii de bazã şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetãţeni români sau strãini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivã. Sumele acordate pentru activitatea prestatã se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusã şi cu timpul efectiv lucrat şi se plãtesc potrivit prevederilor anexei nr. 4."
5. La articolul 41 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) o indemnizaţie lunarã pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţarã, în sumã de 500 lei, impozabilã, potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se aflã permanent în strãinãtate şi nu realizeazã niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizeazã anual, prin hotãrâre a Guvernului."
6. La articolul 43, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În situaţia în care concediul de odihnã se efectueazã în strãinãtate, la solicitarea persoanei în cauzã, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plãteşte în valutã, potrivit anexei nr. 4. În aceastã situaţie, unitãţile trimiţãtoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, nici pentru personalul în cauzã şi nici pentru membrii sãi de familie aflaţi în întreţinere în strãinãtate, în condiţiile prezentei legi."
7. La articolul 50 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) pentru efectuarea în ţarã a concediului de odihnã pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care au loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivã de la post, corelat şi cu prevederile art. 43 alin. (4)."

8. Anexa nr. 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcţiile diplomatice şi consulare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţiile diplomatice Gradul diplomatic Nivelul Coeficientul
crt. si consulare sau consular studiilor de multiplicare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Ambasador Ambasador S 17,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Ministru plenipotenţiar Ministru plenipotenţiar S 16,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Ministru-consilier Ministru-consilier S 14,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Consilier diplomatic, Consilier diplomatic, S 13,00
consul general consul general
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Secretar I, consul Secretar I, consul S 12,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Secretar II, viceconsul Secretar II, viceconsul S 11,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Secretar III Secretar III S 10,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Ataşat, agent consular Ataşat, agent consular S 8,00"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcţiile specifice de execuţie


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţii specifice Gradul Nivelul Coeficientul
crt. de execuţie profesional studiilor de multiplicare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 12,00
interpret relaţii I interpret relaţii I
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 10,50
interpret relaţii II interpret relaţii II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 9,50
interpret relaţii III interpret relaţii III
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Referent relaţii, referent Referent relaţii, referent S 8,00
comunicaţii, curier comunicaţii, curier ────────────────────
diplomatic I diplomatic I, SSD 7,50
referent protecţie I ────────────────────
PL 7,00
────────────────────
M 6,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Referent relaţii, referent Referent relaţii, referent S 7,50
comunicaţii, curier comunicaţii, curier ────────────────────
diplomatic II diplomatic II SSD 7,00
referent protecţie II ────────────────────
PL 6,50
────────────────────
M 4,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I PL 7,00
────────────────────
M 6,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II PL 6,50
────────────────────
M 4,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Curier relaţii I Curier relaţii I M 6,00
────────────────────
G 4,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Curier relaţii II Curier relaţii II M 5,50
────────────────────
G 3,00"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Anexa nr. 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


"ANEXA Nr. 3

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE
corespunzãtoare funcţiilor de conducere exercitate de personalul
încadrat pe funcţii diplomatice şi consulare şi pe funcţii specifice
Ministerului Afacerilor Externe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indemnizaţia de conducere
crt. Funcţia în procente din
salariul de bazã
(%)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Director general, secretar general 55
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Director general adjunct, director, director
de cabinet, secretar general adjunct 50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Director adjunct 40
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Şef serviciu 30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Şef birou 25
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevãzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adaugã o indemnizaţie de conducere prevãzutã la nr. crt. 1 din prezenta anexã.
Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevãzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adaugã o indemnizaţie de conducere prevãzutã la nr. crt. 2 din prezenta anexã."

