Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicata*)  privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicata*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 29 din 19 martie 1979
Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Dobândirea de bunuri prin alte mijloace decât cele cu caracter licit constituie o încãlcare a principiilor eticii şi echitãţii socialiste şi este interzisã.
Bunurile dobândite cu încãlcarea dispoziţiilor alineatului precedent sau, dupã caz, valoarea lor bãneascã vor fi trecute în proprietatea statului, în condiţiile prezentei legi.
ART. 2
Poate fi supusã controlului, în condiţiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricãrei persoane fizice, dacã sunt date sau indicii ca exista o vãditã disproportie între valoarea bunurilor acesteia şi veniturile sale legale şi nu se justifica dobândirea licita a bunurilor.
Prin justificarea provenientei bunurilor se înţelege obligaţia persoanei în cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor.
Controlul priveşte bunurile dobândite dupã data de 1 ianuarie 1962, atât cele existente în patrimoniul persoanei în cauza, cat şi cele înstrãinate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

CAP. 2
Modul de sesizare
ART. 3
Controlul provenientei bunurilor prevãzute la capitolul I se face:
a) în temeiul sesizarilor, dacã sunt scrise şi semnate, ale oricãrei persoane fizice sau ale conducerii organizaţiei socialiste la care persoana în cauza a prestat sau presteazã vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
b) la cererea persoanei cãreia i s-au adus imputari publice în legatura cu provenienta bunurilor sale;
c) la sesizarea facuta de cãtre conducerea organelor financiare, a celor de urmãrire penalã sau a instanţelor judecãtoreşti, dacã acestea deţin date, rezultând din activitatea lor, cu privire la disproportia vãditã dintre valoarea bunurilor şi veniturilor legale ale unei persoane. În cazul în care sesizarea este incompleta, organul care a fãcut-o are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la cererea comisiei de cercetare, sa o completeze cu toate datele pe care acest organ le deţine.
Dacã persoana în cauza este cãsãtoritã, controlul urmeazã a se face şi cu privire la bunurile comune, el extinzandu-se şi asupra celuilalt soţ, referitor la aceasta categorie de bunuri.

CAP. 3
Comisia de cercetare
ART. 4
Verificarea sesizarilor şi cererilor arãtate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funtioneaza pe lângã fiecare judecãtorie şi este alcãtuitã din:
- un judecãtor de la judecãtorie, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte;
- un procuror de la procuratura localã, desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, un delegat desemnat de directorul administraţiei financiare judeţene, un delegat al militiei judeţene, un deputat în consiliul popular municipal, orasenesc sau comunal ori de sector al municipiului Bucureşti, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a judecãtoriei, aleşi de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri.
Preşedintele şi membrii comisiei sunt desemnaţi sau, dupã caz, aleşi pe o perioada de 2 ani, ţinându-se seama de pregãtirea profesionalã şi experienta lor de viata.
Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele judecãtoriei dintre grefierii acestei instanţe.
ART. 5
În cazul în care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a), comisia nu va începe cercetarea înainte de a fi chemat de cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relaţiile necesare cauzei, punându-i totodatã în vedere dispoziţiile art. 31 din prezenta lege, referitoare la consecinţele afirmaţiilor mincinoase.
Organizaţiile socialiste, cu excepţia unitãţilor Casei de Economii şi Consemnaţiuni, sunt obligate sa punã la dispoziţia comisiei actele cerute şi sa dea relaţiile necesare, în termen de 15 zile, chiar dacã prin dispoziţii speciale se dispune altfel. Impotriva personalului organizaţiilor socialiste, din vina cãruia nu s-au comunicat actele şi relaţiile în acest termen, comisia de cercetare sau instanta judecãtoreascã va putea aplica, prin încheiere executorie, o amenda civilã pana la 500 lei, amenda care va putea fi ridicatã pentru motive temeinice.
Dacã rezulta date sau indicii ca între valoarea bunurilor persoanei în cauza şi veniturile acesteia exista vãditã disproportie, comisia o citeaza şi îi acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toate bunurile prevãzute la art. 2 şi la justificarea provenientei lor, în care va arata şi câştigurile şi cheltuielile anuale.
Provenienta bunurilor persoanei care refuza sa dea declaraţia arãtatã la alineatul precedent, precum şi a bunurilor care au fost omise din aceasta declaraţie, este consideratã nejustificatã, pana la proba contrarã.
ART. 6
Actele şi lucrãrile comisiei nu sunt publice.
Persoana în cauza poate sa ia cunostinta de actele şi lucrãrile dosarului.
Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relaţii utile pentru lãmurirea provenientei bunurilor celui în cauza.
Cei care, dupã data de 1 ianuarie 1962, au dobândit bunuri de la persoana în cauza vor fi ascultaţi în mod obligatoriu.
Persoanele prevãzute la alin. 3 şi 4 care, în mod nejustificat, nu se prezintã în fata comisiei sau refuza sa dea lãmuririle cerute de aceasta se sancţioneazã cu amenda judiciarã de la 100 la 1.000 lei.
ART. 7
Comisia poate şi din oficiu efectua cercetãri locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice sau contabile, pentru lãmurirea cauzei.
Expertizele se vor efectua de cãtre experţii de pe listele biroului local pentru expertize din judeţul în care funcţioneazã judecãtoria sau, în caz de nevoie, de pe listele biroului local pentru expertize dintr-un alt judeţ.
Nedepunerea raportului de expertiza în termenul stabilit de comisie, fãrã motive temeinice, se sancţioneazã cu amenda judiciarã, potrivit art. 6.
ART. 8
Comisia va dispune mãsuri prin care sa se interzicã înstrãinarea bunurilor persoanei în cauza şi ale persoanelor cu care trãieşte şi gospodareste în comun, pana la clarificarea situaţiei celui cercetat.
De asemenea, comisia va dispune mãsuri pentru interzicerea înstrãinãrii bunurilor pe care persoana în cauza le-a transmis cu titlu gratuit, dupã intrarea în vigoare a prezentei legi.
Mãsurile prevãzute în alin. 1 şi 2 înceteazã pe data rãmânerii definitive a încheierii de clasare.
În cazul în care comisia hotãrãşte trimiterea cauzei spre soluţionare judecãtoriei, va institui sechestrul asigurãrilor asupra bunurilor prevãzute în alin. 1 şi 2.
Comisia poate dispune inventarierea bunurilor persoanelor prevãzute în alin. 1 şi înainte de citarea persoanei cercetate pentru a depune declaraţia prevãzutã la art. 5.
ART. 9
Comisia hotãrãşte, în cel mult 45 de zile, prin încheiere motivatã, cu majoritate de voturi:
- trimiterea cauzei spre soluţionare judecãtoriei în raza cãreia se afla domiciliul persoanei în cauza, dacã constata ca provenienta unor bunuri nu este justificatã;
- clasarea cauzei, când se constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificatã;
- trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, dacã în legatura cu bunurile a cãror provenienta este nejustificatã rezulta sãvârşirea unei infracţiuni.
Încheierea de clasare se comunica persoanei în cauza, celei care a fãcut sesizarea procurorului şef al procuraturii locale şi administraţiei financiare, în termen de 10 zile de la pronunţare.

CAP. 4
Instanta de judecata
ART. 10
Preşedintele judecãtoriei, primind dosarul, fixeazã termen de judecata cu precãdere şi dispune citarea tuturor pãrţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Administraţia financiarã este totdeauna citata în proces şi are obligaţia de a face toate diligenţele pentru apãrarea intereselor statului. Prezenta procurorului este obligatorie.
Judecãtorul şi procurorul care au fãcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.
Completul de judecata este format din 2 judecãtori şi 3 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a judecãtoriei, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi.
ART. 11
Judecãtoria, dacã constata ca provenienta unor bunuri anume determinate sau a unei cote-pãrţi dintr-un bun nu este justificatã, va hotãrî fie trecerea în proprietatea statului a bunurilor ori a cotei nejustificate, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea lor de procurare.
În cazul imobilierului şi autoturismelor a cãror valoare de procurare este mai mica decât cea gasita nejustificatã sau cel mult egala cu aceasta, judecãtoria va hotãrî trecerea lor în proprietatea statului.
Trecerea în proprietatea statului se face la valoarea stabilitã de judecãtorie, pe baza de expertiza. Dacã valoarea de expertiza este mai mare decât valoarea de procurare, trecerea se va face la aceasta din urma valoare.
