Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009  pentru aprobarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009
LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009
pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezãmintelor culturale de drept public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
Se aprobã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezãmintelor culturale de drept public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Titlul ordonanţei de urgenţã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ privind managementul instituţiilor publice de culturã"
2. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta ordonanţã de urgenţã are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de culturã care organizeazã şi desfãşoarã activitãţi cultural-artistice sau oferã servicii culturale."
3. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea cãruia funcţioneazã instituţia publicã de culturã;
b) manager - persoana fizicã sau juridicã ce a câştigat concursul de proiecte de management organizat de cãtre autoritate şi a încheiat un contract de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã;
c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activitãţii unei instituţii publice de culturã de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã;
d) caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de cãtre autoritate, pe care managerul trebuie sã le îndeplineascã, prin intermediul instituţiei publice de culturã, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunitãţii, într-o perioadã determinatã de timp;
e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertã, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de cãtre autoritate prin caietul de obiective;
f) contract de management - contractul dintre autoritate şi manager, stabilit în urma negocierii, încheiat pe duratã determinatã, prin care se încredinţeazã managementul instituţiei publice de culturã, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã;
g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizeazã setul de cerinţe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevãzute în contractul de management;
h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activitãţi specifice fiecãrei categorii de instituţii publice de culturã, realizat într-o perioadã de timp determinatã, care nu depãşeşte, de regulã, durata unui exerciţiu bugetar;
i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un numãr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de cãtre autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupã caz."
4. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Managementul instituţiilor publice de culturã poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenie românã sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplinã de exerciţiu;
c) întruneşte condiţiile de studii, de pregãtire culturalã şi de experienţã managerialã, precum şi alte condiţii solicitate de autoritate;
d) nu deţine o funcţie de conducere la o altã instituţie din România.
(2) Managementul instituţiilor publice de culturã poate fi asigurat de o persoanã juridicã de drept privat care a câştigat concursul de proiecte de management şi îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) este înregistratã în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfãşurarea de activitãţi cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale;
c) poate desemna un reprezentant legal care sã corespundã condiţiilor prevãzute la alin. (1)."
5. La articolul 4, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) În vederea încredinţãrii managementului instituţiilor publice de culturã, autoritatea organizeazã concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã."
6. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Regulamentul-cadru de organizare şi desfãşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzãtor specificului fiecãrei categorii de instituţii publice de culturã, sunt elaborate de cãtre Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, dupã consultarea structurilor asociative ale autoritãţilor locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
7. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Pregãtirea concursului de proiecte de management de cãtre autoritate constã în:
a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfãşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevãzute la art. 5;
b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.
(2) În urma evaluãrii mapelor de concurs ale fiecãrui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt:
a) analiza proiectului de management;
b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu."
8. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) În vederea organizãrii concursului de proiecte de management, caietul de obiective se întocmeşte de cãtre autoritate, respectând modelul-cadru, şi se aprobã prin ordin al ministrului sau, dupã caz, prin hotãrâre a autoritãţii."
9. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare şi desfãşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfãşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publicã de cãtre autoritate, prin mijloacele de informare în masã, pe pagina de internet a instituţiei publice de culturã şi a autoritãţii, dupã caz, precum şi prin afişare la sediul autoritãţii şi al instituţiei pentru care se organizeazã concursul."
10. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Autoritatea stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a mapelor de concurs, precum şi datele privind desfãşurarea etapelor de concurs, astfel încât sã asigure:
a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;
b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de cãtre membrii comisiei de concurs."
11. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - În vederea participãrii la concurs, candidaţii depun la sediul autoritãţii proiectele de management, în scris şi, dupã caz, în format electronic, precum şi mapele de concurs, cuprinzând - conform regulamentului-cadru - documentele solicitate în anunţul public."
12. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 2-a
Caietul de obiective şi proiectul de management"
13. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Caietul de obiective se întocmeşte de cãtre autoritate pe baza modelului-cadru, prevãzut la art. 5, ţinând cont de urmãtoarele criterii:
a) obiectivele şi misiunea instituţiei publice de culturã;
b) evoluţiile economice şi socioculturale ale comunitãţii în care instituţia publicã de culturã îşi desfãşoarã activitatea;
c) dezvoltarea specificã a instituţiei publice de culturã.
(2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, dupã cum urmeazã:
a) date despre activitatea, bugetul şi specificul instituţiei publice de culturã;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;
c) sarcini şi obiective pentru management;
d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani;
e) structura obligatorie a proiectului de management."
14. La articolul 12, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicitã candidaţilor:
a) analiza socioculturalã a mediului în care îşi desfãşoarã activitatea instituţia publicã de culturã şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activitãţii instituţiei publice de culturã şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunãtãţirea acesteia;
c) analiza organizãrii instituţiei publice de culturã şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, dupã caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de culturã;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de culturã, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de culturã, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de cãtre autoritate."
15. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Proiectele de management sunt elaborate de cãtre candidaţi fãrã a fi personalizate, fãrã a avea semnãturi şi fãrã a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie."
16. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborãrii proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.
(2) În termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publicã de culturã pentru care se organizeazã concursul este obligatã sã furnizeze informaţiile solicitate."
17. La articolul 16, alineatele (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Comisia de concurs este alcãtuitã din specialişti în domeniu, desemnaţi de autoritatea competentã în funcţie de tipul instituţiei publice de culturã pentru care se organizeazã concursul de proiecte de management, precum şi din reprezentanţi ai autoritãţii.
...............................................................................................
(4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialişti desemnaţi, persoane care au un contract individual de muncã încheiat cu autoritatea ori cu instituţia publicã de culturã pentru care se organizeazã concursul de proiecte de management."
18. La articolul 16, alineatul (6) se abrogã.
19. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autoritãţii.
(2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi, de a asigura condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfãşurarea concursului, precum şi de a comunica rezultatele.
(3) Secretariatul comisiei eliminã din concurs mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţã pe candidaţii în cauzã."
20. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii principale:
a) eliminã din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;
b) analizeazã proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru etapele concursului prevãzute la art. 6 alin. (2);
c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecãrei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfãşurare a concursului."
21. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Concursul de proiecte de management se desfãşoarã în etapele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Nota obţinutã în etapa prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum şi prin afişare la sediul autoritãţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei publice de culturã, dupã caz.
(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale cãror proiecte de management au obţinut în prima etapã a concursului note mai mari de 7.
(4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapã.
(5) Este declarat câştigãtor candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta sã fie de minimum 7.
(6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigãtor candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management.
(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9.
(8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum şi la cunoştinţa publicã, prin afişare la sediul autoritãţii, la sediul instituţiei publice de culturã şi pe pagina de internet a autoritãţii, dupã caz."
22. La articolul 20, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depãşi 5 zile lucrãtoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului."
23. La articolul 21, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) În vederea soluţionãrii contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autoritãţii se înfiinţeazã comisii de soluţionare a contestaţiilor."
24. Articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) În termen de 30 de zile lucrãtoare de la data aducerii la cunoştinţa publicã a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câştigãtorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.
(2) În cazul în care câştigãtorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţã în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are dreptul sã negocieze cu urmãtorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta sã îndeplineascã prevederile art. 19."
25. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Contractul de management se încheie pe o duratã determinatã, egalã cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management."
26. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare şi tehnice prevãzute în caietul de obiective şi clauzele convenite de pãrţile contractante în urma negocierii prevãzute la art. 22.
.............................................................................................
(3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de culturã, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
27. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verificã modul în care sunt respectate clauzele acestuia de cãtre manager, în cadrul evaluãrilor periodice ale managementului.
(2) Pãrţile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizãrii programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referinţã, şi de a negocia anual programul minimal, în funcţie de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management.
(3) Rezultatele negocierilor desfãşurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiţionale la contractul de management."
28. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Managerul îşi realizeazã obligaţiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale.
(2) În funcţie de mãrimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de culturã, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, dupã cum urmeazã:
a) un consiliu administrativ;
b) un consiliu de specialitate, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, managerul poate fi ajutat de unul sau de mai mulţi directori generali adjuncţi ori directori adjuncţi, dupã caz, în funcţie de specificul şi complexitatea activitãţii instituţiei publice de culturã, potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate de autoritate."
29. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Pentru activitatea depusã, managerul are dreptul la o remuneraţie, plãtitã de cãtre autoritate, conform contractului de management.
(2) Cuantumul remuneraţiei managerului se stabileşte la nivelul salariului maxim brut care se plãteşte în instituţie, în condiţiile legii, majorat cu pânã la 55% din acesta, fãrã a mai fi aplicatã indemnizaţia de conducere.
(3) Remuneraţia managerului se stabileşte prin negociere între manager şi autoritate, în funcţie de importanţa şi complexitatea activitãţii instituţiei publice de culturã, precum şi de impactul activitãţii culturale specifice asupra comunitãţii, reflectate de urmãtoarele criterii de performanţã:
a) nivelul de reprezentativitate;
b) eficienţa financiarã raportatã la bugetul anual al instituţiei;
c) nivelul de ocupare a posturilor raportat la numãrul de salariaţi;
d) numãrul de contracte interne şi externe, reflectat în colaborãri cu alte instituţii de culturã, din ţarã şi din strãinãtate;
e) numãrul de spectacole, premiere, reprezentaţii, expoziţii, de activitãţi culturale organizate ori gãzduite;
f) numãrul de beneficiari, reflectat în numãrul de spectatori, vizitatori, cititori ori utilizatori.
(4) Remuneraţia lunarã a managerului se poate modifica în funcţie de rezultatul fiecãrei evaluãri, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţã stabilite prin contractul de management, precum şi la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal."
30. La articolul 29, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Remuneraţia managerului persoanã fizicã este asimilatã din punct de vedere fiscal veniturilor salariale."
31. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Contractul de management înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) rezultatul evaluãrii managementului este nesatisfãcãtor;
b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevãzute la art. 3;
d) renunţarea de cãtre manager la mandatul încredinţat;
e) cu acordul pãrţilor;
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a managerului.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile."
32. La articolul 33, alineatele (1), (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - (1) În situaţiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemneazã o conducere interimarã a instituţiei publice de culturã în maximum 5 zile de la constatarea încetãrii contractului de management şi organizeazã un nou concurs de proiecte de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.
(2) În cazul în care conducerea interimarã este asiguratã de o persoanã din cadrul instituţiei publice de culturã sau al autoritãţii, pe durata interimatului raporturile de muncã sau de serviciu ale acesteia se suspendã.
...............................................................................................
(4) Conducerea interimarã se asigurã pânã la data începerii executãrii noului contract de management."
33. La articolul 33, alineatul (5) se abrogã.
34. La articolul 34, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Contractul de management se încheie în formã scrisã, în limba românã, câte un exemplar pentru fiecare parte."
35. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfãşurare a evaluãrii managementului, elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi reprezintã procedura prin care autoritatea verificã modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.
(2) În toate cazurile, evaluarea prevãzutã la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, dupã caz, ţinându-se cont şi de activitãţile realizate, altele decât cele prevãzute în programul minimal."
36. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Evaluãrile anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului urmãtor, conform clauzelor din contractul de management.
(2) În cazul în care rezultatele evaluãrilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finalã are loc cu cel puţin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management."
37. Articolul 38 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) În vederea evaluãrii managementului, la nivelul autoritãţii se înfiinţeazã comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţie publicã de culturã, conform procedurilor prevãzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfãşurare a evaluãrii managementului.
(2) Comisia de evaluare este alcãtuitã din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai autoritãţii, conform prevederilor art. 16, care se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau, dupã caz, prin hotãrâre a autoritãţii.
(4) Regulamentul-cadru de organizare şi desfãşurare a evaluãrii managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
38. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) În vederea efectuãrii evaluãrii, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 15 zile lucrãtoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, ca reprezentant al autoritãţii, şi poate propune, pentru urmãtoarea perioadã de raportare, noi proiecte, în cadrul programului ce face obiectul contractului de management."
39. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Evaluarea managementului este organizatã în urmãtoarele etape:
a) analiza raportului de activitate;
b) susţinerea raportului de activitate de cãtre manager în cadrul unui interviu."
40. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Comisia de evaluare elaboreazã un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluãrii şi face recomandãri pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.
(2) În cazul în care nota finalã se situeazã sub 7, rezultatul evaluãrii este nesatisfãcãtor.
(3) Rezultatul evaluãrii, nota finalã şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare."
41. La articolul 42, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Rezultatul final al evaluãrii se aprobã printr-un act administrativ: ordin sau, dupã caz, hotãrâre a autoritãţii, în funcţie de tipul de subordonare a instituţiei publice de culturã."
42. Articolul 43 se modificã va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - Rezultatul final al evaluãrii poate fi atacat în justiţie în condiţiile <>Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
43. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - (1) În cazul în care rezultatul evaluãrii finale prevãzute la art. 37 alin. (2) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de cãtre autoritate.
(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management."
44. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - Autoritatea are obligaţia sã organizeze concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, dacã:
a) rezultatul evaluãrii finale a managerului este nesatisfãcãtor;
b) rezultatul evaluãrii anuale a managerului este nesatisfãcãtor;
c) managerul nu respectã termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44;
d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin (1), pãrţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management."
45. Dupã titlul capitolului V se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 45^1. - (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de cãtre Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, instituţie aflatã în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevãzute la alin. (1): deplasare, cazare şi diurnã, precum şi costul cursurilor de management se suportã de cãtre autoritate şi se prevãd în bugetul instituţiei publice de culturã."
46. Articolele 46-48 se abrogã.
47. Articolul 49 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - Regulamentul-cadru de organizare şi desfãşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfãşurare a evaluãrii managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelelecadru recomandate pentru contractele de management se elaboreazã de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
48. Articolul 50 se abrogã.
49. Articolul 52 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Pentru activitatea depusã, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiazã de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnã.
(2) Sumele reprezentând costurile corespunzãtoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autoritãţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil."
50. La articolul 53, alineatul (2) se abrogã.
ART. II
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducãtorii instituţiilor publice de culturã aflaţi în exerciţiu la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 vor încheia cu ordonatorul principal de credite un nou contract de management.
ART. III
Încheierea şi exercitarea contractului de management, potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 , aprobatã prin prezenta lege, se face independent de ocuparea unei funcţii de execuţie ori de conducere în cadrul instituţiei de culturã în cauzã.
ART. IV
Hotãrârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor-cadru şi a modelelor-cadru prevãzute la <>art. 49 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta lege, se adoptã în termen de 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
ART. V
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezãmintelor culturale de drept public, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale a<>rt. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 7 iulie 2009.
Nr. 269.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016