Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 230 din 23 mai 2003  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cãrţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, adoptatã în temeiul <>art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate pentru circulaţia pe drumurile publice din România numai dupã omologarea acestora de cãtre Regia Autonomã "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Pentru vehiculele rutiere supuse înmatriculãrii pentru circulaţia pe drumurile publice din România documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, prevãzutã cu elemente de securizare, eliberata de R.A.R."

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este de tip sau individualã, dupã cum urmeazã:
a) omologarea de tip reprezintã procedura prin care R.A.R. certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat, importat sau introdus în ţara de regula pentru comercializare, cu cerinţele prevãzute în reglementãrile şi normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în circulaţie pe drumurile publice din România;
b) omologarea individualã reprezintã procedura prin care R.A.R. atesta ca un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în ţara, prezentat pentru omologare, respecta reglementãrile şi normele tehnice privind admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice din România.
(2) Pentru vehiculele rutiere omologate de tip în una dintre ţãrile Uniunii Europene, prezentate pentru omologare de tip în România, în condiţiile alin. (1) lit. a), procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformitatii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeanã, pe baza documentaţiei respective privind omologarea de tip existenta sau prezentatã la R.A.R.
(3) Prin vehicule rutiere noi, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege vehiculele rutiere fabricate, importate sau introduse în ţara, aflate înaintea primei înmatriculãri."

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Omologarea individualã se efectueazã la cererea deţinãtorului, persoana fizica sau juridicã romana, persoana fizica strãinã care are sau îşi stabileşte resedinta în România, pentru:
a) vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în numãr de cel mult 10 bucãţi de acelaşi tip, de cãtre aceeaşi persoana juridicã sau fizica;
b) vehiculele rutiere la care ultima înmatriculare a fost înregistratã în alta ţara;
c) vehiculele rutiere construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detasate;
d) vehiculele rutiere înmatriculate în România, dar care au suferit modificãri constructive semnificative fata de varianta originala.
(2) Vehiculele rutiere omologate individual, de regula, nu pot face obiectul comercializãrii înainte de înmatriculare."

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Omologarea de tip şi extinderea omologãrii de tip se acorda de cãtre R.A.R.
(2) Omologarea individualã se acorda de cãtre R.A.R. prin reprezentantele judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz, în funcţie de localitatea în care îşi are domiciliul sau sediul persoana care solicita omologarea.
(3) Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializãrii numai cu condiţia existenţei omologãrii de tip, a extinderii omologãrii de tip sau a omologãrii individuale, dupã caz, solicitatã de constructorii romani sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, de reprezentanţii autorizaţi ai constructorilor strãini, precum şi ai importatorilor autorizaţi, persoane juridice romane.
(4) Extinderea omologãrii de tip se acorda de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip în România.
(5) Persoanele juridice care au obţinut omologarea de tip sau extinderea omologãrii de tip vor fi numite în continuare solicitanti."

6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Dacã, în urma efectuãrii procedurii de omologare de tip, vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de siguranta a circulaţiei şi de protecţie a mediului, precum şi folosinţei cãreia îi este destinat sau, dupã caz, este conform cu tipul omologat în Uniunea Europeanã, R.A.R. elibereazã un certificat de omologare de tip pentru circulaţie, cu valabilitate nationala, conţinând descrierea sumarã a elementelor care caracterizeazã acest tip de vehicul."

7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Solicitantul omologãrii de tip sau, dupã caz, al extinderii omologãrii de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumpãrãtorului o copie a certificatului de omologare de tip sau a extinderii omologãrii de tip, pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat."

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin <>Decretul nr. 371/1976 . Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte la Acordul din 1958, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic."

9. Articolul 9 se abroga.

10. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cãrora acesta a fost înmatriculat succesiv.
(2) Datele despre vehicul se înscriu de cãtre R.A.R.
(3) Datele despre proprietari se înscriu de cãtre autoritatea competenta care efectueazã înmatricularea, potrivit legii.
(4) Autoritatea competenta care efectueazã înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deţinãtori" din cartea de identitate a vehiculului.
(5) La înstrãinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului."

11. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Eliberarea cãrţii de identitate se face în urmãtoarele condiţii:
a) în cazul omologãrii individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, dacã vehiculul poate fi identificat, corespunde normelor tehnice de siguranta a circulaţiei, de protecţie a mediului, precum şi folosinţei cãreia îi este destinat;
b) în cazul omologãrii de tip sau al extinderii omologãrii de tip, în baza documentului prevãzut la art. 7 şi a verificãrii conformitatii vehiculului prezentat cu tipul omologat."

12. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de cãtre R.A.R. datoritã alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora, asa cum au fost ele prevãzute de cãtre constructor, nu vor fi omologate pentru circulaţie.
(2) Vehiculele rutiere înmatriculate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obţine eliberarea sau modificãrile în cartea de identitate a vehiculului.
(3) Pentru identificarea vehiculelor rutiere în cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2), R.A.R. solicita expertizarea de cãtre serviciile specializate ale Ministerului de Interne."

13. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) La înmatriculare deţinãtorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificãrii autenticitatii vehiculelor sau a identificarii acestora, dupã caz.
(2) Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier reprezintã atestarea de cãtre R.A.R. sau de cãtre reprezentanţii autorizaţi ai acesteia a faptului ca vehiculul respectiv şi principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificãri neautorizate, precum şi a faptului ca documentele de provenienta a vehiculului, eliberate de autoritãţile competente strãine, sunt autentice. La certificarea autenticitatii se atesta şi faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din ţara sau din strãinãtate, la data solicitãrii, potrivit bazelor de date la care R.A.R. are acces.
(3) Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculãrii acestuia se efectueazã de cãtre R.A.R. şi consta în verificarea şi atestarea identitãţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia, coroborate cu verificarea conformitatii componentelor principale ale vehiculului cu numãrul de identificare a acestuia.
(4) Prevederile alin. (1) referitoare la certificarea autenticitatii nu se aplica vehiculelor rutiere noi, care deţin omologare de tip, extindere de omologare de tip sau omologare individualã, iar cele referitoare la identificare nu se aplica vehiculelor rutiere noi, care deţin omologare de tip sau extindere de omologare de tip.
(5) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticitatii sau identificarea este inclusã în procedura de omologare individualã, dupã caz.
(6) Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabilã timp de 30 de zile de la data efectuãrii acestora."

14. Dupã articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 13^1. - R.A.R. are acces la baza de date necesare, referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate în ţara sau în strãinãtate, pe baza de protocoale încheiate cu deţinãtorii acestor baze de date."

15. Articolul 14 se abroga.

16. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. 15. - (1) Pe lângã atribuţiile prevãzute în Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2000 , cu modificãrile ulterioare, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin R.A.R., îndeplineşte urmãtoarele atribuţii referitoare la omologarea de tip:
a) controleazã la solicitantul omologãrii de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologãrii de tip, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulaţie şi retrage, în caz de neconformitate, omologarea de tip;
b) impune solicitanţilor prevãzuţi la lit. a) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranta circulaţiei ori protecţia mediului.
(2) În funcţie de neconformitãţile constatate, R.A.R. poate impune solicitanţilor omologãrii de tip, respectiv extinderii omologãrii de tip, mãsuri privind sistarea comercializãrii şi/sau retragerea lotului respectiv de vehicule, cu interdicţia comercializãrii sau a folosirii pana la remediere ori retragerea din circulaţie a vehiculelor.
(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformitatilor şi repunerii în circulaţie a vehiculelor sau, dupã caz, a lotului de vehicule se suporta de cãtre solicitantii omologãrii de tip şi ai extinderii omologãrii de tip."

17. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Cãrţile de identitate sunt şi rãmân valabile pe toatã durata existenţei vehiculului.
(2) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deţinãtorilor, R.A.R. este obligat sa elibereze un duplicat.
(3) Pentru situaţii speciale, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate aproba eliberarea cãrţilor de identitate cu valabilitate limitatã în timp, dar nu mai mult de un an."

18. Dupã articolul 16 se introduc articolele 16^1 şi 16^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 16^1. - În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cãrţii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat la cartea de identitate, cu avizul autoritãţii competente care a efectuat înmatricularea.
Art. 16^2. - Pierderea, furtul sau distrugerea cãrţii de identitate a vehiculului se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."

19. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va emite reglementãrile şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cãrţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.
(2) Reglementãrile şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere şi certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, se reactualizeazã de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi se aproba prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(3) Instrucţiunile privind completarea cãrţii de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizeazã de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi de autoritatea competenta care efectueazã înmatricularea şi se aproba prin ordin comun al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrului finanţelor publice şi ministrului autoritãţii competente care efectueazã înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(4) Reglementãrile, normele tehnice şi instrucţiunile prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizeazã ori de câte ori este nevoie."

ART. 2
Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
<>Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cãrţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 23 mai 2003.
Nr. 230.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016