Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008  privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2008

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Dreptul agricultorilor la asigurãri sociale este garantat de stat şi se exercitã, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, denumit în continuare sistemul de pensii pentru agricultori.
ART. 2
Sistemul de pensii pentru agricultori se organizeazã şi funcţioneazã având ca principii de bazã:
a) principiul unicitãţii, potrivit cãruia statul organizeazã şi garanteazã sistemul de pensii pentru agricultori bazat pe aceleaşi norme de drept;
b) principiul egalitãţii, care asigurã tuturor participanţilor la sistemul de pensii pentru agricultori, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege;
c) principiul solidaritãţii sociale, conform cãruia participanţii la sistemul de pensii pentru agricultori îşi asumã reciproc obligaţii şi beneficiazã de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlãturarea riscurilor sociale prevãzute de prezenta lege;
d) principiul obligativitãţii, potrivit cãruia persoanele fizice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul de pensii pentru agricultori, prestaţiile de asigurãri sociale prevãzute de prezenta lege exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
e) principiul contributivitãţii, conform cãruia fondurile de asigurãri sociale se constituie pe baza contribuţiilor personale achitate de persoanele fizice participante sau în numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, prestaţiile de asigurãri sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor plãtite;
f) principiul mutualitãţii, conform cãruia statul participã alãturi de persoanele fizice participante şi în numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, cu contribuţii proporţionale cu cele individuale;
g) principiul repartiţiei, pe baza cãruia veniturile realizate se redistribuie, conform prevederilor prezentei legi, pentru asigurarea plãţii obligaţiilor ce revin sistemului de pensii pentru agricultori.
ART. 3
(1) În cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS, se înfiinţeazã Departamentul de pensii pentru agricultori, care administreazã, gestioneazã, coordoneazã şi controleazã activitatea privind asigurãrile sociale, pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor.
(2) La nivelul fiecãrei case de pensii judeţene şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, se înfiinţeazã direcţia de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale pentru agricultori.
ART. 4
(1) În sistemul de pensii pentru agricultori sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asiguraţi.
(2) Asiguraţii pot fi cetãţeni români, cetãţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, în mediul rural.
(3) Asiguraţii au obligaţia sã plãteascã contribuţii la sistemul de pensii pentru agricultori şi au dreptul sã beneficieze de prestaţii de asigurãri sociale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
ART. 5
(1) Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele fizice prevãzute la art. 4, cu vârstele cuprinse între 16 şi 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv în mediul rural, precum şi membrii de familie ai acestora şi care:
a) deţin, sub orice titlu, terenuri agricole în exploatare sau sunt proprietari de terenuri forestiere, exploatãri piscicole, animale, stupi de albine;
b) desfãşoarã activitãţi agricole în gospodãria proprie, precum şi activitãţi private nesalarizate în domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericiculturã şi altele;
c) sunt membre ale societãţilor agricole sau ale altor forme de asociere din agriculturã.
(2) Nu se pot asigura în sistemul de pensii pentru agricultori persoanele care:
a) urmeazã cursuri de învãţãmânt organizate potrivit legii;
b) sunt prevãzute la <>art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau sunt asigurate în alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public;
c) beneficiazã de una dintre categoriile de pensii acordate, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii.
ART. 6
(1) Persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) se asigurã în sistemul de pensii pentru agricultori pe baza declaraţiei de asigurare.
(2) Declaraţia de asigurare prevãzutã la alin. (1) se depune în termen de 30 de zile de la data încadrãrii în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (1), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul urmãtor. Declaraţia de asigurare se depune la casa teritorialã de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţã.
(3) În declaraţia de asigurare se înregistreazã unitatea de contribuţie lunarã corespunzãtoare contribuţiei lunare individuale pe care persoana se obligã sã o achite în anul urmãtor.
(4) Tipul contribuţiei lunare individuale la care asiguratul s-a obligat la platã prin declaraţia de asigurare este acelaşi pe parcursul întregului an pentru care se depune declaraţia.
(5) Declaraţia de asigurare constituie titlu de creanţã şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetarã este scadentã conform legii.
ART. 7
(1) În sistemul de pensii pentru agricultori prestaţiile de asigurãri sociale reprezintã venituri de înlocuire pentru pierderea totalã a veniturilor realizate din agriculturã ca urmare a bãtrâneţii, invaliditãţii sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
(2) Prestaţiile de asigurãri sociale se acordã sub formã de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi alte tipuri de prestaţii prevãzute de prezenta lege, corelativ cu obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurãri sociale.
ART. 8
(1) Constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii pentru agricultori perioadele în care persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) au plãtit contribuţia individualã prevãzutã de prezenta lege.
(2) Drepturile de asigurãri sociale cuvenite în sistemul de pensii pentru agricultori se pot transfera în ţãrile în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte.
(3) Prestaţiile de asigurãri sociale aferente drepturilor prevãzute la alin. (2) pot fi transferate în alte ţãri, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte, în moneda ţãrilor respective sau într-o altã monedã asupra cãreia s-a convenit.
ART. 9
(1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurãri sociale în sistemul de pensii pentru agricultori se realizeazã pe baza codului numeric personal.
(2) Verificãrile în evidenţa populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum şi furnizãrile de date din evidenţa populaţiei cãtre CNPAS şi casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la platã.
ART. 10
În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) unitatea de contribuţie tunarã este o constantã corespunzãtoare unei contribuţii lunare individuale, în cuantum fix, stabilitã dupã cum urmeazã:
- UC 1 - corespunzãtoare unei contribuţii de 10 lei;
- UC 2 - corespunzãtoare unei contribuţii de 20 lei;
- UC 3 - corespunzãtoare unei contribuţii de 30 lei;
- UC 4 - corespunzãtoare unei contribuţii de 40 lei;
- UC 5 - corespunzãtoare unei contribuţii de 50 lei;
b) unitatea de contribuţie lunarã mutualã este o constantã corespunzãtoare contribuţiilor lunare individuale prevãzute la lit. a) şi a unei contribuţii lunare suportate din bugetul de stat în numele asiguratului.
Unitãţile de contribuţie lunarã mutualã sunt de 5 tipuri, dupã cum urmeazã:
- Uc(m1) - corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 30 lei;
- Uc(m2) - corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 60 lei;
- Uc(m3) - corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 90 lei;
- Uc(m4) - corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 120 lei;
- Uc(m5) - corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 150 lei;
c) unitatea de contribuţie anualã este o constantã corespunzãtoare unei contribuţii mutuale pentru un an, respectiv pentru 12 luni, stabilitã dupã cum urmeazã:
- Uc(a1) = 360, corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 30 lei;
- Uc(a2) = 1,5 Uc(a1) = 540, corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 60 lei;
- Uc(a3) = 2 UC(a1) = 720, corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 90 lei;
- Uc(a4) = 2,5 UC(a1) = 900, corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 120 lei;
- Uc(a5) = 3 UC(a1) = 1.080, corespunzãtoare unei contribuţii mutuale de 150 lei;
d) unitãţile de contribuţie - Uc - reprezintã raportul dintre suma unitãţilor de contribuţie anualã realizatã de asigurat în întreaga perioadã de contribuţie şi stagiul complet de cotizare necesar, respectiv 30 de ani;
e) numãrul de unitãţi de contribuţie, realizat în întreaga perioadã de contribuţie, calculat conform lit. d), reprezintã baza de calcul pentru stabilirea pensiei din sistemul de pensii pentru agricultori;
f) valoarea unei unitãţi de contribuţie se stabileşte anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.

CAP. II
Bugetul pensiilor pentru agricultori

ART. 11
(1) Bugetul pensiilor pentru agricultori cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului de pensii pentru agricultori.
(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse fundamenteazã anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului pensiilor pentru agricultori.
(3) Bugetul pensiilor pentru agricultori se aprobã prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
(4) În cazul în care legea bugetului asigurãrilor sociale de stat nu a fost adoptatã cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, pânã la adoptarea noului buget se aplicã în continuare prevederile bugetului pensiilor pentru agricultori pe anul precedent.
ART. 12
Veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori provin din contribuţii de asigurãri sociale individuale ale asiguraţilor, contribuţii ale statului achitate în numele asiguraţilor, din dobânzi, precum şi din alte venituri, potrivit legii.
ART. 13
Cheltuielile bugetului pensiilor pentru agricultori acoperã contravaloarea prestaţiilor de asigurãri sociale pentru agricultori stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului pensiilor pentru agricultori, finanţarea unor investiţii proprii, precum şi alte cheltuieli prevãzute de lege.
ART. 14
(1) Excedentele anuale ale bugetului pensiilor pentru agricultori pot fi utilizate în anul urmãtor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, dupã restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
(2) Eventualul deficit curent al bugetului pensiilor pentru agricultori se acoperã din disponibilitãţile bugetului pensiilor pentru agricultori din anii precedenţi.
ART. 15
Disponibilitãţile bãneşti ale bugetului pensiilor pentru agricultori sunt purtãtoare de dobânzi, nivelul dobânzilor urmând a se stabili prin convenţii încheiate de CNPAS cu Trezoreria Statului sau cu bãnci.
ART. 16
În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului pensiilor pentru agricultori, veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori se completeazã cu sume care se alocã de la bugetul de stat.
ART. 17
(1) În sistemul pensiilor pentru agricultori, pe teritoriul României, contribuţiile şi prestaţiile de asigurãri sociale se plãtesc în lei.
(2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurãri sociale, stabilite în moneda altor ţãri, se plãtesc pe teritoriul României în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României din ziua plãţii.

CAP. III
Contribuţia pentru pensia de agricultor

ART. 18
În sistemul de pensii pentru agricultori sunt contribuabili, dupã caz:
a) asiguraţii prevãzuţi la art. 5 alin. (1);
b) statul, pentru contribuţia mutualã lunarã.
ART. 19
(1) Statutul de asigurat al sistemului de pensii pentru agricultori se dobândeşte de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care s-a depus declaraţia de asigurare.
(2) Contribuţia individualã lunarã se datoreazã începând cu data dobândirii statutului de asigurat.
(3) Contribuţia statului în beneficiul asiguratului se datoreazã de la data efectuãrii plãţii contribuţiei individuale lunare de cãtre asigurat.
(4) Plata contribuţiei individuale lunare la sistemul de pensii pentru agricultori se efectueazã lunar, pânã la sfârşitul lunii, pentru luna în curs.
(5) Plata contribuţiei individuale lunare se poate face prin orice formã de platã prevãzutã de lege, prin virament sau în numerar.
ART. 20
(1) Cuantumul contribuţiei individuale lunare plãtite de asigurat este acelaşi pentru un an, conform declaraţiei de asigurare.
(2) Asiguratul poate opta în declaraţia de asigurare pentru una dintre urmãtoarele tipuri de contribuţii individuale lunare:
a) 10 lei;
b) 20 lei;
c) 30 lei;
d) 40 lei;
e) 50 lei.
(3) Cuantumul contribuţiei mutuale a statului, achitatã în numele asiguratului, reprezintã dublul contribuţiei individuale lunare achitate de asigurat.
ART. 21
(1) CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, înregistreazã în conturile individuale ale asiguraţilor plãţile reprezentând contribuţiile individuale lunare, achitate de cãtre aceştia, concomitent cu contribuţia statului achitatã în beneficiul asiguratului.
(2) Evidenţierea în conturile individuale a contribuţiilor prevãzute la alin. (1) se face sub forma unitãţilor de contribuţie anualã.
(3) Unitãţile de contribuţie anualã, corespunzãtoare celor 5 tipuri de contribuţii lunare individuale prevãzute la art. 20 alin. (2), sunt urmãtoarele:
a) 360;
b) 540;
c) 720;
d) 900;
e) 1.080.
ART. 22
(1) Neplata de cãtre asigurat a contribuţiei individuale lunare menţionate în declaraţia de asigurare, în termenul prevãzut la art. 19 alin. (4), genereazã plata unor majorãri calculate pentru fiecare zi de întârziere pânã la data achitãrii sumei datorate, inclusiv.
(2) Neplata de cãtre asigurat a contribuţiei individuale lunare menţionate în declaraţia de asigurare, precum şi neplata contribuţiei în termenul prevãzut la art. 19 alin. (4) atrag neacordarea drepturilor de prestaţii de asigurãri sociale, altele decât pensia pentru limitã de vârstã, pânã la achitarea contribuţiilor datorate şi a majorãrilor de întârziere aferente.
ART. 23
(1) În cazul în care asiguratul opteazã pentru modificarea cuantumului contribuţiei individuale lunare pe care urmeazã sã o achite în anul urmãtor, acesta va depune la casa teritorialã de pensii, pânã la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul urmãtor, comunicarea de modificare a declaraţiei de asigurare socialã.
(2) Asiguraţii care fac dovada cã nu se mai regãsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1), trebuie sã depunã la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de retragere a declaraţiei de asigurare.
ART. 24
(1) Prin excepţie de la prevederile prezentei legi, persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) care, la data intrãrii în vigoare a legii, depãşesc vârsta de 63 de ani şi nu beneficiazã de pensie din sistemul public sau din alte sisteme neintegrate, dar care îndeplinesc celelalte condiţii prevãzute la art. 4 şi 5, care nu au realizat stagiul minim de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, pot dobândi calitatea de asigurat prin plata pentru perioade retroactive a contribuţiei, pânã la completarea stagiului de cotizare minim necesar pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã conform prezentei legi.
(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi persoanele care împlinesc vârsta legalã de pensionare într-o perioadã mai micã de 15 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (1) şi (2) pot plãti contribuţiile corespunzãtoare stagiului minim de cotizare necesar obţinerii unei pensii pentru limitã de vârstã într-o perioadã de pânã la 2 ani, pe baza unei declaraţii de asigurare speciale şi a unor declaraţii de asigurare anuale.
(4) Stagiile de cotizare realizate potrivit alin. (3) pot fi valorificate pentru obţinerea pensiei numai dupã achitarea contribuţiilor corespunzãtoare stagiului minim de cotizare necesar obţinerii pensiei pentru limitã de vârstã.
(5) În situaţia în care nu sunt respectate prevederile alin. (4), sumele achitate cu titlu de contribuţie nu se restituie.
ART. 25
(1) În sistemul de pensii pentru agricultori stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care asiguratul a achitat integral contribuţia individualã lunarã înscrisã în declaraţia de asigurare iniţialã sau în comunicarea de modificare la aceasta ori, dupã caz, în declaraţia specialã.
(2) Perioadele pentru care asiguratul nu a achitat contribuţia individualã nu constituie stagiu de cotizare.
(3) În perioadele pentru care asiguratul nu achitã contribuţia individualã nu se datoreazã nici contribuţia mutualã suportatã din bugetul de stat.
ART. 26
(1) În sistemul de pensii pentru agricultori se asimileazã stagiului de cotizare perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora.
(2) Perioadele asimilate prevãzute la alin. (1) se valorificã numai pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã, de invaliditate şi de urmaş.
(3) Perioadele asimilate se înregistreazã ca unitãţi de contribuţie anualã corespunzãtoare, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a).
(4) Perioadele asimilate constituite din fracţiuni incomplete de an se considerã unitãţi de contribuţie anualã dacã fracţiunile incomplete de an sunt de cel puţin 6 luni.
(5) În situaţia în care o persoanã a realizat perioade de stagiu de cotizare, vechime în muncã sau vechime în serviciu în mai multe sisteme de asigurãri sociale, pe baza cãrora se poate deschide dreptul la pensie în cadrul acestora, perioadele asimilate prevãzute la alin. (1) se valorificã, opţional, în unul dintre sisteme.

CAP. IV
Pensiile de agricultori

SECŢIUNEA 1
Pensia pentru limitã de vârstã

ART. 27
(1) Pensia de agricultori pentru limitã de vârstã se acordã asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionãrii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare în sistemul de pensii pentru agricultori.
(2) Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bãrbaţi.
(3) Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât şi pentru bãrbaţi, este de 15 ani.
(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bãrbaţi.
ART. 28
(1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calitãţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiazã de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare, dupã cum urmeazã:
a) reducerea cu 15 ani a vârstei standard de pensionare, dacã au realizat cel puţin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
b) reducerea cu 10 ani a vârstei standard de pensionare dacã au realizat cel puţin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat.
(2) Asiguraţii nevãzãtori beneficiazã de pensie minimã pentru limitã de vârstã, indiferent de vârstã, dacã au realizat, ca nevãzãtor, cel puţin 10 ani de cotizare.
ART. 29
Beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în strãinãtate dupã data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat, asiguraţii cu stagiu complet de cotizare cãrora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncã în condiţiile prevãzute la <>art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Pensia anticipatã

ART. 30
(1) Asiguraţii care au depãşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipatã cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
(2) La stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în considerare pentru calculul unitãţilor de contribuţie:
a) perioadele asimilate potrivit art. 26;
b) perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limitã de vârstã.
(4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, pensia anticipatã de agricultor devine pensie de agricultor pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

SECŢIUNEA a 3-a
Pensia de invaliditate

ART. 31
(1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncã, din cauza unor boli sau a unor accidente care au ori nu au legãturã cu munca şi care au realizat stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta, la data ivirii invaliditãţii.
(2) Asiguraţii sistemului de pensii pentru agricultori pot fi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate pe baza criteriilor şi normelor în temeiul cãrora se face încadrarea în grade de invaliditate în sistemul public de pensii.
ART. 32
(1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisã de medicul specialist în expertizã medicalã şi recuperarea capacitãţii de muncã, denumit în continuare medic expert al asigurãrilor sociale.
(2) Împotriva deciziei prevãzute la alin. (1) se poate face contestaţie la casa teritorialã de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) La soluţionarea contestaţiei, casa teritorialã de pensii poate consulta Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã.
(4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrãrii acesteia.
(5) Decizia casei teritoriale de pensii, datã în soluţionarea contestaţiei prevãzute la alin. (2), poate fi contestatã la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestatã în termen, este definitivã.
ART. 33
(1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncã, încadraţi într-un grad de invaliditate potrivit art. 32, beneficiazã de pensie de invaliditate dacã îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare necesar în raport cu vârsta, prevãzute în tabelul de mai jos:


┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Vârsta asiguratului la data │Stagiul de cotizare necesar│
│ ivirii invaliditãţii │ (ani) │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Sub 25 de ani │ 3 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│25 -31 de ani │ 6 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│31 - 37 de ani │ 9 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│37 - 43 de ani │ 12 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│43 - 49 de ani │ 15 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│49 - 55 de ani │ 18 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Peste 55 de ani │ 21 │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┘(2) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care, la data ivirii invaliditãţii, nu mai au calitatea de asiguraţi, dar îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1).
ART. 34
(1) În cazul în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în situaţia în care invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident în legãturã cu munca, a neoplaziilor, precum şi a SIDA.
ART. 35
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguraţilor li se acordã un stagiu potenţial, determinat ca diferenţã între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv pânã în momentul încadrãrii într-un grad de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data apariţiei invaliditãţii pânã la împlinirea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. 27 alin. (2).
ART. 36
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale în funcţie de afecţiune, la intervale de 6 sau 12 luni, pânã la împlinirea vârstei standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
(2) Dupã fiecare revizuire, medicul expert al asigurãrilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouã decizie prin care se stabileşte, dupã caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calitãţii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii capacitãţii de muncã.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modificã sau înceteazã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicalã.
(4) Neprezentarea la revizuirea medicalã, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plãţii pensiei începând cu luna urmãtoare celei în care era prevãzutã revizuirea medicalã.
(5) Revizuirea medicalã se poate efectua şi la cererea pensionarului, înainte de data stabilitã de casa teritorialã de pensii, dacã starea sãnãtãţii sale s-a ameliorat sau s-a deteriorat.
(6) Decizia emisã dupã revizuirea medicalã se supune aceleiaşi proceduri de contestare şi soluţionare conform art. 32 alin. (2)-(6).
(7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintã invaliditãţi care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã;
b) au împlinit vârsta prevãzutã de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã;
c) au vârsta mai micã cu pânã la 5 ani faţã de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
ART. 37
(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevãzuţi la art. 36 alin. (7), sunt obligaţi sã urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurãrilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrãrii sociale.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (1) din motive imputabile pensionarului atrage suspendarea plãţii pensiei începând cu luna urmãtoare constatãrii.
(3) Suspendarea plãţii pensiei înceteazã cu luna urmãtoare reluãrii sau, dupã caz, începerii programelor recuperatorii.
ART. 38
La împlinirea vârstei standard de pensionare prevãzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã, beneficiarul pensiei de invaliditate este trecut, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru limitã de vârstã, beneficiind, în continuare, de cuantumul mai avantajos.

SECŢIUNEA a 4-a
Pensia de urmaş

ART. 39
Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacã persoana decedatã era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii de agricultor.
ART. 40
Copiii au dreptul la pensie de urmaş dacã:
a) au pânã la vârsta de 16 ani;
b) au peste 16 ani şi îşi continuã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani;
c) sunt invalizi, pe toatã durata invaliditãţii de orice grad, dacã aceasta a intervenit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b).
ART. 41
(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin 15 ani.
(2) În cazul în care durata cãsãtoriei este mai micã de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenite soţului supravieţuitor se diminueazã cu 0,5% pentru fiecare lunã, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de cãsãtorie în minus.
ART. 42
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstã, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin un an.
ART. 43
Soţul supravieţuitor, care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 41 şi 42, beneficiazã de pensie de urmaş pe o perioadã de 6 luni de la data decesului soţului, dacã în aceastã perioadã nu realizeazã venituri lunare mai mari decât 1/2 din salariul minim brut pe ţarã garantat în platã.
ART. 44
Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinãtorului, unul sau mai mulţi copii în vârstã de pânã la 7 ani, beneficiazã de pensie de urmaş pânã la împlinirea de cãtre ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeazã venituri lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea de pensie este obligatorie.
ART. 45
(1) Pensia de urmaş se calculeazã, dupã caz, din:
a) pensia de agricultor pentru limitã de vârstã, aflatã în platã sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinãtorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinãtorului a intervenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei de agricultor pentru limitã de vârstã şi era în platã cu pensie de invaliditate gradul II, pensie anticipatã sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii de agricultor.
(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile prevãzute la art. 50, prin aplicarea unui procent asupra unitãţilor de contribuţie realizate de susţinãtor, aferente pensiei prevãzute la alin. (1), în funcţie de numãrul urmaşilor îndreptãţiţi, dupã cum urmeazã:
a) pentru un singur urmaş - 50%;
b) pentru 2 urmaşi - 75%;
c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.
ART. 46
Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii pãrinţi, reprezintã însumarea drepturilor de urmaş, calculate dupã fiecare pãrinte.
ART. 47
În cazul modificãrii numãrului de urmaşi, pensia se recalculeazã în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (2).
ART. 48
(1) Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie din sistemul de pensii pentru agricultori, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii neintegrate, şi îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei de urmaş dupã soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasã pensie.
(2) Cuantumul pensiei pentru care s-a formulat opţiunea se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã cererea.
ART. 49
Beneficiarii pensiei de urmaş prevãzuţi la art. 40 lit. c) şi la art. 42 sunt supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii conform reglementãrilor prevãzute pentru pensia de invaliditate.

SECŢIUNEA a 5-a
Calculul pensiei de agricultor

ART. 50
Cuantumul pensiei de agricultor se determinã prin înmulţirea unitãţilor de contribuţie realizate de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unei unitãţi de contribuţie.
ART. 51
(1) Unitãţile de contribuţie realizate de asigurat în perioada de cotizare reprezintã suma unitãţilor de contribuţii anuale realizate în toatã perioada de contribuţie raportatã la stagiul complet de cotizare prevãzut la art. 27 alin. (4).
(2) La calculul unitãţilor de contribuţie realizate se utilizeazã 3 zecimale.
(3) Numãrul unitãţilor de contribuţie realizate, pentru stagii complete de cotizare, nu poate fi mai mic de 360 sau mai mare de 1.080.
(4) Stagiul de cotizare mai mare decât cel prevãzut la art. 27 alin. (4) determinã un numãr mai mare de unitãţi de contribuţie, dacã reprezintã ani întregi de cotizare peste stagiul complet necesar.
ART. 52
(1) Pentru perioadele asimilate, prevãzute la art. 26 alin. (1), la determinarea unitãţilor de contribuţie realizate se utilizeazã unitatea de contribuţie anualã egalã cu 360.
(2) Pentru stagiul potenţial acordat asiguraţilor în drept sã obţinã o pensie de invaliditate din sistemul de pensii pentru agricultori, unitatea de contribuţie anualã a asiguratului este de:
a) 270 pentru gradul I de invaliditate;
b) 240 pentru gradul II de invaliditate.
(3) Asiguraţii care, dupã înscrierea la pensie pentru limitã de vârstã, reglementatã de prezenta lege, contribuie suplimentar cu un numãr întreg de ani la sistemul de pensii pentru agricultori, regãsindu-se în situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (1), beneficiazã de recalcularea pensiei de agricultor dupã realizarea fiecãrei unitãţi de contribuţie anualã, conform prevederilor art. 21 alin. (3).
ART. 53
CNPAS comunicã anual asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, unitãţile de contribuţie anualã, numãrul de ani de cotizare, precum şi sumele în lei, înregistrate în contul asiguratului, drept contribuţii individuale şi mutuale depuse de stat în numele asiguratului. Datele se completeazã anual în carnetul asiguratului, la data depunerii declaraţiei de asigurare anualã.
ART. 54
(1) Valoarea unei unitãţi de contribuţie se stabileşte anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
(2) Valoarea unei unitãţi de contribuţie se calculeazã prin aplicarea unui procent asupra 1/5 din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat, pentru perioada de referinţã.
(3) Procentul folosit la stabilirea valorii unei unitãţi de contribuţie, conform prevederilor alin. (2), nu poate fi mai mic de 0,1% sau mai mare de 0,5%.
(4) În raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea unei unitãţi de contribuţie se poate actualiza prin lege în cursul execuţiei bugetare.

SECŢIUNEA a 6-a
Stabilirea şi plata pensiilor

ART. 55
(1) Pensia de agricultor se acordã la cererea persoanei îndreptãţite, a mandatarului desemnat de aceasta prin procurã specialã, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de pensionare, împreunã cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezenta lege, inclusiv carnetul de asigurat, se depun la casa teritorialã de pensii în raza cãreia se aflã domiciliul ori reşedinţa asiguratului sau, dupã caz, a mandatarului, tutorelui ori a curatorului acestuia.
ART. 56
(1) Drepturile de pensie de agricultor pentru limitã de vârstã se acordã şi se plãtesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacã cererea a fost depusã în termen de 30 de zile de la aceastã datã.
(2) Drepturile de pensie anticipatã ale agricultorilor se acordã şi se plãtesc de la data îndeplinirii condiţiilor, dar nu înaintea încetãrii calitãţii de asigurat, dacã cererea a fost depusã în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.
(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a cãror cerere a fost depusã dupã termenul prevãzut la alin. (1) şi (2), drepturile de pensie de agricultor se acordã şi se plãtesc de la data depunerii cererii împreunã cu actele doveditoare.
ART. 57
(1) Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate de agricultor.
(2) Dreptul la pensie de invaliditate se acordã de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate dacã cererea a fost depusã în termen de 60 de zile de la aceastã datã.
(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a cãror cerere a fost depusã dupã termenul prevãzut la alin. (2), drepturile de pensie de invaliditate se acordã şi se plãtesc de la data depunerii cererii împreunã cu toate actele doveditoare.
ART. 58
(1) în cazul persoanelor care îndeplinesc la data decesului susţinãtorului asigurat condiţiile prevãzute de prezenta lege, drepturile la pensie de urmaş de agricultor se acordã la cerere, dupã cum urmeazã:
a) începând cu luna urmãtoare decesului, în cazul în care susţinãtorul decedat era pensionar agricultor, dacã cererea a fost depusã în termen de 90 de zile de la data decesului;
b) de la data decesului susţinãtorului, în cazul în care acesta nu era pensionar la data decesului, dacã cererea a fost depusã în termen de 90 de zile de la data decesului;
c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depãşit termenele prevãzute la lit. a) şi b).
(2) În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta lege ulterior datei decesului susţinãtorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordã de la data îndeplinirii condiţiilor, dacã cererea a fost depusã în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.
(3) În situaţia în care s-a depãşit termenul prevãzut la alin. (2), drepturile de pensie de urmaş se acordã de la data depunerii cererii.
ART. 59
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisã de casa teritorialã de pensii în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.
(2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cãrora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunicã în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.
ART. 60
Decizia emisã în condiţiile prevãzute la art. 59 alin. (1) poate fi contestatã la instanţa judecãtoreascã competentã, în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul sau reşedinţa asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.
ART. 61
Decizia casei teritoriale de pensii necontestatã în termen este definitivã.
ART. 62
În situaţia în care se constatã erori în stabilirea şi/sau în plata drepturilor de pensie de agricultor, casele teritoriale de pensii vor opera corecturile şi modificãrile legale, atrãgând, dupã caz, rãspunderea celor vinovaţi.
ART. 63
(1) Plata pensiei de agricultor se face lunar.
(2) Pensia de agricultor se plãteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procurã specialã sau reprezentantului legal al acestuia.
(3) Modalitãţile de platã a pensiilor de agricultor se stabilesc prin regulament al CNPAS.
ART. 64
(1) Plata pensiei de agricultor înceteazã începând cu luna urmãtoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cãrora i-a fost acordatã pensia de agricultor;
c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotãrâre rãmasã definitivã pentru infracţiunea de omor sau tentativã de omor comisã asupra susţinãtorului.
(2) Instanţele judecãtoreşti au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii pronunţate în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. c), sã comunice aceastã situaţie, în scris, CNPAS.
ART. 65
Plata pensiei de agricultor se suspendã începând cu luna urmãtoare celei în care:
a) pensionarul îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurãri sociale, dacã în cadrul acesteia se prevede cã pensia se plãteşte de cãtre celãlalt stat;
b) beneficiarul unei pensii anticipate realizeazã venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie conform <>art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintã la revizuirea medicalã periodicã;
d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizeazã venituri lunare mai mari decât 1/2 din salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã;
e) copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 40 lit. b) şi c);
f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, se recãsãtoreşte;
g) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii proprii de agricultor, opteazã pentru pensie de urmaş agricultor sau pensie de urmaş din alt sistem de asigurãri sociale;
h) pensionarul depune cerere de suspendare a plãţii pensiei.
ART. 66
(1) Reluarea în platã a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna urmãtoare celei în care a încetat cauza suspendãrii, dacã cererea a fost depusã în termen de 30 de zile de la data încetãrii cauzei suspendãrii.
(2) În situaţia în care cererea de reluare în platã a fost depusã dupã expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna urmãtoare celei în care a fost depusã cererea.
(3) Reluarea în platã a pensiei de urmaş suspendate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 40 lit. b) şi c) se face de la data începerii anului şcolar sau de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate.
ART. 67
(1) Pot cumula pensia de agricultor cu veniturile realizate din desfãşurarea oricãrei activitãţi, indiferent de nivelul acestora:
a) copiii urmaşi, orfani de ambii pãrinţi, pe perioada şcolarizãrii, pânã la împlinirea vârstelor prevãzute la art. 40 lit. a) şi b);
b) nevãzãtorii;
c) pensionarii pentru limitã de vârstã.
(2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile realizate, dacã acestea nu depãşesc lunar 1/2 din salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã.
ART. 68
(1) Sumele rãmase neîncasate de cãtre pensionarul agricultor decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi, dupã caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate pânã la deces, se plãtesc soţului supravieţuitor, copiilor, pãrinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.

CAP. V
Alte drepturi de asigurãri sociale

ART. 69
Asiguraţii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul, în afarã de pensie, la:
a) tratament balnear în scopul prevenirii îmbolnãvirilor şi recuperãrii capacitãţii de muncã;
b) ajutor de deces.
ART. 70
(1) În scopul prevenirii îmbolnãvirilor şi recuperãrii capacitãţii de muncã, asiguraţii şi pensionarii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul la tratament balnear o datã pe an, în limitele fondurilor alocate pentru tratament balnear prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat, cu suportarea de cãtre beneficiar a unei pãrţi din costul biletului de tratament.
(2) Criteriile pe baza cãrora se acordã biletele pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de participare individualã a asiguraţilor sau, dupã caz, a pensionarilor se aprobã anual de cãtre CNPAS.
(3) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear se realizeazã de CNPAS.
(4) Tratamentul balnear va fi asigurat în unitãţile de tratament din proprietatea CNPAS şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu unitãţi de profil.
ART. 71
(1) În cazul decesului asiguratului sau pensionarului agricultor, beneficiazã de ajutor de deces o singurã persoanã, care poate fi, dupã caz, soţul supravieţuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul ori moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul în curs.
(3) Asiguratul sau pensionarul beneficiazã de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurãri sociale.
(4) Se considerã membru de familie, în sensul prezentei legi:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere familiei, în vârstã de pânã la 18 ani sau, dacã îşi continuã studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani;
c) pãrinţii şi bunicii oricãruia dintre soţi.
(5) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintã jumãtate din cuantumul prevãzut la alin. (2).
(6) Ajutorul de deces se achitã în termen de 24 de ore de la solicitare, de cãtre casa teritorialã de pensii, în cazul pensionarului agricultor, asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(7) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
ART. 72
Ajutorul de deces se suportã din bugetul pensiilor pentru agricultori şi se acordã la cerere, pe baza certificatului de deces, la nivelul cuvenit la data decesului.
ART. 73
Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în termenul general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care a survenit decesul.

CAP. VI
Departamentul de pensii pentru agricultori

ART. 74
Începând cu data de 1 iulie 2009, CNPAS va lua mãsurile necesare în vederea înfiinţãrii şi funcţionãrii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevãzut la art. 3 alin. (1), şi a structurilor teritoriale.
ART. 75
Departamentul de pensii pentru agricultori se înfiinţeazã la nivel de direcţie generalã şi va fi condus de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii de cãtre preşedintele CNPAS.
ART. 76
CNPAS elaboreazã structura organizatoricã şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de pensii pentru agricultori, precum şi a structurilor sale teritoriale, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 77
Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii pentru agricultori se suportã din bugetul pensiilor pentru agricultori, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale.
ART. 78
Salarizarea personalului Departamentului de pensii pentru agricultori şi al structurilor teritoriale este cea aplicabilã personalului din cadrul CNPAS.
ART. 79
În aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul de pensii pentru agricultori din cadrul CNPAS îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) îndrumã şi controleazã modul de aplicare a dispoziţiilor legale de cãtre casele teritoriale de pensii, precum şi de cãtre persoanele fizice cãrora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege;
b) coordoneazã şi controleazã activitatea în acest domeniu a caselor teritoriale de pensii;
c) controleazã modul de stabilire şi platã a pensiilor pentru agricultori;
d) fundamenteazã şi elaboreazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sistemul pensiilor pentru agricultori;
e) prezintã CNPAS rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului pensiilor pentru agricultori;
f) publicã anual raportul sãu de activitate;
g) urmãreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului pensiilor pentru agricultori şi prezintã Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetarã;
h) ia mãsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientã a patrimoniului sistemului de pensii pentru agricultori, precum şi pentru asigurarea integritãţii acestuia;
i) ia mãsuri, în condiţiile legii, privind protecţia fondurilor pentru pensiile pentru agricultori;
j) asigurã evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul de pensii pentru agricultori;
k) asigurã evidenţa la nivel naţional a drepturilor şi obligaţiilor de asigurãri sociale pentru agricultori pe baza codului numeric personal;
l) certificã anual stagiul de cotizare şi unitãţile de contribuţie anualã realizate la zi;
m) asigurã reprezentarea în faţa instanţelor judecãtoreşti în litigii în care este implicat ca urmare a aplicãrii dispoziţiilor prezentei legi;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 80
Realizarea atribuţiilor ce revin Departamentului de pensii pentru agricultori, potrivit legii, este supusã controlului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. 81
Modul de gestionare a fondurilor bugetare este supus controlului Curţii de Conturi.

