Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 52 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Promovarea în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Data, locul, modul de desfãşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se comunicã tuturor judecãtorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângã curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publicã pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru concurs.
    (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecãtorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecãtor la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângã curtea de apel ori la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluãri, nu au fost niciodatã sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecãtor sau procuror de cel puţin 15 ani.
    (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (5) Consiliul Superior al Magistraturii verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentul articol."
    2. Dupã articolul 52 se introduc şapte noi articole, articolele 52^1-52^7, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 52^1. - (1) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura.
    (2) Concursul de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constã în:
    a) o probã având ca obiect evaluarea hotãrârilor judecãtoreşti redactate, în cazul judecãtorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmãrire penalã ori în faza judecãţii, în cazul procurorilor;
    b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
    (3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii şi corespund secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au fost depuse candidaturi.
    (4) Comisiile de concurs sunt alcãtuite din:
    a) câte un judecãtor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncã pe duratã nedeterminatã cu o universitate de cercetare avansatã şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificatã pe baza evaluãrii prevãzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecãtor de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
    d) câte un profesor de logicã, propus de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (5) Membrii comisiilor prevãzute la alin. (3) nu pot avea apartenenţã politicã la data formãrii comisiilor.
    (6) În cadrul probei prevãzute la alin. (2) lit. a), din comisiile de concurs fac parte şi:
    a) câte un avocat, cu înaltã reputaţie profesionalã şi moralã, propus de Uniunea Naţionalã a Barourilor din România;
    b) câte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din România.
    (7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevãzute la alin. (3) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidaţilor.
    Art. 52^2. - (1) În cadrul probei prevãzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor de apel sau, dupã caz, al parchetelor de pe lângã curţile de apel ori al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotãrâri judecãtoreşti sau, dupã caz, acte ale procurorului, întocmite de candidaţi, din ultimii 10 ani de activitate, precum şi celelalte date necesare evaluãrii potrivit prezentei legi.
    (2) Orice persoanã poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevãzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, care pot fi analizate în cadrul probei eliminatorii.
    (3) Cererile de înscriere la concurs se publicã pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publicã posibilitatea oricãrei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevãzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise.
    (4) Actele prevãzute la alin. (1) se publicã pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioadã de 30 de zile de la publicare. Sesizãrile sau observaţiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare de cãtre comisiile de concurs.
    Art. 52^3. - (1) Pentru candidaţii judecãtori, evaluarea prevãzutã la art. 52^2 are ca obiect:
    a) verificarea capacitãţii de analizã şi sintezã;
    b) verificarea coerenţei în exprimare;
    c) verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al claritãţii şi logicii;
    d) încuviinţarea sau înlãturarea argumentatã a cererilor pãrţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept;
    e) argumentarea coerentã şi corectã din punctul de vedere al logicii juridice;
    f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare;
    g) redactarea dispozitivului într-o formã clarã, concisã, aptã de a fi pusã în executare;
    h) analiza şi interpretarea probelor administrate;
    i) exemplificarea modului în care au fost aplicate jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când e cazul;
    j) verificarea respectãrii termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotãrârilor.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul evaluãrii candidaţilor procurori prevãzute la art. 52^2.
    (3) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot solicita candidaţilor explicaţii cu privire la orice aspect supus evaluãrii.
    Art. 52^4. - (1) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueazã aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor.
    (2) La şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor din România, care va putea adresa întrebãri candidaţilor, în scopul evaluãrii motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.
    Art. 52^5. - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevãzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a) şi b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:
    a) 75 de puncte pentru proba prevãzutã la art. 52^1 alin. (2) lit. a);
    b) 25 de puncte pentru proba prevãzutã la art. 52^1 alin. (2) lit. b).
    (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susţinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului în cadrul acestor probe se stabileşte prin regulamentul prevãzut la art. 52^7 alin. (2).
    Art. 52^6. - (1) Probele scrise prevãzute la art. 52^1 alin. (2) lit. c) constau în:
    a) în funcţie de specializare, una dintre urmãtoarele grupe de materii:
      (i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;
      (ii) drept penal;
      (iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;
    b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
    c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    d) procedura civilã sau procedura penalã, în funcţie de specializarea judecãtorului ori procurorului.
    (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sã obţinã la probele scrise media minimã 8 (opt), cu condiţia ca la fiecare probã scrisã sã fie obţinutã nota minimã 7 (şapte).
    Art. 52^7. - (1) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotãrâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.
    (2) Procedura de desfãşurare a concursului de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prezenta lege, prin hotãrâre care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I."
    3. La articolul 57, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(8^1) În interesul serviciului, magistraţii-asistenţi pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef de cãtre preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadã de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungitã, cu acordul scris al acestora, cel mult încã 6 luni. Pe perioada delegãrii, magistraţii-asistenţi beneficiazã de toate drepturile prevãzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi."
    4. La articolul 67, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 67. - (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 2 ani în aceastã funcţie."
    ART. II
    La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecãtorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;".
    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba regulamentul prevãzut la art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    Aceastã lege a fost adoptatã în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicatã, în urma angajãrii rãspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comunã din data de 15 decembrie 2011.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA

    Bucureşti, 23 decembrie 2011.
    Nr. 300.

                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016