11. Anexa nr. 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 4

NOMENCLATORUL
funcţiilor si coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea
salariilor în valutã pentru personalul trimis
în misiune permanentã în strãinãtate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia de încadrare Nivelul Coeficientul
crt. la misiune studiilor de
ierarhizare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru S 6,00
zonele de conflict armat, reprezentant special SECI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Ambasador de carierã S 5,70
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Consul general-şef al unui consulat general, ministru S 5,60
plenipotenţiar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar S 5,50
pe langã organizaţiile internaţionale, director
institut cultural
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Consilier diplomatic clasa I, consilier economic S 4,40
clasa I, ataşat apãrare clasa I, ataşat de afaceri
interne clasa I, ataşat pe probleme de muncã şi
sociale clasa I, şef birou presã clasa I, director
centru de informare, director adjunct institut
cultural
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier S 4,20
economic clasa a II-a, ataşat apãrare clasa a II-a,
ataşat de afaceri interne clasa a II-a, ataşat pe
probleme de muncã şi sociale clasa a II-a, şef birou
presã clasa a II-a, reprezentant militar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, S 3,80
economist principal clasa I, ataşat apãrare adjunct
clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I,
ataşat pe probleme de muncã şi sociale adjunct
clasa I, consul clasa I
ataşat principal comunicaţii clasa I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Secretar I clasa a II-a, secretar economic I S 3,70
clasa a II-a, economist principal clasa a II-a,
ataşat apãrare adjunct clasa a II-a, ataşat de afaceri
interne adjunct clasa a II-a, ataşat pe probleme de
muncã şi sociale adjunct clasa a II-a, consul
clasa a II-a, ataşat principal comunicaţii clasa a II-a
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, S 3,50
economist clasa I, viceconsul clasa I, şef birou
turism clasa I, ataşat comunicaţii I clasa I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Secretar II clasa a II-a, secretar economic II S 3,40
clasa a II-a corespondent de presã clasa I, economist
clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa I,
viceconsul clasa a II-a, ataşat comunicaţii I
clasa a II-a
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, S 3,30
secretar militar, şef serviciu administrativ
clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent
principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa
a II-a, corespondent de presã clasa a II-a,
ataşat comunicaţii II clasa I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Secretar III clasa a II-a, secretar economic III S 3,10
clasa a II-a, consilier relaţii clasa a II-a,
referent principal relaţii clasa a II-a,
ataşat comunicaţii II clasa a II-a
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, S 2,90
bibliotecar principal, agent consular clasa I,
ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme
de muncã şi sociale adjunct clasa I,
referent principal protecţie clasa I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, S 2,80
referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii
III clasa a II-a, ataşat pe probleme de munca si
sociale adjunct clasa a II-a, referent principal
protecţie clasa a II-a
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Şef birou administrativ, referent principal M 2,70
de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Contabil principal, referent transmitere, M 2,60
funcţionar consular principal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Contabil, cancelarist, bibliotecar, M 2,50
funcţionar consular
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf M 2,50
principal, referent de specialitate I,
referent protecţie I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Intendent I, referent de specialitate II, referent M 2,30
protecţie II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Funcţionar administrativ I, secretar-dactilograf, M 2,20
stenodactilograf, referent relaţii, intendent II ────────────────────
G 1,80
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Dactilograf, telexist, şofer I, muncitor calificat I M 2,10
────────────────────
G 1,70
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Funcţionar administrativ II M 2,00
────────────────────
G 1,60
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Şofer II, muncitor calificat II G 1,60
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Portar G 1,40
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Îngrijitor G 1,30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentã în strãinãtate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizatã cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a.
Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiţiei de vechime prevãzute la alineatul precedent.
2. La misiunile unde nu se justificã utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregãtirea profesionalã şi de vechimea în specialitate.
3. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevãzute în prezenta anexã, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."

12. La anexa nr. 5, punctul 2 al notei va avea urmãtorul cuprins:
"2. Cheltuielile pentru carburanţi se deconteazã în limita a 12,5 litri de combustibil la 100 km parcurşi."
ART. II
<>Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi bãneşti ale personalului din administraţia centralã a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din strãinãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 3 decembrie 2007.
Nr. 334.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016