CAP. VII

SECŢIUNEA 1
Rãspunderea juridicã

ART. 82
Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 83
Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi nevirarea la bugetul pensiilor pentru agricultori a contribuţiilor individuale lunare de asigurãri sociale achitate de cãtre asiguraţi sau a contribuţiei mutuale a statului achitate în numele asiguraţilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
ART. 84
Completarea formularelor-tip sau a altor documente care conţin informaţii privind contribuţiile lunare individuale, achitate de cãtre asiguraţi, contribuţiile mutuale ale statului, achitate în numele asiguraţilor, a unitãţilor de contribuţie cu date false, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare, contribuţia sau unitatea de contribuţie, ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul pensiilor pentru agricultori de cãtre funcţionarul sau angajatul casei teritoriale de pensii, de cãtre asigurat ori de cãtre altã persoanã, constituie infracţiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii

ART. 85
Constituie contravenţie urmãtoarele fapte:
a) nedepunerea în termen a declaraţiei de asigurare prevãzute la art. 6;
b) nedepunerea în termen a comunicãrii de modificare a declaraţiei de asigurare socialã sau a formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare socialã prevãzute la art. 23 alin. (1) sau (2);
c) nerespectarea cuantumului contribuţiei individuale lunare stabilite prin declaraţia de asigurare socialã conform dispoziţiilor art. 20 alin. (2);
d) nerespectarea prevederilor privind obligaţia anunţãrii modificãrilor survenite pentru acordarea pensiei.
ART. 86
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 85 se sancţioneazã cu amendã de la 60 la 120 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 85 şi aplicarea amenzilor corespunzãtoare se fac de cãtre personalul împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS.
(3) Amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.
ART. 87
Prevederile <>art. 85 şi 86 se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VIII
Jurisdicţia asigurãrilor sociale pentru pensiile de agricultor

ART. 88
Jurisdicţia asigurãrilor sociale se realizeazã prin tribunale şi curţi de apel, potrivit legii, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 89
Tribunalele soluţioneazã litigii privind:
a) modul de declarare, calcul şi de platã a contribuţiei individuale lunare de asigurãri sociale pentru agricultori;
b) modul de înregistrare în conturile individuale ale asiguraţilor a sumelor reprezentând contribuţiile individuale lunare achitate de cãtre asiguraţi şi a celor reprezentând contribuţia statului achitatã în beneficiul asiguraţilor;
c) modul de evidenţã a unitãţilor de contribuţie;
d) modul de evidenţã şi certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul de pensii pentru agricultori;
e) deciziile de pensionare;
f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurãri sociale pentru agricultori;
g) modul de stabilire şi de platã a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurãri sociale pentru agricultori;
h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie, încheiate conform prezentei legi;
i) alte drepturi şi obligaţii de asigurãri sociale pentru agricultori nãscute în temeiul prezentei legi.
ART. 90
Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adreseazã instanţei judecãtoreşti în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa reclamantul. Celelalte cereri se adreseazã instanţei în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa pârâtul.
ART. 91
(1) Împotriva hotãrârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentã.
(2) Hotãrârile curţilor de apel, precum şi hotãrârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.
ART. 92
Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurãrilor sociale, se completeazã cu dispoziţiile Codului de procedurã civilã şi ale <>Legii nr. 304/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 93
Cererile în faţa oricãror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legãturã cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurãri sociale pentru agricultori, sunt scutite de orice fel de taxã de timbru.

CAP. IX
Dispoziţii tranzitorii

ART. 94
(1) Între sistemul de pensii pentru agricultori şi celelalte sisteme proprii de asigurãri sociale se recunosc reciproc stagiile de cotizare în vederea deschiderii drepturilor de pensie pentru limitã de vârstã, de invaliditate şi de urmaş.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), pensiile în sistemul de pensii pentru agricultori se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în cadrul acestuia.
(3) Drepturile de pensie aflate în platã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, stabilite pentru stagiile de cotizare realizate în agriculturã, se plãtesc în continuare prin sistemul public de pensii, conform reglementãrilor proprii ale acestuia.
ART. 95
Stagiile de cotizare realizate în agriculturã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor fi valorificate la stabilirea pensiei în sistemul public de pensii conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 96
Modelul declaraţiei de asigurare şi al altor documente prevãzute de prezenta lege se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 97
(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestaţie de asigurãri sociale pentru agricultori, se recupereazã de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
(2) Sumele plãtite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereazã de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
ART. 98
(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestaţie de asigurãri sociale pentru agricultori, ca urmare a unei infracţiuni sãvârşite de beneficiar, se recupereazã de la acesta, de la data primei plãţi a sumelor necuvenite pânã la recuperarea integralã a prejudiciului.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1), rãmase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, se recupereazã de la moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
(3) Recuperarea debitelor restante se face potrivit dispoziţiilor legale privind colectarea creanţelor fiscale.
ART. 99
Baza de date privind asiguraţii sistemului de pensii pentru agricultori este proprietatea CNPAS şi are caracter confidenţial.
ART. 100
Sumele care se cuvin cu titlu de prestaţii stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se întregesc la un leu în favoarea beneficiarilor, dupã deducerea eventualelor obligaţii.
ART. 101
În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse va emite norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 102
Prezenta lege intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cu excepţia prevederilor art. 74.
ART. 103
(1) În vederea aplicãrii prevederilor prezentei legi, numãrul de posturi aprobat pentru CNPAS şi structurile sale teritoriale se suplimenteazã cu 200.
(2) Pânã în anul 2012, cheltuielile necesare implementãrii şi administrãrii sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, precum şi cele cu personalul se suportã de la bugetul de stat.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 7 noiembrie 2008.
Nr. 263.
_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016