Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Romania si Republica Portugheza privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 mai 2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009  pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Romania si Republica Portugheza privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 mai 2008    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Romania si Republica Portugheza privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 mai 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 28 iulie 2009
LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009
pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Republica Portughezã privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 28 iulie 2009


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul de securitate dintre România şi Republica Portughezã privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ


Bucureşti, 10 iulie 2009.
Nr. 282.


ACORD DE SECURITATE
între România şi Republica Portughezã privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate

România şi Republica Portughezã, denumite în continuare pãrţi,
în scopul asigurãrii protecţiei informaţiilor clasificate schimbate între pãrţi prin intermediul unor instituţii publice sau persoane juridice de drept public sau privat care gestioneazã informaţii clasificate ale celeilalte pãrţi,
dorind sã creeze un ansamblu de reglementãri privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate schimbate între pãrţi,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obiectul
Prezentul acord de securitate, denumit în continuare acord, stabileşte reglementãrile de securitate care vor sta la baza tuturor acordurilor sau contractelor privind schimbul de informaţii clasificate, încheiate ori care urmeazã sã fie încheiate între instituţiile publice sau alte persoane juridice de drept public ori privat ale pãrţilor, autorizate corespunzãtor în acest sens.
ART. 2
Domeniul de aplicare
1. Prezentul acord va sta la baza tuturor activitãţilor ce implicã schimbul de informaţii clasificate între pãrţi referitor la:
a) cooperarea dintre pãrţi în domeniul apãrãrii naţionale şi în orice alte aspecte legate de securitatea naţionalã;
b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat ori alte persoane juridice de drept public sau privat ale pãrţilor în domeniul apãrãrii naţionale şi orice alte aspecte privind securitatea naţionalã;
c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.
2. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre pãrţi pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltã parte le-a primit de la un terţ.
ART. 3
Definiţii
În sensul prezentului acord:
a) informaţie clasificatã - orice informaţie, document sau material, indiferent de forma lor fizicã, cãrora li s-a atribuit o anumitã clasificare de securitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi care vor fi protejate corespunzãtor;
b) document clasificat - orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de forma sau caracteristica sa fizicã, incluzând, dar fãrã a se limita la, materiale scrise ori tipãrite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hãrţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de tipãrit sau multiplicãri efectuate prin orice mijloace ori metode, înregistrãri audio, vocale, magnetice, electronice, optice sau video sub orice formã, cât şi echipamente portabile de procesare automatã a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile;
c) material clasificat - orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armã sau altele asemenea, fabricate mecanic ori manual sau aflate în curs de fabricaţie şi cãrora li s-a atribuit o clasificare de securitate;
d) clasificare de securitate - atribuirea unei clase sau a unui nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile în vigoare ale pãrţilor;
e) contract clasificat - un acord între doi sau mai mulţi contractanţi, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile acestora şi care conţine sau implicã acces la informaţii clasificate;
f) contractant sau subcontractant- o persoanã fizicã sau juridicã ce are capacitatea legalã de a încheia contracte clasificate;
g) incident de securitate - o acţiune sau inacţiune contrarã legislaţiilor în vigoare ale pãrţilor, ce a determinat sau este de naturã sã determine compromiterea informaţiei clasificate;
h) compromiterea informaţiei clasificate - acea situaţie când, din cauza unui incident de securitate sau a unei activitãţi ostile, informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori când serviciile şi resursele ajutãtoare şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, divulgarea, parţialã sau totalã, modificarea ori distrugerea neautorizatã sau repudierea serviciului;
i) anexã de securitate - un document emis de cãtre autoritatea îndreptãţitã ca parte a oricãrui contract sau subcontract clasificat, ce identificã cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului care necesitã protecţie;
j) lista clasificãrilor de securitate - evidenţa informaţiilor clasificate, materialelor şi activitãţilor aferente unui contract clasificat şi clasificãrile de securitate ale acestora, inclusã în anexa de securitate;
k) certificatul de securitate a personalului - documentul care atestã faptul cã posesorul acestuia poate avea acces la informaţii clasificate cu o anumitã clasificare de securitate, potrivit principiului necesitãţii de a cunoaşte;
l) certificatul de securitate industrialã - documentul prin care se atestã cã o persoanã juridicã este abilitatã sã deruleze activitãţi industriale care presupun accesul la informaţii clasificate cu o anumitã clasificare de securitate;
m) necesitatea de a cunoaşte - principiul conform cãruia accesul la informaţii clasificate se acordã în mod individual numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie sã lucreze cu astfel de informaţii sau sã aibã acces la acestea;
n) autoritatea competentã de securitate - instituţia învestitã cu autoritate la nivel naţional care, conform legislaţiei în vigoare, asigurã implementarea unitarã a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
o) autoritate desemnatã de securitate - instituţia care, în conformitate cu legislaţia în vigoare a pãrţilor, coordonatã de autoritatea competentã de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, este abilitatã sã stabileascã propriile structuri şi mãsuri pentru domeniul sãu de activitate şi conform competenţelor specifice;
p) partea emitentã - partea care transmite informaţiile clasificate celeilalte pãrţi;
q) partea primitoare - partea care primeşte informaţiile clasificate transmise acesteia de cãtre partea emitentã;
r) terţ - orice organizaţie internaţionalã sau stat care nu este parte la prezentul acord.
ART. 4
Autoritãţile competente de securitate
1. Autoritãţile competente de securitate responsabile, la nivel naţional, de implementarea şi controlul mãsurilor prevãzute în prezentul acord sunt:


┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Pentru România: │ Pentru Republica Portughezã: │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Guvernul României │Autoridade Nacional │
│Oficiul Registrului Naţional │de Seguranca │
│al Informaţiilor Secrete de │Presidencia do Conselho de Ministros │
│Stat (ORNISS) │Rua da Junqueira, 69 │
│Bucureşti - str. Mureş nr. 4, �-342 Lisboa │
│sectorul 1 │PORTUGAL │
│ROMÂNIA │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Pentru a menţine aceleaşi standarde de securitate, fiecare autoritate competentã de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autoritãţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea, procedurile sale de securitate, precum şi despre legislaţia în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
3. În vederea asigurãrii unei strânse cooperãri privind implementarea prezentului acord, autoritãţile competente de securitate îşi pot acorda asistenţã şi se pot consulta reciproc la solicitarea uneia dintre pãrţi.
ART. 5
Echivalenţa clasificãrilor de securitate
Pãrţile contractante au stabilit urmãtoarea echivalenţã a clasificãrilor naţionale de securitate:


┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│ România │ Republica │ Echivalentul │
│ │ Portughezã │ în limba englezã │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│STRICT SECRET │MUITO SECRETO │TOP SECRET │
│DE IMPORTANŢÃ │ │ │
│DEOSEBITÃ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│STRICT SECRET │SECRETO │SECRET │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│SECRET │CONFIDENCIAL │CONFIDENTIAL │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│SECRET │RESERVADO │RESTRICTED │
│DE SERVICIU │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘ART. 6
Protecţia informaţiilor clasificate
1. Protecţia şi utilizarea informaţiilor clasificate schimbate între pãrţi sunt guvernate de urmãtoarele reguli:
a) partea primitoare va asigura tuturor informaţiilor clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate acelaşi grad de protecţie prevãzut pentru propriile informaţii clasificate cu o clasificare de securitate echivalentã;
b) accesul la informaţii clasificate este permis, cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte, numai persoanelor care, în îndeplinirea funcţiilor, necesitã acces la informaţii clasificate şi deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru acces la informaţiile clasificate SECRET/CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL sau de nivel superior;
c) reprezentanţii unei pãrţi au acces la informaţiile clasificate SECRET DE SERVICIU/RESERVADO/RESTRICTED ale celeilalte pãrţi, cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte, dacã îndeplinesc cerinţele privind accesul la astfel de informaţii clasificate în conformitate cu legislaţia naţionalã a pãrţii pe care o reprezintã.
2. Partea primitoare va marca informaţiile clasificate primite cu propriul sãu echivalent al marcajului de clasificare de securitate conform echivalenţelor stabilite în art. 5 al prezentului acord.
3. Partea emitentã va informa partea primitoare asupra oricãror modificãri survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate transmise.
4. Partea primitoare nu va utiliza un nivel mai scãzut de clasificare şi nici nu va declasifica informaţiile clasificate primite, fãrã acordul prealabil scris al pãrţii emitente.
5. Traducerile şi multiplicãrile informaţiilor clasificate se vor face conform urmãtoarelor proceduri:
a) persoanele vor deţine certificate de securitate a personalului corespunzãtoare;
b) traducerile şi multiplicãrile vor fi marcate cu acelaşi nivel de clasificare şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale;
c) traducerile şi numãrul de copii se vor limita la numãrul de exemplare necesare scopurilor oficiale;
d) traducerile vor fi însoţite de o notã în limba în care s-a efectuat traducerea, în care se va menţiona cã documentul conţine informaţii clasificate primite de la partea emitentã.
6. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ/MUITO SECRETO/TOP SECRET vor fi traduse sau multiplicate numai cu acordul scris al autoritãţii competente de securitate a pãrţii emitente, în conformitate cu legislaţia sa în vigoare.
7. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ/MUITO SECRETO/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci vor fi returnate pãrţii emitente.
8. Distrugerea informaţiilor clasificate marcate STRICT SECRET/SECRETO/SECRET şi SECRET/CONFIDENCIAL/ CONFIDENTIAL se va face dupã obţinerea acordului prealabil scris al pãrţii emitente.
9. În cazul unei situaţii care face imposibilã protejarea şi returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în conformitate cu prezentul acord, informaţiile clasificate vor fi distruse imediat. Partea primitoare va informa cât mai repede posibil partea emitentã despre distrugerea informaţiilor clasificate.
ART. 7
Transmiterea informaţiilor clasificate
1. Informaţiile clasificate se transmit pe canale diplomatice, prin curier militar sau prin alte mijloace aprobate de autoritãţile competente de securitate.
2. Dacã existã un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autoritãţile competente de securitate vor conveni pentru fiecare caz în parte asupra modalitãţilor de transport, rutei şi mãsurilor de securitate.
3. Schimbul de informaţii clasificate prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii protejate se realizeazã conform procedurilor de securitate stabilite de comun acord de cãtre autoritãţile competente de securitate ale pãrţilor.
4. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.
ART. 8
Diseminarea informaţiilor
1. Diseminarea informaţiilor clasificate cãtre terţi sau cãtre orice persoanã juridicã publicã sau privatã de naţionalitatea unui stat terţ poate avea loc dupã obţinerea acordului scris al autoritãţii competente de securitate a pãrţii emitente, care poate impune noi limitãri asupra diseminãrii.
2. Fiecare parte se va asigura cã informaţiile clasificate primite de la cealaltã parte sunt folosite doar în scopul pentru care au fost transmise.
ART. 9
Procedurile de verificare de securitate
1. Pãrţile vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrialã emise în conformitate cu legislaţia în vigoare a celeilalte pãrţi.
2. Autoritãţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricãror modificãri privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrialã.
3. La cerere, autoritãţile competente de securitate ale pãrţilor, ţinând seama de legislaţia lor în vigoare, îşi vor acorda asistenţã reciprocã la procedurile de vetting a cetãţenilor sãi care locuiesc pe teritoriul celeilalte pãrţi şi a obiectivelor localizate pe teritoriul celeilalte pãrţi, anterioare emiterii certificatului de securitate a personalului şi a certificatului de securitate industrialã.
ART. 10
Contractele clasificate
1. În cazul unor contracte clasificate ce urmeazã a fi încheiate şi derulate pe teritoriul uneia dintre pãrţi, autoritatea competentã de securitate a celeilalte pãrţi va obţine confirmarea prealabilã scrisã care sã ateste deţinerea de cãtre contractantul propus a unui certificat de securitate industrialã de nivel corespunzãtor.
2. Contractantul se angajeazã:
a) sã garanteze faptul cã în locaţiile sale existã condiţii adecvate pentru procesarea informaţiilor clasificate;
b) sã deţinã certificat de securitate industrialã corespunzãtor pentru locaţiile respective;
c) sã deţinã certificat de securitate a personalului pentru persoanele care deruleazã activitãţi ce necesitã acces la informaţii clasificate;
d) sã garanteze cã toate persoanele care au acces la informaţii clasificate sunt informate despre responsabilitãţile privind protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) sã permitã inspecţii de securitate în locaţiile sale efectuate de reprezentanţi ai autoritãţilor competente de securitate.
3. Fiecare subcontractant trebuie sã îndeplineascã aceleaşi cerinţe de securitate ca şi contractantul.
4. Autoritatea competentã de securitate rãspunde de urmãrirea şi controlul respectãrii de cãtre contractant a angajamentelor prevãzute în alin. 2.
5. Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţii pãrţilor, cu respectarea prevederilor prezentului acord, va cuprinde o anexã de securitate corespunzãtoare în care se vor regãsi cel puţin urmãtoarele aspecte:
a) o listã a clasificãrilor de securitate;
b) procedura de comunicare a modificãrilor survenite în clasificarea de securitate;
c) canalele de comunicare şi mijloacele de transmisie electromagneticã;
d) procedura de transport al informaţiilor clasificate;
e) autoritãţile competente pentru coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate aferente contractului;
f) obligaţia de a notifica orice compromitere realã sau posibilã a informaţiilor clasificate.
6. O copie a anexei de securitate a oricãrui contract clasificat va fi înaintatã autoritãţii competente de securitate a pãrţii din statul în care se va derula contractul clasificat pentru a permite supravegherea şi controlul de securitate corespunzãtor.
7. Autoritãţile competente de securitate pot conveni asupra vizitelor reciproce efectuate în scopul analizãrii eficienţei mãsurilor adoptate de contractant pentru protecţia informaţiilor clasificate cuprinse în contractul clasificat. Vizita va fi anunţatã în scris înainte cu cel puţin 20 de zile lucrãtoare.
ART. 11
Vizitele
1. Vizitele ce presupun accesul la informaţii clasificate efectuate de cetãţenii unei pãrţi pe teritoriul celeilalte pãrţi vor fi autorizate în scris, în prealabil, de cãtre autoritãţile competente de securitate sau autoritãţile desemnate de securitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Cererea de vizitã va fi înaintatã prin autoritatea competentã de securitate a pãrţii din statul-gazdã.
3. Partea-gazdã va permite vizite ce presupun accesul la informaţii clasificate vizitatorilor din statul celeilalte pãrţi numai dacã aceştia:
a) deţin certificat de securitate a personalului de nivel corespunzãtor; şi
b) au fost autorizaţi sã primeascã şi sã aibã acces la informaţii clasificate cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Autoritatea competentã de securitate a pãrţii care solicitã efectuarea vizitei va informa autoritatea competentã de securitate a pãrţii-gazdã despre vizita planificatã printr-o cerere de vizitã care trebuie primitã înainte cu cel puţin 20 de zile lucrãtoare.
5. În cazuri urgente, cererea de vizitã va fi transmisã înainte cu cel puţin 5 zile lucrãtoare.
6. Autoritatea competentã de securitate a pãrţii care primeşte cererea de vizitã va informa în timp util autoritatea competentã de securitate a pãrţii solicitante despre decizia luatã.
7. Vizitele persoanelor aparţinând unui terţ ce presupun acces la informaţiile clasificate ale pãrţii emitente vor fi autorizate doar cu acordul scris al autoritãţii competente de securitate sau al autoritãţii desemnate de securitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. Dupã aprobarea vizitei, autoritatea competentã de securitate sau autoritatea desemnatã de securitate a pãrţiigazdã va transmite o copie a cererii de vizitã funcţionarului de securitate al instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmeazã a fi vizitatã.
9. Valabilitatea autorizaţiei de vizitã nu va depãşi 12 luni.
10. Pentru fiecare contract clasificat, pãrţile pot conveni sã stabileascã liste cu persoanele autorizate sã efectueze vizite periodice. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadã iniţialã de 12 luni.
11. Dupã ce listele au fost aprobate de cãtre pãrţi, detaliile ulterioare privind vizitele se vor stabili direct între reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.
12. Cererea de vizitã va cuprinde:
a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, naţionalitatea, numãrul paşaportului sau al cãrţii de identitate;
b) numele instituţiei, obiectivului sau organizaţiei de care aparţine ori al cãrei reprezentant este vizitatorul;
c) numele şi adresa instituţiei, obiectivului sau organizaţiei care urmeazã sã fie vizitatã;
d) confirmarea faptului cã vizitatorul deţine certificat de securitate a personalului, precum şi perioada de valabilitate a acestuia;
e) obiectul şi scopul vizitei/vizitelor;
f) data şi durata aproximativã a vizitei sau vizitelor solicitate, iar în cazul vizitelor periodice se va menţiona perioada totalã a vizitelor;
g) numele şi numãrul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmeazã sã fie vizitatã, contacte anterioare şi orice alte informaţii utile pentru a justifica vizita/vizitele;
h) data, semnãtura şi ştampila oficialã a autoritãţii competente de securitate sau a autoritãţii desemnate de securitate corespunzãtoare.
ART. 12
Incidente de securitate
1. În cazul producerii unor incidente de securitate privind informaţiile clasificate emise sau primite de la cealaltã parte, autoritatea competentã de securitate a pãrţii unde a avut loc incidentul de securitate va informa de îndatã autoritatea competentã de securitate a celeilalte pãrţi şi va efectua o investigaţie corespunzãtoare.
2. În cazul în care incidentul de securitate a avut loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentã de securitate a pãrţii transmiţãtoare va întreprinde acţiunile prevãzute în alin. 1.
3. Dacã este necesar, cealaltã parte va coopera la investigaţie.
4. În oricare dintre cazuri cealaltã parte va fi informatã în scris asupra rezultatelor şi concluziilor investigaţiei, inclusiv despre motivele pentru care s-a produs incidentul de securitate, amploarea prejudiciului şi mãsurile corespunzãtoare întreprinse pentru limitarea acestuia.
ART. 13
Costuri
Fiecare parte va suporta propriile costuri legate de aplicarea şi urmãrirea îndeplinirii tuturor aspectelor din prezentul acord.
ART. 14
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, dacã nu va fi soluţionat prin consultãri între autoritãţile competente de securitate, se va soluţiona prin negocieri pe canale diplomatice.
ART. 15
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi dupã primirea ultimei notificãri în scris şi prin canale diplomatice, care va statua faptul cã au fost îndeplinite toate procedurile legale interne ale ambelor pãrţi.
ART. 16
Amendamente
1. Pãrţile pot modifica prezentul acord pe baza unui acord reciproc scris.
2. Modificãrile vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 15 al prezentului acord.
ART. 17
Durata şi denunţarea
1. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pe o perioadã nedeterminatã de timp.
2. Oricare dintre pãrţi poate denunţa în orice moment prezentul acord.
3. Denunţarea va fi notificatã în scris şi prin canale diplomatice şi va deveni efectivã la 6 luni de la data primirii respectivei notificãri.
4. Fãrã a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate furnizate în baza acestuia vor continua sã fie protejate în conformitate cu prevederile stabilite în prezentul acord pânã când partea emitentã elibereazã partea primitoare de aceastã obligaţie.
ART. 18
Înregistrarea
Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, partea pe teritoriul cãreia a fost semnat îl va transmite spre înregistrare la Secretariatul Naţiunilor Unite, în conformitate cu <>art. 102 din Carta Naţiunilor Unite , şi va informa cealaltã parte despre încheierea acestei proceduri, menţionând numãrul înregistrãrii.

Semnat la Bucureşti la 14 mai 2008, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, portughezã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru România,
Marius Petrescu,
secretar de stat,
directorul general al
Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Republica Portughezã,
Alexandre Vassalo,
ambasadorul Portugaliei
_____________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016