Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 161 din 3 octombrie 2000  pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania si Republica Turcia, semnata la Ankara la 6 iulie 1999    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 161 din 3 octombrie 2000 pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania si Republica Turcia, semnata la Ankara la 6 iulie 1999

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 octombrie 2000
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia consularã dintre România şi Republica Turcia, semnatã la Ankara la 6 iulie 1999.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMANCONVENŢIE CONSULARĂ
între România şi Republica Turcia

România şi Republica Turcia,
animate de dorinta de a dezvolta şi întãri legãturile bilaterale de prietenie şi cooperare pe probleme consulare şi juridice,
convinse ca adâncirea relaţiilor consulare dintre România şi Republica Turcia va favoriza dezvoltarea în continuare a cooperãrii şi în alte domenii,
constiente ca România şi Republica Turcia sunt pãrţi la Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare,
dorind sa reglementeze şi sa promoveze relaţiile lor consulare,
au hotãrât sa încheie prezenta convenţie consularã şi au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În scopul prezentei convenţii, urmãtoarele expresii vor avea înţelesul asupra cãruia s-a convenit mai jos:
1. prin pãrţi contractante se înţelege statele care semneazã prezenta convenţie;
2. prin stat trimiţãtor se înţelege partea contractantã care numeşte un funcţionar consular;
3. prin stat de resedinta se înţelege partea contractantã pe teritoriul cãreia funcţionarul consular îşi îndeplineşte atribuţiile;
4. prin post consular se înţelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consularã;
5. prin circumscripţie consularã se înţelege teritoriul desemnat unui post consular pentru exercitarea funcţiilor consulare;
6. prin şeful postului consular se înţelege persoana insarcinata cu atribuţiile de a acţiona în aceasta calitate;
7. prin funcţionar consular se înţelege orice persoana, inclusiv şeful postului consular, cãreia i s-a încredinţat de cãtre statul trimiţãtor exerciţiul funcţiilor consulare, în calitate de consul general, consul, viceconsul sau agent consular;
8. prin angajat consular se înţelege orice persoana angajata în cadrul serviciului tehnic şi administrativ al unui post consular;
9. prin membru al personalului de serviciu se înţelege orice persoana angajata în serviciul casnic al unui post consular;
10. prin membrii postului consular se înţelege toţi functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
11. prin membrii personalului consular se înţelege toţi functionarii consulari, alţii decât şeful postului consular, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
12. prin membru al personalului particular se înţelege o persoana care este angajata exclusiv în serviciul particular al unui membru al postului consular;
13. prin membri de familie se înţelege soţul unui membru al postului consular şi copiii sãi minori, precum şi pãrinţii sãi, care locuiesc împreunã cu acesta şi a cãror întreţinere îi este încredinţatã acestuia;
14. prin arhive consulare se înţelege toate hârtiile, documentele, corespondenta, cãrţile, ziarele, înregistrãrile audio şi video, fotografiile, registrele postului consular, împreunã cu cifrul şi codurile, precum şi orice fel de lucruri destinate protecţiei sau pãstrãrii acestora;
15. prin localuri consulare se înţelege clãdirile sau pãrţile de clãdiri şi terenul aferent acestora, inclusiv resedinta şefului postului consular, indiferent în proprietatea cui se afla, care sunt folosite exclusiv în scopurile postului consular;
16. prin cetãţean se înţelege, în raport cu statul trimiţãtor, orice persoana care este consideratã de legea acestui stat cetãţean al sau;
17. prin persoane juridice se înţelege instituţiile înfiinţate în conformitate cu legea statului trimiţãtor, care îşi au sediul în acest stat;
18. prin nava a statului trimiţãtor se înţelege orice nava, inclusiv navele deţinute în proprietatea statului trimiţãtor, altele decât cele militare, înregistrate la unul dintre porturile acestuia în conformitate cu legea sa şi îndreptãţite sa navigheze sub pavilionul acestui stat;
19. prin aeronava a statului trimiţãtor se înţelege orice aeronava, inclusiv aeronavele deţinute în proprietatea statului trimiţãtor, altele decât cele militare, înregistrate în conformitate cu legea sa şi îndreptãţite sa poarte însemnele de identificare ale acestui stat.

CAP. 1
Înfiinţarea unui post consular şi numirea membrilor postului consular

ART. 2
Înfiinţarea unui post consular
1. Un post consular poate fi înfiinţat pe teritoriul statului de resedinta numai cu consimţãmântul acestui stat.
2. Sediul postului consular, rangul acestuia şi circumscripţia sa consularã sunt stabilite de statul trimiţãtor şi sunt supuse aprobãrii statului de resedinta.
3. Consimţãmântul statului de resedinta va fi cerut şi în cazul în care un consulat general sau un consulat intenţioneazã sa deschidã un viceconsulat sau o agenţie consularã într-o alta localitate decât cea în care acesta este situat.
4. Consimţãmântul statului de resedinta va fi cerut şi în cazul intentiei de a deschide un birou consular care sa facã parte din postul consular existent şi care sa funcţioneze în orice alt loc decât sediul acestuia.
5. Funcţionarul consular îşi poate îndeplini funcţiile în afarã circumscripţiei consulare numai cu acordul prealabil al statului de resedinta.
6. Statul trimiţãtor poate, dupã notificarea statelor interesate, sa încredinţeze unui post consular înfiinţat într-un anumit stat exercitarea funcţiilor consulare într-un alt stat, cu consimţãmântul statelor interesate. Statul de resedinta îşi poate retrage acordul în orice moment, fãrã a fi nevoit sa motiveze aceasta decizie.
7. Dupã notificarea facuta statului de resedinta un post consular al statului trimiţãtor poate exercita, cu consimţãmântul statului de resedinta, funcţii consulare pe teritoriul statului de resedinta în numele unui alt stat. Statul de resedinta îşi poate retrage acordul în orice moment, fãrã a fi nevoit sa motiveze aceasta decizie.
ART. 3
Cetãţenia membrilor postului consular şi a membrilor personalului particular
1. Pãrţile contractante îi pot numi în calitate de funcţionari consulari numai pe cetãţenii lor care nu sunt rezidenţi permanenţi în statul de resedinta.
2. Pãrţile contractante îi pot angaja numai pe cetãţenii lor sau pe cei ai statului de resedinta în calitate de angajaţi consulari şi membri ai personalului de serviciu.
ART. 4
Regimul de munca al funcţionarilor consulari şi al angajaţilor consulari
Functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului particular, care deţin cetãţenia statului trimiţãtor, nu au voie sa presteze în statul de resedinta activitãţi comerciale sau de orice alta natura, altele decât funcţiile lor oficiale.
ART. 5
Numirea şefului postului consular şi admiterea de a intra în exerciţiul funcţiilor sale
1. Statul trimiţãtor va notifica ministerului afacerilor externe al statului de resedinta numirea şefului postului consular şi va transmite pe cale diplomaticã aceleiaşi instituţii patenta sau orice alt document de numire, împreunã cu curriculum vitae al celui numit.
