Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 213 din 22 mai 2003  pentru ratificarea Conventiei europene asupra promovarii serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, incheiata la Strasbourg la 11 mai 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 213 din 22 mai 2003 pentru ratificarea Conventiei europene asupra promovarii serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, incheiata la Strasbourg la 11 mai 2000

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se ratifica Convenţia europeanã asupra promovãrii serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiatã la Strasbourg la 11 mai 2000.
ART. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula urmãtoarea declaraţie:
"Organismul de coordonare desemnat în conformitate cu art. 4 paragraful 1 din Convenţia europeanã asupra promovãrii serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiatã la Strasbourg la 11 mai 2000, sa punã în aplicare dispoziţiile Convenţiei este Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2."
ART. 3
Riscurile în materie de sãnãtate, accidente şi rãspundere civilã vor fi suportate pe baza prevederilor din legislaţia nationala, urmând ca Ministerul Tineretului şi Sportului sa opteze pentru una dintre variantele prevãzute la art. 11 paragraful 1 din convenţie.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 22 mai 2003.
Nr. 213.


CONSILIUL EUROPEI

CONVENŢIA EUROPEANĂ
asupra promovãrii serviciului de voluntariat transnational
pe termen lung pentru tineret*)

-----------
*) Traducere.

Strasbourg, 11 mai 2000
Seria de tratate europene - 175


PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state pãrţi la Convenţia culturalã europeanã, semnatare ale prezentei convenţii,
având în vedere ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsã legatura între membrii sãi,
având în vedere ca promovarea serviciului de voluntariat transnational pe termen lung este o parte importanta a politicii guvernamentale fata de tineri,
recunoscând în mod deosebit necesitatea dezvoltãrii şi promovãrii serviciului de voluntariat transnational pe termen lung, sub toate formele sale, la nivel european,
având în vedere ca serviciul de voluntariat transnational efectuat peste hotare împreunã cu alţi tineri contribuie la educaţia civicã, la proiecte interculturale şi la formarea unei constiinte europene,
fiind încredinţate ca serviciul de voluntariat transnational pe termen lung, pe lângã faptul ca oferã un cadru de educaţie nonformala pentru voluntari şi colaboratorii acestora, reprezintã pentru tineri un prilej de a deprinde şi a promova solidaritatea, precum şi de a fi folositori societãţii,
constiente fiind ca ţinerii voluntari care doresc sa îndeplineascã serviciul de voluntariat în strãinãtate intampina dificultãţi,
subliniind importanta sanselor egale pentru tineri şi considerând ca serviciul de voluntariat transnational pe termen lung trebuie sa fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de posibilitãţile lor financiare,
ţinând seama de faptul ca autoritãţile publice pot contribui la asigurarea şi la controlul punerii în practica a principiilor de mai sus în cadrul legislaţiei naţionale şi în conformitate cu reglementãrile din ţãrile respective,

au convenit cele ce urmeazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul şi scopurile serviciului de voluntariat
1. Serviciul de voluntariat urmãreşte scopuri educative şi conţine elemente de iniţiere interculturala, fiind efectuat de voluntari aflaţi în responsabilitatea unor organizaţii, dupã cum sunt definite la art. 2 alin. 2 din prezenta convenţie.
2. Serviciul de voluntariat trebuie sa se bazeze pe o activitate neremuneratã şi pe o decizie liber consimţitã a voluntarului.
3. Serviciul de voluntariat transnational pe termen lung nu înlocuieşte serviciul naţional obligatoriu, acolo unde acesta exista, şi nu se poate substitui unei activitãţi remunerate.
ART. 2
Definiţii
Pentru scopurile prezentei convenţii:
1. voluntar înseamnã o persoana care are resedinta legalã pe teritoriul uneia dintre pãrţi şi se afla pe teritoriul altei pãrţi pentru o perioada neîntreruptã, nu mai mica de 3 luni şi nu mai mare de 12 luni, pentru a desfasura activitãţi cu norma intreaga în cadrul serviciului de voluntariat. Voluntarul poate fie sa apartina de organizaţiile trimitatoare sau de organizaţiile gazda menţionate la alin. 2, fie sa coopereze cu acestea;
2. organizaţii trimitatoare sau organizaţii gazda înseamnã:
- organizaţii neguvernamentale şi nonprofit care îşi asuma serviciul de voluntariat în beneficiul societãţii şi care contribuie la dezvoltarea democraţiei şi solidaritãţii; sau
- organizaţii de tineret, intelegand prin acestea organizaţii neguvernamentale care funcţioneazã pentru tineri şi sunt conduse de tineri; sau
- autoritãţi publice locale; sau
- orice alte organizaţii doritoare sa dezvolte proiectele specifice de voluntariat care vor fi aprobate de organismele de coordonare definite la alin. 4;
3. serviciu de voluntariat transnational pe termen lung înseamnã o activitate voluntara desfasurata în strãinãtate, fãrã nici un fel de remuneraţie pentru voluntar şi prin care se creeazã un proces de educaţie nonformala ce se rasfrange atât asupra voluntarului, cat şi asupra persoanelor cu care acesta colaboreazã;
4. organism de coordonare înseamnã orice autoritate desemnatã de cãtre una dintre pãrţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din prezenta convenţie.
ART. 3
Obligaţiile pãrţilor
1. Pãrţile se obliga sa îşi asigure reciproc un cadru cat mai larg de cooperare cu privire la serviciul de voluntariat transnational pe termen lung, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.
2. Pãrţile se obliga totodatã sa promoveze dezvoltarea unui concept comun asupra serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.
3. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta prevederile mai favorabile din legislaţia nationala în ceea ce priveşte statutul sau regimul legal al serviciului de voluntariat.
ART. 4
Organismele de coordonare
1. Pãrţile desemneazã organisme de coordonare care sunt însãrcinate cu îndeplinirea mãsurilor descrise în prezenta convenţie.
2. Fiecare parte, în momentul semnãrii sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, comunica secretarului general al Consiliului Europei numele şi adresa organismului de coordonare desemnat în conformitate cu alin. 1.
3. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de cãtre acesta va acorda recunoaştere organizaţiilor trimitatoare şi organizaţiilor gazda din ţara respectiva în aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.
4. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de cãtre acesta este împuternicit sa aprobe activitãţile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung care se desfãşoarã pe teritoriul sau cu 30 de zile înainte de începerea serviciului, certificând ca acestea sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi cu prevederile art. 6 din prezenta convenţie.
5. În scopul punerii în practica a convenţiei, organismele de coordonare sau organismele desemnate de cãtre acestea vor face schimb de informaţii referitor la protecţia impotriva riscurilor menţionate la art. 11 şi vor depune toate eforturile sa asigure îndrumarea şi evaluarea corespunzãtoare a activitãţilor serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.
6. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de cãtre acesta va depune toate eforturile pentru a facilita rezolvarea oricãror dificultãţi pe care le poate ridica derularea unui contract încheiat în conformitate cu dispoziţiile art. 6.

