Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 178 din 9 mai 2003  privind aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor   Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 104 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, adoptatã în temeiul <>art. 1 lit. G.7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 1. - Prezenta ordonanta stabileşte cadrul şi mijloacele prin care se asigura exactitatea şi uniformitatea masurarilor.>>"
2. Dupã punctul 1 se introduc punctele 1^1-1^8 cu urmãtorul cuprins:
"1^1. Dupã articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmãtorul cuprins:
<<Art. 1^1. - Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanta sunt definiţi conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta ordonanta.>>
1^2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 2. - Pentru asigurarea exactitatii şi uniformitatii masurarilor se utilizeazã unitãţi de mãsura legale şi mijloace de mãsurare care au ca referinte etaloane naţionale ale României sau ale altor tari ori etaloane internaţionale, dupã caz.>>
1^3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 3. - Mijloacele de mãsurare şi masurarile care sunt utilizate în domenii de interes public privind sãnãtatea şi siguranta populaţiei, ordinea publica, protecţia mediului, perceperea taxelor şi drepturilor, protecţia consumatorilor sau corectitudinea tranzacţiilor comerciale se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
Activitãţile agenţilor economici, care au ca obiect mijloacele de mãsurare şi masurarile prevãzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare şi supraveghere metrologica, conform prevederilor prezentei ordonanţe.>>
1^4. Articolul 4 se abroga.
1^5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 5. - Biroul Roman de Metrologie Legalã este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, organism competent, responsabil cu asigurarea reglementãrilor metrologice, mijloacelor tehnice şi acţiunilor la nivelul întregii tari, necesare pentru obţinerea credibilitatii rezultatelor masurarilor.
Biroul Roman de Metrologie Legalã exercita, în numele statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi al masurarilor.>>
1^6. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:
<<UNITĂŢI DE MĂSURA LEGALE>>
1^7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 6. - Unitãţile de mãsura legale sunt:
a) unitãţi de mãsura aparţinând Sistemului Internaţional de Unitãţi, simbolizat ŞI, multiplii şi submultiplii lor zecimali;
b) unitãţi din afarã ŞI utilizate împreunã cu unitãţile ŞI;
c) unitãţi compuse.
Unitãţile de mãsura legale se aproba prin hotãrâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unitãţilor de mãsura legale, valorile unitãţilor de mãsura legale care nu fac parte din ŞI, exprimate în unitãţi ŞI, şi, dupã caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.>>
1^8. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 7. - Este obligatoriu sa se utilizeze unitãţi de mãsura legale în masurarile efectuate în domeniile de interes public prevãzute la art. 3 alin. 1.
Se admite utilizarea tranzitorie a indicaţiilor suplimentare exprimate în unitãţi de mãsura nelegale, împreunã cu unitãţile de mãsura legale, numai în condiţiile stabilite prin hotãrâri ale Guvernului, prevãzute la art. 6 alin. 2.>>"
3. Punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"2. Articolele 9 şi 10 se abroga."
4. La punctul 3, articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - În funcţie de scopul utilizãrii şi independent de construcţia sau de exactitatea lor, mijloacele de mãsurare se împart în etaloane şi mijloace de mãsurare de lucru."
5. Dupã punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmãtorul cuprins:
"3^1. Titlul capitolului IV se abroga."
6. La punctul 4, articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Etaloanele naţionale sunt recunoscute prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legalã.
Etaloanele naţionale sunt bunuri proprietate publica a statului, deţinute, perfectionate, conservate şi utilizate de cãtre organizaţii nominalizate prin hotãrâre a Guvernului, care satisfac cerinţele stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe.
Cheltuielile privind etaloanele naţionale ale Biroului Roman de Metrologie Legalã şi ale organizaţiilor prevãzute la alin. 2 se suporta de la bugetul de stat."
7. La punctul 5, articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal se realizeazã prin verificãri metrologice, efectuate de cãtre laboratoare de metrologie în condiţiile prezentei ordonanţe. În acest scop se utilizeazã etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, ale altor tari sau la etaloane internaţionale, dupã caz."
8. Dupã punctul 5 se introduc punctele 5^1-5^3 cu urmãtorul cuprins:
"5^1. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 14. - Atestarea, conservarea şi utilizarea etaloanelor naţionale, compararea lor cu etaloanele altor state şi racordarea la etaloanele internaţionale se realizeazã conform prevederilor intructiunilor de metrologie legalã, emise potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.
Instrucţiunile de metrologie legalã prevãzute la alin. 1 vor stabili şi cerinţele pe care trebuie sa le îndeplineascã organizaţiile prevãzute la art. 12 alin. 2 în vederea nominalizarii lor.>>
5^2. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
<<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL>>
5^3. Titlul secţiunii 1 va avea urmãtorul cuprins:
<<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE>>"
9. La punctul 6, articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Se supun controlului metrologic legal mijloacele de mãsurare de lucru destinate sa realizeze masurarile din domeniile de interes public prevãzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal.
Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal, prevãzutã la alin. 1, va detalia masurarile din domenii de interes public prevãzute la art. 3 alin. 1, categoriile şi sortimentele de mijloace de mãsurare de lucru utilizate în aceste masurari, modalitãţile de control metrologic aplicabile fiecãrui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între doua verificãri metrologice succesive; lista se stabileşte şi se aproba de cãtre directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legalã şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de mãsurare prevãzute în Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, se elaboreazã norme de metrologie legalã şi/sau norme de metrologie legalã CEE, care stabilesc cerinţele tehnice şi metrologice specifice categoriei respective."
10. La punctul 7, articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - Înainte de introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a mijloacelor de mãsurare prevãzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, controlul metrologic legal se exercita în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legalã, prin urmãtoarele modalitãţi:
a) aprobare de model;
b) aprobare de model CEE;
c) verificare metrologica iniţialã;
d) verificare iniţialã CEE;
e) aviz metrologic.
Condiţiile de introducere pe piata şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata şi a mijloacelor de mãsurare care fac obiectul normelor de metrologie legalã CEE se stabilesc prin reglementãri tehnice specifice adoptate prin hotãrâri ale Guvernului."
11. Dupã punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu urmãtorul cuprins:
"7^1. Dupã articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu urmãtorul cuprins:
<<Art. 16^1. - Mijloacele de mãsurare prevãzute la art. 15 alin. 1, aflate în utilizare, se supun, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de metrologie legalã, urmãtoarelor modalitãţi de control metrologic legal:
a) verificare metrologica periodicã;
b) verificare metrologica dupã reparare sau modificare;
c) inspecţie şi testare inopinata;
d) supraveghere metrologica a utilizãrii.>>"
12. Punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"8. Articolul 17 se abroga."
13. Dupã punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu urmãtorul cuprins:
"8.1 Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 18. - Pe mijloacele de mãsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevãzut la art. 16 alin. 1 şi art. 16^1 lit. a) şi b) se aplica, dupã caz, urmãtoarele marcaje metrologice:
a) marcajul aprobãrii de model;
b) marcajul de verificare metrologica;
c) marcajul aprobãrii de model CEE;
d) marcajul de verificare iniţialã CEE.
Mijloacele de mãsurare prevãzute la alin. 1 sunt mijloace de mãsurare legale.
Reprezentarea grafica, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legalã.
Marcajele metrologice aplicate sub forma de sigiliu se supun şi dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiazã de aceeaşi protecţie juridicã.>>"
14. Punctul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"9. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 19. - Mijloacele de mãsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate depãşit nu au calitatea de mijloace de mãsurare legale.
Este interzisã introducerea pe piata, punerea în funcţiune sau utilizarea pentru masurarile din domeniile de interes public prevãzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de mãsurare prevãzute la alin. 1. Deţinãtorii acestor mijloace de mãsurare sunt obligaţi, dupã caz, sa le retragã de pe piata sau sa le scoatã din uz.
Dacã se constata utilizarea de mijloace de mãsurare nelegale, acestea sunt sigilate şi, dupã caz, confiscate. În cazul sãvârşirii vreunei infracţiuni, se iau mãsuri sa nu dispara urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penalã, şi sunt sesizate organele de urmãrire penalã.>>"
15. La punctul 10, articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Biroul Roman de Metrologie Legalã poate asigura executarea activitãţilor de control prevãzute la art. 16 alin. 1 lit. c) şi la art. 16^1 lit. a) şi b) prin delegarea exercitãrii acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legalã.
Laboratoarele autorizate prevãzute la alin. 1 trebuie sa întocmeascã documente de evidenta privind mijloacele de mãsurare verificate."
16. Dupã punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu urmãtorul cuprins:
"10^1. Titlul secţiunii a 2-a va avea urmãtorul cuprins:
<<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MASURARILOR>>"
17. Punctul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"11 . Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 21. - Se supun controlului metrologic legal mãsurile care se încadreazã în urmãtoarele categorii:
a) masurarile efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale sau masurarile pe baza cãrora se stabilesc costuri pentru utilitãţi publice, tarife, taxe, daune, impozite şi altele asemenea;
b) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteazã interesele cetãţenilor, cum sunt: concentratia de zahãr şi concentratia de alcool în bãuturi, concentratia de grãsimi în lapte şi unt, masa hectolitrica şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentratia alcoolicã din sânge şi altele asemenea;
c) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteazã sãnãtatea şi siguranta populaţiei, precum şi mediul, cum sunt: poluantii organici şi metalici din apa, pesticide şi alte substanţe toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, conţinutul de noxe din atmosfera şi altele asemenea;
d) masurarile care privesc produsele şi mãrfurile care se livreaza şi se vand preambalate, conţinând cantitãţi determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum şi produsele cu gramaj declarat, fãrã a fi preambalate;
e) alte mãsuri din domeniile care pot afecta sãnãtatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului.
Pentru domeniile în care se utilizeazã aceste categorii de masurari, metodele de mãsurare se stabilesc de cãtre autoritãţi, dupã caz.>>"
18. Punctul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"12. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 22. - Controlul metrologic legal asupra mãsurilor prevãzut la art. 5 alin. 2 se realizeazã prin urmãtoarele modalitãţi:
a) prelevarea de probe şi efectuarea de masurari şi analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor declarate ale masurarilor;
b) inspecţii şi testãri inopinate în locurile unde se efectueazã masurarile;
c) avizarea metodelor de mãsurare prevãzute la art. 21 alin. 2;
d) expertize metrologice.
Pentru realizarea controlului metrologic legal prevãzut la alin. 1 Biroul Roman de Metrologie Legalã poate solicita colaborarea şi altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale, dupã caz.>>"
19. Dupã punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu urmãtorul cuprins:
"12^1. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:
<<OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALE>>"
20. La punctul 13, articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrica, importa, repara, modifica, verifica, închiriazã, vand sau monteaza mijloace de mãsurare prevãzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, solicita emiterea de cãtre Biroul Roman de Metrologie Legalã, în condiţiile prevãzute de reglementãrile specifice, a urmãtoarelor documente, dupã caz:
a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de mãsurare;
b) certificate de aprobare de model sau, dupã caz, certificate de aprobare de model CEE;
c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de mãsurare, precum şi de verificator metrolog persoana fizica;
d) avize metrologice.
În cazuri speciale, prevãzute în reglementãrile specifice, responsabilitatea obţinerii aprobãrii de model revine deţinãtorului.
Persoanele fizice sau juridice care repara, modifica, verifica, închiriazã şi/sau vand aparate de cantarit cu funcţionare neautomata, dupã ce acestea au fost puse în funcţiune, solicita emiterea de cãtre Biroul Roman de Metrologie Legalã, în condiţiile prevãzute de reglementãrile specifice, a urmãtoarelor documente, dupã caz:
a) aviz pentru repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de mãsurare;
b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de mãsurare, precum şi de verificator metrolog persoana fizica.
Persoanele fizice şi juridice prevãzute la alin. 1 şi 2 trebuie sa respecte în cursul desfãşurãrii activitãţii cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizaţiilor şi sa asigure condiţiile necesare realizãrii supravegherii metrologice, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legalã."
21. La punctul 14, articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Persoanele fizice sau juridice care utilizeazã ori încredinţeazã spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate sa asigure legalitatea acestora şi sa le declare, înainte de punerea în funcţiune/utilizare, Biroului Roman de Metrologie Legalã, pentru asigurarea controlului metrologic.
Se interzice persoanelor fizice sau juridice sa detina în locurile destinate masurarilor din domenii de interes public, prevãzute la art. 3 alin. 1, mijloace de mãsurare specifice acestor masurari, dacã acestea sunt false sau falsificate, nu poarta marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicaţii exprimate numai în unitãţi de mãsura nelegale."
22. La punctul 15, articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - Producãtorul de mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridicã cu sediul în România, are responsabilitatea aplicãrii marcajului aprobãrii de model, în condiţiile prevãzute prin reglementãri specifice.
Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat, importatorul ori deţinãtorul unui mijloc de mãsurare sunt obligaţi sa aducã, integral, la cunostinta clienţilor conditionarile impuse prin certificatul aprobãrii de model."
23. La punctul 16, articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - Producãtorii sau reprezentanţii lor autorizaţi, importatorii şi utilizatorii poarta intreaga rãspundere privind calitatea mijloacelor de mãsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, din punct de vedere metrologic."
24. La punctul 17, articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Agenţii economici persoane juridice care fabrica, importa, repara, modifica, verifica, închiriazã, vand sau monteaza mijloacele de mãsurare prevãzute la art. 15 alin. 1 îşi vor organiza activitãţile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legalã. Activitatea de metrologie va fi coordonata de un responsabil tehnic al activitãţii, numit prin decizie a conducatorului agentului economic."
25. Punctul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"18. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 29. - Constituie contravenţii, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de mãsurare pana la intrarea în legalitate;
b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amenda contravenţionalã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de mãsurare;
c) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de mãsurare pana la intrarea în legalitate;
d) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amenda contravenţionalã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei pana la o data stabilitã de personalul desemnat al Biroului Roman de Metrologie Legalã;
e) producerea şi distribuţia de produse de larg consum şi preambalate care nu au corespuns modalitãţilor de control metrologic legal prevãzute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) şi d), cu amenda contravenţionalã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a acestora;
f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 şi 2, cu amenda contravenţionalã de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 3, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi restrangerea/suspendarea sau retragerea autorizaţiei, dupã caz, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legalã;
h) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea şi/sau confiscarea mijlocului de mãsurare, dupã caz;
j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amenda contravenţionalã de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei şi/sau sigilarea mijlocului de mãsurare;
k) împiedicarea, sub orice forma, a persoanelor desemnate conform art. 36 sa-şi exercite atribuţiile prevãzute de lege privind controlul metrologic legal, cu amenda contravenţionalã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.>>"
26. Punctele 19 şi 20 se abroga.
27. Dupã punctul 18 se introduc punctele 18^1 -18^4 cu urmãtorul cuprins:
"18^1. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 30. - Contravenţiilor prevãzute la <>art. 29 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.>>
18^2. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 31. - În cazul în care amenzile prevãzute la art. 29 se aplica persoanelor fizice, limitele minime şi maxime ale acestora se reduc la jumãtate.>>
18^3. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 32. - Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere de cãtre persoana fizica sau juridicã, în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestuia, la judecãtoria pe a carei raza teritorialã s-a sãvârşit contravenţia.>>
18^4. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 33. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legalã, desemnat în acest scop de cãtre directorul general.>>"
28. Punctul 21 va avea urmãtorul cuprins:
"21. Articolul 34 se abroga."
29. Dupã punctul 21 se introduce punctul 21^1 cu urmãtorul cuprins:
"21^1. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 35. - Pentru serviciile prestate, în aplicarea prezentei ordonanţe, Biroul Roman de Metrologie Legalã are dreptul de a stabili şi de a incasa tarife sau contravaloarea devizelor stabilite pe baza de tarife.
Tarifele se propun de cãtre Biroul Roman de Metrologie Legalã şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.>>"
30. La punctul 22, articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - Personalul Biroului Roman de Metrologie Legalã desemnat sa efectueze activitãţile de inspecţie, control inopinat şi supraveghere a pieţei are drept de acces în toate locurile unde exista şi se utilizeazã mijloace de mãsurare, precum şi în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se incearca, se verifica, se vand sau se închiriazã mijloace de mãsurare.
Organele poliţiei trebuie sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate sa efectueze controlul metrologic legal în exerciţiul funcţiunii sau sa le însoţeascã, dupã caz."
31. Punctul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"23. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 37. - În vederea aplicãrii prezentei ordonanţe, Biroul Roman de Metrologie Legalã elaboreazã instrucţiuni de metrologie legalã, norme de metrologie legalã şi norme de metrologie legalã CEE.
Instrucţiunile de metrologie legalã se aproba prin hotãrâri ale Guvernului; normele de metrologie legalã şi normele de metrologie legalã CEE se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legalã, respectiv prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga <>Legea metrologiei nr. 27/1978 şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 225/1995 .>>"
32. Punctul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"24. Anexa nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
<<Termenii de specialitate utilizaţi în ordonanta se definesc astfel:
1. aprobare de model - decizie cu relevanta legalã bazatã pe un raport de evaluare, conform cãreia un tip de mijloc de mãsurare îndeplineşte cerinţele din reglementãrile de metrologie legalã aplicabile şi este adecvat utilizãrii în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus ca el realizeazã rezultate de mãsurare sigure, într-o perioada de timp definitã;
2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordatã prin raportarea la cerinţele din directivele europene sau normele de metrologie legalã CEE;
3. CEE - prescurtare a Comunitãţii Economice Europene, utilizata în codificarea directivelor europene din vechea abordare;
4. control metrologic legal - ansamblu de activitãţi de metrologie legalã care contribuie la asigurarea metrologica;
5. etalon - mijloc de mãsurare care este destinat sa defineascã, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca o unitate ori una sau mai multe valori ale unei marimi pentru a servi ca referinta;
6. etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile unei marimi indicate de un aparat de mãsurat ori un sistem de mãsurare sau dintre valorile reprezentate de o mãsura ori un material de referinta şi valorile corespunzãtoare realizate cu etaloane; operaţiile de etalonare se aplica atât mijloacelor de mãsurare etalon, cat şi celor de lucru;
7. etalon internaţional - etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mãrimii considerate;
8. etalon naţional - etalon recunoscut printr-o decizie nationala pentru a servi într-o ţara drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mãrimii considerate;
9. exactitate de mãsurare - grad de concordanta între rezultatul unei masurari şi valoarea convenţional adevarata a mãrimii mãsurate;
10. exactitate a unui mijloc de mãsurare - proprietate a unui mijloc de mãsurare de a da raspunsuri apropiate de o valoare adevarata;
11. expertiza metrologica - ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de mãsurare şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerinţele din reglementãrile de metrologie legalã aplicabile;
12. instrucţiune de metrologie legalã - reglementare de metrologie legalã care se referã la principiile şi regulile generale specifice activitãţilor de control metrologic legal;
13. introducere pe piata a unui mijloc de mãsurare - acţiunea de a face disponibil un mijloc de mãsurare pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
14. marcajul aprobãrii de model sau marcajul aprobãrii de model CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de mãsurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat;
15. marcajul de verificare metrologica sau marcajul de verificare iniţialã CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de mãsurare supus controlului metrologic legal, confirma ca verificarea metrologica, respectiv verificarea iniţialã CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzãtoare;
16. material de referinta - material sau substanta ale carei una sau mai multe valori ale proprietãţii (proprietãţilor) sale sunt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de mãsurat, evaluarea unei metode de mãsurare sau atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;
17. mãsurare - ansamblu de operaţii având ca scop determinarea unei valori a unei marimi;
18. metrologie - ştiinţa a masurarii;
19. metrologie legalã - parte a metrologiei referitoare la activitãţile care sunt desfãşurate în conformitate cu cerinţele reglementate de cãtre organisme competente şi care se aplica masurarilor, unitãţilor de mãsura, mijloacelor de mãsurare şi metodelor de mãsurare;
20. mijloc de mãsurare - mãsura, aparat de mãsurat, material de referinta sau traductor, dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi materialele de referinta care furnizeazã informaţii de mãsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare;
21. mijloc de mãsurare de lucru - mijloc de mãsurare utilizat în masurari uzuale; un mijloc de mãsurare de lucru nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metrologica a unui alt mijloc de mãsurare de aceeaşi categorie;
22. norma de metrologie legalã - reglementare de metrologie legalã, specifica unei anumite categorii de mijloace de mãsurare, care conţine cerinţele tehnice şi metrologice pe care trebuie sa le îndeplineascã un mijloc de mãsurare din acea categorie, atunci când este supus controlului metrologic legal;
23. norma de metrologie legalã CEE - norma de metrologie legalã care transpune în legislaţia romana prevederile directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal;
24. punere în funcţiune a unui mijloc de mãsurare - prima utilizare a unui mijloc de mãsurare, în scopul pentru care acesta a fost conceput, de cãtre un utilizator final;
25. reprezentant autorizat al producãtorului - persoana juridicã imputernicita de producãtor sa acţioneze în numele sau;
26. Sistemul Internaţional de Unitãţi, ŞI - sistem coerent de unitãţi adoptat şi recomandat de Conferinţa Generalã de Mãsuri şi Greutãţi;
27. supraveghere metrologica - control exercitat la producţia, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologica a mijloacelor de mãsurare, în scopul de a constata dacã acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei şi ale reglementãrilor metrologice;
28. trasabilitate - proprietate a rezultatului unei masurari sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportatã, la valori ale unor referinte stabilite, de regula etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lant neintrerupt de comparari având, toate, incertitudini determinate;
29. unitate de mãsura - mãrime particularã, definitã şi adoptatã prin convenţie, cu care sunt comparate alte marimi de aceeaşi natura, ca rezultat al masurarii, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mãrime;
30. unitate de mãsura compusa - combinatie dintre unitãţile aparţinând ŞI şi/sau unitãţile din afarã ŞI, de exemplu: tona pe metru cub (t/mc), amper ora (A . h), mol pe litru (mol/l);
31. verificare iniţialã CEE - verificare iniţialã efectuatã în scopul stabilirii conformitatii unui mijloc de mãsurare cu modelul CEE aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din directivele europene sau normele de metrologie legalã CEE; verificarea iniţialã CEE se certifica prin aplicarea marcajului de verificare iniţialã CEE;
32. verificare metrologica - modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constata şi se confirma ca mijlocul de mãsurare îndeplineşte cerinţele prevãzute în reglementãrile de metrologie legalã; termenul "verificare metrologica" este specific numai mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal;
33. verificare metrologica iniţialã - verificare a unui mijloc de mãsurare care nu a mai fost verificat anterior;
34. verificare metrologica periodicã - verificare obligatorie a unui mijloc de mãsurare, efectuatã periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementãri de metrologie legalã.>>"
ART. 2
<>Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 9 mai 2003.
Nr. 178.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016