Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2010  pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 26 octombrie 2010
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.


    ART. 1
    (1) Se aprobã contul general anual de execuţie a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008, cuprinzând venituri în sumã de 32.832,6 milioane lei, cheltuieli în sumã de 33.704,6 milioane lei şi un deficit în sumã de 872,0 milioane lei.
    (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008 este prezentatã în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobã contul general anual de execuţie a bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2008, cuprinzând venituri în sumã de 1.966,0 milioane lei, cheltuieli în sumã de 1.386,2 milioane lei şi un excedent în sumã de 579,8 milioane lei.
    (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2008 este prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 21 octombrie 2010.
    Nr. 194.


    ANEXA 1


     ANEXA 1/03


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)          CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  PE ANUL 2008
                                  - SINTEZĂ -

                                                                                                                    - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 │03 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL │32.056.291.000│33.926.291.000│32.832.587.098│ 96,7│
│0002 │ │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │30.676.722.000│32.546.722.000│31.562.862.561│ 96,9│
│2000 │ │ │ │ │ │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │30.501.780.000│32.371.780 000│31.448.036.124│ 97,1│
│2003 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │21.062.052.000│22.462.052.000│21.800.290.945│ 97,0│
│ │01 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│21.020.237.000│22.420.237.000│21.125.854.350│ 94,2│
│ │ │ │ │ │ │datorate de angajatori │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │20.978.514.417│ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de angajatori │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Contribuţii pentru asigurãri sociale │ │ │ 147.339.933│ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurãri pentru │ 41.815.000│ 41.815.000│ 674.436.595│1612,9│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale datorate de angajatori │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ 674.050.795│ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale datorate de angajatori │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ 385.800│ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
│2103 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 9.439.728.000│ 9.909.728.000│ 9.647.745.179│ 97,3│
│ │01 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 9.952.319.000│10.422.319.000│10.139.895.325│ 97,2│
│ │ │ │ │ │ │datorate de asiguraţi │ │ │ │ │
│ │04 │ │ │ │ │Contribuţia altor persoane asigurate │ 312.417.000│ 312.417.000│ 322.390.308│ 103,1│
│ │05 │ │ │ │ │Contribuţii facultative ale asiguraţilor│ 9.500.000│ 9.500.000│ 9.538.056│ 100,4│
│ │06 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurare pentru │ 2.000│ 2.000│ 49.569│2478,4│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de alte persoane fizice care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │încheie asigurare │ │ │ │ │
│ │07 │ │ │ │ │Contribuţia la fondul de pensii, │ -834.510.000│ -834.510.000│ -821.977.642│ 98,4│
│ │ │ │ │ │ │administrat privat (se scad) │ │ │ │ │
│ │08 │ │ │ │ │Restituiri de contribuţii de asigurãri │ │ │ -2.150.438│ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat (se scad) │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte contribuţii pentru asigurãri │ │ │ 1│ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorate de asiguraţi │ │ │ │ │
│2900 │03 │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 174.942.000│ 174.942.000│ 114.826.437│ 65,6│
│3000 │ │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.322.000│ 10.322.000│ 12.695.556│ 122,9│
│3003 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.000.000│ 10.000.000│ 14.994│ 0,1│
│ │07 │ │ │ │ │Alte venituri pentru asigurãrile de │ 10.000.000│ 10.000.000│ 14.994│ 0,1│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│3103 │ │ │ │ │ │Venituri din dobânzi │ 322.000│ 322.000│ 12.680.562│3938,0│
│ │05 │ │ │ │ │Venituri din dobânzi din bugetul │ 322.000│ 322.000│ 348.884│ 108,3│
│3103 │ │ │ │ │ │asigurãrilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ │06 │ │ │ │ │Venituri din dobânzi ale sistemului de │ │ │ 12.331.678│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurãri de accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
│3300 │03 │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 164.620.000│ 164.620.000│ 102.130.881│ 62,0│
│3303 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI │ 74.620.000│ 74.620.000│ 76.348.192│ 102,3│
│ │ │ │ │ │ │ALTE ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │
│ │08 │ │ │ │ │Venituri din prestãri de servicii │ │ │ 53.451│ │
│ │11 │ │ │ │ │Contribuţia pentru bilete de tratament │ 74.620.000│ 74.620.000│ 75.622.628│ 101,3│
│ │ │ │ │ │ │şi odihnã │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri de │ │ │ 672.113│ │
│ │ │ │ │ │ │servicii şi alte activitãţi │ │ │ │ │
│3603 │ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI │ 90.000.000│ 90.000.000│ 25.782.689│ 28,6│
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │ 90.000.000│ 90.000.000│ 25.782.689│ 28,6│
│4100 │03 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 100,0│
│4200 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 100,0│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│4203 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 100,0│
│ │24 │ │ │ │ │Subvenţii primite de bugetul │ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 1.379.569.000│ 100,0│
│ │ │ │ │ │ │asigurãrilor sociale de stat │ │ │ │ │
│4703 │ │ │ │ │ │Sume în curs de distribuire │ │ │ -109.844.463│ │
│ │02 │ │ │ │ │Contribuţii cãtre bugetul de │ │ │ -109.844.463│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurãri sociale de stat, bugetul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurãrilor pentru şomaj şi bugetul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fondului naţional unic de asigurãri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de sãnãtate în contul unic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în curs de distribuire │ │ │ │ │
│4903 │01 │ │ │ │ │Venituri sistem public de pensii │32.004.474.000│33.874.474,000│32.145.754.262│ 94,8│
│ │02 │ │ │ │ │Venituri sistem accidente de muncã │ 51.817.000│ 51.817.000│ 686.832.836│1325,4│
│ │ │ │ │ │ │şi boli profesionale │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │32.056.291.000│33.934.861.000│33.704.563.746│ 99,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226.000│33.919.246.000│33.714.814.888│ 99,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995.000│ 171.365.000│ 165.266.140│ 96,4│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURIŞI SERVICII │ 280.841.000│ 404.243.000│ 348.178.948│ 86,1│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064.000│33.324.812.000│33.187.217.363│ 99,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817 000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6800 │03 │ │ │ │ │Partea a III-a CHELTUIELI │32.056.291.000│33.934.861.000│33.704.563.746│ 99,3│
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226.000│33.919.246.000│33.714.814.888│ 99,3│
│ │ │10 │ │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995.000│ 171.365.000│ 165.266.140│ 96,4│
│ │ │20 │ │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.841.000│ 404.243.000│ 348.178.948│ 86,1│
│ │ │30 │ │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │51 │ │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │55 │ │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │57 │ │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064.000│33.324.812.000│33.187.217.363│ 99,5│
│ │ │70 │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │71 │ │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │79 │ │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │81 │ │ │ │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │84 │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │85 │ │ │ │Titlul XV Plãţi efectuate în anii │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │precedenţi şi recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.004.474.000│33.882.522.000│33.677.374.187│ 99,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │31.989.809.000│33.867.307.000│33.687.097.063│ 99,4│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043.000│ 165.891.000│ 159.848.072│ 96,3│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 88.794.000│ 130.269.000│ 125.675.098│ 96,4│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 56.671.000│ 59.635.000│ 57.530.528│ 96,4│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 1.700.000│ 2.513.000│ 2.033.426│ 80,9│
│ │ │ │ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 2.300.000│ 3.300.000│ 2.928.734│ 88,7│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 8.500.000│ 11.730.000│ 11.593.140│ 98,8│
│ │ │ │ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 400.000│ 1.686.000│ 1.617.422│ 95,9│
│ │ │ │ │ │06 │Alte sporuri │ 800.000│ 1.805.000│ 1.786.473│ 98,9│
│ │ │ │ │ │07 │Ore suplimentare │ 6.200.000│ 6.088.000│ 5.555.146│ 91,2│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 5.000.000│ 12.857.000│ 12.800.911│ 99,5│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 4.723.000│ 4.857.000│ 4.346.212│ 89,4│
│ │ │ │ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 300.000│ 450.000│ 374.353│ 83,1│
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 200.000│ 248.000│ 151.894│ 61,2│
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.000.000│ 25.100.000│ 24.956.859│ 99,4│
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 24.249.000│ 35.622.000│ 34.172.974│ 95,9│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 15.836.000│ 24.049.000│ 24.034.944│ 99,9│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.770.000│ 2.187.000│ 1.303.165│ 59,5│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 5.315.000│ 7.261.000│ 6.868.428│ 94,5│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 354.000│ 574.000│ 550.137│ 95,8│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 753.000│ 1.425.000│ 1.412.065│ 99,0│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la fondul de garantare a │ 221.000│ 126.000│ 4.235│ 3,3│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 279.872.000│ 403.274.000│ 347.267.939│ 86,1│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 31.980.000│ 36.430.000│ 33.763.164│ 92,6│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 2.500.000│ 4.800.000│ 4.711.844│ 98,1│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 335.000│ 335.000│ 156.439│ 46,6│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 4.000.000│ 4.805.000│ 4.776.825│ 99,4│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 837.000│ 837.000│ 661.729│ 79,0│
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.350.000│ 1.345.000│ 731.682│ 54,4│
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ 503.000│ 503.000│ 157.304│ 31,2│
│ │ │ │ │ │07 │Transport │ 59.000│ 59.000│ 46.835│ 79,3│
│ │ │ │ │ │08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ 7.000.000│ 9.900.000│ 9.658.698│ 97,5│
│ │ │ │ │ │ │internet │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 283.000│ 283.000│ 128.051│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 15.113.000│ 13.563.000│ 12.733.757│ 93,8│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 3.000.000│ 4.000.000│ 2.137.032│ 53,4│
│ │ │ │ │03 │ │Hranã │ 232.000│ 232.000│ 147.872│ 63,7│
│ │ │ │ │ │01 │Hranã pentru oameni │ 232.000│ 232.000│ 147.872│ 63,7│
│ │ │ │ │04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 558.000│ 558.000│ 149.114│ 26,7│
│ │ │ │ │ │01 │Medicamente │ 330.000│ 330.000│ 45.613│ 13,8│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale sanitare │ 228.000│ 228 000│ 103.501│ 45,3│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.378.000│ 1.878.000│ 1.465.531│ 78,0│
│ │ │ │ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103.000│ 103.000│ │ │
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 1.275.000│ 1.775.000│ 1.465.531│ 82,5│
│ │ │ │ │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.150.000│ 3.150.000│ 1.865.791│ 59,2│
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 3.000.000│ 2.800.000│ 1.727.237│ 61,6│
│ │ │ │ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 150.000│ 350.000│ 138.554│ 39,5│
│ │ │ │ │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ 122.000│ 122.000│ 69.713│ 57,1│
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 41.000│ 41.000│ 600│ 1,4│
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 1.679.000│ 1.679.000│ 1.339.133│ 79,7│
│ │ │ │ │14 │ │Protecţia muncii │ 20.000│ 20.000│ 9.665│ 48,3│
│ │ │ │ │24 │ │Comisioane şi alte costuri aferente │ 24.000│ 28.000│ 23.822│ 85,0│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │24 │01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ 24.000│ 28.000│ 23.822│ 85,0│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor externe │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 237.688.000│ 355.136.000│ 306.296.502│ 86,2│
│ │ │ │ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 12.000│ 22.000│ 18.868│ 85,7│
│ │ │ │ │ │04 │Chirii │ 2.500.000│ 2.496.000│ 1.428.742│ 57,2│
│ │ │ │ │ │06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ 216.897.000│ 335.349.000│ 295.446.341│ 88,1│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.279.000│ 17.269.000│ 9.402.551│ 54,4│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │ │02 │ │Dobânzi aferente datoriei publice │ 2.178.000│ 2.178.000│ 1.752.169│ 80,4│
│ │ │ │ │ │ │externe │ │ │ │ │
│ │ │ │30 │02 │02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ 2.178.000│ 2.178.000│ 1.752.169│ 80,4│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │30 │03 │ │Alte dobânzi │ 10.000.000│ 12.500.000│ 11.753.962│ 94,0│
│ │ │ │ │ │02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 10.000.000│ 12.500.000│ 11.753.962│ 94,0│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.584.716.000│33.283.464.000│33.166.474.921│ 99,6│
│ │ │ │ │01 │ │Asigurãri sociale │30.985.344 000│32.503.592.000│32.484.222.213│ 99,9│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 599.372.000│ 779.872.000│ 682.252.708│ 87,4│
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 256.742.000│ 362.242.000│ 330.294.894│ 91,1│
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 342.630.000│ 417.630.000│ 351.957.814│ 84,2│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.398.000│ 11.398.000│ 6.189.849│ 54,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.398.000│ 11.398.000│ 6.189.849│ 54,3│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 9.818.000│ 8.500.000│ 4.109.408│ 48,3│
│ │ │ │ │ │01 │Construcţii │ 6.316.000│ │ │ │
│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ 302.000│ 500.000│ 322.043│ 64,4│
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 2.700.000│ 7.000.000│ 3.731.355│ 53,3│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 500.000│ 1.000.000│ 56.010│ 5,6│
│ │ │ │ │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor │ 1.580.000│ 2.898.000│ 2.080.441│ 71,7│
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │ │01 │ │Rambursãri de credite externe │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │ │ │01 │Rambursãri de credite externe │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -19.505.198│ │
│6803 │03 │ │ │ │ │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │30.985.344.000│32.503.592 000│32.484.222.213│ 99,9│
│ │04 │ │ │ │ │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã│ 342.630.000│ 417.630.000│ 351.957.814│ 84,2│
│ │05 │ │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ 500.000│ 120.444│ 24,0│
│ │ │ │ │ │ │invaliditãţi │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli │ │ 500.000│ 120.444│ 24,0│
│ │06 │ │ │ │ │Asistenţã socialã pentru familie şi │ │ 5.000.000│ 1.032.118│ 20,6│
│ │ │ │ │ │ │copii │ │ │ │ │
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru urmaşi │ 256.742.000│ 356.742.000│ 329.142.332│ 92,2│
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 419.758.000│ 599.058.000│ 510.899.266│ 85,2│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 216.897.000│ 335.349.000│ 295.446.341│ 88,1│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 202.861.000│ 263.709.000│ 215.452.925│ 81,7│
│6903 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI │ 51.817.000│ 52.339.000│ 27.189.559│ 51,9│
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417.000│ 51.939.000│ 27.717.825│ 53,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952.000│ 5.474.000│ 5.418.068│ 98,9│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 3.865.000│ 4.304.000│ 4.256.029│ 98,8│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 2.569.000│ 2.349.000│ 2.348.528│ 99,9│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 31.000│ 32.000│ 31.246│ 97,6│
│ │ │ │ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 15.000│ 13.000│ 4.694│ 36,1│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 385.000│ 448.000│ 447.858│ 99,9│
│ │ │ │ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 15.000│ 132.000│ 131.330│ 99,4│
│ │ │ │ │ │07 │Ore suplimentare │ 250.000│ 172.000│ 171.109│ 99,4│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 236.000│ 497.000│ 496.985│ 99,9│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 214.000│ 181.000│ 180.300│ 99,6│
│ │ │ │ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 50.000│ 37.000│ 1.369│ 3,7│
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 100.000│ 443.000│ 442.610│ 99,9│
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 1.087.000│ 1.170.000│ 1.162.039│ 99,3│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 726.000│ 822.000│ 821.664│ 99,9│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 76.000│ 46.000│ 45.517│ 98,9│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 229.000│ 234.000│ 233.132│ 99,6│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 14.000│ 18.000│ 17.572│ 97,6│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 32.000│ 45.000│ 44.101│ 98,0│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ 10.000│ 5.000│ 53│ 1,0│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969.000│ 969.000│ 911.009│ 94,0│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 689.000│ 790.000│ 765.279│ 96,8│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 24.000│ 50.000│ 49.993│ 99,9│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 10.000│ 4.000│ 877│ 21,9│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 71.000│ 74.000│ 73.790│ 99,7│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 24.000│ 12.000│ 7.938│ 66,1│
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 95.000│ 171.000│ 170.659│ 99,8│
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ 14.000│ 7.000│ 6.220│ 88,8│
│ │ │ │ │ │07 │Transport │ 2.000│ 2.000│ 271│ 13,5│
│ │ │ │ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ 190.000│ 107.000│ 106.850│ 99,8│
│ │ │ │ │ │ │internet │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 8.000│ 4.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 251.000│ 359.000│ 348.681│ 97,1│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 67.000│ 24.000│ 9.356│ 38,9│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 67.000│ 24.000│ 9.356│ 38,9│
│ │ │ │ │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.000│ 15.000│ 6.618│ 44,1│
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 7.000│ 7.000│ 6.618│ 94,5│
│ │ │ │ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 3.000│ 8.000│ │ │
│ │ │ │ │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ 13.000│ 7.000│ 3.502│ 50,0│
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 6.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 11.000│ 45.000│ 44.831│ 99,6│
│ │ │ │ │14 │ │Protecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 170.000│ 82.000│ 81.423│ 99,2│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 170.000│ 82.000│ 81.423│ 99,2│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │ │Transferuri curente │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │21 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate reprezentând contribuţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor aflate în concediu medical │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din cauzã de accident de muncã sau boalã│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionalã │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000 000│ │ │
│ │ │ │ │01 │ │A. Transferuri interne │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │ │ │17 │Transferuri pentru programe şi proiecte │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de prevenire a accidentelor de muncã şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │a bolilor profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.348.000│ 41.348.000│ 20.742.442│ 50,1│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 41.348.000│ 41.348 000│ 20.742.442│ 50,1│
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 35.136.000│ 29.036.000│ 15.477.553│ 53,3│
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 6.212.000│ 12.312.000│ 5.264.889│ 42,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │ │ │01 │Construcţii │ 200.000│ 200.000│ │ │
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ 200.000│ 200.000│ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│6903 │05 │ │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ 34.003.000│ 34.342.000│ 19.310.210│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │invaliditãţi │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.234.000│ 13.473.000│ 11.304.718│ 83,9│
│ │ │02 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de invaliditate│ 14.769.000│ 20.869.000│ 8.005.492│ 38,3│
│ │07 │ │ │ │ │Asigurãri pentru şomaj │ 7.253.000│ 5.314 000│ │ │
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru urmaşi │ 1.240.000│ 2.840.000│ 2.078.538│ 73,1│
│ │15 │ │ │ │ │Prevenirea excluderii sociale │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │50 │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │excluderii sociale │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 6.321.000│ 6.843.000│ 5.800.811│ 84,7│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.321.000│ 6.843.000│ 5.800.811│ 84,7│
│9903 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT │ │ -8.570.000│ -871.976.648│ │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
     ANEXA 2/03


