Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I
<>Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor forme de cooperare judiciara internationala in materie penala:
a) extradarea;
b) predarea in baza unui mandat european de arestare;
c) transferul de proceduri in materie penala;
d) recunoasterea si executarea hotararilor;
e) transferarea persoanelor condamnate;
f) asistenta judiciara in materie penala;
g) alte forme de cooperare judiciara internationala in materie penala.
(2) Prezenta lege nu se aplica modalitatilor specifice de cooperare politieneasca internationala, daca, potrivit legii, acestea nu se afla sub control judiciar."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
Definirea unor termeni si expresii
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:
a) stat solicitant - statul care formuleaza o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege;
b) stat solicitat - statul caruia ii este adresata o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege;
c) autoritate centrala - acea autoritate astfel desemnata de statul solicitant sau de statul solicitat, in aplicarea dispozitiilor unor conventii internationale;
d) autoritate judiciara - instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, stabilite potrivit legii romane, precum si autoritatile care au aceasta calitate in statul solicitant, conform declaratiilor acestuia din urma la instrumentele internationale aplicabile;
e) persoana urmarita - persoana care formeaza obiectul unui mandat de urmarire internationala;
f) persoana extradabila - persoana care formeaza obiectul unei proceduri de extradare;
g) extradat sau persoana extradata - persoana a carei extradare a fost aprobata;
h) extradare activa - procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitant;
i) extradare pasiva - procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitat;
j) persoana solicitata - persoana care face obiectul unui mandat european de arestare;
k) condamnare - orice pedeapsa sau masura de siguranta aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni;
l) masura de siguranta - orice masura privativa sau restrictiva de libertate care a fost dispusa pentru completarea sau inlocuirea unei pedepse printr-o hotarare penala;
m) hotarare - o hotarare judecatoreasca prin care se pronunta o condamnare;
n) stat de condamnare - statul in care a fost condamnata persoana care poate fi transferata sau care deja a fost transferata;
o) stat de executare - statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat in vederea executarii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate;
p) resortisant al unui stat de condamnare sau de executare, in cazul Romaniei, este cetateanul roman;
r) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara emitenta este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa emita un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
s) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara de executare este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa execute un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
s,) in sensul titlului III din prezenta lege, stat membru emitent este statul membru al Uniunii Europene in care s-a emis un mandat european de arestare;
t) in sensul titlului III din prezenta lege, stat membru de executare este statul membru al Uniunii Europene caruia ii este adresat un mandat european de arestare."

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6
Asigurarea de reciprocitate
In cazul in care statul roman formuleaza o cerere in conditiile prezentei legi, in baza curtoaziei internationale, asigurarea reciprocitatii va fi data de catre ministrul justitiei, pentru fiecare caz, ori de cate ori va fi necesar, la cererea motivata a autoritatii judiciare romane competente."

4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
Dreptul aplicabil
Cererile adresate autoritatilor romane in domeniile reglementate de prezenta lege se indeplinesc potrivit normelor romane de drept procesual penal, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel."

5. Articolul 8 se abroga.

6. Articolul 9 se abroga.

7. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte contine dispozitii mai favorabile sub aspectul principiului non bis in idem."

8. Articolul 11 se abroga.

9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 12
Confidentialitatea
Statul roman are obligatia de a asigura, pe cat posibil, la cererea statului solicitant confidentialitatea cererilor care ii sunt adresate in domeniile reglementate de prezenta lege si a actelor anexate acestora. In cazul in care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi asigurata, statul roman va instiinta statul strain, care va decide."

10. La articolul 13, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Cererile formulate in domeniile reglementate de titlurile II si IV-VII din prezenta lege se transmit prin intermediul urmatoarelor autoritati centrale:".

11. La articolul 14, titlul articolului si alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14
Transmiterea directa
(1) Cererile de asistenta judiciara in materie penala pot fi transmise direct de autoritatile judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate, in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil in relatia dintre statul solicitant si statul solicitat reglementeaza acest mod de transmitere.
(2) In afara cazurilor prevazute la alin. (1), cererile de asistenta judiciara in materie penala pot fi transmise direct de autoritatile judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate in caz de urgenta, insa o copie a acestora va fi transmisa simultan la Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz.
(3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) va fi urmata si pentru transmiterea raspunsului la cererile urgente de asistenta judiciara in materie penala."

12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 16
Competenta interna
Competenta autoritatilor romane pentru a formula o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege sau de a executa o asemenea cerere este stabilita de dispozitiile titlurilor urmatoare ale prezentei legi, precum si de alte acte normative pertinente."

13. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 17
Limbile utilizate
(1) Cererile prevazute de titlurile II si IV-VII adresate Romaniei si actele anexe trebuie insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza ori franceza. In cazul in care documentele mentionate sunt traduse intr-o alta limba decat limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit dispozitiilor art. 13 sau autoritatea judiciara competenta, in cazul transmiterii directe, ia masuri pentru traducerea acestora in regim de urgenta.
(2) Cererile mentionate la alin. (1), formulate de autoritatile romane, si actele anexe vor fi insotite de traduceri in una dintre limbile prevazute in instrumentul juridic aplicabil in relatia cu statul solicitat. Cererile formulate in temeiul curtoaziei internationale si actele anexe se vor traduce in limba oficiala a statului solicitat. Traducerea cererilor si a actelor anexe se realizeaza de autoritatea care are competenta de a formula cererea.
(3) Raspunsul la cererile adresate Romaniei va fi redactat in limba romana, traducerea acestuia in limba oficiala a statului solicitant sau in una dintre limbile engleza ori franceza fiind facultativa, cu exceptia cazului in care prin instrumentul juridic international aplicabil se dispune altfel.
(4) In cazul in care raspunsul la cererile formulate de autoritatile romane nu este redactat in limba romana sau insotit de o traducere in limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit dispozitiilor art. 13 sau autoritatea judiciara competenta, in cazul transmiterii directe, ia masuri pentru traducerea acestuia."

14. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 18
Computarea arestarii
(1) Durata arestului efectuat in strainatate in indeplinirea unei cereri formulate de autoritatile romane in temeiul prezentei legi este luata in calcul in cadrul procedurii penale romane si se computa din durata pedepsei aplicate de instantele romane.
(2) Autoritatile romane solicitate sunt obligate sa comunice autoritatilor competente ale statului solicitant informatiile necesare computarii duratei arestului executat in Romania, in baza unei cereri adresate autoritatilor judiciare romane."

15. Articolul 19 se abroga.

16. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(1) Cheltuielile ocazionate de indeplinirea unei cereri reglementate de prezenta lege sunt suportate, de regula, de statul solicitat."

17. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Cheltuielile care revin statului roman se suporta de la bugetul de stat si sunt cuprinse, dupa caz, in bugetul Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului Administratiei si Internelor."

18. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21
Remiterea de obiecte si bunuri
(1) In cazul in care cererea are ca obiect sau implica remiterea de obiecte sau de alte bunuri, acestea pot fi predate atunci cand nu sunt indispensabile dovedirii unei fapte penale a carei urmarire si judecata tine de competenta autoritatilor judiciare romane.
(2) Remiterea obiectelor si a altor bunuri poate fi amanata sau efectuata sub conditia restituirii.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere drepturilor tertilor de buna-credinta si drepturilor statului roman atunci cand aceste obiecte si bunuri pot reveni acestuia.
(4) Obiectele si bunurile nu vor fi predate decat in temeiul unei hotarari definitive pronuntate in acest sens de autoritatea judiciara competenta.
(5) In cazul cererilor de extradare, predarea obiectelor si a bunurilor prevazute la alin. (1) se poate efectua chiar daca nu se acorda extradarea, in special din cauza fugii sau decesului persoanei extradabile."

19. Denumirea capitolului I al titlului II va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL I
Extradarea pasiva"

20. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22
Persoane supuse extradarii
Pot fi extradate din Romania, in conditiile prezentei legi, la cererea unui stat strain, persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite penal sau sunt trimise in judecata pentru savarsirea unei infractiuni ori sunt cautate in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta in statul solicitant."

21. Alineatul (3) al articolului 23 se abroga.

22. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 24
Extradarea cetatenilor romani
(1) Cetatenii romani pot fi extradati din Romania in baza conventiilor internationale multilaterale la care aceasta este parte si pe baza de reciprocitate, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana extradabila domiciliaza pe teritoriul statului solicitant la data formularii cererii de extradare;
b) persoana extradabila are si cetatenia statului solicitant;
c) persoana extradabila a comis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, daca statul solicitant este membru al Uniunii Europene.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) si c), atunci cand extradarea se solicita in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii, o conditie suplimentara este ca statul solicitant sa dea asigurari considerate ca suficiente ca, in cazul condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, persoana extradata va fi transferata in vederea executarii pedepsei in Romania.
(3) Cetatenii romani pot fi extradati in baza dispozitiilor tratatelor bilaterale si pe baza de reciprocitate.
(4) In scopul constatarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1)-(3), Ministerul Justitiei poate solicita prezentarea unui act emis de autoritatea competenta a statului solicitant."

23. Dupa articolul 24 se introduc doua noi articole, articolele 24^1 si 24^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 24^1
Motive obligatorii de refuz al extradarii
(1) Extradarea va fi refuzata daca:
a) nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil in sensul Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, sau al oricarui alt instrument international pertinent in domeniu, ratificat de Romania;
b) exista motive serioase sa se creada ca extradarea este solicitata in scopul urmaririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, opinii politice sau ideologice ori de apartenenta la un anumit grup social;
c) situatia persoanei risca sa se agraveze din unul dintre motivele enuntate la lit. b);
d) cererea este formulata intr-o cauza aflata pe rolul unor tribunale extraordinare, altele decat cele constituite prin instrumentele internationale pertinente, sau in vederea executarii unei pedepse aplicate de un asemenea tribunal;
e) se refera la o infractiune de natura politica sau la o infractiune conexa unei infractiuni politice;
f) se refera la o infractiune militara care nu constituie infractiune de drept comun.
(2) Nu sunt considerate infractiuni de natura politica:
a) atentatul la viata unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale;
b) crimele impotriva umanitatii prevazute de Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid, adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite;
c) infractiunile prevazute la art. 50 din Conventia de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea sortii ranitilor si bolnavilor din fortele armate in campanie, la art. 51 din Conventia de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea sortii ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor fortelor armate maritime, la art. 129 din Conventia de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de razboi si la art. 147 din Conventia de la Geneva din 1949 cu privire la protectia persoanelor civile in timp de razboi;
d) orice violari similare ale legilor razboiului, care nu sunt prevazute de dispozitiile din conventiile de la Geneva prevazute la lit. c);
e) infractiunile prevazute la art. 1 din Conventia europeana pentru reprimarea terorismului, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1997, si in alte instrumente internationale pertinente;
f) infractiunile prevazute in Conventia impotriva torturii si a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptata la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite;
g) orice alta infractiune al carei caracter politic a fost eliminat de tratatele, conventiile sau acordurile internationale la care Romania este parte.
ARTICOLUL 24^2
Motive optionale de refuz al extradarii
(1) Extradarea poate fi refuzata atunci cand fapta care motiveaza cererea face obiectul unui proces penal in curs sau atunci cand aceasta fapta poate face obiectul unui proces penal in Romania.
(2) Extradarea unei persoane poate fi refuzata sau amanata, daca predarea acesteia este susceptibila sa aiba consecinte de o gravitate deosebita pentru ea, in special din cauza varstei sau a starii sale de sanatate. In caz de refuz al extradarii, prevederile art. 25 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."

24. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 28
Gravitatea pedepsei
Extradarea este acordata de Romania, in vederea urmaririi penale sau a judecatii, pentru fapte a caror savarsire atrage potrivit legislatiei statului solicitant si legii romane o pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an, iar in vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de cel putin 4 luni."

25. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 39
Procedura extradarii pasive
(1) Extradarea din Romania se hotaraste de justitie.
(2) Procedura de extradare pasiva are un caracter urgent si se desfasoara si in timpul vacantei judecatoresti.
(3) Rolul Ministerului Justitiei consta in indeplinirea atributiilor care ii sunt conferite, in calitate de autoritate centrala, prin lege si tratatele internationale la care Romania este parte.
(4) In exercitarea atributiilor de autoritate centrala, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, indeplineste, cu precadere, urmatoarele activitati:
a) primirea cererii de extradare;
b) examinarea cererii de extradare si a actelor anexate acesteia din punctul de vedere al regularitatii internationale, in conditiile prevazute la art. 40;
c) transmiterea cererii de extradare si a actelor anexate acesteia procurorului general competent, in conditiile prevazute la art. 42;
d) restituirea motivata a cererii de extradare si a actelor anexate acesteia, in cazurile prevazute la art. 40 alin. (4);
e) punerea in executare, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, a hotararii definitive prin care s-a dispus extradarea;
f) comunicarea catre autoritatea centrala a statului solicitant a solutiei date cererii de extradare sau a cererii de arestare provizorie in vederea extradarii, pronuntata de autoritatea judiciara competenta."

26. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 40
Examenul de regularitate internationala
(1) Examenul de regularitate internationala are ca scop verificarea conformitatii cererii de extradare si a actelor anexate acesteia cu dispozitiile tratatelor internationale aplicabile, inclusiv cu declaratiile formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.
(2) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, efectueaza, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii, examenul de regularitate internationala prevazut la alin. (1), spre a constata daca:
a) intre Romania si statul solicitant exista norme conventionale ori reciprocitate pentru extradare;
b) la cererea de extradare sunt anexate actele prevazute de tratatul international aplicabil;
c) cererea si actele anexate acesteia sunt insotite de traduceri, conform prevederilor art. 17;
d) exista una dintre limitele acordarii cooperarii judiciare prevazute la art. 3.
(3) De asemenea, in cadrul examenului de regularitate internationala, Ministerul Justitiei verifica existenta reciprocitatii in privinta extradarii propriilor cetateni, in cazul in care se solicita extradarea unui cetatean roman.
(4) In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor de regularitate internationala mentionate la alin. (2) lit. a) si b) si la alin. (3), precum si in cazul in care se constata existenta situatiei prevazute la alin. (2) lit. d), Ministerul Justitiei restituie cererea si actele anexe, explicand motivele. In situatia in care cererea de extradare si documentele anexe nu sunt insotite de traduceri in limba romana, urmeaza ca parchetul competent sa ia masuri pentru efectuarea unei traduceri cat mai urgente.
(5) In cazul cererilor de arestare provizorie in vederea extradarii, examenul de regularitate internationala se efectueaza in termen de 24 de ore de la primirea cererii."

27. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 41
Concursul de cereri
(1) Daca extradarea este ceruta de mai multe state fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, statul roman hotaraste, tinand seama de toate imprejurarile si, in mod deosebit, de gravitatea si de locul savarsirii infractiunilor, de data depunerii cererilor respective, de cetatenia persoanei extradabile, de existenta reciprocitatii de extradare in raport cu statul roman si de posibilitatea unei extradari ulterioare catre alt stat solicitant.
(2) Despre existenta concursului de cereri Ministerul Justitiei va instiinta de urgenta autoritatile competente ale statelor solicitante."

28. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 43
Reprezentarea statului solicitant
(1) In procedura de extradare pasiva, statul solicitant este reprezentat de autoritatea centrala si de Ministerul Public din Romania. La cererea expresa a statului solicitant, reprezentanti ai acestuia pot participa, cu aprobarea instantei competente, la solutionarea cererii de extradare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de extradare activa."

29. Alineatul (3) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Arestarea provizorie in vederea extradarii se dispune si este prelungita de acelasi complet investit cu solutionarea cererii de extradare, printr-o incheiere data in camera de consiliu. Incheierea poate fi atacata separat cu recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare. Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar recursul se judeca in 24 de ore. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare."

30. Alineatele (3) si (6) ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de arestare provizorie in vederea extradarii se transmite Ministerului Justitiei, in vederea efectuarii examenului prevazut la art. 40, care se aplica in mod corespunzator. Ca modalitate de transmitere se poate utiliza orice mijloc care lasa o urma scrisa si a carui autenticitate poate fi verificata.
.....................................................................
(6) Instanta, din oficiu ori la sesizarea procurorului competent sau la cererea persoanei extradabile, poate dispune incetarea masurii arestarii provizorii in vederea extradarii daca, in termen de 18 zile de la luarea masurii, statul roman nu a fost sesizat prin cererea de extradare, insotita de documentele prevazute la art. 38. Arestarea provizorie inceteaza de drept dupa trecerea unui termen de 40 de zile, daca in acest interval de timp nu se primesc cererea de extradare si inscrisurile necesare, cu exceptia cazului in care printr-un tratat bilateral este prevazut un alt termen privind durata maxima a perioadei de arestare provizorie."

31. Alineatul (8) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
"(8) Hotararea asupra extradarii poate fi atacata cu recurs de procurorul general competent si de persoana extradabila, in termen de 5 zile de la pronuntare, la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procurorul general competent poate declara recurs din oficiu sau la cererea ministrului justitiei."

32. La articolul 54, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Recursul declarat impotriva hotararii prin care s-a respins cererea de extradare este suspensiv de executare. Recursul declarat impotriva hotararii prin care s-a dispus extradarea este suspensiv de executare, cu exceptia dispozitiilor referitoare la starea de arest provizoriu in vederea extradarii."

33. Alineatul (6) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
"(6) Hotararea definitiva asupra extradarii se comunica procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel care a judecat cauza in prima instanta si directiei de specialitate din Ministerul Justitiei."

34. Alineatele (4) si (5) ale articolului 62 vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea asupra tranzitului este luata de Ministerul Justitiei.
(5) Ministerul Justitiei comunica de indata hotararea luata autoritatii competente a statului solicitant si Ministerului Administratiei si Internelor."

35. Denumirea capitolului II al titlului II va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Extradarea activa"

36. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 66
Competenta
Competenta de a intocmi si transmite cererile de extradare in numele statului roman revine Ministerului Justitiei."

37. Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 66^1
Urmarirea internationala in vederea extradarii
(1) In cazul in care un mandat de arestare preventiva sau de executare a pedepsei nu poate fi dus la indeplinire, intrucat inculpatul ori condamnatul nu se mai afla pe teritoriul Romaniei, instanta care a emis mandatul de arestare preventiva sau instanta de executare, dupa caz, la propunerea procurorului sesizat in acest scop de catre organele de politie, emite un mandat de urmarire internationala in vederea extradarii, care se transmite Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea difuzarii prin canalele specifice.
(2) Mandatul de urmarire internationala in vederea extradarii contine toate elementele necesare identificarii persoanei urmarite, o expunere sumara a situatiei de fapt si date privind incadrarea juridica a faptelor.
(3) Mandatul de urmarire internationala poate contine si cererea de arestare provizorie in vederea extradarii, in conditiile prevazute la art. 68.
(4) Semnalarea introdusa in Sistemul Informatic Schengen echivaleaza cu un mandat de urmarire internationala in vederea extradarii."

38. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 67
Procedura extradarii active
(1) De indata ce este informata, prin orice mijloc care lasa o urma scrisa si a carui autenticitate poate fi verificata, de catre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, prin structura specializata, sau de Ministerul Justitiei, despre localizarea pe teritoriul unui stat strain a unei persoane date in urmarire internationala sau cautate de autoritatile judiciare romane pentru ducerea la indeplinire a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii sau a unui mandat de arestare preventiva, instanta de executare sau instanta care a emis mandatul de arestare preventiva stabileste, printr-o incheiere motivata, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta lege pentru a se solicita extradarea.
(2) Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, prin structura specializata, are obligatia de a informa instanta de executare sau instanta emitenta a mandatului de arestare preventiva de indata ce Biroul Central National Interpol corespondent ii notifica faptul ca persoana care face obiectul mandatului a fost localizata. Informarea va fi transmisa direct, cu o copie la Ministerul Justitiei.
(3) Instanta se pronunta prin incheiere, in camera de consiliu, data de un singur judecator, cu participarea procurorului si fara citarea partilor. Incheierea nu se pronunta in sedinta publica si se consemneaza intr-un registru special.
(4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs de procuror, in termen de 24 de ore de la pronuntare. Dosarul cauzei este inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore. Recursul se judeca in termen de cel mult 3 zile, de catre instanta superioara in grad. Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.
(5) Incheierea definitiva prin care s-a constatat ca sunt intrunite conditiile pentru solicitarea extradarii, insotita de actele prevazute la art. 38 alin. (2), se comunica de indata Ministerului Justitiei. Incheierea definitiva prin care s-a constatat ca nu sunt intrunite conditiile pentru a se solicita extradarea se comunica Ministerului Justitiei in cel mult 3 zile de la pronuntare.
(6) In termen de 48 de ore de la primirea incheierii prin care s-a constatat ca sunt intrunite conditiile pentru solicitarea extradarii si a actelor anexe, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, efectueaza un examen de regularitate internationala, in conditiile prevazute la art. 40, care se aplica in mod corespunzator.
(7) In functie de concluziile examenului de regularitate internationala, directia de specialitate a Ministerului Justitiei fie intocmeste cererea de extradare si o transmite, insotita de actele anexe, autoritatii competente a statului solicitat, fie intocmeste un act prin care propune ministrului justitiei, motivat, sa sesiseze procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea initierii procedurii de revizuire a incheierii definitive prin care s-a dispus solicitarea extradarii, informand in ambele situatii Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. In cazul in care constata ca actele sunt incomplete, inainte de a intocmi si de a transmite cererea de extradare, directia de specialitate a Ministerului Justitiei poate solicita instantei competente sa ii transmita, in cel mult 72 de ore, actele suplimentare necesare potrivit tratatului international aplicabil.
(8) In cazul in care considera ca nu sunt intrunite conditiile de regularitate internationala pentru a se solicita extradarea, ministrul justitiei sesizeaza, motivat, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea initierii procedurii de revizuire a incheierii definitive prin care s-a dispus solicitarea extradarii. Ministrul justitiei nu poate solicita initierea procedurii revizuirii pentru alte motive decat cele legate de concluziile examenului de regularitate internationala.
(9) Cererea de revizuire se face in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii definitive Ministerului Justitiei si se solutioneaza in termen de 24 de ore.
(10) Instanta, daca constata ca cererea de revizuire este intemeiata, anuleaza incheierea atacata. Daca instanta constata ca cererea de revizuire este neintemeiata, o respinge, mentinand incheierea atacata. Hotararea instantei de revizuire este definitiva si se comunica in termen de 24 de ore de la pronuntare ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(11) Cererea de extradare si actele anexate acesteia insotita de actele prevazute la art. 38 alin. (2) si de traduceri certificate in limba statului solicitat sau in limba engleza ori franceza, se transmit autoritatii competente a statului solicitat, pe una dintre caile prevazute la art. 38 alin. (1).
(12) In cazul in care persoana urmarita nu este arestata provizoriu in vederea extradarii, procedura prevazuta in acest articol are caracter confidential, pana in momentul in care statul solicitat este investit cu cererea de extradare."

39. Dupa articolul 67 se introduc doua noi articole, articolul 67^1 si 67^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 67^1
Retragerea cererii de extradare
(1) In cazul in care persoana extradabila nu se mai afla sub puterea mandatului de arestare preventiva sau a mandatului de executare, instanta competenta, din oficiu sau la cererea procurorului, stabileste, prin incheiere motivata, ca nu mai subzista conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea si dispune de indata retragerea cererii de extradare. Hotararea se transmite Ministerului Justitiei in termen de 24 de ore de la pronuntare. Ministerul Justitiei retrage neintarziat cererea de extradare, informand despre aceasta Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Dispozitiile art. 67 se aplica in mod corespunzator.
ARTICOLUL 67^2
Transmiterea informatiilor suplimentare la cererea statului solicitat
(1) In cazul in care, in vederea solutionarii cererii de extradare, autoritatile statului strain solicita transmiterea unor informatii suplimentare, acestea vor fi comunicate, in termenul stabilit de autoritatile statului solicitat, prin Ministerul Justitiei sau direct, de catre instanta competenta.
(2) Traducerea documentelor se efectueaza de catre Ministerul Justitiei sau instanta competenta, dupa caz."

40. La articolul 68, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In caz de urgenta, cum ar fi iminenta parasirii teritoriului statului solicitat de catre persoanele care fac obiectul unui mandat de urmarire internationala in vederea extradarii, instanta competenta poate solicita, inainte de formularea unei cereri formale de extradare, arestarea provizorie in vederea extradarii acestor persoane.
(2) In cazul in care cererea de arestare provizorie in vederea extradarii este formulata ulterior transmiterii mandatului de urmarire internationala, acesta se trimite Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Justitiei."

41. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) are caracter confidential, pana la arestarea provizorie in vederea extradarii a persoanei urmarite. Solicitarea arestarii provizorii in vederea extradarii se consemneaza intr-un registru special."

42. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 69
Rejudecarea extradatului
Asigurarea rejudecarii cauzei in prezenta persoanei extradate, in conditiile art. 34 alin. (1), este data de Ministerul Justitiei."

43. Dupa articolul 73 se introduc doua noi articole, articolele 73^1 si 73^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 73^1
Regula specialitatii
(1) Persoana care va fi predata ca efect al extradarii nu va fi nici urmarita, nici judecata, nici detinuta in vederea executarii unei pedepse, nici supusa oricarei alte restrictii a libertatii sale individuale, pentru orice fapt anterior predarii, altul decat cel care a motivat extradarea, in afara de cazurile cand:
a) statul roman care a predat-o consimte; statul solicitant va prezenta in acest scop o cerere, insotita de actele prevazute la art. 38 alin. (2) si de un proces-verbal judiciar in care se consemneaza declaratiile extradatului; acest consimtamant va putea fi dat atunci cand infractiunea pentru care este cerut atrage ea insasi obligatia de extradare potrivit prezentei legi;
b) avand posibilitatea sa o faca, persoana extradata nu a parasit, in termen de 45 de zile de la liberarea sa definitiva, teritoriul statului caruia i-a fost predata, ori daca s-a inapoiat acolo dupa ce l-a parasit.
(2) Statul solicitant va putea lua totusi masurile necesare in vederea, pe de o parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul sau, iar pe de alta parte, a intreruperii prescriptiei potrivit legislatiei sale, inclusiv recurgerea la o procedura in lipsa.
(3) Cand calificarea data faptei incriminate va fi modificata in cursul procedurii, persoana extradata nu va fi urmarita sau judecata decat in masura in care elementele constitutive ale infractiunii recalificate ar ingadui extradarea.
(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) cererea adresata statului strain se formuleaza de catre Ministerul Justitiei, in baza incheierii instantei competente sa solutioneze cauza in prima instanta, la propunerea motivata a Ministerului Public sau in baza incheierii instantei pe rolul careia se afla cauza, daca extradarea a fost acordata dupa trimiterea in judecata a persoanei extradate, dupa caz.
ARTICOLUL 73^2
Efectele extradarii sub conditie
(1) In cazul in care extradarea a fost acordata sub conditie, instanta care a solicitat extradarea ia masurile necesare pentru respectarea conditiei impuse de statul solicitat si da garantii in acest sens.
(2) In cazul in care conditia impusa este retrimiterea persoanei extradate pe teritoriul statului solicitant, instanta dispune insotirea acesteia la frontiera, in vederea preluarii de catre autoritatile competente ale statului solicitant."

44. Alineatul (1) al articolului 74 va avea urmatorul cuprins:
"(1) Cheltuielile privind procedura de extradare efectuate pe teritoriul Romaniei se suporta de statul roman, prin bugetele autoritatilor si institutiilor implicate, in functie de atributiile conferite fiecareia dintre acestea prin prezenta lege. Dispozitiile art. 20 alin. (4) se aplica in mod corespunzator."

45. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 76
Reprezentarea statului solicitant in procedura de extradare
(1) In procedura de extradare pasiva, statul solicitant este reprezentat de autoritatea centrala si de Ministerul Public din Romania. La cererea expresa a statului solicitant, reprezentanti ai acestuia pot participa, cu aprobarea instantei competente, la solutionarea cererii de extradare.
(2) Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de extradare activa."

46. La titlul II, dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzand articolele 76^1-76^6, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III^1
Dispozitii pentru punerea in aplicare a unor instrumente juridice in materie de extradare adoptate la nivelul Uniunii Europene
ARTICOLUL 76^1
Domeniu de aplicare
(1) Dispozitiile prezentului capitol urmaresc punerea in aplicare a dispozitiilor Conventiei privind simplificarea procedurii de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 10 martie 1995, si ale Conventiei privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996, precum si a dispozitiilor privind extradarea din Conventia din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen, in relatia cu acele state membre ale Uniunii Europene care au formulat declaratii in sensul neaplicarii deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene pentru fapte savarsite inainte de o anumita data.
(2) Dispozitiile cap. I si II ale prezentului titlu se aplica in mod corespunzator, fara a aduce insa atingere obligatiilor rezultate din aderarea la Conventia privind simplificarea procedurii de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 10 martie 1995, si Conventia privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996.
ARTICOLUL 76^2
Infractiuni politice
In aplicarea Conventiei privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996, nicio infractiune nu poate fi considerata ca infractiune politica.
ARTICOLUL 76^3
Prescriptia, amnistia si alte cauze care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii
(1) In ceea ce priveste prescriptia raspunderii penale si a executarii pedepsei, sunt aplicabile numai dispozitiile din legislatia statului solicitant.
(2) Amnistia acordata de Romania nu impiedica extradarea, cu exceptia cazului in care fapta prevazuta de legea penala este de competenta instantelor romane.
(3) Absenta unei plangeri prealabile sau a unei alte conditii necesare pentru punerea in miscare a actiunii penale, potrivit legii romane, nu aduce atingere obligatiei de extradare.
ARTICOLUL 76^4
Extradarea in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala
Statul roman acorda extradarea pentru fapte prevazute de legea penala in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala, in conditiile prevazute de lege.
ARTICOLUL 76^5
Semnalarea in Sistemul Informatic Schengen
Semnalarea introdusa in Sistemul Informatic Schengen are acelasi efect ca si o cerere de arestare provizorie in vederea extradarii, in sensul art. 16 din Conventia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957.
ARTICOLUL 76^6
Extradarea simplificata
Extradarea simplificata se aplica in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene, fara verificarea conditiilor speciale prevazute la art. 50, ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 49."

47. Denumirea titlului III va avea urmatorul cuprins:
"TITLUL III
Dispozitii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre"

48. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 77
Definitia mandatului european de arestare
(1) Mandatul european de arestare este o decizie judiciara emisa de autoritatea judiciara competenta a unui stat membru al Uniunii Europene, in vederea arestarii si predarii catre un alt stat membru a unei persoane solicitate in vederea efectuarii urmaririi penale, a judecatii sau in scopul executarii unei pedepse sau a unei masuri privative de libertate.
(2) Mandatul european de arestare se executa pe baza principiului recunoasterii si increderii reciproce, in conformitate cu dispozitiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002."

49. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 81
Obiectul si conditiile emiterii mandatului european de arestare
(1) Instanta care a emis mandatul de arestare preventiva in cursul urmaririi penale ori al judecatii sau instanta de executare emite, din oficiu sau la cererea procurorului, un mandat european de arestare, in urmatoarele conditii:
a) in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii, daca fapta este pedepsita de legea penala romana cu o pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an;
b) in vederea executarii pedepsei, daca pedeapsa aplicata este mai mare de 4 luni.
(2) Instanta care a emis mandatul european de arestare poate solicita autoritatilor judiciare de executare sa remita bunurile care constituie mijloace materiale de proba.
(3) Cand persoana solicitata a fost data in urmarire internationala in vederea extradarii, instanta informeaza neintarziat Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor despre emiterea mandatului european de arestare."

50. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 82
Transmiterea mandatului european de arestare
(1) In cazul in care se cunoaste locul unde se afla persoana solicitata, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite mandatul european de arestare direct autoritatii judiciare de executare.
(2) Autoritatea judiciara emitenta poate sa solicite introducerea semnalmentelor persoanei in cauza in Sistemul de Informatii Schengen (SIS), prin intermediul Sistemului Informatic National de Semnalari. In acest scop, se aplica dispozitiile articolului 95 al Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen.
(3) Semnalarea introdusa in Sistemul Informatic Schengen echivaleaza cu un mandat european de arestare, daca este insotita de informatiile prevazute in anexa. Cu titlu tranzitoriu, pana la data la care Sistemul Informatic Schengen va avea capacitatea de a transmite toate informatiile mentionate in anexa, semnalmentul echivaleaza cu un mandat de arestare european in asteptarea trimiterii originalului."

51. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 83
Procedura de transmitere
(1) Autoritatile judiciare romane pot transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc de transmitere sigur, care lasa o urma scrisa, cu conditia ca autoritatea judiciara de executare sa poata verifica autenticitatea acestuia.
(2) In cazul in care locul unde se afla persoana urmarita nu este cunoscut, transmiterea unui mandat european de arestare se poate efectua prin Sistemul Informatic Schengen, prin intermediul sistemului de telecomunicatii securizat al Retelei Judiciare Europene, cand acesta va fi disponibil, prin Ministerul Justitiei, pe calea Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol) sau prin orice alt mijloc care lasa o urma scrisa, in conditii care permit ca autoritatea judiciara de executare sa poata verifica autenticitatea.
(3) Daca autoritatea judiciara emitenta nu cunoaste autoritatea judiciara de executare, se va efectua cercetarea necesara, inclusiv prin punctele de contact ale Retelei Judiciare Europene sau prin directia de specialitate a Ministerului Justitiei, pentru a obtine informatiile necesare de la statul membru de executare.
(4) Orice dificultate care ar interveni in legatura cu transmiterea sau verificarea autenticitatii unui mandat european de arestare se va solutiona prin contact direct intre autoritatea judiciara emitenta si autoritatea judiciara de executare sau cu sprijinul Ministerului Justitiei.
(5) Ulterior transmiterii mandatului european de arestare, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite orice informatii suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
(6) Autoritatile judiciare emitente romane transmit o copie a mandatului european de arestare Ministerului Justitiei."

52. Titlul articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 84
Transferul temporar si audierea persoanei solicitate in timpul executarii mandatului european de arestare"

53. Alineatul (1) al articolului 85 va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul in care mandatul european de arestare a fost emis pentru una dintre faptele enumerate mai jos, indiferent de denumirea infractiunii in statul membru emitent, si care este sanctionata in statul membru emitent cu inchisoarea sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe o perioada de minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar daca nu este indeplinita conditia dublei incriminari:
1. participare la un grup criminal organizat;
2. terorism;
3. trafic de persoane;
4. exploatare sexuala a copiilor si pornografie infantila;
5. trafic ilicit de droguri si substante psihotrope;
6. trafic ilicit de arme, munitii si substante explozive;
7. coruptie;
8. frauda, incluzand cea impotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene, in intelesul Conventiei din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
9. spalare a produselor infractiunii;
10. contrafacere de moneda, inclusiv a monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatica;
12. fapte privind mediul inconjurator, inclusiv traficul cu specii de animale si vegetale pe cale de disparitie;
13. facilitarea intrarii si sederii ilegale;
14. omor si vatamare corporala grava;
15. trafic ilicit de organe si tesuturi umane;
16. lipsire de libertate in mod ilegal, rapire si luare de ostatici;
17. rasism si xenofobie;
18. furt organizat sau armat;
19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichitati si opere de arta;
20. inselaciune;
21. deturnare de fonduri;
22. contrafacere si piraterie de bunuri;
23. falsificare de acte oficiale si uz de acte oficiale falsificate;
24. falsificare de mijloace de plata;
25. trafic ilicit de substante hormonale si alti factori de crestere;
26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. trafic de vehicule furate;
28. viol;
29. incendiere cu intentie;
30. crime aflate in jurisdictia Curtii Penale Internationale;
31. sechestrare ilegala de nave si aeronave;
32. sabotaj."

54. La articolul 87 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul in care infractiunea in baza careia s-a emis mandatul european de arestare este sanctionata cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe viata, dispozitiile legale ale statului membru emitent trebuie sa prevada posibilitatea revizuirii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate ori liberarea conditionata, dupa executarea a 20 de ani din pedeapsa sau masura de siguranta aplicata, ori aplicarea unor masuri de clementa."

55. La articolul 88 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) cand mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse, daca persoana solicitata este cetatean roman si instanta romana competenta dispune executarea pedepsei in Romania, potrivit legii romane."

56. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 88^1
Proceduri prealabile
(1) De indata ce curtea de apel primeste un mandat european de arestare sau o semnalare in Sistemul Informatic Schengen, presedintele sectiei penale repartizeaza cauza, in conditiile prevazute de lege, unui complet format din doi judecatori.
(2) Instanta verifica daca mandatul european de arestare contine informatiile prevazute la art. 79 alin. (1).
(3) Daca informatiile comunicate de statul membru emitent sunt insuficiente pentru luarea unei hotarari privind predarea, instanta solicita de urgenta autoritatii judiciare emitente informatiile suplimentare necesare si fixeaza un termen limita pentru primirea acestora, tinand cont de termenele maxime prevazute la art. 95.
(4) Autoritatea judiciara emitenta poate oricand, din proprie initiativa, sa transmita orice informatie pe care o considera utila.
(5) Daca mandatul european de arestare contine informatiile necesare si este tradus potrivit dispozitiilor art. 79 alin. (4), instanta solicita procurorului general de pe langa curtea de apel sa ia masurile necesare pentru identificarea persoanei solicitate, retinerea si prezentarea acesteia in fata instantei."

57. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 89
Arestarea persoanei solicitate
(1) In termen de cel mult 24 de ore de la retinere, persoana solicitata este prezentata instantei competente.
(2) Instanta informeaza persoana solicitata asupra existentei unui mandat european de arestare impotriva sa, asupra continutului acestuia, asupra posibilitatii de a consimti la predarea catre statul membru emitent, precum si cu privire la drepturile sale procesuale.
(3) Instanta dispune arestarea persoanei solicitate prin incheiere motivata.
(4) Persoana arestata este depusa in arest.
(5) Instanta comunica autoritatii judiciare emitente arestarea persoanei solicitate."

58. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 90
Audierea persoanei arestate
(1) Instanta procedeaza la audierea persoanei solicitate in termen de cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia.
(2) Persoana arestata va fi intrebata, mai intai, asupra consimtamantului la predare.
(3) Instanta se asigura ca persoana arestata a consimtit voluntar la predare si in deplina cunostinta de cauza, cunoscand consecintele juridice ale consimtamantului, in special caracterul irevocabil al acestuia. In acelasi fel procedeaza si in cazul renuntarii la efectele regulii specialitatii.
(4) Daca persoana arestata consimte la predare, se intocmeste un proces-verbal care se semneaza de persoana solicitata, membrii completului de judecata, reprezentantul Ministerului Public si de grefier. In acelasi proces-verbal se consemneaza, daca este cazul, si renuntarea la drepturile conferite de regula specialitatii.
(5) Daca persoana arestata nu consimte la predare, instanta procedeaza la audierea acesteia.
(6) Opozitia persoanei solicitate la predare se poate baza numai pe existenta unei erori cu privire la identitatea acesteia sau a unui motiv de refuz al executarii mandatului european de arestare.
(7) Instanta poate fixa, cu respectarea termenelor maxime prevazute la art. 95, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana arestata sau de procuror ori pentru transmiterea unor informatii suplimentare de catre autoritatea judiciara emitenta, cu privire la cauzele de refuz sau de conditionare a predarii.
(8) Procurorul pune concluzii in toate cazurile.
(9) In cursul procedurii, instanta, ascultand si concluziile procurorului, dispune, la fiecare 30 de zile, prin incheiere, asupra mentinerii masurii arestarii sau punerii in libertate a persoanei solicitate, in acest din urma caz luand toate masurile necesare pentru a evita fuga persoanei solicitate, inclusiv a masurilor preventive prevazute de lege.
(10) In scopul luarii unei decizii potrivit alineatului precedent, instanta tine seama de toate imprejurarile cauzei si de necesitatea asigurarii executarii mandatului european de arestare."

59. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 91
Drepturile persoanei arestate in baza unui mandat european de arestare
(1) Persoana arestata are dreptul sa fie informata cu privire la continutul mandatului european de arestare.
(2) Persoana arestata are dreptul sa fie asistata de un aparator ales sau numit din oficiu de instanta.
(3) Persoana arestata care nu intelege sau nu vorbeste limba romana are dreptul la interpret, asigurat gratuit de catre instanta."

60. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 92
Predarea temporara sau luarea declaratiei persoanei solicitate
(1) In situatiile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a), daca autoritatea judiciara emitenta o solicita, se poate aproba predarea temporara a persoanei solicitate in statul membru emitent sau se procedeaza la luarea unei declaratii acestei persoane.
(2) In cazul in care s-a acordat predarea temporara, aceasta se efectueaza in conditiile si pe durata stabilite de comun acord intre autoritatea judiciara emitenta si cea de executare. In toate cazurile persoana urmarita va trebui sa se intoarca in Romania pentru a participa la desfasurarea procedurii de predare in baza mandatului european de arestare.
(3) In cazul in care nu se acorda predarea temporara sau aceasta nu este solicitata, autoritatea judiciara de executare romana procedeaza la luarea unei declaratii persoanei solicitate, cu participarea persoanei desemnate de autoritatea judiciara emitenta, daca este cazul, in conformitate cu legea statului membru emitent. Audierea persoanei solicitate se face potrivit prevederilor Codului de procedura penala roman si in conditiile stabilite potrivit intelegerii dintre autoritatile judiciare implicate. In toate cazurile se vor respecta drepturile procesuale ale persoanei urmarite."

61. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 93
Executarea mandatului european de arestare in cazul in care persoana solicitata consimte la predare
(1) In cazul in care persoana solicitata consimte la predare, hotararea instantei prin care se ia act de consimtamantul acesteia are aceleasi efecte juridice ca hotararea de predare prevazuta la art. 94.
(2) Hotararea prevazuta la alin. (1) este definitiva."

62. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 94
Hotararea privind executarea unui mandat european de arestare
(1) Instanta se pronunta prin hotarare cu privire la executarea unui mandat european de arestare in cel mult 5 zile de la data la care a avut loc audierea persoanei solicitate.
(2) Daca informatiile comunicate de statul membru emitent sunt insuficiente pentru a permite luarea unei hotarari privind predarea, informatiile suplimentare necesare vor fi solicitate de urgenta si se va fixa un termen pentru primirea acestora, tinandu-se cont de termenele maxime prevazute la art. 95."

63. Dupa articolul 94 se introduc doua noi articole, articolele 94^1 si 94^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 94^1
Cai de atac
(1) Impotriva incheierilor mentionate la art. 89 alin. (3) si art. 90 alin. (9) se poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare.
(2) Hotararea mentionata la art. 94 poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
(3) Recursul formulat in scris trebuie motivat.
(4) Cand recursul este declarat oral, acesta trebuie motivat in termen de 24 de ore de la declarare, in cazul prevazut la alin. (1), si in termen de 5 zile, in cazul prevazut la alin. (2).
(5) Cererea de recurs si motivele acesteia se comunica partii interesate.
(6) In cazul declararii recursului, cauza se transmite de indata ce acesta este motivat sau la expirarea termenului pentru motivare a acestuia Sectiei Penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
ARTICOLUL 94^2
Solutionarea recursului
Recursul declarat in conditiile mentionate la art. 94^1 se solutioneaza cu precadere, in termen de cel mult 3 zile de la transmiterea dosarului cauzei la Inalta Curte de Casatie si Justitie."

64. La articolul 100, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Consimtamantul pentru urmarirea, judecarea, condamnarea sau detinerea unei persoane pentru alte fapte comise anterior predarii acesteia in baza unui mandat european de arestare se prezuma daca statul membru de executare a notificat Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene in acest sens, cu exceptia cazului in care autoritatea judiciara de executare dispune altfel prin hotararea de predare.
(2) Cu exceptia cazurilor mentionate la alin. (1) si (4), persoana predata autoritatilor romane nu va putea fi urmarita, judecata sau privata de libertate pentru o alta fapta anterioara predarii decat daca statul membru de executare o consimte. In acest scop, autoritatea judiciara romana emitenta va prezenta autoritatii judiciare de executare o cerere de autorizare, insotita de informatiile prevazute la art. 79 alin. (1).
(3) In situatia in care Romania este statul membru de executare, statul membru emitent va trebui sa solicite autorizarea la care se refera alin. (2), iar autoritatea judiciara romana de executare va decide, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, daca infractiunea care motiveaza cererea a fost motivul predarii in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si fara a aduce atingere garantiilor la care se refera art. 87."

65. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 102
Predarea ulterioara
(1) Consimtamantul la predarea de catre statul roman a unei persoane catre alt stat membru, in baza unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune comisa inaintea predarii sale, se presupune ca a fost dat catre toate acele state membre care au transmis o notificare in acelasi sens Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene, daca autoritatea judiciara romana de executare nu dispune altfel prin hotararea de predare.
(2) In orice caz, consimtamantul autoritatii judiciare romane de executare la predarea ulterioara a persoanei solicitate de catre un stat membru emitent catre un alt stat nu este necesar daca persoana solicitata:
a) avand ocazia sa paraseasca teritoriul statului caruia i-a fost predata, nu a facut acest lucru in termen de 45 de zile de la punerea sa definitiva in libertate sau s-a intors pe acest teritoriu dupa ce l-a parasit;
b) a consimtit sa fie predata unui stat membru, altul decat statul de executare, in baza unui mandat european de arestare. Consimtamantul se exprima in fata autoritatii judiciare competente a statului membru emitent si se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmarita are dreptul de a fi asistata de un avocat. Consimtamantul trebuie exprimat in mod liber si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor sale;
c) renunta la regula specialitatii, in conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. (3) si (4) lit. a)-c).
(3) In situatiile nereglementate de alin. (1) si (2), este necesara aprobarea autoritatii judiciare romane de executare, care se va solicita in conformitate cu dispozitiile art. 82, anexand cererii informatiile prevazute la art. 79 alin. (1), insotite de o traducere.
(4) Cand Romania nu a transmis notificarea la care se refera alin. (1), consimtamantul statului roman la predarea unei persoane de catre statul emitent unui stat tert, in baza unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune anterioara predarii sale de catre statul roman, se exprima pe baza cererii de autorizare formulate de catre statul emitent. Cererea se aproba de catre autoritatea romana de executare, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, daca infractiunea care motiveaza cererea constituie motiv de predare in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si fara a aduce atingere garantiilor la care se refera art. 89.
(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care Romania este stat membru emitent."

66. Articolul 107 se abroga.

67. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 109
Dispozitii generale
Efectuarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri initiate de autoritatile judiciare romane competente, pentru o fapta care constituie infractiune conform legii romane, poate fi transferata unui stat strain, in conditiile prevazute in prezentul titlu."

68. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 110
Conditii
Transferul procedurii penale poate fi solicitat numai daca statul solicitat are competenta de jurisdictie in cauza si extradarea nu poate fi solicitata ori, in cazul in care s-a solicitat extradarea, cererea a fost respinsa."

69. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 111
Procedura
(1) Transferul procedurii penale se solicita de organul de urmarire penala competent, daca procedura se refera la activitatea de urmarire penala, sau de catre instanta pe rolul careia se afla cauza in prima instanta, daca procedura se refera la activitatea de judecata.
(2) Cererea de transfer al procedurii penale este formulata in baza incheierii prin care instanta competenta dispune motivat transferul. In acest sens, la cererea Ministerului Public ori din oficiu, dupa caz, instanta competenta sa solutioneze cauza in prima instanta sau instanta pe rolul careia se afla cauza, dupa caz, verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se dispune transferul procedurii penale.
(3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de la comunicare, pentru cei lipsa.
(4) Incheierea prin care se dispune transferul procedurii, ramasa definitiva, suspenda termenul de prescriptie a raspunderii penale, precum si continuarea procedurii penale incepute, sub rezerva actelor si demersurilor cu caracter urgent.
(5) Cererea prevazuta la alin. (1) este transmisa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Ministerului Justitiei, potrivit art. 13, insotita de copii autentice ale tuturor actelor de procedura intocmite in cauza."

70. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 112
Transmiterea cererii
Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, asigura transmiterea cererii de transfer a procedurii penale pe una din caile prevazute de prezenta lege."

71. La titlul IV, dupa capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzand articolul 114^1, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II^1
Dispozitii pentru punerea in practica a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen

ARTICOLUL 114^1
Aplicarea principiului non bis in idem
(1) O persoana in privinta careia s-a pronuntat o hotarare definitiva pe teritoriul unui stat membru al spatiului Schengen nu poate fi urmarita sau judecata pentru aceleasi fapte daca, in caz de condamnare, hotararea a fost executata, este in curs de executare sau nu mai poate fi executata potrivit legii statului care a pronuntat condamnarea.
(2) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca:
a) faptele vizate de hotararea straina s-au savarsit in tot sau in parte pe teritoriul Romaniei. In acest caz, exceptia nu se aplica daca faptele s-au savarsit in parte pe teritoriul statului membru unde s-a pronuntat hotararea;
b) faptele vizate de hotararea straina constituie o infractiune contra sigurantei statului sau impotriva altor interese esentiale ale Romaniei;
c) faptele vizate de hotararea straina au fost savarsite de un functionar roman prin incalcarea obligatiilor sale de serviciu.
(3) Exceptiile mentionate la alin. (2) nu se aplica atunci cand, pentru aceleasi fapte, statul membru interesat a cerut preluarea urmaririi penale sau a acordat extradarea persoanei in cauza."

72. Denumirea titlului V va avea urmatorul cuprins:
"TITLUL V
Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare"

73. La titlul V, denumirea capitolului I va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL I
Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare straine"

74. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 115
Hotararea penala straina si actul judiciar strain
(1) In sensul prezentului capitol, prin hotarare penala straina se intelege o hotarare pronuntata de instanta competenta a unui alt stat.
(2) In sensul prezentului capitol, prin act judiciar strain se intelege un act judiciar care emana de la o autoritate judiciara straina competenta.
(3) Competenta instantei sau autoritatii judiciare straine se verifica prin intermediul Ministerului Justitiei."

75. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 116
Conditii pentru recunoastere
(1) Recunoasterea pe teritoriul Romaniei a unei hotarari penale straine sau a unui act judiciar strain poate avea loc daca:
a) Romania si-a asumat o asemenea obligatie printr-un tratat international la care este parte;
b) a fost respectat dreptul la un proces echitabil, in sensul art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificata de Romania prin <>Legea nr. 30/1994 ;
c) nu a fost pronuntata pentru o infractiune politica sau pentru o infractiune militara care nu este o infractiune de drept comun;
d) respecta ordinea publica a statului roman;
e) hotararea sau actul judiciar poate produce efecte juridice in Romania, potrivit legii penale romane;
f) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane in Romania;
g) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane intr-un alt stat, care a fost recunoscuta in Romania.
(2) Hotararile penale straine pot fi recunoscute in Romania si daca nu este intrunita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), pe baza de reciprocitate. In acest sens, instanta competenta solicita Ministerului Justitiei verificarea indeplinirii conditiei reciprocitatii.
(3) Executarea hotararii este posibila, independent de verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), si atunci cand se refera la un cetatean roman a carui extradare a fost, in prealabil, acordata de Romania statului strain in care s-a pronuntat hotararea."

76. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 117
Procedura de recunoastere la cererea unui stat strain
(1) Cererea de recunoastere a unei hotarari penale straine, formulata de autoritatea competenta a statului strain solicitant, este transmisa de Ministerul Justitiei procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia domiciliaza sau isi are resedinta condamnatul.
(2) Condamnatul se citeaza, iar odata cu citatia i se comunica hotararea straina impreuna cu actele ce o insotesc, intr-o limba pe care o intelege.
(3) Condamnatul are dreptul la un avocat ales sau desemnat din oficiu si, dupa caz, la interpret.
(4) Instanta, ascultand concluziile procurorului si declaratiile condamnatului, daca constata ca sunt intrunite conditiile legale, recunoaste hotararea penala straina sau actele judiciare straine, iar in cazul in care pedeapsa pronuntata prin acea hotarare nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsa neexecutat o pedeapsa corespunzatoare potrivit legii penale romane.
(5) Daca hotararea penala straina se refera la un bun imobil, cererea se transmite procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia se afla imobilul.
(6) Curtea de Apel decide prin hotarare pronuntata in camera de consiliu, care poate fi atacata cu recurs. Hotararea se comunica parchetului si Ministerului Justitiei."

77. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 118
Procedura speciala de recunoastere pe cale principala
(1) Recunoasterea hotararilor penale pronuntate de instantele judecatoresti din strainatate sau a altor acte judiciare straine se poate face si pe cale principala, de catre instanta de judecata sesizata in acest scop de catre condamnat sau de catre procuror.
(2) In acest caz, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condamnatul.
(3) Dispozitiile art. 117 alin. (3)-(6) se aplica in mod corespunzator."

78. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 119
Procedura de recunoastere pe cale incidentala
Recunoasterea se poate face pe cale incidentala in cadrul unui proces penal in curs, de catre procuror in faza de urmarire sau de catre instanta de judecata in fata careia cauza este pendinte."

79. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 120
Executarea hotararilor pronuntate in proceduri administrative
Executarea hotararilor pronuntate in proceduri administrative, pentru fapte asimilate infractiunilor, astfel cum sunt acestea definite de Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive, adoptata la Haga la 28 mai 1970, este posibila numai daca persoana in cauza a avut posibilitatea de a exercita o cale de atac in fata unei instante judecatoresti."

80. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 121
Masuri preventive
Inainte de luarea unei decizii privind recunoasterea unei hotarari penale straine instanta competenta poate, la cererea statului strain, transmisa prin Ministerul Justitiei, sau din oficiu, sa dispuna arestarea preventiva a persoanei care face obiectul hotararii a carei recunoastere se solicita sau o alta masura preventiva pentru a evita fuga acesteia de pe teritoriul Romaniei."

81. La titlul V, denumirea capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Executarea hotararilor penale si a actelor judiciare romane in strainatate"

82. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 122
Legea aplicabila si efectele executarii
(1) Executarea unei hotarari penale straine are loc potrivit legii romane.
(2) Hotararile penale straine recunoscute si executate in Romania produc aceleasi efecte ca si hotararile pronuntate de instantele romane.
(3) Statul strain care solicita executarea este singurul competent sa decida asupra unei cai extraordinare de atac impotriva hotararii de executat.
(4) Amnistia si gratierea pot fi acordate atat de statul strain, cat si de statul roman.
(5) Statul strain trebuie sa informeze statul roman asupra intervenirii oricareia dintre cauzele care determina incetarea executarii, prevazute la alin. (4).
(6) Inceperea executarii pedepsei in Romania are ca efect renuntarea statului strain la executarea pe teritoriul acestuia, exceptand cazul in care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei, caz in care acest stat redobandeste dreptul la executare. In cazul pedepsei amenzii, statul strain redobandeste dreptul la executare incepand din momentul in care este informat asupra neexecutarii, totale sau partiale, a acestei pedepse."

83. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 123
Conditii pentru formularea unei cereri de recunoastere si executare
(1) Instantele romane pot solicita recunoasterea si executarea de catre un stat strain a unei hotarari judecatoresti in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) condamnatul este cetatean al statului solicitat sau al unui stat tert ori este apatrid si are domiciliul pe teritoriul acelui stat, iar potrivit legii statului solicitat, extradarea condamnatului in Romania in vederea executarii pedepsei nu este admisibila sau statul strain refuza sa acorde extradarea;
b) condamnatul este cetatean roman cu domiciliul pe teritoriul statului solicitat sau are si cetatenia statului solicitat, iar statul strain refuza sa acorde extradarea acestuia.
(2) Formularea unei cereri de recunoastere si executare este, de asemenea, admisibila daca condamnatul se afla in executarea unei pedepse in statul solicitat pentru o alta fapta decat cea care a determinat condamnarea in Romania.
(3) In cazul formularii unei cereri de recunoastere a unei hotarari penale prin care s-a aplicat o pedeapsa, durata acesteia trebuie sa fie mai mare de un an.
(4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica, daca imprejurarile cauzei o cer, in baza unui tratat incheiat cu statul strain, atunci cand se aplica masura de siguranta a expulzarii.
(5) Recunoasterea se solicita sub conditia neagravarii, in statul strain, a pedepsei aplicate prin hotararea pronuntata in Romania.
(6) Recunoasterea in strainatate a actelor judiciare emise de autoritatile romane competente are loc in conditiile tratatului international aplicabil."

84. Articolul 124 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 124
Efectele recunoasterii
(1) Recunoasterea si executarea de catre statul strain a cererii de recunoastere formulate de instantele romane are ca efect renuntarea de catre statul roman la executarea hotararii pe teritoriul Romaniei.
(2) Statul roman redobandeste dreptul la executarea hotararii in cazul in care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei, incepand din momentul in care a fost informat de neexecutarea totala sau partiala a acestei pedepse."

85. La titlul V, denumirea capitolului III se abroga.

86. Articolul 125 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 125
Procedura de formulare a unei cereri de recunoastere si de executare a unei hotarari penale
(1) Cererea de recunoastere si executare a unei hotarari penale intr-un stat strain este formulata de instanta de executare, din oficiu, sau la cererea procurorului competent ori a condamnatului, ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 123.
(2) La cerere se anexeaza actele prevazute de tratatul international aplicabil sau, in lipsa unui tratat, cel putin hotararea definitiva si mandatul de executare a pedepsei.
(3) Atunci cand este necesar consimtamantul condamnatului, acesta va fi dat in camera de consiliu a instantei de executare, exceptand cazul in care condamnatul se afla in strainatate; in acest caz, consimtamantul poate fi dat in fata unui functionar consular roman sau in fata autoritatii judiciare straine competente.
(4) In cazul in care condamnatul se afla in Romania si nu a formulat el insusi cererea prevazuta la alin. (1), procurorul competent procedeaza la notificarea acestuia.
(5) Lipsa unui raspuns al condamnatului echivaleaza cu consimtamantul la formularea cererii, fapt asupra caruia este informat prin notificare."

87. Articolul 126 se abroga.

88. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 127 vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Prezentul titlu se aplica in domeniul transferarii persoanelor condamnate, in conformitate cu normele cuprinse in tratatele internationale la care Romania este parte, iar in absenta acestora, pe baza de reciprocitate.
(2) Dispozitiile prezentului titlu se aplica deopotriva, in completare, situatiilor nereglementate prin tratatele internationale la care se refera alin. (1).
(3) Prezentul titlu nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din normele internationale privitoare la transferul in strainatate al detinutilor, in scopul audierii acestora in calitate de martori sau al confruntarii."

89. Articolul 131 se abroga.

90. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 138
Procedura prealabila
(1) Cererea de transferare formulata de un resortisant strain condamnat de o instanta romana se transmite Ministerului Justitiei. La primirea cererii, Ministerul Justitiei solicita sa ii fie transmise, in regim de urgenta, de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, actele si informatiile la care se refera art. 133 alin. (3) si art. 134 alin. (2) lit. a)-d).
(2) Dupa primirea actelor si informatiilor prevazute la alin. (1), Ministerul Justitiei le va traduce si apoi le va transmite, impreuna cu cererea de transferare, autoritatii centrale din statul de executare, de la care va solicita, totodata, transmiterea documentelor prevazute la art. 134 alin. (1), precum si hotararea privind acceptarea cererii de transferare.
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca autoritatile romane detin informatii sau documente care atrag in mod necesar refuzul transferarii. O asemenea solutie poate fi data de catre curtea de apel competenta, sesizata de procurorul general al curtii, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei. Sentinta curtii de apel se motiveaza si este supusa recursului, in termen de 5 zile de la pronuntare.
(4) Daca solutia de refuz al transferarii, prevazuta la alin. (3), ramane definitiva, Ministerul Justitiei va informa despre aceasta, in cel mai scurt timp, autoritatea centrala a statului de executare. Informarea condamnatului se va face in timp util, conform art. 133 alin. (5), prin intermediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor."

91. Alineatele (1), (3), (4) si (8) ale articolului 139 vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul in care procedura de solutionare a cererii de transferare continua, toate documentele, inclusiv cele furnizate de statul de executare, sunt supuse mai intai examenului de regularitate internationala la Ministerul Justitiei. Dispozitiile art. 40 se aplica in mod corespunzator. Dupa observarea indeplinirii conditiilor, ministerul transmite cererea si actele ajutatoare, insotite de traduceri, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel competenta. La dosar se vor atasa si inscrisurile depuse in legatura cu cererea de transferare de catre oficiul consular strain competent, potrivit art. 135 alin. (2).
....................................................................
(3) Procurorul general sesizeaza, in vederea solutionarii cererii de transferare, curtea de apel in a carei circumscriptie se afla locul de detentie ori, in cazul in care condamnatul nu a inceput executarea pedepsei, domiciliul acestuia. Totodata, inainte de sesizarea curtii de apel, procurorul general va verifica daca persoana condamnata face obiectul unui dosar penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane, informand in mod corespunzator instanta. In cazul in care obtinerea informatiilor ar conduce la intarzierea procedurii de transfer, procurorul general va dispune sesizarea curtii de apel, urmand ca acestea sa fie obtinute cel mai tarziu pana la primul termen de judecata.
(4) Cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului, cu citarea persoanei condamnate, precum si, daca este cazul, cu participarea unui interpret. Condamnatul poate fi asistat, la cerere, de un aparator ales ori, in lipsa, numit din oficiu. Judecarea cererii se face de urgenta si cu precadere, iar hotararea se motiveaza in cel mult 5 zile de la pronuntare si se comunica Ministerului Justitiei.
.....................................................................
(8) In cazul unei persoane care, dupa ce a fost condamnata printr-o hotarare penala definitiva pronuntata de o instanta romana, evadeaza, in cazul inceperii executarii pedepsei, ori, in cazul in care nu a inceput executarea pedepsei, se sustrage de la executarea pedepsei, refugiindu-se pe teritoriul statului al carui resortisant este, statul roman va putea adresa acestui stat o cerere de preluare a executarii pedepsei aplicate. Cererea se formuleaza de catre instanta de executare, in cazul in care persoana condamnata se sustrage de la executarea pedepsei, sau de catre instanta in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, in cazul in care persoana condamnata a inceput executarea pedepsei. Cererea poate include si solicitarea ca statul pe teritoriul caruia s-a refugiat persoana condamnata sa ia masura arestarii sau orice alta masura pentru a garanta ca persoana condamnata va ramane pe teritoriul sau pana la comunicarea hotararii asupra cererii de preluare a executarii. La cerere se vor anexa documentele prevazute la art. 133 alin. (3) si art. 134 alin. (2) lit. a), b) si d). Dupa traducerea cererii si a actelor anexe, acestea se transmit la Ministerul Justitiei spre a fi comunicate autoritatii centrale din statul solicitat."

92. La alineatul (1) al articolului 144, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) fie sa schimbe condamnarea, printr-o hotarare judecatoreasca, inlocuind astfel pedeapsa aplicata in statul de condamnare cu o pedeapsa prevazuta de legislatia romana pentru aceeasi infractiune, in conditiile prevazute la art. 146."

93. La articolul 148, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In acest sens, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) Administratia Nationala a Penitenciarelor va transmite periodic Ministerului Justitiei informatiile privind executarea pedepsei. In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) informatiile vor fi comunicate, la cererea Ministerului Justitiei."

94. Alineatul (4) al articolului 149 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Indata ce Ministerul Justitiei primeste declaratia de consimtamant de la statul de condamnare, transmite documentele procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel competenta, care, la randul sau, sesizeaza curtea de apel pentru ca aceasta sa recunoasca hotararea straina si sa o puna in executare, conform prevederilor art. 145 sau art. 146, dupa caz. Dispozitiile art. 116 se aplica in mod corespunzator."

95. Alineatul (3) al articolului 154 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererile de tranzit si raspunsurile se comunica pe calea prevazuta la art. 130 alin. (2). Asupra acordarii tranzitului decide Ministerul Justitiei."

96. La articolul 154, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Ministerul Justitiei comunica de indata hotararea luata autoritatii competente a statului solicitant si Ministerului Administratiei si Internelor."

97. Alineatul (5) al articolului 154 va avea urmatorul cuprins:
"(5) La cererea statului solicitant, statul roman, solicitat sa acorde tranzitul, poate sa dea asigurarea ca persoana condamnata nu va fi nici urmarita, nici detinuta, sub rezerva aplicarii alin. (4), nici supusa vreunei alte masuri de restrangere a libertatii pe teritoriul statului roman, pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului de condamnare. Asigurarea se da de catre Ministerul Justitiei."

98. Denumirea titlului VII va avea urmatorul cuprins:
"TITLUL VII
Asistenta judiciara in materie penala"

99. Dupa denumirea titlului VII se introduce denumirea capitolului I, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL I
Asistenta judiciara internationala"

100. Articolul 158 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 158
Obiectul asistentei judiciare
In sensul prezentului capitol, asistenta judiciara internationala cuprinde indeosebi urmatoarele activitati:
a) comisiile rogatorii internationale;
b) audierile prin videoconferinta;
c) infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite;
d) notificarea actelor de procedura care se intocmesc ori se depun intr-un proces penal;
e) cazierul judiciar;
f) alte forme de asistenta judiciara."

101. Articolul 159 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 159
Continutul general al cererii de asistenta judiciara si actele anexate acesteia
(1) Cererea de asistenta judiciara trebuie sa indice:
a) denumirea autoritatii judiciare solicitante si denumirea autoritatii judiciare solicitate;
b) obiectul si motivele cererii;
c) calificarea juridica a faptelor;
d) datele de identificare a invinuitului, inculpatului sau condamnatului ori a martorului sau expertului, dupa caz;
e) incadrarea juridica si prezentarea sumara a faptelor.
(2) La cerere se anexeaza acte in sprijinul acesteia, dupa caz, in functie de natura si obiectul cererii.
(3) Actele anexate cererii de asistenta judiciara trebuie certificate de autoritatea judiciara solicitanta, fiind scutite de orice alte formalitati de supralegalizare."

102. Articolul 160 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 160
Comisia rogatorie internationala
Comisia rogatorie internationala in materie penala este acea forma de asistenta judiciara care consta in imputernicirea pe care o autoritate judiciara dintr-un stat o acorda unei autoritati din alt stat, mandatata sa indeplineasca, in locul si in numele sau, unele activitati judiciare privitoare la un anumit proces penal."

103. Articolul 161 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 161
Obiectul comisiei rogatorii
(1) Obiectul cererii de comisie rogatorie il constituie cu precadere:
a) localizarea si identificarea persoanelor si obiectelor; audierea inculpatului, audierea partii vatamate, a celorlalte parti, a martorilor si expertilor, precum si confruntarea; perchezitia, ridicarea de obiecte si inscrisuri, sechestrul si confiscarea speciala; cercetarea la fata locului si reconstituirea; expertizele, constatarea tehnico-stiintifica si constatarea medico-legala; transmiterea de informatii necesare intr-un anumit proces, interceptarile si inregistrarile audio si video, examinarea documentelor de arhiva si a fisierelor specializate si alte asemenea acte de procedura;
b) transmiterea mijloacelor materiale de proba;
c) comunicarea de documente sau dosare.
(2) Daca statul solicitant doreste ca martorii sau expertii sa depuna juramant, va cere aceasta in mod expres, iar statul roman va da curs acestei cereri in situatiile in care legea interna romana nu se opune.
(3) Statul roman va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Daca statul solicitant cere in mod expres transmiterea documentelor originale, se va da curs, in masura posibilului, acestei cereri."

104. Articolul 162 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 162
Data si locul comisiei rogatorii
(1) Daca statul solicitant solicita in mod expres, statul roman il va informa despre data si locul indeplinirii comisiei rogatorii. Autoritatile si persoanele in cauza, mentionate de statul solicitant, vor putea sa asiste si sa colaboreze la efectuarea comisiei rogatorii, in limitele permise de legea romana.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane."

105. Articolul 163 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 163
Perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri si sechestrul
(1) Comisiile rogatorii avand ca obiect perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri si sechestrul sunt supuse urmatoarelor conditii:
a) infractiunea care motiveaza comisia rogatorie trebuie sa fie susceptibila de a da loc la extradare in Romania, ca stat solicitat;
b) indeplinirea comisiei rogatorii trebuie sa fie compatibila cu legea statului roman.
(2) Conditiile prevazute la alin. (1) pot sa atraga aplicarea regulii reciprocitatii."

106. Articolul 164 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 164
Remiterea obiectelor si dosarelor
(1) Statul roman va putea sa amane remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a caror comunicare este ceruta, daca acestea ii sunt necesare pentru o procedura penala in curs.
(2) Obiectele si originalele dosarelor si ale documentelor, comunicate in indeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cat mai curand posibil statului roman de catre statul solicitant, in afara de cazul in care statul roman renunta la ele."

107. Articolul 165 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 165
Audierile prin videoconferinta
(1) In cazul in care o persoana care se afla pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie audiata ca martor sau expert de catre autoritatile judiciare ale unui stat strain si este inoportun sau imposibil pentru acea persoana sa se infatiseze personal pe teritoriul acelui stat, statul strain poate solicita ca audierea sa aiba loc prin videoconferinta, potrivit alineatelor urmatoare.
(2) O asemenea cerere poate fi acceptata de statul roman daca nu contravine principiilor sale fundamentale de drept si cu conditia sa dispuna de mijloacele tehnice care sa permita efectuarea audierii prin videoconferinta.
(3) In cererea de audiere prin videoconferinta trebuie sa se precizeze, in afara de informatiile prevazute la art. 159, motivul pentru care nu este oportun sau este imposibil ca martorul sau expertul sa fie prezent personal la audiere, precum si denumirea autoritatii judiciare si numele persoanelor care vor proceda la audiere.
(4) Martorul sau expertul va fi citat potrivit legii romane.
(5) Autoritatile judiciare competente pentru aplicarea prezentului articol sunt curtile de apel, in cursul judecatii, respectiv Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cursul urmaririi penale.
(6) Audierea prin videoconferinta se desfasoara potrivit urmatoarelor reguli:
a) audierea are loc in prezenta judecatorului sau procurorului roman competent, dupa caz, asistat, dupa caz, de un interpret; acesta verifica identitatea persoanei audiate si este obligat sa asigure respectarea principiilor fundamentale ale legii romane. In cazul in care constata ca sunt incalcate principiile fundamentale ale dreptului roman, judecatorul sau procurorul ia de indata masurile necesare pentru a asigura desfasurarea audierii in conformitate cu legea romana;
b) autoritatile judiciare romane competente si cele ale statului solicitant convin, dupa caz, asupra masurilor de protectie a martorului sau expertului;
c) audierea se efectueaza direct de catre autoritatea judiciara competenta a statului solicitant sau sub coordonarea acesteia, potrivit legii sale interne;
d) martorul sau expertul va fi asistat, dupa caz, de un interpret, potrivit legii romane;
e) persoana chemata ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune marturie, care ii este conferit fie de legea romana, fie de legea statului solicitat.
(7) Fara a aduce atingere masurilor convenite pentru protectia martorilor, autoritatea judiciara romana intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza data si locul audierii, identitatea persoanei audiate, informatii privind depunerea juramantului si conditiile tehnice in care audierea s-a desfasurat. Procesul-verbal se transmite autoritatii judiciare competente a statului solicitant.
(8) Dispozitiile Codului de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
(9) Dispozitiile prezentului articol se pot aplica si in cazul audierii invinuitilor sau inculpatilor, daca persoana in cauza consimte si daca exista un acord in acest sens intre autoritatile judiciare romane si cele ale statului solicitant.
(10) Cheltuielile legate de stabilirea legaturii video, cele legate de punerea la dispozitie a acestei legaturi in statul solicitant, remunerarea interpretilor si indemnizatiile platite martorilor si expertilor, precum si cheltuielile de deplasare in statul solicitat vor fi rambursate de statul strain solicitant statului roman, daca acesta din urma nu a renuntat expres la rambursarea acestor cheltuieli in totalitate sau partial.
(11) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane."

108. Articolul 166 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 166
Transmiterea spontana de informatii
(1) Autoritatile judiciare romane pot, fara cerere prealabila, sa transmita autoritatilor competente ale unui stat strain informatiile obtinute in cadrul unei anchete, atunci cand considera ca acestea ar putea ajuta statul destinatar sa initieze o procedura penala sau cand informatiile ar putea conduce la formularea unei cereri de asistenta judiciara.
(2) Statul roman poate impune anumite conditii privitoare la modul de utilizare a informatiilor transmise, potrivit prevederilor alin. (1). Statul destinatar este obligat sa respecte conditiile impuse."

109. Articolul 167 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 167
Livrari supravegheate
(1) Autoritatile judiciare romane competente autorizeaza, la cerere, in conditiile prevazute de legea romana, livrari supravegheate, in cadrul unor proceduri penale privind infractiuni care pot da loc la extradare.
(2) Livrarile supravegheate se deruleaza potrivit legii romane.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane."

110. Articolul 168 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 168
Anchete sub acoperire
(1) Statul roman poate conveni cu un stat strain sa isi acorde asistenta reciproca pentru desfasurarea unor anchete de catre agenti sub acoperire.
(2) Autoritatile romane competente vor decide, de la caz la caz, potrivit legii romane.
(3) In conditiile prevazute de legea romana, autoritatile judiciare romane si cele straine vor stabili modalitatile concrete de desfasurare a anchetei si statutul juridic al agentilor."

111. Articolul 169 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 169
Echipele comune de ancheta
(1) In vederea facilitarii solutionarii unei cereri de comisie rogatorie, se pot constitui echipe comune de ancheta, cu un obiectiv precis si cu o durata limitata care poate fi prelungita prin acordul statelor implicate. Componenta echipei este decisa de comun acord.
(2) O echipa comuna de ancheta poate fi creata in special cand:
a) in cadrul unei proceduri in curs in statul solicitant se impune efectuarea unor anchete dificile si care implica importante mijloace umane si de alta natura, care privesc ambele state;
b) mai multe state efectueaza anchete care necesita o actiune coordonata si concertata in statele in cauza.
(3) Cererea de formare a unei echipe comune de ancheta poate fi formulata de orice stat implicat. Echipa este formata in unul dintre statele in care ancheta trebuie efectuata.
(4) Cererea de formare a unei echipe comune de ancheta cuprinde propuneri referitoare la componenta echipei.
(5) Componentii echipei comune desemnati de autoritatile romane au calitatea de membri, in timp ce cei desemnati de un stat strain au calitatea de membri detasati.
(6) Activitatea echipei comune de ancheta pe teritoriul statului roman se desfasoara potrivit urmatoarelor reguli generale:
a) conducatorul echipei este un reprezentant al autoritatii judiciare romane competente;
b) actiunile echipei se desfasoara conform legii romane. Membrii echipei si membrii detasati ai echipei isi executa sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevazute la lit. a).
(7) Membrii detasati pe langa echipa comuna de ancheta sunt abilitati sa fie prezenti la efectuarea oricaror acte procedurale, cu exceptia cazului cand conducatorul echipei decide contrariul.
(8) Atunci cand echipa comuna de ancheta urmeaza sa efectueze acte de procedura pe teritoriul statului solicitant, membrii detasati pot cere autoritatilor lor competente sa efectueze actele respective.
(9) Un membru detasat pe langa echipa comuna de ancheta poate, conform dreptului sau national si in limitele competentelor sale, sa furnizeze echipei informatiile care sunt la dispozitia statului care l-a detasat in scopul derularii anchetelor penale efectuate de echipa.
(10) Informatiile obtinute in mod obisnuit de un membru sau un membru detasat in cadrul participarii la o echipa comuna de ancheta si care nu pot fi obtinute in alt mod de catre autoritatile competente ale statelor implicate pot fi utilizate in scopurile urmatoare:
a) in scopul pentru care a fost creata echipa;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmari alte infractiuni, cu consimtamantul statului pe teritoriul caruia au fost obtinute informatiile;
c) pentru a preveni un pericol iminent si serios pentru securitatea publica si cu respectarea dispozitiilor prevazute la lit. b);
d) in alte scopuri, cu conditia ca acest lucru sa fie convenit de catre statele care au format echipa."

112. Articolul 170 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 170
Supravegherea transfrontaliera
(1) Sub rezerva existentei unor dispozitii contrare in conventia aplicabila in relatia cu acel stat, agentii unui stat strain, care, in cadrul unei anchete judiciare, supravegheaza pe teritoriul acelui stat o persoana ce se presupune ca a participat la savarsirea unei infractiuni care da loc la extradare sau o persoana fata de care sunt motive serioase sa se creada ca poate duce la identificarea sau localizarea persoanei mentionate mai sus, sunt autorizati sa continue aceasta supraveghere pe teritoriul statului roman, in baza unei cereri de asistenta judiciara prezentata in prealabil. La cerere, supravegherea poate fi exercitata de autoritatile romane competente.
(2) Cererea de asistenta judiciara prevazuta la alin. (1) va fi adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si va cuprinde toate informatiile pertinente in cauza, in conformitate cu prevederile conventiei aplicabile. Prin autorizatie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va putea stabili anumite conditii.
(3) Atunci cand, din considerente de urgenta, autorizarea prealabila a statului roman nu poate fi solicitata, agentii straini care actioneaza in cadrul anchetei judiciare aflate in faza de urmarire penala sunt autorizati sa continue pe teritoriul Romaniei supravegherea unei persoane banuite ca a comis una dintre faptele enumerate la alin. (5), in conditiile urmatoare:
a) trecerea frontierei va fi comunicata imediat, in timpul supravegherii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si structurii Politiei de Frontiera constituite in cadrul punctului de trecere a frontierei;
b) o cerere de asistenta judiciara conform alin. (1) si care expune motivele ce justifica trecerea frontierei, fara autorizatie prealabila, va fi transmisa fara intarziere.
(4) Supravegherea prevazuta la alin. (1) si (2) nu se poate desfasura decat in conditiile urmatoare:
a) agentii de supraveghere trebuie sa respecte dispozitiile prezentului articol si ale legii romane;
b) sub rezerva situatiilor prevazute la alin. (3), pe timpul supravegherii, agentii au asupra lor un document care sa ateste ca le-a fost acordata permisiunea;
c) agentii de supraveghere trebuie sa fie permanent in masura sa justifice calitatea lor oficiala;
d) agentii de supraveghere pot purta armamentul din dotare in timpul supravegherii, cu exceptia cazului cand prin autorizatie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a prevazut altfel: utilizarea lui este interzisa, cu exceptia cazului de legitima aparare;
e) patrunderea in domiciliul unei persoane si in alte locuri inaccesibile publicului este interzisa;
f) agentii de supraveghere nu pot nici retine, nici aresta persoana supravegheata;
g) despre orice operatiune de supraveghere se va intocmi un raport catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care va cere inclusiv prezentarea in persoana a agentilor care au efectuat supravegherea;
h) autoritatea statului caruia ii apartin agentii care au efectuat supravegherea, la cererea autoritatii competente romane, poate asista la ancheta subsecventa operatiunii, inclusiv la procedurile judiciare;
i) autoritatile statului caruia ii apartin agentii de supraveghere la cererea autoritatilor romane contribuie la desfasurarea in bune conditii a anchetei ce urmeaza operatiunii la care au participat, inclusiv la procedurile judiciare.
(5) Supravegherea prevazuta la alin. (3) nu poate avea loc decat pentru una dintre urmatoarele fapte:
a) omor, omor calificat si omor deosebit de grav;
b) infractiuni grave de natura sexuala, inclusiv violul si abuzul sexual asupra minorilor;
c) distrugere si distrugere calificata, savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice asemenea mijloc;
d) contrafacerea si falsificarea mijloacelor de plata;
e) furt si talharie in forma calificata, precum si primirea de bunuri furate;
f) delapidare;
g) lipsire de libertate in mod ilegal;
h) infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
i) infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
j) infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;
k) transport ilegal de deseuri toxice si daunatoare;
l) trafic de migranti;
m) santaj.
(6) Supravegherea prevazuta la alin. (3) va inceta daca autorizatia nu a fost obtinuta in termen de 5 ore de la trecerea frontierei de stat, precum si la cererea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."

113. Articolul 171 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 171
Interceptarea si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor
(1) In vederea solutionarii unei cauze penale, autoritatile judiciare ale statului solicitant sau autoritatile competente astfel desemnate de catre statul solicitant pot adresa autoritatilor romane o cerere de asistenta judiciara avand ca obiect interceptarea telecomunicatiilor si transmiterea lor imediata catre statul solicitat sau interceptarea inregistrarii si a transmiterii ulterioare a inregistrarii telecomunicatiilor catre statul solicitant, in cazul in care persoana urmarita:
a) se afla pe teritoriul statului solicitant si acesta are nevoie de asistenta tehnica pentru a putea intercepta comunicatiile de la tinta;
b) se afla pe teritoriul statului roman, in cazul in care comunicatiile dinspre tinta pot fi interceptate in statul roman;
c) se afla pe teritoriul unui stat tert, care a fost informat si daca statul solicitant are nevoie de asistenta tehnica pentru interceptarea comunicarilor de la tinta.
(2) Cererile prezentate in aplicarea prezentului articol trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa indice si sa confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare si inregistrare, in cadrul unui proces penal;
b) sa contina informatii care sa permita identificarea tintei interceptarii;
c) sa indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale;
d) sa mentioneze durata interceptarii;
e) daca este posibil, sa contina suficiente date tehnice, in special numarul de conectare la retea, pentru a permite prelucrarea cererii.
(3) Daca cererea se formuleaza in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. b), ea va trebui sa contina si o descriere a faptelor. Autoritatile judiciare romane pot solicita orice alte informatii suplimentare care sunt necesare pentru a le permite sa aprecieze daca masura solicitata ar fi luata si intr-o cauza nationala similara."

114. Articolul 172 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 172
Confiscarea
Bunurile provenite din savarsirea infractiunii care face obiectul cererii de comisie rogatorie vor fi confiscate potrivit prevederilor legislatiei in vigoare."

115. Denumirea titlului VIII se abroga.

116. Articolul 173 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 173
Principiul specialitatii comisiei rogatorii
Statul roman solicitant nu va folosi documentele si informatiile primite de la statul solicitat decat in scopul indeplinirii obiectului comisiei rogatorii."

117. Articolul 174 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 174
Masuri provizorii
La cererea statului solicitant, se pot lua masurile provizorii prevazute de legea romana in vederea protejarii mijloacelor de proba, mentinerii unei situatii existente sau protejarii intereselor amenintate."

118. Articolul 175 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 175
Infatisarea martorilor sau expertilor
(1) In cazul in care infatisarea in persoana a unui martor sau expert in fata autoritatilor judiciare romane este necesara, autoritatea judiciara solicitanta va face mentiune in acest sens, prin cererea de inmanare a citatiei.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), in cerere sau in citatie se mentioneaza cuantumul aproximativ al indemnizatiilor precum si al cheltuielilor de calatorie si de sedere rambursabile. Autoritatea judiciara romana care a dispus chemarea va putea solicita statului solicitat, prin cerere, acordarea unui avans martorului sau expertului, rambursarea urmand sa fie efectuata din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.
(3) Daca infatisarea in persoana a unui martor sau expert este solicitata autoritatilor romane de un stat strain, in cazul in care martorul sau expertul declara ca se va infatisa personal, acesta poate solicita acordarea unui avans din cuantumul cheltuielilor de calatorie si de sedere. Instanta va indica prin incheiere suma de bani solicitata de martor sau expert, unitatea bancara unde urmeaza sa se consemneze suma de bani, consemnarea fiind facuta pe numele martorului sau expertului, la dispozitia autoritatii judiciare romane competente. Incheierea instantei, precum si declaratia scrisa a martorului sau expertului se vor comunica statului solicitant, pe una dintre caile prevazute la art. 14 sau 15."

119. Articolul 176 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 176
Nivelul cheltuielilor
Indemnizatiile cuvenite si cheltuielile de transport si de sedere, rambursabile martorului sau expertului de catre statul roman solicitant, vor fi calculate de la locul de resedinta al acestuia si vor fi acordate la niveluri cel putin egale cu cele prevazute de tarifele si reglementarile in vigoare in statul in care audierea trebuie sa aiba loc."

120. Articolul 177 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 177
Neprezentarea martorului sau expertului
Martorul sau expertul care nu s-a prezentat in urma primirii citatiei de infatisare a carei comunicare a fost ceruta nu va putea fi supus, chiar daca citatia va cuprinde un ordin categoric, niciunei sanctiuni sau masuri de constrangere, in afara de cazul in care el va reveni din proprie initiativa pe teritoriul statului roman solicitant si daca va fi din nou citat aici, in mod legal."

121. Articolul 178 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 178
Refuzul de a depune marturie
Daca un martor care da curs citatiei si se prezinta in fata unei autoritati judiciare romane refuza sa depuna marturie in totalitate sau in parte, nu poate fi supus vreunei masuri de restrangere a libertatii sau impiedicat in alt mod sa paraseasca Romania, chiar daca, potrivit legii romane, un asemenea refuz ar constitui o infractiune sau ar putea atrage masuri coercitive."

122. Articolul 179 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 179
Imunitati
(1) Niciun martor sau expert, oricare ar fi cetatenia sa, care, in urma primirii unei citatii, va consimti sa se infatiseze in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, nu va putea fi nici urmarit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pe teritoriul Romaniei pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat.
(2) Daca in timpul procesului ar putea fi dispusa arestarea unui martor care este banuit ca a savarsit o infractiune in legatura cu marturia sa in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, alta decat refuzul de a depune marturie, se va lua in considerare faptul daca interesele justitiei nu ar fi mai bine protejate prin incredintarea urmaririi, daca este posibil, catre statul strain solicitat.
(3) Nicio persoana, oricare ar fi cetatenia ei, citata in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, in vederea efectuarii urmaririi penale pentru anumite infractiuni, nu va putea fi nici urmarita, nici detinuta, nici supusa vreunei alte masuri de restrangere a libertatii in Romania pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat si care nu sunt mentionate in citatie.
(4) Imunitatea prevazuta de prezentul articol inceteaza daca martorul, expertul sau persoana urmarita, avand posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului roman solicitant in termen de 15 zile consecutive dupa ce prezenta sa nu mai este ceruta de autoritatile judiciare romane, va ramane totusi pe teritoriul Romaniei sau se va reintoarce aici dupa ce il va fi parasit."

123. Denumirea titlului IX se abroga.

124. Articolul 180 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 180
Transferul temporar al persoanelor detinute, pe teritoriul statului solicitant
(1) Persoana detinuta, a carei prezenta in vederea audierii ca martor sau a confruntarii este ceruta de autoritatile judiciare solicitante, va fi transferata temporar pe teritoriul acelui stat, cu conditia reintoarcerii sale in termenul indicat de catre autoritatea judiciara solicitata si sub rezerva dispozitiilor art. 179, in masura in care acestea pot fi aplicate in mod corespunzator.
(2) In cazul cererilor adresate autoritatilor judiciare romane, competenta de solutionare a cererii apartine instantei in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere. In acest sens, instanta va dispune ascultarea persoanei detinute, in prezenta unui avocat ales sau numit din oficiu, precum si a unui interpret, daca este cazul, in camera de consiliu, cu participarea procurorului. Persoanei detinute i se face cunoscut obiectul cererii, cerandu-i-se sa declare daca este de acord sa fie transferata temporar pe teritoriul statului solicitant in vederea audierii ca martor. Declaratia sa este consemnata intr-un proces-verbal semnat de presedintele completului de judecata, grefier, interpret si inculpat.
(3) In cazul in care persoana detinuta nu consimte, instanta va dispune prin incheiere respingerea cererii. Incheierea este definitiva si se comunica in termen de 48 de ore de la pronuntare Ministerului Justitiei.
(4) In cazul in care persoana detinuta consimte la transferarea sa temporara, instanta va verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (6), urmand a dispune prin incheiere admiterea sau respingerea cererii, dupa caz. Incheierea poate fi atacata cu recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare, de catre procurorul competent. Recursul se solutioneaza in termen de 3 zile.
(5) Incheierea prevazuta la alin. (4) se comunica Ministerului Justitiei, in termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive, care va informa autoritatea centrala a statului solicitant cu privire la decizia autoritatii judiciare romane. Incheierea prin care instanta a dispus transferarea temporara a persoanei detinute se comunica si Ministerului Administratiei si Internelor, care asigura predarea sub escorta a persoanei detinute potrivit alin. (8).
(6) Transferarea poate fi refuzata:
a) daca prezenta persoanei detinute este necesara intr-un proces penal in curs pe teritoriul Romaniei;
b) daca transferarea persoanei detinute este susceptibila sa ii prelungeasca detentia;
c) daca exista alte motive care se opun transferarii sale pe teritoriul statului solicitant.
(7) Persoana transferata ramane in detentie pe teritoriul statului solicitant si, daca este cazul, pe teritoriul statului solicitat pentru tranzit, in afara de cazul in care autoritatea judiciara romana competenta cere punerea acesteia in libertate, in conditiile Codului de procedura penala.
(8) Locul predarii detinutului catre statul solicitant, precum si locul preluarii sale de la acest stat vor fi un punct de frontiera al statului roman. Detinutul este predat si preluat sub escorta. Ministerul Administratiei si Internelor va asigura predarea si preluarea, informand Ministerul Justitiei.
(9) Dispozitiile alin. (7) se aplica in mod corespunzator in cazul in care statul roman este stat solicitant.
(10) In cazul cererilor formulate de autoritatile judiciare romane, sub rezerva dispozitiilor art. 154 alin. (2) lit. a) si b), tranzitul pe teritoriul unui stat tert al persoanei detinute va fi acordat la cererea adresata de catre Ministerul Justitiei autoritatii centrale a statului solicitat pentru tranzit, insotita de toate documentele necesare."

125. Articolul 181 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 181
Transferul temporar al persoanelor detinute, pe teritoriul statului solicitat
(1) In cazul in care obiectul cererii de asistenta judiciara adresate statului solicitat presupune efectuarea unor acte de procedura pentru indeplinirea carora este necesara prezenta unei persoane detinute in Romania, autoritatea judiciara romana solicitanta poate transfera temporar aceasta persoana pe teritoriul statului unde ancheta trebuie sa aiba loc, daca intre autoritatile romane si autoritatile statului solicitat exista un acord in acest sens. Modalitatile de transfer temporar al persoanei si termenul pana la care trebuie sa fie trimisa pe teritoriul Romaniei vor fi stabilite prin acordul respectiv.
(2) Persoana transferata va ramane in detentie pe teritoriul statului solicitat si, eventual, pe teritoriul statului de tranzit, cu exceptia cazului in care autoritatile judiciare romane au cerut punerea sa in libertate.
(3) Perioada de detentie pe teritoriul statului solicitat se deduce din durata detentiei pe care trebuie sau va trebui sa o efectueze persoana respectiva pe teritoriul Romaniei."

126. Articolul 182 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 182
Infatisarea personala a persoanelor condamnate si transferate
Dispozitiile art. 180 si 181 se aplica in mod corespunzator si persoanelor detinute pe teritoriul Romaniei, in urma transferarii lor in vederea executarii unei pedepse pronuntate pe teritoriul statului de condamnare, atunci cand infatisarea personala in scopul revizuirii judecatii este ceruta de catre statul de condamnare."

127. Articolul 183 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 183
Protectia martorilor
Martorii audiati conform dispozitiilor prezentului titlu beneficiaza, dupa caz, de protectie, potrivit legislatiei in vigoare."

128. Articolul 184 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 184
Comunicarea actelor de procedura
(1) Comunicarea actelor de procedura se efectueaza in conditiile prezentului titlu si in conformitate cu dispozitiile tratatelor internationale pertinente.
(2) Prin acte de procedura se intelege, in principal, citatiile pentru parti sau martori, actul de inculpare, alte acte de urmarire penala, hotararile judecatoresti, cererile pentru exercitarea cailor de control judiciar sau actele privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata cheltuielilor de procedura.
(3) Cererile de asistenta judiciara privind comunicarea actelor de procedura adresate autoritatilor judiciare romane se indeplinesc in faza de judecata de judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza sau se afla locul de detentie al persoanei careia urmeaza sa i se comunice actele, iar in faza de urmarire penala, de parchetul de pe langa aceasta."

129. Denumirea titlului X se abroga.

130. Articolul 185 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 185
Comunicarea si dovada comunicarii
(1) Comunicarea actelor de procedura poate fi efectuata prin simpla lor transmitere catre destinatar. Daca statul solicitant o cere in mod expres, statul roman va efectua comunicarea in una dintre formele prevazute de legislatia romana pentru inmanari analoage sau intr-o forma speciala compatibila cu aceasta legislatie.
(2) Dovada comunicarii se face printr-un document datat si semnat de destinatar sau printr-o declaratie a autoritatii judiciare romane solicitate, constatand faptul comunicarii, forma si data efectuarii comunicarii. Actul sau declaratia se transmite de indata statului solicitant. La cererea acestuia din urma, statul roman va preciza daca notificarea a fost facuta in conformitate cu legea romana. In cazul in care comunicarea nu s-a putut face, statul roman instiinteaza de indata statul solicitant despre motivul necomunicarii."

131. Articolul 186 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 186
Termenul necesar comunicarii
Citatia pentru infatisare, destinata unei persoane urmarite care se afla pe teritoriul Romaniei, se transmite autoritatilor romane competente cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data fixata pentru infatisare. De acest termen se tine seama la fixarea datei infatisarii si la transmiterea citatiei."

132. Articolul 187 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 187
Comunicarea prin posta a actelor de procedura
(1) Autoritatile judiciare romane pot transmite direct, prin posta, actele de procedura si hotararile judecatoresti persoanelor care se afla pe teritoriul unui stat strain, daca prin instrumentul juridic international aplicabil in relatia cu acel stat se prevede astfel.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), actele de procedura si hotararile judecatoresti sunt insotite de o nota care indica faptul ca destinatarul poate obtine de la autoritatea judiciara emitenta informatii asupra drepturilor si obligatiilor sale."

133. Dupa articolul 187 se introduc trei noi articole, articolele 187^1-187^3, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 187^1
Comunicarea de inscrisuri si date
(1) Statul roman comunica, in masura in care autoritatile judiciare romane pot ele insele sa le obtina intr-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar si orice date referitoare la acesta, care ii vor fi cerute, pentru o cauza penala, de autoritatile judiciare ale statului strain solicitant.
(2) In alte cazuri, altele decat cele prevazute la alin. (1), se va da curs unei asemenea cereri, in conditiile prevazute de legea romana.
ARTICOLUL 187^2
Transmiterea informatiilor
(1) Statul roman va transmite statului strain interesat informatii despre hotararile penale si despre masurile ulterioare, care se refera la cetatenii statului strain si care au facut obiectul unei mentiuni in cazierul judiciar. Aceste informatii se comunica cel putin o data pe an.
(2) Daca persoana in cauza este cetatean al mai multor state, informatiile se comunica fiecarui stat interesat in afara cazului in care aceasta persoana are cetatenia statului roman.
(3) Statul roman transmite statului strain interesat, la cererea acestuia, in cazuri speciale, cate o copie de pe hotararile si masurile prevazute la alin. (1), precum si orice alta informatie referitoare la acestea, pentru a-i permite sa examineze daca ele necesita masuri pe plan intern.
ARTICOLUL 187^3
Autoritatea romana competenta
(1) Informatiile la care se refera art. 187 se transmit prin intermediul Ministerului Justitiei.
(2) Informatiile de acelasi fel, primite de la autoritatile competente ale statelor straine in cadrul schimbului de informatii, se primesc de catre Ministerului Justitiei, care le transmite autoritatilor competente, spre a se proceda in raport cu atributiile privitoare la recunoasterea si, respectiv, inregistrarea hotararilor penale straine."

134. Dupa articolul 187^3 se introduce capitolul II, cuprinzand articolele 187^4-187^18, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Dispozitii privind asistenta judiciara aplicabile in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene

SECTIUNEA 1
Dispozitii pentru punerea in aplicare a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen

ARTICOLUL 187^4
Acordarea asistentei
Potrivit prezentei sectiuni, asistenta judiciara se acorda si:
a) in proceduri privind fapte pedepsibile conform legii romane sau legii statului membru solicitant ca fiind incalcari ale normelor juridice, constatate de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata in fata unei instante competente in materie penala;
b) in proceduri privind acordarea de despagubiri pentru cercetare abuziva sau condamnare nelegala;
c) in procedurile necontencioase;
d) in actiunile civile alaturate actiunilor penale, atat timp cat instanta nu a hotarat definitiv in ceea ce priveste latura penala;
e) pentru a notifica comunicari judiciare care privesc executarea unei pedepse sau a unei masuri de siguranta, achitarea unei amenzi sau plata cheltuielilor de judecata;
f) pentru masuri privind suspendarea pronuntarii sau amanarea executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta, liberarea conditionata sau suspendarea ori intreruperea executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta.
ARTICOLUL 187^5
Asistenta in materie de taxe si accize
(1) Statul roman acorda, in conformitate cu dispozitiile Conventiei europene de asistenta judiciara in materie penala din 20 aprilie 1959, asistenta judiciara cu privire la incalcarile dispozitiilor legale in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala.
(2) In cazul in care Romania este stat solicitant, informatiile si probele obtinute de la statul solicitat nu vor fi transmise sau utilizate pentru alte anchete, urmariri ori proceduri decat cele mentionate in cerere, cu exceptia cazului in care are consimtamantul prealabil al statului solicitat.
(3) Asistenta judiciara prevazuta in prezentul articol poate fi refuzata atunci cand valoarea totala prezumata a taxelor vamale neachitate in intregime ori eludate nu depaseste 25.000 euro sau echivalentul in lei ori atunci cand valoarea prezumata a marfurilor exportate sau importate fara autorizatie nu depaseste 100.000 euro ori echivalentul in lei, cu exceptia situatiei in care, date fiind circumstantele sau identitatea celui acuzat, statul solicitant considera cazul ca fiind foarte grav.
(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica, de asemenea, atunci cand asistenta judiciara solicitata se refera la fapte care sunt pasibile doar de o amenda pentru incalcari ale normelor juridice sanctionate de autoritati administrative si atunci cand emana de la o autoritate judiciara.
ARTICOLUL 187^6
Perchezitii si sechestre
(1) Dispozitiile art. 163 alin. (1) nu se aplica in relatia cu statele parti la Conventia de aplicare a acordurilor de la Schengen.
(2) In relatia cu statele mentionate la alin. (1), pentru executarea cererilor de comisii rogatorii avand ca obiect perchezitii sau sechestre pot fi impuse, totusi, urmatoarele conditii:
a) legislatia romana si cea a statului solicitat sa prevada pentru fapta care a determinat cererea de comisie rogatorie o pedeapsa privativa de libertate sau o masura de siguranta cu caracter restrictiv de libertate, al carei maxim este de cel putin 6 luni, sau legislatia uneia dintre parti sa prevada o sanctiune echivalenta, iar in legislatia celeilalte parti fapta sa fie pedepsita ca fiind o incalcare a normelor juridice, constatata de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata cu recurs in fata unei instante competente in materie penala;
b) efectuarea comisiei rogatorii sa fie compatibila cu legea romana.
ARTICOLUL 187^7
Transmiterea actelor de procedura prin posta
(1) In cazul transmiterii prin posta a actelor procedurale, daca exista motive sa se creada ca destinatarul nu intelege limba in care este redactat actul, acest act sau cel putin pasajele importante ale acestuia trebuie tradus/traduse in limba sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia se gaseste destinatarul. Daca autoritatea care expediaza actul stie ca destinatarul nu cunoaste decat o alta limba, actul sau cel putin pasajele importante ale acestuia trebuie tradus/traduse in aceasta limba.
(2) Expertul sau martorul care nu se prezinta in instanta, desi a fost citat prin posta, nu poate fi supus niciunei sanctiuni sau unei masuri restrictive, chiar daca in citatie se face mentiune cu privire la aplicarea unei pedepse, cu exceptia cazului in care ulterior intra de buna voie pe teritoriul Romaniei si aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediaza citatii prin posta se asigura ca acestea sa nu implice nici o pedeapsa.
(3) Daca fapta care constituie temeiul cererii de asistenta judiciara este sanctionabil, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o incalcare a normelor juridice, constatata de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata in fata unei instante competente in materie penala, expedierea actelor procedurale se efectueaza in principiu conform procedurii prevazute la alin. (1).
(4) Atunci cand adresa destinatarului este necunoscuta sau cand se cere o notificare formala, trimiterea actelor de procedura se poate face prin intermediul autoritatilor judiciare ale statului membru solicitat.
ARTICOLUL 187^8
Supravegherea transfrontaliera
In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, lista prevazuta la art. 170 alin. (5) se completeaza cu urmatoarele fapte:
a) ucidere din culpa;
b) frauda grava;
c) spalare de bani;
d) trafic ilicit de substante nucleare si substante radioactive;
e) participarea la organizatiile criminale mentionate in Actiunea comuna 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participarii la organizatiile criminale in statele membre ale Uniunii Europene;
f) infractiunile de terorism prevazute in Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.
ARTICOLUL 187^9
Urmarirea transfrontaliera
(1) Agentii unui stat strain care, pe teritoriul statului lor, urmaresc o persoana prinsa in flagrant savarsind una dintre infractiunile prevazute la alin. (5) sau care a participat la savarsirea unei astfel de infractiuni pot continua urmarirea pe teritoriul statului roman, fara autorizatie prealabila, daca, din cauza urgentei deosebite a situatiei, autoritatile competente ale statului roman nu au putut fi informate in prealabil, prin mijloace de comunicatii directe, precum telefon, fax, radio, despre patrunderea pe teritoriul acestora sau cand autoritatile romane competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a prelua actiunea de urmarire.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in situatia in care persoana urmarita, aflandu-se in stare de arest preventiv sau in executarea unei pedepse privative de libertate, a evadat.
(3) Agentii statului strain care efectueaza urmarirea contacteaza autoritatea romana competenta cel tarziu in momentul trecerii frontierei de stat a Romaniei. La cererea autoritatii romane competente, urmarirea va inceta imediat. La cererea agentilor straini care efectueaza urmarirea, agentii romani iau masurile necesare in vederea stabilirii identitatii persoanei urmarite sau pentru a se dispune retinerea ori arestarea preventiva a acesteia, in conditiile prevazute de lege.
(4) Urmarirea se poate efectua numai cu respectarea urmatoarelor conditii generale:
a) agentii care efectueaza urmarirea trebuie sa respecte legislatia romana si sa se conformeze instructiunilor autoritatilor romane competente;
b) urmarirea se efectueaza numai peste frontierele terestre;
c) patrunderea in domiciliul unei persoane si in alte locuri inaccesibile publicului este interzisa;
d) agentii care efectueaza urmarirea trebuie sa fie usor de identificat fie prin purtarea uniformei ori a unei inscriptii la loc vizibil pe haine, fie prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul; folosirea de haine civile combinata cu folosirea de vehicule nemarcate, fara identificarile mentionate mai sus, este interzisa;
e) agentii de urmarire pot purta armamentul din dotare, utilizarea acestuia fiind interzisa, cu exceptia cazului de legitima aparare;
f) dupa fiecare activitate mentionata la alin. (1)-(3) agentii care efectueaza urmarirea se prezinta in fata autoritatii romane competente si prezinta o informare cu privire la misiunea lor; la cererea autoritatii romane competente, ei sunt obligati sa ramana la dispozitia acesteia pana cand imprejurarile in care s-a desfasurat actiunea au fost suficient lamurite; aceasta prevedere este aplicabila chiar daca urmarirea nu s-a finalizat cu arestarea preventiva a persoanei urmarite;
g) autoritatea statului caruia ii apartin agentii care au efectuat urmarirea, la cererea autoritatii competente romane, poate asista la ancheta subsecventa operatiunii, inclusiv la procedurile judiciare;
h) din momentul in care a fost retinuta in conditiile alin. (6), pentru a fi adusa in fata autoritatilor romane competente, persoana urmarita poate fi supusa numai unei perchezitii in scopul asigurarii securitatii transferului acesteia; in timpul transferului se pot folosi catusele; obiectele aflate asupra persoanei urmarite pot fi confiscate.
(5) Urmarirea prevazuta la alin. (1) nu poate avea loc decat pentru una dintre urmatoarele fapte:
a) ucidere din culpa, omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
b) viol;
c) distrugere si distrugere calificata, savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice asemenea mijloc;
d) falsificarea de monede si alte valori;
e) furt si talharie in forma calificata si primire de bunuri furate;
f) santaj;
g) lipsire de libertate in mod ilegal;
h) infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
i) infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
j) infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;
k) transport ilegal de deseuri toxice si daunatoare;
l) parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei ori a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei de catre conducatorul oricarui vehicul angajat intr-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane.
(6) In cazul in care autoritatile romane competente nu solicita incetarea urmaririi si in masura in care acestea nu pot interveni suficient de rapid, agentii straini care efectueaza urmarirea pot sa tina in custodia acestora persoana urmarita pana cand agentii romani ii stabilesc identitatea sau pana cand persoana este retinuta ori arestata preventiv, dupa caz, in conditiile prevazute de lege, cu informarea imediata a agentilor romani.
(7) O persoana care, in urma actiunii prevazute la alin. (6), a fost retinuta sau arestata preventiv de autoritatile romane competente, va fi mentinuta in detentie pentru interogatoriu, indiferent de cetatenie. Dispozitiile Codului de procedura penala se aplica in mod corespunzator. Daca persoana nu este cetatean roman, aceasta va fi pusa in libertate, dupa cel mult 6 ore de la luarea masurii retinerii sau arestarii preventive, fara a se include orele intre miezul noptii si ora 9,00 dimineata, daca autoritatile romane competente nu au primit in prealabil o cerere pentru arestarea provizorie a persoanei respective in scopul extradarii sale, indiferent de modalitatea acesteia.
ARTICOLUL 187^10
Raspunderea agentilor straini
(1) In timpul operatiunilor si activitatilor mentionate la art. 187^8 si 187^9, agentii straini care desfasoara urmarirea pe teritoriul Romaniei sunt asimilati persoanelor care au aceeasi calitate in statul roman in privinta infractiunilor comise impotriva lor sau de catre ei.
(2) In cazul in care pe timpul desfasurarii operatiunilor prevazute la art. 187^8 agentii straini produc un prejudiciu, statul ai carui agenti sunt raspunde pentru acest prejudiciu, in conformitate cu legea romana.
(3) Statul ai carui agenti au cauzat prejudicii unei persoane pe teritoriul Romaniei restituie statului roman totalitatea sumelor pe care le-a platit victimelor sau altor persoane indreptatite in numele acestora.
(4) Fara a aduce atingere exercitarii drepturilor fata de terti si cu exceptia dispozitiei din alin. (3), statul roman nu va solicita in cazul prevazut la alin. (2) restituirea contravalorii prejudiciilor pe care le-a suferit din cauza unui alt stat.

SECTIUNEA a 2-a
Alte dispozitii privind asistenta judiciara, aplicabile in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene

ARTICOLUL 187^11
Informatii privind conturile bancare
(1) La cererea autoritatilor unui stat membru al Uniunii Europene, autoritatile romane vor dispune luarea masurilor necesare in vederea identificarii conturilor bancare, indiferent de natura acestora, care sunt controlate sau detinute intr-o unitate bancara din Romania de catre o persoana fizica ori juridica care face obiectul unei anchete penale, si vor furniza acestora numerele conturilor bancare, precum si orice alte detalii. Informatiile vor include totodata si date privind conturile pentru care persoana care face obiectul procedurilor are procura, in masura in care acestea au fost solicitate in mod expres si pot fi furnizate intr-un termen rezonabil.
(2) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai in masura in care informatiile se afla la dispozitia bancii care detine conturile bancare.
(3) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai daca ancheta penala priveste, dupa caz:
a) o infractiune pedepsita cu o pedeapsa privativa de libertate sau un mandat de executare a pedepsei inchisorii pe o perioada maxima de cel putin 4 ani, in statul solicitant, si cel putin 2 ani in statul solicitat; sau
b) o infractiune mentionata la art. 2 din Conventia privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol) din 1995 sau in anexa la conventie; ori
c) in masura in care infractiunea nu este prevazuta de Conventia Europol, o infractiune prevazuta de Conventia din 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor europene, de Protocolul aditional din 1996 sau de catre al doilea Protocol aditional din 1997.
(4) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va mentiona urmatoarele:
a) motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective;
b) elementele pe baza carora s-a stabilit ca bancile aflate pe teritoriul Romaniei detin sau controleaza conturile bancare si, in masura in care detine astfel de date, care sunt bancile implicate;
c) orice alte date disponibile care ar putea facilita executarea cererii.
(5) Cererea formulata in temeiul alin. (1) este supusa si urmatoarelor conditii:
a) indeplinirea cererii sa fie compatibila cu legea romana;
b) fapta care face obiectul anchetei penale sa fie infractiune potrivit legii romane.
(6) In cazul cererilor formulate de autoritatile romane, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.
ARTICOLUL 187^12
Informatii privind operatiunile bancare
(1) La cerere, autoritatile romane vor furniza detalii cu privire la conturile bancare indicate de catre autoritatile straine solicitante, precum si cu privire la operatiunile bancare care s-au derulat, intr-o perioada delimitata, prin unul sau mai multe dintre conturile bancare indicate in cerere, inclusiv detalii cu privire la orice expeditor sau destinatar de cont.
(2) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai in masura in care informatiile se afla la dispozitia bancii care detine conturile bancare.
(3) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va arata motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective.
(4) Cererea formulata in temeiul alin. (1) este supusa si urmatoarelor conditii:
a) indeplinirea cererii sa fie compatibila cu legea romana;
b) fapta care face obiectul anchetei penale sa fie infractiune potrivit legii romane.
(5) In cazul cererilor formulate de autoritatile romane, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.
ARTICOLUL 187^13
Supravegherea tranzactiilor bancare
(1) Autoritatile romane vor asigura la cererea autoritatilor unui stat membru al Uniunii Europene supravegherea, pe o perioada determinata, a operatiunilor bancare care se deruleaza prin unul sau mai multe dintre conturile bancare indicate de catre autoritatile solicitante.
(2) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va arata motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective.
(3) Autoritatile judiciare romane competente autorizeaza, in conditiile prevazute de legea romana, supravegherea operatiunilor bancare. In conditiile prevazute de legea romana, autoritatile judiciare romane si cele straine vor stabili modalitatile concrete de supraveghere.
ARTICOLUL 187^14
Confidentialitatea
Bancile vor asigura caracterul confidential atat asupra transmiterii informatiilor catre autoritatile solicitante, cat si asupra anchetei penale desfasurate, fara a putea divulga aceste date clientului sau oricarei alte persoane.
ARTICOLUL 187^15
Obligatia de a informa
(1) In cazul in care, in cursul executarii cererii, este necesar sa fie efectuate cercetari suplimentare, care nu au putut fi prevazute sau specificate de catre autoritatea solicitanta in cererea initiala, autoritatea romana solicitata va informa fara intarziere statul solicitant.
(2) Dupa ce a fost informat, potrivit alin. (1), statul solicitant va putea formula o cerere suplimentara, potrivit art. 187^16.
(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care cercetarile suplimentare trebuie efectuate de catre autoritatile altui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat tert.
ARTICOLUL 187^16
Cereri suplimentare
(1) In cazul in care autoritatile statului solicitant formuleaza o cerere suplimentara cererii initiale, cererea va cuprinde doar datele necesare identificarii cererii initiale, precum si alte date suplimentare necesare.
(2) Ori de cate ori autoritatile solicitante participa alaturi de autoritatile romane la executarea cererii de asistenta, acestea vor putea adresa direct autoritatii romane solicitate cererea suplimentara prevazuta la alin. (1). O copie a acesteia va fi transmisa si Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz.
ARTICOLUL 187^17
Secretul bancar
Secretul bancar nu poate fi invocat ca motiv de refuz al cooperarii privind cererile de asistenta formulate de catre autoritatile unui stat membru al Uniunii Europene.
ARTICOLUL 187^18
Comunicarea deciziilor de refuz
Deciziile de refuz al asistentei judiciare se comunica Secretariatului Consiliului Uniunii Europene si Eurojust."

135. Articolul 189 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 189
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor cap. III^1 al titlului II, ale dispozitiilor titlului III, ale cap. II^1 al titlului IV si ale cap. II al titlului VII, care vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
(2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dispozitiile titlului III vor inlocui, in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene, dispozitiile in materie de extradare, cu exceptia cazului in care statul membru pe teritoriul caruia se afla persoana urmarita a formulat declaratii in sensul neaplicarii Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene pentru fapte savarsite inainte de o anumita data."

136. Anexa se modifica si se va inlocui cu anexa la prezenta lege.

ART. II
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile <>art. 3 si 4 din Legea nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. III
<>Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 1 iunie 2006.
Nr. 224.


ANEXĂ

MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE

Prezentul mandat este emis de catre ............................ autoritatea judiciara competenta.
Solicit arestarea si predarea in sarcina autoritatilor judiciare a persoanei mentionate in continuare ........................................... (in vederea efectuarii urmaririi penale sau a executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta privative de libertate).
a) Informatii referitoare la identitatea persoanei solicitate:
Numele: ..............................................
Prenumele: ...............................................
Numele avut inaintea casatoriei (daca este cazul): ...........
Porecla (daca este cazul): ...................................
Sexul: ..............................................
Cetatenia: .....................................
Data nasterii: ...........................
Locul nasterii: .................................................
Resedinta si/sau domiciliul cunoscut: .............................
Limba (limbile) pe care le intelege persoana solicitata (daca sunt cunoscute): ...................................................
Trasaturi fizice particulare/descrierea persoanei urmarite: ............
Fotografia si amprentele digitale ale persoanei urmarite, daca sunt disponibile si se pot trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactata cu scopul de a le obtine sau pentru a obtine o caracterizare a ADN-ului (daca nu s-a inclus o astfel de informatie si se dispune de ea pentru transmiterea sa)
b) Actul pe care se intemeiaza mandatul de arestare
1. Mandatul de arestare sau hotararea judecatoreasca definitiva: ...................
Tipul: ..................................................
Hotararea judecatoreasca definitiva si executorie: ..................
Referinta: .................
c) Informatii privind durata pedepsei:
1. Durata maxima a pedepsei sau a masurii de siguranta privative de libertate care se poate aplica pentru infractiune sau infractiuni: ...............................................................
2. Durata pedepsei sau a masurii de siguranta privative de libertate aplicate: ......................................
Pedeapsa care ramane de executat: ............................... d) Hotararea pronuntata in lipsa si in cadrul unei proceduri judiciare in timpul careia persoana era absenta sau nereprezentata:
- persoana in cauza a fost citata personal sau informata prin alte mijloace cu privire la data si locul sedintei in care s-a pronuntat hotararea in lipsa;
- persoana in cauza nu a fost citata personal si nici informata prin alte mijloace cu privire la data si locul sedintei in care s-a dictat hotararea in lipsa, insa dispune de urmatoarele garantii juridice dupa predarea catre autoritatile judiciare (daca astfel de garantii se pot prezenta anticipat):
Precizarea garantiilor juridice: ............................
e) Infractiunea (infractiunile):
Prezentul mandat se refera la un total de ............ fapte.
Descrierea circumstantelor in care s-a/s-au comis fapta/faptele, inclusiv momentul (data si ora), locul si gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei urmarite: ............................
Natura si incadrarea juridica a faptelor si a dispozitiilor legale aplicabile/codul aplicabil: ...................................
I. Sa se marcheze casutele corespunzatoare, daca este vorba despre una sau mai multe dintre urmatoarele fapte, sanctionate in statul membru emitent cu o pedeapsa de cel putin 3 ani, asa cum sunt definite in dreptul statului membru emitent:
[] participare la un grup criminal organizat;
[] terorism;
[] trafic de persoane;
[] exploatare sexuala a copiilor si pornografie infantila;
[] trafic ilicit de droguri si substante psihotrope;
[] trafic ilicit de arme, munitii si substante explozive;
[] coruptie;
[] frauda, incluzand cea impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, in intelesul Conventiei din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
[] spalare a produselor infractiunii;
[] contrafacere de moneda, inclusiv a monedei euro;
[] fapte legate de criminalitatea informatica;
[] fapte privind mediul inconjurator, inclusiv traficul cu specii de animale si vegetale pe cale de disparitie;
[] facilitarea intrarii si sederii ilegale;
[] omor si vatamare corporala grava;
[] trafic ilicit de organe si tesuturi umane;
[] lipsire de libertate in mod ilegal, rapire si luare de ostatici;
[] rasism si xenofobie;
[] furt organizat sau armat;
[] trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichitati si opere de arta;
[] inselaciune;
[] deturnare de fonduri;
[] contrafacere si piraterie de bunuri;
[] falsificare de acte oficiale si uz de acte oficiale falsificate;
[] falsificare de mijloace de plata;
[] trafic ilicit de substante hormonale si alti factori de crestere;
[] trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
[] trafic de vehicule furate;
[] viol;
[] incendiere cu intentie;
[] crime aflate in jurisdictia Curtii Penale Internationale;
[] sechestrare ilegala de nave si aeronave;
[] sabotaj.
II. Descrierea detaliata a infractiunii sau a infractiunilor, altele decat cele enumerate la pct. I: .................................
f) Alte circumstante privind fapta sau persoana invinuitului/inculpatului (informatie facultativa):
(N.B. Se pot include observatii asupra extrateritorialitatii, suspendarii termenelor de prescriptie.) ...........................
g) Prezentul mandat se refera, de asemenea, la remiterea obiectelor care pot constitui mijloace materiale de proba.
Prezentul mandat se refera, de asemenea, la remiterea obiectelor aflate in posesia persoanei urmarite pentru savarsirea infractiunii:
- descrierea si localizarea obiectelor (in cazul in care sunt cunoscute): ..................................
h) Infractiunea sau infractiunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt sanctionate cu pedeapsa detentiunii pe viata:
- dispozitiile legale ale statului membru emitent care prevad revizuirea pedepsei aplicate sau liberarea conditionata, dupa executarea a 20 de ani din pedeapsa aplicata, si/sau
- dispozitiile legale ale statului membru emitent care prevad aplicarea masurilor de clementa la care are drept persoana in cauza, in conformitate cu dreptul sau practica statului membru emitent, ce pot determina neexecutarea pedepsei.
i) Autoritatea judiciara emitenta a prezentului mandat:
Denumirea oficiala: ........................................
Numele reprezentantului sau: ...............................
Functia: ...................................................
Referinta dosarului: .......................................
Adresa: ..................................................
Numarul de telefon: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ......................................................
Numarul de fax: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ..........................................................
E-mail: ......................................................
Adresa persoanei de contact (competenta pentru efectuarea predarii efective): .......................................
In cazul in care se desemneaza o autoritate centrala pentru transmiterea si receptarea mandatelor europene de arestare:
Numele autoritatii centrale: ................................
Persoana de contact, daca este cazul (functia/gradul si numele):.......................
Adresa: ...................................................
Numarul de telefon: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ..........................................
Numarul de fax: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ..............................................
E-mail: ...............................
Semnatura autoritatii judiciare emitente, a reprezentantului sau a amandurora: ..............................
Numele: ................................................
Functia: ..............................................
Data: ...................................................
Timbrul oficial (daca exista)

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016