Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011  privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 16 decembrie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se ratificã Acordul multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

             PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                  ROBERTA ALMA ANASTASE

                  PREŞEDINTELE SENATULUI
                    MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 5 decembrie 2011.
    Nr. 242.

                            ACORD
             multilateral între statele din sud-estul
               Europei pentru aplicarea Convenţiei
               privind evaluarea impactului asupra
               mediului în context transfrontierã*)


────────────
    *) Traducere.

    Pãrţile la acest acord,
    recunoscând cã nu toate pãrţile la prezentul acord sunt şi pãrţi la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã,
    dorind sã aplice în detaliu prevederile acestei convenţii,
    au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    În sensul prezentului acord,
    1. "parte" înseamnã, dacã textul nu prevede altfel, parte contractantã la prezentul acord;
    2. "parte de origine" înseamnã partea sau pãrţile contractante la prezentul acord sub jurisdicţia cãreia/cãrora o activitate propusã se realizeazã;
    3. "parte afectatã" înseamnã partea sau pãrţile contractante la prezentul acord asupra cãreia/cãrora activitatea propusã poate avea un impact transfrontierã;
    4. "pãrţi interesate" înseamnã partea de origine şi partea afectatã care procedeazã la o evaluare a impactului asupra mediului în aplicarea prezentului acord;
    5. "activitate propusã" înseamnã orice activitate sau modificare majorã adusã unei activitãţi care face obiectul unei decizii a autoritãţii competente potrivit procedurilor naţionale aplicabile;
    6. "activitate propusã în comun" înseamnã o activitate propusã care se realizeazã sub jurisdicţia mai multor pãrţi;
    7. "evaluarea impactului asupra mediului" înseamnã o procedurã naţionalã de evaluare a impactului probabil asupra mediului al activitãţii propuse;
    8. "impact" înseamnã orice efect produs asupra mediului de o activitate propusã, inclusiv asupra sãnãtãţii şi securitãţii umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului şi monumentelor istorice sau asupra altor construcţii ori interacţiunea dintre aceşti factori; termenul desemneazã şi efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condiţiilor socioeconomice rezultate din modificarea factorilor menţionaţi;
    9. "impact transfrontierã" înseamnã orice impact, nu neapãrat de naturã globalã, produs intr-o zonã aflatã sub jurisdicţia unei pãrţi, de o activitate propusã a cãrei origine fizicã se situeazã total sau parţial în zona aflatã sub jurisdicţia altei pãrţi;
    10. "autoritate competentã" înseamnã autoritatea sau autoritãţile naţionale desemnate de cãtre o parte ca responsabile cu îndeplinirea sarcinilor cuprinse în prezentul acord şi/sau autoritatea sau autoritãţile învestite de cãtre o parte cu puteri decizionale privind o activitate propusã;
    11. "punct de contact" înseamnã persoana responsabilã cu trimiterea şi primirea notificãrilor în aplicarea prezentului acord;
    12. "public" înseamnã una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei sau practicii naţionale, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;
    13. "convenţie" înseamnã Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, încheiatã la Espoo în 1991.
    ART. 2
    1. Fiecare parte va desemna autoritatea competentã şi punctul de contact proprii şi va informa despre aceasta celelalte pãrţi la prezentul acord şi secretariatul convenţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acordului.
    2. În termen de 30 de zile de la orice modificare ulterioarã privind autoritatea competentã sau punctul de contact, fiecare parte va informa despre aceasta celelalte pãrţi la prezentul acord şi secretariatul convenţiei.
    ART. 3
    Pãrţile vor lua mãsurile legale, administrative sau de altã naturã necesare pentru aplicarea, între acestea, a prevederilor convenţiei.
    ART. 4
    Fiecare parte va lua mãsurile legale, administrative sau de altã naturã necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului acord în cazul activitãţilor propuse incluse în anexa nr. I la convenţie şi care pot avea un impact transfrontierã negativ semnificativ.
    ART. 5
    1. Pãrţile vor adopta criteriile de identificare a impactului transfrontierã negativ semnificativ, pe baza criteriilor generale stabilite în anexa nr. III la convenţie.
    2. Pãrţile vor elabora ghiduri privind aplicarea prezentului acord pe baza, printre altele, a urmãtoarelor elemente: încadrare, notificare, confirmarea participãrii, transmiterea informaţiilor, elaborarea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului şi distribuirea acesteia, participarea publicului, consultãri între pãrţi, decizia şi transmiterea deciziei finale, analizã postproiect şi traducere.
    3. Criteriile adoptate în baza paragrafului 1 se vor utiliza în elaborarea ghidurilor prevãzute în paragraful 2.
    ART. 6
    1. Pentru o activitate propusã în comun fiecare parte sub jurisdicţia cãreia se are în vedere realizarea activitãţii propuse va fi consideratã atât parte de origine, cât şi parte afectatã. Aceste pãrţi vor crea unul sau mai multe grupuri de lucru comune pentru a stabili acţiuni detaliate privind comunicarea şi consultãrile.
    2. Dacã pãrţile sunt de acord, art. 7-11 nu se mai aplicã activitãţii propuse în comun, în cazul pãrţilor respective.
    ART. 7
    1. Punctul de contact al pãrţii de origine va notifica neîntârziat punctul de contact al pãrţii afectate în momentul în care constatã cã o activitate propusã cade sub incidenţa art. 4.
    2. Punctul de contact al pãrţii de origine va notifica punctul de contact al pãrţii afectate în etapa de definire a domeniului evaluãrii sau mai devreme, dacã legislaţia naţionalã a pãrţii de origine privind evaluarea impactului asupra mediului cuprinde aceastã etapã.
    3. Punctul de contact al pãrţii afectate va rãspunde punctului de contact al pãrţii de origine în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii şi va indica dacã partea afectatã intenţioneazã sã participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
    4. Notificarea va conţine informaţiile prevãzute în anexã.
    5. Dacã partea afectatã indicã lipsa intenţiei de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacã nu rãspunde la timp, prevederile art. 9-14 nu se aplicã.
    ART. 8
    1. Partea de origine va comunica notificarea în limba englezã şi va menţiona dacã doreşte sã primeascã rãspunsul în limba englezã.
    2. Partea afectatã va rãspunde notificãrii, va oferi informaţii cu privire la mediul potenţial afectat şi va transmite comentariile publicului şi autoritãţilor pãrţii afectate, în limba englezã, dacã partea de origine solicitã astfel.
    3. Partea afectatã poate specifica dacã doreşte ca documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi comunicãrile ulterioare sã îi fie puse la dispoziţie în limba englezã.
    4. Titularul activitãţii propuse va traduce în limba oficialã menţionatã de partea afectatã documentaţia urmãtoare:
    a) descrierea activitãţii propuse şi a scopului acesteia;
    b) rezumatul cu caracter netehnic;
    c) descrierea impactului potenţial transfrontierã asupra mediului al activitãţii propuse şi al alternativelor acesteia, precum şi estimarea semnificaţiei sale;
    d) descrierea mãsurilor de diminuare care sã reducã la minimum impactul transfrontierã negativ asupra mediului.
    ART. 9
    Pãrţile interesate pot stabili unul sau mai multe grupuri de lucru comune pentru comunicare ulterioarã şi schimb de informaţii între pãrţile interesate.
    ART. 10
    1. Autoritatea competentã a pãrţii de origine se va consulta cu autoritatea competentã a pãrţii afectate prin grupurile de lucru comune, dacã acestea au fost stabilite, cu privire la distribuirea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului cãtre autoritãţile şi publicul pãrţii afectate, şi:
    a) asupra numãrului de exemplare din documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului necesare pãrţii afectate, precum şi asupra anumitor aspecte, ca de exemplu locul şi data la care documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului este pusã la dispoziţia publicului pãrţii afectate;
    b) asupra modului în care publicul pãrţii afectate va transmite comentarii fie direct autoritãţii competente a pãrţii de origine, fie mai întâi autoritãţii competente a pãrţii afectate care le va înainta, apoi integral autoritãţii competente a pãrţii de origine.
    2. Pentru a asigura alinierea acestui proces la termenele procedurii naţionale privind evaluarea impactului asupra mediului ale pãrţii de origine, pãrţile interesate vor încerca sã înainteze documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului autoritãţilor şi publicului pãrţii afectate în paralel cu depunerea ei la autoritãţile şi publicul pãrţii de origine.
    ART. 11
    Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului va conţine cel puţin informaţiile descrise în anexa nr. II la convenţie.
    ART. 12
    Pãrţile se vor asigura cã în decizia finalã privind activitatea propusã se va menţiona modul în care s-au luat în considerare comentariile autoritãţilor şi publicului pãrţii afectate. Comentariile vor fi tratate în mod egal şi indiferent de frontierele naţionale.
    ART. 13
    Dacã legislaţia pãrţii de origine prevede posibilitatea ca autoritãţile sau publicul pãrţii afectate sã aibã acces la procedura administrativã sau judiciarã pentru a contesta deciziile finale privind o activitate propusã, decizia finalã va include informaţii cu privire la aceastã posibilitate.
    ART. 14
    Autoritãţile competente ale pãrţilor interesate pot conveni sã efectueze o analizã sau monitorizare postproiect. Conţinutul specific al analizei postproiect se va stabili de comun acord de cãtre pãrţi şi în conformitate cu legislaţia naţionalã a fiecãreia.
    ART. 15
    Dacã o parte potenţial afectatã doreşte sã fie notificatã cu privire la o activitate propusã, partea afectatã şi partea de origine vor începe neîntârziat consultãri pentru a stabili de comun acord dacã activitatea propusã se încadreazã în prevederile art. 4.
    ART. 16
    Pãrţile se vor reuni la solicitarea scrisã a uneia dintre pãrţi, cu condiţia ca aceastã solicitare sã fie susţinutã de cel puţin încã una dintre pãrţi în interval de 90 de zile de la data comunicãrii ei.
    ART. 17
    Anexa la prezentul acord face parte integrantã din acesta.
    ART. 18
    1. Oricare dintre pãrţi poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse se vor comunica în scris tuturor pãrţilor.
    2. Pãrţile se vor întruni în condiţiile art. 16 pentru discutarea amendamentelor propuse.
    3. Art. 20-24 se aplicã, mutatis mutandis, şi amendamentelor aduse acordului, adoptate prin consensul pãrţilor.
    ART. 19
    Prezentul acord este deschis spre semnare la Bucureşti în 20 şi 21 mai 2008.
    ART. 20
    Guvernul României va fi depozitarul prezentului acord.
    ART. 21
    1. Prezentul acord va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii statelor semnatare.
    2. Prezentul acord este deschis spre aderare din data de 22 mai 2008.
    3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare se vor depune cât mai curând posibil la depozitar. Depozitarul va informa pãrţile cu privire la data depunerii fiecãrui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    ART. 22
    1. Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la data depozitãrii celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    2. Pentru fiecare stat care ratificã, acceptã, aprobã sau aderã la prezentul acord dupã depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, acest acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii de cãtre statul respectiv a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    ART. 23
    În orice moment dupã încheierea a 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord pentru o parte, acea parte se poate retrage din acord prin transmiterea unei notificãri scrise depozitarului. O astfel de retragere va intra în vigoare în a nouãzecea zi de la data primirii sale de cãtre depozitar. O astfel de retragere nu va afecta aplicarea art. 7-13 la o activitate propusã pentru care a fost deja comunicatã o notificare în baza art. 7 paragraful 1, înainte de intrarea în vigoare a retragerii.
    ART. 24
    Originalul prezentului acord, al cãrui text în limba englezã reprezintã textul autentic, se depune la Guvernul României.

    Drept care subsemnaţii, având depline puteri, am semnat prezentul acord.
    Întocmit la Bucureşti la 20 mai 2008.

    ANEXĂ

          Informaţiile prevãzute la art. 7 paragraful 4

    1. Informaţii cu privire la activitatea propusã
    a) informaţii cu privire la natura activitãţii propuse:
    (i) tipul activitãţii propuse;
    (ii) dacã activitatea propusã este cuprinsã în anexa nr. I la convenţie (da/nu);
    (iii) domeniul activitãţii propuse (de exemplu, activitatea principalã şi unele sau toate activitãţile secundare pentru care este necesarã evaluarea);
    (iv) scara activitãţii propuse (de exemplu, mãrime, capacitate de producţie etc.);
    (v) descrierea activitãţii propuse (de exemplu, tehnologia utilizatã);
    (vi) descrierea scopului activitãţii propuse;
    (vii) justificarea activitãţii propuse (de exemplu, baza socioeconomicã, geograficã);
    (viii) informaţii suplimentare şi comentarii;
    b) informaţii cu privire la limitele spaţiale şi temporale ale activitãţii propuse:
    (i) localizarea;
    (ii) descrierea amplasamentului (de exemplu, caracteristici fizico-geografice, socioeconomice);
    (iii) justificarea amplasãrii activitãţii propuse (de exemplu, baze socioeconomice, fizico-geografice);
    (iv) termenele activitãţii propuse (de exemplu, iniţierea şi durata construcţiei şi funcţionãrii);
    (v) hãrţi şi alte documentaţii grafice legate de informaţiile cu privire la activitatea propusã;
    (vi) informaţii suplimentare şi comentarii.
    c) informaţii privind impactul preconizat asupra mediului şi mãsurile de diminuare propuse:
    (i) definirea domeniului evaluãrii (de exemplu, ţinând cont de: efectele cumulative, evaluarea alternativelor, aspecte de dezvoltare durabilã, impactul activitãţilor secundare etc.);
    (ii) impactul preconizat al activitãţii propuse (de exemplu, tipuri, localizare, magnitudine);
    (iii) intrãri (de exemplu, teren, apã, materii prime, surse de putere etc.);
    (iv) ieşiri (de exemplu, cantitãţi şi tipuri de: emisii în atmosferã, evacuãri în reţeaua hidrograficã, deşeuri solide);
    (v) impactul transfrontierã (de exemplu, tipuri, localizare, magnitudine);
    (vi) mãsuri de diminuare propuse (de exemplu, dacã se cunosc, mãsurile în scopul prevenirii, eliminãrii, minimizãrii; compensãrii efectelor asupra mediului);
    (vii) informaţii suplimentare şi comentarii;
    d) rezumatul procesului de consultare propus şi termenele acestuia, inclusiv descrierea sumarã a procedurii referitoare la contestaţii sau plângeri;
    e) iniţiatorul sau titularul (detalii de contact):
    (i) numele, adresa, numerele de telefon şi fax;
    f) documentaţia şi procedura de evaluare a impactului asupra mediului:
    (i) dacã documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului (de exemplu, raportul evaluãrii impactului asupra mediului sau declaraţia privind impactul asupra mediului) este cuprinsã în notificare (da/nu/parţial);
    (ii) dacã "nu" sau "parţial", descrierea documentaţiei suplimentare ce trebuie înaintatã şi data (datele) aproximativã(e) la care aceastã documentaţie va fi disponibilã;
    (iii) termene;
    (iv) detalii de contact (partea de origine);
    (v) autoritatea responsabilã cu coordonarea activitãţilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
    (vi) numele, adresa, numerele de telefon şi fax;
    (vii) informaţii suplimentare şi comentarii.
    2. Puncte de contact
    a) Puncte de contact pentru partea sau pãrţile posibil afectatã/afectate:
    (i) autoritatea responsabilã cu coordonarea activitãţilor legate de evaluarea impactului asupra mediului;
    (ii) numele, adresa, numerele de telefon şi fax;
    (iii) lista pãrţilor afectate cãrora li s-au transmis notificãri.
    b) Puncte de contact pentru partea de origine:
    (i) autoritatea responsabilã cu coordonarea activitãţilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu denumirea, adresa, numerele de telefon şi fax;
    (ii) autoritatea responsabilã cu luarea deciziei, dacã este alta decât autoritatea responsabilã cu coordonarea activitãţilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu denumirea, adresa, numerele de telefon şi fax.
    3. Informaţii cu privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului în partea de origine, aplicat în cazul activitãţii propuse:
    a) termene;
    b) oportunitãţile pãrţii sau pãrţilor afectate de a fi implicate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului;
    c) oportunitãţile pãrţii sau pãrţilor afectate de a analiza şi comenta pe marginea notificãrii şi documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului;
    d) natura şi termenele la care vor fi formulate deciziile posibile;
    e) procesul de aprobare a activitãţii propuse;
    f) informaţii suplimentare şi comentarii.
    4. Informaţii privind procesul de participare a publicului în partea de origine:
    a) proceduri de participare a publicului;
    b) începutul şi durata preconizatã a consultãrii publicului;
    c) informaţii suplimentare şi comentarii.
    5. Termenul de rãspuns

    Din partea Guvernului Republicii Albania,
    .............
    Din partea Guvernului Republicii Bosnia şi Herţegovina,
    .............

    Din partea Guvernului Republicii Bulgaria,
    domnul Georgiev Chavdar,
    secretar de stat

    Din partea Guvernului Republicii Croaţia,
    domnul Nikola Ru\'c0inski,
    secretar de stat,
    Ministerul Mediului din Croaţia

    Din partea Guvernului Republicii Elene,
    domnul Georgios Poukamissas,
    ambasadorul Republicii Elene în România

    Din partea Guvernului Republicii Muntenegru,
    domnul Sinisa Stankovic,
    secretar de stat

    Din partea Guvernului României,
    domnul Attila Korodi,
    ministrul mediului

    Din partea Guvernului Republicii Serbia,
    domnul Dragin Sasa,
    ministrul mediului din Serbia

    Din partea Guvernului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,
    domnul Dejan Panovski,
    secretar de stat

                         -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016