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)          CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  - SINTEZA -
            fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                  PE ANUL 2008                                                                                                                       - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ Plãţi │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │32.060.581.000│33.951.831.000│33.708.131.465│ 99,2│
│ │ │ │ │ │ │------------- │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │32.041.526.000│33.919.716.000│33.715.046.928│ 99,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995.000│ 171.365.000│ 165.266.140│ 96,4│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 281.141.000│ 404.713.000│ 348.410.988│ 86,0│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064.000│33.324.812.000│33.187.217.363│ 99,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.788.000│ 28.298.000│ 9.525.528│ 33,6│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.788.000│ 28.298.000│ 9.525.528│ 33,6│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6800 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.008.764.000│33.899.492.000│33.680.941.906│ 99,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │31.990.109.000│33.867.777.000│33.687.329.103│ 99,4│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043.000│ 165.891.000│ 159.848.072│ 96,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.172.000│ 403.744.000│ 347.499.979│ 86,0│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.584.716.000│33.283.464.000│33.166.474.921│ 99,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.388.000│ 27.898.000│ 9.525.528│ 34,1│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.388.000│ 27.898.000│ 9.525.528│ 34,1│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6900 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ 51.817.000│ 52.339.000│ 27.189.559│ 51,9│
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417.000│ 51.939.000│ 27.717.825│ 53,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952.000│ 5.474.000│ 5.418.068│ 98,9│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969.000│ 969.000│ 911.009│ 94,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.348.000│ 41.348.000│ 20.742.442│ 50,1│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│5003 │ │ │ │ │ │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │32.056.291.000│33.934.861.000│33.704.563.746│ 99,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │32.041.226.000│33.919.246 000│33.714.814.888│ 99,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.995.000│ 171.365.000│ 165.266.140│ 96,4│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 280.841.000│ 404.243.000│ 348.178.948│ 86,1│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.626.064.000│33.324.812.000│33.187.217.363│ 99,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.798.000│ 11.798.000│ 6.189.849│ 52,4│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -20.033.464│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6803 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │32.004.474.000│33.882.522.000│33.677.374.187│ 99,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │31.989.809.000│33.867.307.000│33.687.097.063│ 99,4│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 113.043.000│ 165.891.000│ 159.848.072│ 96,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 279.872.000│ 403.274.000│ 347.267.939│ 86,1│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.178.000│ 14.678.000│ 13.506.131│ 92,0│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │31.584.716.000│33.283.464.000│33.166.474.921│ 99,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.398.000│ 11.398 000│ 6.189.849│ 54,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.398.000│ 11.398.000│ 6.189.849│ 54,3│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.267.000│ 3.817.000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.267.000│ 3.817 000│ 3.592.473│ 94,1│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -19.505.198│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6803 │03 │ │ │ │ │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │30.985.344.000│32.503.592.000│32.484.222.213│ 99,9│
│ │04 │ │ │ │ │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã│ 342.630.000│ 417.630.000│ 351.957.814│ 84,2│
│ │05 │ │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ │ 500.000│ 120.444│ 24,0│
│ │ │ │ │ │ │invaliditãţi │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli │ │ 500.000│ 120.444│ 24,0│
│ │06 │ │ │ │ │Asistenţã socialã pentru familie şi │ │ 5.000.000│ 1.032.118│ 20,6│
│ │ │ │ │ │ │copii │ │ │ │ │
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru urmaşi │ 256.742.000│ 356.742.000│ 329.142.332│ 92,2│
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 419.758.000│ 599.058.000│ 510.899.266│ 85,2│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 216.897.000│ 335.349.000│ 295.446.341│ 88,1│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 202.861.000│ 263.709.000│ 215.452.925│ 81,7│
│6903 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ 51.817.000│ 52.339.000│ 27.189.559│ 51,9│
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 51.417.000│ 51.939.000│ 27.717.825│ 53,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.952.000│ 5.474.000│ 5.418.068│ 98,9│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 969.000│ 969.000│ 911.009│ 94,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.148.000│ 1.148.000│ 646.306│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.348.000│ 41.348.000│ 20.742.442│ 50,1│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 400.000│ 400.000│ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -528.266│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6903 │05 │ │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli şi │ 34.003.000│ 34.342.000│ 19.310.210│ 56,2│
│ │ │ │ │ │ │invaliditãţi │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.234.000│ 13.473.000│ 11.304.718│ 83,9│
│ │ │02 │ │ │ │Asistenţã socialã în caz de invaliditate│ 14.769.000│ 20.869.000│ 8.005.492│ 38,3│
│ │07 │ │ │ │ │Asigurãri pentru şomaj │ 7.253.000│ 5.314.000│ │ │
│ │09 │ │ │ │ │Ajutoare neutru urmaşi │ 1.240.000│ 2.840.000│ 2.078.538│ 73,1│
│ │15 │ │ │ │ │Prevenirea excluderii sociale │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │50 │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │excluderii sociale │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 6.321.000│ 6.843.000│ 5.800.811│ 84,7│
│6903 │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.321.000│ 6.843.000│ 5.800.811│ 84,7│
│9903 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT │ │ -8.570.000│ -871.976.648│ │
│5006 │ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
│ │ │ │ │ │ │--------------- │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│6806 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘

     ANEXA 3/03


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)


          CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
          pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
                              articole şi alineate
                                  PE ANUL 2008
                       (sume alocate din credite externe)

                                                                                                                       - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ Plãţi │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│5006 │ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
│ │ │ │ │ │ │--------------- │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300.000│ 450.000│ 232.040│ 51,5│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 300.000│ 450.000│ 232.040│ 51,5│
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ │ 20.000│ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 740.000│ 5.800.000│ 971.319│ 16,7│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 3.250.000│ 10.700.000│ 2.364.360│ 22,0│
│6806 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300.000│ 470.000│ 232.040│ 49,3│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300.000│ 450.000│ 232.040│ 51,5│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 300.000│ 450.000│ 232.040│ 51,5│
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ │ 20.000│ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 3.990.000│ 16.500.000│ 3.335.679│ 20,2│
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 740.000│ 5.800.000│ 971.319│ 16,7│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 3.250.000│ 10.700.000│ 2.364.360│ 22,0│
│6806 │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 4.290.000│ 16.970.000│ 3.567.719│ 21,0│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘

    ANEXA 2


     ANEXA 1/04


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ŞOMAJ)


           CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  PE ANUL 2008
                                  - SINTEZĂ -