CAP. 2
Activitãţile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung

ART. 5
Limita de varsta
1. Voluntarii nu vor avea varsta sub 18 ani sau peste 25 de ani la începutul serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.
2. Pãrţile pot totuşi încheia acorduri bilaterale sau multilaterale între ele, cu derogãri de la dispoziţiile alin. 1.
ART. 6
Contractul
1. Orice activitate va constitui obiectul unui contract şi se va desfasura în conformitate cu legislaţia tarii gazda.
2. Un model de contract, orientativ şi fãrã caracter obligatoriu, este prevãzut în anexa nr. I la prezenta convenţie.
3. Un exemplar al contractului menţionat la alin. 1 se depune la organismul de coordonare din ţara gazda sau la organismul desemnat de cãtre acesta.
4. Contractul specifica, inter alia, condiţiile în care voluntarul trebuie sa desfãşoare activitãţi în organizaţia gazda.
ART. 7
Certificatul medical
Fiecare parte se asigura ca organizaţia trimitatoare pune la dispoziţie un certificat medical eliberat de autoritãţile publice responsabile cu sãnãtatea, întocmit cu mai puţin de 3 luni înainte de începerea serviciului de voluntariat, şi care indica starea generalã de sãnãtate a voluntarului.
ART. 8
Formarea voluntarilor
1. Fiecare parte, prin organismele de coordonare, se asigura ca organizaţia trimitatoare şi/sau organizaţia gazda adopta mãsuri corespunzãtoare pentru a oferi voluntarilor, înainte de începerea serviciului de voluntariat, o pregãtire şi o formare adecvate activitãţii pe care voluntarii urmeazã sa o desfãşoare.
2. Voluntarii vor fi informati îndeosebi asupra principalelor prevederi legislative, structuri sociale şi economice ale tarii gazda şi vor primi notiuni generale despre limba, cultura şi istoria tarii gazda.
ART. 9
Drepturile voluntarilor
1. Voluntarilor li se asigura cazare şi masa de cãtre organizaţia gazda.
2. Voluntarilor li se asigura posibilitãţi corespunzãtoare pentru o dezvoltare profesionalã, interculturala şi lingvistica. În acest scop li se acorda toate facilitãţile care au legatura cu organizarea activitãţii pe care o desfãşoarã.
3. Voluntarii au cel puţin o zi intreaga libera pe saptamana, iar într-o luna cel puţin una dintre aceste zile libere este la alegerea voluntarului.
4. Voluntarii primesc ca bani de buzunar o suma corespunzãtoare, care se stabileşte de comun acord între organizaţiile trimitatoare şi organizaţiile gazda.
5. Aceste drepturi sunt acordate cu respectarea cadrului legislativ al tarii gazda.
ART. 10
Reglementãri financiare
1. Sprijinul financiar pentru activitãţile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung poate fi asigurat prin:
a) contribuţii de la autoritãţile publice naţionale, regionale şi locale, de la organizaţiile internaţionale şi organismele de coordonare desemnate în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din prezenta convenţie;
b) contribuţii de la organizaţii nonprofit recunoscute;
c) contribuţii de la societãţi private, în conformitate cu dispoziţiile alin. 2;
d) contribuţii personale sau altele;
e) orice combinare a surselor mai sus menţionate.
2. Contribuţiile în conformitate cu dispoziţiile alin. 1, contribuţiile în natura sau donaţiile nu pot obliga voluntarii sa desfãşoare activitãţi lucrative în numele unei societãţi comerciale sau sa facã publicitate pentru aceasta.
ART. 11
Asigurãri impotriva riscului
1. Riscurile în materie de sãnãtate şi accidente, precum şi rãspunderea civilã sunt suportate fie pe baza prevederilor din legislaţia nationala, fie prin acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare sau, în lipsa acestora, printr-o asigurare individualã încheiatã şi plãtitã de cãtre voluntarul respectiv ori în numele acestuia.
2. Fiecare parte comunica, printr-o declaraţie adresatã secretarului general al Consiliului Europei, mijloacele de acoperire a riscurilor menţionate. Orice modificare a acestor mijloace este adusã la cunostinta secretarului general al Consiliului Europei de cãtre pãrţi.
3. Nivelul despãgubirilor va corespunde nivelului prevãzut în legislaţia nationala sau în acordurile bilaterale sau multilaterale.
ART. 12
Certificate
Fiecare parte, prin organismele sale de coordonare, se asigura ca, pe durata perioadei activitãţii de voluntariat transnational pe termen lung, cat şi la încheierea programului serviciului de voluntariat, organizaţia gazda, la cererea voluntarului, elibereazã un certificat de participare în conformitate cu modelul indicat în anexa nr. II la prezenta convenţie. Anexa nr. II este doar orientativa şi fãrã caracter obligatoriu.
ART. 13
Formalitãţi administrative
1. Candidaţii pentru serviciul de voluntariat transnational pe termen lung, care se adreseazã autoritãţilor responsabile în scopul obţinerii unui permis de rezidenţã temporarã pe durata serviciului lor de voluntariat, vor prezenta contractul semnat de cãtre cele trei pãrţi şi documentul de identitate.
2. Fiecare parte se va strãdui pe cat posibil sa reducã obstacolele administrative care restrictioneaza mobilitatea voluntarilor.

CAP. 3
Consultãri multilaterale

ART. 14
Consultãri multilaterale
1. Pãrţile, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei şi din 5 în 5 ani dupã aceea, eventual mai frecvent dacã majoritatea pãrţilor solicita astfel, vor desfasura consultãri multilaterale pentru a examina aplicarea prezentei convenţii şi dacã este recomandabila revizuirea sau extinderea oricãreia dintre dispoziţiile acesteia.
2. Orice parte poate fi reprezentatã la consultarile multilaterale de cãtre unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie are un singur vot. Pãrţile vor stabili regulile de procedura pentru consultãri.
3. Orice stat la care face trimitere art. 16 alin. 1 sau Comunitatea Europeanã şi care nu este parte la prezenta convenţie poate fi reprezentat la consultarile multilaterale de cãtre un observator.
4. Dupã fiecare intalnire pãrţile vor prezenta Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei un raport asupra consultãrii şi aplicãrii dispoziţiilor prezentei convenţii.

CAP. 4
Amendamente

ART. 15
Amendamente
1. Orice amendament la art. 1-15 ale prezentei convenţii, propus de cãtre una dintre pãrţi sau de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi adus la cunostinta secretarului general al Consiliului Europei şi înaintat de cãtre acesta statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state pãrţi la Convenţia culturalã europeanã, Comunitãţii Europene şi oricãrui stat care a aderat sau care a fost invitat sa adere la prezenta convenţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 17.
2. Orice amendament propus în conformitate cu dispoziţiile alin. 1 va fi examinat într-o consultare multilaterala nu înainte de doua luni de la data comunicãrii sale de cãtre secretarul general al Consiliului Europei. Textul va fi adoptat cu o majoritate de doua treimi din numãrul pãrţilor.
3. Orice amendament adoptat într-o consultare multilaterala va fi supus spre aprobare Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei. Dupã aprobarea sa textul va fi înaintat pãrţilor spre acceptare.
4. Orice amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni dupã ce toate pãrţile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea amendamentului.

CAP. 5
Clauze finale

ART. 16
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Convenţia este deschisã spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi celorlalte state pãrţi la Convenţia culturalã europeanã. Aceste state îşi pot exprima consimţãmântul de a deveni pãrţi prin:
a) semnare fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii; sau
b) semnare în vederea ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, urmatã de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângã secretarul general al Consiliului Europei.
3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puţin 4 membre ale Consiliului Europei, îşi vor fi exprimat consimţãmântul de a deveni pãrţi la prezenta convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alin. 1.
4. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţãmântul de a fi parte la prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni de la data exprimarii consimţãmântului de a fi parte la convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alin. 1.
ART. 17
Aderarea
1. Dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, în urma consultãrii pãrţilor care au aderat la convenţie, va putea invita orice stat care nu este menţionat la art. 16 alin. 1, precum şi Comunitatea Europeanã sa adere la prezenta convenţie, printr-o hotãrâre luatã de cãtre majoritatea prevãzutã la art. 20.d din statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Ministrilor.
2. Pentru orice stat care adera sau pentru Comunitatea Europeanã, în eventualitatea aderãrii, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângã secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 18
Aplicabilitate teritorialã
1. Orice stat sau Comunitatea Europeanã poate, la momentul semnãrii sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie.
2. Orice stat poate, la orice data ulterioara, printr-o declaraţie adresatã secretarului general al Consiliului Europei, sa extindã aplicarea prezentei convenţii asupra oricãrui alt teritoriu specificat în declaraţie. În ceea ce priveşte acest teritoriu, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei declaraţii de cãtre secretarul general.
3. Orice declaraţie formulatã în baza celor doua paragrafe precedente poate, fata de orice teritoriu specificat în declaraţia respectiva, sa fie retrasã printr-o notificare adresatã secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificãrii de cãtre secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 19
Raporturi cu alte tratate şi cu legislaţia comunitara
1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta prevederile tratatelor internaţionale care sunt deja în vigoare sau care ar putea intra în vigoare, prin care se acorda sau vor fi acordate voluntarilor drepturi mai avantajoase.
2. În relaţiile lor reciproce pãrţile care sunt membre ale Comunitãţii Europene aplica regulile Comunitãţii Europene şi, prin urmare, nu vor aplica regulile care rezulta din prezenta convenţie, cu excepţia situaţiei în care nu exista o regula comunitara referitoare la tema respectiva.
3. Pãrţile pot încheia între ele înţelegeri bilaterale sau multilaterale asupra temelor care reprezintã obiectul prezentei convenţii, în scopul de a-i completa şi de a-i întãri dispoziţiile sau de a facilita aplicarea principiilor incluse în convenţie.
ART. 20
Rezerve
Nu sunt admise rezerve la prezenta convenţie.
ART. 21
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, sa denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresatã secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efecte din prima zi a lunii ce urmeazã expirãrii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificãrii de cãtre secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 22
Notificãri
Secretarul general al Consiliului Europei va aduce la cunostinta statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state pãrţi la Convenţia culturalã europeanã, Comunitãţii Europene şi oricãrui stat care a aderat sau a fost invitat sa adere la prezenta convenţie:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice data de intrare în vigoare a prezentei convenţii, în conformitate cu art. 16 şi 17;
d) orice declaraţie formulatã în conformitate cu art. 4 alin. 2;
e) orice declaraţie formulatã în conformitate cu art. 11 alin. 2;
f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta convenţie.
Drept care subsemnaţii deplin împuterniciţi semneazã prezenta convenţie.
Încheiatã la Strasbourg la 11 mai 2000, în limbile engleza şi franceza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiecãrui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state pãrţi la Convenţia culturalã europeanã şi oricãrui stat nemembru care a fost invitat sa adere la prezenta convenţie şi Comunitãţii Europene.


ANEXA 1

CONTRACT

Prin prezentul contract
I. Organizaţia trimitatoare ................................. autorizata de organismul de coordonare .......................... se angajeazã:
- sa îl (o) trimitã pe domnul/doamna/domnisoara .................. în ..................... pentru a participa la urmãtoarea activitate în cadrul serviciului de voluntariat transnational pe termen lung:
....................................................................
Durata acestei activitãţi este de la ........ pana la ..............
Domnul/doamna/domnisoara .................................. va avea urmãtoarele obligaţii:
- ...............................................................
- ...............................................................
- ...............................................................
în cunostinta de faptul ca aceste activitãţi nu vor înlocui o munca remuneratã şi ca serviciul de voluntariat transnational pe termen lung nu înlocuieşte în nici o împrejurare serviciul naţional obligatoriu;
- sa asigure urmãtoarele:
● cursuri de formare:
...............................................................
...............................................................
● cursuri de limba:
...............................................................
...............................................................
● informaţii despre ţara gazda:
...............................................................
...............................................................
● certificat medical eliberat în data de ....................... de cãtre .................................;
- sa suporte:
● cheltuielile de transport dus-întors ale domnului/doamnei/domnisoarei ............................. de la .......................... la ..............................
● cheltuielile de asigurare ale domnului/doamnei/domnisoarei ....................*1), în eventualitatea ca aceasta persoana nu beneficiazã de o asigurare în nume propriu.
Asigurarea acoperã urmãtoarele riscuri:
...............................................................
...............................................................
II. Organizaţia gazda ........................................ autorizata de organismul de coordonare ............................. se angajeazã:
- sa îndeplineascã formalitãţile administrative şi altele (viza, permis de rezidenţã, garantarea unor mijloace etc.);
- sa asigure acoperirea urmãtoarelor riscuri: ....................;
- sa elibereze un certificat de participare;
- sa suporte:
- cazarea şi masa pentru domnul/doamna/domnisoara .............. în perioada de la .................... pana la ...................;
- banii de buzunar în suma de ................... pe zi/pe saptamana/pe luna;
- participarea la urmãtoarele cursuri:
- ...............................................................
- ...............................................................
Organizaţia garanteazã ca:
- activitatea nu va depãşi ............. ore pe zi şi ......... ore pe saptamana;
- domnul/doamna/domnisoara .................... va avea cel puţin o zi libera pe saptamana*2);
- domnul/doamna/domnisoara .................... nu va fi obligat/obligatã sa presteze activitãţi lucrative pentru o societate comercialã sau sa facã publicitate pentru aceasta.
III. Domnul/doamna/domnisoara ................................ care participa la serviciul de voluntariat pe termen lung descris mai sus, declara ca el/ea a luat cunostinta despre drepturile şi obligaţiile lui/ei şi se angajeazã sa îşi îndeplineascã obligaţiile pe care le implica aceasta activitate, îndeosebi sa încheie o asigurare în nume propriu, dacã aceasta obligaţie nu poate fi îndeplinitã de cãtre organizaţia trimitatoare şi/sau de organizaţia gazda.

Aprobat de organismul de coordonare din: ţara trimitatoare
ţara gazda

Voluntarul şi organizaţia trimitatoare Organizaţia gazda

----------
*1) Aceasta prevedere se aplica doar în situaţia în care ţara gazda nu asigura protecţia voluntarului din punct de vedere social.
*2) Cel puţin o zi pe luna va fi la alegerea voluntarului.


ANEXA 2


CERTIFICAT


1. Numele .........................................................
2. Prenumele .......................................................
3. Data naşterii (ziua/luna/anul) ..................................
4. Locul naşterii ..................................................
5. Domiciliat în ...................................................
6. Cetãţean al .....................................................
7. Numele şi tipul organizaţiei gazda ..............................
8. Tipul activitãţii ...............................................
9. Durata activitãţii: de la .............. pana la ................
10. Domeniul de activitate .........................................
11. Certificat(e) primit(e) pe durata programului şi anexat(e) .....
12. Programul a cuprins urmãtoarele activitãţi (rugãm a se oferi informaţii detaliate) ............
13. Excepţii/deplasãri în strãinãtate ..............................


Data Semnatura Funcţia Ştampila
...... ........... ......... ..........


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016