Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 195 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 195 din 22 octombrie 2010  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 195 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu urmãtoarele modificãri:
    1. Titlul ordonanţei de urgenţã va avea urmãtorul cuprins:
    "ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
    privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli"
    2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Începând cu anul şcolar 2009/2010 se acordã gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventeazã învãţãmântul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru o perioadã de maximum 100 de zile de şcolarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.
    (2) Începând cu anul şcolar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, precum şi limita valorii zilnice/elev se stabilesc şi se actualizeazã anual prin hotãrâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valoricã cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, dupã caz.
    (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de cãtre consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, cu respectarea specificaţiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (5) Mãsurile adiacente distribuţiei de fructe proaspete ale cãror obiective sunt formarea şi fixarea obiceiurilor alimentare sãnãtoase, bugetul aferent acestora, sursa de finanţare, precum şi modalitatea de implementare efectivã şi de gestionare la nivelul administraţiei publice se vor stabili anual prin hotãrâre a Guvernului."
    3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore.
    (2) Fondurile necesare finanţãrii programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul 2010 se asigurã din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã cãtre bugetele locale se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale, prin hotãrâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, cu asistenţa tehnicã de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Repartizarea se face avându-se în vedere numãrul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti."
    5. La articolul 5, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publicã, desemnarea câştigãtorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor proaspete.
    (2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unitãţile de învãţãmânt se contracteazã de cãtre consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, avându-se în vedere numãrul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    .............................................................
    (5) Plata fructelor proaspete şi a serviciilor contractate se efectueazã la solicitarea furnizorilor de fructe şi de servicii, pe baza documentelor de recepţie calitativã şi cantitativã, întocmite de unitãţile de învãţãmânt şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz."
    6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Dreptul de a primi fructe proaspete şi de a beneficia de mãsurile prevãzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenţi la cursuri.
    (2) Consiliile locale şi unitãţile şcolare rãspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor proaspete, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plãţii acestora.
    (3) Consiliile locale şi primarii au obligaţia sã urmãreascã şi sã verifice buna desfãşurare a procesului de aprovizionare, iar unitãţile şcolare rãspund de respectarea condiţiilor de igienã privind distribuţia fructelor proaspete cãtre elevi."
    7. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, care reprezintã sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuitã a fructelor proaspete în şcoli, se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, finanţare prevãzutã la titlul VIII «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», articolul 56.06 «Programe din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publicã naţionalã totalã. Contribuţia publicã naţionalã totalã se compune din cofinanţare publicã de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adãugatã aferentã achiziţiei fructelor proaspete şi prestãrilor de servicii."
    8. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, asigurã comunicarea aferentã programului. Fondurile necesare implementãrii acţiunilor de comunicare se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent FEGA. Acţiunile de comunicare aferente programului se avizeazã de cãtre Ministerul Sãnãtãţii şi de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului."
    9. La articolul 9, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în şcoli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, angajamente scrise conform cãrora:
    a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2) şi numai elevilor prevãzuţi la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea şcolilor;
    b) returneazã orice ajutor plãtit nejustificat, pentru cantitãţile în cauzã, în cazul în care se constatã cã fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) şi (2) sau cã sprijinul financiar a fost plãtit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2);
    c) în caz de fraudã sau neglijenţã, plãtesc cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã o sumã egalã cu diferenţa dintre suma plãtitã iniţial şi cea la care au dreptul;
    d) pun la dispoziţia Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în şcoli;
    e) se supun oricãrui control dispus de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, în special în ceea ce priveşte verificarea înregistrãrilor şi inspecţia fizicã.
    ...............................................................
    (3) Organismul privat care, în urma procedurii de achiziţie prevãzute la art. 8 alin. (3), este desemnat câştigãtor se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevãzute la art. 8 alin. (2) şi trebuie sã depunã la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, în termen de 15 zile lucrãtoare, un angajament scris conform cãruia va pãstra înregistrãri ale distribuirii cãtre inspectoratele şcolare judeţene, respectiv cãtre Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (4) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se ocupã de distribuţia cãtre unitãţile şcolare din subordine a afişelor prevãzute la art. 8 alin. (2)."
    10. La articolul 10, alineatele (1)-(4) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) În vederea acordãrii sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli conform art. 1 alin. (1) şi (2), solicitanţii prevãzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã cereri de platã, la sfârşitul fiecãrui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pânã în ultima zi a celei de-a treia luni care urmeazã perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
    (2) Cererea de platã include informaţii referitoare la:
    a) cantitãţile de fructe proaspete distribuite;
    b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale şcolilor cãrora li s-au distribuit cantitãţile de fructe proaspete prevãzute la lit. a);
    c) numãrul de elevi din fiecare şcoalã în care au fost distribuite fructele proaspete;
    d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, care se stabileşte în funcţie de numãrul de elevi şi limita valorii zilnice prevãzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative.
    (3) În vederea acordãrii sprijinului financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevãzute la art. 8 alin. (2), solicitantul menţionat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã o cerere de platã pânã în ultima zi a celei de-a treia luni care urmeazã datei la care a finalizat distribuţia afişelor cãtre inspectoratele şcolare judeţene, respectiv cãtre Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (4) Cererea de platã include informaţii referitoare la:
    a) numãrul de afişe distribuite cãtre inspectoratele şcolare judeţene, respectiv cãtre Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
    b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, care se stabileşte pe baza preţului de achiziţie pentru realizarea şi distribuţia afişelor plãtit furnizorului şi a numãrului de şcoli în care au fost distribuite şi care trebuie însoţit de documente justificative."
    11. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli, recuperate conform art. 4 de la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã de solicitanţii prevãzuţi la art. 9 alin. (1), reprezintã venituri ale bugetului de stat."
    12. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale este autoritatea naţionalã responsabilã de notificarea anualã a strategiei de implementare a programului cãtre Comisia Europeanã şi de asigurarea monitorizãrii anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sãnãtãţii şi Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, în funcţie de competenţe şi cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învãţãmânt cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi pe bazã de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
    (2) Evaluarea programului, sursa de finanţare şi bugetul aferent se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizatã de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
    (3) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã este responsabilã cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare şi centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete şi pentru realizarea şi distribuţia afişelor, cu procedurile de control în vederea aplicãrii acestei mãsuri şi cu aplicarea sancţiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
    (4) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare implementãrii corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.
    (5) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, dupã caz, au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi Ministerul Sãnãtãţii."

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 22 octombrie 2010.
    Nr. 195.
                            -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016