                                                                                                                     - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Încasãri │ │
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ realizate / │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Plãţi │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│0001 │04 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL │ 1.957.311.000│ 1.957.802 000│ 1.966.024.369│ 100,4│
│0002 │ │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 1.877.311.000│ 1.877.802.000│ 1.951.017.992│ 103,8│
│2000 │ │ │ │ │ │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.854.504.000│ 1.854.995.000│ 1.920.627.386│ 103,5│
│2004 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 1.293.338.000│ 1.293.829.000│ 1.371.132.990│ 105,9│
│ │02 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ 1.085.626.000│ 1.086.117.000│ 1.170.726.980│ 107,7│
│ │ │ │ │ │ │datorate de angajatori │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Contribuţii ale angajatorilor şi ale │ 1.085.626.000│ 1.086.117.000│ 1.170.726.980│ 107,7│
│ │ │ │ │ │ │persoanelor juridice asimilate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatorului │ │ │ │ │
│ │06 │ │ │ │ │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ 207.712.000│ 207.712.000│ 200.406.010│ 96,4│
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │ │ │ │
│2104 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 561.166.000│ 561.166.000│ 549.494.396│ 97,9│
│ │02 │ │ │ │ │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ 561.166.000│ 561.166.000│ 549.494.396│ 97,9│
│ │ │ │ │ │ │datorate de asiguraţi │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Contribuţii individuale │ 486.655.000│ 486.655.000│ 549.207.240│ 112,8│
│ │ │02 │ │ │ │Contribuţii datorate de persoanele care │ 74.511.000│ 74.511.000│ 287.156│ 0,3│
│ │ │ │ │ │ │încheie contract de asigurare pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şomaj │ │ │ │ │
│2900 │04 │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 22.807.000│ 22.807.000│ 30.390.606│ 133,2│
│3000 │ │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 15.242.000│ 15.242.000│ 23.369.677│ 153,3│
│3104 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 15.242.000│ 15.242.000│ 23.369.677│ 153,3│
│ │03 │ │ │ │ │Alte venituri din dobânzi │ 14.137.000│ 14.137.000│ 22.272.387│ 157,5│
│ │04 │ │ │ │ │Venituri din dobânzi la fondul de │ 1.105.000│ 1.105.000│ 1.097.290│ 99,3│
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │ │ │ │
│3600 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.565.000│ 7.565.000│ 7.020.929│ 92,8│
│3604 │ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI │ 7.565.000│ 7.565.000│ 7.020.929│ 92,8│
│ │12 │ │ │ │ │Alte venituri la fondul de garantare │ 756.500│ 756.500│ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru piaţa creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │ 6.808.500│ 6.808.500│ 7.020.929│ 103,1│
│4000 │04 │ │ │ │ │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 80.000.000│ 80.000.000│ 15.006.377│ 18,7│
│4004 │ │ │ │ │ │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ 80.000.000│ 80.000.000│ 15.006.377│ 18,7│
│ │ │ │ │ │ │ACORDATE │ │ │ │ │
│ │03 │ │ │ │ │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ 80.000.000│ 80.000.000│ 15.006.377│ 18,7│
│ │ │ │ │ │ │acordate pentru înfiinţarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dezvoltarea de întreprinderi mici şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mijlocii │ │ │ │ │
│4904 │01 │ │ │ │ │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.747.737.500│ 1.748.228.500│ 1.764.521.069│ 100,9│
│ │02 │ │ │ │ │Venituri fond garantare pentru plata │ 209.573.500│ 209.573.500│ 201.503.300│ 96,1│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│5004 │ │ │ │ │ │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.838.202.000│ 1.583.113 000│ 1.386.219.456│ 87,5│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 1.704.312.000│ 1.515.663.000│ 1.368.941.054│ 90,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264.000│ 121.284.000│ 119.770.119│ 98,7│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 79.068.000│ 94.187.000│ 93.326.908│ 99,0│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 50.383.000│ 49.339.000│ 48.996.331│ 99,3│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 1.407.000│ 1.652.000│ 1.581.075│ 95,7│
│ │ │ │ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.495.000│ 2.615.000│ 2.602.354│ 99,5│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 8.350.000│ 9.510.000│ 9.414.451│ 98,9│
│ │ │ │ │ │06 │Alte sporuri │ 434.000│ 4.158.000│ 4.152.548│ 99,8│
│ │ │ │ │ │07 │Ore suplimentare │ 220.000│ 2.045.000│ 2.040.004│ 99,7│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 5.531.00│ 10.529.000│ 10.454.575│ 99,2│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 6.016.000│ 11.225.000│ 11.097.944│ 98,8│
│ │ │ │ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 2.003.000│ 2.213.000│ 2.208.454│ 99,7│
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 305.000│ 259.000│ 237.131│ 91,5│
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 924.000│ 642.000│ 542.041│ 84,4│
│ │ │ │ │02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 29.000│ 1.232.000│ 1.212.767│ 98,4│
│ │ │ │ │ │01 │Tichete de masã │ │ 1.187.000│ 1.186.054│ 99,9│
│ │ │ │ │ │04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ 14.000│ 30.000│ 26.713│ 89,0│
│ │ │ │ │ │ │salariat şi familia sa │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │02 │05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 18.167.000│ 25.865.000│ 25.230.444│ 97,5│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 12.210.000│ 18.054.000│ 17.815.053│ 98,6│
│ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.340.000│ 1.091 000│ 938.496│ 86,0│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 3.780.000│ 5.185.000│ 5.078.858│ 97,9│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 314.000│ 493.000│ 416.032│ 84,3│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 321.000│ 995.000│ 981.235│ 98,6│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ 202.000│ 47.000│ 770│ 1,6│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544.000│ 83.344.000│ 52.949.110│ 63,5│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 54.664.000│ 44.564.000│ 29.118.127│ 65,3│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 1.472.000│ 1.472.000│ 1.002.037│ 68,0│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 178.000│ 178.000│ 133.885│ 75,2│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 6.592.000│ 6.592.000│ 3.446.147│ 52,2│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 659.000│ 659.000│ 328.780│ 49,8│
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.118.000│ 1.468.000│ 744.492│ 50,7│
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ 602.000│ 602.000│ 332.508│ 55,2│
│ │ │ │ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ 4.381.000│ 4.381.000│ 2.482.312│ 56,6│
│ │ │ │ │ │ │internet │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 31.542.000│ 21.492.000│ 14.596.499│ 67,9│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 8.120.000│ 7.720.000│ 6.051.467│ 78,3│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 2.424.000│ 2.424.000│ 2.023.005│ 83,4│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.024.000│ 2.324.000│ 847.210│ 36,4│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 2.024.000│ 2.324.000│ 847.210│ 36,4│
│ │ │ │ │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.186.000│ 2.906.000│ 1.668.855│ 57,4│
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 1.479.000│ 2.199.000│ 1.389.386│ 63,1│
│ │ │ │ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 707.000│ 707.000│ 279.469│ 39,5│
│ │ │ │ │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ 334.000│ 414.000│ 246.673│ 59,5│
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 117.000│ 117.000│ │ │
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 1.187.000│ 1.187.000│ 607.211│ 51,1│
│ │ │ │ │14 │ │Protecţia muncii │ 79.000│ 79.000│ 26.073│ 33,0│
│ │ │ │ │16 │ │Studii şi cercetãri │ 96.000│ 96.000│ │ │
│ │ │ │ │24 │ │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ 100.000│ 21.862│ 21,8│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │24 │01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ 100.000│ 21.862│ 21,8│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor externe │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 28.433.000│ 29.133.000│ 18.390.094│ 63,1│
│ │ │ │ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 100.000│ 100.000│ 7.873│ 7,8│
│ │ │ │ │ │04 │Chirii │ 4.923.000│ 7.623.000│ 6.753.729│ 88,5│
│ │ │ │ │ │06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ 6.856.000│ 10.326.000│ 6.360.363│ 61,5│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 105.000│ 105.000│ 19.462│ 18,5│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.449.000│ 10.979.000│ 5.248.667│ 47,8│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │02 │ │Dobânzi aferente datoriei publice │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │ │ │externe │ │ │ │ │
│ │ │ │30 │02 │02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869.000│ 8.353.000│ 4.599.156│ 51,9│
│ │ │ │ │09 │ │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │ │ │ │ │profesionalã a angajaţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │40 │19 │ │Plãţi pentru stimularea creerii de │ 6.375.000│ 6.375.000│ 3.856.944│ 60,5│
│ │ │ │ │ │ │locuri de muncã │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 307.860.000│ 280.766.000│ 256.958.396│ 91,5│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │ │Transferuri curente │ 307.860.000│ 280.766.000│ 256.958.396│ 91,5│
│ │ │ │ │ │01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ 183.539.000│ 154.686.000│ 151.750.776│ 98,1│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pt. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │temporarã a forţei de muncã şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │subvenţionarea locurilor de muncã │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ 45.357.000│ 38.100.000│ 35.428.328│ 92,9│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ 214.000│ 214.000│ 59.733│ 27,9│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │practicii profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │ │01 │ │A. Transferuri interne │ 9.972.000│ 13.272.000│ 862.942│ 6,5│
│ │ │ │ │ │08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ 300.000│ 3.600.000│ 825.722│ 22,9│
│ │ │ │ │ │ │finanţare nerambursabilã │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │01 │11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ 9.672.000│ 9.672.000│ 37.220│ 0,3│
│ │ │ │ │ │ │nerambursabile post aderare de la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comunitatea Europeanã │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │02 │ │B. Transferuri curente în strãinãtate │ 200.000│ 200.000│ 20.802│ 10,4│
│ │ │ │ │ │ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │02 │01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ 200.000│ 200.000│ 20.802│ 10,4│
│ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712.000│ 998.203.000│ 924.741.634│ 92,6│
│ │ │ │ │01 │ │Asigurãri sociale │ 855.209.000│ 795.209.000│ 723.360.613│ 90,9│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 179.503.000│ 202.994.000│ 201.381.021│ 99,2│
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 177.582.000│ 201.073.000│ 199.810.572│ 99,3│
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │ │25 │ │Sume aferente plãţii creanţelor │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 69.733.000│ 14.833.000│ 5.298.065│ 35,7│
│ │ │ │ │ │01 │Construcţii │ 65.000.000│ 8.741.000│ 2.060.712│ 23,5│
│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ 3.890.000│ 3.890.000│ 2.629.879│ 67,6│
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 643.000│ 566.000│ 186.254│ 32,9│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 200.000│ 1.636.000│ 421.220│ 25,7│
│ │ │ │ │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor │ 13.500.000│ 9.500.000│ 6.148.338│ 64,7│
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657.000│ 43.117.000│ 12.733.035│ 29,5│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │ │04 │ │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ 40.000.000│ 31.810.000│ 3.220.991│ 10,1│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │ │ │80 │09 │ │Împrumuturi acordate de agenţiile │ 1.300.000│ 1.300.000│ 20.025│ 1,5│
│ │ │ │ │ │ │guvernamentale şi administrate prin │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │agenţii de credit │ │ │ │ │
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │01 │ │Rambursãri de credite externe │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │ │01 │Rambursãri de credite externe │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│5400 │04 │ │ │ │ │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ │ │ -3.910│ │
│ │ │84 │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │85 │ │ │ │Titlul XV Plãţi efectuate în anii │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │precedenţi şi recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│5704 │ │ │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -3.910│ │
│6404 │ │ │ │ │ │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543.000│ 1.543.000│ 725.415│ 47,0│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariile în bani │ 1.171.000│ 1.171.000│ 572.192│ 48,8│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 611.000│ 611.000│ 401.325│ 65,6│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 65.000│ 65.000│ 5.920│ 9,1│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 140.000│ 140.000│ 64.704│ 46,2│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 107.000│ 107.000│ 50.449│ 47,1│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 172.000│ 172.000│ 46.112│ 26,8│
│ │ │ │ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ │ │
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70.000│ 70.000│ 3.682│ 5,2│
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 372.000│ 372.000│ 153.223│ 41,1│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 268.000│ 268.000│ 113.014│ 42,1│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5.000│ 5.000│ 3.175│ 63,5│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 81.000│ 81.000│ 32.253│ 39,8│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 3.000│ 3.000│ 1.413│ 47,1│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 13.000│ 13.000│ 3.368│ 25,9│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la fondul de garantare │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │a creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976.000│ 7.976.000│ 384.264│ 4,8│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.181.000│ 3.181.000│ 139.496│ 4,3│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 215.000│ 215.000│ 15.531│ 7,2│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 430.000│ 430.000│ 20.094│ 4,6│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 86.000│ 86.000│ 1.081│ 1,2│
│ │ │ │ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 1.590.000│ 1.590.000│ 57.195│ 3,5│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 860.000│ 860.000│ 45.595│ 5,3│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860.000│ 860.000│ 151.853│ 17,6│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 860.000│ 860.000│ 151.853│ 17,6│
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 86.000│ 86.000│ 3.450│ 4,0│
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 5.849.000│ 3.849.000│ 89.465│ 2,3│
│ │ │ │ │ │06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ 997.000│ 1.467.000│ 3.204│ 0,2│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852.000│ 2.382.000│ 86.261│ 3,6│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │ │25 │ │Sume aferente plãţii creanţelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│6404 │01 │ │ │ │ │Asigurãri pentru plata creanţelor │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │ │ │ │
│ │02 │ │ │ │ │Cheltuieli de gestionare ale Fondului │ 11.519.000│ 9.519.000│ 1.109.679│ 11,6│
│6404 │ │ │ │ │ │de garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 997.000│ 1.467.000│ 3.204│ 0,2│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522.000│ 8.052.000│ 1.106.475│ 13,7│
│6500 │04 │ │ │ │ │PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.405.379.000│ 1.267.689 000│ 1.131.268.716│ 89,2│
│ │ │01 │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 1.312.789.000│ 1.233.349.000│ 1.115.929.632│ 90,4│
│ │ │10 │ │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.721.000│ 119.741.000│ 119.044.704│ 99,4│
│ │ │20 │ │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 79.488.000│ 72.288.000│ 51.047.460│ 70,6│
│ │ │30 │ │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │40 │ │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │51 │ │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 246.315.000│ 219.221.000│ 199.113.730│ 90,8│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │57 │ │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 877.303 000│ 814.303.000│ 740.874.963│ 90,9│
│ │ │70 │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │71 │ │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │79 │ │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │81 │ │ │ │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │84 │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -5.599.338│ │
│ │ │85 │ │ │ │Titlul XV Plãţi efectuate în anii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │precedenţi şi recuperate în anul curent │ │ │ -5.599.338│ │
│ │ │ │01 │ │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -5.599.338│ │
│6504 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 54.984.000│ 52.984.000│ 30.955.162│ 58,4│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298.000│ 47.298.000│ 28.226.323│ 59,6│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552.000│ 552.000│ 392.604│ 71,1│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 422.000│ 422.000│ 307.147│ 72,7│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 228.000│ 228.000│ 175.762│ 77,0│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 7.000│ 7.000│ │ │
│ │ │ │ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 25.000│ 25.000│ 17.030│ 68,1│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 50.000│ 50.000│ 32.112│ 64,2│
│ │ │ │ │ │06 │Alte sporuri │ 4.000│ 8.000│ 7.611│ 95,1│
│ │ │ │ │ │07 │Ore suplimentare │ 20.000│ 20.000│ 19.954│ 99,7│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 42.000│ 42.000│ 33.731│ 80,3│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 16.000│ 17.000│ 16.234│ 95,4│
│ │ │ │ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 5.000│ 5.000│ 819│ 16,3│
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 22.000│ 17.000│ 3.894│ 22,9│
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 130.000│ 130.000│ 85.457│ 65,7│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 80.000│ 80.000│ 59.110│ 73,8│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.000│ 10.000│ 3.210│ 32,1│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 30.000│ 29.000│ 16.904│ 58,2│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 4.000│ 4.000│ 2.233│ 55,8│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 4.000│ 5.000│ 4.000│ 80,0│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la fondul de garantare a │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126.000│ 16.126.000│ 13.646.165│ 84,6│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 14.740.000│ 14.540.000│ 12.591.049│ 86,5│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 80.000│ 80.000│ 57.923│ 72,4│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 21.000│ 21.000│ 15.262│ 72,6│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 612.000│ 612.000│ 521.786│ 85,2│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 96.000│ 96.000│ 36.874│ 38,4│
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 59.000│ 59.000│ 24.593│ 41,6│
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ 84.000│ 84.000│ 35.827│ 42,6│
│ │ │ │ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ 198.000│ 198.000│ 141.185│ 71,3│
│ │ │ │ │ │ │internet │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 11.767.000│ 11.767.000│ 10.519.928│ 89,4│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 1.823.000│ 1.623.000│ 1.237.671│ 76,2│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 350.000│ 350.000│ 240.559│ 68,7│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 364.000│ 364.000│ 248.001│ 68,1│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 364.000│ 364.000│ 248.001│ 68,1│
│ │ │ │ │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.000│ 30.000│ 11.725│ 39,0│
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 10.000│ 30.000│ 11.725│ 39,0│
│ │ │ │ │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ 200.000│ 180.000│ 90.438│ 50,2│
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 150.000│ 150.000│ 69.159│ 46,1│
│ │ │ │ │14 │ │Protecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ 600│ 20,0│
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 309.000│ 509.000│ 394.634│ 77,5│
│ │ │ │ │ │04 │Chirii │ 119.000│ 319.000│ 290.903│ 91,1│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 190.000│ 190.000│ 103.731│ 54,5│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │ │ │09 │ │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │ │ │ │ │profesionalã a angajaţilor │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 17.205.000│ 26.221 000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │ │Transferuri curente │ 17.205.000│ 26.221 000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │ │ │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686 000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686 000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 1.186.000│ 1.186.000│ 816.019│ 68,8│
│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ 890.000│ 890.000│ 610.083│ 68,5│
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 196.000│ 196.000│ 144.968│ 73,9│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ 60.968│ 60,9│
│ │ │ │ │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor │ 8.500.000│ 4.500.000│ 2.031.835│ 45,1│
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│6504 │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul │ 37.779.000│ 26.763.000│ 19.080.269│ 71,2│
│ │ │ │ │ │ │învãţãmântului │ │ │ │ │
│6804 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350.395.000│ 1.214.705.000│ 1.100.313.554│ 90,5│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267.491.000│ 1.186.051.000│ 1.087.703.309│ 91,7│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169.000│ 119.189.000│ 118.652.100│ 99,5│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 77.475.000│ 92.594.000│ 92.447.569│ 99,8│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 49.544.000│ 48.500.000│ 48.419.244│ 99,8│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 1.335.000│ 1.580.000│ 1.575.155│ 99,6│
│ │ │ │ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.470.000│ 2.590.000│ 2.585.324│ 99,8│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 8.160.000│ 9.320.000│ 9.317.635│ 99,9│
│ │ │ │ │ │06 │Alte sporuri │ 430.000│ 4.150.000│ 4.144.937│ 99,8│
│ │ │ │ │ │07 │Ore suplimentare │ 200.000│ 2.025.000│ 2.020.050│ 99,7│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 5.382.000│ 10.380.000│ 10.370.395│ 99,9│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 5.828.000│ 11.036.000│ 11.035.598│ 99,9│
│ │ │ │ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 2.000.000│ 2.210.000│ 2.208.454│ 99,9│
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 294.000│ 248.000│ 236.312│ 95,2│
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 832.000│ 555.000│ 534.465│ 96,3│
│ │ │ │ │02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 29.000│ 1.232.000│ 1.212.767│ 98,4│
│ │ │ │ │ │01 │Tichete de masã │ │ 1.187.000│ 1.186.054│ 99,9│
│ │ │ │ │ │04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ 14.000│ 30.000│ 26.713│ 89,0│
│ │ │ │ │ │ │salariat şi familia sa │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │02 │05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ 17.665.000│ 25.363.000│ 24.991.764│ 98,5│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat│ 11.862.000│ 17.706.000│ 17.642.929│ 99,6│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.325.000│ 1.076.000│ 932.111│ 86,6│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 3.669.000│ 5.075.000│ 5.029.701│ 99,1│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 307.000│ 486.000│ 412.386│ 84,8│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ 304.000│ 977.000│ 973.867│ 99,6│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la fondul de garantare a │ 198.000│ 43.000│ 770│ 1,7│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362.000│ 56.162.000│ 37.401.295│ 66,5│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 36.743.000│ 26.843.000│ 16.387.582│ 61,0│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 1.177.000│ 1.177.000│ 928.583│ 78,8│
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 157.000│ 157.000│ 118.623│ 75,5│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 5.550.000│ 5.550.000│ 2.904.267│ 52,3│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 477.000│ 477.000│ 290.825│ 60,9│
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.059.000│ 1.409.000│ 719.899│ 51,0│
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ 518.000│ 518.000│ 296.681│ 57,2│
│ │ │ │ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, │ 4.183.000│ 4.183.000│ 2.341.127│ 55,9│
│ │ │ │ │ │ │internet │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 18.185.000│ 8.135.000│ 4.019.376│ 49,4│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 5.437.000│ 5.237.000│ 4.768.201│ 91,0│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 2.074.000│ 2.074.000│ 1.782.446│ 85,9│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 800.000│ 1.100.000│ 447.356│ 40,6│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 800.000│ 1.100.000│ 447.356│ 40,6│
│ │ │ │ │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.176.000│ 2.876.000│ 1.657.130│ 57,6│
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri│ 1.469.000│ 2.169.000│ 1.377.661│ 63,5│
│ │ │ │ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 707.000│ 707.000│ 279.469│ 39,5│
│ │ │ │ │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ 134.000│ 234.000│ 156.235│ 66,7│
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 117.000│ 117.000│ │ │
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 951.000│ 951.000│ 534.602│ 56,2│
│ │ │ │ │14 │ │Protecţia muncii │ 76.000│ 76.000│ 25.473│ 33,5│
│ │ │ │ │16 │ │Studii şi cercetãri │ 96.000│ 96.000│ │ │
│ │ │ │ │24 │ │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ 100.000│ 21.862│ 21,8│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │24 │01 │Comisioane şi alte costuri aferente │ │ 100.000│ 21.862│ 21,8│
│ │ │ │ │ │ │împrumuturilor externe │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 20.195.000│ 21.695.000│ 16.388.609│ 75,5│
│ │ │ │ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 100.000│ 100.000│ 7.873│ 7,8│
│ │ │ │ │ │04 │Chirii │ 4.804.000│ 7.304.000│ 6.462.826│ 88,4│
│ │ │ │ │ │06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ 5.859.000│ 8.859.000│ 6.357.159│ 71,7│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 105.000│ 105.000│ 19.462│ 18,5│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.327.000│ 5.327.000│ 3.541.289│ 66,4│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │02 │ │Dobânzi aferente datoriei publice │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │ │ │externe │ │ │ │ │
│ │ │ │30 │02 │02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 229.110.000│ 193.000.000│ 187.238.837│ 97,0│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │ │Transferuri curente │ 229.110.000│ 193.000.000│ 187.238.837│ 97,0│
│ │ │ │ │ │17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul asiguraţilor │ 183.539.000│ 154.686 000│ 151.750.776│ 98,1│
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului │ 45.357.000│ 38.100.000│ 35.428.328│ 92,9│
│ │ │ │ │ │ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │51 │01 │20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru accidente de muncã şi boli │ 214.000│ 214.000│ 59.733│ 27,9│
│ │ │ │ │ │ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │practicii profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382.000│ 812.382.000│ 739.304.514│ 91,0│
│ │ │ │ │01 │ │Asigurãri sociale │ 855.209.000│ 795.209.000│ 723.360.613│ 90,9│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547.000│ 18.647.000│ 8.598.549│ 46,1│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547.000│ 18.647.000│ 8.598.549│ 46,1│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 68.547.000│ 13.647.000│ 4.482.046│ 32,8│
│ │ │ │ │ │01 │Construcţii │ 65.000.000│ 8.741.000│ 2.060.712│ 23,5│
│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ 3.000.000│ 3.000.000│ 2.019.796│ 67,3│
│ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 447.000│ 370.000│ 71.286│ 11,1│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 1.536.000│ 360.252│ 23,4│
│ │ │ │ │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor │ 5.000.000│ 5.000.000│ 4.116.503│ 82,3│
│ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │01 │ │Rambursãri de credite externe │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │ │01 │Rambursãri de credite externe │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │Titlul XV Plãţi efectuate în anii │ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │precedenţi şi recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│6804 │07 │ │ │ │ │Asigurãri pentru şomaj │ 1.084.319.000│ 988.209.000│ 910.599.450│ 92,1│
│ │15 │ │ │ │ │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │50 │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │ │ │ │ │excluderii sociale │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor│ 245.903.000│ 209.323.000│ 173.770.203│ 83,0│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 5.859.000│ 8.859.000│ 6.357.159│ 71,7│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044.000│ 200.464.000│ 167.413.044│ 83,5│
│8000 │04 │ │ │ │ │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 278.881.000│ 301.482.000│ 249.912.639│ 82,8│
│ │ │84 │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │85 │ │ │ │Titlul XV Plãţi efectuate în anii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │precedenţi şi recuperate în anul curent │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │01 │ │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -1.297.788│ │
│8004 │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ 278.881.000│ 301.482 000│ 249.912.639│ 82,8│
│ │ │ │ │ │ │ŞI DE MUNCĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581.000│ 268.372 000│ 247.969.411│ 92,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080.000│ 3.080.000│ 1.517.386│ 49,2│
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 2.080.000│ 3.080.000│ 1.517.386│ 49,2│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.080.000│ 3.080.000│ 1.517.386│ 49,2│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375.000│ 6.375.000│ 3.856.944│ 60,5│
│ │ │ │ │19 │ │Plãţi pentru stimularea creerii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │locuri de muncã │ 6.375.000│ 6 375.000│ 3.856.944│ 60,5│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │51 │01 │ │Transferuri curente │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │ │ │18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pt. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │temporarã a forţei de muncã şi │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │ │ │ │subvenţionarea locurilor de muncã │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │ │01 │ │A. Transferuri interne │ 9.972.000│ 13.272.000│ 862.942│ 6,5│
│ │ │ │ │ │08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţare nerambursabilã │ 300.000│ 3.600.000│ 825.722│ 22,9│
│ │ │ │55 │01 │11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nerambursabile post aderare de la │ 9.672.000│ 9.672.000│ 37.220│ 0,3│
│ │ │ │ │ │ │Comunitatea Europeanã │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │02 │ │B. Transferuri curente în strãinãtate │ 200.000│ 200.000│ 20.802│ 10,4│
│ │ │ │ │ │ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │02 │01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ 200.000│ 200.000│ 20.802│ 10,4│
│ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409.000│ 183.900.000│ 183.866.671│ 99,9│
│ │ │ │ │02 │ │Ajutoare sociale │ 157.409.000│ 183.900.000│ 183.866.671│ 99,9│
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 157.409.000│ 183.900.000│ 183.866.671│ 99,9│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │ │04 │ │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ 40.000.000│ 31.810.000│ 3.220.991│ 10,1│
│ │ │ │80 │09 │ │Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │guvernamentale şi administrate prin │ 1.300.000│ 1.300.000│ 20.025│ 1,5│
│ │ │ │ │ │ │agenţii de credit │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│8004 │02 │ │ │ │ │Acţiuni generale de muncã │ 278.881.000│ 301.482.000│ 249.912.639│ 82,8│
│ │ │04 │ │ │ │Mãsuri active pentru combaterea │ 63.625.000│ 64.625.000│ 59.362.052│ 91,8│
│ │ │ │ │ │ │şomajului │ │ │ │ │
│8004 │ │05 │ │ │ │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 163.784.000│ 190.275.000│ 187.723.615│ 98,6│
│ │ │30 │ │ │ │Alte acţiuni generale de muncã │ 51.472.000│ 46.582.000│ 2.826.972│ 6,0│
│8904 │01 │ │ │ │ │Cheltuieli pentru asigurãri pentru şomaj│ 1.684.260.000│ 1.569.171.000│ 1.381.177.445│ 88,0│
│ │02 │ │ │ │ │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│9904 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT │ 119.109.000│ 374.689.000│ 579.804.913│ 154,7│
│ │10 │ │ │ │ │Excedent/deficit sistem asigurãri pentru│ 63.477.500│ 179.057.500│ 383.343.624│ 214,0│
│ │ │ │ │ │ │şomaj │ │ │ │ │
│ │11 │ │ │ │ │Excedent/deficit fond garantare pentru │ 55.631.500│ 195.631.500│ 196.461.289│ 100,4│
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor salariale │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘

     ANEXA 2/04


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ŞOMAJ)

                     CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                           - SINTEZĂ -
                        fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                          PE ANUL 2008
                                                                                                                       - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ Plãţi │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │1.848.070.000│1.592.981.000│1.391.378.959│ 87,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │1.707.891.000│1.519.242.000│1.370.568.449│ 90,2│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264.000│ 121.284.000│ 119.770.119│ 98,7│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 95.123.000│ 86.923.000│ 54.576.505│ 62,7│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869.000│ 8.853 000│ 4.599.156│ 51,9│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 307.860.000│ 280.766.000│ 256.958.396│ 91,5│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │1.034.712.000│ 998.203.000│ 924.741.634│ 92,6│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 87.533.000│ 28.633.000│ 14.508.491│ 50,6│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 87.533.000│ 28.633.000│ 14.508.491│ 50,6│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 52.646.000│ 45.106.000│ 13.203.055│ 29,2│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 43.289.000│ 35.099.000│ 3.711.036│ 10,5│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6400 │ │ │ │ │ │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543.000│ 1.543.000│ 725.415│ 47,0│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976.000│ 7.976.000│ 384.264│ 4,8│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│6500 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 54.984.000│ 52.984.000│ 30.955.162│ 58,4│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298 000│ 47.298.000│ 28.226.323│ 59,6│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552.000│ 552.000│ 392.604│ 71,1│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126.000│ 16.126.000│ 13.646.165│ 84,6│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686.000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686.000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6800 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │1.357.591.000│1.221.901.000│1.104.472.152│ 90,3│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │1.270.387.000│1.188.947.000│1.088.799.819│ 91,5│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169.000│ 119.189.000│ 118.652.100│ 99,5│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.258.000│ 59.058.000│ 38.497.805│ 65,1│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 229.110.000│ 193.000.000│ 187.238.837│ 97,0│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382.000│ 812.382.000│ 739.304.514│ 91,0│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.847.000│ 22.947.000│ 11.660.637│ 50,8│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 77.847.000│ 22.947.000│ 11.660.637│ 50,8│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│8000 │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE│ 279.564.000│ 302.165.000│ 250.443.524│ 82,8│
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 238.264.000│ 269.055.000│ 248.500.296│ 92,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.763.000│ 3.763.000│ 2.048.271│ 54,4│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375.000│ 6.375.000│ 3.856.944│ 60,5│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │57 │ │ │TITLU VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409.000│ 183.900.000│ 183.866.671│ 99,9│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │80 │ │ │TITLU XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300.000│ 33 110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│8700 │ │ │ │ │ │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ l.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│5004 │ │ │ │ │ │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │1.838.202.000│1.583.113.000│1.386.219.456│ 87,5│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │1.704.312.000│1.515.663.000│1.368.941.054│ 90,3│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264 000│ 121.284.000│ 119.770.119│ 98,7│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544 000│ 83.344.000│ 52.949.110│ 63,5│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869.000│ 8.853.000│ 4.599.156│ 51,9│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 307.860.000│ 280.766.000│ 256.958.396│ 91,5│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │1.034.712.000│ 998.203.000│ 924.741.634│ 92,6│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233.000│ 24.333.000│ 11.446.403│ 47,0│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657.000│ 43.117.000│ 12.733.035│ 29,5│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300.000│ 33.110 000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -6.901.036│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│5704 │ │ │ │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -3.910│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6404 │ │ │ │ │ │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942.000│ 13.942.000│ 5.042.011│ 36,1│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543.000│ 1.543.000│ 725.415│ 47,0│
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 1.171 000│ 1.171.000│ 572.192│ 48,8│
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ 611.000│ 611.000│ 401.325│ 65,6│
│ │ │ │ │ │02 │Salarii de merit │ 65.000│ 65.000│ 5.920│ 9,1│
│ │ │ │ │ │04 │Spor de vechime │ 140 000│ 140.000│ 64.704│ 46,2│
│ │ │ │ │ │08 │Fond de premii │ 107.000│ 107.000│ 50.449│ 47,1│
│ │ │ │ │ │09 │Prima de vacanţã │ 172.000│ 172.000│ 46.112│ 26,8│
│ │ │ │ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ │ │
│ │ │ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70.000│ 70.000│ 3.682│ 5,2│
│ │ │ │ │03 │ │Cuntribuţii │ 372.000│ 372.000│ 153.223│ 41,1│
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 268.000│ 268.000│ 113.014│ 42,1│
│ │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5.000│ 5.000│ 3.175│ 63,5│
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 81.000│ 81.000│ 32.253│ 39,8│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ 3.000│ 3.000│ 1.413│ 47,1│
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│ │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13.000│ 13.000│ 3.368│ 25,9│
│ │ │ │10 │03 │07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ 2.000│ 2.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │creanţelor salariale │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976.000│ 7.976.000│ 384.264│ 4,8│
│ │ │ │ │01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.181.000│ 3.181.000│ 139.496│ 4,3│
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 215.000│ 215.000│ 15.531│ 7,2│
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 430.000│ 430.000│ 20.094│ 4,6│
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 86.000│ 86.000│ 1.081│ 1,2│
│ │ │ │ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 1.590.000│ 1.590.000│ 57.195│ 3,5│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ 860.000│ 860.000│ 45.595│ 5,3│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860.000│ 860.000│ 151.853│ 17,6│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 860.000│ 860.000│ 151.853│ 17,6│
│ │ │ │ │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 86.000│ 86.000│ 3.450│ 4,0│
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 5.849.000│ 3.849.000│ 89.465│ 2,3│
│ │ │ │ │ │06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ 997.000│ 1.467.000│ 3.204│ 0,2│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852.000│ 2.382.000│ 86.261│ 3,6│
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │ │ │ │25 │ │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│6404 │01 │ │ │ │ │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 142.423.000│ 4.423.000│ 3.932.332│ 88,9│
│ │02 │ │ │ │ │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ 11.519.000│ 9.519.000│ 1.109.679│ 11,6│
│ │ │ │ │ │ │de garantare a creanţelor salariate │ │ │ │ │
│ │ │01 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 997.000│ 1.467.000│ 3.204│ 0,2│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522.000│ 8.052.000│ 1.106.475│ 13,7│
│6504 │ │ │ │ │ │INVĂŢĂMÂNT │ 54.984.000│ 52.984.000│ 30.955.162│ 58,4│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298.000│ 47.298 000│ 28.226.323│ 59,6│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552.000│ 552.000│ 392.604│ 71,1│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126.000│ 16.126.000│ 13.646.165│ 84,6│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494.000│ 2.478.000│ 742.212│ 29,9│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921.000│ 1.921.000│ 1.570.449│ 81,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686.000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686.000│ 5.686.000│ 2.847.854│ 50,0│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -119.015│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6504 │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 37.779.000│ 26.763.000│ 19.080.269│ 71,2│
│6804 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │1.350.395.000│1.214.705.000│1.100.313.554│ 90,5│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │1.267.491.000│1.186.051.000│1.087.703.309│ 91,7│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169.000│ 119.189.000│ 118.652.100│ 99,5│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362.000│ 56.162.000│ 37.401.295│ 66,5│
│ │ │ │30 │ │ │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468.000│ 5.318.000│ 5.106.563│ 96,0│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 229.110.000│ 193.000.000│ 187.238.837│ 97,0│
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382.000│ 812.382.000│ 739.304.514│ 91,0│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547.000│ 18.647.000│ 8.598.549│ 46,1│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547.000│ 18.647.000│ 8.598.549│ 46,1│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │81 │ │ │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357.000│ 10.007.000│ 9.492.019│ 94,8│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -5.480.323│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6804 │07 │ │ │ │ │Asigurãri pentru şomaj │1.084.319.000│ 988.209.000│ 910.599.450│ 92,1│
│ │15 │ │ │ │ │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │50 │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ 20.173.000│ 17.173.000│ 15.943.901│ 92,8│
│ │ │ │ │ │ │excluderii sociale │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ 245.903.000│ 209.323.000│ 173.770.203│ 83,0│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │02 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ 5.859.000│ 8.859.000│ 6.357.159│ 71,7│
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044.000│ 200.464.000│ 167.413.044│ 83,5│
│8004 │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE│ 278.881.000│ 301.482.000│ 249.912.639│ 82,8│
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581.000│ 268.372.000│ 247.969.411│ 92,3│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080.000│ 3.080.000│ 1.517.386│ 49,2│
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375.000│ 6.375.000│ 3.856.944│ 60,5│
│ │ │ │51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 61.545.000│ 61.545.000│ 57.844.666│ 93,9│
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ │ │ │55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172.000│ 13.472.000│ 883.744│ 6,5│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409.000│ 183.900.000│ 183.866.671│ 99,9│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300.000│ 33.110.000│ 3.241.016│ 9,7│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│ │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -1.297.788│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│8004 │02 │ │ │ │ │Acţiuni generale de muncã │ 278.881.000│ 301.482 000│ 249.912.639│ 82,8│
│ │ │04 │ │ │ │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 63.625.000│ 64.625.000│ 59.362.052│ 91,8│
│ │ │05 │ │ │ │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 163.784.000│ 190.275.000│ 187.723.615│ 98,6│
│ │ │30 │ │ │ │Alte acţiuni generale de muncã │ 51.472.000│ 46.582.000│ 2.826.972│ 6,0│
│5006 │ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ 9.868.000│ 9.868.000│ 5.159.503│ 52,2│
│ │ │ │ │ │ │--------------- │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 3.579.000│ 3.579.000│ 1.627.395│ 45,4│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.579.000│ 3.579.000│ 1.627.395│ 45,4│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│6806 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.896.000│ 2.896.000│ 1.096.510│ 37,8│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.896.000│ 2.896.000│ 1.096.510│ 37,8│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│6806 │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│8006 │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE│ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│8006 │02 │ │ │ │ │Acţiuni generale de muncã │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │04 │ │ │ │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│8706 │ │ │ │ │ │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│8706 │50 │ │ │ │ │Alte acţiuni economice │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

     ANEXA 3/04


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE (ŞOMAJ)


                CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
                               articole şi alineate
                                    PE ANUL 2008
                          (sume alocate din credite externe)
                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Credite │ Credite │ Plãţi │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ efectuate │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│5006 │ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │--------------- │ 9.868.000│ 9.868.000│ 5.159.503│ 52,2│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 3.579.000│ 3.579.000│ 1.627.395│ 45,4│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.579.000│ 3.579.000│ 1.627.395│ 45,4│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.300.000│ 2.300.000│ 991.117│ 43,0│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 1.300.000│ 2.300.000│ 991.117│ 43,0│
│ │ │ │ │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 146.000│ 396.000│ │ │
│ │ │ │ │16 │ │Studii şi cercetãri │ 450.000│ │ │ │
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 1.683.000│ 883.000│ 636.278│ 72,0│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.683.000│ 883.000│ 636.278│ 72,0│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 1.600.000│ 900.000│ 316.747│ 35,1│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 2.700.000│ 3.400.000│ 2.745.341│ 80,7│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │ │02 │ │Împrumuturi pentru persoane cu statut │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │ │ │ │de refugiat │ │ │ │ │
│6806 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.896.000│ 2.896.000│ 1.096.510│ 37,8│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.896.000│ 2.896.000│ 1.096.510│ 37,8│
│ │ │ │ │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.300.000│ 2.300.000│ 991.117│ 43,0│
│ │ │ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 1.300.000│ 2.300.000│ 991.117│ 43,0│
│ │ │ │ │12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 146.000│ 396.000│ │ │
│ │ │ │ │16 │ │Studii şi cercetãri │ 450.000│ │ │ │
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 1.000.000│ 200.000│ 105.393│ 52,6│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.000.000│ 200.000│ 105.393│ 52,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062 088│ 71,2│
│ │ │ │ │01 │ │Active fixe │ 4.300.000│ 4.300.000│ 3.062.088│ 71,2│
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 1.600.000│ 900.000│ 316.747│ 35,1│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│ │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 2.700.000│ 3.400.000│ 2.745.341│ 80,7│
│6806 │50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│ │ │ │ │ │ │şi asistenţei sociale │ │ │ │ │
│ │ │03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.196.000│ 7.196.000│ 4.158.598│ 57,7│
│8006 │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE│ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ │ │ │ │ │
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │ │30 │ │Alte cheltuieli │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│8006 │02 │ │ │ │ │Acţiuni generale de muncã │ 683.000│ 683.000│ 530.885│ 77,7│
│ │ │04 │ │ │ │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 683.000│ 683.000│ 530.865│ 77,7│
│8706 │ │ │ │ │ │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │ │02 │ │Împrumuturi pentru persoane cu statut de │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
│ │ │ │ │ │ │refugiat │ │ │ │ │
│8706 │50 │ │ │ │ │Alte acţiuni economice │ 1.989.000│ 1.989.000│ 470.020│ 23,6│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

     ANEXA 6/04


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE


                      Contul de execuţie a bugetului
           instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                  pe anul 2008
                                                                                                                        - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ 18.469.000│ 27.485.000│ 12.826.415│ 46,6│
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 1.264.000│ 1.264.000│ 951.522│ 75,2│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 1.264.000│ 1.264.000│ 951.522│ 75,2│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.264.000│ 1.264.000│ 951.522│ 75,2│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ 1.264.000│ 1.264.000│ 951.522│ 75,2│
│ │ │ │ │ │ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi │ 1.264.000│ 1.264.000│ 951.522│ 75,2│
│ │ │ │ │ │ │alte activitãţi │ │ │ │ │
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 17.205.000│ 26.221.000│ 11.874.893│ 45,2│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 18.469.000│ 27.485.000│ 12.091.438│ 43,9│
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ │ │ │ │
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 17.884.000│ 20.200.000│ 12.080.549│ 59,8│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100.000│ 5.500.000│ 3.730.034│ 67,8│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 3.160.000│ 4.228.000│ 2.934.149│ 69,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 1.972.000│ 2.274.000│ 1.801.449│ 79,2│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 137.000│ 157.000│ 40.438│ 25,7│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 123.000│ 155.000│ 133.241│ 85,9│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 382.000│ 510.000│ 350.521│ 68,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 19.000│ 31.000│ 16.088│ 51,8│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 111.000│ 147.000│ 102.138│ 69,4│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 260.000│ 272.000│ 192.400│ 70,7│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 350.000│ 263.293│ 75,2│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 18.000│ 24.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 48.000│ 70.000│ 23.897│ 34,1│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 90.000│ 238.000│ 10.684│ 4,4│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 940.000│ 1.272.000│ 795.885│ 62,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 570.000│ 778.000│ 564.346│ 72,5│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 80.000│ 102.000│ 30.975│ 30,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ 220.000│ 288.000│ 160.176│ 55,6│
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ 40.000│ 62.000│ 20.703│ 33,3│
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30.000│ 42.000│ 19.685│ 46,8│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.974.000│ 12.890.000│ 7.976.269│ 61,8│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 11.055.000│ 11.657.000│ 7.660.243│ 65,7│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 51.000│ 51.000│ 33.581│ 65,8│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 34.000│ 34.000│ 20.030│ 58,9│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 752.000│ 852.000│ 346.348│ 40,6│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 76.000│ 88.000│ 35.424│ 40,2│
│5010 │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 126.000│ 126.000│ 90.083│ 71,4│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 148.000│ 148.000│ 47.091│ 31,8│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 263.000│ 263.000│ 111.615│ 42,4│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 8.390.000│ 8.790.000│ 6.329.590│ 72,0│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 1.215.000│ 1.305.000│ 646.481│ 49,5│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 80.000│ 80.000│ 27.493│ 34,3│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 207.000│ 407.000│ 98.834│ 24,2│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 207.000│ 407.000│ 98.834│ 24,2│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 196.000│ 290.000│ 92.717│ 31,9│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 196.000│ 290.000│ 92.717│ 31,9│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53.000│ 53.000│ 22.056│ 41,6│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 95.000│ 95.000│ 29.137│ 30,6│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 167.000│ 187.000│ 3.523│ 1,8│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 121.000│ 121.000│ 42.266│ 34,9│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 90.000│ 90.000│ 40.748│ 45,2│
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31.000│ 31.000│ 1.518│ 4,8│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 585.000│ 7.285.000│ 13.914│ 0,1│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 585.000│ 7.285.000│ 13.914│ 0,1│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 485.000│ 485.000│ 13.914│ 2,8│
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 60.000│ 60.000│ 9.154│ 15,2│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 425.000│ 425.000│ 4.760│ 1,1│
│ │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100.000│ 6.800.000│ │ │
│5010 │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│5010 │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│5010 │ │ │85 │01 │ │Plaţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 18.469.000│ 27.485.000│ 12.091.438│ 43,9│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 17.884.000│ 20.200.000│ 12.080.549│ 59,8│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100.000│ 5.500.000│ 3.730.034│ 67,8│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 3.160.000│ 4.228.000│ 2.934.149│ 69,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 1.972.000│ 2.274.000│ 1.801.449│ 79,2│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 137.000│ 157.000│ 40.438│ 25,7│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţii de conducere │ 123.000│ 155.000│ 133.241│ 85,9│
│6510 │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 382.000│ 510.000│ 350.521│ 68,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 19.000│ 31.000│ 16.088│ 51,8│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 111.000│ 147.000│ 102.138│ 69,4│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 260.000│ 272.000│ 192.400│ 70,7│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 350.000│ 263.293│ 75,2│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 18.000│ 24.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│6510 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 48.000│ 70.000│ 23.897│ 34,1│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 90.000│ 238.000│ 10.684│ 4,4│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 940.000│ 1.272.000│ 795.885│ 62,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 570.000│ 778.000│ 564.346│ 72,5│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 80.000│ 102.000│ 30.975│ 30,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 220.000│ 288.000│ 160.176│ 55,6│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ 40.000│ 62.000│ 20.703│ 33,3│
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30.000│ 42.000│ 19.685│ 46,8│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.974.000│ 12.890.000│ 7.976.269│ 61,8│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 11.055.000│ 11.657.000│ 7.660.243│ 65,7│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 51.000│ 51.000│ 33.581│ 65,8│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 34.000│ 34.000│ 20.030│ 58,9│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 752.000│ 852.000│ 346.348│ 40,6│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 76.000│ 88.000│ 35.424│ 40,2│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 126.000│ 126.000│ 90.083│ 71,4│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 148.000│ 148.000│ 47.091│ 31,8│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii radio, tv, internet │ 263.000│ 263.000│ 111.615│ 42,4│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 8.390.000│ 8.790.000│ 6.329.590│ 72,0│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ 1.215.000│ 1.305.000│ 646.481│ 49,5│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 80.000│ 80.000│ 27.493│ 34,3│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 207.000│ 407.000│ 98.834│ 24,2│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 207.000│ 407.000│ 98.834│ 24,2│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 196.000│ 290.000│ 92.717│ 31,9│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 196.000│ 290.000│ 92.717│ 31,9│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53.000│ 53.000│ 22.056│ 41,6│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 95.000│ 95.000│ 29.137│ 30,6│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 167.000│ 187.000│ 3.523│ 1,8│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 121.000│ 121.000│ 42.266│ 34,9│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 90.000│ 90.000│ 40.748│ 45,2│
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31.000│ 31.000│ 1.518│ 4,8│
│6510 │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.810.000│ 1.810.000│ 374.246│ 20,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 585.000│ 7.285.000│ 13.914│ 0,1│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 585.000│ 7.285.000│ 13.914│ 0,1│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 485.000│ 485.000│ 13.914│ 2,8│
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 60.000│ 60.000│ 9.154│ 15,2│
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 425.000│ 425.000│ 4.760│ 1,1│
│ │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100.000│ 6.800.000│ │ │
│6510 │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6510 │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ │ │
│6510 │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ -3.025│ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

