Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 327 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Portugheza in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 327 din 22 noiembrie 2007  pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Portugheza in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 327 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Portugheza in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 30 noiembrie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul dintre România şi Republica Portughezã în domeniul securitãţii sociale, semnat la Bucureşti la 1 august 2006.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 22 noiembrie 2007.
Nr. 327.

ACORD
între România şi Republica Portughezã în
domeniul securitãţii sociale

România şi Republica Portughezã, denumite în continuare state contractante, dorind sã dezvolte relaţiile lor în domeniul securitãţii sociale, pe baza principiilor egalitãţii de tratament şi determinãrii legislaţiei aplicabile în vederea garantãrii cetãţenilor respectivi a drepturilor dobândite şi a drepturilor în curs de achiziţie, au decis sã încheie un acord în domeniul securitãţii sociale şi pentru acest scop au convenit urmãtoarele:

TITLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicãrii prezentului acord, termenii şi expresiile urmãtoare desemneazã:
a) teritoriu:
(i) pentru România: întregul teritoriu de stat al României, inclusiv marea teritorialã şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mãrii teritoriale asupra cãruia România îşi exercitã suveranitatea, precum şi zona contiguã, platoul continental şi zona economicã exclusivã asupra cãrora România îşi exercitã drepturile suverane sau jurisdicţia, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional;
(ii) pentru Republica Portughezã: teritoriul Republicii Portugheze şi continentul european şi arhipelagurile Azore şi Madeira;
b) cetãţean: persoana recunoscutã ca atare de legislaţia fiecãrui stat contractant;
c) legislaţie: dispoziţiile legale în vigoare referitoare la sistemele prevãzute la art. 2 din prezentul acord;
d) autoritate competentã: în ceea ce priveşte fiecare stat contractant, membrul ori membrii Guvernului sau orice altã autoritate corespondentã responsabilã pentru domeniile prevãzute la art. 2 pe întregul teritoriu al statului respectiv sau pe orice parte a acestuia;
e) statul competent: statul contractant în care este situatã instituţia competentã;
f) instituţia competentã:
(i) instituţia la care este asiguratã persoana respectivã la data cererii pentru acordarea prestaţiei; sau
(ii) instituţia de la care persoana respectivã este sau ar fi îndreptãţitã la prestaţii dacã a avut domiciliul în statul contractant în care este situatã instituţia; sau
(iii) instituţia desemnatã de autoritatea competentã a statului contractant respectiv;
sau
(iv) în cazul unui regim referitor la obligaţiile unui angajator în privinţa prestaţiilor prevãzute la art. 2 alin. 1 din prezentul acord, angajatorul sau asiguratorul implicat ori, în lipsa acestora, organismul ori autoritatea desemnatã de autoritatea competentã a statului contractant respectiv;
g) prestaţii sau pensii: orice prestaţii în bani, inclusiv toate elementele acestora, precum şi majorãrile, actualizãrile, prestaţiile suplimentare şi prestaţiile în sumã forfetarã care pot fi plãtite în locul acestora;
h) prestaţii în naturã: serviciile de sãnãtate acordate conform legislaţiei prevãzute la art. 2 alin. 1 lit. a) pct. (i) şi (vii) şi lit. b) pct. (iv) din prezentul acord;
i) domiciliu: locul de şedere obişnuitã;
j) reşedinţã: locul de şedere temporarã;
k) perioade de asigurare: perioadele de contribuţie sau perioadele asimilate, definite ori recunoscute ca perioade de asigurare de legislaţia fiecãrui stat contractant;
l) lucrãtor: persoana supusã legislaţiei prevãzute la art. 2 din prezentul acord;
m) refugiat: semnificaţia atribuitã de art. 1 din Convenţia privind statutul refugiaţilor, semnatã la Geneva la 28 iulie 1951, şi de art. 1 alin. 2 din Protocolul privind statutul refugiaţilor din 31 ianuarie 1967;
n) apatrid: semnificaţia atribuitã de art. 1 din Convenţia privind statutul apatrizilor, semnatã la New York la 28 septembrie 1954;
o) membru de familie: persoanã definitã sau recunoscutã ca atare de legislaţia conform cãreia sunt acordate prestaţiile;
p) urmaş: persoana definitã ca atare de legislaţia conform cãreia sunt acordate prestaţiile;
q) ajutor de deces: orice prestaţie sau orice platã unicã în caz de deces, cu excepţia prestaţiilor în sumã forfetarã prevãzute la alin. 1 lit. g) din prezentul articol.
2. Alţi termeni şi alte expresii utilizate în prezentul acord vor avea semnificaţia atribuitã de legislaţia aplicabilã.
ART. 2
Câmpul material de aplicare
1. Prezentul acord se va aplica:
a) în ceea ce priveşte România, legislaţiei privind sistemul public de securitate socialã care reglementeazã:
(i) prestaţiile în naturã în caz de boalã şi maternitate;
(ii) indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de muncã determinatã de boli obişnuite sau accidente în afara muncii;
(iii) indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnãvirilor şi recuperarea capacitãţii de muncã, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncã sau boli profesionale;
