Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011  privind transmiterea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitii "Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostrada", respectiv a obiectivului de investitii "Autostrada Nadlac-Arad"

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. 1
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 16,0324 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizãrii de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradã".
    ART. 2
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 41,3525 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizãrii de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Nãdlac-Arad".
    ART. 3
    Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevãzute la art. 1 şi 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    ART. 4
    Nr. crt. 30 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 5 decembrie 2011.
    Nr. 231.


    ANEXA 1


                             DATELE DE IDENTIFICARE
            a suprafeţelor de teren, proprietate publicã a statului,
        care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole
              şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de
              Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad
                în administrarea Ministerului Transporturilor şi
       Infrastructurii, în vederea realizãrii de cãtre Compania Naţionalã
                     de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din
            România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada
    Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradã"
┌───┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐
│Nr.│Locul │ │ │ │ │
│crt│unde │ │ │ │ │
│ │este │ │ │ │ Caracteristicile │
│ │situat │Persoana juridicã de la care │ Persoana juridicã la care │Nr. MF│ tehnice ale terenului │
│ │terenul│ se transmite terenul │ se transmite terenul │ │ │
│ │care se│ │ │ │ │
│ │trans- │ │ │ │ │
│ │mite │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 1.│Judeţul│Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,9675 ha │
│ │ Arad │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A578 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 2.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,8710 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A619 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 3.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,7233 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A650 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 4.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,6728 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A655 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 5.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,1096 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 6.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,7856 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 7.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,2824 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A671 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 8.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,6202 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A1531 │
└───┴───────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘
                                                                           Suprafaţa totalã: 16,0324 ha
    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
            a suprafeţelor de teren, proprietate publicã a statului,
        care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole
              şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de
              Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad
                în administrarea Ministerului Transporturilor şi
       Infrastructurii, în vederea realizãrii de cãtre Compania Naţionalã
             de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
             a obiectivului de investiţii "Autostrada Nãdlac-Arad"

┌───┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐
│Nr.│Locul │ │ │ │ │
│crt│unde │ │ │ │ │
│ │este │ │ │ │ Caracteristicile │
│ │situat │Persoana juridicã de la care │ Persoana juridicã la care │Nr. MF│ tehnice ale terenului │
│ │terenul│ se transmite terenul │ se transmite terenul │ │ │
│ │care se│ │ │ │ │
│ │trans- │ │ │ │ │
│ │mite │ │ │ │ │
├───┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 1.│Judeţul│Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,6275 ha │
│ │ Arad │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A779/2 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 2.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,5299 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A627/1/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 3.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,3023 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A627/1/4│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 4.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,0526 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A655/3/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 5.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,5102 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A663/2 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 6.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,3909 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A681/1/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 7.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,3231 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A681/3/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 8.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,0901 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668 │
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│ 9.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 14,4223 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677/1/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│10.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,4512 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668/5/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│11.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 9,5969 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677/3/2│
├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤
│12.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,0555 ha │
│ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤
│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţionalã de Autostrãzi şi │ │Categoria de folosinţã:│
│ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan │
│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668/4/2│
└───┴───────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘
                                                                           Suprafaţa totalã: 41,3525 ha                                      -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice