Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
<>Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu urmãtorul cuprins:
"c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folositã pentru bãut, gãtit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fãrã sã fie pusã în pericol sãnãtatea consumatorilor."
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie sã corespundã valorilor stabilite pentru parametrii prevãzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevãzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluãrii calitãţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 8."
3. La articolul 6, partea introductivã a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzãtoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în urmãtoarele puncte de prelevare a probelor:
...............................................................
(3) În cazul constatãrii situaţiei prevãzute la alin. (2), se va proceda astfel:
a) producãtorii, respectiv distribuitorii de apã potabilã, notificã proprietarii cu privire la mãsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritãţii de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notificã consumatorii în cauzã cu privire la mãsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacã acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnãvirilor."
4. La articolul 7, dupã alineatul (1) se introduc alineatele 1^1) şi (1^2) cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Producãtorii şi distribuitorii de apã potabilã asigurã conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizãrii de audit şi de control a calitãţii apei potabile.
(1^2) Autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigurã supravegherea şi controlul monitorizãrii calitãţii apei potabile în scopul verificãrii faptului cã apa distribuitã consumatorului se conformeazã la cerinţele de calitate şi nu creeazã riscuri pentru sãnãtatea publicã."
5. La articolul 7, dupã alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmãtorul cuprins:
"(5^1) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectueazã monitorizarea calitãţii apei, se face publicã de cãtre Ministerul Sãnãtãţii."
6. La articolul 7, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Se pot utiliza şi alte metode de analizã în afara celor prevãzute în anexa nr. 3, dacã se probeazã cã rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."
7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogã.
8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Autoritãţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul mãsurilor necesare pentru asigurarea conformãrii producãtorilor şi distribuitorilor de apã potabilã la cerinţele prevederilor prezentei legi.
(2) Ministerul Sãnãtãţii va lua toate mãsurile pentru asigurarea capacitãţilor de realizare a monitorizãrii de audit a calitãţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sãnãtatea publicã, pânã la data de 31 decembrie 2005.
...............................................................
(4) Producãtorii, respectiv distribuitorii de apã, vor lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea conformãrii la prevederile prezentei legi, fãrã a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, pânã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie."
9. Dupã articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 14^1. - (1) Sursele ce asigurã apa potabilã în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de micã adâncime şi captãri de apã, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apã şi analize de laborator.
(2) Starea de apã potabilã sau apã nepotabilã, constatatã în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnatã pe o plãcuţã aplicatã la vedere, pe sau în vecinãtatea sursei de apã.
(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apã care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.
Art. 14^2. - Deţinãtorii şi utilizatorii surselor de apã prevãzute la art. 14^1 au obligaţia sã asigure accesul la sursa de apã a organelor de control pentru prelevarea de probe şi sã ia toate mãsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminãrilor de orice fel.
Art. 14^3. - Costurile de prelevare şi analizã a probelor de apã prelevate sunt suportate de cãtre proprietarul sursei de apã."
10. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului."
11. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1


────────────

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.

Tabel 1 A

Parametrii microbiologici
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Valoare admisã
(numãr /100ml)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Escherichia coli (E.coli) 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Enterococi 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Tabel 1 B

Parametrii microbiologici pentru apa comercializatã
în sticle sau alte recipiente
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Valoare admisã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Escherichia coli (E.coli) 0/250 ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Enterococi 0/250 ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de colonii la 22° C 100/ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de colonii la 37° C 20/ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Tabel 2

Parametrii chimici
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Valoare Unitate
CMA de mãsurã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Acrilamidã*1) 0,10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Arsen 10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Benzen 1,0 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Benz(a)piren 0,01 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Bor 1,0 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Bromaţi*2) 10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cadmiu 5,0 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Clorurã de vinil*1) 0,50 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cianuri totale 50 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cianuri libere 10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Crom total 50 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cupru*3),*4) 0,1 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Dicloretan 3,0 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Epiclorhidrinã*1) 0,10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Fluor 1,2 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Hidrocarburi policiclice
aromatice*5) 0,10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Mercur 1,0 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Nichel*3) 20 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Nitraţi*6) 50 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Nitriţi*6) 0,50 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pesticide*7),*8) 0,10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pesticide*7),*9) 0,50 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Total
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Plumb*3),*10) 10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Seleniu 10 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Stibiu 5,0 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Tetracloretan şi Tricloretenã 10 æg/l
(suma concentraţiilor
compuşilor specificaţi)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Trihalometani*11) 100 æg/l
Total
(suma concentraţiilor
compuşilor specificaţi)
──────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
______________
*1) Valoarea se referã la concentraţia în apã a monomerului rezidual, calculatã conform specificaţiilor privind concentraţia maximã eliberatã de cãtre polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autoritãţii de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.
*2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie sã fie cât mai joasã, fãrã a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referã art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practicã a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 æg/l.
*3) Valoarea se aplicã la o probã de apã prelevatã de la robinetul consumatorului, printr-o metodã de prelevare adecvatã, astfel încât sã fie reprezentativã pentru cantitatea medie sãptãmânalã ingeratã de cãtre consumator. Metoda de monitorizare trebuie sã ţinã seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sãnãtãţii.
*4) Pentru cupru se acceptã valoarea 2,0 mg/l, dacã reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.
*5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
*6) Se va aplica urmãtoarea formulã:[nitrat] [nitrit]
──────── + ─────── ≤ 1,
50 3în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.
*7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apã.
*8) Concentraţia se referã la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximã este 0,030 æg/l.
*9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.
*10) Pentru apa la care se referã art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practicã a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 æg/l.
*11) Concentraţia totalã a THM trebuie sã fie cât mai micã, fãrã a compromite dezinfecţia.
Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
Pentru apa la care se referã art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practicã a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 æg/l pentru concentraţia totalã a THM.

Tabel 3Parametrii indicatori
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Valoare Unitate
CMA de mãsurã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Aluminiu 200 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Amoniu 0,50 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Bacterii coliforme*1) 0 numãr/100 ml
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Carbon organic total Nici o modificare
(COT)*2) anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cloruri*3) 250 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Clostridium perfringens 0 numãr/100 ml
(specia, inclusiv
sporii)*4)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Clor rezidual liber 0,50 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Conductivitate*3) 2.500 æS cm^-1 la 20° C
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Culoare Acceptabilã
consumatorilor şi
nici o modificare
anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Duritate totalã, minim 5 grade germane
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Fier 200 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Gust Acceptabil
consumatorilor şi
nici o modificare
anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Mangan 50 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Miros Acceptabil
consumatorilor şi
nici o modificare
anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de colonii Nici o modificare
la 22°C anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de colonii Nici o modificare
la 37°C anormalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Oxidabilitate*5) 5,0 mg O(2)/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
pH*3),*6) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unitãţi de pH
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Sodiu 200 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Sulfat*3) 250 mg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Sulfuri şi hidrogen 100 æg/l
sulfurat
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Turbiditate*7) ≤ 5 UNT
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Zinc 5.000 æg/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Tritiu*8),*9) 100 Bq/l
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Doza efectivã totalã 0,10 mSv/an
de referinţã*9),*10)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea alfa 0,1 Bq/l
globalã*11)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea beta 1 Bq/l
globalã*11)
──────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
*1) Pentru apa îmbuteliatã, unitatea de mãsurã este numãr/250 ml.
*2) Acest parametru va fi mãsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizeazã mai mult de 10.000 mc pe zi.
*3) Apa nu trebuie sã fie agresivã.
*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apã este de suprafaţã sau mixtã, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigatã şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.
*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevãzutã determinarea carbonului organic total.
*6) Pentru apa platã îmbuteliatã, valoarea minimã poate fi redusã pânã la 4,5 unitãţi de pH. Pentru apa îmbuteliatã care conţine în mod natural sau este îmbogãţitã cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai micã.
*7) Pentru apa rezultatã din tratarea unei surse de suprafaţã nu se va depãşi 1,0 UNT (unitãţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.
*8) Frecvenţa, metodele şi localizãrile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
*9) Doza efectivã totalã de referinţã acceptatã pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apã potabilã pe o duratã de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivitãţii în apa potabilã se face în cazul în care nu existã datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizãri efectuate anterior, cã nivelurile de tritiu la doza efectivã totalã de referinţã sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.
*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizãrile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
*11) Caracterizarea calitãţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin mãsurarea activitãţii alfa şi beta globalã. În cazul în care valoarea de referinţã este depãşitã, este necesarã determinarea activitãţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitarã şi monitorizare a calitãţii apei potabile.
...............................................................