2. În patenta sau în documentul de numire se vor specifica numele întreg al şefului postului consular, cetãţenia acestuia, categoria şi rangul, circumscripţia şi sediul postului consular.
3. În conformitate cu formalitãţile prezentate mai sus, statul de resedinta va elibera şefului postului consular un exequatur sau o alta autorizaţie de intrare în exerciţiul funcţiilor sale, oricare ar fi forma acesteia şi fãrã perceperea vreunei taxe.
Pana la eliberarea exequaturului sau a autorizaţiei statul de resedinta poate admite ca şeful postului consular sa îşi exercite în mod provizoriu funcţiile şi sa beneficieze de prevederile prezentei convenţii.
4. Totuşi, statul de resedinta poate refuza acordarea unui exequatur sau a unei autorizaţii fãrã a fi nevoit sa explice acest refuz.
ART. 6
Notificarea numirii şefului postului consular cãtre autoritãţile din cadrul circumscripţiei consulare
De îndatã ce şeful unui post consular este admis, chiar cu titlu provizoriu, sa îşi exercite funcţiile statul de resedinta va notifica imediat acest lucru autoritãţilor competente din cadrul circumscripţiei consulare. Acesta se va asigura de luarea tuturor mãsurilor necesare pentru a-i permite şefului postului consular sa desfãşoare activitãţile postului sau şi sa beneficieze de prevederile prezentei convenţii.
ART. 7
Exerciţiul temporar al funcţiilor şefului postului consular
1. Dacã şeful unui post consular este împiedicat din orice motiv sa îşi îndeplineascã funcţiile sau dacã postul de şef al postului consular este vacant în mod temporar sau permanent, statul trimiţãtor poate imputernici un funcţionar consular din cadrul aceluiaşi post sau din cadrul unui alt post consular de pe teritoriul statului de resedinta ori pe unul dintre membrii personalului diplomatic al misiunii sale diplomatice din statul de resedinta sau pe un funcţionar din cadrul ministerului afacerilor externe al statului trimiţãtor sa acţioneze temporar în calitate de şef al postului consular. În cazul ultimei ipoteze perioada de serviciu temporar nu va depãşi 3 luni în interiorul unui an calendaristic. Totuşi, atunci când este necesar, aceasta perioada se poate extinde, în baza unei permisiuni obţinute pe cale diplomaticã.
2. Toate informaţiile referitoare la identitatea persoanei împuternicite sa îndeplineascã sarcinile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol vor fi notificate în prealabil ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
3. Prevederile acestei convenţii se vor aplica persoanei care va îndeplini funcţii consulare în calitate de şef al postului consular ad-interim.
4. În conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, un membru al personalului diplomatic din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta, care a fost împuternicit sa exercite funcţii consulare, va continua sa beneficieze de privilegiile şi de imunitãţile diplomatice.
ART. 8
Notificarea numirilor, sosirilor, plecarilor şi a schimbãrilor intervenite în statutul celorlalţi membri ai postului consular
1. Statul trimiţãtor va notifica în prealabil ministerului afacerilor externe al statului de resedinta numirile, numele complete, cetateniile, rangurile, titlurile, sosirile, plecarile definitive sau încetarea funcţiilor, schimbãrile intervenite în statutul funcţionarilor consulari, alţii decât şeful postului, sau în adresele lor din statul de resedinta.
2. În plus, autoritãţile locale vor fi informate despre:
a) sosirile şi plecarile definitive ale membrilor de familie şi despre identitatea lor;
b) identitatea, preluarea funcţiilor, plecarile definitive şi încetarea funcţiilor membrilor personalului particular;
c) datele privind angajarea sau concedierea persoanelor care deţin cetãţenia statului de resedinta în calitate de angajaţi consulari, membri ai personalului de serviciu şi membri ai personalului particular.
ART. 9
Încetarea funcţiilor membrilor unui post consular
Funcţiile unui membru al unui post consular vor inceta:
a) în urma notificãrii fãcute de statul trimiţãtor statului de resedinta referitoare la încetarea funcţiilor;
b) în urma retragerii exequaturului sau a autorizaţiei;
c) statul de resedinta poate notifica în orice moment statului trimiţãtor, pe cale diplomaticã, declararea unui funcţionar consular persona non grata sau neacceptarea oricãruia dintre angajaţii consulari sau membrii personalului de serviciu, fãrã a fi nevoit sa motiveze aceasta decizie. În acest caz statul trimiţãtor îi va chema fãrã întârziere pe funcţionarul consular şi, de asemenea, pe angajatul consular sau pe membrul personalului de serviciu.
Atunci când angajatul consular sau membrul personalului de serviciu nu deţine cetãţenia statului trimiţãtor, acest stat va dispune imediat încetarea funcţiilor acestei persoane.
Dacã statul trimiţãtor refuza sau nu reuşeşte sa îndeplineascã obligaţiile prevãzute în acest articol într-un termen rezonabil, statul de resedinta poate, dupã caz, fie sa retragã exequaturul sau autorizaţia persoanei vizate, fie sa înceteze a considera acea persoana ca fiind membru al personalului consular.
ART. 10
Documente de identitate
1. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor elibera fiecãrui funcţionar consular şi fiecãrui membru al familiei acestuia, gratuit, conform formalitãţilor acelui stat, câte un document care sa certifice identitatea şi titlul funcţionarului respectiv sau statutul membrului familiei sale.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol se aplica şi angajaţilor consulari şi membrilor familiilor acestora, precum şi membrilor personalului de serviciu şi membrilor personalului particular, cu condiţia ca aceştia sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta.
ART. 11
Exercitarea funcţiilor consulare de cãtre o misiune diplomaticã
1. Statul trimiţãtor poate imputernici unul sau mai mulţi membri ai misiunii sale diplomatice acreditate în statul de resedinta sa îndeplineascã funcţii consulare. În acest caz identitatea persoanei în cauza va fi notificatã ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
2. Exercitarea funcţiilor diplomatice de cãtre membrii misiunii diplomatice, în condiţiile paragrafului 1 al prezentului articol, nu va aduce atingere privilegiilor şi imunitãţilor acordate acestora în temeiul statutului lor diplomatic.

CAP. 2
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi

ART. 12
Facilitãţi acordate postului consular şi funcţionarilor consulari în legatura cu funcţiile lor consulare
Statul de resedinta acorda postului consular toate facilitãţile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale şi ia toate mãsurile pentru ca functionarii consulari sa beneficieze de drepturile, privilegiile şi imunitãţile ce li se cuvin în temeiul prezentei convenţii şi sa îşi poatã îndeplini funcţiile oficiale.
ART. 13
Localuri şi locuinţe
1. Statul de resedinta, în conformitate cu legile şi cu regulamentele sale, sprijinã postul consular al statului trimiţãtor în achiziţionarea sau închirierea localurilor ori a pãrţilor de localuri necesare şi în construcţia de localuri pe terenurile achiziţionate cu aceasta destinaţie sau în restaurarea localurilor existente, precum şi în transferul proprietãţii asupra acestor localuri.
2. Statul de resedinta sprijinã postul consular în obţinerea unor locuinţe adecvate pentru membrii sãi.
3. Statul trimiţãtor nu este scutit de obligaţia de a respecta reglementãrile în materie de planificare urbana sau de a se conformã altor restrictii în vigoare la momentul construcţiei localurilor sau al restaurarii celor existente.
ART. 14
Folosirea drapelului naţional şi a stemei naţionale
1. Statul trimiţãtor are dreptul sa îşi foloseascã drapelul naţional şi stema nationala pe teritoriul statului de resedinta, în conformitate cu prevederile prezentului articol.
2. Drapelul naţional al statului trimiţãtor poate fi arborat şi stema sa poate fi expusã pe clãdirea postului consular şi la intrarea principala a acesteia, la resedinta şefului postului consular şi pe mijloacele de transport, atunci când sunt folosite pentru acţiuni oficiale.
3. În exerciţiul drepturilor acordate de prezentul articol se va asigura respectarea legilor, regulamentelor şi a uzantelor în vigoare în statul de resedinta.
ART. 15
Inviolabilitatea localurilor consulare
1. Localurile consulare sunt inviolabile. Autoritãţile statului de resedinta pot intra în localurile consulare, folosite în mod exclusiv în scopul realizãrii activitãţii postului consular, numai cu acordul şefului postului consular sau al misiunii diplomatice ori al unei persoane desemnate de acesta.
În cazul unui incendiu sau al altui dezastru care necesita o acţiune prompta de protecţie acordul şefului postului consular sau al misiunii diplomatice va fi dat în cel mai scurt timp posibil.
2. Statul de resedinta are datoria specialã de a lua mãsurile necesare pentru a asigura protecţia localurilor consulare impotriva oricãrei violari sau deteriorãri şi pentru a preveni orice tulburare a liniştii postului consular sau orice afectare a demnitãţii acestuia.
3. Localurile consulare, mobilierul lor care se afla în proprietatea postului consular şi mijloacele sale de transport nu vor face obiectul nici unei forme de rechiziţie în scopuri de apãrare nationala sau de utilitate publica ale statului de resedinta.
ART. 16
Inviolabilitatea arhivelor şi a documentelor consulare
Arhivele şi documentele consulare sunt inviolabile în orice moment şi oriunde s-ar afla.
ART. 17
Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta permite şi protejeaza libertatea de comunicare a postului consular pentru toate scopurile oficiale. Pentru a comunica cu guvernul, cu misiunile diplomatice sau cu alte posturi consulare ale statului trimiţãtor, oriunde s-ar afla acestea, postul consular poate folosi toate mijloacele necesare, inclusiv curieri diplomatici sau consulari, valize diplomatice ori consulare şi mesaje codificate sau cifrate. Totuşi, postul consular poate instala şi utiliza o statie de radioemisie numai cu consimţãmântul statului de resedinta. Taxele percepute misiunii diplomatice a statului trimiţãtor pentru folosirea mijloacelor publice de comunicare se vor aplica şi postului consular.
2. Corespondenta oficialã a postului consular este inviolabilã. Corespondenta oficialã înseamnã toatã corespondenta efectuatã în legatura cu postul consular şi cu funcţiile sale.
3. Valiza consularã nu va fi deschisã sau reţinutã. Totuşi, în cazul în care autoritãţile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creadã ca valiza conţine altceva decât corespondenta, documentele sau obiectele la care se face referire în paragraful 4 al prezentului articol, ele pot cere ca valiza sa fie deschisã în prezenta lor de cãtre un reprezentant autorizat al statului trimiţãtor. Dacã aceasta cerere este refuzatã de autoritãţile statului trimiţãtor, valiza va fi returnatã la locul sau de origine.
4. Coletele care constituie valiza consularã vor purta însemne exterioare vizibile care sa indice caracterul lor şi vor putea conţine numai corespondenta oficialã, documente şi obiecte destinate exclusiv folosirii în scopuri oficiale.
5. Curierul consular va avea asupra sa un document oficial în care sa se indice statutul sau şi numãrul de colete care constituie valiza consularã. El va fi cetãţean al statului trimiţãtor. El va fi protejat în exercitarea funcţiilor sale de statul de resedinta. El se va bucura de inviolabilitate personalã şi nu va fi supus nici unei forme de arest sau detenţie.
6. Statul trimiţãtor, misiunile sale diplomatice şi posturile sale consulare pot desemna curieri consulari ad-hoc. În acest caz prevederile paragrafului 5 al prezentului articol se vor aplica, cu excepţia ca imunitãţile menţionate vor inceta sa se aplice din momentul în care curierul a predat valiza consularã destinatarului.
7. Valiza consularã poate fi încredinţatã comandantului unei nave sau al unei aeronave comerciale care urmeazã sa soseascã în unul dintre porturile sau aeroporturile autorizate. Comandantul va purta asupra sa un document oficial în care se va indica numãrul coletelor care constituie valiza consularã, dar el nu va putea fi considerat curier consular. Prin înţelegere cu autoritãţile locale competente postul consular poate trimite pe unul dintre membrii sãi pentru a prelua valiza consularã în mod direct şi liber de la comandantul navei sau aeronavei.
ART. 18
Protecţia funcţionarilor consulari
Statul de resedinta va trata functionarii consulari cu respectul cuvenit acestora şi va lua toate mãsurile necesare pentru a preveni orice atingere adusã persoanelor, libertãţii şi demnitãţii lor.
ART. 19
Inviolabilitatea personalã a funcţionarilor consulari
1. Functionarii consulari nu vor fi supuşi arestãrii sau detentiei în timpul unei proceduri judiciare, cu excepţia cazului sãvârşirii unei crime grave şi numai în baza unei hotãrâri pronunţate de o instanta de judecata competenta.
2. Cu excepţia cazului prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol, functionarii consulari nu pot fi incarcerati sau supuşi vreunei alte forme de limitare a libertãţii lor personale decât în executarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive.
3. În cazul în care impotriva unui funcţionar consular se instituie o procedura penalã, acesta este obligat sa se prezinte în fata autoritãţilor competente. Totuşi, procedura va fi desfasurata cu respectul cuvenit funcţionarului consular în virtutea poziţiei sale oficiale şi, cu excepţia cazului prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol, în asemenea mod încât sa nu stânjeneascã exercitarea funcţiilor consulare. Atunci când, în împrejurãrile menţionate în paragraful 1 al prezentului articol, a devenit necesar ca funcţionarul consular sa fie pus în stare de detenţie, procedura îndreptatã impotriva lui trebuie sa fie îndeplinitã în termenul cel mai scurt posibil.
4. În cazul arestãrii sau al detentiei unui membru al postului consular ori în cazul instituirii unei proceduri penale impotriva sa, statul de resedinta va informa fãrã întârziere misiunea diplomaticã sau postul consular al cãrui membru este acesta.
ART. 20
Imunitatea de jurisdicţie
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari nu pot fi chemaţi în fata autoritãţilor judiciare şi administrative ale statului de resedinta pentru actele îndeplinite în exercitarea funcţiilor consulare sau a îndatoririlor oficiale.
2. Totuşi prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica în cazul unei acţiuni civile:
a) care rezulta din încheierea unui contract de cãtre un funcţionar consular sau de un angajat consular, pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în calitatea sa de mandatar al statului trimiţãtor; sau
b) care este intentatã de un terţ pentru o paguba ce rezulta dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un vehicul, o nava sau de o aeronava.
ART. 21
Obligaţia de a depune ca martor
1. Membrii postului consular pot fi chemaţi sa depunã ca martori în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative. Un angajat consular sau un membru al personalului de serviciu nu va putea refuza sa depunã ca martor, cu excepţia cazurilor prevãzute la paragraful 3 al prezentului articol. Dacã un funcţionar consular refuza sa îndeplineascã aceasta obligaţie, impotriva sa nu va putea fi aplicatã nici un fel de sancţiune sau de mãsura de natura coercitivã.
2. Autoritatea care solicita mãrturia unui funcţionar consular trebuie sa evite sa împiedice îndeplinirea funcţiilor acestuia. Ea poate, atunci când este posibil, sa obţinã mãrturia acestuia la resedinta lui sau la postul consular ori sa accepte o declaraţie scrisã din partea acestuia.
3. Membrii postului consular nu sunt obligaţi sa depunã mãrturie asupra faptelor care au legatura cu exercitarea funcţiilor lor şi sa prezinte corespondenta şi documentele oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza sa depunã mãrturie în calitate de experţi asupra legislaţiei statului trimiţãtor.
ART. 22
Renunţarea la privilegii şi imunitãţi
1. Statul trimiţãtor poate renunţa, în privinta unui membru al postului consular, la oricare dintre privilegiile şi imunitãţile prevãzute la art. 19, 20 şi 21.
În toate cazurile renunţarea va fi expresã şi va fi comunicatã în scris statului de resedinta.
2. Angajarea de cãtre un funcţionar consular sau de un angajat consular a unei proceduri într-o materie în care ar beneficia de imunitate de jurisdicţie în virtutea art. 20 nu îi va permite acestuia sa invoce imunitatea de jurisdicţie fata de nici o cerere reconvenţionalã legatã direct de cererea principala.
3. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru acţiunile civile sau administrative nu poate fi consideratã ca implica renunţarea la imunitate în ceea ce priveşte mãsurile de executare a hotãrârii judecãtoreşti, pentru care este necesarã o renunţare distinctã.
ART. 23
Scutirea de prestaţii personale şi legale
Statul de resedinta îi va scuti pe membrii postului consular şi pe membrii familiilor lor care locuiesc împreunã cu ei de toate serviciile cu caracter personal, de serviciile publice de orice fel şi de obligaţiile militare cum sunt cele privitoare la rechiziţii, contribuţii sau incartiruiri militare.
ART. 24
Scutirea de obligaţia privind înregistrarea strãinilor şi permisele de şedere
Functionarii consulari şi angajaţii consulari, precum şi membrii familiilor lor vor fi scutiţi de toate obligaţiile prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta cu privire la înregistrarea strãinilor şi permisele de şedere.
ART. 25
Scutirea de obligaţii privind permisele de munca
Membrii postului consular, cetãţeni ai statului trimiţãtor, vor fi scutiţi de orice obligaţii cu privire la permisele de munca, prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta, în ceea ce priveşte serviciile prestate în favoarea statului trimiţãtor.
ART. 26
Scutirea de contribuţiile la regimul de securitate socialã
1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, membrii postului consular şi membrii familiilor care locuiesc împreunã cu aceştia sunt exceptaţi, în ceea ce priveşte serviciile aduse statului trimiţãtor, de la dispoziţiile de securitate socialã care pot fi în vigoare în statul de resedinta.
2. Scutirea prevãzutã la paragraful 1 al prezentului articol se aplica şi membrilor personalului particular care sunt în serviciul exclusiv al membrilor postului consular, cu condiţia:
a) ca aceştia sa nu fie cetãţeni sau rezidenţi permanenţi ai statului de resedinta; şi
b) ca aceştia sa fie supuşi dispoziţiilor de securitate socialã care sunt în vigoare în statul trimiţãtor sau într-un stat terţ.
3. Membrii postului consular care au în serviciul lor persoane cãrora nu li se aplica scutirea prevãzutã la paragraful 2 al prezentului articol trebuie sa respecte obligaţiile pe care dispoziţiile de securitate socialã ale statului de resedinta le impun celui care angajeazã.
4. Scutirea prevãzutã la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol nu exclude participarea voluntara la regimul de securitate socialã al statului de resedinta, în mãsura în care ea este admisã de acest stat.
ART. 27
Scutirea fiscalã
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreunã cu ei sunt scutiţi de orice impozite şi taxe, personale sau reale, naţionale, regionale sau locale, cu excepţia:
a) impozitelor indirecte încorporate în mod normal în preţul mãrfurilor sau al serviciilor;
b) impozitelor şi taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de resedinta, sub rezerva dispoziţiilor art. 28;
c) drepturilor de succesiune şi de mutaţie percepute de statul de resedinta, sub rezerva prevederilor paragrafului 4 lit. b) al prezentului articol;
d) impozitelor şi taxelor pe veniturile particulare care îşi au sursa în statul de resedinta;
e) taxelor percepute ca remunerare pentru serviciile prestate;
f) taxelor de înregistrare, de grefa, de ipoteca şi de timbru, sub rezerva dispoziţiilor art. 28.
2. Membrii postului consular şi ai personalului particular, cetãţeni ai statului trimiţãtor, sunt scutiţi de taxe şi impozite pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor.
3. Postul consular va respecta obligaţiile impuse de legile şi regulamentele statului de resedinta cu privire la perceperea de impozite pe venituri fata de membrii postului consular şi ai personalului particular, cetãţeni ai acestui stat.
4. În cazul decesului unui membru al postului consular sau al unui membru al familiei sale care locuieşte împreunã cu acesta statul de resedinta:
a) va permite exportul bunurilor mobile ale decedatului, cu excepţia celor achiziţionate în statul de resedinta şi al cãror export era interzis la data decesului;
b) nu va percepe nici un fel de taxe naţionale, regionale sau locale pe succesiunea sau pe transferul acelor bunuri a cãror prezenta pe teritoriul statului de resedinta a fost ocazionatã exclusiv de prezenta în acel stat a decedatului în calitate de membru al postului consular sau în calitate de membru al familiei unui membru al postului consular.
ART. 28
Scutirea fiscalã a localurilor consulare şi a unor bunuri mobile
1. Localurile consulare şi resedinta şefului postului consular, asupra cãrora statul trimiţãtor deţine drepturi de proprietate sau de locaţiune, vor fi scutite de orice taxe naţionale, regionale sau locale, cu excepţia plãţilor datorate pentru efectuarea unor anumite servicii. Aceasta scutire se aplica şi contractelor şi tuturor formalitãţilor legale ocazionate de achiziţionarea proprietãţilor imobiliare menţionate.
2. Scutirea fiscalã la care face referire paragraful 1 al prezentului articol nu se aplica impozitelor şi taxelor menţionate dacã, conform legilor şi regulamentelor din statul de resedinta, ele cad în sarcina persoanei cu care statul trimiţãtor a contractat.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol se aplica şi bunurilor mobile aflate în proprietatea statului trimiţãtor şi destinate exclusiv uzului oficial.
ART. 29
Scutirea de taxe vamale şi de control vamal
1. Statul de resedinta, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, permite intrarea pe teritoriul sau şi acorda scutire de orice taxe vamale şi cheltuieli aferente, altele decât cele pentru depozitare, sortare sau servicii similare, pentru:
a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular;
b) obiectele de uz personal al funcţionarului consular şi al membrilor familiei sale care locuiesc împreunã cu el, inclusiv cele destinate instalãrii sale. Obiectele de consum nu trebuie sa depãşeascã cantitãţile necesare pentru folosirea lor directa de cãtre cei interesaţi.
2. Angajaţii consulari, cetãţeni ai statului trimiţãtor, beneficiazã de scutirile prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol în ceea ce priveşte obiectele importate cu ocazia primei lor instalãri.
3. Sensul termenului obiect cuprinde inclusiv mijloacele de transport.
4. Bagajele personale însoţite de functionarii consulari şi de membrii familiile lor care locuiesc împreunã cu ei sunt scutite de controlul vamal.
Aceste bagaje nu pot fi supuse controlului decât dacã exista motive serioase sa se presupunã ca ele conţin alte obiecte decât cele menţionate la alin. b) al paragrafului 1 al prezentului articol ori obiecte al cãror import sau export este interzis de legile şi regulamentele statului de resedinta ori care sunt supuse legilor şi regulamentelor sale de carantina. Acest control nu poate avea loc decât în prezenta funcţionarului consular sau a membrului familiei sale, interesat.
ART. 30
Libertatea de mişcare
Sub rezerva legilor şi regulamentelor privind zonele în care intrarea este interzisã sau limitatã din motive de securitate nationala, statul de resedinta asigura, pe baza de reciprocitate, libertatea de mişcare şi de cãlãtorie pe teritoriul sau a tuturor membrilor postului consular şi a membrilor familiilor lor.
ART. 31
Asigurarea mijloacelor de transport
Mijloacele de transport destinate postului consular, aflate în proprietatea statului trimiţãtor, precum şi cele deţinute de membrii postului consular sunt supuse asigurãrii obligatorii. Postul consular se va conformã notificãrii ministerului afacerilor externe al statului de resedinta în aceasta privinta.
ART. 32
Începutul şi sfârşitul privilegiilor şi imunitãţilor consulare şi unele prevederi în legatura cu acestea
1. Orice membru al postului consular beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie de la intrarea sa pe teritoriul statului de resedinta pentru a ajunge la post sau, dacã se gãseşte deja pe acest teritoriu, din momentul intrãrii sale în funcţie la postul consular.
2. Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc împreunã cu el, precum şi membrii personalului sau particular beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie, începând cu una dintre datele urmãtoare: data de când membrul respectiv al postului consular se bucura de privilegii şi imunitãţi conform paragrafului 1 al prezentului articol; data intrãrii lor pe teritoriul statului de resedinta sau data la care ei au devenit membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv.
3. Când funcţiile unui membru al postului consular înceteazã, privilegiile şi imunitãţile sale, precum şi cele ale membrilor familiei sale care locuiesc împreunã cu el sau ale membrilor personalului sau particular înceteazã în mod normal la prima dintre datele urmãtoare: în momentul în care persoana în cauza pãrãseşte teritoriul statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil care îi va fi fost acordat în acest scop, dar ele subzistã pana la acel moment, chiar în caz de conflict armat.
În ceea ce priveşte persoanele menţionate la paragraful 2 al prezentului articol, privilegiile şi imunitãţile lor înceteazã din momentul în care ele înceteazã sa mai locuiascã împreunã sau sa mai fie în serviciul unui membru al postului consular, cu rezerva ca totuşi, dacã aceste persoane intenţioneazã sa pãrãseascã teritoriul statului de resedinta într-un termen rezonabil, privilegiile şi imunitãţile lor subzistã pana în momentul plecãrii lor.
4. Totuşi, în ceea ce priveşte actele îndeplinite de un funcţionar consular sau de un angajat consular în exercitarea funcţiilor sale, imunitatea de jurisdicţie va continua sa subziste fãrã limita de timp.
5. În cazul decesului unui membru al postului consular membrii familiei sale care locuiau împreunã cu el continua sa se bucure de privilegiile şi imunitãţile de care beneficiazã, pana la prima dintre datele urmãtoare: data la care ei pãrãsesc teritoriul statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat în acest scop.
6. Angajaţii consulari care sunt cetãţeni ai statului de resedinta se vor supune jurisdicţiei acestui stat, cu excepţia cazurilor prevãzute la paragraful 3 al articolului 21.
7. Totuşi statul de resedinta îşi va exercita jurisdicţia asupra persoanelor menţionate în paragraful 6 al prezentului articol, astfel încât sa nu aducã atingere îndeplinirii funcţiilor postului consular.

CAP. 3
Funcţii consulare

ART. 33
Scopul funcţiilor
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa asigure protecţia drepturilor şi intereselor statului trimiţãtor şi pe cele ale cetãţenilor sãi în statul de resedinta;
b) sa favorizeze dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, culturale, ştiinţifice şi turistice între statul trimiţãtor şi statul de resedinta şi sa promoveze relaţiile de prietenie dintre cele doua state;
c) sa se informeze prin orice mijloace legale asupra condiţiilor şi evoluţiei vieţii economice, comerciale, culturale, ştiinţifice şi turistice a statului de resedinta, sa raporteze în aceasta privinta guvernului statului trimiţãtor şi sa furnizeze informaţii persoanelor interesate.
ART. 34
Comunicarea cu autoritãţile statului de resedinta
În exercitarea funcţiilor lor functionarii consulari se pot adresa:
a) autoritãţilor locale competente din cadrul circumscripţiei consulare;
b) autoritãţilor centrale competente ale statului de resedinta, dacã şi în mãsura în care acest lucru este permis de legile, regulamentele şi uzanţele din statul de resedinta sau de acordurile internaţionale.
ART. 35
Reprezentarea cetãţenilor statului trimiţãtor în fata autoritãţilor statului de resedinta
1. Funcţionarul consular este autorizat sa ia mãsurile necesare pentru a asigura reprezentarea cetãţenilor statului trimiţãtor în fata tribunalelor şi a altor autoritãţi ale statului de resedinta, în conformitate cu legile şi regulamentele acestui stat, în acele cazuri în care aceşti cetãţeni nu au posibilitatea de a-şi apara drepturile şi interesele din cauza absentei lor sau oricãrui alt motiv.
