Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009  pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 28 iulie 2009
LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009
pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 28 iulie 2009


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008.


Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ


Bucureşti, 10 iulie 2009.
Nr. 279.ACORD DE SECURITATE
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate

Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei, denumite în continuare pãrţi,
în scopul protecţiei Informaţiilor clasificate schimbate direct sau prin intermediul persoanelor juridice care gestioneazã informaţii clasificate ale statului celeilalte pãrţi şi în cadrul activitãţilor care ţin de competenţa pãrţilor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Dispoziţii generale
1. Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în cadrul procesului de cooperare dintre pãrţi.
2. Decizia de transmitere sau de schimb de informaţii clasificate va fi adoptatã în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor.
3. Prezentul acord acoperã orice tip de activitate şi face parte integrantã din orice contract sau acord ce implicã informaţii clasificate, care se încheie între pãrţi sau persoane juridice din statele pãrţilor.
4. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor douã pãrţi ce derivã din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securitãţii şi integritãţii teritoriale ale altor state.
ART. 2
Definiţii
În scopul prezentului acord:
a) informaţie clasificatã - orice informaţie, document sau material, indiferent de forma lor fizicã, cãrora li s-a atribuit o clasificare de securitate în conformitate cu legislaţia naţionalã respectivã şi care vor fi protejate corespunzãtor;
b) document clasificat - orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de forma sau caracteristica fizicã, incluzând, dar fãrã a se limita la, materiale scrise ori tipãrite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hãrţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de printare sau reproduceri efectuate prin orice mijloace ori metode, înregistrãri audio, vocale, magnetice, electronice, optice sau video sub orice formã, cât şi echipamente portabile de procesare automatã a datelor cu medii fixe de stocare şi medii de stocare detaşabile;
c) material clasificat - orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armã etc., realizate mecanic ori manual, fabricate sau aflate în curs de fabricaţie, cãrora li s-a atribuit o clasificare de securitate;
d) clasificare de securitate - atribuirea unei clase sau a unui nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor;
e) contract clasificat - un acord între doi sau mai mulţi contractori, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile acestora şi care conţine sau implicã informaţii clasificate;
f) contractor sau subcontractor - o persoanã fizicã sau persoanã juridicã având capacitatea legalã de a încheia contracte clasificate;
g) incident de securitate - o acţiune sau omisiune contrarã legislaţiilor naţionale ale pãrţilor, care are ca rezultat compromiterea efectivã sau posibilã a informaţiilor clasificate;
h) compromiterea informaţiilor clasificate - o situaţie în care din cauza unui incident de securitate sau a unei activitãţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori atunci când serviciile sau resursele conexe şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, divulgarea parţialã sau totalã, modificarea şi distrugerea neautorizatã sau refuzul serviciului;
i) anexã de securitate - un document emis de cãtre autoritatea competentã ca parte a oricãrui contract clasificat sau subcontract clasificat, ce identificã cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesitã protecţie de securitate;
j) lista clasificãrilor de securitate - o listã a informaţiilor, materialelor şi activitãţilor clasificate aferente unui contract clasificat şi clasificãrile de securitate ale acestora, inclusã în anexa de securitate;
k) certificat de securitate a personalului - un document care atestã faptul cã, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, deţinãtorul acestuia poate avea acces la informaţii clasificate de o anumitã clasificare de securitate, conform principiului necesitãţii de a cunoaşte, emis în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor;
l) certificat de securitate industrialã/autorizaţie de securitate industrialã - un document care atestã faptul cã o persoanã juridicã este autorizatã sã desfãşoare activitãţi industriale ce necesitã acces la informaţii clasificate, emis în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor;
m) necesitatea de a cunoaşte - principiul conform cãruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat, în mod individual, numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie sã lucreze cu astfel de informaţii sau sã aibã acces la ele;
n) autoritate competentã de securitate - instituţie învestitã cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile pãrţilor, asigurã implementarea unitarã a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate. Aceste autoritãţi sunt menţionate în art. 7 al prezentului acord;
o) autoritate desemnatã de securitate - instituţia care, în conformitate cu legislaţia naţionalã a fiecãrei pãrţi, este autorizatã sã stabileascã, pentru domeniul sãu de activitate şi responsabilitate, structuri şi mãsuri proprii referitoare la coordonarea şi controlul activitãţii privind protecţia informaţiilor clasificate. Autoritatea desemnatã de securitate este coordonatã, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, de autoritatea competentã de securitate;
p) terţ - orice stat, persoanã, instituţie, organizaţie naţionalã sau internaţionalã, persoanã juridicã de drept public sau privat care nu este parte la prezentul acord.
ART. 3
Protecţia informaţiilor clasificate
1. În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pãrţile vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru protecţia informaţiilor clasificate transmise, primite, produse ori elaborate ca rezultat al oricãrui acord sau oricãrei relaţii între pãrţi ori între persoanele juridice ale statelor pãrţilor. Pãrţile vor asigura pentru informaţiile clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru propriile informaţii clasificate echivalente, conform prevederilor art. 4 al prezentului acord.
2. Partea primitoare nu va scãdea clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fãrã acordul prealabil scris al autoritãţii competente de securitate a pãrţii emitente. Autoritatea competentã de securitate a pãrţii emitente va informa autoritatea competentã de securitate a pãrţii primitoare asupra oricãror modificãri survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate.
3. Multiplicarea sau modificarea informaţiilor clasificate primite se poate realiza numai dacã partea emitentã nu prevede în mod expres altfel. Exemplarele multiplicate ale informaţiilor clasificate vor primi marcaje de clasificare de securitate echivalente cu clasificarea de securitate a originalului şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile originale. Numãrul exemplarelor se va limita la numãrul necesar scopurilor oficiale. Informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ/STRENGT HEMMELIG/TOP SECRET vor fi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al pãrţii emitente.
4. Informaţiile şi materialele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la cererea pãrţii emitente, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor, astfel încât reconstituirea parţialã sau totalã a informaţiilor clasificate sã nu fie posibilã. Dacã partea emitentã nu este de acord cu distrugerea unor informaţii clasificate, materialul sau documentul clasificat îi va fi returnat. Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ/STRENGT HEMMELIG/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci returnate pãrţii emitente. În caz de pericol iminent, informaţiile clasificate vor fi distruse fãrã autorizare prealabilã. Autoritatea competentã de securitate a pãrţii emitente va fi imediat informatã asupra acestui fapt.
5. Partea primitoare va informa partea emitentã asupra distrugerii informaţiilor clasificate.
6. Accesul la informaţii clasificate şi/sau în locaţii şi incinte unde se desfãşoarã activitãţi ce implicã informaţii clasificate sau unde sunt depozitate informaţii clasificate va fi permis, cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte, numai persoanelor care deţin certificat de securitate a personalului corespunzãtor clasificãrii de securitate a informaţiilor pentru care se solicitã accesul.
7. Fiecare parte va urmãri respectarea legislaţiilor naţionale de cãtre persoanele juridice care deţin, elaboreazã, produc şi/sau utilizeazã informaţii clasificate ale statului celeilalte pãrţi, inclusiv prin vizite de inspecţie.
8. Înainte ca un reprezentant al unei pãrţi sã furnizeze informaţii clasificate unui reprezentant al celeilalte pãrţi, partea primitoare va informa partea emitentã cã reprezentantul sãu deţine certificat de securitate a personalului corespunzãtor celei mai înalte clasificãri de securitate a informaţiilor la care acesta urmeazã sã aibã acces şi cã informaţiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.
ART. 4
Clasificãrile de securitate
1. Clasificãrile de securitate aplicabile informaţiilor schimbate în baza prezentului acord vor fi:
a) pentru România: SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED), SECRET (CONFIDENTIAL), STRICT SECRET (SECRET) şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ (TOP SECRET);
b) Pentru Regatul Norvegiei: BEGRENSET (RESTRICTED), KONFIDENSIELT (CONFIDENTIAL), HEMMELIG (SECRET) şi STRENGT HEMMELIG (TOP SECRET).
2. Pãrţile au stabilit urmãtoarele echivalenţe ale clasificãrilor de securitate naţionale:


┌─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ România │ Regatul Norvegiei │ Echivalentul │
│ │ │ în limba englezã │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│STRICT SECRET │ STRENGT HEMMELIG │ TOP SECRET │
│DE IMPORTANŢÃ │ │ │
│DEOSEBITÃ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│STRICT SECRET │ HEMMELIG │ SECRET │
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│SECRET │ KONFIDENSIELT │ CONFIDENTIAL │
│ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│SECRET │ │ │
│DE SERVICIU │ BEGRENSET │ RESTRICTED │
└─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘ART. 5
Certificatele de securitate a personalului
1. Fiecare parte va garanta cã orice persoanã care, prin natura serviciului sau a funcţiei, necesitã acces la informaţii clasificate ale celeilalte pãrţi deţine certificat de securitate a personalului valabil şi corespunzãtor clasificãrii de securitate, emis de autoritatea competentã de securitate sau de alte autoritãţi corespunzãtor desemnate în conformitate cu legislaţia naţionalã respectivã.
2. Certificatul de securitate a personalului va fi emis dupã efectuarea verificãrii de securitate în conformitate cu legislaţia naţionalã a fiecãrei pãrţi şi va corespunde nivelului necesar pentru acces la informaţii clasificate naţionale cu clasificare de securitate echivalentã.
3. La cerere, autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate ale statelor pãrţilor îşi pot acorda reciproc asistenţã în efectuarea verificãrii de securitate pentru emiterea certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrialã/autorizaţiilor de securitate industrialã, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.
4. Pãrţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrialã/autorizaţiile de securitate industrialã emise conform legislaţiilor naţionale, în ceea ce priveşte accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.
ART. 6
Transmiterea informaţiilor clasificate
1. Transmiterea informaţiilor clasificate cãtre terţi se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al autoritãţii competente de securitate a pãrţii emitente, care poate impune restricţii suplimentare în ceea ce priveşte transmiterea.
2. Fiecare parte va lua mãsuri ca informaţiile clasificate primite de la cealaltã parte sã fie utilizate numai în scopul pentru care au fost transmise.
3. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre pãrţi în scopul obţinerii de informaţii clasificate pe care cealaltã parte le-a primit de la un terţ.
ART. 7
Autoritãţile competente de securitate
1. Autoritãţile competente de securitate responsabile, la nivel naţional, de implementarea şi de controlul mãsurilor întreprinse pentru implementarea prezentului acord sunt:


┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ În România │ În Regatul Norvegiei │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Guvernul României │ Nasjonal │
│Oficiul Registrului Naţional │ sikkerhetsmyndighet │
│al Informaţiilor Secrete │ Postboks 14 │
│de Stat Bucureşti - │ 1306 Bf2ærum postterminal│
│str. Mureş nr. 4, sectorul 1 │ NORWAY │
│ROMÂNIA │ │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────┘2. În vederea aplicãrii aceloraşi standarde de securitate, fiecare autoritate competentã de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autoritãţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea şi procedurile ei de securitate. În acest sens, autoritãţile competente de securitate pot conveni asupra efectuãrii de vizite reciproce de cãtre funcţionari autorizaţi, în ambele ţãri.
ART. 8
Vizitele
1. Vizitele ce implicã acces la informaţii clasificate sau în incinte unde sunt emise, gestionate ori depozitate informaţii clasificate sau în care se desfãşoarã activitãţi ce implicã informaţii clasificate vor fi permise de cãtre o parte vizitatorilor din statul celeilalte pãrţi dacã s-a obţinut permisiunea prealabilã scrisã din partea autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a pãrţii primitoare. O astfel de permisiune se va acorda numai persoanelor care deţin certificate de securitate a personalului corespunzãtoare, în conformitate cu principiul necesitãţii de a cunoaşte.
2. Vizitele vor fi anunţate, de regulã, cu douãzeci (20) de zile lucrãtoare înainte.
3. În cazuri urgente, cererea de vizitã poate fi transmisã mai devreme, dar nu cu mai puţin de cinci (5) zile lucrãtoare înainte.
4. Cererea de vizitã va cuprinde:
a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, cetãţenia, angajatorul, seria paşaportului sau a altor documente de identitate ale vizitatorului;
b) confirmarea certificatului de securitate a personalului în concordanţã cu scopul vizitei;
c) menţionarea detaliatã a scopului vizitei sau vizitelor;
d) data şi durata preconizate pentru efectuarea vizitei sau vizitelor solicitate;
e) persoana de contact de la locaţiile ce urmeazã a fi vizitate, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru a se stabili oportunitatea vizitei sau vizitelor.
5. Valabilitatea autorizaţiilor de vizitã nu va depãşi douãsprezece (12) luni.
6. Fiecare parte va asigura protecţia datelor personale ale vizitatorilor conform legislaţiei sale naţionale.
ART. 9
Securitatea industrialã
1. În cazul în care o parte sau o persoanã juridicã din statul sãu intenţioneazã sã încredinţeze un contract clasificat ce urmeazã a se derula pe teritoriul statului celeilalte pãrţi, partea din statul în care se deruleazã contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia naţionalã proprie.
2. Anterior transmiterii cãtre contractori sau subcontractori ori potenţiali contractori sau subcontractori a oricãror informaţii clasificate primite de la cealaltã parte, partea primitoare, prin intermediul autoritãţii competente de securitate:
a) va emite certificat de securitate industrialã/autorizaţie de securitate industrialã de nivel corespunzãtor pentru contractori sau subcontractori ori potenţiali contractori sau subcontractori, cu condiţia ca aceştia sã îndeplineascã cerinţele necesare eliberãrii acestuia/acesteia;
b) va confirma cã toate persoanele ale cãror îndatoriri presupun acces la informaţii clasificate deţin certificate de securitate a personalului de nivel corespunzãtor.
3. Pãrţile vor lua mãsuri ca fiecare contract clasificat sã cuprindã o anexã de securitate corespunzãtoare care sã conţinã o listã a clasificãrilor de securitate.
4. Procedurile mai detaliate referitoare la activitãţile industriale care implicã informaţii clasificate pot fi elaborate şi convenite între autoritãţile competente de securitate ale statelor pãrţilor.
5. Pãrţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrialã - inclusiv patentele - şi a oricãror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.
ART. 10
Transmiterea informaţiilor clasificate
1. Informaţiile clasificate vor fi transmise, de regulã, prin curier diplomatic sau militar. Partea primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.
2. În cazul transmiterii unui volum mare de informaţii clasificate, autoritãţile competente de securitate vor conveni reciproc şi vor aproba mijloacele de transport, ruta şi mãsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.
3. Se pot utiliza şi alte mijloace autorizate de transmitere sau schimb de informaţii clasificate, dacã sunt convenite de cãtre autoritãţile competente de securitate.
4. Schimbul de informaţii clasificate prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii se va efectua conform procedurilor de securitate stabilite prin aranjamente reciproce convenite de cãtre ambele autoritãţi competente de securitate.
ART. 11
Incidentele de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate
1. În cazul producerii unui incident de securitate care duce la compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate, autoritatea competentã de securitate din statul pe teritoriul cãruia s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentã de securitate a celeilalte pãrţi, va asigura investigaţia de securitate adecvatã a acestei situaţii şi va lua mãsurile necesare de limitare a consecinţelor, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã. Dacã va fi necesar, autoritãţile competente de securitate vor coopera la investigaţie.
2. În cazul în care compromiterea se produce pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentã de securitate din statul pãrţii care a transmis informaţiile va acţiona conform paragrafului 1.
3. Dupã încheierea investigaţiilor, autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate din statul pe teritoriul cãruia a avut loc compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate va comunica imediat, în scris, autoritãţii competente de securitate din statul celeilalte pãrţi rezultatele şi concluziile investigaţiei.
ART. 12
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultãri între pãrţi şi nu va fi deferit unui tribunal naţional sau internaţional ori unui terţ.
ART. 13
Cheltuieli
Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii legate de implementarea prezentului acord.
ART. 14
Asistenţa reciprocã
1. Pãrţile se pot consulta reciproc cu privire la implementarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord.
2. Dacã este nevoie, autoritãţile competente de securitate din statele pãrţilor se vor consulta reciproc în legãturã cu aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord şi pot conveni asupra încheierii unor protocoale de securitate speciale, adiţionale la prezentul acord, de la caz la caz.
ART. 15
Raporturi cu acorduri existente
1. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, informaţiile clasificate schimbate în baza <>Acordului bilateral de securitate dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Norvegiei, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2000 şi la Oslo la 15 ianuarie 2001, vor fi protejate conform prevederilor prezentului acord.
2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica şi pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate în baza altor aranjamente, încheiate anterior între pãrţi.
3. La data intrãrii în vigoare a prezentului acord, <>Acordul bilateral de securitate dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Norvegiei, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2000 şi la Oslo la 15 ianuarie 2001, îşi va înceta valabilitatea.
ART. 16
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord este încheiat pe perioadã nedeterminatã şi urmeazã a fi supus aprobãrii în conformitate cu procedurile naţionale ale statului fiecãrei pãrţi.
2. Prezentul acord intrã în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data ultimei notificãri, pe cãi diplomatice, privind îndeplinirea de cãtre pãrţi a procedurilor lor interne necesare intrãrii în vigoare a acestuia.
3. Fiecare parte are dreptul sã denunţe oricând prezentul acord. În acest caz, valabilitatea prezentului acord expirã dupã 6 (şase) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost transmisã pe cãi diplomatice celeilalte pãrţi. Chiar şi în situaţia denunţãrii prezentului acord, toate informaţiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua sã fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.
4. Prezentul acord poate fi amendat prin consimţãmântul reciproc al pãrţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.
5. Fiecare parte va notifica cu promptitudine celeilalte pãrţi orice modificãri survenite în legislaţia sa naţionalã care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate în conformitate cu prezentul acord. Într-o asemenea situaţie, pãrţile se vor consulta în legãturã cu oportunitatea unor modificãri ale prezentului acord. Între timp, informaţiile clasificate vor continua sã fie protejate aşa cum s-a stabilit în prezentul acord, dacã partea emitentã nu solicitã altfel, în scris.

Semnat la Bucureşti la 29 mai 2008, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, norvegianã şi englezã, toate textele fiind egal valabile. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba englezã.

Pentru Guvernul României,
Marius Petrescu,
secretar de stat,
directorul general al
Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Ø?ystein Hovdkinn,
ambasadorul Regatului Norvegiei
___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016