Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968  privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: Buletinul Oficial Nr. 81 DIN 24/6 /68
CAP. 1
ART. 1
Poate fi supusã controlului, în condiţiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricãrei persoane fizice, dacã sînt date sau indicii ca exista o vãditã disproportie între valoarea bunurilor acesteia şi veniturile sale şi nu se justifica dobindirea licita a bunurilor.
Controlul priveşte bunurile dobîndite dupã data de 1 ianuarie 1962, atît cele existente în patrimoniul persoanei în cauza, cît şi cele înstrãinate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
ART. 2
Valoarea bunurilor a carei provenienta nu se justifica este supusã unui impozit de 80% .
Prin justificarea provenientei bunurilor se înţelege obligaţia persoanei în cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobindirea sau sporirea bunurilor.
CAP. 2
ART. 3
Controlul provenientei bunurilor prevãzute la capitolul I se face:
a) în temeiul sesizarilor, dacã sînt scrise şi semnate, ale oricãrei persoane fizice sau ale conducerii organizaţiei socialiste la care persoana în cauza a prestat sau presteazã vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
b) la cererea persoanei cãreia i s-au adus imputari publice în legatura cu provenienta bunurilor sale;
c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmãrire penalã sau a instanţelor judecãtoreşti, cînd acestea deţin date, rezultind din activitatea lor, cu privire la disproportia vãditã dintre valoarea bunurilor şi veniturile unei persoane.
CAP. 3
ART. 4
Verificarea sesizarilor şi a cererilor arãtate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţioneazã pe lîngã fiecare tribunal judeţean şi este alcãtuitã din:
- doi judecãtori desemnaţi de preşedintele tribunalului judeţean, dintre care unul în calitate de preşedinte;
- un procuror desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, un delegat al administraţiei financiare judeţene şi un deputat în consiliul popular judeţean, municipal sau orasenesc, ca membri.
Comisia are un secretar desemnat de preşedintele tribunalului judeţean dintre grefierii acestei instanţe.
ART. 5
În cazul în care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a, comisia nu va începe cercetarea înainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relaţiile necesare cauzei, punîndu-i totodatã în vedere dispoziţiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecinţele afirmaţiilor mincinoase.
Organizaţiile socialiste, cu excepţia unitãţilor Casei de Economii şi Consemnaţiuni, sînt obligate sa punã la dispoziţia comisiei actele cerute şi sa dea relaţiile necesare, chiar dacã prin dispoziţii speciale se dispune altfel.
Dacã rezulta date sau indicii ca între valoarea bunurilor persoanei în cauza şi veniturile acesteia exista vãditã disproportie, comisia o citeaza şi îi acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toate bunurile prevãzute la art. 1 şi la justificarea provenientei lor.
Provenienta bunurilor persoanei care refuza sa dea declaraţia arãtatã la alineatul precedent, precum şi a bunurilor care au fost omise din aceasta declaraţie, este consideratã nejustificatã, pînã la proba contrarã.
ART. 6
Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relaţii utile pentru lãmurirea provenientei bunurilor celui în cauza.
Cei care, dupã data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoana în cauza vor fi ascultaţi în mod obligatoriu.
Dacã persoana în cauza este cãsãtoritã, comisia va cita şi pe celãlalt soţ pentru a da relaţii cu privire la bunurile comune.
Actele şi lucrãrile comisiei nu sînt publice.
Persoana în cauza poate sa ia cunostinta de actele şi lucrãrile dosarului.
ART. 7
Dacã socoteşte necesar, comisia, prin încheiere, poate lua mãsura indisponibilizarii bunurilor persoanei în cauza şi ale persoanelor cu care locuieşte împreunã şi gospodareste în comun.
De asemenea, vor putea fi indisponibilizate bunurile pe care persoana în cauza le-a înstrãinat cu titlu gratuit dupã intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 8
Comisia hotãrãşte, prin încheiere motivatã, cu majoritate de voturi:
- clasarea cauzei, cînd constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificatã;
- trimiterea cauzei spre soluţionare judecãtoriei în raza cãreia se afla domiciliul persoanei în cauza, dacã constata ca provenienta unor bunuri anume determinate sau o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificatã;
- trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, dacã în legatura cu bunurile a carei provenienta este nejustificatã rezulta sãvîrşirea unei infracţiuni.
Prin încheierea de clasare se dispune şi ridicarea mãsurii de indisponibilizare a bunurilor.
Încheierea de clasare se comunica persoanei în cauza, celei care a fãcut sesizarea, procurorului şef al judeţului şi Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile de la pronunţare.
CAP. 4
ART. 9
Preşedintele judecãtoriei, primind dosarul, fixeazã termen de judecata şi dispune citarea tuturor pãrţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanţelor, va fi întotdeauna citat. Prezenta procurorului este obligatorie.
Judecãtorul şi procurorul care au fãcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.
ART. 10
Judecãtoria, dacã constata ca provenienta bunurilor este justificatã, hotãrãşte închiderea dosarului.
Dacã constata ca provenienta unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificatã, hotãrãşte trimiterea dosarului Ministerului Finanţelor pentru urmãrirea impozitului prevãzut de art. 2 alin. 1.
Dispoziţiile alineatului precedent se aplica şi bunurilor comune ale soţilor.
Dacã în legatura cu bunurile a cãror provenienta este nejustificatã rezulta sãvîrşirea unei infracţiuni, judecãtoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura spre a vedea dacã este cazul sa punã în mişcare acţiunea penalã.
CAP. 5
ART. 11
Impotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, procurorul şef al judeţului, Ministerul Finanţelor şi persoana care a fãcut sesizarea.
Recursul se soluţioneazã de comisia prevãzutã la art. 13.
ART. 12
Impotriva hotãrîrilor judecãtoriei, cei arãtaţi la art. 11, precum şi persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, pot face recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judeţean.
CAP. 6
ART. 13
În cazul în care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formatã din:
- doi judecãtori de la Tribunalul Suprem, desemnaţi de preşedintele acestui tribunal, dintre care unul este în calitate de preşedinte;
- un procuror din Procuratura Generalã, un delegat al Ministerului Finanţelor şi un deputat în Marea Adunare Nationala, ca membri.
Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de preşedintele Tribunalului Suprem.
ART. 14
Comisia prevãzutã la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizãrii sau cererii decît cu încuviinţarea, dupã caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Miniştri.
ART. 15
Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competenta Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de un complet compus din 7 judecãtori. Recursul se poate face, în termenul prevãzut la art. 11, de Procurorul General, Ministerul Finanţelor, persoana care a fãcut sesizarea şi persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului.
ART. 16
Comisia de cercetare şi instanta de judecata, prevãzute în acest capitol, procedeazã potrivit prevederilor art. 5-10 inclusiv, ale cãror dispoziţii se aplica în mod corespunzãtor.
CAP. 7
ART. 17
Procedura de cercetare şi judecare a provenientei bunurilor începutã impotriva unei persoane continua impotriva moştenitorilor.
Cercetarea poate fi pornitã şi direct impotriva moştenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
Moştenitorii rãspund numai în limita valorii bunurilor dobîndite prin succesiune.
ART. 18
Dacã cu ocazia urmãririi pornite pentru realizarea impozitului prevãzut de art. 2 alin. 1 se constata insolvabilitatea persoanei în cauza, Ministerul Finanţelor, în vederea realizãrii impozitului, poate cere în justiţie sa se constate ca actele prin care aceasta a înstrãinat bunuri cu titlu oneros sînt simulate.
De asemenea, Ministerul Finanţelor va putea cere desfiinţarea actelor prin care persoana în cauza a înstrãinat bunuri, cu titlu gratuit, în frauda drepturilor statului decurgind din aceasta lege.
ART. 19
Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civilã.
ART. 20
Toate actele de procedura în aceasta materie sînt scutite de orice taxa de timbru.
ART. 21
Încheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupã caz, hotãrîrea instanţei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificatã, rãmasã definitiva, va fi publicatã într-un ziar, în extras, la cererea şi pe cheltuiala persoanei în cauza.
ART. 22
Fapta aceluia care, în sesizarea prevãzutã de art. 3, face afirmaţii mincinoase cu privire la provenienta nejustificatã a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracţiune şi se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã în codul penal pentru denunţare calomnioasã.
Acţiunea penalã se pune în mişcare la plîngerea prealabilã a persoanei vãtãmate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanţei de judecata.
ART. 23
Ori de cîte ori, în cuprinsul prezentei legi, se face referire la judeţe sau la organe care funcţioneazã pe teritoriul judeţelor, aceste referiri se înţeleg a fi fãcute şi la municipiul Bucureşti sau, în mod corespunzãtor, la organele care funcţioneazã pe teritoriul acestui municipiu.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016