Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007  privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
Se ratificã Acordul de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 180 milioane dolari S.U.A., pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, denumit în continuare Proiectul.
ART. 2
(1) Implementarea acordului de împrumut prevãzut la art. 1 se va realiza de cãtre agenţiile de implementare, respectiv Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru suma de 90 milioane dolari S.U.A., şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., pentru suma de 90 milioane dolari S.U.A.
(2) Între Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, Ministerul Transporturilor, în calitate de minister coordonator al activitãţii agenţiilor de implementare a Proiectului şi ordonator principal de credite, precum şi fiecare dintre agenţiile de implementare a Proiectului, respectiv Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., se va încheia câte un acord de împrumut subsidiar, prin care se va delega agenţiilor de implementare întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului şi în utilizarea sumelor din împrumut.
ART. 3
(1) Fondurile necesare în vederea rambursãrii împrumutului extern, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumutului se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prevãzute anual cu aceastã destinaţie prin bugetul Ministerului Transporturilor.
(2) Contribuţia României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevãzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor şi impozitelor percepute pe teritoriul ţãrii, precum şi contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plãti din împrumutul extern, se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prevãzute anual prin bugetul Ministerului Transporturilor.
ART. 4
(1) Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului extern, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut prevãzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocãri de fonduri, modificãri de termene, precum şi orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligaţiile financiare ale României faţã de Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sã determine noi condiţionãri economice faţã de cele convenite iniţial între pãrţi.
(2) Amendamentele la acordul de împrumut prevãzut la art. 1, convenite cu Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare conform alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NORICA NICOLAI

Bucureşti, 12 iunie 2007.
Nr. 184.

Acord Nr. 4.842 RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
între România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului
sectorial de sprijinire a transporturilor*)

*) Traducere.

Acord din data de 27 noiembrie 2006 între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Împrumutatul şi Banca convin asupra urmãtoarelor:


ART. I
Condiţii generale, definiţii
1.01. Condiţiile generale (definite în apendicele la prezentul acord) constituie parte integrantã a prezentului acord.
1.02. În afarã de cazul în care contextul impune altfel, termenii scrişi cu majuscule, utilizaţi în prezentul acord, au sensurile stabilite în Condiţiile generale sau în apendicele la prezentul acord.
ART. II
Împrumutul
2.01. Banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul acord sau la care se face referire în el, suma de una sutã optzeci de milioane de dolari S.U.A. (180.000.000) (împrumutul), pentru a asista finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul).
2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul acord.
2.03. Comisionul de angajament plãtibil de cãtre Împrumutat va fi egal cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an la soldul netras al împrumutului, acesta fiind subiect al oricãrei reduceri aşa cum poate stabili Banca la un moment dat.
2.04. Comisionul iniţial plãtibil de cãtre Împrumutat va fi egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, acesta fiind subiect al oricãrei reduceri aşa cum poate stabili Banca la un moment dat. Împrumutatul va plãti comisionul iniţial nu mai târziu de şaizeci (60) de zile de la data intrãrii în vigoare.
2.05. Dobânda plãtibilã de Împrumutat pentru fiecare perioadã de dobândã va fi la o ratã egalã cu LIBOR pentru moneda împrumutului, plus marja variabilã, şi poate fi subiect al oricãrei reduceri aşa cum poate stabili Banca la un moment dat.
2.06. Datele de platã sunt 15 mai şi 15 noiembrie ale fiecãrui an.
2.07. Suma împrumutului va fi rambursatã în conformitate cu Graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord.
ART. III
Proiectul
3.01. Împrumutatul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele Proiectului şi ale programului. În acest scop, Împrumutatul, prin MTCT: (i) va asigura executarea pãrţii 1 a Proiectului de cãtre C.N. A.D.N.R. - S.A.; şi (ii) va asigura executarea pãrţii a 2-a a Proiectului de cãtre C.N. C.F.R. - S.A., ambele în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale.
3.02. Fãrã a limita prevederile secţiunii 3.01 a prezentului acord şi în afarã de cazul în care Împrumutatul şi Banca convin în alt fel, Împrumutatul, prin MTCT, va asigura executarea Proiectului în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
ART. IV
Compensaţiile Bãncii
4.01. Cazurile suplimentare de suspendare sunt urmãtoarele:
a) o situaţie apãrutã, care ar putea face improbabilã executarea Proiectului sau a unei pãrţi a acestuia;
b) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionalã a Drumurilor din România", aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 47/2004 , ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material şi nefavorabil capacitatea C.N. A.D.N.R. - S.A. de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. A.D.N.R. - S.A.;
c) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea <>Hotãrârii Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Cãilor Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material şi nefavorabil capacitatea C.N. C.F.R. - S.A. de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. C.F.R. - S.A.; şi
d) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea legislaţiei de mediu în aşa fel încât, dupã pãrerea Bãncii, sã fie afectatã în mod material şi nefavorabil implementarea Proiectului ori realizarea obiectivelor acestuia.
4.02. Cazurile suplimentare de accelerare sunt urmãtoarele: apariţia oricãruia dintre evenimentele specificate la lit. b), c) sau d) din secţiunea 4.01 a prezentului acord.
ART. V
Intrarea în vigoare
5.01. Condiţiile suplimentare de intrare în vigoare sunt urmãtoarele:
a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului şi al C.N. A.D.N.R. - S.A.
b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului şi al C.N. C.F.R. - S.A.
c) C.N. A.D.N.R. - S.A. a predat Bãncii situaţiile sale financiare pentru anul 2004, auditate satisfãcãtor din punctul de vedere al Bãncii.
5.02. Condiţiile juridice suplimentare sunt urmãtoarele:
a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. este autorizat corespunzãtor de cãtre Împrumutat şi de C.N. A.D.N.R. - S.A. şi creeazã obligaţii legale pentru Împrumutat şi pentru C.N. A.D.N.R. - S.A., în conformitate cu termenii sãi.
b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. este autorizat corespunzãtor de cãtre Împrumutat şi de C.N. C.F.R. - S.A. şi creeazã obligaţii legale pentru Împrumutat şi pentru C.N. C.F.R. - S.A., în conformitate cu termenii sãi.
5.03. Termenul-limitã pentru intrarea în vigoare este la o sutã cincizeci (150) de zile de la data semnãrii prezentului acord.
ART. VI
Reprezentanţi, adrese
6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice.
6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex: 11239
Fax: (4021) 312 6792

6.03. Adresa Bãncii este:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433
Statele Unite ale Americii
Adresã cablu:
INTBAFRAD
Washington, DC
Telex: (MCI)
248423 (MCI) sau
64145
Fax:
(1202) 477 6391

Convenit la Bucureşti, România, la data şi anul înscrise mai sus.

Pentru România,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu,
ministrul finanţelor publice,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internaţionalã pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Benoit Blarel,
director,
reprezentant autorizat


ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul Proiectului este de a asista Împrumutatul în vederea reducerii costurilor de transport prin îmbunãtãţirea calitãţii generale a reţelelor de drumuri naţionale şi cãi ferate, în primii ani de la aderarea la Uniunea Europeanã.
Proiectul are urmãtoarele pãrţi:

Partea 1 Sprijin pentru sectorul rutier

Sprijinirea C.N. A.D.N.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreţinerea infrastructurii drumurilor naţionale şi modernizarea practicilor sale de întreţinere prin: (i) implementarea unui program pentru întreţinerea periodicã şi reparaţiile curente ale drumurilor naţionale; (ii) furnizarea de servicii de asistenţã tehnicã în vederea modernizãrii C.N. A.D.N.R. - S.A. ca organizaţie, a îmbunãtãţirii practicilor de administrare a drumurilor şi de proiectare a lucrãrilor de întreţinere a drumurilor, inclusiv formarea personalului corespunzãtor.

Partea a 2-a Sprijin pentru sectorul feroviar

Sprijinirea C.N. C.F.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreţinerea infrastructurii de cãi ferate şi modernizarea practicilor sale de întreţinere prin: (i) implementarea unui program pentru întreţinere, reparaţii periodice şi curente şi revizii ale liniilor interoperabile de cãi ferate, în vederea eliminãrii restricţiilor temporare de vitezã şi îmbunãtãţirii siguranţei traficului; şi (ii) furnizarea de servicii de asistenţã tehnicã pentru C.N. C.F.R. - S.A. în vederea îmbunãtãţirii practicilor de administrare a cãilor ferate şi de proiectare şi inspectare a lucrãrilor de întreţinere a cãilor ferate, inclusiv formarea personalului corespunzãtor.


ANEXA 2

EXECUŢIA PROIECTULUI

SECŢIUNEA I
Finanţarea subsidiarã; aranjamente instituţionale şi alte aranjamente

A. Acorduri subsidiare
1. Pentru a facilita implementarea pãrţii I a Proiectului de cãtre C.N. A.D.N.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziţia C.N. A.D.N.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, MTCT şi C.N. A.D.N.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A.), în termenii şi în condiţiile aprobate de Bancã.
2. Pentru a facilita implementarea pãrţii a II-a a Proiectului de cãtre C.N. C.F.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziţia C.N. C.F.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar stabilit între Ministerul Finanţelor Publice şi MTCT ale Împrumutatului, precum şi C.N. C.F.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A.), în termenii şi în condiţiile aprobate de Bancã.
3. Împrumutatul îşi va exercita drepturile în cadrul acordurilor subsidiare într-o manierã care sã protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii şi sã realizeze scopurile împrumutului. În afarã de cazul în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va aloca, modifica, abroga sau renunţa la niciunul dintre acordurile subsidiare ori la vreuna dintre prevederile acestora.
B. Aranjamente instituţionale şi alte aranjamente
1. În perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin MTCT, se va asigura de faptul cã C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A. vor fi menţinute cu structuri organizatorice şi de management, cu personal şi resurse suficiente, pentru a le permite sã implementeze cu eficacitate partea I şi partea a II-a din Proiect, ceea ce va fi acceptabil pentru Bancã.
2. Împrumutatul, prin MTCT, C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A., va lua toate mãsurile necesare implementãrii Proiectului în conformitate cu programele anuale de întreţinere a infrastructurii şi nu va modifica, suspenda, abroga, abandona sau retrage vreuna dintre prevederile programelor anuale de întreţinere a infrastructurii fãrã aprobarea prealabilã a Bãncii.
3. Împrumutatul, prin MTCT, va asigura urmãtoarele:
a) execuţia Proiectului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind mediul înconjurãtor;
b) informarea promptã a Bãncii cu privire la orice evoluţii apãrute în domeniul legislaţiei, regulilor sau procedurilor Împrumutatului, C.N. A.D.N.R. - S.A. sau C.N. C.F.R. - S.A., care ar putea afecta implementarea Proiectului; şi
c) transmiterea cãtre Bancã a primelor trei (3) rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi a primelor trei (3) permise/licenţe de mediu necesare pentru îndeplinirea Proiectului.
4. Împrumutatul, prin C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A.:
a) va înştiinţa Banca cu privire la orice intenţie de a achiziţiona terenuri în scopurile Proiectului, în totalitate sau parţial, cu privire la urmãtoarele: reşedinţe, proprietãţi agricole, structuri comerciale şi de afaceri şi/sau terenuri folosite de persoane fãrã revendicarea unui titlu legal;
b) va prezenta cadrul de achiziţionare a terenurilor şi broşura informativã într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã, cu cel puţin şaizeci (60) de zile înainte de efectuarea oricãrei activitãţi de achiziţie de terenuri în cadrul Proiectului;
c) va asigura cã achiziţiile de terenuri efectuate în cadrul Proiectului vor fi realizate în concordanţã cu cadrul de achiziţionare a terenurilor, iar broşura informativã va fi transmisã tuturor persoanelor afectate, la începerea respectivelor achiziţii, odatã cu notificarea de expropriere.

SECŢIUNEA a II-a
Monitorizarea Proiectului; raportare; evaluare

A. Programele anuale de întreţinere a infrastructurii şi rapoartele Proiectului
1. Împrumutatul, prin MTCT şi C.N. A.D.N.R. - S.A.:
a) va transmite cãtre Bancã, cel târziu în data de 30 noiembrie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 30 noiembrie 2006, un program anual de întreţinere a infrastructurii pentru urmãtorul an calendaristic, prezentat într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã, din punctul de vedere al pãrţii I a Proiectului; programul va cuprinde activitãţile convenite şi costurile aferente pentru finanţare din veniturile împrumutului pentru respectivul an;
b) va monitoriza şi evalua evoluţia Proiectului şi va întocmi rapoarte de proiect pentru partea I a Proiectului, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor conveniţi cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristicã a unui trimestru; (ii) va fi predat Bãncii nu mai târziu de patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperã raportul respectiv; şi (iii) va indica evoluţia, rezultatele şi produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreţinere a infrastructurii pe perioada anterioarã unui astfel de raport;
c) va analiza împreunã cu Banca, cel târziu la data de 31 decembrie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 31 decembrie 2006, activitãţile, rezultatele şi produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacã astfel de analize sunt satisfãcãtoare pentru Bancã, va conveni împreunã cu Banca asupra programului anual de întreţinere a infrastructurii pentru urmãtorul an calendaristic; şi
d) va analiza împreunã cu Banca, cel târziu la data de 30 aprilie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 30 aprilie 2007, activitãţile, rezultatele şi produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), şi va conveni împreunã cu Banca asupra modificãrilor ce vor fi aplicate programului anual de întreţinere a infrastructurii pentru perioada rãmasã din urmãtorul an calendaristic.
2. Împrumutatul, prin MTCT şi prin C.N. C.F.R. - S.A.:
a) va transmite cãtre Bancã, pentru analizã şi aprobare, cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 15 noiembrie 2006, un program anual de întreţinere a infrastructurii pentru urmãtorul an calendaristic, într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã, din punctul de vedere al pãrţii a II-a a Proiectului; programul va cuprinde activitãţile convenite şi costurile aferente pentru finanţare din veniturile împrumutului pentru respectivul an şi un program actualizat pentru o perioadã de 5 ani referitor la activitãţile de întreţinere, reparaţii periodice şi curente, verificare şi investiţii;
b) va monitoriza şi evalua evoluţia Proiectului şi va pregãti rapoarte de proiect pentru partea a II-a a Proiectului, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor conveniţi cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristicã a unui trimestru; (ii) va fi predat Bãncii nu mai târziu de patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperã raportul respectiv; şi (iii) va indica evoluţia, rezultatele şi produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreţinere a infrastructurii pe perioada anterioarã unui astfel de raport;
c) va analiza împreunã cu Banca, cel târziu la data de 15 decembrie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 15 decembrie, activitãţile, rezultatele şi produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacã astfel de analize sunt satisfãcãtoare pentru Bancã, va conveni împreunã cu Banca asupra programului anual de întreţinere a infrastructurii pentru urmãtorul an calendaristic şi un program actualizat pentru o perioadã de 5 ani referitor la activitãţile de întreţinere, reparaţii periodice şi curente, verificare şi investiţii; şi
d) va analiza împreunã cu Banca, cel târziu la data de 15 februarie a fiecãrui an, pe parcursul implementãrii Proiectului, sau cel târziu la o altã datã agreatã de Bancã, începând cu data de 15 februarie 2007, activitãţile, rezultatele şi produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), şi va conveni împreunã cu Banca asupra modificãrilor ce vor fi aplicate programului anual de întreţinere a infrastructurii pentru perioada rãmasã din urmãtorul an calendaristic.
B. Managementul financiar; rapoarte financiare şi audituri
1. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A. sã menţinã un sistem de management financiar, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.
2. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A. sã întocmeascã şi sã transmitã Bãncii, nu mai târziu de patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea fiecãrui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare, neauditate, pentru Proiect, care acoperã trimestrul respectiv, satisfãcãtoare ca formã şi conţinut pentru Bancã.
3. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A. sã aibã situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului.
Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadã vor fi predate Bãncii nu mai târziu de şase (6) luni de la încheierea perioadei respective.

SECŢIUNEA a III-a
Achiziţii

A. Generale
1. Bunuri şi lucrãri. Toate bunurile şi lucrãrile necesare pentru Proiect şi care urmeazã sã fie finanţate din veniturile împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu condiţiile prevãzute în secţiunea I a liniilor directoare pentru achiziţii sau la care se face referire în aceastã secţiune şi în conformitate cu prevederile Programului.
2. Serviciile consultanţilor. Toate serviciile de consultanţã necesare pentru Proiect şi care urmeazã sã fie finanţate din veniturile împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu condiţiile prevãzute în secţiunea I a liniilor directoare pentru consultanţi sau la care se face referire în aceastã secţiune şi în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. Definiţii. Termenii scrişi cu majuscule, utilizaţi în prezenta secţiune pentru a descrie anumite metode de achiziţii sau metode prin care Banca va verifica anumite contracte se referã la metoda corespunzãtoare descrisã în liniile directoare pentru achiziţii sau în liniile directoare pentru consultanţi, dupã caz.
B. Metode specifice de achiziţii de bunuri şi lucrãri
1. Licitaţie competitivã internaţionalã. În afarã de cazul în care se prevede altfel în paragraful 2 de mai jos, bunurile şi lucrãrile se vor achiziţiona în cadrul unor contracte acordate pe baza procedurilor de licitaţie competitivã internaţionalã.
2. Alte metode de achiziţie a bunurilor şi lucrãrilor. Tabelul de mai jos specificã metodele de achiziţie, altele decât licitaţia competitivã internaţionalã, care pot fi folosite pentru bunuri şi lucrãri. Planul de achiziţii va specifica circumstanţele în care se pot folosi aceste metode.

Metoda de achiziţie
a) Licitaţie naţionalã competitivã: contracte pentru lucrãri estimate la costuri mai mici de 5.000.000 dolari S.U.A. şi bunuri estimate la costuri mai mici decât 500.000 dolari S.U.A. pe contract pot fi achiziţionate în conformitate cu legile naţionale şi cu reglementãrile Împrumutatului, în mãsura în care ele au fost anterior considerate acceptabile de Bancã.
b) Cumpãrare

C. Metode specifice de achiziţii pentru serviciile de consultanţã
1. Selecţie pe bazã de calitate şi cost. În afarã de cazul în care se prevede altfel în paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în cadrul unor contracte acordate pe baza selecţiei pe bazã de calitate şi cost.
2. Alte metode de achiziţii pentru serviciile de consultanţã. Tabelul de mai jos specificã metodele de achiziţii, altele decât selecţia pe bazã de calitate şi cost, care pot fi folosite pentru serviciile de consultanţã. Planul de achiziţii va specifica circumstanţele în care se pot folosi aceste metode.

Metoda de achiziţie
a) Selecţie pe baza calitãţii
b) Selecţie a costului celui mai scãzut
c) Selecţie pe baza calificãrilor consultanţilor
d) Selecţie din sursã unicã

D. Verificarea de cãtre Bancã a deciziilor de achiziţie
Planul de achiziţii va prevedea contractele care vor fi supuse unei verificãri prealabile a Bãncii. Toate celelalte contracte vor face subiectul unei verificãri ulterioare a Bãncii.

SECŢIUNEA a IV-a
Tragerea sumelor împrumutului

A. Prevederi generale
1. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni şi cu instrucţiunile suplimentare pe care Banca le va specifica prin înştiinţare Împrumutatului, pentru a finanţa cheltuielile eligibile prezentate în tabelul din paragraful 2 de mai jos.
2. Tabelul urmãtor specificã acele categorii de cheltuieli eligibile ce ar putea fi finanţate din sumele împrumutului (categorie), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie, precum şi procentul de cheltuieli ce va fi finanţat pentru cheltuielile eligibile în fiecare categorie.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categorie Sumã alocatã din Procent din
împrumut (exprimatã cheltuieli
în dolari S.U.A.) ce se vor
finanţa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Bunuri, lucrãri şi servicii de consultanţã 90.000.000 dolari 80%
pentru partea I a Proiectului, aşa cum au fost S.U.A.
ele identificate în programele anuale de
întreţinere a infrastructurii pentru partea I
a Proiectului

(2) Bunuri, lucrãri şi servicii de consultanţã 90.000.000 dolari 80%
pentru partea a II-a a Proiectului, aşa cum S.U.A.
au fost ele identificate în programele anuale
de întreţinere a infrastructurii pentru partea
a II-a a Proiectului

SUMA TOTALĂ: 180.000.000 dolari
S.U.A.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Condiţii de tragere, perioada de tragere
1. Fãrã a contraveni prevederilor pãrţii A a prezentei secţiuni, nu se va face nicio tragere:
a) din contul împrumutului, pânã ce Banca nu a primit plata comisionului iniţial, în sumã completã; sau
b) pentru plãţi efectuate înainte de data prezentului acord, exceptând faptul cã se pot face trageri pânã la o sumã agregatã care nu depãşeşte echivalentul a 36.000.000 dolari S.U.A. pentru plãţi efectuate anterior acestei date, dar numai pe data de 1 ianuarie 2006, sau ulterior acestei date, pentru cheltuieli eligibile din categoria (1) şi (2).
2. Data-limitã de tragere este data de 31 decembrie 2008.


ANEXA 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma plãtibilã
Data de platã pentru ratele de capital din împrumut
(exprimatã
în dolari
S.U.A.)*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La fiecare 15 mai şi 15 noiembrie, începând cu 15 mai 2012 7.500.000
pânã la 15 noiembrie 2023
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
*) Cifrele din aceastã coloanã reprezintã suma în dolari S.U.A. ce trebuie rambursatã, cu excepţiile incluse în prevederile secţiunii 3.10 din Condiţiile generale.


APENDICE

Definiţii
1. Programul anual de întreţinere a infrastructurii - fiecare dintre cele douã documente (i) întocmite de C.N. A.D.N.R. - S.A. şi C.N. C.F.R. - S.A. în legãturã cu partea I şi, respectiv, partea a II-a a Proiectului şi care includ lista activitãţilor ce se vor realiza în fiecare an în conformitate cu respectiva parte a Proiectului, precum şi planul de implementare, de achiziţii şi de monitorizare şi bugetul referitor la astfel de activitãţi; şi (ii) convenite de cãtre Împrumutat şi Bancã, ca urmare a pãrţii A a secţiunii a II-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.
2. Categorie - o categorie aşa cum se stabileşte în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.
3. C.N. C.F.R. - S.A. - Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., înfiinţatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. Liniile directoare pentru consultanţi - Linii directoare: selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale, publicate de Bancã în mai 2004.
5. Legislaţia de mediu - unul sau mai multe dintre urmãtoarele acte normative: <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 *) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, modificatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2004 pentru modificarea <>art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; şi toatã legislaţia secundarã referitoare la aceasta.
----------
*) <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 a fost abrogatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006.

6. UE - Uniunea Europeanã.
7. Condiţii generale - Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datate 1 iulie 2005.
8. Broşura informativã - documentul entitãţilor de implementare a Proiectului, la care se face referire în paragraful 4 al secţiunii I partea B a anexei nr. 2 la prezentul acord şi care, într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã, explicã diferitele etape şi cerinţe procedurale în cadrul procedurii de expropriere, precum şi drepturile proprietarilor şi ale altor persoane afectate la fiecare etapã, inclusiv, în special, documentarea pretenţiilor şi drepturile de apel.
9. Cadrul de achiziţionare a terenurilor - documentul satisfãcãtor pentru Bancã şi care a fost adoptat de cãtre Împrumutat şi care stabileşte legile şi procedurile administrative, precum şi un proces de prezentare (inclusiv broşura informativã) ce prevede procesele şi compensaţiile adecvate pentru strãmutãri, pierderi de venituri generate de acestea, pentru persoane fizice sau ale companiilor, datoritã terenurilor ce vor fi achiziţionate pentru obiective publice, inclusiv pentru implementarea Proiectului.
10. MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului al Împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.
11. Programul de întreţinere a infrastructurii drumurilor naţionale - programul de activitãţi de întreţinere periodicã şi reparaţii curente pentru perioada 2006-2007, aşa cum a fost el stabilit în Program, care va fi aplicat reţelei de drumuri naţionale a Împrumutatului şi care este proiectat sã îmbunãtãţeascã infrastructura drumurilor.
12. Liniile directoare pentru achiziţii - Liniile directoare privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD şi al creditelor IDA, publicate de Bancã în mai 2004.
13. Planul de achiziţii - planul de achiziţii al entitãţilor de implementare a Proiectului, din data de 25 mai 2006, la care se face referire în paragraful 1.16 din Liniile directoare pentru achiziţii şi în paragraful 1.24 din Liniile directoare pentru consultanţi, care va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.
14. Program - programul de activitãţi pentru perioada 2006-2013 pentru sectorul de transporturi al Împrumutatului şi care are menirea sã îmbunãtãţeascã infrastructura drumurilor şi a cãilor ferate.
15. Programul de întreţinere a infrastructurii cãilor ferate - programul de activitãţi de întreţinere, reparaţii periodice şi curente şi activitãţi de revizii pentru perioada 2006-2007, stabilite în Program, ce va fi aplicat liniilor de cale feratã interoperabile, definite în <>Hotãrârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi din infrastructura feroviarã neinteroperabilã, precum şi de gestionare a acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
16. C.N. A.D.N.R. - S.A. - Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., înfiinţatã conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 84/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 47/2004 .
17. Acordurile subsidiare - Acordul subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. şi Acordul subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. la care se face referire la punctele A.1 şi, respectiv, A.2 ale pãrţii A a secţiunii I a anexei nr. 2 la prezentul acord, conform cãrora Împrumutatul va pune la dispoziţia C.N. A.D.N.R. - S.A. şi, respectiv, a C.N. C.F.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului.
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016