Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 228 din 23 mai 2003  pentru aprobarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 228 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 9 vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Absolvenţii învãţãmântului superior de lungã sau de scurta durata, care, la data trecerii pe funcţia corespunzãtoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadreazã pe funcţia şi categoria corespunzãtoare studiilor absolvite, la clasa şi gradul care sa asigure o creştere de pana la 20% a salariului de baza avut. În cazul în care, dupã aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevãzut pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel.
(5) Ordonatorii principali de credite pot transforma posturile vacante aferente funcţiilor publice prevãzute în anexele la legea bugetului de stat şi în anexele la legea bugetului asigurãrilor sociale de stat în posturi de nivel inferior sau în posturi de acelaşi nivel, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, şi al Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidentiala, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţionalã, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurentei."
2. La articolul 9, dupã alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Prevederile tezei întâi a alin. (5) se aplica în mod corespunzãtor şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publica localã, numai cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici."
3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, sporul de confidenţialitate prevãzut de reglementãrile în vigoare se acorda numai pentru personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului de Comerţ Exterior, Consiliului Legislativ, Instituţiei Avocatul Poporului şi Curţii Constituţionale."
4. Alineatul (3) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare, potrivit prevederilor alin. (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea funcţionarului public."
5. Litera C a anexei nr. I va avea urmãtorul cuprins:"C. Indemnizaţii de conducere
──────────────────────────────────────────────────
Nr. Indemnizaţia de
crt. Funcţia publica de conducere
conducere în procente din
salariul de baza
──────────────────────────────────────────────────
1. Director general 55%
──────────────────────────────────────────────────
2. Director*) 50%
──────────────────────────────────────────────────
3. Director adjunct 40%
──────────────────────────────────────────────────
4. Contabil-şef 40%
──────────────────────────────────────────────────
5. Şef sector 40%
──────────────────────────────────────────────────
6. Şef serviciu 30%
──────────────────────────────────────────────────
7. Şef birou 25%
──────────────────────────────────────────────────---------
*) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplica şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ."
6. La anexa nr. I, dupã litera C se introduce litera D cu urmãtorul cuprins:
"D. Sporuri specifice
Personalul prevãzut în prezenta anexa beneficiazã şi de sporurile prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare."
7. Litera A a anexei nr. II va avea urmãtorul cuprins:"A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
──────────────────────────────────────────────────
Nr. Salariul de baza*)
crt. Funcţia publica de - lei -
conducere
──────────────────────────────────────────────────
1. Secretar general 21.000.000
──────────────────────────────────────────────────
2. Secretar general adjunct 18.480.000
──────────────────────────────────────────────────
3. Comisar general 16.500.000
──────────────────────────────────────────────────--------
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."

8. La anexa nr. II, dupã litera C se introduce litera D cu urmãtorul cuprins:
"D. Sporuri specifice
Personalul prevãzut în prezenta anexa beneficiazã şi de sporurile prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare."
9. La anexa nr. II, punctul 1 al notei va avea urmãtorul cuprins:
"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fata de salariile prevãzute la pct. 1, 3, 6 şi 7 ale lit. B din prezenta anexa."
10. Litera A a anexei nr. III va avea urmãtorul cuprins:"A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Salariul
crt. Funcţia publica de conducere Categoria Clasa Gradul de baza*)
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Secretar general al Prefecturii
Municipiului Bucureşti 20.500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Secretar general al prefecturii
───────────────────────────────────────────────────────────────────
categoria I 19.520.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────
categoria II 18.040.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Secretar general al
municipiului Bucureşti 20.500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Şef departament în aparatul
propriu al Consiliului General
al Municipiului Bucureşti 9.970.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Secretar general al judeţului
───────────────────────────────────────────────────────────────────
categoria I 19.520.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────
categoria II 18.040.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."

11. La anexa nr. III, litera B "Indemnizaţii de conducere" devine litera C "Indemnizaţii de conducere."
12. La anexa nr. III, dupã litera C se introduce litera D cu urmãtorul cuprins:
"D. Sporuri specifice
Personalul prevãzut în prezenta anexa beneficiazã şi de sporurile prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare."
13. La anexa nr. III, punctul 1 al notei va avea urmãtorul cuprins:
"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fata de salariile prevãzute la pct. 1, 3, 4, 7 şi 9 ale lit. B din prezenta anexa."
14. Litera A a anexei nr. IV va avea urmãtorul cuprins:"A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Salariul
crt. Funcţia publica de conducere de baza*)
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Secretar al unitãţilor administrativ-teritoriale:
- municipii
────────────────────────────────────────────────────────────────
● cu peste 320.000 locuitori**) 17.500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria I 15.800.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria II 14.350.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria III 13.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
- oraşe:
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria I 11.630.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria II 11.125.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria III 10.865.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
- comune:
────────────────────────────────────────────────────────────────
● cu peste 15.000 locuitori 8.500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 7.500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 7.300.000
────────────────────────────────────────────────────────────────
● categoria III (pana la 3.000 locuitori) 7.100.000
────────────────────────────────────────────────────────────────---------
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
**) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti."

15. Litera C a anexei nr. IV va avea urmãtorul cuprins:"C. Indemnizaţii de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indemnizaţia de conducere
crt. Funcţia publica de conducere în procente din salariul
de baza
────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Arhitect-şef*), director general 55%
────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Director, director general adjunct 50%
────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Director adjunct 40%
────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Contabil-şef 40%
────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Şef serviciu, arhitect-şef**) 30%
────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Şef birou 25%
────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Persoana cu responsabilitate
în domeniul urbanismului şi
amenajãrii teritoriului şi al
autorizãrii executãrii lucrãrilor
de construcţii***) 15%
────────────────────────────────────────────────────────────────-----------
*) Se utilizeazã la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor.
**) Se utilizeazã la oraşe.
***) Se utilizeazã la comune."

16. Litera D a anexei nr. IV va avea urmãtorul cuprins:
"D. Sporuri specifice
Personalul prevãzut în prezenta anexa beneficiazã şi de sporurile prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare, stabilite pana la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta."

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 23 mai 2003.
Nr. 228.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016