În judecarea cauzei instanta nu se limiteazã la bunurile şi valorile menţionate în actul de sesizare.
Dacã în legatura cu bunurile a cãror provenienta este nejustificatã rezulta sãvârşirea unei infracţiuni, judecãtoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura, spre a vedea dacã este cazul sa punã în mişcare acţiunea penalã.
Judecãtoria, dacã constata ca provenienta bunurilor este justificatã, hotãrãşte închiderea dosarului.

CAP. 5
Cai de atac
ART. 12
Impotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, procuratura localã, administraţia financiarã şi persoana care a fãcut sesizarea.
Recursul se soluţioneazã de o comisie care funcţioneazã pe lângã fiecare tribunal judeţean şi este alctuita din:
- vicepreşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte;
- un judecãtor de la tribunalul judeţean, desemnat de preşedintele acestei instanţe, procurorul şef adjunct al procuraturii judeţene, directorul administraţiei financiare judeţene sau inlocuitorul acestuia, un deputat în consiliul popular judeţean, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a tribunalului judeţean, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri.
Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean dintre grefierii acestei instanţe.
ART. 13
În cazul încheierilor de clasare rãmase definitive, comisia de pe lângã tribunalul judeţean va putea dispune, în termen de cel mult un an de la data rãmânerii lor definitive, pe baza unei noi sesizãri cuprinzând elemente care nu au fost avute în vedere la prima cercetare, reluarea cercetãrilor de cãtre comisia prevãzutã la art. 4.
În cazul în care s-au descoperit, ulterior, bunuri sau alte valori materiale care au fost sustrase ori ascunse, cu rea-credinţa, de persoana cercetata, comisia de pe lângã tribunalul judeţean va dispune, pe baza unei noi sesizãri sau din oficiu, în termen de cel mult un an de la data descoperirii bunurilor ori valorilor materiale, reluarea cercetãrilor de cãtre comisia prevãzutã la art. 4.
Dispoziţiile alineatului precedent sunt aplicabile şi în cazurile în care s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã definitiva. În aceste cazuri, instanta sesizatã din nou va reuni cauza cu aceea în care s-a dat hotãrârea definitiva şi va pronunţa o noua hotãrâre, în raport cu toate bunurile sau valorile materiale ale persoanei cercetate, desfiintand hotãrârea anterioarã.
ART. 14
Impotriva hotãrârilor judecãtoriei, procurorul şef al procuraturii locale, administrativã financiarã, persoana care a fãcut sesizarea, persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum şi, dupã caz, comisia de pe lângã judecãtoria tribunalului judeţean arãtatã la art. 12, pot face recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judeţean.
Completul de judecata este format din 3 judecãtori şi 2 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a tribunalului judeţean, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi.

CAP. 6
Proceduri speciale
ART. 15
În cazul în care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formatã din:
- doi judecãtori de la Tribunalul Suprem, desemnaţi de preşedintele acestui tribunal, dintre care unul în calitate de preşedinte;
- un procuror din Procuratura Generalã, un delegat al Curţii Superioare de Control Financiar, un delegat al Ministerului Finanţelor, 2 deputaţi în Marea Adunare Nationala, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste, aleşi de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri:
Preşedintele şi membrii comisiei sunt desemnaţi sau, dupã caz, aleşi pe o perioada de 2 ani.
Secretar al comisiei este un consultant, desemnat de preşedintele Tribunalului Suprem dintre consultanţii acestei instanţe.
ART. 16
Comisia prevãzutã la art. 15 poate proceda la verificarea sesizãrii sau cererii privitoare la un demnitar, cu încuviinţarea Consiliului de Stat.
ART. 17
Cauzele prevãzute la art. 15 se judeca de Tribunalul Suprem, secţia civilã, în complet format din 3 judecãtori şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie în unitãţi socialiste, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi. Recursul se judeca în complet format din 5 judecãtori şi 4 deputaţi în Marea Adunare Nationala din rândul muncitorilor, desemnaţi pe durata legislaturii de cãtre Biroul Marii Adunãri Naţionale.
Recursul se poate face, în termenul prevãzut la art. 12, de procurorul general, Ministerul Finanţelor, persoana care a fãcut sesizarea şi persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum şi de comisia de pe lângã Tribunalul Suprem prevãzutã la art. 15.
ART. 18
Comisia de cercetare şi instanta de judecata, prevãzute în acest capitol, procedeazã potrivit prevederilor art. 5-11 inclusiv, ale cãror dispoziţii se aplica în mod corespunzãtor.

CAP. 7
Îndrumare şi control
ART. 19
Îndrumarea şi controlul unitar pe plan republican privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justiţie şi a conducãtorilor unitãţilor socialiste, desfasurata în aplicarea prezentei legi, se realizeazã de o comisie centrala, condusã de preşedintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale, din care vor face parte ministrul de interne, ministrul justiţiei, procurorul general al Republicii Socialiste România, preşedintele Tribunalului Suprem, prim-vicepreşedintele Curţii Superioare de Control Financiar şi un adjunct al ministrului finanţelor.
Comisia centrala poate cere de la orice organ de stat sau obştesc informãri în legatura cu activitatea desfasurata în aplicarea prezentei legi şi organizeazã pe teritoriu controlul executãrii ei.
Comisia centrala prezintã anual rapoarte Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliului de Stat cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii.
ART. 20
Pentru îndrumarea şi controlul unitar pe plan judeţean privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justiţie şi a conducerilor unitãţilor socialiste, desfasurata în aplicarea prezentei legi, funcţioneazã câte o comisie judeteana, condusã de preşedintele consiliului judeţean de control muncitoresc al activitãţii economice şi sociale, din care vor face parte preşedintele tribunalului judeţean, procurorul şef al judeţului, şeful militiei judeţene şi şeful inspecţiei financiare teritoriale a Ministerului Finanţelor.
Comisia judeteana poate cere informãri de la orice organ de stat sau obştesc din raza teritorialã a judeţului în legatura cu activitatea desfasurata în aplicarea prezentei legi şi organizeazã pe teritoriul judeţului controlul executãrii ei.
Comisia judeteana prezintã semestrial rapoarte comisiei centrale şi organelor judeţene de partid cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii.

CAP. 8
Dispoziţii finale
ART. 21
Dispozitivul hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitive se comunica administraţiei financiare; în cazul în care s-a dispus trecerea în proprietatea statului a unor bunuri, dispozitivul hotãrârii se comunica şi comitetului (biroului) executiv al consiliului popular al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cãrui raza teritorialã sunt situate bunurile imobile sau, în ceea ce priveşte bunurile imobile sau, în ceea ce priveşte bunurile mobile, în a cãrui raza teritorialã domiciliazã persoana în cauza. Bunurile trecute, potrivit art. 11, în proprietatea statului se predau, de cãtre executorul judecãtoresc, delegatului comitetului (biroului) executiv prevãzut în alineatul precedent. Executorul judecãtoresc va comunica administraţiei financiare un exemplar al procesului-verbal de predare-preluare.
Executarea debitelor create în condiţiile prezentei legi se face de cãtre organele financiare în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silitã impotriva persoanelor fizice a plãţii impozitelor, a taxelor neachitate în termen şi a creanţelor bãneşti ale organizaţiilor socialiste.
În cazul în care valoarea bunurilor preluate potrivit alin. 2 nu acoperã integral valoarea totalã a bunurilor stabilite ca nu au fost dobândite în mod licit, diferenţa se va realiza prin executare, în condiţiile alineatului precedent.
Organele financiare vor tine evidenta valorii totale a bunurilor stabilite ca nu au fost dobândite în mod licit, precum şi a debitelor ce le-au fost comunicate spre executare. Aceste organe vor lua mãsuri pentru imediata şi completa urmãrire a debitelor şi vor raporta, periodic, Ministerului Finanţelor despre încasarea acestora şi despre preluarea bunurilor trecute, potrivit art. 11, în proprietatea statului.
ART. 22
Procedura de cercetare şi judecare a provenientei bunurilor începutã impotriva unei persoane continua impotriva moştenitorilor.
Cercetarea poate fi pornitã şi direct impotriva moştenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
Moştenitorii rãspund numai în limita valorii bunurilor dobândite prin succesiune.