     ANEXA 6/04/01


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢILOR DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR BRAŞOV


                      Contul de execuţie a bugetului
            instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                               pe anul 2008
                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ Realizãri │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 4.519.000│ 3.985.000│ 2.124.987│ 53,3│
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ │ │ │ │
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 300.000│ 300.000│ 104.863│ 34,9│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 300.000│ 300.000│ 104.863│ 34,9│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 300.000│ 300.000│ 104.863│ 34,9│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ 300.000│ 300.000│ 104.863│ 34,9│
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi alte │ 300.000│ 300.000│ 104.863│ 34,9│
│ │ │ │ │ │ │activitãţi │ │ │ │ │
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 4.219.000│ 3.685.000│ 2.020.124│ 54,8│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.219.000│ 3.685.000│ 2.020.124│ 54,8│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 4.219.000│ 3.685.000│ 2.020.124│ 54,8│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 4.519.000│ 3.985.000│ 2.020.124│ 50,6│
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ │ │ │ │
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 4.484.000│ 3.950.000│ 2.020.124│ 51,1│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 753.000│ 749.000│ 601.390│ 80,2│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 581.000│ 592.000│ 469.587│ 79,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 420.000│ 310.000│ 304.589│ 98,2│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 12.000│ 12.000│ 10.813│ 90,1│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 22.000│ 22.000│ 19.733│ 89,6│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 50.000│ 61.000│ 60.778│ 99,6│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.762│ 55,2│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 21.000│ 21.000│ 20.946│ 99,7│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 23.000│ 33.000│ 32.640│ 98,9│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 100.000│ 16.013│ 16,0│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 1.313│ 43,7│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 172.000│ 157.000│ 131.803│ 83,9│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 101.000│ 101.000│ 91.566│ 90,6│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15.000│ 10.000│ 4.993│ 49,9│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 42.000│ 30.000│ 25.868│ 86,2│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 9.000│ 9.000│ 3.286│ 36,5│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 7.000│ 6.090│ 87,0│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.281.000│ 2.751.000│ 1.302.906│ 47,3│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.113.000│ 2.583.000│ 1.275.330│ 49,3│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 18.000│ 17.000│ 7.371│ 43,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 19.000│ 15.000│ 3.966│ 26,4│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 264.000│ 264.000│ 85.537│ 32,4│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 9.000│ 15 000│ 11.912│ 79,4│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.000│ 17.000│ 12.515│ 73,6│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 16.000│ 16.000│ 5.579│ 34,8│
│5010 │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70.000│ 69.000│ 18.184│ 26,3│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 2.400.000│ 1.870.000│ 985.326│ 52,6│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ 300.000│ 300.000│ 144.940│ 48,3│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40.000│ 40.000│ 10.217│ 25,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 40.000│ 40.000│ 10.217│ 25,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 25.000│ 25.000│ 11.521│ 46,0│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detãşãri, transferãri │ 25.000│ 25.000│ 11.521│ 46,0│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.000│ 10.000│ 2.678│ 26,7│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 2.800│ 28,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 60.000│ 60.000│ 360│ 0,6│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 13.000│ 13.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 25.000│ 25.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.519.000│ 3.985.000│ 2.020.124│ 50,6│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 4.484.000│ 3.950.000│ 2.020.124│ 51,1│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 753.000│ 749.000│ 601.390│ 80,2│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 581.000│ 592.000│ 469.587│ 79,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 420.000│ 310.000│ 304.589│ 98,2│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 12.000│ 12.000│ 10.813│ 90,1│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 22.000│ 22.000│ 19.733│ 89,6│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 50.000│ 61.000│ 60.778│ 99,6│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.762│ 55,2│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 21.000│ 21.000│ 20.946│ 99,7│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 23.000│ 33.000│ 32.640│ 98,9│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 100.000│ 16.013│ 16,0│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.000│ 3.000│ 1.313│ 43,7│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 172.000│ 157.000│ 131.803│ 83,9│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 101.000│ 101.000│ 91.566│ 90,6│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15.000│ 10.000│ 4.993│ 49,9│
│6510 │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 42.000│ 30 000│ 25.868│ 86,2│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 9.000│ 9.000│ 3.286│ 36,5│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 7.000│ 6.090│ 87,0│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.281.000│ 2.751.000│ 1.302.906│ 47,3│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.113.000│ 2.583.000│ 1.275.330│ 49,3│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 18.000│ 17.000│ 7.371│ 43,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 19.000│ 15.000│ 3.966│ 26,4│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 264.000│ 264.000│ 85.537│ 32,4│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 9.000│ 15.000│ 11.912│ 79,4│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.000│ 17.000│ 12.515│ 73,6│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 16.000│ 16.000│ 5.579│ 34,8│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70.000│ 69.000│ 18.184│ 26,3│
│6511 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 2.400.000│ 1.870.000│ 985.326│ 52,6│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ 300.000│ 300.000│ 144.940│ 48,3│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40.000│ 40.000│ 10.217│ 25,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 40.000│ 40.000│ 10.217│ 25,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 25.000│ 25.000│ 11.521│ 46,0│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 25.000│ 25.000│ 11.521│ 46,0│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.000│ 10.000│ 2.678│ 26,7│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 2.800│ 28,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Proiecţia muncii │ 60.000│ 60.000│ 360│ 0,6│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 13.000│ 13.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 450.000│ 450.000│ 115.828│ 25,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 35.000│ 35.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 25.000│ 25.000│ │ │
│ │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 4.519.000│ 3.985.000│ 2.020.124│ 50,6│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ 4.519.000│ 3.985.000│ 2.020.124│ 50,6│
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

     ANEXA 6/04/02


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CĂLĂRAŞI


                           Contul de execuţie a bugetului
              instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                  pe anul 2008
                                                                                                                       - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ Realizãri │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 3.119.000│ 3.005.000│ 1.895.464│ 63,0│
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ │ │ │ │
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 250.000│ 250.000│ 208.625│ 83,4│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 250.000│ 250.000│ 208.625│ 83,4│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 250.000│ 250.000│ 208.625│ 83,4│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ 250.000│ 250.000│ 208.625│ 83,4│
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi │ 250.000│ 250.000│ 208.625│ 83,4│
│ │ │ │ │ │ │alte activitãţi │ │ │ │ │
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 2.869.000│ 2.755.000│ 1.686.839│ 61,2│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.869.000│ 2.755.000│ 1.686.839│ 61,2│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.869.000│ 2.755.000│ 1.686.839│ 61,2│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 3.119.000│ 3.005.000│ 1.686.840│ 56,1│
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ │ │ │ │
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 3.009.000│ 2.895.000│ 1.686.840│ 58,2│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 877.000│ 803.000│ 586.087│ 72,9│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 703.000│ 629.000│ 460.534│ 73,2│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 406.000│ 300.000│ 265.513│ 88,5│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 14.000│ 14.000│ 8.339│ 59,5│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţii de conducere │ 25.000│ 25.000│ 22.210│ 88,8│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 86 000│ 86.000│ 52.904│ 61,5│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 6.000│ 6.000│ 3.999│ 66,6│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 32.000│ 32 000│ 27.906│ 87,2│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 90.000│ 90.000│ 26.393│ 29,3│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 48.000│ 47.321│ 98,5│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 12.000│ 12.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 3.887│ 64,7│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 26.000│ 10.000│ 2.062│ 20,6│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 174.000│ 174.000│ 125.553│ 72,1│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 104.000│ 104.000│ 88.704│ 85,2│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15.000│ 15.000│ 4.872│ 32,4│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 43.000│ 43 000│ 24.903│ 57,9│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ 7.000│ 7.000│ 3.247│ 46,3│
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 3.827│ 76,5│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.732.000│ 1.692.000│ 1.046.584│ 61,8│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.660.000│ 1.600.000│ 1.025.676│ 64,1│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 4.017│ 80,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.000│ 3.000│ 2.794│ 93,1│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 160.000│ 100.000│ 60.946│ 60,9│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 10.000│ 10.000│ 1.818│ 18,1│
│5010 │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 30.000│ 30.000│ 12.750│ 42,5│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 17.000│ 17.000│ 1.774│ 10,4│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25.000│ 25.000│ 17.822│ 71,2│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 1.100.000│ 1.100.000│ 790.842│ 71,8│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 310.000│ 310.000│ 132.913│ 42,8│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.000│ 10.000│ 950│ 9,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 10.000│ 10.000│ 950│ 9,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 35.000│ 14.873│ 42,4│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 35.000│ 14.873│ 42,4│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9.000│ 9.000│ 2.985│ 33,1│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 2.100│ 21,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ │ │ │ │
│5010 │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.119.000│ 3.005.000│ 1.686.840│ 56,1│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 3.009.000│ 2.895.000│ 1.686.840│ 58,2│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 877.000│ 803.000│ 586.087│ 72,9│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 703.000│ 629.000│ 460.534│ 73,2│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 406.000│ 300.000│ 265.513│ 88,5│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 14.000│ 14.000│ 8.339│ 59,5│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 25.000│ 25.000│ 22.210│ 88,8│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 86.000│ 86.000│ 52.904│ 61,5│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 6.000│ 6.000│ 3.999│ 66,6│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 32.000│ 32.000│ 27.906│ 87,2│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 90.000│ 90.000│ 26.393│ 29,3│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 48.000│ 47.321│ 98,5│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ 12.000│ 12.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ │ │ │
│6510 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 3.887│ 64,7│
│6510 │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 26.000│ 10.000│ 2.062│ 20,6│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 174.000│ 174.000│ 125.553│ 72,1│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 104.000│ 104.000│ 88.704│ 85,2│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15.000│ 15.000│ 4.872│ 32,4│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 43.000│ 43.000│ 24.903│ 57,9│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ 7.000│ 7.000│ 3.247│ 46,3│
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 3.827│ 76,5│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.732.000│ 1.692.000│ 1.046.584│ 61,8│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.660.000│ 1.600.000│ 1.025.676│ 64,1│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 5.000│ 5.000│ 4.017│ 80,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.000│ 3.000│ 2.794│ 93,1│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 160.000│ 100.000│ 60.946│ 60,9│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 10.000│ 10.000│ 1.818│ 18,1│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 30.000│ 30.000│ 12.750│ 42,5│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 17.000│ 17.000│ 1.774│ 10,4│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25.000│ 25.000│ 17.822│ 71,2│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ 1.100.000│ 1.100.000│ 790.842│ 71,8│
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ 310.000│ 310.000│ 132.913│ 42,8│
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.000│ 10.000│ 950│ 9,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 10.000│ 10.000│ 950│ 9,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 35.000│ 14.873│ 42,4│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15.000│ 35.000│ 14.873│ 42,4│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9.000│ 9.000│ 2.985│ 33,1│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 2.100│ 21,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 3.000│ 3.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 400.000│ 400.000│ 54.169│ 13,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │
│6510 │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│6510 │07 │ │ │ │ │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 3.119.000│ 3.005.000│ 1.686.840│ 56,1│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ 3.119.000│ 3.005.000│ 1.686.840│ 56,1│
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘
     ANEXA 6/04/03


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ


                        Contul de execuţie a bugetului
            instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                 pe anul 2008
                                                                                                                     - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ 2.888.000│ 3.464.000│ 2.612.674│ 75,4│
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 250.000│ 250.000│ 236.412│ 94,5│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 250.000│ 250.000│ 236.412│ 94,5│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 250.000│ 250.000│ 236.412│ 94,5│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ 250.000│ 250.000│ 236.412│ 94,5│
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alte activitãţi │ 250.000│ 250.000│ 236.412│ 94,5│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 2.638.000│ 3.214.000│ 2.376.262│ 73,9│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.638.000│ 3.214.000│ 2.376.262│ 73,9│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.638.000│ 3.214.000│ 2.376.262│ 73,9│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ 2.888.000│ 3.464.000│ 2.376.018│ 68,5│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.778.000│ 3.354.000│ 2.374.283│ 70,7│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605.000│ 679.000│ 604.525│ 89,0│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 467.000│ 530.000│ 474.816│ 89,5│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 297.000│ 297.000│ 278.361│ 93,7│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 8.000│ 8.000│ 7.889│ 98,6│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 13.000│ 22.000│ 21.200│ 96,3│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 63.000│ 63.000│ 56.762│ 90,0│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.733│ 54,6│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 12.000│ 12.000│ 6.300│ 52,5│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 49.000│ 44.000│ 34.911│ 79,3│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 59.000│ 58.387│ 98,9│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 11.000│ 11.000│ 3.900│ 35,4│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 9.000│ 9.000│ 4.373│ 48,5│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 138.000│ 149.000│ 129.709│ 87,0│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 82.000│ 92.000│ 91.531│ 99,4│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13.000│ 13.000│ 4.854│ 37,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 33.000│ 33.000│ 26.007│ 78,8│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 3.313│ 55,2│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4.000│ 5.000│ 4.004│ 80,0│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.773.000│ 2.275.000│ 1.719.629│ 75,5│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.466.000│ 1.996.000│ 1.652.039│ 82,7│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 3.000│ 3.000│ 2.500│ 83,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 948│ 47,4│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 95.000│ 95.000│ 59.108│ 62,2│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 10.000│ 10.000│ 3.928│ 39,2│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 19.000│ 19.000│ 12.515│ 65,8│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 69.000│ 69.000│ 9.871│ 14,3│
│5010 │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 83.000│ 83.000│ 21.613│ 26,0│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.010.000│ 1.540.000│ 1.403.102│ 91,1│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 175.000│ 175.000│ 138.454│ 79,1│
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 7.515│ 37,5│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 25.000│ 23.346│ 93,3│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 25.000│ 23.346│ 93,3│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 95.000│ 73.000│ 22.373│ 30,6│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 95.000│ 73.000│ 22.373│ 30,6│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 16.000│ 10.000│ 4.339│ 43,3│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 50.000│ 50.000│ 5.887│ 11,7│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 74.000│ 74.000│ 2.612│ 3,5│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 27.000│ 27.000│ 1.518│ 5,6│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17.000│ 17.000│ 1.518│ 8,9│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400.000│ 400.000│ 50.129│ 12,5│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 400.000│ 400.000│ 50.129│ 12,5│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 400.000│ 400.000│ 50 129│ 12,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ │ │
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ 4.760│ 4,7│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.025│ │
│5010 │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.025│ │
│5010 │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -3.025│ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.888.000│ 3.464.000│ 2.376.018│ 68,5│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.778.000│ 3.354.000│ 2.374.283│ 70,7│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605.000│ 679.000│ 604.525│ 89,0│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 467.000│ 530.000│ 474.816│ 89,5│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 297.000│ 297.000│ 278.361│ 93,7│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 8.000│ 8.000│ 7.889│ 98,6│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 13.000│ 22.000│ 21.200│ 96,3│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 63.000│ 63.000│ 56.762│ 90,0│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 5.000│ 5.000│ 2.733│ 54,6│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 12.000│ 12.000│ 6.300│ 52,5│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 49.000│ 44.000│ 34.911│ 79,3│
│6510 │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 59.000│ 58.387│ 98,9│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 11.000│ 11.000│ 3.900│ 35,4│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 9.000│ 9.000│ 4.373│ 48,5│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 138.000│ 149.000│ 129.709│ 87,0│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 82.000│ 92.000│ 91.531│ 99,4│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13.000│ 13.000│ 4.854│ 37,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 33.000│ 33.000│ 26.007│ 78,8│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 3.313│ 55,2│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4.000│ 5.000│ 4.004│ 80,0│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.773.000│ 2.275.000│ 1.719.629│ 75,5│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.466.000│ 1.996.000│ 1.652.039│ 82,7│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 3.000│ 3.000│ 2.500│ 83,3│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 948│ 47,4│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 95.000│ 95.000│ 59.108│ 62,2│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 10.000│ 10.000│ 3.928│ 39,2│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 19.000│ 19.000│ 12.515│ 65,8│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 69.000│ 69.000│ 9.871│ 14,3│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 83.000│ 83.000│ 21.613│ 26,0│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.010.000│ 1.540.000│ 1.403.102│ 91,1│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 175.000│ 175.000│ 138.454│ 79,1│
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 7.515│ 37,5│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.000│ 25.000│ 23.346│ 93,3│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 25.000│ 25.000│ 23.346│ 93,3│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 95.000│ 73.000│ 22.373│ 30,6│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 95.000│ 73.000│ 22.373│ 30,6│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 16.000│ 10.000│ 4.339│ 43,3│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 50.000│ 50.000│ 5.887│ 11,7│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 74.000│ 74.000│ 2.612│ 3,5│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 27.000│ 27.000│ 1.518│ 5,6│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 17.000│ 17.000│ 1.518│ 8,9│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400.000│ 400.000│ 50.129│ 12,5│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 400.000│ 400.000│ 50.129│ 12,5│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 400.000│ 400.000│ 50 129│ 12,5│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ 4.760│ 4,3│
│6510 │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10 000│ 10.000│ │ │
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ 4.760│ 4,7│
│ │ │ │84 │ │ │PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.025│ │
│6510 │ │ │85 │ │ │TITLUL XV PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT │ │ │ -3.025│ │
│6510 │ │ │85 │01 │ │Plãţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperate în anul curent │ │ │ -3.025│ │
│6510 │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.888.000│ 3.464.000│ 2.376.018│ 68,5│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ 2.888.000│ 3.464.000│ 2.376.018│ 68,5│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘


     ANEXA 6/04/04


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR DOLJ


                               Contul de execuţie a bugetului
                instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                       pe anul 2008                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ 2.555.000│ 2.550.000│ 1.947.288│ 76,3│
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 150.000│ 150.000│ 118.945│ 79,2│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 150.000│ 150.000│ 118.945│ 79,2│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 150.000│ 150.000│ 118.945│ 79,2│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ 150.000│ 150.000│ 118.945│ 79,2│
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitãţi │ 150.000│ 150.000│ 118.945│ 79,2│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 2.405.000│ 2.400.000│ 1.828.343│ 76,1│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.405.000│ 2.400.000│ 1.828.343│ 76,1│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.405.000│ 2.400.000│ 1.828.343│ 76,1│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ 2.555.000│ 2.550.000│ 1.828.343│ 71,6│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.445.000│ 2.440.000│ 1.828.343│ 74,9│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 568.000│ 563.000│ 458.747│ 81,4│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 430.000│ 425.000│ 362.763│ 85,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 290.000│ 290.000│ 281.095│ 96,9│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 9.000│ 9.000│ 762│ 8,4│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 18.000│ 18.000│ 16.479│ 91,5│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 40.000│ 40.000│ 37.706│ 94,2│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 23.000│ 23.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 28.000│ 23.000│ 22.041│ 95,8│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unitãţii │ 6.000│ 6.000│ │ │
│5010 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 1.287│ 21,4│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.000│ 10.000│ 3.393│ 33,9│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 138.000│ 138.000│ 95.984│ 69,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 84.000│ 84.000│ 69.389│ 82,6│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8.000│ 8.000│ 4.112│ 51,4│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 34.000│ 34.000│ 19.926│ 58,6│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 2.557│ 36,5│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.752.000│ 1.752.000│ 1.300.543│ 74,2│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.625.000│ 1.625.000│ 1.255.541│ 77,2│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 9.000│ 9.000│ 6.488│ 72,0│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 952│ 47,6│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40.000│ 40.000│ 37.730│ 94,3│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 8.000│ 8.000│ 5.090│ 63,6│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.000│ 17.000│ 13.296│ 78,2│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 12.000│ 12.000│ 9.800│ 81,6│
│5010 │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 27.000│ 27.000│ 22.640│ 83,8│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.400.000│ 1.400.000│ 1.093.631│ 78,1│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 110.000│ 110.000│ 65.914│ 59,9│
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51.000│ 51.000│ 22.742│ 44,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 51.000│ 51.000│ 22.742│ 44,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24.000│ 24.000│ 11.610│ 48,3│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 24.000│ 24.000│ 11.610│ 48,3│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 6.000│ │ │
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 9.950│ 99,5│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 16.000│ 16.000│ 700│ 4,3│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ 700│ 7,0│
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6.000│ 6.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ │ │
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.555.000│ 2.550.000│ 1.828.343│ 71,6│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.445.000│ 2.440.000│ 1.828.343│ 74,9│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 568.000│ 563.000│ 458.747│ 81,4│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 430.000│ 425.000│ 362.763│ 85,3│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 290.000│ 290.000│ 281.095│ 96,9│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 9.000│ 9.000│ 762│ 8,4│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 18.000│ 18.000│ 16.479│ 91,5│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 40.000│ 40.000│ 37.706│ 94,2│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 23.000│ 23.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 28.000│ 23.000│ 22.041│ 95,8│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ 6.000│ 6.000│ │ │
│6510 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 6.000│ 6.000│ 1.287│ 21,4│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.000│ 10.000│ 3.393│ 33,9│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 138.000│ 138.000│ 95.984│ 69,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 84.000│ 84.000│ 69.389│ 82,6│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8.000│ 8.000│ 4.112│ 51,4│
│6510 │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 34.000│ 34.000│ 19.926│ 58,6│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 7.000│ 7.000│ 2.557│ 36,5│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ │ │
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.752.000│ 1.752.000│ 1.300.543│ 74,2│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.625.000│ 1.625.000│ 1.255.541│ 77,2│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 9.000│ 9.000│ 6.488│ 72,0│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 952│ 47,6│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40.000│ 40.000│ 37.730│ 94,3│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 8.000│ 8.000│ 5.090│ 63,6│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.000│ 17.000│ 13.296│ 78,2│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 12.000│ 12.000│ 9.800│ 81,6│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 27.000│ 27.000│ 22.640│ 83,8│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.400.000│ 1.400.000│ 1.093.631│ 78,1│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 110.000│ 110.000│ 65.914│ 59,9│
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51.000│ 51.000│ 22.742│ 44,5│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 51.000│ 51.000│ 22.742│ 44,5│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24.000│ 24.000│ 11.610│ 48,3│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 24.000│ 24.000│ 11.610│ 48,3│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 6.000│ │ │
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 9.950│ 99,5│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 16.000│ 16.000│ 700│ 4,3│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ 10.000│ 700│ 7,0│
│ │ │ │20 │30 │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6.000│ 6.000│ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 125.000│ 125.000│ 69.053│ 55,2│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ │ │
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.555.000│ 2.550.000│ 1.828.343│ 71,6│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ 2.555.000│ 2.550.000│ 1.828.343│ 71,6│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘
     ANEXA 6/04/05


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR TELEORMAN

                           Contul de execuţie a bugetului
            instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                   pe anul 2008                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ 2.403.000│ 2.522.000│ 1.875.152│ 74,3│
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 45.000│ 45.000│ 65.889│146,4│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 45.000│ 45.000│ 65.889│146,4│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 45.000│ 45.000│ 65.889│146,4│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ 45.000│ 45.000│ 65.889│146,4│
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitãţi │ 45.000│ 45.000│ 65.889│146,4│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 2.358.000│ 2.477.000│ 1.809.263│ 73,0│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.358.000│ 2.477.000│ 1.809.263│ 73,0│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.358.000│ 2.477.000│ 1.809.263│ 73,0│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ 2.403.000│ 2.522.000│ 1.809.263│ 71,7│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.293.000│ 2.412.000│ 1.809.263│ 75,0│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 632.000│ 765.000│ 720.903│ 94,2│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 481.000│ 600.000│ 566.540│ 94,4│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 285.000│ 334 000│ 333.587│ 99,8│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 9.000│ 10.000│ 9.513│ 95,1│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 28.000│ 28.000│ 22.014│ 78,6│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 80.000│ 80.000│ 74.945│ 93,6│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 5.000│ 4.918│ 98,3│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 11.000│ 11.000│ 10.950│ 99,5│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 43.000│ 37.000│ 36.830│ 99,5│
│ │ │ │10 │01 │09 │Prima de vacanţã │ │ 70.000│ 69.058│ 98,6│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 10.000│ 10.000│ 4.725│ 47,2│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 151.000│ 165.000│ 154.363│ 93,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 96.000│ 110.000│ 109.325│ 99,3│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13.000│ 13.000│ 6.050│ 46,5│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 31.000│ 31.000│ 30.922│ 99,7│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 3.950│ 65,8│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 4.116│ 82,3│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.361.000│ 1.347.000│ 1.050.049│ 77,9│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.265.000│ 1.265.000│ 1.028.273│ 81,2│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.442│ 90,7│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 1.394│ 69,7│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 78.000│ 78.000│ 29.678│ 38,0│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 13.000│ 13.000│ 6.143│ 47,2│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 13 000│ 13.000│ 12.500│ 96,1│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 21.000│ 21.000│ 14.113│ 67,2│
│5010 │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 32.000│ 32.000│ 17.876│ 55,8│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.050.000│ 1.050.000│ 929.115│ 88,4│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 50.000│ 50.000│ 12.012│ 24,0│
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30.000│ 30.000│ 516│ 1,7│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 30.000│ 30.000│ 516│ 1,7│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 16.000│ 13.182│ 82,3│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 16.000│ 13.182│ 82,3│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 6.000│ 2.277│ 37,9│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 5.250│ 52,5│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ 551│ 5,5│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 10.000│ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ │ │
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.403.000│ 2.522.000│ 1.809.263│ 71,7│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.293.000│ 2.412.000│ 1.809.263│ 75,0│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 632.000│ 765.000│ 720.903│ 94,2│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 481.000│ 600.000│ 566.540│ 94,4│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 285.000│ 334.000│ 333.587│ 99,8│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 9.000│ 10.000│ 9.513│ 95,1│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 28.000│ 28.000│ 22.014│ 78,6│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 80.000│ 80.000│ 74.945│ 93,6│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 5.000│ 4.918│ 98,3│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 11.000│ 11.000│ 10.950│ 99,5│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 43.000│ 37.000│ 36.830│ 99,5│
│ │ │ │10 │01 │09 │Primã de vacanţã │ │ 70.000│ 69.058│ 98,6│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 10.000│ 10.000│ 4.725│ 47,2│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 15.000│ 15.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 151.000│ 165.000│ 154.363│ 93,5│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 96.000│ 110.000│ 109.325│ 99,3│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13.000│ 13.000│ 6.050│ 46,5│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 31.000│ 31.000│ 30.922│ 99,7│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 6.000│ 6.000│ 3.950│ 65,8│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.000│ 5.000│ 4.116│ 82,3│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.361.000│ 1.347.000│ 1.050.049│ 77,9│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.265.000│ 1.265.000│ 1.028.273│ 81,2│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 6.000│ 6.000│ 5.442│ 90,7│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.000│ 2.000│ 1.394│ 69,7│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 78.000│ 78.000│ 29.678│ 38,0│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 13.000│ 13.000│ 6.143│ 47,2│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 13.000│ 13.000│ 12.500│ 96,1│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 21.000│ 21.000│ 14.113│ 67,2│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 32.000│ 32.000│ 17.876│ 55,8│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.050.000│ 1.050.000│ 929.115│ 88,4│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 50.000│ 50.000│ 12.012│ 24,0│
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30.000│ 30.000│ 516│ 1,7│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 30.000│ 30.000│ 516│ 1,7│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 16.000│ 13.182│ 82,3│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.000│ 16.000│ 13.182│ 82,3│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 6.000│ 2.277│ 37,9│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 10.000│ 10.000│ 5.250│ 52,5│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ 551│ 5,5│
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 10.000│ │ │ │
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 10.000│ │ │ │
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 300.000│ 300.000│ 38.311│ 12,7│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ │ │
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ │ │
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.403.000│ 2.522.000│ 1.809.263│ 71,7│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ 2.403.000│ 2.522.000│ 1.809.263│ 71,7│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘
     ANEXA 6/04/06


