Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009  privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009
LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
În temeiul <>art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicatã , Guvernul este abilitat ca, de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2009, şi pânã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinarã a anului 2009, sã emitã ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupã cum urmeazã:
I. Finanţe publice şi economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobat prin <>Legea nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009, aprobat prin <>Legea nr. 19/2009 ;
3. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie prevãzut în Decizia CE nr. 5.793/2007;
4. mãsuri financiar-fiscale necesare ca urmare a descentralizãrii sistemului de sãnãtate;
5. mãsuri financiar-fiscale în vederea participãrii României la EXPO 2010 Shanghai, China;
6. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE;
7. gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European;
8. gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţãrii publice naţionale pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã";
9. reglementarea unor mãsuri în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunitãţii Europene şi abrogarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
10. instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulãrii afacerilor, în vederea depãşirii actualei crize economice;
11. instituirea unui sistem de sprijin temporar pentru operatorii economici, în vederea finalizãrii obligaţiilor asumate în procesul de privatizare;
12. mãsuri pentru recapitalizarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
13. acreditarea organismelor de evaluare a conformitãţii;
14. scutirea la platã a obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani;
15. mãsuri financiar-fiscale pentru transpunerea unor directive comunitare şi corelarea unor prevederi legislative în domeniu;
16. aprobarea unor acorduri de garanţie între România şi Banca Europeanã de Investiţii, în vederea finanţãrii activitãţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare ale unor companii din sectorul auto.
II. Transporturi:
1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile;
2. modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
4. modificarea şi completarea <>Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţã rutierã;
5. modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãţii acestora, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2007 ;
6. reglementarea activitãţii şcolilor de şoferi auto şi a instructorilor;
7. mãsuri pentru reglementarea unor împrumuturi şi aspecte cu implicaţii financiare asupra activitãţilor desfãşurate de unitãţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
8. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Aeronautice Civile Române.
III. Agriculturã:
1. mãsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã şi prin Fondul European pentru Pescuit;
2. abrogarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializãrii, republicatã.
IV. Protecţie socialã:
- reglementarea serviciilor de tip familial.
V. Sãnãtate:
1. reglementãri privind organizarea, funcţionarea, finanţarea rezidenţiatului şi introducerea stagiaturii;
2. modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice periferice şi centrale.
VI. Administraţie publicã şi interne:
1. modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 71/2007 ;
2. modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 362/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 ;
4. modificarea şi completarea <>Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, cu modificãrile ulterioare;
5. mãsuri privind transmiterea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea administraţiilor publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare;
6. modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. înfiinţarea uniunii profesionale a persoanelor autorizate sã execute lucrãri de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei şi organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
VII. Învãţãmânt:
1. descentralizarea, finanţarea şi funcţionarea învãţãmântului preuniversitar;
2. probleme de conţinut pentru învãţãmânt preuniversitar;
3. cercetarea ştiinţificã şi învãţãmântul superior;
4. burse şi credite pentru elevi şi studenţi.
VIII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevãzute în acte normative cu putere de lege
ART. 2
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicatã , ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pânã la reluarea lucrãrilor acestuia în cea de-a doua sesiune ordinarã a anului 2009. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 30 iunie 2009.
Nr. 253.
-------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice