Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea mãsurilor necesare executãrii: lucrãrilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrãrilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrãrilor necesare dezvoltãrii reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrãrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrãrilor din domeniul gospodãririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrãrile anexe, acumulãrile de apã permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apãrare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automatã a calitãţii apei, lucrãrile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrãri de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivitãţii laterale, lucrãrilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrãrilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mãrii Negre, lucrãrilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrãrile de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zãpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltãrii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicãrii celorlalte sporturi de iarnã - biatlon, bob, sanie, sãrituri de la trambulinã -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzãtoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, lucrãrilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electricã, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrãrilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrãrilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se executã în baza unei licenţe de exploatare, lucrãrilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, lucrãrilor pentru împãdurirea terenurilor degradate, precum şi, în situaţia în care nu existã o altã soluţie tehnicã, lucrãrilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apã, a infrastructurii de apã uzatã şi lucrãrilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare."

    2. La articolul 2 alineatul (1), literele d) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "d) lucrãrile de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electricã, transport şi distribuţie de gaze naturale, extracţiei de gaze naturale, precum şi lucrãrile de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului;
    e) lucrãrile miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se executã în baza unei licenţe de exploatare de cãtre operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;".

    3. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera h), cu urmãtorul cuprins:
    "h) lucrãrile de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apã, a infrastructurii de apã uzatã şi lucrãrile de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare."

    4. La articolul 2 alineatul (3), literele d) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "d) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin societãţile comerciale care funcţioneazã sub autoritatea sa, pentru lucrãrile miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se executã în baza unei licenţe de exploatare, şi prin societãţile comerciale producãtoare de energie electricã aflate sub autoritatea sa, pentru lucrãrile de producere a energiei electrice, Societatea Naţionalã de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş şi Societatea Naţionalã de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş, pentru extracţia gazelor naturale, şi Societatea Comercialã «Conpet» S.A. Ploieşti pentru lucrãrile de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului, precum şi societãţile de proiect care au acţionari companii/societãţi naţionale/societãţi comerciale cu capital majoritar de stat;
    e) unitãţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritãţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrãrile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autoritãţile administraţiei publice locale pentru lucrãrile de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apã, a infrastructurii de apã uzatã şi pentru lucrãrile de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare."

    5. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru fâşia de teren latã de maximum 300 m mãsuraţi pe orizontalã de la linia cea mai înaintatã a mãrii în direcţia uscatului sau pânã la limita falezelor care sunt în contact cu marea ori cu proprietatea publicã a statului, respectiv pânã la 10 m în spatele crestei falezei, exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã se face conform coridorului de expropriere stabilit în baza documentaţiilor topocadastrale întocmite în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, care conţine şi lista imobilelor ce urmeazã a fi expropriate, aprobate prin hotãrâre a Guvernului."

    6. La articolul 8, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificãrii prevãzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listã au obligaţia prezentãrii la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despãgubiri."

    7. La articolul 8, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mãrii Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listã au obligaţia prezentãrii la sediul expropriatorului în termen de 20 de zile lucrãtoare de la data notificãrii prevãzute la alin. (1), în vederea stabilirii unei juste despãgubiri.
    (2^2) Prin notificarea prevãzutã la alin. (1) se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrãtoare."

    8. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea termenelor prevãzute la art. 8, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere.
    ......................................................................
    (3) Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listã nu se prezintã în termenele stabilite la art. 8, nu prezintã un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despãgubirii."

    9. La articolul 28, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Bunurile imobile, proprietate publicã a unitãţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrãrile de utilitate publicã trec, în condiţiile legii, în proprietatea publicã a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unitãţii administrativ-teritoriale. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat lucrãrile de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltãrii aeroporturilor de interes local, precum şi lucrãrile de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apã, a infrastructurii de apã uzatã şi lucrãrile de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare."

    10. La articolul 28, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrãrile de utilitate publicã trec de drept din proprietatea publicã a unitãţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publicã a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor."

    11. La articolul 28, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea instituţiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum şi a oricãror altor autoritãţi publice, al cãror regim a fost stabilit prin legi speciale, în vederea realizãrii obiectivelor de importanţã naţionalã prevãzute în prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectueazã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de maximum 15 zile de la data aprobãrii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor."

    12. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - Expropriatorul poate folosi orice documentaţie tehnicã sau de evaluare realizatã ori aflatã în curs de realizare anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi."

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                          ROBERTA ALMA ANASTASE

                          PREŞEDINTELE SENATULUI
                            MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
    Nr. 205.

                               -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016