Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2010  pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 2 noiembrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. 1
    Se ratificã Acordul dintre România şi Organizaţia Europeanã pentru Cercetãri Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010, definit în continuare Acord.
    ART. 2
    Contribuţia financiarã a României este suportatã în întregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã. În conformitate cu Regulamentul CERN, contribuţia financiarã are valori anuale diferenţiate ce cresc gradual conform art. II pct. 2 din Acord. Pentru anul 2010 contribuţia financiarã a României este de 3.232.200 franci elveţieni, echivalentul în lei la cursul Bãncii Naţionale a României din data efectuãrii plãţii, sumã ce va fi suportatã din bugetul aprobat pe anul 2010 al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 3
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului este autoritatea desemnatã sã reprezinte România în aplicarea Acordului.
    ART. 4
    Reprezentarea României la şedinţele Consiliului CERN şi la reuniunile comitetelor sale se asigurã astfel:
    a) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, nominalizeazã un reprezentant ştiinţific, un alt reprezentant, precum şi un consilier în Consiliul CERN, conform art. II din Acord. Aceştia asigurã participarea României în cadrul Comitetului financiar al CERN, iar reprezentantul ştiinţific asigurã participarea României în cadrul Comitetului de politici ştiinţifice al CERN;
    b) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, nominalizeazã reprezentantul în Consiliul CERN şi în Comitetul financiar al CERN, la propunerea sa ori, dupã caz, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, conform art. II din Acord;
    c) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, nominalizeazã, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentantul pentru relaţia cu mediul economic, conform art. II din Acord.
    ART. 5
    (1) Finanţarea activitãţilor de cercetare-dezvoltare ale instituţiilor din România la programele şi proiectele CERN derulate pe baza protocoalelor specifice încheiate se realizeazã din bugetul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, conform reglementãrilor specifice în vigoare.
    (2) Achiziţionarea de cãtre CERN a oricãror bunuri şi servicii, precum şi activitãţile de import şi export în şi din România, de cãtre sau în numele CERN, în exercitarea activitãţilor sale oficiale, se realizeazã conform reglementãrilor Uniunii Europene în materie.
    (3) În conformitate cu art. II pct. 1 lit. d) din Acord, achiziţiile din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene efectuate în România de cãtre CERN şi importul de bunuri realizat în România de cãtre CERN sunt scutite de orice taxe, impozite şi alte cheltuieli suplimentare, inclusiv de taxa pe valoarea adãugatã potrivit reglementãrilor Uniunii Europene în materie şi prevederilor legislaţiei fiscale române. Aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã pentru achiziţiile efectuate de CERN din România şi/sau din alt stat membru al Uniunii Europene se realizeazã conform normelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (4) Conducerea activitãţilor menţionate la alin. (1) se realizeazã de cãtre Institutul de Fizicã Atomicã pe bazã de contract de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, în condiţiile legii.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.


                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                            TEODOR VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 27 octombrie 2010.
    Nr. 203.


                                     ACORD
                     între România şi Organizaţia Europeanã
                        pentru Cercetãri Nucleare (CERN)
               privind statutul de candidat la aderarea la CERN*)
-----
    *) Traducere.

    România, reprezentatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pe de o parte, şi Organizaţia Europeanã pentru Cercetãri Nucleare, denumitã în continuare CERN sau Organizaţia, pe de altã parte,
    denumite în continuare pãrţi,
    având în vedere:
    cã CERN este o organizaţie interguvernamentalã ai cãrei membri sunt state europene;
    aspectele specifice ale colaborãrii internaţionale asigurate de CERN, în conformitate cu prevederile convenţiei sale de înfiinţare, şi importanţa angajamentelor politice, ştiinţifice, tehnologice şi financiare pe care le implicã statutul de membru al Organizaţiei;
    având în vedere:
    Convenţia de înfiinţare a CERN, ce defineşte drepturile şi obligaţiile statelor care urmeazã sã devinã membre CERN;
    utilitatea de a permite statelor candidate la aderarea la CERN, conform Convenţiei de înfiinţare a CERN, sã beneficieze de o perioadã preliminarã de candidaturã în vederea dobândirii unei mai bune cunoaşteri a CERN şi necesitatea ca Organizaţia sã evalueze capacitatea acestora de a se conforma obiectivelor CERN prevãzute în Convenţie şi de a respecta angajamentele pe care le presupune calitatea de membru;
    având în vedere, de asemenea, relaţia de lungã duratã dintre comunitatea ştiinţificã din România şi CERN;
    ţinând cont de:
    Convenţia de înfiinţare a CERN din 1 iulie 1953, modificatã la 17 ianuarie 1971, denumitã în continuare Convenţia;
    Rezoluţia Consiliului (CERN/CC/2.368/Rev.) din 15 iunie 2001, care stabileşte statutul special de candidat la aderarea la CERN ca o condiţie prealabilã pentru aderarea la Organizaţie ca membru cu drepturi depline;
    Rezoluţia Consiliului (CERN/2.829) din 11 decembrie 2008, prin care Consiliul a hotãrât sã admitã România ca stat candidat la aderare, pentru o perioada de 5 ani, pe baza şi începând de la data încheierii acordului-cadru dintre România şi CERN prevãzut în anexa 2 la documentul CERN/CC/2.368/Rev.,
    au convenit dupã cum urmeazã:

    ART. I
    Scopul
    Scopul prezentului acord este de a conferi României statutul de candidat la aderarea la CERN, în temeiul rezoluţiilor Consiliului CERN menţionate mai sus, şi de a defini condiţiile în care România, intenţionând sã solicite calitatea de membru cu drepturi depline, va colabora cu CERN în perioada prevãzutã mai jos, în vederea pregãtirii posibilei aderãri ca stat membru al Organizaţiei.

    ART. II
    Drepturi şi obligaţii
    În cadrul prezentului acord, drepturile şi obligaţiile României sunt urmãtoarele:
    1. Drepturi
    a) Participarea la şedinţele Consiliului şi la reuniunile comitetelor sale
    Consiliul
    România are dreptul de a participa la "şedinţele publice" ale Consiliului, inclusiv la cele ale Consiliului pentru strategie europeanã, prin 2 reprezentanţi acreditaţi (un reprezentant ştiinţific şi un reprezentant al autoritãţii administrative responsabile sau al Ministerului Finanţelor Publice), însoţiţi de un consilier. La invitaţia preşedintelui Consiliului, aceşti reprezentanţi pot lua cuvântul şi îşi pot exprima opiniile cu privire la punctele relevante de pe ordinea de zi.
    La invitaţia preşedintelui Consiliului, aceşti reprezentanţi pot participa şi la "şedinţele private" ale Consiliului, inclusiv la cele ale Consiliului pentru strategie europeanã, şi pot lua cuvântul.
    Comitetul financiar
    La invitaţia preşedintelui Comitetului financiar, reprezentanţii României pot sã participe la reuniunile Comitetului financiar.
    România poate sã numeascã şi un reprezentant pentru relaţia cu mediul economic.
    Comitetul de politici ştiinţifice
    La invitaţia preşedintelui Comitetului de politici ştiinţifice, reprezentantul ştiinţific al României poate participa la reuniunile acestui comitet, în calitate de observator (mod uzual de lucru).
    Drepturi de participare
    În Consiliu şi în comitetele sale, reprezentanţii României pot fi invitaţi de preşedinte sã ia cuvântul şi sã facã declaraţii, dar nu au drept de vot.
    b) Participarea la activitãţile ştiinţifice
    Personalul desemnat de România pentru a lua parte la activitãţile CERN va fi tratat în aceeaşi manierã ca şi personalul echivalent desemnat de celelalte state membre CERN, în ceea ce priveşte utilizarea dotãrilor şi accesul la experimente.
    c) Eligibilitatea pentru a deveni membri ai personalului CERN
    Cetãţenii români sunt eligibili pentru contracte ca bursieri, studenţi, parteneri şi utilizatori, conform prevederilor aplicabile din regulile şi reglementãrile CERN privind personalul.
    d) Participarea mediului economic
    Firmele cu sediul în România vor avea dreptul sã participe la cererile de oferte lansate de CERN. Veniturile din activitãţile economice vor fi calculate în funcţie de contribuţia plãtitã, iar valoarea totalã a contractelor va fi limitatã la un plafon corespunzãtor valorii cumulate a contribuţiei anuale plãtite.
    România, ţinând cont de obligaţiile care rezultã din statutul sãu de stat membru al Uniunii Europene, va lua mãsurile necesare pentru a se asigura cã, în conformitate cu statutul de organizaţie internaţionalã al CERN, orice achiziţie de bunuri şi servicii efectuatã de CERN, precum şi orice import sau export în şi din România de cãtre sau în numele CERN, în vederea realizãrii activitãţilor sale oficiale, vor fi scutite de taxe, impozite şi alte cheltuieli suplimentare.
    2. Obligaţii
    Pe perioada colaborãrii specificatã la art. VI din prezentul acord, România va contribui anual la cheltuielile de capital şi la cheltuielile curente ale CERN, dupã cum este prevãzut în bugetul CERN, cu o cotã de 25% în primul an, 35% în al doilea an, 50% în al treilea an, 60% în al patrulea an şi 75% în al cincilea an din contribuţia teoreticã totalã care i-ar reveni în calitate de stat membru, calculatã anual, conform Regulamentului CERN, în funcţie de venitul naţional (intern) net, dar nu mai puţin de 500.000 franci elveţieni (CHF) pe an.
    Aceastã contribuţie, care se va adãuga contribuţiilor celorlalte state membre, se plãteşte în mod normal în douã tranşe, jumãtate înainte de data de 10 februarie şi jumãtate înainte de data de 10 iunie. Totuşi, pentru anul 2010, pãrţile pot stabili, de comun acord, alte date de platã.

    ART. III
    Reprezentarea României
    România va notifica directorului general al CERN numele autoritãţii desemnate sã o reprezinte în aplicarea prezentului acord, precum şi numele reprezentanţilor şi consilierilor României care vor participa la reuniunile Consiliului şi comitetelor CERN.

    ART. IV
    Comitetul mixt
    Pãrţile vor înfiinţa un comitet mixt, responsabil cu facilitarea şi monitorizarea modului în care se deruleazã colaborarea. Acest comitet va trimite ambelor pãrţi rapoarte anuale cuprinzând informaţii relevante privind aplicarea prezentului acord.
    Acest comitet va fi format dintr-un numãr egal de reprezentanţi ai fiecãrei pãrţi; acesta îşi va desemna din rândul membrilor sãi 2 copreşedinţi şi îşi va stabili propriul program şi propriile metode de lucru.

    ART. V
    Informarea reciprocã
    Fiecare parte va furniza toate informaţiile solicitate de cealaltã parte în scopul aplicãrii prezentului acord.

    ART. VI
    Durata, prelungirea, încetarea
    Prezentul acord intrã în vigoare la data primirii de cãtre CERN a notificãrii oficiale prin care România informeazã cã au fost îndeplinite toate procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 5 ani. La sfârşitul perioadei de 5 ani, pãrţile vor hotãrî asupra modului de desfãşurare a relaţiei în continuare.
    Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre pãrţi, cu condiţia unei notificãri prealabile de 6 luni, transmisã de o parte celeilalte pãrţi.

    ART. VII
    Relaţia cu alte acorduri
    La data intrãrii sale în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeanã pentru Cercetãri Nucleare (CERN) referitor la dezvoltarea viitoare a cooperãrii ştiinţifice şi tehnice în cadrul proiectelor de cercetare ale CERN, semnat la Geneva la 25 martie 2002.

    ART. VIII
    Cadrul juridic
    Regulile aplicabile relaţiilor dintre România şi CERN în cadrul prezentului acord vor fi, prin analogie, cele ale CERN, în special Convenţia, regulile şi reglementãrile sale, deciziile organelor sale şi prezentul acord.

    ART. IX
    Modificarea
    La solicitarea oricãrei pãrţi, prezentul acord poate fi modificat cu acordul ambelor pãrţi.

    ART. X
    Divergenţe
    Pãrţile vor încerca sã rezolve pe cale amiabilã divergenţele legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord.

    Întocmit în douã exemplare, în limbile englezã şi francezã, ambele texte fiind egal autentice, şi semnat la Geneva la 11 februarie 2010.

                                Pentru România,
                             Daniel Petru Funeriu,
                        ministrul educaţiei, cercetãrii,
                            tineretului şi sportului

                                  Pentru CERN,
                               Rolf-Dieter Heuer,
                                director general

                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016