Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicata*) privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicata*)  privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicata*) privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicatã*)
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009

--------
*) Republicatã în temeiul dispoziţiilor <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 170/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2009, dându-se textelor o nouã numerotare. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2008 a fost rectificatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.
<>Legea nr. 293/2004 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- <>Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;
- <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;
- <>Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;
- <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 55/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008 (abrogatã prin <>Legea nr. 170/2009 ), respinsã prin <>Legea nr. 237/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 15 iunie 2009.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeazã Statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
ART. 2
(1) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare.
(2) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi funcţioneazã în subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti.
(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor este instituţie publicã de interes naţional, cu personalitate juridicã şi sediul în municipiul Bucureşti.
ART. 3
(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, al cãror statut este reglementat de prezenta lege, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal contractual.
(2) Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implicã îndatoriri şi riscuri deosebite.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autoritãţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pazã, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitatã în interes personal.
(4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncã se supune legislaţiei muncii.
ART. 4
(1) Activitatea profesionalã a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfãşoarã în interesul comunitãţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat sã respecte drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţãrii, prevederile reglementãrilor interne şi sã îndeplineascã ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesionalã.
(3) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul sã refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacã le considerã ilegale. Dacã cel care a emis dispoziţia o formuleazã în scris, funcţionarul public cu statut special este obligat sã o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vãdit ilegalã. Funcţionarul public cu statut special este obligat sã aducã la cunoştinţã superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii.
ART. 5
Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce dupã urmãtoarele principii:
a) supunerea deplinã faţã de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevãzute de lege;
c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacitãţii profesionale;
d) responsabilitate şi imparţialitate;
e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societãţii;
f) eficienţã în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatoricã şi funcţionalã.
ART. 6
(1) Valorile etice în sistemul administraţiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesionalã.
(2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesionalã şi în relaţiile cu cetãţenii, precum şi mãsurile legale referitoare la transparenţa decizionalã, conflictul de interese şi incompatibilitãţi.

CAP. II
Structura carierei funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 7
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.
ART. 8
Funcţionarii publici cu statut special debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupã, în urma concursului sau examenului, o funcţie publicã în Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor sau unitãţile subordonate, pânã la definitivare.
ART. 9
(1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în douã categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, dupã cum urmeazã:
a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã, emisã de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii;
b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat.
(2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, dupã cum urmeazã:
A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:
a) chestor de penitenciare;
b) comisar şef de penitenciare;
c) comisar de penitenciare;
d) subcomisar de penitenciare;
e) inspector principal de penitenciare;
f) inspector de penitenciare;
g) subinspector de penitenciare.
B. Corpul agenţilor de penitenciare:
a) agent şef principal de penitenciare;
b) agent şef de penitenciare;
c) agent şef adjunct de penitenciare;
d) agent principal de penitenciare;
e) agent de penitenciare.
(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), urmãtoarele grade profesionale ale ofiţerilor vor fi echivalate, cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, dupã cum urmeazã:
a) subinspector şef de penitenciare - subcomisar de penitenciare;
b) inspector şef de penitenciare - comisar de penitenciare;
c) inspector şef principal de penitenciare - comisar şef de penitenciare;
d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.
ART. 10
(1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate urmãtoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.
(2) Funcţiile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului şi se diferenţiazã prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei penitenciare se aprobã de ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, potrivit legii.
(3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se subordoneazã şefilor ierarhici.

CAP. III
Selecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregãtirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1
Selecţia funcţionarilor publici cu statut special

ART. 11
Pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au cetãţenia românã şi domiciliul în România;
b) cunosc limba românã;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevãzute de lege;
d) au capacitate deplinã de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru sãvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înãlţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politicã.
ART. 12
Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici cu statut special, garanteazã aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesionalã şi de transparenţã.
ART. 13
(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin urmãtoarele modalitãţi:
a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt pentru pregãtirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;
b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului;
c) concurs, din sursã externã.
(2) Absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior pentru pregãtirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomã de licenţã - li se acordã gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fãrã concurs, în funcţii publice de execuţie.
(3) Absolvenţilor instituţiei de învãţãmânt pentru pregãtirea agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordã gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fãrã concurs.
(4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învãţãmânt superior pentru pregãtirea personalului de penitenciare semneazã un angajament prin care se obligã sã lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare, dupã absolvirea studiilor.
(5) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţia de învãţãmânt pentru pregãtirea agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligã sã lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, dupã absolvirea studiilor.
(6) Persoanele prevãzute la alin. (4) şi (5), care nu respectã angajamentul, sunt obligate sã restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care nerespectarea angajamentului se datoreazã unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului.
ART. 14
(1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfãşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti*).
------------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea <>Regulamentului privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

SECŢIUNEA a 2-a
Numirea funcţionarilor publici cu statut special

ART. 15
(1) Numirea în funcţii publice de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puţin 3 ani vechime efectivã într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs.
(2) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi cu o perioadã de stagiu, cu excepţia situaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5). Ofiţerii şi agenţii admişi la concurs în funcţii publice de execuţie din sectorul siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor vor fi încadraţi ca debutanţi, cu excepţia situaţiei prevãzute la alin. (5).
(3) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncã, în serviciu sau în specialitate.
(4) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivã într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevãzute de prezenta lege.
(5) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivã ca militar activ şi/sau funcţionar public cu statut special în instituţii de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, în condiţiile prevãzute de prezenta lege.
(6) Candidaţilor admişi la concurs şi încadraţi ca funcţionari publici cu statut special li se acordã grade profesionale, potrivit metodologiei*) stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
-------------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.855/C/2004 pentru aprobarea <>Metodologiei privind organizarea şi desfãşurarea pregãtirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004.

(7) Ofiţerii în activitate sau în rezervã nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevãzute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent şef principal de penitenciare.
ART. 16
(1) Funcţionarii publici cu statut special debutanţi au obligaţia sã urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de pregãtire şi specializare organizate de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor.
(2) Funcţionarii publici cu statut special definitivi au obligaţia sã urmeze un curs de perfecţionare corespunzãtor postului în care au fost numiţi, cu excepţia celor încadraţi potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3).
ART. 17
(1) Dupã efectuarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare este evaluatã de şeful ierarhic, care propune sau nu definitivarea în funcţie.
(2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de şefii ierarhici, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, directorul unitãţii din subordinea acesteia emite decizie scrisã de numire a funcţionarului public cu statut special debutant ca funcţionar public cu statut special definitiv din sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare nemulţumit de evaluarea prevãzutã la alin. (1) poate solicita reevaluarea de cãtre o comisie formatã din 3 funcţionari publici cu statut special din cadrul unitãţii, care au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani. Comisia este numitã de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(4) Funcţionarul public cu statut special debutant din sistemul administraţiei penitenciare care, în urma evaluãrii prevãzute la alin. (1) sau (3), primeşte calificativul "nesatisfãcãtor" este declarat necorespunzãtor din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu înceteazã potrivit art. 64 alin. (1) lit. a).
ART. 18
Regulile de organizare şi desfãşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de pregãtire şi specializare prevãzute la art. 16 şi a evaluãrii pentru definitivarea în funcţie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti**).
------------
**) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.793/C/2004 pentru aprobarea <>Regulamentului de organizare şi desfãşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluãrii pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

ART. 19
(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, numit funcţionar public cu statut special definitiv, depune jurãmântul de credinţã în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, directorilor unitãţilor din subordinea acesteia, în prezenţa a doi martori, dintre care unul este conducãtorul compartimentului în care a fost numit funcţionarul public cu statut special definitiv, iar celãlalt, un alt funcţionar public cu statut special definitiv.
(2) Jurãmântul de credinţã are urmãtorul conţinut: "Jur sã respect Constituţia, drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, sã aplic în mod corect şi fãrã pãrtinire legile ţãrii, sã îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publicã în care am fost numit, sã pãstrez secretul profesional şi sã respect normele de conduitã profesionalã şi civicã." Refuzul depunerii jurãmântului se consemneazã în scris şi atrage revocarea actului de numire în funcţie.
(3) Jurãmântul, semnat de funcţionarul public cu statut special definitiv, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, de directorul unitãţii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcţionarului public cu statut special.
(4) Funcţionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti depune jurãmântul de credinţã în faţa unui reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 20
Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi celelalte modificãri ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile de penitenciare, se dispun, dupã caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unitãţilor de penitenciare, potrivit competenţelor legale.
ART. 21
Ofiţerii se numesc în funcţiile prevãzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult douã grade faţã de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de douã grade faţã de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.

SECŢIUNEA a 3-a
Evidenţa funcţionarilor publici cu statut special

ART. 22
(1) Pentru fiecare funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se va întocmi şi gestiona un dosar profesional confidenţial, în condiţiile dispoziţiilor legale privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici cu statut special.
(2) Modul de gestionare şi evidenţã a datelor privind funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
(3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricãror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinţã, la orientarea sexualã, origine socialã sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii.
(4) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fãrã nicio îngrãdire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.
(5) Emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.

SECŢIUNEA a 4-a
Evaluarea activitãţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 23
Evaluarea activitãţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 24
(1) Conducãtorii de compartimente din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi din unitãţile subordonate sunt obligaţi sã completeze şi sã noteze anual, în fişa de evaluare a activitãţii, performanţele profesionale individuale obţinute în anul precedent de fiecare funcţionar public cu statut special din subordine.
(2) Calificativele care pot fi acordate în urma evaluãrii activitãţii sunt "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfãcãtor" şi "nesatisfãcãtor".
ART. 25
(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare notat cu "nesatisfãcãtor" sau "satisfãcãtor" nu poate fi avansat în funcţie sau grad profesional în anul urmãtor.
(2) Ofiţerul sau agentul din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul "nesatisfãcãtor" va fi trecut într-o funcţie inferioarã, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, a directorului unitãţii din care face parte. Funcţionarul public cu statut special care nu acceptã trecerea în funcţia inferioarã va fi destituit din funcţie, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).
(3) Ofiţerii sau agenţii din sistemul administraţiei penitenciare notaţi cu calificativul "nesatisfãcãtor", în anul urmãtor trecerii într-o funcţie inferioarã, potrivit alin. (2), vor fi destituiţi din funcţie, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).

SECŢIUNEA a 5-a
Avansarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 26
(1) În cariera profesionalã, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activitãţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi.
(2) Avansarea în funcţii publice vacante a funcţionarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezenta lege, se face pe bazã de concurs, în limita posturilor prevãzute în statele de organizare.
(3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioarã la aceeaşi poziţie din stat se face fãrã examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti*).
-------------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioarã la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

(4) Avansarea în gradele profesionale se face de cãtre:
a) Preşedintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti;
b) ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare;
c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare.
(5) Funcţionarii publici cu statut special se avanseazã în gradul profesional urmãtor dacã au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacã au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul "bun".
(6) Funcţionarii publici cu statut special pot fi avansaţi în gradul profesional urmãtor înaintea împlinirii stagiului minim, dacã au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul "excepţional" şi dacã au efectuat jumãtate din stagiul minim în grad.
(7) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesarã promovarea examenului organizat în acest scop.
(8) Comisarii şefi de penitenciare în activitate, care au o vechime în gradul profesional de minimum 5 ani şi au fost încadraţi, în aceastã perioadã, cel puţin 3 ani în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare şi care au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin "foarte bun", la încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul profesional de chestor de penitenciare şi le vor înceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competenţelor şi criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti**).
------------
**) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.790/C/2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unitãţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

(9) Funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţã "sistemul administraţiei penitenciare", specialitatea "penitenciare", cãrora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionãrii, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul urmãtor la propunerea asociaţiilor foştilor ofiţeri şi agenţi de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervã în gradul urmãtor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 27
Stagiul minim în gradele profesionale este:
A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:
a) comisar şef de penitenciare 3 ani;
b) comisar de penitenciare 3 ani;
c) subcomisar de penitenciare 4 ani;
d) inspector principal de penitenciare 3 ani;
e) inspector de penitenciare 3 ani;
f) subinspector de penitenciare 4 ani.
B. Corpul agenţilor de penitenciare:
a) agent şef de penitenciare 4 ani;
b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani;
c) agent principal de penitenciare 4 ani;
d) agent de penitenciare 4 ani.
ART. 28
(1) Acordarea gradelor profesionale urmãtoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhicã a gradelor şi în limita gradului maxim prevãzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special.
(2) Funcţionarul public cu statut special cu gradul de comisar şef de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înruditã, este exceptat de la prevederile art. 26 alin. (7).
(3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional.
ART. 29
(1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizeazã prin concurs, în limita posturilor prevãzute în statele de organizare ale unitãţilor de penitenciare, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute în prezenta lege.
(2) Acordarea gradului profesional de ofiţer agenţilor prevãzuţi la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 30
(1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupã prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 11.
(2) În situaţia neocupãrii posturilor vacante prevãzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 11.
(3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupã prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare.
(4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rãmase vacante ca urmare a neocupãrii, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupã prin concurs din sursã externã.
(5) În situaţia în care posturile rãmân vacante, ca urmare a neocupãrii în condiţiile prevãzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului şi din Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 11.
ART. 31
Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobã prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti*).
--------------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.493/C/2007 pentru aprobarea <>Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfãşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 6-a
Pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 32
Pregãtirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face pe baza cerinţelor generale ale practicii administraţiei penitenciare şi a cerinţelor specifice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu corespunzãtoare funcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.
ART. 33
(1) Metodologia de organizare şi desfãşurare a pregãtirii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia**) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
-------------
**) A se vedea nota de subsol corespunzãtoare asteriscului din cuprinsul art. 15 alin. (6).

(2) În cazurile în care pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã se desfãşoarã în altã localitate decât cea de domiciliu, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute de prezenta lege.
(3) Pentru trimiterea la cursuri de pregãtire şi perfecţionare în strãinãtate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, funcţionarii publici cu statut special susţin un concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 34
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmeazã o formã de pregãtire sau perfecţionare profesionalã cu o duratã ce depãşeşte 3 luni şi care primesc, în aceastã perioadã, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obligã sã lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, dupã terminarea formelor de pregãtire sau perfecţionare profesionalã.
ART. 35
(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu respectã angajamentul prevãzut la art. 34 este obligat sã restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului de 5 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul în care nerespectarea angajamentului se datoreazã unor motive neimputabile funcţionarului public cu statut special sau în cazul transferului.

CAP. IV
Drepturile, condiţiile de muncã şi îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1
Drepturile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 36
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:
a) salariu lunar, compus din salariul de bazã, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale cãror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bazã cuprinde salariul corespunzãtor funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentã şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;
b) ajutoare şi alte drepturi bãneşti, ale cãror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniformã şi echipament specific, alocaţii pentru hranã, asistenţã medicalã şi psihologicã, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului***) şi ale respectãrii dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate;
--------------
***) A se vedea <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnã, concedii de studii, învoiri plãtite şi concedii fãrã platã, în condiţii stabilite prin hotãrâre a Guvernului****);
------------
****) A se vedea <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cãrora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnã, concedii de studii, învoiri plãtite şi concedii fãrã platã, bilete de odihnã, tratament şi recuperare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004.

f) o primã de concediu egalã cu salariul de bazã din luna anterioarã plecãrii în concediu, pe lângã drepturile salariale aferente lunii în care se efectueazã concediul;
g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului pânã la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap pânã la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege;
h) bilete de odihnã, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti;
------------
*) A se vedea <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cãrora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnã, concedii de studii, învoiri plãtite şi concedii fãrã platã, bilete de odihnã, tratament şi recuperare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004.

i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specialã;
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;
k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasãrii în interes de serviciu, în cazul mutãrii în alte localitãţi, în cazul deplasãrii de la domiciliu la locul de muncã când domiciliazã în altã localitate decât cea în care îşi desfãşoarã activitatea pânã la 70 km şi, o datã pe an, pentru efectuarea concediului de odihnã, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului**);
-----------
**) A se vedea <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007.

l) încadrarea activitãţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncã, potrivit legii;
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
n) beneficiazã de despãgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, în cazul în care viaţa, sãnãtatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu acestea. Despãgubirile menţionate se acordã în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului;
o) tratament medical în strãinãtate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitãrii profesiei, dacã nu pot fi tratate în ţarã, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului;
p) consultanţã juridicã prin avocat, asiguratã de unitate, la cerere, în cazul cercetãrii penale, urmãririi penale sau judecãrii sale pentru fapte comise în timpul ori în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 37
(1) Pentru apãrarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la asociere sindicalã sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevã, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurãrii a cel puţin unei treimi din activitate şi a garantãrii drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie.
(2) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care sã cuprindã numai mãsuri referitoare la:
a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunãtãţirii condiţiilor la locul de muncã;
b) sãnãtatea şi securitatea în muncã;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfecţionarea profesionalã;
e) alte mãsuri decât cele prevãzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.
(3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii.
(4) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.
ART. 38
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare vor fi sprijiniţi în construirea sau cumpãrarea, o singurã datã în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personalã, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care au lucrat în sistemul administraţiei penitenciare peste 15 ani şi care s-au pensionat potrivit legii, precum şi cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncã şi s-au pensionat pentru invaliditate, în condiţiile legii, îşi pãstreazã dreptul de folosinţã asupra locuinţei de serviciu şi dupã încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soţul/soţia îşi pãstreazã drepturile locative pe tot parcursul vieţii.
(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(4) În condiţiile legii, prin hotãrâre a Guvernului se poate înfiinţa Casa de Credit a personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
ART. 39
(1) Funcţionarii publici cu statut special îşi pãstreazã, pe perioada delegãrii, detaşãrii ori trecerii temporare în altã funcţie, funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora.
(2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzãtoare funcţiei pe care este detaşat sau, dupã caz, trecut temporar în altã funcţie sunt mai mari, personalul prevãzut la alin. (1) beneficiazã de aceste drepturi salariale.
ART. 40
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacã, în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiazã de locuinţã în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
(2) Funcţionarii publici cu statut special cãrora nu li s-a acordat locuinţã potrivit prevederilor alin. (1) şi care nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţã în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea au dreptul la compensarea lunarã a chiriei în cuantum de pânã la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevãzutã în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.
(3) Condiţiile de acordare a drepturilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti***).
-------------
***) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenitã funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, cu modificãrile ulterioare, şi <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.197/C/2008 pentru aprobarea <>Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unitãţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 1 septembrie 2008.

(4) Funcţionarii publici cu statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã, în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, dupã data încadrãrii în sistemul administraţiei penitenciare, nu beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2).
(5) Nu se acordã compensaţia lunarã pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de pânã la gradul II inclusiv, ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia.
(6) Funcţionarii publici cu statut special cãrora li s-a atribuit o locuinţã de serviciu pot solicita schimbarea acesteia şi atribuirea unei alte locuinţe disponibile în fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al unitãţii penitenciare în cauzã, care sã corespundã cerinţelor minimale de suprafaţã locativã astfel cum sunt prevãzute de <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Cererile de schimb de locuinţe se soluţioneazã cu prioritate.
(7) Funcţionarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuinţe de serviciu, pot face între ei schimb de locuinţe, cu avizul conducerii unitãţii care a aprobat acordarea locuinţei de serviciu.
ART. 41
(1) Instituţiile şi organele specializate ale statului au obligaţia de a acorda protecţie, la cerere, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viaţa, integritatea corporalã, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu acestea.
(2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, a unitãţilor din subordinea acesteia este obligatã sã asigure personalului prevãzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţãrilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cãrora le-ar putea fi victimã în exercitarea funcţiei sau în legãturã cu aceasta. Modalitãţile de acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
ART. 42
(1) Funcţionarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum şi soţul sau soţia, copiii aflaţi în întreţinerea legalã a acestuia beneficiazã, în mod gratuit, de servicii de asistenţã medicalã, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în condiţiile respectãrii dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurãrile sociale de sãnãtate.
(2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistenţei medicale specifice personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale fiecãrei unitãţi de penitenciare se prevãd şi se încadreazã posturi de personal medico-sanitar superior şi mediu.
ART. 43
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la despãgubiri în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
(2) La decesul unui funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, unitatea din care fãcea parte acordã soţului/soţiei sau, dupã caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, pãrinţilor şi moştenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de douã ori salariul de bazã brut avut la data decesului.
(3) Funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordã, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenţilor şi gradul urmãtor pentru ofiţeri.
ART. 44
(1) Pentru îndeplinirea exemplarã a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
(2) Absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt prevãzute la art. 13 alin. (2) şi (3) declaraţi "şef de promoţie" li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
(3) Pentru activitatea desfãşuratã, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se conferã decoraţii potrivit legii.
(4) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi pãstreazã toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţiile de muncã ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 45
(1) Durata normalã a programului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
(2) Programul de lucru al personalului din compartimentele a cãror activitate impune prezenţa în serviciu mai mult de 8 ore se stabileşte de cãtre directorii unitãţilor, în raport cu necesitãţile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal.
(3) În cazul în care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilitã prin dispoziţii legale specifice, se vor aplica aceste dispoziţii legale.
(4) Orele prestate de funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normalã a timpului de lucru se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzãtor nu a fost posibilã în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plãti, în luna urmãtoare, cu un spor din salariul de bazã, dupã cum urmeazã:
a) 75% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare. Cu un spor de 100% se plãtesc şi orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
(5) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi sporurile prevãzute la alin. (4) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã în scris de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
ART. 46
Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioarã, elaborate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia.
ART. 47
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la mãsuri de securitate şi igienã a muncii şi la echipament de protecţie gratuit.

SECŢIUNEA a 3-a
Îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 48
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte principiile generale prevãzute de Constituţie şi de celelalte legi, precum şi sã apere valorile democraţiei;
b) sã respecte şi sã protejeze viaţa, sãnãtatea şi demnitatea persoanelor private de libertate, drepturile şi libertãţile acestora;
c) sã împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasã, limbã, naţionalitate, sex, apartenenţã sindicalã şi religie;
d) sã execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducãtorii ierarhici;
e) sã fie disciplinat, respectuos şi corect faţã de şefi, colegi sau subalterni şi sã respecte ierarhia conferitã de funcţia şi gradul profesional deţinute;
f) sã informeze conducãtorii ierarhici şi celelalte autoritãţi abilitate cu privire la infracţiunile de care a luat cunoştinţã în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie;
g) sã manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire profesionalã;
h) sã pãstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii;
i) sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
j) sã se conformeze dispoziţiilor date de conducãtorii ierarhici cãrora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);
k) sã respecte întocmai programul de muncã;
l) sã se prezinte la programul de muncã stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate;
m) sã informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii;
n) în situaţii de catastrofe, calamitãţi, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadãrilor, pãrãsirii locurilor de deţinere sau alte tulburãri de amploare ale activitãţilor în unitãţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat sã se prezinte, de îndatã, la unitatea din care face parte;
o) la instituirea stãrii de urgenţã sau a stãrii de asediu ori în caz de mobilizare şi rãzboi, personalul va acţiona conform legii;
p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevãzute la lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se aflã într-o altã localitate se va prezenta la cea mai apropiatã unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii sãi despre aceasta;
q) sã informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfãşoarã activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude pânã la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţã de aceste situaţii;
r) sã aducã la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificãrile privind domiciliul, dupã caz, reşedinţa, precum şi schimbãrile intervenite în starea civilã sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.
ART. 49
Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
a) sã dispunã, sã exercite, sã instige ori sã tolereze acte de torturã sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezãmintele de deţinere;
b) sã primeascã, sã solicite ori sã accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calitãţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;
c) sã intervinã pentru soluţionarea unor cereri sau lucrãri care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducãtorii ierarhici sau care nu sunt activitãţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
d) sã recurgã la forţã sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevãzute de lege;
e) sã facã parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sã desfãşoare propagandã în favoarea acestora;
f) sã adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.
ART. 50
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) sunt chemaţi sã rezolve cereri, sã ia decizii sau sã participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, dupã caz, au relaţii cu caracter patrimonial;
b) sunt chemaţi sã participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudã de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi sau rude de gradul I.
ART. 51
Calitatea de funcţionar public cu statut special este incompatibilã cu orice altã funcţie publicã sau privatã remuneratã, cu excepţia funcţiilor: didactice din cadrul instituţiilor de învãţãmânt, din domeniul cercetãrii ştiinţifice şi din cel al creaţiei literar-artistice.
ART. 52
La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este obligat sã îşi declare averea, conform legii.

CAP. V
Modificarea, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

ART. 53
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.
(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevãzut la alin. (1) se nasc şi se exercitã în baza actului de numire şi se pot modifica, suspenda sau înceta numai în cazurile şi în condiţiile prezentei legi.
(3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt de subordonare ierarhicã.
(4) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stãrii de urgenţã sau a stãrii de asediu ori în caz de mobilizare şi de rãzboi.

SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea raporturilor de serviciu

ART. 54
(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, care are calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, poate fi delegat de cãtre directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, de directorii unitãţilor din subordinea acesteia sã îndeplineascã anumite activitãţi în interesul unitãţii unde este încadrat, în aceeaşi localitate sau în altã localitate, pe o perioadã de cel mult 60 de zile într-un an.
(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi mai mult de 60 de zile într-un an, cu acordul scris al acestora.
ART. 55
(1) Detaşarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare care are calitatea de funcţionar public cu statut special se dispune în interesul instituţiei publice în care urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea, situatã în aceeaşi localitate sau în altã localitate, pe o perioadã de cel mult 6 luni într-un an. Detaşarea pe o perioadã mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui în cauzã.
(2) Trecerea temporarã în altã funcţie se poate dispune fãrã acordul funcţionarului public cu statut special în caz de forţã majorã şi ca mãsurã de protecţie a funcţionarului public cu statut special.
(3) Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi. Împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadã de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încã 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiazã pe perioada respectivã de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzãtoare funcţiei respective. Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinitã şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacã acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi.
(4) Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unitãţi, la cerere şi pot fi numiţi în alte funcţii prevãzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 56
Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unitãţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altã funcţie prevãzutã cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti. Funcţionarii publici cu statut special mutaţi în interesul serviciului beneficiazã de drepturile prevãzute în legea salarizãrii.
ART. 57
(1) Revocarea din funcţia de conducere şi numirea într-o altã funcţie se dispun în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiei de conducere, prin exercitarea necorespunzãtoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientã, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilitãţilor şi aptitudinile manageriale.
(2) La verificarea organizãrii eficiente a activitãţii vor fi avute în vedere, în principal, urmãtoarele criterii: folosirea adecvatã şi eficientã a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesitãţilor, gestionarea situaţiilor de crizã, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregãtirii şi perfecţionãrii profesionale şi repartizarea sarcinilor.
(3) La verificarea comportamentului şi comunicãrii vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intrã în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere.
(4) La verificarea asumãrii responsabilitãţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevãzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor.
(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidã de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analizã, sintezã, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidã.
(6) Împotriva ordinului sau deciziei de revocare din funcţie se poate face plângere la instanţa competentã, potrivit legii.

SECŢIUNEA a 3-a
Punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi întreruperea raporturilor de serviciu

ART. 58
(1) În cazul în care împotriva funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmãrirea penalã, menţinerea sa în activitate se hotãrãşte dupã soluţionarea definitivã a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când opereazã procedura disciplinarã obişnuitã.
(2) Pe timpul urmãririi penale şi al judecãţii, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducãtorul unitãţii şi beneficiazã de drepturile bãneşti corespunzãtoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bazã, şi de celelalte drepturi prevãzute de prezenta lege.
(3) Pe perioada arestãrii preventive, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este suspendat din funcţie. Pe timpul suspendãrii, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiazã de niciun drept dintre cele prevãzute de prezenta lege.
(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã ori achitarea, precum şi în cazul încetãrii urmãririi penale ori a procesului penal, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendãrii din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 59
Funcţionarii publici cu statut special, rãmaşi neîncadraţi în funcţii din diferite cauze neimputabile, sunt puşi la dispoziţie, potrivit competenţelor. Pe aceastã perioadã beneficiazã de salariul de bazã avut şi de celelalte drepturi bãneşti cuvenite pentru activitatea desfãşuratã, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, pentru ofiţerii cu funcţii de conducere. Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie se soluţioneazã în termen de 3 luni.
ART. 60
(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se suspendã din funcţie dacã desfãşoarã activitate sindicalã pentru care este prevãzutã suspendarea, în condiţiile legii.
(2) Raportul de serviciu se suspendã la iniţiativa funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pentru desfãşurarea unei activitãţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale.
(3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii.

SECŢIUNEA a 4-a
Încetarea raporturilor de serviciu

ART. 61
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special înceteazã prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din funcţie;
d) pensionare, în condiţiile legii;
e) împlinirea vârstei prevãzute la art. 65 alin. (1) sau (2);
f) deces;
g) desfiinţarea unitãţii ori mutarea acesteia în altã localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptã sã o urmeze;
h) reducerea personalului unitãţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în cauzã, ca urmare a reorganizãrii, în cazul în care acesta refuzã oferta conducerii unitãţii de trecere în altã funcţie;
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurãmântului de credinţã;
j) ca urmare a constatãrii nulitãţii actului de numire în funcţie, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care nulitatea a fost constatatã.
ART. 62
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
(2) Demisia produce efecte dupã 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia, dacã funcţionarul public cu statut special în cauzã şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, conducãtorul unitãţii din subordinea acesteia nu au convenit alt termen mai scurt.
(3) În cazul funcţiilor de conducere, demisia produce efecte dupã 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia.
(4) Funcţionarul public cu statut special demisionar este obligat sã-şi continue activitatea pânã la împlinirea termenului prevãzut la alin. (2) sau (3), dupã caz.
(5) Cu acordul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, a unitãţii din subordinea acesteia, funcţionarul public cu statut special în cauzã poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai pânã la împlinirea termenului de la care demisia produce efecte.
ART. 63
Funcţionarii publici cu statut special se pot transfera sau detaşa în alte instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului, cu respectarea reglementãrilor legale specifice instituţiei la care solicitã transferul sau detaşarea.
ART. 64
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt destituiţi din funcţiile pe care le deţin numai în urmãtoarele situaţii:
a) sunt declaraţi necorespunzãtori din punct de vedere profesional, ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi, sau sunt notaţi cu calificativul "nesatisfãcãtor", ca funcţionari publici cu statut special, definitivi, în condiţiile prezentei legi;
b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 11 lit. a) sau d);
c) au fost condamnaţi prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru sãvârşirea de infracţiuni;
d) li s-a aplicat sancţiunea disciplinarã a destituirii din funcţie.
(2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate ca funcţionari publici cu statut special în funcţiile publice pe care le deţin în cazul când, pentru o infracţiune sãvârşitã din culpã, li s-a aplicat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionatã a executãrii ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executãrii pedepsei. Menţinerea în activitate se dispune în baza aprobãrii persoanelor care acordã gradele profesionale prevãzute la art. 26, la propunerea directorului unitãţii.
(3) Cu data aprobãrii menţinerii în activitate conform alin. (2), funcţionarul public cu statut special va fi repus în funcţia deţinutã anterior potrivit competenţelor de numire în funcţie.
ART. 65
(1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie dupã împlinirea vârstei de pensionare pentru limitã de vârstã de 55 de ani.
(2) În mod excepţional, funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstã prevãzutã la alin. (1), la cerere, dacã starea sãnãtãţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, a directorului unitãţii subordonate.
ART. 66
Funcţionarii publici cu statut special sunt eliberaţi din funcţiile pe care le deţin în cazurile de încetare a raporturilor de serviciu şi de schimbare din funcţie în sistemul administraţiei penitenciare.
ART. 67
Împotriva ordinului sau deciziei de destituire din funcţie se poate face plângere la instanţa competentã, potrivit legii.

CAP. VI
Rãspunderea funcţionarilor publici cu statut special

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 68
(1) Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupã, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã, dacã faptele nu atrag rãspunderea penalã sau contravenţionalã.
(2) Rãspunderea penalã, contravenţionalã, civilã sau, dupã caz, patrimonialã nu exclude rãspunderea disciplinarã pentru fapta sãvârşitã, dacã prin aceasta s-au încãlcat şi îndatoriri de serviciu.
(3) Urmãrirea penalã a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se efectueazã în mod obligatoriu de cãtre procuror, în condiţiile legii.
(4) Competenţa de a efectua urmãrirea penalã şi de a judeca în primã instanţã infracţiunile sãvârşite de cãtre funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângã tribunale şi tribunalelor - pentru infracţiunile comise de cãtre agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângã curţile de apel şi curţilor de apel - pentru infracţiunile comise de cãtre ofiţeri pânã la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - pentru infracţiunile comise de cãtre inspectorii generali de penitenciare.

SECŢIUNEA a 2-a
Abateri disciplinare

ART. 69
Sunt abateri disciplinare urmãtoarele fapte:
a) manifestãrile care aduc atingere prestigiului autoritãţii sau instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea;
b) neglijenţã şi superficialitate manifestatã în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la autoritãţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetatã şi nejustificatã în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
d) depãşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzãtor faţã de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau faţã de alte persoane cu care intrã în contact în timpul serviciului;
e) absenţa nemotivatã ori întârzierea repetatã la serviciu;
f) pãrãsirea nejustificatã a locului de muncã în timpul programului de lucru, de naturã a perturba activitatea compartimentului de muncã;
g) producerea de pagube materiale unitãţii din care face parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
h) încãlcarea normelor privind confidenţialitatea activitãţii desfãşurate;
i) nerespectarea prevederilor jurãmântului de credinţã;
j) imixtiunea ilegalã în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionãrii unei cereri privind satisfacerea intereselor oricãrei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilitãţi, conflicte de interese şi interdicţii;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitãrii libertãţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
n) atitudinea tolerantã a conducãtorilor ierarhici faţã de comiterea unor abateri disciplinare de cãtre subordonaţi;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activitãţi ce nu au legãturã cu îndatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 48.