(iv) indemnizaţia de maternitate;
(v) indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
(vi) indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de muncã determinatã de boli profesionale sau accidente de muncã;
(vii) prestaţii în naturã în caz de accidente de muncã şi boli profesionale;
(viii) pensiile pentru bãtrâneţe, invaliditate, pensiile de urmaş;
(ix) ajutorul de deces;
(x) indemnizaţia de şomaj;
(xi) alocaţia de stat pentru copii;
b) în ceea ce priveşte Republica Portughezã, legislaţiei privind:
(i) regimurile de securitate socialã aplicabile majoritãţii salariaţilor şi lucrãtorilor independenţi şi regimurile cu afiliere opţionalã ale subsistemului de asigurãri al sistemului de securitate socialã în relaţie cu prestaţiile în caz de boalã, maternitate, paternitate şi adopţie, boli profesionale, şomaj, invaliditate, bãtrâneţe şi deces;
(ii) regimul aplicabil prestaţiilor pentru cheltuieli familiale ale subsistemului pentru protecţia familiei din cadrul sistemului public de securitate socialã;
(iii) regimul compensatoriu pentru daunele ce rezultã din accidentele de muncã;
(iv) regimul serviciului naţional de sãnãtate.
2. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, tuturor dispoziţiilor legale care modificã legislaţia prevãzutã la alin. 1 al prezentului articol.
3. Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord se va aplica:
a) dispoziţiilor legale privind o ramurã nouã a securitãţii sociale, dacã s-a stabilit astfel printr-un acord încheiat în acest scop între statele contractante;
b) oricãror dispoziţii legale care extind regimurile existente la categorii noi de beneficiari, dacã statul contractant respectiv notificã în scris în acest sens celuilalt stat contractant în termen de trei luni de la data publicãrii oficiale a acestor dispoziţii.
4. Prezentul acord nu se va aplica regimurilor de asistenţã socialã şi medicalã sau regimurilor speciale pentru funcţionarii publici ori persoanele considerate ca atare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. 3.
ART. 3
Câmpul personal de aplicare
Prezentul acord se aplicã lucrãtorilor care sunt sau au fost supuşi legislaţiilor menţionate la art. 2 şi care sunt cetãţeni ai unuia dintre statele contractante, apatrizi ori refugiaţi care au domiciliul pe teritoriul unuia dintre aceste state contractante, precum şi membrilor lor de familie şi urmaşilor.
ART. 4
Egalitatea de tratament
Conform prevederilor prezentului acord, lucrãtorii menţionaţi la art. 3, precum şi persoanele ale cãror drepturi derivã de la aceştia, care îşi au domiciliul pe teritoriul unui stat contractant, vor beneficia de prestaţii şi vor avea obligaţiile prevãzute de legislaţia respectivã, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii acestui stat contractant.
ART. 5
Admiterea asigurãrii voluntare sau facultative continue
1. În scopul admiterii asigurãrii continue voluntare sau facultative, conform legislaţiei unui stat contractant, perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei celuilalt stat contractant vor fi luate în considerare, dacã este necesar, în mãsura în care nu se suprapun.
2. Prevederile alin. 1 al prezentului articol se vor aplica numai persoanei care nu poate fi protejatã de asigurarea obligatorie conform legislaţiei oricãruia dintre statele contractante.
ART. 6
Excepţii de la clauza de domiciliu
1. Prestaţiile în bani în caz de boalã, maternitate, paternitate şi adopţie, invaliditate, bãtrâneţe sau deces, accidente de muncã sau boli profesionale şi ajutoarele de deces primite conform legislaţiei unui stat contractant vor fi plãtite direct persoanelor respective, chiar dacã şi-au avut domiciliul pe teritoriul celuilalt stat.
2. Prestaţiile menţionate la alin. 1 al prezentului articol nu pot fi reduse, suspendate sau sistate din cauza faptului cã persoana respectivã îşi are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.
3. Pensiile pentru bãtrâneţe, invaliditate, pensiile de urmaş şi prestaţiile pentru accidente de muncã şi boli profesionale acordate conform legislaţiei unui stat contractant vor fi plãtite cetãţenilor celuilalt stat care îşi au domiciliul pe teritoriul unui stat terţ, în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi mãsurã ca şi cum ar fi cetãţeni ai primului stat, cu domiciliul pe teritoriul respectivului stat terţ.
ART. 7
Evitarea cumulului de prestaţii
1. Prezentul acord nu va conferi şi nici nu va menţine dreptul, conform legislaţiei ambelor state contractante, la mai multe prestaţii care sã acopere acelaşi risc pentru aceeaşi perioadã de asigurare obligatorie.
2. Prevederile alin. 1 al prezentului articol nu se vor aplica prestaţiilor pentru invaliditate, bãtrâneţe şi deces acordate conform prevederilor art. 19, 20 şi 22 din prezentul acord.
3. Dispoziţiile legislaţiei unui stat contractant privind reducerea, suspendarea sau sistarea prestaţiilor în caz de cumul cu alte prestaţii de securitate socialã sau alte venituri, inclusiv cele rezultate ca urmare a desfãşurãrii unei activitãţi profesionale, pot fi invocate împotriva beneficiarului, chiar dacã privesc prestaţii primite conform legislaţiei celuilalt stat contractant sau venituri obţinute pe teritoriul ultimului stat contractant.

TITLUL II
Dispoziţii privind determinarea legislaţiei aplicabile

ART. 8
Regula generalã
1. Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor art. 9-11, o persoanã care desfãşoarã o activitate profesionalã pe teritoriul unui stat contractant se supune legislaţiei acestui stat contractant, chiar dacã îşi are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant sau dacã angajatorul ori întreprinderea sa are sediul sau locul de desfãşurare a activitãţii pe teritoriul celuilalt stat contractant.
2. O persoanã care este angajatã pe teritoriul unui stat contractant şi este lucrãtor independent pe teritoriul celuilalt stat contractant va fi supusã legislaţiei primului stat contractant.
3. Funcţionarii publici sau persoanele considerate ca atare, care sunt trimise dintr-un stat contractant în celãlalt stat contractant, se vor supune legislaţiei primului stat contractant.
ART. 9
Reguli speciale
1. O persoanã angajatã pe teritoriul unui stat contractant de un angajator, de care depinde în mod obişnuit, care este detaşatã de acel angajator pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru a executa acolo o lucrare determinatã pentru acel angajator, va continua sã fie supusã legislaţiei primului stat contractant, cu condiţia ca durata previzibilã a acelei lucrãri sã nu depãşeascã 24 de luni şi sã nu fie trimisã sã înlocuiascã alt lucrãtor cãruia i-a expirat perioada de detaşare.
2. O persoanã care este lucrãtor independent pe teritoriul unui stat contractant şi care furnizeazã servicii pe cont propriu pe teritoriul celuilalt stat contractant va fi supusã legislaţiei primului stat contractant, cu condiţia ca o asemenea activitate sã aibã legãturã directã cu activitatea pe care o desfãşoarã în mod obişnuit şi sã nu depãşeascã 24 de luni.
3. Un lucrãtor care face parte din personalul itinerant al unui angajator care, pe cont propriu sau în contul altcuiva, opereazã servicii de transport internaţional feroviar, rutier, aerian sau naval pentru pasageri ori mãrfuri sau desfãşoarã activitãţi de pescuit marin va fi supus legislaţiei statului contractant pe al cãrui teritoriu este situat sediul angajatorului, oricare ar fi statul contractant în care îşi are domiciliul.
4. Un lucrãtor care aparţine echipajului unui vas aflat sub pavilionul unui stat terţ va fi supus legislaţiei statului contractant pe al cãrui teritoriu îşi are sediul angajatorul sau, în cazul în care angajatorul nu îşi are sediul în unul dintre statele contractante, legislaţiei statului contractant pe al cãrui teritoriu are o filialã sau o reprezentanţã permanentã.
5. Un lucrãtor care este angajat pentru a încãrca, a descãrca, a repara sau a efectua serviciul de pazã la bordul unui vas aparţinând unui angajator care îşi are sediul pe teritoriul unui stat contractant şi care nu aparţine echipajului acelui vas va fi supus legislaţiei acelui stat contractant pe durata staţionãrii vasului în apele teritoriale sau într-un port al celuilalt stat contractant.
ART. 10
Reguli speciale aplicabile persoanelor angajate de cãtre misiunile diplomatice sau posturile consulare
1. Membrii misiunilor diplomatice sau posturilor consulare se vor supune prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 şi ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare din 24 aprilie 1963, dacã alin. 2 şi 3 ale prezentului articol nu dispun altfel.
2. Personalul tehnic, administrativ şi cel auxiliar al misiunilor diplomatice şi posturilor consulare ale statelor contractante, precum şi personalul privat al agenţilor unor astfel de misiuni sau posturi, care nu sunt funcţionari publici şi nici nu sunt trimişi de statul contractant reprezentat de misiunea diplomaticã sau postul consular respectiv, va fi supus legislaţiei statului contractant pe al cãrui teritoriu îşi desfãşoarã activitatea.
3. Lucrãtorii menţionaţi la alin. 2, care sunt cetãţeni ai statului contractant reprezentat de misiunea diplomaticã sau de postul consular respectiv, pot opta sã fie supuşi legislaţiei acelui stat contractant. Dreptul de opţiune poate fi exercitat o singurã datã în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord sau în termen de 6 luni de la începutul acelei activitãţi, dupã caz.
ART. 11
Excepţii de la art. 8-10
Autoritãţile competente ale statelor contractante sau organismele desemnate de acestea pot conveni, în interesul anumitor lucrãtori sau categorii de lucrãtori, excepţii de la prevederile art. 8-10.

TITLUL III
Dispoziţii speciale referitoare la diferitele categorii de prestaţii

CAP. I
Boalã şi maternitate, paternitate şi adopţie

ART. 12
Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care un lucrãtor a fost supus succesiv sau alternativ legislaţiilor celor douã state contractante, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei unui stat contractant vor fi luate în considerare, dacã este necesar, de legislaţia celuilalt stat contractant, pentru dobândirea, menţinerea sau restabilirea dreptului la prestaţiile prevãzute de acest capitol, ca şi când ar fi fost realizate potrivit legislaţiei sale, în mãsura în care nu se suprapun.
ART. 13
Reşedinţa pe teritoriul statului contractant, care nu este cel competent
1. Un lucrãtor care îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia unui stat contractant pentru a beneficia de prestaţii, luând în considerare, unde este cazul, prevederile art. 12, va fi îndreptãţit la prestaţii în naturã în timpul reşedinţei pe teritoriul celuilalt stat contractant, cu condiţia ca starea sa sã necesite tratament medical de urgenţã, conform prevederilor art. 18 din prezentul acord, şi în aceleaşi condiţii ca şi lucrãtorii cetãţeni ai ultimului stat contractant.
2. Dispoziţiile alin. 1 din prezentul articol nu se vor aplica în situaţiile în care lucrãtorul se deplaseazã pe teritoriul celuilalt stat contractant cu scopul primirii de tratament medical.
3. Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se vor aplica, prin analogie, membrilor familiei lucrãtorului.
ART. 14
Domiciliul pe teritoriul statului contractant, care nu este cel competent
1. Un lucrãtor cu domiciliul pe teritoriul unui stat contractant, altul decât statul competent, şi care îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia statului contractant competent pentru a beneficia de prestaţii, luând în considerare, dacã este cazul, prevederile art. 12 din prezentul acord, va primi prestaţii în statul contractant de domiciliu, conform dispoziţiilor art. 18 din prezentul acord.
2. Luând în considerare art. 17 alin. 2 din prezentul acord, dispoziţiile alin. 1 al prezentului articol se vor aplica prin analogie membrilor familiei lucrãtorului.
ART. 15
Pensionarii şi membrii lor de familie
1. Un pensionar care primeşte pensii conform legislaţiilor ambelor state contractante şi care are dreptul la prestaţii în naturã potrivit legislaţiei statului contractant pe al cãrui teritoriu îşi are domiciliul va primi, ca şi membrii sãi de familie, prestaţii din partea şi pe cheltuiala instituţiei locului de domiciliu, ca şi cum ar fi fost un pensionar a cãrui pensie s-ar fi plãtit numai potrivit legislaţiei acelui stat contractant.
2. Un pensionar care primeşte o pensie conform legislaţiei unui stat contractant şi care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant va primi, împreunã cu membrii sãi de familie, prestaţiile în naturã la care este îndreptãţit potrivit legislaţiei primului stat sau la care ar fi fost îndreptãţit dacã ar fi avut domiciliul pe teritoriul sãu, acordate de instituţia locului de domiciliu, conform legislaţiei pe care aceasta o aplicã, pe cheltuiala statului contractant în care se aflã instituţia responsabilã pentru acordarea prestaţiei.
3. Un pensionar care primeşte o pensie conform legislaţiei unui stat contractant şi care are dreptul la prestaţii în naturã potrivit legislaţiei acestui stat contractant va primi, ca şi membrii sãi de familie, prestaţii în timpul reşedinţei pe teritoriul celuilalt stat contractant, dacã starea sa necesitã tratament medical de urgenţã, aplicându-se prin analogie prevederile art. 13 alin. 2 din prezentul acord.
4. Prestaţiile menţionate la alin. 3 din prezentul articol sunt acordate de instituţia locului de reşedinţã conform legislaţiei pe care aceasta o aplicã, în limitele şi potrivit procedurilor prevãzute pentru acordarea prestaţiilor. Totuşi, durata acordãrii prestaţiilor va fi cea prevãzutã de legislaţia aplicatã de instituţia competentã, responsabilã pentru costul acestor prestaţii.
ART. 16
Prestaţii substanţiale în naturã
Acordarea de proteze, de dispozitive importante şi de alte prestaţii substanţiale în naturã va depinde, cu excepţia cazurilor de urgenţã, de autorizarea de cãtre instituţia competentã, în condiţiile stabilite prin aranjamentul administrativ.
ART. 17
Cumulul de drepturi privind prestaţiile în caz de boalã şi maternitate, paternitate şi adopţie
1. În cazul în care, prin aplicarea prezentului capitol, un lucrãtor este îndreptãţit la prestaţii în caz de boalã sau maternitate, paternitate şi adopţie conform legislaţiei ambelor state contractante, se va aplica legislaţia statului contractant unde s-a constatat apariţia riscului.
2. În cazul în care membrii familiei lucrãtorului îşi au domiciliul pe teritoriul unui stat contractant, altul decât cel competent, stabilit conform art. 8-11 din prezentul acord, şi au dreptul la prestaţii în naturã în caz de boalã sau maternitate, paternitate şi adopţie, ca urmare a desfãşurãrii unei activitãţi profesionale, se va aplica legislaţia statului contractant în care îşi au domiciliul membrii de familie.
ART. 18
Acordarea şi rambursarea prestaţiilor acordate conform art. 13-16
1. În cazurile prevãzute de art. 13 şi 14 din prezentul acord:
a) prestaţiile în naturã sunt acordate pe cheltuiala instituţiei competente de cãtre instituţia locului de reşedinţã sau de domiciliu a lucrãtorului, conform legislaţiei pe care aceasta o aplicã, în limitele şi potrivit procedurilor prevãzute pentru acordarea prestaţiilor. Totuşi, durata acordãrii prestaţiilor este cea prevãzutã de legislaţia aplicatã de instituţia competentã;
b) prestaţiile în bani sunt acordate beneficiarilor de cãtre instituţia competentã, în termenele şi condiţiile prevãzute de legislaţia pe care aceasta o aplicã.
2. Prestaţiile în naturã acordate conform dispoziţiilor art. 13, 14, art. 15 alin. 2-4 şi ale art. 16 din prezentul acord sunt rambursate potrivit procedurii prevãzute de aranjamentul administrativ prevãzut la art. 31 alin. 1 lit. a) din prezentul acord.
3. Autoritãţile competente ale statelor contractante pot conveni alte aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor sau pentru renunţarea la rambursarea cheltuielilor între instituţii.

CAP. II
Invaliditate, bãtrâneţe şi deces

SECŢIUNEA I
Prestaţii pentru invaliditate, bãtrâneţe şi urmaşi

ART. 19
Totalizarea perioadelor de asigurare
1. În cazul în care un lucrãtor a fost supus succesiv sau alternativ legislaţiilor ambelor state contractante, perioadele de asigurarea realizate conform legislaţiei unui stat contractant vor fi luate în considerare, dacã este necesar, de cãtre legislaţia celuilalt stat contractant pentru dobândirea, menţinerea sau restabilirea dreptului la prestaţiile prevãzute în acest capitol, ca şi când ar fi fost realizate potrivit legislaţiei sale, în mãsura în care nu se suprapun.
2. În cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţioneazã acordarea anumitor prestaţii de realizarea perioadelor de asigurare într-o ocupaţie supusã unui regim special de asigurãri sociale, într-o profesie sau muncã determinatã, perioadele realizate în celãlalt stat contractant vor fi luate în considerare numai dacã au fost realizate într-un regim special corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeaşi profesie sau muncã.
3. În cazul în care, avându-se în vedere perioadele realizate conform alin. 2, persoana respectivã nu îndeplineşte condiţiile pentru a primi astfel de prestaţii, perioadele respective vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor conform regimului general.
4. În scopul aplicãrii prevederilor alin. 1 al prezentului articol perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei unui stat contractant, alta decât cea menţionatã la art. 2, vor fi luate în considerare, cu condiţia sã fi fost considerate ca perioade de asigurare conform legislaţiei prevãzute de prezentul acord.
5. Dacã se totalizeazã perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei ambelor state contractante, dupã cum este prevãzut în prezentul articol, şi nu se obţine niciun drept la prestaţii, se vor avea în vedere perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei unui stat terţ cu care ambele state contractante au convenit un instrument de securitate socialã care prevede totalizarea perioadelor de asigurare.
ART. 20
Calculul şi acordarea prestaţiilor
1. Instituţia competentã a fiecãrui stat contractant va stabili dacã persoana interesatã îndeplineşte condiţiile pentru a avea dreptul la prestaţii, ţinând cont, dacã este cazul, de dispoziţiile art. 19 din prezentul acord.
2. În cazul în care persoana respectivã îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. 1 al prezentului articol, instituţia competentã va calcula cuantumul prestaţiei, conform legislaţiei pe care o aplicã, direct şi exclusiv pe baza perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplicã.
3. În cazul în care totalul prestaţiilor plãtibile de cãtre instituţiile competente ale ambelor state contractante reprezintã mai puţin decât cuantumul minim stabilit de legislaţia statului contractant pe al cãrui teritoriu persoana respectivã are domiciliul, instituţia competentã a respectivului stat contractant îi va plãti, pe parcursul întregii perioade în care îşi are domiciliul pe teritoriul sãu, un supliment egal cu diferenţa dintre cele douã cuantumuri.
ART. 21
Perioadele de asigurare sub un an
1. Fãrã a se aduce atingere dispoziţiilor art. 19 din prezentul acord, dacã durata totalã a perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei oricãrui stat contractant este mai micã de un an şi dacã nu a fost obţinut niciun drept la prestaţii potrivit acelei legislaţii numai pe baza acelor perioade, instituţia competentã a acelui stat contractant nu va fi obligatã sã acorde prestaţii pentru acele perioade.
2. Perioadele de asigurare menţionate la alin. 1 al prezentului articol vor fi luate în considerare de instituţia competentã a celuilalt stat contractant, pentru aplicarea prevederilor art. 19, ca şi cum ar fi fost realizate conform propriei legislaţii.

SECŢIUNEA a II-a
Ajutoarele de deces

ART. 22
Totalizarea perioadelor de asigurare şi acordarea prestaţiilor
1. În cazul în care lucrãtorul decedat a fost supus succesiv sau alternativ legislaţiilor ambelor state contractante, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei fiecãrui stat contractant vor fi luate în considerare, dacã este necesar, de cãtre celãlalt stat contractant pentru dobândirea, menţinerea sau restabilirea dreptului la ajutor de deces, ca şi când ar fi fost realizate potrivit legislaţiei sale, în mãsura în care nu se suprapun.
2. Dacã acordarea ajutorului de deces conform legislaţiei unui stat contractant este supusã condiţiei ca decesul sã fi survenit pe teritoriul sãu, acestã condiţie va fi consideratã îndeplinitã dacã decesul a survenit pe teritoriul celuilalt stat contractant sau al unui stat terţ cu care ambele state contractante au încheiat un instrument internaţional de securitate socialã, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile prevãzute de legislaţia aplicabilã.

