Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007  privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale şi definiţii

ART. 1
Prezenta lege creeazã cadrul juridic de funcţionare şi organizare a Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã, precum şi organizarea instituţionalã a programelor de educaţie diferenţiatã pentru tinerii supradotaţi, capabili de performanţã înaltã.
ART. 2
De dispoziţiile prezentei legi beneficiazã tinerii supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, cetãţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României.
ART. 3
În conformitate cu reglementãrile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezenta lege urmãreşte sã promoveze şi sã garanteze dreptul la o educaţie diferenţiatã, creând un cadru legislativ şi tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale în toate domeniile de activitate, prin intermediul:
a) educaţiei diferenţiate, ca ansamblu de programe educaţionale formale, nonformale şi informale, adecvate dezvoltãrii segmentului de populaţie reprezentat de tinerii supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, caracterizat prin nevoi particulare;
b) educãrii tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al şcolilor de weekend, al taberelor de instruire, al şcolilor de varã şi al programelor de învãţãmânt la distanţã sau prin alte forme;
c) curriculumului diferenţiat, ca modalitatea de adaptare a obiectivelor, conţinuturilor, a strategiilor didactice de predare, învãţare şi evaluare la posibilitãţile aptitudinale, la nivelul posibilitãţilor cognitive, afective şi motrice, la ritmul şi la stilul de învãţare ale tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã;
d) parteneriatelor public-private între instituţiile publice şi organizaţiile care au competenţã în domeniul educaţiei tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã.
ART. 4
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au urmãtoarele semnificaţii:
1. supradotare - un grad superior mediei convenţionale de dezvoltare a aptitudinilor generale sau/şi specifice, care necesitã experienţe de învãţare diferenţiate prin volum şi profunzime în raport cu experienţele obişnuite furnizate de şcoalã;
2. tineri capabili de performanţã înaltã - tinerii identificaţi prin metode ştiinţifice ca având realizãri şi/sau aptitudini potenţiale în oricare dintre urmãtoarele domenii, izolate sau în combinaţie: capacitatea intelectualã generalã, aptitudini academice specifice, gândire productivã şi creativã, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;
3. nevoi particulare - nevoile de informare, socializare, integrare în colectivitãţi, utilizare a potenţialului nativ şi format, exprimare creativã şi recunoaştere a valorilor personale;
4. curriculum specializat - ansamblul coerent de conţinuturi, metode de învãţare şi metode de evaluare a performanţelor şcolare, organizat în vederea îmbogãţirii şi aprofundãrii competenţelor, exersãrii abilitãţilor înalte şi formãrii comportamentelor specifice determinãrii performanţelor în domenii de studiu bine definite;
5. trasee curriculare diferenţiate - traseele de instruire individualizatã, cu dreptul de selectare a materiilor de studiu din pachete de curricula oferite pe mai multe direcţii de studiu;
6. programe de mentoring - programele de direcţionare a eforturilor în relaţia maestru-discipol;
7. programe de tutoring - programele de îmbunãtãţire a performanţelor personale prin lecţii suplimentare individualizate sub supravegherea şi monitorizarea unei persoane cu competenţã în domeniul selectat.

CAP. II
Identificarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã

ART. 5
Identificarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, trebuie sã reprezinte o parte integrantã a procesului educativ şi se va face conform procedurilor definite de supradotare, validate de programe internaţionale.
ART. 6
Procesul de identificare a tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, trebuie sã fie realizat de echipe formate din specialişti în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori şi trebuie sã satisfacã exigenţe de obiectivitate, fidelitate, validitate şi fiabilitate.
ART. 7
Identificarea va utiliza urmãtoarele instrumente şi procedee:
a) profiluri psihocomportamentale;
b) autoapreciere;
c) nominalizãri efectuate de profesori şi/sau de grupul de prieteni;
d) studii de caz;
e) ghiduri de nominalizare;
f) chestionare;
g) teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, de inteligenţã, de creativitate, de aptitudini speciale;
h) analiza activitãţii şcolare;
i) interviuri care acoperã definiţia supradotãrii.
ART. 8
Procedurile de identificare a elevilor cu abilitãţi înalte proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate se adapteazã specificului lor.
ART. 9
Orice mãsurare, diagnosticare şi evaluare a nivelului abilitãţilor are o valoare de predicţie limitatã în timp.

CAP. III
Trasee curriculare diferenţiate

ART. 10
Traseele curriculare se întocmesc în conformitate cu standardele de performanţã specifice tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã.
ART. 11
Traseele curriculare diferenţiate se structureazã în conformitate cu principiile generale ale curriculumului naţional şi cu normele de elaborare specifice educaţiei tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, validate la nivel internaţional, şi au principii educaţionale specifice.
ART. 12
Conţinuturile traseelor curriculare sunt concepute diferit, în funcţie de domeniul de manifestare a abilitãţii, urmãrind obiective specifice.
ART. 13
Adaptarea conţinuturilor traseelor curriculare la categoria tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, se realizeazã atât sub aspect cantitativ - volumul informaţiei, cât şi sub aspect calitativ - ritm, stil de învãţare, interdisciplinaritãţi.
ART. 14
Conţinuturile curriculare trebuie selectate în funcţie de interesele tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, şi de nevoile societãţii.
ART. 15
Profesorii din unitãţile de învãţãmânt pentru tinerii supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, beneficiazã de cursuri de formare metodologicã, care sã le permitã sã rãspundã nevoilor de informare-îndrumare ale tinerilor pe traseele alese din oferta diferenţiatã pe arii curriculare.
ART. 16
Strategiile didactice şi metodele de predare se adapteazã formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ necesar tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, prin accelerarea studiilor de specialitate în multiple forme, înfiinţarea de grupe sau clase speciale şi a unor module diferenţiate şi individualizate de studii.
ART. 17
Metodologia didacticã specificã se adapteazã la profilul de personalitate şi la gradul de maturitate psihologicã ale tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, precum şi la contextul sociocultural.
ART. 18
Obiectivele specifice în evaluarea procesului instructiv-educativ în cadrul învãţãmântului diferenţiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, la întocmirea cãrora vor fi consultate organizaţiile nonguvernamentale şi/sau instituţiile cu experienţã, competenţã şi capacitate de expertizã în acest domeniu.

CAP. IV
Pregãtirea personalului autorizat

ART. 19
Formarea cadrelor didactice necesare instruirii tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, se face pe baza unor programe de pregãtire care vor cuprinde curriculumul şi metodologiile didactice optime pentru educarea şi instruirea acestora, ţinând cont de natura şi nevoile lor.
ART. 20
Durata pregãtirii cadrelor didactice va fi de minimum 60 de ore pe an, pentru profesorii care lucreazã în centre specializate, şi de minimum 30 de ore pe an, pentru profesorii care lucreazã în şcoli cu clase specializate şi care au aderat la programele de pregãtire în educarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã.
ART. 21
Formarea continuã certificatã a cadrelor didactice se realizeazã prin programe de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, acreditate conform normativelor în vigoare şi metodologiilor validate pe plan internaţional de cãtre organizaţiile de profil.
ART. 22
Formarea altor categorii de specialişti, psihologi, asistenţi sociali, pedagogi, psihopedagogi, se realizeazã prin cursuri specializate în domeniile identificãrii, consilierii şi psihoterapiei, managementului personal şi instituţional şi marketingului educaţional.
ART. 23
Diseminarea şi aprofundarea metodologiilor şi tehnologiilor educaţionale specifice pentru educarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, şi pentru înţelegerea psihologiei specifice acestui profil se vor face prin programe naţionale de formare de formatori. Aceste programe vor fi gestionate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi vor utiliza atât specialişti în domeniu din ţarã, cât şi specialişti din centrele internaţionale.

CAP. V
Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã

ART. 24
În subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii se înfiinţeazã Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã, ca organ de specialitate, instituţie publicã cu personalitate juridicã.
ART. 25
Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã va avea urmãtoarele atribuţii:
a) realizarea de programe şcolare-pilot şi trasee curriculare diferenţiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educaţiei tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã;
b) organizarea unui centru de cercetare-pilot şi a unor clase experimentale, unde sã se valorifice tehnologiile didactice şi curriculare specifice sistemului educaţional al excelenţei;
c) adaptarea normelor, standardelor curriculare şi metodologiilor psihopedagogice internaţionale la specificul problematicii naţionale;
d) formarea de specialişti în metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelenţei;
e) diseminarea informaţiei şi problematicii psihopedagogiei excelenţei la nivel de cadre didactice şi asociaţii ale pãrinţilor;
f) pregãtirea şi promovarea unui suport informaţional privind cercetarea ştiinţificã şi consilierea în domeniul psihopedagogiei excelenţei;
g) distribuirea prin reţelele şcolare a materialelor informative privind domeniul psihopedagogiei excelenţei;
h) organizarea în cadrul caselor corpului didactic şi al palatelor copiilor, precum şi în cadrul şcolilor, liceelor şi facultãţilor a unor acţiuni comune de informare cu privire la cercetãrile specifice psihopedagogiei excelenţei;
i) integrarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, în cadrul programelor specifice psihopedagogiei excelenţei.
ART. 26
(1) Structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Conducerea Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã este asiguratã de un coordonator al programului educaţional specific, ca personal didactic de îndrumare şi control, care oferã asistenţã de specialitate în planificarea, dezvoltarea, evaluarea şi coordonarea programului educaţional pentru tinerii supradotaţi.
(3) Personalul de specialitate al Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã este asigurat de un consilier specialist în psihopedagogia excelenţei şi de un consilier în probleme psihopedagogice generale.
(4) Salarizarea personalului Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã se va face în conformitate cu sistemul de salarizare aplicat în sectorul bugetar.
(5) Personalul didactic din cadrul Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã se încadreazã şi este salarizat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã poate utiliza colaboratori externi în condiţiile legii, în funcţie de cerinţele programelor elaborate.
ART. 27
(1) Finanţarea Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii.
(2) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã poate primi donaţii şi sponsorizãri, care vor fi utilizate în condiţiile legii.

CAP. VI
Centrele locale de instruire diferenţiatã

ART. 28
În subordonarea Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã se pot înfiinţa centre locale de instruire diferenţiatã.
ART. 29
Centrele locale de instruire diferenţiatã au urmãtoarele atribuţii:
a) selectarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, în funcţie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitãţilor particulare, potenţial de dezvoltare a personalitãţii şi creativitate;
b) calificarea continuã, la standarde internaţionale, a cadrelor didactice implicate în sistemul de educare a tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã;
c) implementarea strategiilor optime pentru tinerii supradotaţi, capabili de performanţã înaltã, în programele de instruire a profesorilor;
d) oferirea de arii curriculare alternative care respectã nucleul curricular naţional, dar permit extinderea zonelor de studiu specific;
e) sprijinirea şcolilor, cu scopul îmbunãtãţirii capacitãţii acestora în identificarea şi selectarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã;
f) oferirea de asistenţã, îndrumare şi orientare a tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã;
g) atragerea de fonduri pentru programele de educaţie a tinerilor supradotaţi, capabili de performanţã înaltã.
ART. 30
Centrelor locale de instruire diferenţiatã li se aplicã prevederile art. 26 alin. (2)-(6).
ART. 31
Activitatea centrelor locale de instruire diferenţiatã va fi evaluatã anual de o comisie de evaluatori, stabilitã de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiatã.
ART. 32
Centrele locale de instruire diferenţiatã pot desfãşura activitãţi în baza parteneriatelor public-privat cu organizaţii nonguvernamentale şi cu instituţiile de profil specializate în programele educaţiei excelenţei la nivel naţional şi internaţional.
ART. 33
Urmãtoarele activitãţi ale centrelor locale de instruire diferenţiatã pot fi finanţate din donaţii, sponsorizãri, granturi, fonduri mixte, bugetare şi private, conform legii:
a) activitãţi de perfecţionare profesionalã şi instruire a personalului didactic;
b) activitãţi de cercetare fundamentalã, aplicatã şi/sau de creativitate;
c) programe de tutoring;
d) programe pentru selectarea tinerilor;
e) selectarea personalului didactic;
f) cercetarea şi dezvoltarea de programe educative;
g) cheltuieli pentru întreţinere şi dotare.
ART. 34
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii va distribui fondurile publice alocate programelor de excelenţã pentru dezvoltarea de programe ale centrelor locale de instruire diferenţiatã, în urma propunerilor Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã.
ART. 35
Centrele locale de instruire diferenţiatã vor raporta trimestrial Centrului Naţional de Instruire Diferenţiatã asupra activitãţilor desfãşurate, conform regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii.
ART. 36
Centrele locale de instruire diferenţiatã colaboreazã cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu organizaţii nonguvernamentale de profil din ţarã şi/sau din strãinãtate, cu alte centre de cercetare internaţionale, cu universitãţi din ţarã şi/sau din strãinãtate şi cu oameni de ştiinţã şi de culturã din ţarã şi/sau din strãinãtate.
ART. 37
Evaluarea centrelor de instruire diferenţiatã se face în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 87/2006 .

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 38
Dispoziţiile prezentei legi se completeazã cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 39
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrãrii în vigoare a legii se abrogã orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii elaboreazã regulamentele care decurg din aplicarea acesteia şi stabileşte mãsuri tranzitorii.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 17.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016