ART. 23
Pana la soluţionarea definitiva a cauzei, instanta de judecata poate dispune indisponibilizarea bunurilor pentru care aceasta mãsura nu a fost luatã în condiţiile art. 8.
ART. 24
Dacã, cu ocazia executãrii, se constata insolvabilitatea persoanei în cauza, administraţia financiarã, în vederea realizãrii debitului stabilit, poate cere în justiţie sa se constate ca actele prin care aceasta a înstrãinat bunuri cu titlu oneros ori gratuit sunt simulate.
De asemenea, administraţia financiarã va putea cere desfiinţarea actelor prin care persoana în cauza a înstrãinat bunuri, cu titlu gratuit, în frauda drepturilor statului decurgând din aceasta lege.
ART. 25
Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civilã.
În cazul înscrisurilor, persoana ale carei bunuri sunt supuse controlului nu poate face proba cu martori pentru stabilirea altui preţ decât cel prevãzut în act: de asemenea, ea nu poate face proba cu înscris sub semnatura privatã pentru stabilirea altui preţ decât cel prevãzut în actul autentic.
Dacã dovada provenientei bunurilor se face prin împrumuturi, donaţii, vânzare-cumpãrare sau alte asemenea acte, se vor examina şi posibilitãţile materiale ale persoanelor de la care cel în cauza pretinde ca a primit sume de bani sau bunuri.
ART. 26
Persoana fata de care s-a pronunţat, potrivit prezentei legi, o hotãrâre judecãtoreascã definitiva de trecere în proprietatea statului a unor bunuri ori de obligare la plata valorii lor nu va mai putea ocupa funcţii de gestionar sau de control financiar.
Evidenta persoanelor prevãzute în alineatul precedent va fi ţinuta de organele Ministerului de Interne pe baza comunicãrilor fãcute de instanţele judecãtoreşti; comunicãrile se vor face şi cãtre organizaţiile socialiste în cadrul cãrora activeazã acele persoane.
ART. 27
Personalul cu funcţii de conducere, precum şi şefii compartimentelor de personal din organizaţiile socialiste care, având date sau indicii ca exista o vãditã disproportie între valoarea bunurilor şi veniturile unei persoane ce a prestat sau presteazã vreo activitate în cadrul acelor organizaţii, nu sesizeazã comisia prevãzutã la art. 4, rãspund disciplinar, dacã fapta nu constituie infracţiune.
ART. 28
Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond pus la dispoziţia Ministerului Justiţiei, ele suportandu-se de cãtre acest minister în cazul clasarii cauzei.
ART. 29
Toate actele de procedura în aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru.
ART. 30
Încheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupã caz, hotãrârea instanţei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificatã, rãmasã definitiva, va fi publicatã într-un ziar, în extras, la cererea şi pe cheltuiala persoanei în cauza.
ART. 31
Fapta aceluia care, în sesizarea prevãzutã de art. 3, face afirmaţii mincinoase cu privire la provenienta nejustificatã a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracţiune şi se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de Codul penal pentru denunţare calomnioasã.
Acţiunea penalã se pune în mişcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanţei de judecata.
ART. 32
Ori de câte ori, în cuprinsul prezentei legi, se face referire la judeţe sau la organe care funcţioneazã pe teritoriul judeţelor, aceste referiri se înţeleg a fi fãcute şi la municipiul Bucureşti sau, în mod corespunzãtor, la organele care funcţioneazã pe teritoriul acestui municipiu.
----------------
*) Republicare în temeiul <>art. III din Decretul Consiliului de Stat nr. 92 din 7 martie 1979 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 25 din 12 martie 1979, dându-se capitolelor şi articolelor o noua numerotare.
Prevederile cuprinse în art. 4, 6-8, 12-17 şi în cap. VII din lege intra în vigoare, potrivit <>art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1979 , la 60 de zile de la data publicãrii acestui decret în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
<>Legea nr. 18/1968 a fost republicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 114 din 27 iulie 1973.
-------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


dumitrescu iulian
04 Noiembrie 2016
Buna ziua va rog daca ma puteti ajuta cu decretul nr 261/03.05.1973 pentru a-mi folosi ca studiu.Va multumesc!Cu stima DUMITRESCU IULIAN
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016