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR VÂLCEA

                             Contul de execuţie a bugetului
              instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                      pe anul 2008                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ 2.985.000│ 3.115.000│ 2.277.930│ 73,1│
│0002 │10 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │ 269.000│ 269.000│ 216.788│ 80,5│
│2900 │ │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 269.000│ 269.000│ 216.788│ 80,5│
│3300 │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 269.000│ 269.000│ 216.788│ 80,5│
│3310 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ 269.000│ 269.000│ 216.788│ 80,5│
│3310 │50 │ │ │ │ │Alte venituri din prestãri servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activitãţi │ 269.000│ 269.000│ 216.788│ 80,5│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ 2.716.000│ 2.846.000│ 2.061.142│ 72,4│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.716.000│ 2.846.000│ 2.061.142│ 72,4│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.716.000│ 2.846.000│ 2.061.142│ 72,4│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ 2.985.000│ 3.115.000│ 2.277.930│ 73,1│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.875.000│ 3.005.000│ 2.268.776│ 75,5│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665.000│ 774.000│ 687.325│ 88,8│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 498.000│ 606.000│ 543.944│ 89,7│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 274.000│ 303.000│ 301.193│ 99,4│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 85.000│ 50.000│ 3.122│ 6,2│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 17.000│ 23.000│ 22.799│ 99,1│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 63.000│ 63.000│ 61.580│ 97,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 3.000│ 3.000│ 1.676│ 55,8│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 12.000│ 37.000│ 36.036│ 97,3│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 27.000│ 37.000│ 36.434│ 98,4│
│ │ │ │10 │01 │09 │Primã de vacanţã │ │ 73.000│ 72.514│ 99,3│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 12.000│ 12.000│ 8.590│ 71,5│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 167.000│ 168.000│ 143.381│ 85,3│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 103.000│ 104.000│ 103.207│ 99,2│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16.000│ 16.000│ 5.548│ 34,6│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 37.000│ 37.000│ 29.490│ 79,7│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 5.000│ 5.000│ 3.960│ 79,2│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 1.176│ 19,6│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.075.000│ 2.096.000│ 1.534.695│ 73,2│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.926.000│ 1.925.000│ 1.411.898│ 73,3│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 11.000│ 7.763│ 70,5│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 6.000│ 10.000│ 9.976│ 99,7│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 115.000│ 115.000│ 73.349│ 63,7│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 26.000│ 20.000│ 6.533│ 32,6│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 30.000│ 30.000│ 26.507│ 88,3│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 13.000│ 13.000│ 5.954│ 45,8│
│5010 │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 26.000│ 26.000│ 13.480│ 51,8│
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.430.000│ 1.430.000│ 1.116.774│ 78,0│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 270.000│ 270.000│ 151.562│ 56,1│
│5010 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 19.978│ 99,8│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51.000│ 51.000│ 36.058│ 70,7│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 51.000│ 51.000│ 36.058│ 70,7│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 17.000│ 23.000│ 13.786│ 59,9│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 17.000│ 23.000│ 13.786│ 59,9│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 12.000│ 9.777│ 81,4│
│5010 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ 5.000│ 3.150│ 63,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 40.000│ 50.000│ 40.048│ 80,0│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 40.000│ 50.000│ 40.048│ 80,0│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ 9.154│ 91,5│
│5010 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.985.000│ 3.115.000│ 2.277.930│ 73,1│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 2.875.000│ 3.005.000│ 2.268.776│ 75,5│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665.000│ 774.000│ 687.325│ 88,8│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 498.000│ 606.000│ 543.944│ 89,7│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ 274.000│ 303.000│ 301.193│ 99,4│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ 85.000│ 50 000│ 3.122│ 6,2│
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ 17.000│ 23.000│ 22.799│ 99,1│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ 63.000│ 63.000│ 61.580│ 97,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ 3.000│ 3.000│ 1.676│ 55,8│
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ 12.000│ 37.000│ 36.036│ 97,3│
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ 27.000│ 37.000│ 36.434│ 98,4│
│ │ │ │10 │01 │09 │Primã de vacanţã │ │ 73.000│ 72.514│ 99,3│
│ │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ 12.000│ 12.000│ 8.590│ 71,5│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.000│ 5.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ 167.000│ 168.000│ 143.381│ 85,3│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 103.000│ 104.000│ 103.207│ 99,2│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16.000│ 16.000│ 5.548│ 34,6│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 37.000│ 37.000│ 29.490│ 79,7│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ 5.000│ 5.000│ 3.960│ 79,2│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6.000│ 6.000│ 1.176│ 19,6│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2 075.000│ 2.096.000│ 1.534.695│ 73,2│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ 1.926.000│ 1.925.000│ 1.411.898│ 73,3│
│ │ │ │20 │01 │01 │Furnituri de birou │ 10.000│ 11.000│ 7.763│ 70,5│
│ │ │ │20 │01 │02 │Materiale pentru curãţenie │ 6.000│ 10.000│ 9.976│ 99,7│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 115.000│ 115.000│ 73.349│ 63,7│
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ 26.000│ 20.000│ 6.533│ 32,6│
│ │ │ │20 │01 │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 30.000│ 30.000│ 26.507│ 88,3│
│ │ │ │20 │01 │06 │Piese de schimb │ 13.000│ 13.000│ 5.954│ 45,8│
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 26.000│ 26.000│ 13.480│ 51,8│
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ 1.430.000│ 1.430.000│ 1.116.774│ 78,0│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ 270.000│ 270.000│ 151.562│ 56,1│
│6510 │ │ │20 │02 │ │Reparaţii curente │ 20.000│ 20.000│ 19.978│ 99,8│
│ │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51.000│ 51.000│ 36.058│ 70,7│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ 51.000│ 51.000│ 36.058│ 70,7│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 17.000│ 23.000│ 13.786│ 59,9│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 17.000│ 23.000│ 13.786│ 59,9│
│ │ │ │20 │11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 6.000│ 12.000│ 9.777│ 81,4│
│6510 │ │ │20 │13 │ │Pregãtire profesionalã │ 5.000│ 5.000│ 3.150│ 63,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ 10.000│ 10.000│ │ │
│ │ │ │20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 40.000│ 50.000│ 40.048│ 80,0│
│ │ │ │20 │30 │04 │Chirii │ 40.000│ 50.000│ 40.048│ 80,0│
│ │ │ │57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │57 │02 │02 │Ajutoare sociale în naturã │ 135.000│ 135.000│ 46.756│ 34,6│
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │01 │ │Active fixe │ 110.000│ 110.000│ 9.154│ 8,3│
│ │ │ │71 │01 │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corporale │ 10.000│ 10.000│ 9.154│ 91,5│
│6510 │ │ │71 │01 │30 │Alte active fixe │ 100.000│ 100.000│ │ │
│ │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.985.000│ 3.115.000│ 2.277.930│ 73,1│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ 2.985.000│ 3.115.000│ 2.277.930│ 73,1│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘
     ANEXA 6/04/07


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR MUREŞ

                          Contul de execuţie a bugetului
            instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                  pe anul 2008                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ 1.145.000│ 40.440│ 3,5│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 688.000│ 34.027│ 4,9│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ 522.000│ 26.718│ 5,1│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ │ 326.000│ 18.793│ 5,7│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ │ 10.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ │ 11.000│ 3.771│ 34,2│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ │ 64.000│ 2.797│ 4,3│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ │ 11.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ │ 6.000│ 1.227│ 20,4│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ 3.000│ │ │
│5010 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 11.000│ 130│ 1,1│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 74.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ │ 166.000│ 7.309│ 4,4│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 104.000│ 5.171│ 4,9│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 11.000│ 263│ 2,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ │ 34.000│ 1.461│ 4,2│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ 11.000│ 188│ 1,7│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ 6.000│ 226│ 3,7│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ │ 457.000│ 6.413│ 1,4│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ │ 297.000│ 3.926│ 1,3│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ │ 50.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ 1.000│ │ │
│5010 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ 200.000│ 3.240│ 1,6│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ │ 40.000│ 686│ 1,7│
│5010 │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 100.000│ 645│ 0,6│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ │ 100.000│ 645│ 0,6│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 50.000│ 1.842│ 3,6│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 50.000│ 1.842│ 3,6│
│5010 │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ │ 10.000│ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 2.700.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 2.700.000│ │ │
│ │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ 2.700.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ 1.145.000│ 40.440│ 3,5│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 688.000│ 34.027│ 4,9│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ 522.000│ 26.718│ 5,1│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ │ 326.000│ 18.793│ 5,7│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ │ 10.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţia de conducere │ │ 11.000│ 3.771│ 34,2│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ │ 64.000│ 2.797│ 4,3│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │07 │Ore suplimentare │ │ 11.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ │ 6.000│ 1.227│ 20,4│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ 3.000│ │ │
│6510 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 11.000│ 130│ 1,1│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 74.000│ │ │
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ │ 166.000│ 7.309│ 4,4│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 104.000│ 5.171│ 4,9│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 11.000│ 263│ 2,3│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ │ 34.000│ 1.461│ 4,2│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ 11.000│ 188│ 1,7│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ 6.000│ 226│ 3,7│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ │ 457.000│ 6.413│ 1,4│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ │ 297.000│ 3.926│ 1,3│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ │ 50.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ │ 1.000│ │ │
│6510 │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ 200.000│ 3.240│ 1,6│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ 40.000│ 686│ 1,7│
│6510 │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 100.000│ 645│ 0,6│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ │ 100.000│ 645│ 0,6│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 50.000│ 1.842│ 3,6│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 50.000│ 1.842│ 3,6│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ │ 10.000│ │ │
│6510 │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 2.700.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 2.700.000│ │ │
│ │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ 2.700.000│ │ │
│6510 │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ 3.845.000│ 40.440│ 1,0│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘
     ANEXA 6/04/08


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR MEHEDINŢI

                             Contul de execuţie a bugetului
               instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
                                     pe anul 2008                                                                                                                         - lei -
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│Capi-│Sub- │Para-│Grupa/│Arti-│Ali-│ │ Prevederi │ Prevederi │ │ 3/2 │
│ tol │capi-│graf │Titlu │ col │neat│ Denumire indicator │ bugetare │ bugetare │ Realizãri │ % │
│ │ tol │ │ │ │ │ │ iniţiale │ definitive │ │ │
├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │------------------------------- │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│4300 │10 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│4310 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│ │09 │ │ │ │ │Subvenţii pentru instituţii publice │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│ │ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │----------------------------------- │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│5010 │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ 999.000│ 52.480│ 5,2│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 479.000│ 37.030│ 7,7│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ 324.000│ 29.247│ 9,0│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ │ 114.000│ 18.318│ 16,0│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ │ 44.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ │ 6.000│ 5.035│ 83,9│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ │ 53.000│ 3.049│ 5,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 1.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ │ 2.000│ 1.924│ 96,2│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitãţii │ │ 3.000│ │ │
│5010 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 11.000│ 65│ 0,5│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 90.000│ 856│ 0,9│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ │ 155.000│ 7.783│ 5,0│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 79.000│ 5.453│ 6,9│
│5010 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 16.000│ 283│ 1,7│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ │ 46.000│ 1.599│ 3,4│
│5010 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ 11.000│ 202│ 1,8│
│5010 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ 3.000│ 246│ 8,2│
│5010 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ │ 520.000│ 15.450│ 2,9│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ │ 366.000│ 7.560│ 2,0│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ │ 110.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ 200.000│ 7.560│ 3,7│
│5010 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ 50.000│ │ │
│5010 │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 100.000│ 4.360│ 4,3│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ │ 100.000│ 4.360│ 4,3│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 44.000│ 3.530│ 8,0│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 44 000│ 3.530│ 8,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ │ 10.000│ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 4.000.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 4.000.000│ │ │
│5010 │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ 4.000.000│ │ │
│6510 │ │ │ │ │ │Învãţãmânt │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ 999.000│ 52.480│ 5,2│
│ │ │ │10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 479.000│ 37.030│ 7,7│
│ │ │ │10 │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ 324.000│ 29.247│ 9,0│
│ │ │ │10 │01 │01 │Salarii de bazã │ │ 114.000│ 18.318│ 16,0│
│ │ │ │10 │01 │02 │Salarii de merit │ │ 44.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │03 │Indemnizaţie de conducere │ │ 6.000│ 5.035│ 83,9│
│ │ │ │10 │01 │04 │Spor de vechime │ │ 53.000│ 3.049│ 5,7│
│ │ │ │10 │01 │06 │Alte sporuri │ │ 1.000│ │ │
│ │ │ │10 │01 │08 │Fond de premii │ │ 2.000│ 1.924│ 96,2│
│ │ │ │10 │01 │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unitãţii │ │ 3.000│ │ │
│6510 │ │ │10 │01 │13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 11.000│ 65│ 0,5│
│ │ │ │10 │01 │30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 90.000│ 856│ 0,9│
│ │ │ │10 │03 │ │Contribuţii │ │ 155.000│ 7.783│ 5,0│
│ │ │ │10 │03 │01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 79.000│ 5.453│ 6,9│
│6510 │ │ │10 │03 │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 16.000│ 283│ 1,7│
│ │ │ │10 │03 │03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ │ 46.000│ 1.599│ 3,4│
│6510 │ │ │10 │03 │04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │muncã şi boli profesionale │ │ 11.000│ 202│ 1,8│
│6510 │ │ │10 │03 │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ 3.000│ 246│ 8,2│
│6510 │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ │ 520.000│ 15.450│ 2,9│
│ │ │ │20 │01 │ │Bunuri şi servicii │ │ 366.000│ 7.560│ 2,0│
│ │ │ │20 │01 │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ │ 110.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │04 │Apã, canal şi salubritate │ │ 6.000│ │ │
│ │ │ │20 │01 │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter funcţional │ │ 200.000│ 7.560│ 3,7│
│6510 │ │ │20 │01 │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionare │ │ 50.000│ │ │
│6510 │ │ │20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 100.000│ 4.360│ 4,3│
│ │ │ │20 │05 │30 │Alte obiecte de inventar │ │ 100.000│ 4.360│ 4,3│
│ │ │ │20 │06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 44.000│ 3.530│ 8,0│
│ │ │ │20 │06 │01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 44.000│ 3.530│ 8,0│
│ │ │ │20 │14 │ │Protecţia muncii │ │ 10.000│ │ │
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 4.000.000│ │ │
│ │ │ │71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 4.000.000│ │ │
│ │ │ │71 │03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ │ 4.000.000│ │ │
│6510 │07 │ │ │ │ │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
│ │ │01 │ │ │ │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │calificare şi recalificare │ │ 4.999.000│ 52.480│ 1,0│
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘                                       -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice