Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE Nr. 28 din 15 martie 1991  pentru acceptarea de catre Romania a Acordului (Statutului) privind Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE Nr. 28 din 15 martie 1991 pentru acceptarea de catre Romania a Acordului (Statutului) privind Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.)

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30 martie 1991
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
România accepta Acordul (Statutul) privind Corporatia Financiarã Internationala, adoptat la 11 aprilie 1955, asa cum a fost amendat prin rezoluţiile Consiliului guvernatorilor din 21 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1965 şi accepta Rezoluţia Consiliului guvernatorilor Corporatiei Financiare Internaţionale nr. 165 din 4 septembrie 1990, care stabileşte condiţiile şi termenii pentru admiterea României ca membru al Corporatiei Financiare Internaţionale.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 30 ianuarie 1991.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Aceasta lege a fost adoptatã de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1991.

PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul <>art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
promulgãm Legea pentru acceptarea de cãtre România a Acordului (Statului) privind Corporatia Financiarã Internationala (C.F.I.) şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


ACORD
privind Corporatia Financiarã Internationala*) (Amendat prin rezoluţiile din 21 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1965)
--------------
*) Traducere.

Guvernele în numele cãrora se semneazã acest acord convin urmãtoarele:

ARTICOL INTRODUCTIV
Corporatia Financiarã Internationala (denumita de acum înainte corporatia) este înfiinţatã şi va funcţiona potrivit urmãtoarelor prevederi:
ART. 1
Scopul
Scopul corporatiei este sa promoveze dezvoltarea economicã prin încurajarea creşterii întreprinderilor productive private din ţãrile membre, îndeosebi în zonele mai puţin dezvoltate, completind astfel activitãţile Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (denumita de-acum înainte banca). Pentru realizarea acestui scop, corporatia:
I. va acorda asistenta, în asociaţie cu investitori particulari, pentru finanţarea infiintarii, îmbunãtãţirii şi dezvoltãrii întreprinderilor productive particulare care sa contribuie la dezvoltarea ţãrilor membre prin investiţii, fãrã garantarea rambursarii de cãtre guvernul respectiv, în cazul în care nu este disponibil suficient capital particular, în condiţii rezonabile;
II. va incerca sa aducã laolalta posibilitãţile de investiţii, capitalul particular şi strãin şi conducerea competenta;
III. va incerca sa stimuleze şi sa ajute la crearea condiţiilor care sa conducã la fluxul capitalului intern şi strãin în investiţii productive în ţãrile membre.
Corporatia se va calauzi în luarea deciziilor dupã prevederile acestui articol.
ART. 2
Calitatea de membru şi capitalul

Secţiunea 1
Calitatea de membru
a) Membrii fondatori ai corporatiei vor fi acei membri ai bãncii înscrişi în lista "A" anexatã, care vor accepta calitatea de membru al Corporatiei la data sau înaintea datei specificate în art. IX, secţiunea 2 (c).
b) Calitatea de membru va fi deschisã şi altor membri ai bãncii la acele date şi în concordanta cu acele condiţii pe care le va stabili corporatia.

Secţiunea 2
Capitalul de baza
a) Capitalul de baza autorizat al corporatiei va fi de 100.000.000 dolari S.U.A.*).
-------------
*) La 3 septembrie 1963 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 110.000.000 dolari S.U.A., împãrţit în 110.000 acţiuni a cîte 1.000 dolari fiecare. La 2 noiembrie 1977, capitalul de baza autorizat a fost majorat la 650.000.000 dolari S.U.A., împãrţit în 650.000 acţiuni a cîte 1.000 dolari fiecare. La 26 decembrie 1985 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 1.300.000.000 dolari S.U.A., împãrţit în 1.300.000 acţiuni a cîte 1.000 dolari S.U.A. fiecare.

b) Capitalul de baza autorizat va fi divizat în 100.000 acţiuni avînd o valoare paritara de 1.000 dolari S.U.A. fiecare. Oricare din acţiunile care nu au fost subscrise iniţial de membrii fondatori vor fi disponibile subscrierii ulterioare, potrivit secţiunii 3 d) din acest articol.
c) Volumul capitalului de baza autorizat poate fi majorat oricind de cãtre Consiliul guvernatorilor, dupã cum urmeazã:
(i) printr-o majoritate de voturi exprimate în cazul în care creşterea este necesarã în scopul emiterii de acţiuni la capitalul de baza pentru subscrierea iniţialã a membrilor, alţii decît membrii fondatori, cu condiţia ca totalul oricãror cresteri autorizate în conformitate cu acest paragraf sa nu depãşeascã 10.000 acţiuni;
(ii) în oricare alt caz, printr-o majoritate de trei pãtrimi din totalul puterii de vot.
d) În cazul unei majorãri autorizate în conformitate cu paragraful c (ii) de mai sus, fiecare membru va avea ocazia sa subscrie, potrivit condiţiilor pe care le va decide corporatia, într-o proporţie din creşterea capitalului de baza echivalenta cu proporţia capitalului sau subscris fata de capitalul total de baza al corporatiei, dar nici un membru nu va fi obligat sa subscrie la o parte din capitalul majorat.
e) Emiterea de acţiuni la capitalul de baza, altele decît cele subscrise fie prin subscrierea iniţialã, fie conform paragrafului d) de mai sus, va necesita o majoritate de trei pãtrimi din totalul puterii de vot.
f) Acţiunile capitalului de baza al corporatiei vor fi disponibile pentru subscrierea numai de cãtre membri şi vor fi emise numai pentru membri.

Secţiunea 3
Subscrieri
a) Fiecare membru fondator va subscrie numãrul de acţiuni din capitalul de baza stabilit în dreptul numelui sau din lista "A". Numãrul acţiunilor din capitalul de baza ce va fi subscris de alţi membri va fi determinat de corporatie.
b) Acţiunile din capitalul de baza subscrise iniţial de membrii fondatori vor fi emise la paritate.
c) Subscrierea iniţialã a fiecãrui membru fondator va fi platibila în întregime în termen de 30 de zile de la ultima dintre: fie data la care corporatia îşi începe operaţiunile conform art. IX, secţiunea 3 b), fie data la care respectivul fondator devine membru, sau la o data ulterioara pe care o va hotãrî corporatia. Plata se va face în aur sau în dolari S.U.A. ca rãspuns la o cerere a corporatiei care va specifica locul sau locurile pentru efectuarea plãţii.
d) Preţul şi alte condiţii ale subscrierii de acţiuni la capitalul de baza, altele decît subscrierea iniţialã de cãtre membrii fondatori, vor fi determinate de corporatie.

Secţiunea 4
Limitarea rãspunderii
În virtutea calitãţii sale de membru, nici un membru nu este rãspunzãtor pentru obligaţiile corporatiei.

Secţiunea 5
Restrictie asupra transferurilor şi grevarii acţiunilor
Acţiunile din capitalul de baza nu vor fi oferite drept garanţii sau grevate, în nici un fel, şi vor fi transferabile numai corporatiei.
ART. 3
Operaţiuni

Secţiunea 1
Operaţiuni de finanţare
Corporatia poate face investiţii din fondurile sale în întreprinderi productive particulare de pe teritoriile membrilor sãi. Existenta unui interes guvernamental sau a altui interes public într-o astfel de întreprindere nu va impiedica corporatia de a face o investiţie în aceasta.

Secţiunea 2
Forme de finanţare*)
Corporatia poate face investiţii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzãtoare condiţiilor. (Amendat la 21 septembrie 1961).
-------------
*) Text original: "a) Finanţarea de cãtre corporatie nu va lua forma investiţiilor în capitalul de baza. Corporatia poate face investiţii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzãtoare condiţiilor incluzind (dar fãrã a limita) investiţiile deţinãtorului de acţiuni care îi dau dreptul de a participa la cistiguri şi dreptul de a subscrie la capital, sau de a transforma investiţia în capital."
"b) Corporatia nu-şi va exercita ea însãşi vreun drept de a subscrie la capital sau de a transforma investiţiile în capital."

Secţiunea 3
Principii operationale
Operaţiunile corporatiei se vor conduce dupã urmãtoarele principii:
(i) Corporatia nu va întreprinde nici o finanţare pentru care, dupã opinia sa, s-ar putea obţine capital particular suficient în condiţii rezonabile;
(ii) Corporatia nu va finanta o întreprindere de pe teritoriile vreunui membru, dacã membrul are obiecţii asupra acestei finantari;
(iii) Corporatia nu va impune condiţii ca sumele din finanţare sa fie cheltuite pe teritoriile unei anumite tari;
(iv) Corporatia nu îşi va asuma rãspunderea pentru conducerea vreunei întreprinderi în care a investit şi nu va exercita drepturi de vot în acest scop sau în alt scop care, dupã opinia sa, este de domeniul controlului conducerii*). (Amendat în 21 septembrie 1961);
--------------
*) Text original: "(iv) Corporatia nu îşi va asuma rãspunderea pentru conducerea unei întreprinderi în care a investit."

(v) Corporatia va întreprinde operaţiunea de finanţare în condiţiile pe care le considera corespunzãtoare, ţinînd seama de cerinţele întreprinderii, de riscurile care sînt asumate de corporatie şi de condiţiile obţinute în mod normal de investitorii particulari pentru o finanţare similarã;
(vi) Corporatia va incerca sa-şi reintregeasca fondurile prin vînzarea investiţiilor sale cãtre investitori particulari, ori de cîte ori poate sa facã aceasta în mod corespunzãtor, în condiţii satisfãcãtoare;
(vii) Corporatia va incerca sa menţinã o diversificare judicioasã a investiţiilor sale.

Secţiunea 4
Protejarea intereselor
În eventualitatea ca exista sau este posibila apariţia unui caz de culpa cu privire la oricare din investiţiile sale, insolvabilitatea efectivã sau anticipata a întreprinderii în care va fi fost facuta aceasta investiţie, sau alte situaţii care, dupã opinia corporatiei, ameninta sa punã în primejdie aceasta investiţie, nimic din cadrul acestui acord nu va impiedica corporatia de a întreprinde o asemenea acţiune sau de a exercita asemenea drepturi pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor sale.

Secţiunea 5
Aplicabilitatea anumitor restrictii valutare
Fondurile primite de/sau plãtibile corporatiei cu privire la investiţiile corporatiei fãcute pe teritoriile oricãrui membru, în conformitate cu secţiunea 1 din acest articol, nu vor fi eliberate decît pe baza oricãrei prevederi din acest articol referitoare la restricţiile valutare, reglementãrile şi controalele general aplicabile în vigoare pe teritoriile acelui membru.

Secţiunea 6
Diverse operaţiuni
Pe lîngã operaţiunile specificate în alta parte în acest acord, corporatia va fi imputernicita:
(i) sa contracteze împrumuturi şi, în aceasta privinta, sa furnizeze acele garanţii colaterale sau altfel de garanţii pe care le va considera necesare, cu condiţia, totuşi, ca înainte de a face o vînzare publica a obligaţiunilor sale pe piata unui membru, corporatia sa fi obţinut aprobarea acelui membru, ca şi a membrului în a cãrui moneda vor fi exprimate obligaţiunile; dacã, şi atita vreme cît corporatia va fi indatorata cu împrumuturi de la sau garantate de banca, suma totalã atrasa şi nerambursata din împrumuturile contractate sau garanţiile date de corporatie nu va fi majoratã, dacã la acea data sau ca rezultat al acestei majorãri, suma totalã a garanţiei (inclusiv garantarea oricãrei datorii) contractatã de corporatie din oricare sursa şi nerambursata la acel moment va depãşi o suma egala cu de 4 ori capitalul sau subscris neafectat şi rezervele*);
----------------
*) Ultima clauza a fost inclusã prin amendamentul intrat în vigoare la 1 septembrie 1965.

(ii) sa investeasca fonduri care nu sînt necesare în operaţiunile sale de finanţare în astfel de obligaţiuni, dupã cum poate hotãrî şi de a investi fonduri deţinute pentru pensii sau scopuri similare în titluri uşor comercializabile, fãrã a se supune restrictiilor impuse de alte secţiuni din acest articol;
(iii) sa garanteze titlurile în care a investit pentru a facilita vînzarea lor;
(iv) sa cumpere şi sa vinda titlurile pe care le-a emis sau garantat sau în care a investit;
(v) sa exercite alte asemenea atribuţii legate de activitatea sa, dupã cum va fi necesar sau de dorit pentru promovarea scopurilor sale.

Secţiunea 7
Evaluarea monedelor
De cîte ori va deveni necesar, potrivit acestui acord, sa se estimeze o moneda în funcţie de valoarea altei monede, aceasta estimare va fi hotarita de corporatie în mod rezonabil dupã consultarea cu Fondul Monetar Internaţional.

Secţiunea 8
Avertizare pe titlurile de valoare
Fiecare titlu emis sau garantat de corporatie va purta pe fata sa o menţiune clara, în sensul ca aceasta nu constituie o obligaţie a bãncii sau, dacã nu este menţionat în mod expres pe titlu, a unui guvern.

Secţiunea 9
Activitate politica prohibita
Corporatia şi functionarii sãi nu se vor amesteca în afacerile politice ale vreunui membru şi nu vor fi influentati în deciziile lor de caracterul politic al membrului sau membrilor respectivi. Pentru deciziile lor vor fi relevante doar considerentele economice, iar aceste considerente vor fi evaluate impartial pentru a realiza scopurile afirmate în acest acord.
ART. 4
Organizarea şi conducerea

Secţiunea 1
Structura corporatiei
Corporatia va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu al directorilor, un preşedinte al Consiliului directorilor, un preşedinte, precum şi functionarii şi personalul care sa îndeplineascã sarcinile pe care le poate hotãrî corporatia.

Secţiunea 2
Consiliul guvernatorilor
a) Toate împuternicirile corporatiei vor fi investite în Consiliul guvernatorilor.
b) Fiecare guvernator şi guvernator supleant al bãncii numit de un membru al bãncii, care este şi membru al corporatiei, va fi ex officio guvernator sau guvernator supleant al corporatiei. Nici un guvernator supleant nu are drept de vot decît în absenta principalului guvernator. Consiliul guvernatorilor va alege pe unul dintre guvernatori în funcţia de preşedinte al Consiliului guvernatorilor.
Oricare guvernator sau guvernator supleant va inceta sa detina funcţia dacã membrul prin intermediul cãruia a fost numit va inceta sa mai fie membru al corporatiei.
c) Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului directorilor mandatul de a exercita oricare din împuternicirile sale, cu excepţia împuternicirii de:
(i) a admite noi membri şi de a hotãrî condiţiile admiterii lor;
(ii) a majorã sau reduce capitalul de baza;
(iii) a suspenda un membru;
(iv) a decide asupra sesizarilor privind interpretarile acestui acord date de Consiliul directorilor;
(v) a face aranjamente de cooperare cu alte organizaţii internaţionale (altele decît aranjamentele neoficiale cu caracter temporar şi administrativ);
(vi) a decide suspendarea permanenta a operaţiunilor corporatiei şi repartizarea activului sau;
(vii) a declara dividende;
(viii) a amenda acest acord.
d) Consiliul guvernatorilor va tine o intilnire anuala şi alte intilniri care pot fi prevãzute de Consiliul guvernatorilor sau convocate de Consiliul directorilor.
e) Intilnirea anuala a Consiliului guvernatorilor va fi corelata cu intilnirea anuala a Consiliului guvernatorilor bãncii.
f) Numãrul necesar de participanţi pentru orice intilnire a Consiliului guvernatorilor va fi o majoritate a guvernatorilor exercitind nu mai puţin de doua treimi din totalul dreptului de vot.
g) Corporatia poate stabili, prin regulament, o procedura prin care Consiliul directorilor sa poatã obţine un vot al guvernatorilor, într-o anumitã problema, fãrã convocarea Consiliului guvernatorilor.
h) Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor, în mãsura în care acesta din urma este autorizat, pot sa adopte acele reguli şi reglementãri care sînt necesare sau potrivite pentru conducerea corporatiei.
i) Guvernatorii şi guvernatorii supleanţi vor funcţiona ca atare fãrã compensaţie din partea corporatiei.

Secţiunea 3
Votarea
a) Fiecare membru va avea 250 voturi plus cîte un vot suplimentar pentru fiecare acţiune detinuta din capital.
b) Cu excepţia celor prevãzute altfel în mod expres, toate problemele care stau în fata corporatiei vor fi hotãrîte printr-o majoritate de voturi.

Secţiunea 4
Consiliul directorilor
a) Consiliul directorilor va rãspunde de conducerea operaţiunilor generale ale corporatiei şi, în acest scop, va exercita intreaga autoritate acordatã prin acest acord sau delegatã de Consiliul guvernatorilor.
b) Consiliul directorilor corporatiei va fi compus ex officio din fiecare director executiv al bãncii care va fi fost fie (i) numit de un membru al bãncii care este şi membru al corporatiei, fie (ii) ales printr-o votare în care voturile a cel puţin unui membru al bãncii care este şi membru al corporatiei vor fi în sprijinul alegerii sale. Supleantul fiecãrui director executiv al bãncii va fi ex officio un director supleant al corporatiei. Oricare director va inceta sa detina funcţia sa, dacã membrul de cãtre care a fost numit sau dacã toţi membrii ale cãror voturi au fost în favoarea sa vor inceta de a mai fi membri ai corporatiei.
c) Fiecare director care este director executiv numit al bãncii va avea dreptul sa-şi exercite numãrul de voturi pe care membrul prin care a fost astfel numit are dreptul sa şi le exercite în cadrul corporatiei. Fiecare director care este director executiv ales al bãncii va avea dreptul sa exercite voturile pe care membrul sau membrii corporatiei, ale cãror voturi au fost în favoarea lui la banca, au dreptul de a le exercita în cadrul corporatiei. Toate voturile la care un director are dreptul vor fi exercitate în mod unitar.
d) Directorul supleant va avea puteri depline de a acţiona în absenta directorului care l-a numit. Cînd directorul este prezent, supleantul sau poate participa la întruniri, dar nu va vota.
e) Numãrul necesar de participanţi pentru o întrunire a Consiliului directorilor va fi o majoritate a directorilor care exercita nu mai puţin de o jumãtate din dreptul de vot total.
f) Consiliul directorilor se va întruni ori de cîte ori afacerile corporatiei reclama aceasta.
g) Consiliul guvernatorilor va adopta reglementãri potrivit cãrora un membru al corporatiei, care nu are dreptul de a numi un director executiv al bãncii, poate trimite un reprezentant pentru a participa la orice întrunire a Consiliului directorilor corporatiei cînd se analizeazã o cerere facuta de acel membru sau o problema care afecteazã direct acel membru.

Secţiunea 5
Preşedintele Consiliului directorilor, preşedintele corporatiei şi personalul
a) Preşedintele bãncii va fi ex officio preşedintele Consiliului directorilor corporatiei, dar nu va avea drept de vot, cu excepţia unui vot decisiv în cazul unui balotaj. El poate participa la întrunirile Consiliului guvernatorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste întruniri.
b) Preşedintele corporatiei va fi numit de Consiliul directorilor la recomandarea preşedintelui Consiliului directorilor. Preşedintele va fi şeful personalului funcţional al corporatiei. Sub îndrumarea Consiliului directorilor şi sub supravegherea generalã a preşedintelui acestuia, el va conduce afacerile obişnuite ale corporatiei şi, sub controlul lor general, va rãspunde de organizarea, numirea şi demiterea funcţionarilor şi personalului. Preşedintele corporatiei poate participa la intilnirile Consiliului directorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste intilniri. Preşedintele corporatiei va inceta sa-şi menţinã funcţia prin decizia Consiliului directorilor în care preşedintele Consiliului directorilor este de acord.
c) Preşedintele corporatiei, functionarii şi personalul corporatiei, în exercitarea funcţiei, datoreazã intreaga rãspundere corporatiei şi nici unei alte autoritãţi. Fiecare membru al corporatiei va respecta caracterul internaţional al acestei raspunderi şi se va abţine de la orice încercare de a influenta pe oricare din ei în ceea ce priveşte exercitarea funcţiilor lor.
d) Avînd în vedere importanta deosebita de a asigura nivelurile cele mai înalte de eficienta şi de competenta profesionalã, se va acorda atenţia cuvenitã importantei recrutarii personalului corporatiei pe o baza geograficã cît se poate de larga.

Secţiunea 6
Relaţia cu banca
a) Corporatia va fi o entitate separatã şi distinctã de cea a bãncii, iar fondurile corporatiei vor fi ţinute separat de cele ale bãncii*). Prevederile acestei secţiuni nu vor impiedica corporatia de a face aranjamente cu banca în privinta facilitãţilor, personalului şi serviciilor şi aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor administrative plãtite în primul moment de una dintre organizaţii în numele celeilalte.
---------------------
*) Textul original include urmãtoarele: "Corporatia nu va da împrumut sau nu va lua împrumut de la banca".

b) Nimic din cadrul acestui acord nu va face corporatia rãspunzãtoare de acţiunile sau obligaţiile bãncii, sau banca rãspunzãtoare de acţiunile sau obligaţiile corporatiei.

Secţiunea 7
Relaţii cu alte organizaţii internaţionale
Corporatia, actionind prin intermediul bãncii, va încheia aranjamente oficiale cu Natiunile Unite şi poate încheia astfel de aranjamente cu alte organizaţii internaţionale publice care au raspunderi specializate în domenii conexe.

Secţiunea 8
Amplasarea birourilor
Biroul principal al corporatiei va fi în aceeaşi localitate cu biroul principal al bãncii. Corporatia poate stabili înfiinţarea altor birouri pe teritoriile oricãrui membru.

Secţiunea 9
Depozitari
Fiecare membru va desemna banca sa centrala ca depozitara la care corporatia poate sa-şi pãstreze drepturile în moneda unui astfel de membru sau alte active ale corporatiei sau, dacã nu are banca centrala, va desemna în acest scop alta instituţie care poate fi acceptabilã corporatiei.

Secţiunea 10
Canale ale comunicatiei
Fiecare membru va desemna o autoritate corespunzãtoare cu care corporatia sa poatã comunica în legatura cu orice problema ivita, potrivit acestui acord.

Secţiunea 11
Publicarea rapoartelor şi asigurarea informaţiilor
a) Corporatia va publica un raport anual care sa conţinã o dare de seama de bilanţ certificatã a conturilor sale, care va circula în rindul membrilor, la intervale de timp potrivit, o dare de seama în rezumat a situaţiei sale financiare şi o situaţie de venituri şi cheltuieli care sa arate rezultatele operaţiunilor sale.
b) Corporatia poate publica alte asemenea rapoarte pe care le considera oportune pentru realizarea scopurilor sale.
c) Copiile tuturor rapoartelor, darilor de seama şi publicaţiilor efectuate potrivit acestei secţiuni vor fi distribuite membrilor.

Secţiunea 12
Dividende
a) Consiliul guvernatorilor poate hotãrî periodic ce parte din veniturile şi excedentul net al corporatiei va fi repartizata ca dividende, dupã ce sînt asigurate rezervele.
b) Dividendele vor fi repartizate pro rata proporţional cu capitalul de baza deţinut de membri.
c) Dividendele vor fi plãtite în modul şi în moneda sau monedele pe care le va decide corporatia.
ART. 5
Retragerea; suspendarea calitãţii de membru; suspendarea operaţiunilor

Secţiunea 1
Retragerea membrilor
Oricare membru se poate retrage din cadrul corporatiei oricind prin transmiterea unei instiintari în scris corporatiei, la sediul sau principal. Retragerea va deveni efectivã la data la care este primitã aceasta înştiinţare.

Secţiunea 2
Suspendarea calitãţii de membru
a) Dacã un membru nu reuşeşte sa-şi îndeplineascã obligaţiile fata de corporatie, corporatia poate suspenda calitatea sa de membru prin decizia majoritãţii guvernatorilor, exercitind o majoritate a puterii de vot totale. Membrul astfel suspendat va inceta în mod automat sa fie membru la un an de la data suspendãrii sale, dacã este luatã o decizie de aceeaşi majoritate pentru repunerea în drepturi a membrului.
b) În perioada suspendãrii, membrul nu va avea dreptul de a exercita nici un drept potrivit acestui acord, cu excepţia dreptului de retragere, dar va fi supus în continuare tuturor obligaţiilor.

Secţiunea 3
Suspendarea sau încetarea calitãţii de membru al bãncii
Oricare membru cãruia i se suspenda calitatea de membru sau înceteazã de a fi membru al bãncii, în mod automat i se va suspenda şi calitatea de membru al corporatiei sau va inceta de a fi membru al corporatiei, dupã caz.

Secţiunea 4
Drepturi şi obligaţii ale guvernelor care înceteazã de a mai fi membre
a) Cînd un guvern înceteazã de a mai fi membru, acesta va rãmîne rãspunzãtor pentru toate sumele pe care le datoreazã corporatiei. Corporatia va rascumpara capitalul acestui guvern ca parte a acordului privind conturile cu acesta, potrivit prevederilor acestei secţiuni, dar guvernul nu va avea alte drepturi potrivit acestui acord, cu excepţia celor prevãzute în aceasta secţiune şi în art. VIII (c).
b) Corporatia şi guvernul pot conveni asupra rãscumpãrãrii capitalului guvernului în condiţii potrivite împrejurãrilor, fãrã referire la prevederile paragrafului c) de mai jos. Acest acord poate avea în vedere, printre altele, o reglementare finala a tuturor obligaţiilor guvernului fata de corporatie.
c) Dacã acest acord nu se va face în curs de 6 luni dupã ce guvernul înceteazã de a mai fi membru sau la o data pe care corporatia şi guvernul respectiv o pot conveni, preţul de rãscumpãrare a capitalului de baza al guvernului va fi valoarea arãtatã de documentele corporatiei la data cînd guvernul înceteazã de a mai fi membru. Rãscumpãrarea capitalului se va supune urmãtoarelor condiţii:
(i) plãţile pentru acţiunile din capitalul de baza se pot face periodic la predarea acestora de cãtre guvern, în astfel de rate, la acele date şi în acea moneda sau acele monede disponibile pe care le hotãrãşte în mod rezonabil corporatia, ţinînd seama de poziţia financiarã a corporatiei;
(ii) orice suma datoratã guvernului pentru capitalul sau de baza va fi reţinutã atita vreme cît guvernul respectiv sau oricare din agenţiile sale rãmîn obligate corporatiei privind plata oricãrei sume, iar aceasta suma poate fi compensata, în funcţie de opţiunea corporatiei, pe mãsura ce devine scadenta, cu suma datoratã de corporatie;
(iii) dacã corporatia suferã o pierdere neta din investiţiile fãcute conform cu art. III, secţiunea 1, şi pe care le deţine la data cînd guvernul înceteazã de a fi membru, iar suma acestei pierderi depãşeşte volumul rezervelor prevãzute la acea data pentru aceasta, guvernul va rambursa la cerere suma cu care preţul de rãscumpãrare a acţiunilor din capitalul de baza s-ar fi redus dacã aceasta pierdere s-ar fi luat în considerare cînd a fost determinat preţul de rãscumpãrare.
d) În nici un caz, nici o parte a capitalului de baza datoratã unui guvern potrivit acestei secţiuni nu va fi plãtitã înainte de 6 luni de la data la care guvernul înceteazã de a fi membru. Dacã în timp de 6 luni de la data la care un guvern înceteazã de a fi membru, corporatia suspenda operaţiunile potrivit secţiunii a 5-a a acestui articol, toate drepturile acestui guvern vor fi determinate prin prevederile acestei secţiuni 5 şi guvernul va fi considerat încã membru al corporatiei în baza prevederilor acestei secţiuni 5, cu excepţia faptului ca nu va avea drept de vot.

Secţiunea 5
Suspendarea operaţiunilor şi reglementarea obligaţiilor
a) Corporatia poate suspenda permanent operaţiunile sale prin votul majoritãţii guvernatorilor care îşi exercita majoritatea puterii de vot. Dupã o astfel de suspendare a operaţiunilor corporatia îşi va inceta toate activitãţile, exceptind cele legate de realizarea ordonatã, conservarea şi pãstrarea activelor sale şi reglementarea obligaţiilor sale. Pînã la reglementarea acestor obligaţii şi repartizarea activelor, corporatia va continua sa existe şi toate drepturile reciproce şi obligaţiile corporatiei şi ale membrilor sãi, potrivit acestui acord, vor continua nestirbite, dar nici un membru nu va fi suspendat sau retras şi nu se va face nici o repartizare membrilor, cu excepţia celor prevãzute în aceasta secţiune.
b) Nici o repartizare nu va fi facuta membrilor în contul subscriptiilor lor la capitalul de baza al corporatiei pînã cînd toate obligaţiile sale fata de creditori nu vor fi achitate sau asigurate şi pînã cînd consiliul guvernatorilor, prin votul majoritar al guvernatorilor care-şi exercita majoritatea din totalul puterii de vot, nu va decide sa facã aceasta repartizare.
c) Conform celor de mai sus, corporatia va repartiza activele corporatiei membrilor pro rata, proporţional cu capitalul de baza deţinut de aceştia, cu condiţia, în cazul fiecãrui membru, a reglementãrii anterioare a tuturor creanţelor neachitate ale corporatiei fata de acest membru. Repartizarea se va face la acele date, în acele monede şi în numerar sau alte active pe care corporatia le va considera corecte şi echitabile.
Cotele repartizate membrilor nu este neapãrat nevoie sa fie uniforme cu privire la tipul activelor repartizate sau la valuta în care sînt exprimate.
d) Orice membru care primeşte active repartizate de corporatie, urmare acestei secţiuni, se va bucura de aceleaşi drepturi cu privire la aceste active ca şi corporatia înainte de repartizarea lor.
ART. 6
Statut, imunitãţi şi privilegii

Secţiunea 1
Scopul articolelor
Pentru a da posibilitatea corporatiei de a-şi îndeplini funcţiile cu care este imputernicita, statutul, imunitãţile şi privilegiile stabilite în acest articol vor fi acordate corporatiei pe teritoriile fiecãrui membru.

Secţiunea 2
Statutul corporatiei
Corporatia va avea personalitate juridicã deplina şi, în special, capacitatea:
(i) de a contracta;
(ii) de a achizitiona şi dispune de proprietãţi imobiliare şi mobiliare;
(iii) de a institui proceduri legale.

Secţiunea 3
Poziţia corporatiei cu privire la procesul judiciar
Acţiunile impotriva corporatiei pot fi aduse numai în fata unui tribunal cu jurisdicţie competenta pe teritoriile unui membru unde corporatia are un sediu, are un agent numit în scopul acceptãrii citaţiei sau înştiinţãrii procesului, sau unde a emis sau garantat titluri. Totuşi, nu vor fi admise acţiuni ale membrilor sau persoanelor care acţioneazã în numele sau care capata drepturi din partea altor membri.
Proprietatea şi activele corporatiei, oriunde ar fi amplasate şi indiferent cine le deţine, vor fi imune fata de toate formele de confiscare, sechestrare sau executare silitã înainte de pronunţarea sentinţei finale impotriva corporatiei.

Secţiunea 4
Imunitatea activelor fata de confiscare
Proprietatea şi activele corporatiei, oriunde localizate şi de oricine deţinute, vor fi imune de cercetare, rechizitionare, confiscare, expropriere sau alta forma de urmãrire prin acţiune executivã sau legislativã.

Secţiunea 5
Imunitatea arhivelor
Arhivele corporatiei vor fi inviolabile.

Secţiunea 6
Neimpunerea de restrictii activelor corporatiei
În mãsura necesarã executãrii operaţiunilor prevãzute în acest acord şi în conformitate cu prevederile art. III, secţiunea 5, şi a celorlalte prevederi ale acordului, toate proprietãţile şi activele corporatiei vor fi libere de restrictii, reglementãri, controale şi moratorii de orice fel.

Secţiunea 7
Privilegiul comunicaţiilor
Comunicaţiile oficiale ale corporatiei vor beneficia din partea fiecãrui membru de acelaşi tratament pe care îl acorda comunicaţiilor oficiale cu alţi membri.

Secţiunea 8
Imunitãţile şi privilegiile funcţionarilor şi lucrãtorilor
Toţi guvernatorii, directorii, loctiitorii, functionarii şi lucrãtorii corporatiei:
(i) vor fi imuni fata de acţiuni judiciare cu privire la activitãţile îndeplinite de ei în calitãţile lor oficiale;
(ii) dacã nu au naţionalitate localã, li se vor acorda aceleaşi imunitãţi fata de restricţiile de imigrare, fata de cerinţele de înregistrare pentru strãini şi fata de obligaţiile nationale de serviciu militar şi aceleaşi facilitãţi în ceea ce priveşte restricţiile valutare asa cum sînt acordate de ţãrile membre ale corporatiei reprezentanţilor, oficialitatilor şi lucrãtorilor de acelaşi rang cu cei ai celorlalte tari membre;
(iii) li se va acorda acelaşi tratament cu privire la facilitãţi de cãlãtorie ca şi cel acordat de membrii reprezentanţilor, oficialitatilor şi lucrãtorilor de acelaşi rang cu cei ai celorlalte tari membre.

Secţiunea 9
Imunitãţi fata de impozitare
a) Corporatia, activele sale, proprietatea, venitul şi operaţiunile sale din tranzacţiile autorizate de acest acord vor fi imune de orice impozitare şi orice taxe vamale. Corporatia va fi, de asemenea, imuna fata de obligaţia de a colecta sau plati orice impozit sau taxa.
b) Nu se va impune nici un impozit asupra sau cu privire la salarii şi stimulente plãtite de corporatie directorilor, loctiitorilor, oficialitatilor sau lucrãtorilor corporatiei care nu sînt cetãţeni, subiecti locali sau nu au naţionalitate localã.
c) Nu se percepe nici un impozit asupra obligaţiunilor sau titlurilor emise de corporatie (inclusiv dividende sau dobinzi) de oricine ar fi deţinute:
(i) care face discriminãri impotriva acestor obligaţiuni sau titluri numai pentru ca sînt emise de corporatie; sau
(ii) dacã asigura baza jurisdicţionalã pentru aceasta impozitare este locul sau moneda în care sînt emise, devenite plãtibile sau plãtite, sau locul oricãrei afaceri sau oricãrui sediu menţinute de corporatie.
d) Nu se percepe nici un fel de impozit asupra oricãrei obligaţiuni sau titlu garantat de cãtre corporatie (inclusiv dividendele sau dobinzile), indiferent de deţinãtorul acestora:
(i) care face discriminãri fata de asemenea obligaţie sau titlu numai pentru ca este garantat de corporatie; sau
(ii) dacã baza jurisdicţionalã pentru aceasta impozitare este localizarea sediului sau locul afacerilor corporatiei.

Secţiunea 10
Aplicarea articolului
Fiecare membru va lua mãsurile necesare, în propriul sau teritoriu, cu scopul de a pune în aplicare efectiv în legislaţia proprie principiile stabilite de acest acord şi va informa corporatia asupra acţiunilor detaliate pe care le-a întreprins.

Secţiunea 11
Renunţare
Corporatia poate renunţa la privilegiile şi imunitãţile conferite, potrivit acestui articol, în mãsura în care şi în condiţiile pe care le hotãrãşte.
ART. 7
Amendamente
a) Acest acord poate fi amendat prin votul a trei cincimi din guvernatorii care exercita patru cincimi din totalul voturilor.
b) Prin excepţie de la paragraful a) de mai sus, votul afirmativ al tuturor guvernatorilor este necesar în cazul unui amendament care modifica:
(i) dreptul de a se retrage din corporatie potrivit art. V, secţiunea 1;
(ii) dreptul de preemptiune asigurat prin art. II, secţiunea 2 d);
(iii) limitarea obligaţiei prevãzute în art. II, secţiunea 4.
c) Orice propunere de amendament privind acest acord, fie ca emana din partea unui membru, guvernator sau Consiliului directorilor, va fi comunicatã preşedintelui Consiliului guvernatorilor care va supune propunerea Consiliului guvernatorilor. Dacã amendamentul a fost corespunzãtor adoptat, corporatia va certifica aceasta prin comunicare oficialã adresatã tuturor membrilor. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toţi membrii la trei luni dupã data comunicãrii oficiale, dacã Consiliul guvernatorilor nu va specifica o perioada mai scurta.
ART. 8
Interpretare şi arbitraj
a) Orice problema de interpretare a prevederilor acestui acord care se iveşte între un membru şi corporatie sau între membrii corporatiei va fi supusã pentru decizie Consiliului directorilor. Dacã problema influenţeazã în special un membru al corporatiei care nu are dreptul de a numi un director executiv al bãncii, acesta va avea dreptul de reprezentare în concordanta cu art. IV, secţiunea 4 g).
b) În cazul în care Consiliul directorilor a dat o decizie potrivit paragrafului a) de mai sus, orice membru poate cere ca problema sa fie prezentatã Consiliului guvernatorilor, a cãrui decizie va fi finala. Pînã la obţinerea deciziei Consiliului guvernatorilor, corporatia poate acţiona dupã cum considera necesar, pe baza deciziei Consiliului directorilor.
c) De cîte ori se iveşte un dezacord între corporatie şi o ţara care a încetat de a mai fi membra sau între corporatie şi un membru pe durata suspendãrii permanente a corporatiei, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de corporatie, altul de ţara implicata şi unul care, dacã partenerii nu convin altfel, va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sau alta asemenea autoritate care poate fi stabilitã prin reglementarea adoptatã de corporatie. Arbitrul va avea putere deplina de a soluţiona toate problemele de procedura, în orice situaţie de dezacord între pãrţi cu privire acestea.
ART. 9
Prevederi finale

Secţiunea 1
Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare dupã ce a fost semnat din partea a nu mai puţin de 30 guverne ale cãror subscriptii insumeaza nu mai puţin de 75% din totalul subscriptiilor stabilite în lista "A" şi dupã ce instrumentele arãtate în secţiunea 2 a) a acestui articol au fost depuse din partea lor, dar în nici un caz acest acord nu va intra în vigoare înainte de 1 octombrie 1955.

Secţiunea 2
Semnatura
a) Fiecare guvern din partea cãruia este semnat acest acord va depune la banca instrumentele stabilite prin care a acceptat acest acord fãrã rezerve, potrivit legislaţiei sale şi a luat toate mãsurile necesare pentru a-i da posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile potrivit acordului.
b) Fiecare guvern va deveni membru al corporatiei de la data depunerii din partea sa a instrumentelor cuprinse în paragraful a) de mai sus, dar nici un guvern nu va deveni membru înainte ca acest statut sa între în vigoare potrivit secţiunii 1 a acestui articol.
c) Acest acord va rãmîne deschis semnãrii pînã la 31 decembrie 1956, la sediul principal al bãncii, din partea guvernelor ţãrilor care sînt prezentate în lista "A".
d) Dupã ce acest acord va intra în vigoare, el va fi deschis pentru semnare din partea guvernului oricãrei tari a carei calitate de membru a fost aprobatã urmare art. II, secţiunea 1 b).

Secţiunea 3
Inaugurarea corporatiei
a) Îndatã ce acest acord intra în vigoare, potrivit secţiunii 1 a acestui articol, preşedintele Consiliului directorilor va convoca o şedinţa a Consiliului directorilor.
b) Corporatia va începe operaţiunile de la data cînd este ţinuta aceasta şedinţa.
c) Pînã la prima şedinţa a Consiliului guvernatorilor, Consiliul directorilor poate exercita toate puterile Consiliului guvernatorilor, cu excepţia celor rezervate Consiliului guvernatorilor potrivit acestui acord.
Încheiat la Washington, într-un singur exemplar care va rãmîne depus în arhivele Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care a indicat prin semnatura sa acordul de a acţiona ca depozitar al acestui acord şi de a notifica tuturor guvernelor ale cãror nume sînt prezentate în lista "A" la data cînd acest acord va intra în vigoare potrivit art. IX, secţiunea 1 din acesta.

LISTA "A"
Subscrieri la capitalul de baza al Corporatiei Financiare Internaţionale (C.F.I.)
------------------------------------------------------------------------------
Numãrul Suma în
Ţara acţiunilor dolari S.U.A.
------------------------------------------------------------------------------
Australia 2.215 2.215.000
Austria 554 554.000
Belgia 2.492 2.492.000
Bolivia 78 78.000
Brazilia 1.163 1.163.000
Birmania 166 166.000
Canada 3.600 3.600.000
Ceylon 166 166.000
Chile 388 388.000
China 6.646 6.646.000
Columbia 388 388.000
Costa Rica 22 22.000
Cuba 388 388.000
Danemarca 753 753.000
Republica Dominicana 22 22.000
Ecuador 35 35.000
Egipt 590 590.000
El Salvador 11 11.000
Etiopia 33 33.000
Finlanda 421 421.000
Franta 5.815 5.815.000
R.F.G 3.655 3.655.000
Grecia 277 277.000
Guatemala 22 22.000
Haiti 22 22.000
Honduras 11 11.000
Islanda 11 11.000
India 4.431 4.431.000
Indonezia 1.218 1.218.000
Iran 372 372.000
Irak 67 67.000
Israel 50 50.000
Italia 1.994 1.994.000
Japonia 2.769 2.769.000
Iordania 33 33.000
Liban 50 50.000
Luxemburg 111 111.000
Mexic 720 720.000
Olanda 3.046 3.046.000
Nicaragua 9 9.000
Norvegia 554 554.000
Pakistan 1.108 1.108.000
Panama 2 2.000
Paraguay 16 16.000
Peru 194 194.000
Filipine 166 166.000
Suedia 1.108 1.108.000
Siria 72 72.000
Thailanda 139 139.000
Turcia 476 476.000
Uniunea Sud Africana 1.108 1.108.000
Marea Britanie 14.400 14.400.000
S.U.A. 35.168 35.168.000
Uruguay 116 116.000
Venezuela 116 116.000
Iugoslavia 443 443.000
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 100.000 100.000.000
------------------------------------------------------------------------------


CORPORATIA FINANCIARĂ INTERNATIONALA

REZOLUŢIA Nr. 165
a Consiliului guvernatorilor (adoptatã pe 4 septembrie 1990) privind aderarea României la C.F.I.

Avînd în vedere ca Guvernul României a depus cerere pentru admiterea României ca membra la C.F.I. conform secţiunii 1 (b) din art. II din Statutul C.F.I. şi ca urmare a secţiunii 17 a legilor adiţionale ale corporatiei, Consiliul directorilor, dupã consultarea cu reprezentanţii Guvernului României, a fãcut recomandãri Consiliului guvernatorilor cu privire la cererea României,
prin prezenta, Consiliul guvernatorilor decide ca termenii şi condiţiile în care România va fi admisã ca membra a corporatiei sînt urmãtoarele:

1. Definiţiile
(asa cum sînt utilizate de aceasta rezoluţie):
a) corporatie înseamnã Corporatia Financiarã Internationala;
b) articole înseamnã Statutul corporatiei;
c) dolari sau "$" înseamnã moneda S.U.A.;
d) subscripţie înseamnã partea din capitalul corporatiei subscrisã de cãtre membru;
e) membru înseamnã membru al corporatiei.
2. Subscripţie
Acceptind sa devinã membra a corporatiei, România va subscrie 1504 acţiuni la capitalul corporatiei la o valoare unitarã de 1.000 dolari.
3. Plata subscripţiei
Înainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, România va plati integral 1.504.000 dolari corporatiei drept capital subscris.
4. Informaţii
Înainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, România va furniza corporatiei informaţii pe care le necesita aderarea sa la corporatie.
5. Data efectivã la care România devine membra a C.F.I.
România va deveni membra a corporatiei cu o subscripţie asa cum s-a stabilit în paragraful 2 al acestei rezoluţii, la data la care va fi îndeplinit urmãtoarele condiţii:
a) efectuarea plãţii asa cum se arata în paragraful 3 al acestei rezoluţii;
b) furnizarea informaţiilor care ar putea fi cerute de corporatie conform prevederilor din paragraful 4 al acestei rezoluţii;
c) depunerea la B.I.R.D. a unui instrument care sa ateste ca a acceptat fãrã rezerve, conform legilor sale, statutul, precum şi toate termenele şi condiţiile din aceasta rezoluţie şi ca s-au întreprins toţi pasii necesari pentru a-i permite sa-şi îndeplineascã toate obligaţiile care-i revin conform statutului şi acestei rezoluţii; şi
d) semnarea statutului original deţinut de B.I.R.D.
6. Limitarea perioadei de îndeplinire a cerinţelor pentru a deveni membru
România va putea îndeplini cerinţele pentru a deveni membru al corporatiei ca urmare a acestei rezoluţii pînã la 28 decembrie 1990 sau pînã la o data finala pe care o poate hotãrî Consiliul directorilor.
----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Valeriu P
30 Martie 2019
Orice informare este necesara, permanent.
Augusta Hedlinger
26 August 2020
ACEASTA LEGE ESTE O BLASFEMIE LA ADRESA ROMANIEI SI A POPORULUI ROMAN. ACEASTA BLASFEMIE TREBUIE ABROGATA! TRADATORII TREBUIE JUDECATI SI CONDAMNATI LA MOARTE PRIN IMPUSCARE IN FATA UNUI PLUTON DE EXECUTIE. ASA CUM L-AU UCIS PE COMUNISTUL CEAUSESCU. EL NU A FOST TRADATOR DE TARA, DAR CEI CARE AU SEMNAT ACEASTA LEGE SUNT TRADATORI DE NEAM SI DE TARA! NU VOR SCAPA DE JUDECATA ADEVARULUI SUPREM!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016