SECŢIUNEA a 3-a
Sancţiuni disciplinare

ART. 70
Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisã;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinitã cu 5 - 10% pe o perioadã de 1-3 luni;
c) amânarea avansãrii în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadã de la 1 la 2 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioarã pânã la cel mult nivelul de bazã al gradului profesional deţinut;
e) revocarea din funcţia de conducere;
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura aplicãrii sancţiunilor disciplinare

ART. 71
(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmeazã a fi aplicatã, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurãrile în care aceasta a fost sãvârşitã, gradul de vinovãţie şi consecinţele abaterii, comportarea generalã în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.
(2) Sancţiunea disciplinarã poate fi aplicatã numai dupã efectuarea cercetãrii prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinarã sãvârşitã de funcţionarul public cu statut special în cauzã şi audierea acestuia de cãtre comisiile prevãzute la art. 74.
(3) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemneazã în scris, sub sancţiunea nulitãţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneazã într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinarã poate fi aplicatã.
(4) Sancţiunea disciplinarã se aplicã în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.
ART. 72
Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 70 se aplicã de ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, de conducãtorul unitãţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplinã, în funcţie de competenţele prevãzute la art. 20.
ART. 73
(1) Sancţiunea disciplinarã se aplicã prin decizie scrisã, emisã potrivit competenţelor prevãzute la art. 72, care se comunicã funcţionarului public cu statut special sancţionat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
(2) Funcţionarul public cu statut special nemulţumit de sancţiunea aplicatã se poate adresa instanţei de judecatã competente, potrivit legii.
ART. 74
(1) Comisiile de disciplinã se constituie în Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, în Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinarã şi de a propune, dacã se constatã vinovãţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmeazã sã fie aplicate persoanei în cauzã. Comisia de disciplinã din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, constituitã prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti*), are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplinã din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unitãţile de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplinã din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, iar comisiile de disciplinã constituite la nivelul unitãţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unitãţii de penitenciare.
(2) Modul de organizare şi desfãşurare a activitãţii comisiilor de disciplinã se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti*).
-----------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea <>Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfãşurare a activitãţii comisiilor de disciplinã din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi din unitãţile subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 5-a
Radierea sancţiunilor disciplinare

ART. 75
(1) Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 70 lit. a) şi d) se radiazã de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacã ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai sãvârşit o abatere disciplinarã în aceastã perioadã.
(2) Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 70 lit. b) şi c) se radiazã de drept în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, dacã ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai sãvârşit o abatere disciplinarã în aceastã perioadã.
(3) Sancţiunea disciplinarã prevãzutã la art. 70 lit. e) se radiazã de drept în termenul prevãzut la art. 11 lit. g).
(4) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

SECŢIUNEA a 6-a
Rãspunderea patrimonialã

ART. 76
(1) Rãspunderea patrimonialã a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajeazã în urmãtoarele situaţii:
a) pentru pagubele produse cu vinovãţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, al unitãţilor din subordinea acesteia;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în naturã, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit.
(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unitãţilor de penitenciare în situaţiile prevãzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de cãtre directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de cãtre directorii unitãţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupã caz, prin semnarea unui angajament de platã, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti. Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauzã se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 77
(1) Numãrul maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
(2) Statele de organizare şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare se aprobã de cãtre ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti. Aceastã competenţã nu poate fi delegatã directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor*) şi ale Regulamentului unitãţilor de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti sau, dupã caz, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
------------
*) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 pentru aprobarea <>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 78
La elaborarea actelor normative prevãzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din sistemul administraţiei penitenciare.
ART. 79
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, dupã cum urmeazã:
A. Ofiţeri:
a) sublocotenent - subinspector;
b) locotenent - inspector;
c) cãpitan - inspector principal;
d) maior - subinspector şef;
e) locotenent colonel - inspector şef;
f) colonel - inspector şef principal;
g) general de brigadã - inspector general;
h) general maior - inspector general principal;
i) general locotenent - inspector general şef.
B. Agenţi:
a) maistru militar cls. a IV-a - agent;
şi sergent major
b) maistru militar cls. a III-a - agent principal;
şi plutonier
c) maistru militar cls. a II-a - agent şef adjunct;
şi plutonier major
d) maistru militar cls. I - agent şef;
şi plutonier adjutant
e) maistru militar principal - agent şef principal.
şi plutonier adjutant şef
(2) Personalul militar care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, are o vechime în grad egalã sau mai mare decât cea prevãzutã la art. 27 va fi avansat în gradul profesional urmãtor celui echivalent dacã funcţia pe care este încadrat, în statul de organizare şi funcţionare, este prevãzutã cu gradul profesional superior celui pe care îl are, a fost apreciat cu calificativul "foarte bun" sau "excepţional" şi nu a fost judecat în consiliul de onoare sau în consiliul de judecatã. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesarã promovarea examenului organizat în acest scop.
(3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unitãţilor din subordinea acesteia se trec în rezervã, în condiţiile <>Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se numesc funcţionari publici cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.
(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, care are atribuţii similare cu personalul prevãzut la alin. (3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.
(5) Personalul numit în funcţii publice va depune jurãmântul de credinţã, potrivit art. 19 alin. (1).
ART. 80
(1) Personalul preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia va fi numit în funcţii echivalente celor deţinute anterior.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevãzute la art. 9 alin. (1), beneficiazã de un termen de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacã dupã expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici cu statut special nu şi-au definitivat studiile necesare echivalãrii în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzãtoare pregãtirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.
ART. 81
(1) Prevederile prezentei legi se aplicã şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti.
(2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti. Detaşarea se realizeazã pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altã naturã, dupã caz, dacã pregãtirea profesionalã corespunde atribuţiilor şi responsabilitãţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu pãstrarea drepturilor salariale avute la data detaşãrii. În situaţia în care drepturile salariale corespunzãtoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiazã de aceste drepturi salariale.
(3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Detaşarea se realizeazã pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altã naturã, dupã caz, dacã pregãtirea profesionalã corespunde atribuţiilor şi responsabilitãţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu pãstrarea drepturilor salariale avute la data detaşãrii. În situaţia în care drepturile salariale corespunzãtoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiazã de aceste drepturi salariale.
ART. 82
(1) Cadrele militare trecute în rezervã, potrivit art. 79 alin. (3), pot solicita înscrierea la pensia militarã de stat, dacã îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) au o vechime în muncã de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în calitate de cadru militar;
b) au vârsta de cel puţin 45 de ani.
(2) La încetarea activitãţii, personalul prevãzut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, în condiţiile legii.
(3) Stabilirea şi plata pensiei militare de stat se fac de cãtre organele specializate, potrivit legii.
(4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiazã de ajutorul care se acordã potrivit dispoziţiilor legale aplicabile cadrelor militare din instituţiile publice de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, la pensionarea acestora.
ART. 83
(1) Evidenţa ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare dupã încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
(2) Funcţionarul public cu statut special este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetãrii raportului de serviciu, sã se prezinte la centrul militar pe raza cãruia domiciliazã, pentru a fi luat în evidenţã ca rezervist cu specialitatea "penitenciare", în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetãrii raporturilor de serviciu.
(3) Funcţionarii publici cu statut special luaţi în evidenţã ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unitãţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti va iniţia procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apãrãrii Naţionale în scopul înfiinţãrii grupei de evidenţã "sistemul administraţiei penitenciare", specialitatea "penitenciare" pentru ofiţerii şi agenţii de penitenciare trecuţi în rezervã cu grade militare echivalente. Clasele de evidenţã în rezervã se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
ART. 84
Se proclamã ziua de 29 iunie "Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare".
ART. 85
Condiţiile privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege specialã*).
------------
*) A se vedea <>Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 462/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 14 decembrie 2006, cu modificãrile ulterioare.

ART. 86
(1) Pânã la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rãmân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
(2) Dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin <>Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmân aplicabile în continuare şi funcţionarilor publici cu statut special.
ART. 87
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiazã în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
ART. 88
(1) Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, dispoziţiile <>Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.
(2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzãtoare gradelor militare prevãzute de <>Legea nr. 195/2000 , drepturile salariale şi pensionarea fiind similare cu cele ale funcţionarilor publici cu statut special.
ART. 89
Dispoziţiile prezentei legi se completeazã, dupã caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii.
ART. 90
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotãrârea privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor**).
--------
**) A se vedea <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificãrile ulterioare.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1), Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare***), care se aprobã prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
---------
***) A se vedea <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.794/C/2004 pentru aprobarea <>Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.

(3) Pânã la intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1), atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt îndeplinite de Direcţia Generalã a Penitenciarelor.
(4) Referirile la "Direcţia Generalã a Penitenciarelor" cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu "Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor".
(5) Referirile la grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevãzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.
ART. 91
Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTÃ:
Reproducem mai jos prevederi care nu au fost încorporate în textul republicat al <>Legii nr. 293/2004 şi care se aplicã în continuare ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

- <>art. II şi III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 47/2006 :
"Art. II. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, gradele profesionale ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, dupã cum urmeazã:
A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:
a) inspector general de penitenciare - inspector general şef, inspector general principal şi inspector general;
b) inspector şef principal de penitenciare - inspector şef principal;
c) inspector şef de penitenciare - inspector şef;
d) subinspector şef de penitenciare - subinspector şef;
e) inspector principal de penitenciare - inspector principal;
f) inspector de penitenciare - inspector;
g) subinspector de penitenciare - subinspector.
B. Corpul agenţilor de penitenciare:
a) agent şef principal de penitenciare - agent şef principal;
b) agent şef de penitenciare - agent şef;
c) agent şef adjunct de penitenciare - agent şef adjunct;
d) agent principal de penitenciare - agent principal;
e) agent de penitenciare - agent.
Art. III. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, orice dispoziţie contrarã se abrogã."

- <>art. II şi III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2008 :
"Art. II. - La data intrãrii în vigoare a prevederilor <>art. 38 alin. (1)-(4)****) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţã de urgenţã, funcţionarii publici cu statut special care beneficiau de compensarea lunarã a chiriei îşi pãstreazã acest drept pânã la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Dupã expirarea acestui termen, acordarea compensaţiei lunare a chiriei se va face potrivit prevederilor art. 38 alin. (3)****) din aceeaşi lege.
-------------
****) Art. 38 a devenit în forma republicatã <>art. 40, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 170/2009 .
Art. III. - Ofiţerii care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã erau numiţi în funcţii prevãzute cu mai mult de trei grade profesionale decât cele pe care le aveau îşi pãstreazã drepturile dobândite pânã la numirea într-o altã funcţie."

- <>art. II, III şi IV din Legea nr. 170/2009 :
"Art. II. - (1) Personalul contractual din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, aflat în funcţie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care are atribuţii similare cu funcţionarii publici cu statut special şi îndeplineşte condiţiile <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, poate dobândi, la cerere, în urma unei examinãri, calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, posturile transformându-se în mod corespunzãtor. Cererea se poate formula în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(2) Criteriile pentru dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti.
Art. III. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, personalul contractual care în prezent ocupã o funcţie de conducere rãmâne în continuare în funcţie.
Art. IV. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, se abrogã."

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016