CAP. III
Accidentele de muncã şi bolile profesionale

ART. 23
Tratamentul egal al faptelor petrecute pe teritoriul unui stat contractant, altul decât cel competent
1. În cazul în care, pentru a evalua gradul de incapacitate în cazul accidentelor de muncã sau al bolilor profesionale, legislaţia oricãrui stat contractant ia în considerare accidentele de muncã şi bolile profesionale înregistrate anterior, cele apãrute sub legislaţia celuilalt stat contractant vor fi, de asemenea, avute în vedere ca şi când s-ar fi înregistrat sub legislaţia primului stat contractant.
2. În cazul în care acordarea prestaţiilor în cazul unei boli profesionale conform legislaţiei oricãrui stat contractant se supune condiţiei ca boala în cauzã sã fi fost diagnosticatã prima datã pe teritoriul sãu, aceastã condiţie va fi consideratã îndeplinitã dacã boala a fost diagnosticatã prima datã pe teritoriul celuilalt stat contractant.
3. Dacã acordarea prestaţiilor în cazul unei boli profesionale conform legislaţiei oricãrui stat contractant se supune condiţiei ca activitatea susceptibilã a fi cauza bolii respective sã fi fost desfãşuratã pe o anumitã duratã, perioadele în care lucrãtorul a desfãşurat o activitate de acelaşi fel pe teritoriul celuilalt stat contractant vor fi luate în considerare ca şi cum aceastã activitate ar fi fost desfãşuratã conform legislaţiei primului stat contractant.
ART. 24
Accident pe traseu la începutul activitãţii profesionale
Lucrãtorul salariat care are un contract de muncã şi care suferã un accident pe traseul efectuat de la un stat contractant cãtre celãlalt stat contractant când se îndreaptã spre locul sãu de muncã are dreptul la prestaţiile prevãzute în prezentul capitol, în condiţiile stabilite de legislaţia statului în care îşi va începe activitatea profesionalã.
ART. 25
Domiciliul sau reşedinţa într-un stat contractant, altul decât cel competent
1. Dispoziţiile art. 13 alin. 1 şi ale art. 14 alin. 1 se vor aplica prin analogie lucrãtorului care suferã un accident de muncã sau contracteazã o boalã profesionalã şi care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul unui stat contractant, altul decât statul competent, prestaţiile fiind acordate în conformitate cu art. 18 alin. 1 din prezentul acord.
2. Prestaţiile în naturã acordate conform alin. 1 al prezentului articol vor fi rambursate conform art. 18 alin. 2 din prezentul acord.
ART. 26
Prestaţii pentru boalã profesionalã în cazul în care persoana respectivã a fost expusã aceluiaşi risc în ambele state contractante
În cazul în care un lucrãtor care a contractat o boalã profesionalã a desfãşurat pe teritoriul ambelor state contractante o activitate susceptibilã a fi cauza acestei boli, conform legislaţiilor repective, prestaţiile vor fi acordate numai potrivit legislaţiei statului contractant unde a fost desfãşuratã ultima activitate, în mãsura în care condiţiile prevãzute de acea legislaţie sunt îndeplinite, luând în considerare, dacã este cazul, prevederile art. 23 din prezentul acord.
ART. 27
Agravarea unei boli profesionale
În cazul agravãrii unei boli profesionale pentru care au fost acordate prestaţii în bani conform legislaţiei oricãrui stat contractant unui lucrãtor care îşi are reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, se vor aplica urmãtoarele reguli:
a) în cazul în care lucrãtorul nu a desfãşurat pe teritoriul statului contractant unde îşi are reşedinţa o activitate susceptibilã a cauza ori a agrava boala respectivã, instituţia competentã a primului stat contractant va suporta costul corespunzãtor agravãrii bolii, conform legislaţiei pe care o aplicã;
b) în cazul în care lucrãtorul a desfãşurat pe teritoriul statului contractant unde îşi are reşedinţa o activitate susceptibilã a cauza ori a agrava boala respectivã, instituţia competentã a primului stat contractant va suporta costul prestaţiilor stabilite anterior, iar instituţia competentã a ultimului stat va suporta costul corespunzãtor agravãrii bolii.

CAP. IV
Şomaj

ART. 28
Totalizarea perioadelor de asigurare şi acordarea prestaţiilor
1. Lucrãtorul care îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia unui stat contractant pe teritoriul cãruia şi-a desfãşurat ultima datã activitatea profesionalã în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, luându-se în considerare, dacã este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, în mãsura în care nu se suprapun, va beneficia de prestaţie pe durata reşedinţei pe teritoriul primului stat contractant.
2. La stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, instituţia competentã a statului contractant care acordã indemnizaţia de şomaj conform alin. 1 al prezentului articol va lua în considerare numai salariul primit de persoana respectivã în timpul ultimei angajãri pe teritoriul acelui stat contractant.

CAP. V
Prestaţiile familiale

ART. 29
Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care un lucrãtor a fost supus succesiv sau alternativ legislaţiilor ambelor state contractante, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei fiecãrui stat contractant vor fi luate în considerare, dacã este necesar, de cãtre celãlalt stat contractant pentru dobândirea, menţinerea sau restabilirea dreptului la prestaţiile prevãzute de prezentul capitol, ca şi când ar fi fost realizate potrivit legislaţiei sale, în mãsura în care nu se suprapun.
ART. 30
Acordarea prestaţiilor
1. Lucrãtorii români supuşi legislaţiei portugheze vor avea dreptul, în ceea ce priveşte membrii lor de familie care îşi au domiciliul în Republica Portughezã, la alocaţiile familiale pentru copii şi tineri prevãzute de aceastã legislaţie, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii portughezi, în mãsura în care îndeplinesc condiţiile respective de eligibilitate.
2. Lucrãtorii portughezi supuşi legislaţiei române vor avea dreptul, în ceea ce priveşte membrii lor de familie care îşi au domiciliul în România, la alocaţiile pentru copii prevãzute de acea legislaţie, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii români, în mãsura în care îndeplinesc condiţiile respective de eligibilitate.
3. Prevederile alin. 1 şi 2 ale prezentului articol se vor aplica, prin analogie, pensionarilor.