"ANEXA Nr. 3


────────────
SPECIFICAŢII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectueazã analiza probelor de apã pentru monitorizare trebuie sã aibã asigurat controlul calitãţii analitice şi sã fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sãnãtãţii pentru acest domeniu.
1. Parametrii pentru care metodele de analizã sunt specificate:
Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)
Enterococi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
Numãrul de colonii la 22° C (EN ISO 6222)
Numãrul de colonii la 37° C (EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)
Filtrarea prin membranã, urmatã de incubarea anaerobã a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1 o C pentru 21±3 ore. Se numãrã coloniile de culoare galbenã care vireazã în roz sau roşu dupã expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este:
Mediu de bazã
Triptozã 30 g
Extract de drojdie 20 g
Sucrozã 5 g
Hidroclorit de L-cisteinã 1 g
MgSO(4). 7H(2)O 0,1 g
Roşu de bromcresol 40 mg
Agar 15 g
Apã 1.000 ml
Se dizolvã ingredientele mediului bazal, se corecteazã pH-ul la 7,6 şi se autoclaveazã la 121° C timp de 15 minute. Se rãceşte şi se adaugã:
D-cicloserinã 400 mg
Polimixinã-B sulfat 25 mg
Indosil-â-D-glucozid 60 mg
0,5% soluţie sterilizatã şi
filtratã de difosfat de fenoftaleinã 20 ml
4,5% FeCl(3).6H(2) O filtratã şi
sterilizatã 2 ml.
2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţã:
2.1. Metoda de analizã folositã trebuie sã fie capabilã sã mãsoare cel puţin o concentraţie egalã cu valoarea parametrului (CMA). Pentru urmãtorii parametrii caracteristicile de performanţã specificate sunt: acurateţea, precizia, şi limita de detecţie:

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Acurateţea Precizia Limita de detecţie
Parametru % % %
din CMA*1) din CMA*2) din CMA*3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Acrilamidã*a)
Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz(a)piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromaţi 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorurã de vinil*a)
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru*4) 10 10 10
1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrinã*a)
Fluor 10 10 10
Hidrocarburi policiclice
aromatice*5) 25 25 25
Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitraţi 10 10 10
Nitriţi 10 10 10
Oxidabilitate*6) 25 25 25
Pesticide*7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretan*8) 25 25 10
Tricloretenã*8) 25 25 10
Trihalometani*5) - Total 25 25 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────


_________________
*a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.

NOTĂ:
*1) Acurateţea este eroarea sistematicã şi este exprimatã ca diferenţa dintre valoarea medie a unui numãr mare de determinãri repetate şi valoarea adevãratã (conform definiţiei standardului ISO 5725).
*2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimatã ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţã de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).
*3) Limita de detecţie este consideratã a fi:
a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociatã unui numãr de determinãri, pentru o probã simplã de apã conţinând o concentraţie micã a parametrului; sau
b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
*5) Caracteristicile de performanţã se aplicã individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
*6) Oxidarea va fi efectuatã timp de 10 minute la 100 o C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
*7) Caracteristicile de performanţã se aplicã individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, aceastã limitã de detecţie nu este realizabilã pentru toate pesticidele, dar trebuie sã constituie un obiectiv de realizat.
*8) Caracteristicile de performanţã se aplicã individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analizã trebuie sã poatã mãsura o concentraţie egalã cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unitãţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analizã:
- Carbon organic total
- Culoare
- Gust
- Miros
- Turbiditate*)
______________
*) Pentru monitorizarea turbiditãţii în apa de suprafaţã tratatã metoda de analizã trebuie sã mãsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%."
ART. II
Planurile de conformare prevãzute la <>art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de cãtre producãtorii şi distribuitorii de apã potabilã în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei legi.
ART. III
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va centraliza planurile de conformare prevãzute la art. II, incluzând calendarul şi costul activitãţilor, în termen de 180 de zile de la data publicãrii prezentei legi.
(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 28 iunie 2004.
Nr. 311.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016