2. Reprezentarea asigurata conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol va inceta în momentul desemnãrii unui împuternicit al persoanei reprezentate sau atunci când persoana reprezentatã îşi asuma apãrarea propriilor drepturi şi interese.
ART. 36
Reprezentarea pe lângã organizaţiile internaţionale
Funcţionarul consular poate acţiona, în urma unei notificãri fãcute cãtre autoritãţile statului de resedinta, în calitate de reprezentant al statului trimiţãtor pe lângã orice organizaţie internationala care îşi are sediul în statul de resedinta.
ART. 37
Înregistrarea cetãţenilor, eliberarea de paşapoarte şi vize
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa înregistreze cetãţenii statului trimiţãtor;
b) sa primeascã cereri şi declaraţii din partea cetãţenilor statului trimiţãtor şi sa întocmeascã documente cu privire la cetãţenie;
c) sa elibereze, sa reînnoiascã, sa facã menţiuni sau sa anuleze pasapoartele sau documentele de cãlãtorie ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
d) sa elibereze vize cetãţenilor statului de resedinta, precum şi celor ai altor state.
ART. 38
Funcţii în legatura cu starea civilã
1. În limitele permise de legile şi regulamentele statului de resedinta, funcţionarul consular are dreptul:
a) sa întocmeascã şi sa înregistreze certificate de naştere şi de deces ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa încheie cãsãtorii şi sa întocmeascã documentele necesare, cu condiţia ca ambii soţi sa fie cetãţeni ai statului trimiţãtor;
c) sa înregistreze cãsãtoriile încheiate în conformitate cu legile statului de resedinta, cu condiţia ca cel puţin unul dintre soţi sa fie cetãţean al statului trimiţãtor;
d) sa primeascã orice declaraţie referitoare la relaţiile de familie ale cetãţenilor statului trimiţãtor.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu implica scutirea persoanelor vizate de obligaţiile de a face declaraţii prevãzute de legile statului de resedinta.
3. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor transmite postului consular, la cerere, fãrã întârziere, gratuit, copiile şi extrasele de pe documentele de stare civilã privind cetãţenii statului trimiţãtor, solicitate în scopuri administrative.
ART. 39
Funcţiile notariale
1. Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice orice declaraţie a cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa întocmeascã, sa autentifice şi sa primeascã spre pãstrare testamente şi alte documente ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
c) sa întocmeascã, sa autentifice şi sa pãstreze contracte încheiate între cetãţeni ai statului trimiţãtor. Aceasta prevedere nu se va aplica acelor contracte care privesc constituirea, transferul sau încetarea unor drepturi asupra bunurilor imobile;
d) sa certifice autenticitatea semnaturilor cetãţenilor statului trimiţãtor;
e) sa traduca şi sa legalizeze orice documente eliberate de autoritãţile competente ale statului trimiţãtor sau ale statului de resedinta şi sa autentifice traducerile şi copiile de pe acestea;
f) sa îndeplineascã orice alte activitãţi notariale, în conformitate cu legile statului trimiţãtor.
2. Documentele întocmite, certificate sau autentificate de cãtre un funcţionar consular al statului trimiţãtor, enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, vor fi considerate ca fiind certificate oficial şi vor avea aceeaşi forta juridicã şi probatorie ca şi cele întocmite, certificate sau autentificate de autoritãţile competente ale statului de resedinta, cu condiţia ca acestea sa nu contravina legilor şi regulamentelor acestui stat.
ART. 40
Primirea de bunuri spre pãstrare
1. Funcţionarul consular poate primi spre pãstrare documente, bani, obiecte de valoare şi alte bunuri aparţinând cetãţenilor statului trimiţãtor, cu condiţia ca prin aceasta sa nu se încalce legile şi regulamentele statului de resedinta.
Aceste documente, bani, obiecte de valoare şi alte bunuri pot fi scoase din statul de resedinta numai cu respectarea legilor şi regulamentelor acestui stat.
2. De asemenea, funcţionarul consular poate primi, spre a le transmite proprietarilor lor, obiectele gãsite, care au fost pierdute anterior de cetãţeni ai statului trimiţãtor pe teritoriul statului de resedinta.
ART. 41
Tutela şi curatela
1. Autoritãţile statului de resedinta informeazã postul consular competent, de îndatã ce iau cunostinta, despre cazul oricãrui cetãţean al statului trimiţãtor, rezident permanent sau temporar în statul de resedinta, care necesita numirea unui tutore sau curator.
2. Prevederile art. 35 se vor aplica pentru asigurarea conservãrii drepturilor şi intereselor minorilor sau ale altor persoane cu capacitate limitatã.
3. Funcţionarul consular poate face demersuri pe lângã autoritãţile statului de resedinta pentru numirea unui tutore sau a unui curator şi poate face propuneri privind persoanele care sa acţioneze în aceste calitãţi.
4. În cazul în care nu sunt administrate bunurile aparţinând minorilor sau persoanelor cu capacitate limitatã, funcţionarul consular poate face demersuri pentru numirea unui curator sau poate cere autoritãţilor statului de resedinta luarea mãsurilor necesare în acest scop.
5. Funcţionarul consular poate asigura, în conformitate cu legile şi regulamentele statului trimiţãtor, îngrijirea unui minor, cetãţean al statului trimiţãtor şi rezident în statul de resedinta.
ART. 42
Comunicarea şi contactele cu cetãţenii statului trimiţãtor
1. Funcţionarul consular este liber sa comunice cu cetãţenii statului trimiţãtor, sa le acorde acestora orice asistenta în relaţiile lor cu autoritãţile statului de resedinta şi sa angajeze pentru ei avocaţi şi interpreti sau alte persoane în acest scop.
2. Statul de resedinta nu va impune restrictii asupra corespondentei cetãţenilor statului trimiţãtor cu postul consular şi nici nu va impiedica intrarea acestora în localurile consulare.
3. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor sprijini funcţionarul consular în obţinerea de informaţii despre orice cetãţean al statului trimiţãtor, în facilitarea contactului şi convorbirilor cu acesta.
ART. 43
Contactul cu cetãţenii impotriva cãrora s-au dispus mãsuri privative de libertate
1. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa postul consular al statului trimiţãtor, fãrã întârziere şi nu mai târziu de 3 zile, în legatura cu reţinerea, arestarea sau orice alta mãsura privativã de libertate dispusã fata de unul dintre cetãţenii statului trimiţãtor, în cadrul circumscripţiei consulare. De asemenea, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor transmite fãrã întârziere orice comunicare adresatã de cãtre o astfel de persoana postului consular. Autoritãţile menţionate vor informa fãrã întârziere persoana în cauza despre drepturile sale acordate conform prezentului articol.
2. Funcţionarul consular are dreptul de a vizita un cetãţean al statului trimiţãtor, care este reţinut, arestat sau supus oricãrei alte mãsuri privative de libertate, de a discuta şi de a coresponda cu acesta şi de a asigura reprezentarea lui în justiţie. El va avea dreptul de a-l vizita pe orice cetãţean al statului trimiţãtor care executa o pedeapsa privativã de libertate. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor permite funcţionarului consular sa îi viziteze pe aceşti cetãţeni nu mai târziu de 7 zile de la data reţinerii, arestãrii sau dispunerii mãsurii privative de libertate şi, în mod periodic, la intervale rezonabile.
3. Drepturile prevãzute în prezentul articol vor fi exercitate în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta, cu condiţia ca aceste legi şi regulamente sa nu anuleze drepturile menţionate.
ART. 44
Declaraţii şi notificãri din partea cetãţenilor
Funcţionarul consular are dreptul şi competenta, la cererea autoritãţilor competente ale statului trimiţãtor, de a primi declaraţiile voluntare ale cetãţenilor acestui stat, fãcute în calitate de pãrţi, martori sau experţi, şi de a le inmana acestora documente cu caracter judiciar sau extrajudiciar. În îndeplinirea acestor acte este interzisã folosirea oricãror metode coercitive sau a ameninţãrii cu folosirea lor.
ART. 45
Accidente de circulaţie
Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa fãrã întârziere postul consular despre orice accident în care un cetãţean al statului trimiţãtor a decedat sau a suferit vãtãmãri grave.
ART. 46
Decesul unui cetãţean
Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa fãrã întârziere postul consular despre decesul unui cetãţean al statului trimiţãtor şi vor transmite gratuit postului consular o copie de pe certificatul de deces.
ART. 47
Succesiuni şi mãsuri de conservare
1. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa fãrã întârziere postul consular despre deschiderea unei succesiuni ca urmare a decesului unui cetãţean al statului trimiţãtor, precum şi despre deschiderea unei succesiuni cu privire la care un cetãţean al statului trimiţãtor poate avea interese în calitate de moştenitor sau de titular al unor drepturi ori este privat de drepturile sale de moştenire, indiferent de cetãţenia decedatului.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor lua toate mãsurile necesare prevãzute de legile şi regulamentele acestui stat, în scopul conservãrii succesiunii şi vor transmite postului consular o copie de pe testament, dacã acesta a fost întocmit de decedat, precum şi toate informaţiile despre compunerea masei succesorale, inclusiv despre sumele de bani provenite din asigurãri sociale, venituri sau poliţe de asigurare.
3. Funcţionarul consular are dreptul de a cere îndeplinirea urmãtoarelor acte:
a) conservarea masei succesorale, punerea sau ridicarea de sigilii, luarea mãsurilor necesare în vederea conservãrii masei succesorale, inclusiv numirea unui executor, precum şi participarea executorului la luarea acestor mãsuri;
b) vânzarea bunurilor care alcãtuiesc masa succesoralã şi notificarea datei fixate pentru vânzare, astfel încât funcţionarul consular sa poatã fi prezent.
4. La încheierea procedurii succesorale şi a formalitãţilor oficiale autoritãţile competente ale statului de resedinta informeazã fãrã întârziere funcţionarul consular despre cele întreprinse şi îi transmit acestuia, într-o perioada de maximum 3 luni, masa succesoralã sau cota-parte aferentã persoanelor interesate, rezultatã dupã plata datoriilor, taxelor şi impozitelor.
5. Dacã valoarea succesiunii este de mica importanta, funcţionarul consular va avea dreptul sa ceara ca aceasta sa îi fie încredinţatã lui. Apoi el va transmite succesiunea persoanelor interesate.
6. Funcţionarul consular are dreptul de a primi cote-pãrţi din succesiune, pensii, asigurãri sociale, salarii neplãtite şi poliţe de asigurare în numele cetãţenilor statului trimiţãtor care nu au domiciliul în statul de resedinta, în scopul transmiterii acestora cãtre persoanele interesate.
7. Transferul bunurilor şi titlurilor menţionate la paragrafele 4, 5 şi 6 ale prezentului articol cãtre statul trimiţãtor se va efectua numai în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta.
ART. 48
Decesul unui cetãţean nerezident
1. În cazul în care un cetãţean al statului trimiţãtor, care nu are domiciliul în statul de resedinta, decedeazã pe parcursul cãlãtoriei sale în acest stat, bunurile lui vor fi conservate şi trimise funcţionarului consular al statului trimiţãtor, fãrã nici o procedura specialã, de cãtre autoritãţile competente ale statului de resedinta. Funcţionarul consular va plati datoriile contractate de decedat în timpul şederii sale în statul de resedinta, pana la valoarea bunurilor rãmase.
2. Prevederile paragrafului 7 al art. 47 se vor aplica şi în cazul bunurilor prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol.
ART. 49
Asistenta acordatã navelor şi echipajelor lor
1. Funcţionarul consular are dreptul de a acorda asistenta navelor statului trimiţãtor şi echipajelor acestor nave pe timpul şederii lor în apele teritoriale sau în apele interioare ale statului de resedinta, inclusiv în porturile acestuia. De asemenea, funcţionarul consular are dreptul de a supraveghea şi de a inspecta navele şi echipajele statului trimiţãtor.
2. Comandantul sau un membru al echipajului poate comunica în mod liber cu postul consular.
3. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor respecta mãsurile luate de funcţionarul consular în conformitate cu legile şi regulamentele statului trimiţãtor în ceea ce priveşte navele acestui stat şi echipajele lor. În îndeplinirea acestor funcţii funcţionarul consular poate cere asistenta din partea autoritãţilor competente ale statului de resedinta.
ART. 50
Competenta funcţionarului consular privind navele şi echipajele lor
Funcţionarul consular va avea dreptul de a desfasura orice activitate legatã de navigaţie, cu respectarea legilor statului trimiţãtor, cu condiţia ca aceste activitãţi sa nu contravina legilor şi regulamentelor statului de resedinta. El va avea dreptul:
a) sa primeascã, sa întocmeascã sau sa semneze orice document referitor la cetãţenie, proprietate şi orice alte drepturi reale, precum şi la starea şi exploatarea unei nave;
b) sa interogheze comandantul şi alţi membri ai echipajului, sa examineze, sa primeascã şi sa certifice documentele navei, sa primeascã declaraţii referitoare la nava, incarcatura şi destinaţie, sa desfãşoare activitãţi în scopul facilitãrii intrãrii navei în port, a şederii şi plecãrii acesteia;
c) sa ia toate mãsurile necesare pentru a asigura spitalizarea comandantului sau a oricãrui membru al echipajului şi repatrierea acestora;
d) sa acorde asistenta comandantului sau oricãrui membru al echipajului în relaţiile lor cu instanţele judecãtoreşti sau cu alte autoritãţi ale statului de resedinta şi, în acest scop, sa le asigure acestora sprijin legal şi asistenta din partea unui interpret sau a altei persoane.
ART. 51
Intervenţia autoritãţilor statului de resedinta la bordul navei
1. În cazurile în care autoritãţile competente ale statului de resedinta intenţioneazã sa-l viziteze, sa-l aresteze sau sa-l retina la bordul unei nave a statului trimiţãtor pe comandant, un membru al echipajului, un pasager al navei sau o alta persoana care nu este cetãţean al statului de resedinta sau sa aplice sechestru asupra unui bun aflat la bordul navei, ele vor informa postul consular înainte de a efectua aceasta intervenţie, în scopul asigurãrii prezentei la bordul navei a unui funcţionar consular. Notificarea facuta în acest sens va indica o ora precisa. Dacã funcţionarul consular sau reprezentantul sau nu a fost prezent, el poate cere autoritãţilor menţionate furnizarea tuturor informaţiilor disponibile cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Aceste prevederi se vor aplica şi în cazul interogatoriului luat de autoritãţile statului de resedinta comandantului sau oricãrui membru al echipajului navei.
2. În cazuri de urgenta sau atunci când investigatia se face la cererea comandantului, funcţionarul consular va fi informat despre investigatie în cel mai scurt timp posibil. La cererea sa funcţionarul consular va fi informat despre intreaga investigatie desfasurata în absenta sa.
ART. 52
Cazuri de excepţie
Prevederile art. 49 şi 50 nu pot fi invocate fata de statul de resedinta în cazul unui control al autoritãţilor acestui stat în materie de regim vamal, regim al carantinei, sãnãtate publica, poluare marina, poliţie sau securitate a mãrfurilor din port şi admitere a strãinilor.
ART. 53
Avaria sau naufragiul navei
1. În cazul în care o nava a statului trimiţãtor se scufunda, esueaza, este deteriorata, naufragiaza sau suferã orice alta avarie în apele teritoriale sau interioare ale statului de resedinta, autoritãţile competente ale acestui stat vor informa fãrã întârziere funcţionarul consular despre mãsurile deja luate pentru salvarea şi protejarea navei, pasagerilor, echipajului, bunurilor şi a încãrcãturii.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor acorda asistenta necesarã funcţionarului consular, la cererea acestuia, pentru mãsurile pe care el le va lua cu privire la situaţiile menţionate la paragraful 1.
3. În cazul în care o nava a statului trimiţãtor s-a scufundat, iar echipajul, incarcatura şi bunurile de la bordul navei au fost gãsite pe tarmul statului de resedinta sau în apropierea lui ori au fost aduse în portul acestui stat şi nici comandantul navei, agentul sau sau proprietarul navei, nici vreuna dintre pãrţile interesate nu sunt prezente şi nu pot lua mãsuri pentru depozitarea bunurilor sau a încãrcãturii navei, atunci se considera ca funcţionarul consular are autorizaţia de a lua mãsurile pe care proprietarul însuşi le-ar fi luat dacã ar fi fost prezent.
4. Funcţionarul consular poate lua toate mãsurile prevãzute la paragraful 3 cu privire la orice bun aflat la bordul navei sau la incarcatura care aparţine unui cetãţean al statului trimiţãtor, indiferent de naţionalitatea navei gãsite pe tarmul statului de resedinta sau în apropierea acestuia ori scufundata. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa fãrã întârziere funcţionarul consular despre existenta unor asemenea bunuri.
5. Echipamentul, incarcatura sau proviziile aflate la bordul navei care a suferit o avarie nu vor fi supuse reglementãrilor vamale sau altor taxe similare, cu condiţia ca ele sa nu fie lãsate spre folosinta sau consum în statul de resedinta.
ART. 54
Decesul sau disparitia unui membru al echipajului
1. În cazul în care un membru al echipajului unei nave a statului trimiţãtor decedeazã sau dispare în statul de resedinta, la bordul navei sau pe teritoriu, comandantul sau persoana care îl înlocuieşte, împreunã cu funcţionarul consular al statului trimiţãtor sunt singurele persoane competente sa întocmeascã un inventar al lucrurilor, obiectelor de valoare şi al altor bunuri lãsate de decedat sau de dispãrut şi sa îndeplineascã actele necesare pentru transferul acelor bunuri, în scopul conservãrii lor şi pentru lichidarea succesiunii. Totuşi, dacã decedatul sau disparutul este cetãţean al statului de resedinta, comandantul sau persoana care îl înlocuieşte va întocmi acest inventar la momentul stabilirii decesului ori dispariţiei. O copie de pe inventar va fi trimisa autoritãţilor statului de resedinta care sunt competente sa ia toate mãsurile în scopul conservãrii bunurilor şi, atunci când este necesar, al lichidãrii succesiunii. Aceste autoritãţi vor informa postul consular al statului trimiţãtor cu privire la toate mãsurile care au fost luate în scopurile menţionate mai sus.
2. În cazurile în care un funcţionar consular exercita drepturile succesorale menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, el se va conformã legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
ART. 55
Aeronave
Prevederile art. 49-54 se vor aplica în mod corespunzãtor şi în cazul aeronavelor statului trimiţãtor.
ART. 56
taxe consulare
1. Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de resedinta taxe pentru serviciile consulare prestate, în conformitate cu legile şi regulamentele statului trimiţãtor.
2. Sumele colectate ca urmare a perceperii taxelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol sunt scutite de impozite şi taxe în statul de resedinta.

CAP. 4
Dispoziţii generale şi finale

ART. 57
Alte funcţii consulare
Un funcţionar consular poate exercita orice alte funcţii consulare încredinţate lui de cãtre statul trimiţãtor, care nu sunt interzise de legile statului de resedinta şi asupra cãrora acest stat nu face nici un fel de obiecţii sau care nu contravin reglementãrilor cuprinse în convenţiile internaţionale în vigoare între cele doua state.
ART. 58
Respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta
1. Fãrã a aduce atingere privilegiilor şi imunitãţilor lor, toate persoanele care beneficiazã de privilegii şi imunitãţi potrivit prevederilor prezentei convenţii au obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de resedinta. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.
2. Localurile consulare nu vor fi folosite în nici un alt scop incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.
ART. 59
Procedura care se aplica persoanelor juridice
Prevederile prezentei convenţii referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor se vor aplica şi persoanelor juridice.
ART. 60
Consulatele onorifice
În ceea ce priveşte consulatele onorifice se vor aplica prevederile corespunzãtoare ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare din 24 aprilie 1963.
ART. 61
Ratificarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va fi supusã ratificãrii şi va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
2. La data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii înceteazã valabilitatea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Turcia, încheiatã la Ankara la 25 noiembrie 1968.
3. Prezenta convenţie va rãmâne în vigoare o perioada nedeterminatã. Prezenta convenţie poate fi denunţatã prin notificare de cãtre oricare parte contractantã. În acest caz convenţia va inceta sa mai fie în vigoare dupã trecerea a 6 luni de la data denunţãrii.
Drept care, împuterniciţii celor doua pãrţi contractante au semnat prezenta convenţie şi au aplicat sigiliile lor.
Semnatã la Ankara la 6 iulie 1999, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, turca şi engleza, toate textele fiind autentice. În caz de divergenta de interpretare a prevederilor prezentei convenţii în limbile romana sau turca, textul în limba engleza va prevala.

Pentru România,
Razvan Mihai Ungureanu,
secretar de stat
în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Republica Turcia,
Aydin Sahinbas,
secretar de stat
în Ministerul Afacerilor Externe

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016