TITLUL IV
Dispoziţii diverse

ART. 31
Cooperarea dintre autoritãţile şi instituţiile competente
1. Autoritãţile competente ale ambelor state contractante:
a) vor stabili aranjamentele administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord;
b) îşi vor comunica mãsurile luate pentru aplicarea prezentului acord;
c) îşi vor comunica informaţiile privind modificãrile aduse legislaţiei, în mãsura în care acestea ar putea afecta aplicarea prezentului acord;
d) vor desemna organismele de legãturã şi le vor stabili atribuţiile.
2. În scopul aplicãrii dispoziţiilor prezentului acord, autoritãţile competente şi instituţiile competente ale ambelor state contractante îşi vor acorda sprijin reciproc, precum şi asistenţa tehnicã şi administrativã necesarã, în mod gratuit, ca şi când ar aplica propria legislaţie.
3. În scopul acordãrii de prestaţii datorate exclusiv de oricare stat contractant cetãţenilor unui stat terţ conform altor instrumente internaţionale la care este parte acel stat contractant, celãlalt stat contractant va acorda ajutor, precum şi asistenţã tehnicã şi administrativã, furnizând informaţiile necesare privitoare la dosarele de afiliere şi asigurare ale persoanelor în cauzã care sunt sau au fost supuse legislaţiei sale, conform prevederilor stabilite în aranjamentul administrativ menţionat la alin. 1 lit. a) din prezentul articol.
4. În scopul aplicãrii prezentului acord, autoritãţile şi instituţiile competente ale ambelor state contractante pot comunica direct între ele, precum şi cu persoanele în cauzã sau cu reprezentanţii acestora.
5. În scopul aplicãrii dispoziţiilor prezentului acord, autoritãţile şi instituţiile competente ale ambelor state contractante vor comunica între ele în limbile lor naţionale sau în limba englezã.
ART. 32
Protecţia datelor personale
1. Comunicarea datelor personale între autoritãţile sau instituţiile competente ale statelor contractante în temeiul prezentului acord sau al aranjamentului administrativ menţionat la art. 31 alin. 1 lit. a) din prezentul acord se va supune legislaţiei privind protecţia datelor personale a statului contractant care le transmite.
2. Orice comunicare, stocare, alterare sau distrugere a datelor de cãtre autoritatea sau instituţia statului contractant primitor se va supune legislaţiei privind protecţia datelor personale a acelui stat contractant.
ART. 33
Scutirea sau reducerea de taxe şi scutirea de legalizare
1. Orice scutire sau reducere de taxe, taxe de timbru, taxe notariale sau de înregistrare prevãzute de legislaţia oricãrui stat contractant privind certificatele sau documentele cerute pentru aplicarea legislaţiei acelui stat contractant se va aplica certificatelor sau documentelor similare necesare aplicãrii legislaţiei celuilalt stat contractant ori a prevederilor prezentului acord.
2. Toate declaraţiile, documentele şi certificatele care trebuie eliberate în scopul aplicãrii prezentului acord vor fi scutite de legalizare de cãtre autoritãţile diplomatice sau consulare.
ART. 34
Prezentarea cererilor, declaraţiilor sau recursurilor
1. În aplicarea dispoziţiilor prezentului acord, nicio cerere sau niciun document nu poate fi refuzat pe motiv cã este redactat în limba oficialã a celuilalt stat contractant.
2. Orice cerere, declaraţie sau recurs care trebuie depus, conform legislaţiei unui stat contractant, într-un termen stabilit, la o autoritate, o instituţie sau un tribunal al acelui stat contractant, îndeplineşte aceastã condiţie dacã este depus în aceeaşi perioadã la o autoritate, o instituţie sau un tribunal al celuilalt stat contractant.
3. În cazurile menţionate la alin. 2, autoritatea, instituţia sau tribunalul care primeşte cererea, declaraţia ori recursul îl va înainta fãrã întârziere autoritãţii, instituţiei sau tribunalului competent al primului stat contractant, fie direct, fie prin intermediul organismului de legãturã.
ART. 35
Recuperarea plãţilor nedatorate
1. În cazul în care instituţia competentã a unui stat contractant a plãtit unui beneficiar de prestaţii, conform prevederilor titlului III capitolul II din prezentul acord, o sumã în plus faţã de cea cuvenitã, acea instituţie poate, în condiţiile şi în limitele legislaţiei pe care o aplicã, sã cearã instituţiei competente a celuilalt stat contractant, care datoreazã o prestaţie beneficiarului, sã deducã suma plãtitã în plus din plãţile pe care aceastã instituţie le efectueazã beneficiarului menţionat.
2. Ultima instituţie va deduce suma în condiţiile şi în limitele prevãzute pentru o asemenea deducere de legislaţia pe care o aplicã, ca şi cum plata în plus ar fi fost efectuatã de aceasta, şi va transfera suma astfel dedusã instituţiei creditoare.
ART. 36
Drepturile instituţiilor responsabile pentru prestaţii, împotriva terţelor pãrţi responsabile
În cazul în care o persoanã primeşte prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant pentru un risc apãrut din evenimente survenite pe teritoriul celuilalt stat, eventualele drepturi ale instituţiei responsabile pentru acordarea prestaţiilor, împotriva unei terţe pãrţi susceptibile sã acorde compensaţie pentru prejudiciu, vor fi guvernate de urmãtoarele reguli:
a) dacã instituţia responsabilã pentru acordarea prestaţiilor se subrogã, potrivit legislaţiei pe care o aplicã, în drepturile pe care beneficiarul le are împotriva terţei pãrţi, aceastã subrogare va fi recunoscutã de fiecare stat contractant;
b) dacã instituţia responsabilã pentru acordarea prestaţiilor are un drept direct împotriva terţei pãrţi, fiecare stat contractant va recunoaşte acest drept.
ART. 37
Recuperarea plãţilor în avans
1. Dacã instituţia oricãrui stat contractant a efectuat o platã în avans a prestaţiei cãtre beneficiar, acea instituţie poate cere, în cazul în care este necesar, instituţiei competente a celuilalt stat contractant sã deducã suma acelui avans din plãţile datorate beneficiarului.
2. Ultima instituţie va deduce suma în condiţiile şi în limitele prevãzute pentru o asemenea deducere de legislaţia pe care o aplicã şi va transfera suma astfel dedusã instituţiei creditoare.
ART. 38
Transferul din oricare stat contractant în celãlalt stat contractant al sumelor plãtibile în aplicarea prezentului acord
1. Instituţiile unui stat contractant care, în baza prezentului acord, sunt responsabile pentru plata prestaţiilor în bani cãtre beneficiarii de pe teritoriul celuilalt stat contractant îşi îndeplinesc aceastã obligaţie prin plata prestaţiilor în moneda proprie.
2. Sumele datorate instituţiilor de pe teritoriul unui stat contractant sunt plãtite de instituţiile celuilalt stat contractant în moneda stabilitã în aranjamentul administrativ prevãzut la art. 31 alin. 1 lit. a) din prezentul acord.
ART. 39
Controlul administrativ şi expertiza medicalã
Controlul administrativ şi expertiza medicalã pentru solicitanţii sau titularii de prestaţii acordate conform legislaţiei unuia dintre statele contractante, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, sunt efectuate la cererea instituţiei competente prin intermediul instituţiei locului de domiciliu sau de reşedinţã ori a organismului de legãturã, în condiţiile stabilite prin aranjamentul administrativ menţionat la art. 31 alin. 1 lit. a) din prezentul acord.
ART. 40
Soluţionarea diferendelor
1. Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin consultãri între instituţiile ori autoritãţile competente ale statelor contractante.
2. În cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat conform alin. 1 al prezentului articol, statele contractante vor efectua demersurile necesare pentru soluţionarea acestuia.
3. În cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat conform alineatelor precedente în termen de 6 luni, va fi înaintat unui tribunal arbitral, ale cãrui compunere şi reguli de procedurã vor fi aprobate de comun acord de cãtre statele contractante.
4. Decizia tribunalului arbitral va fi definitivã şi irevocabilã.

TITLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 41
Dispoziţii tranzitorii
1. Prezentul acord nu va conferi niciun drept pentru o perioadã anterioarã datei intrãrii sale în vigoare.
2. Toate perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei unui stat contractant înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord vor fi luate în considerare pentru determinarea drepturilor dobândite conform prevederilor prezentului acord.
3. Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. 1 al prezentului articol, un drept va fi dobândit în temeiul prezentului acord, chiar dacã se raporteazã la un risc apãrut înaintea datei intrãrii sale în vigoare, cu excepţia plãţilor în sumã forfetarã.
4. Orice prestaţie care nu a fost acordatã sau care a fost suspendatã din cauza cetãţeniei ori locului de domiciliu al persoanei în cauzã va fi acordatã sau reluatã, la cererea acesteia, de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord, dacã cererea este depusã în termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a acordului, nefiind aplicabile în acest caz dispoziţiile legislaţiei statului contractant privitoare la pierderea sau limitarea drepturilor.
5. Dacã cererea prevãzutã la alin. 4 este depusã dupã expirarea perioadei menţionate la alineatul precedent, drepturile care nu au fost anulate sau limitate în timp vor avea efect de la data la care cererea a fost depusã, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile ale legislaţiei unui stat contractant.
ART. 42
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmeazã datei primirii pe canale diplomatice a ultimei notificãri conform cãreia toate condiţiile legale interne în acest scop au fost îndeplinite în ambele state contractante.
ART. 43
Durata şi denunţarea
1. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pe o perioadã de un an şi va fi reînnoit în mod tacit în fiecare an pentru perioade egale.
2. Oricare stat contractant poate denunţa prezentul acord. Notificarea denunţãrii va fi transmisã cu 6 luni înainte de expirarea anului calendaristic curent, caz în care acordul va ieşi din vigoare la expirarea acelui an calendaristic.
3. În cazul denunţãrii prezentului acord, drepturile dobândite şi drepturile în curs de achiziţie vor fi menţinute conform prevederilor sale.
Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 1 august 2006, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, portughezã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare între textele român şi portughez, va prevala textul în limba englezã.

Pentru România,
Gheorghe Barbu,
ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei

Pentru Republica Portughezã,
Jose Antonio Fonseca Vieira da Silva,
ministrul muncii
şi solidaritãţii sociale
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016