Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicata*) privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicata*)  privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicata*) privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011
____________
    *) Republicatã în temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 159/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.
    Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009 şi, ulterior, a fost rectificatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 4 martie 2010, aprobatã prin Legea nr. 123/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, aprobatã prin Legea nr. 143/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobatã prin Legea nr. 7/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 4 martie 2011.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional se înfiinţeazã Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe, denumitã prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.
    (2) A.N.L. este instituţie de interes public cu personalitate juridicã, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiarã.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.L. se aprobã prin hotãrâre a Guvernului**).
__________
    **) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificãrile ulterioare.

    ART. 2
    (1) A.N.L. are ca obiective:
    a) realizarea unor montaje financiare;
    b) atragerea şi administrarea resurselor financiare, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere;
    c) promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamitãţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzãrii prin atragerea capitalului privat, construcţia altor locuinţe proprietate publicã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea mãsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobã de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului;
    d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinţe, în condiţiile legii, şi, dupã caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrãrilor de viabilizare a acestora;
    e) iniţierea şi/sau dezvoltarea, în condiţiile pieţei, a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privatã prin credit ipotecar;
    f) realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliarã (cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, costuri etc.).
    (2) Investiţiile privind construcţiile de locuinţe prevãzute la alin. (1) lit. c) sunt finanţate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privaţi, precum şi din alte surse legal constituite.
    (3) Administrarea, criteriile de repartizare, precum şi repartizarea şi vânzarea locuinţelor construite prin programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzãrii prin atragerea capitalului privat, prevãzut la alin. (1) lit. c), se prevãd în actul normativ de aprobare a programului.
    (4) În structura cheltuielilor de investiţii prevãzute la alin. (2) va fi cuprinsã o cotã de 3% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea şi urmãrirea lucrãrilor de execuţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (5) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevãzute la alin. (2) se face în condiţiile legii.
    (6) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, iniţierea şi dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe de cãtre A.N.L. se fac cu avizul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.
    (7) A.N.L. colaboreazã cu autoritãţile administraţiei publice locale şi cu investitorii privaţi, dupã caz, pentru identificarea unor construcţii aflate în diverse stadii de execuţie sau finalizare şi neexploatate, care pot fi incluse în programele prevãzute la alin. (1) lit. c).
    (8) Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. c) şi e) se face pe terenuri viabilizate sau a cãror viabilizare se realizeazã corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor.
    (9) Resursele de finanţare în construcţia de locuinţe cu credit ipotecar care se realizeazã prin programele A.N.L. se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituţii financiare autorizate potrivit legii.
    (10) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum şi pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinţe, persoanele juridice cu activitãţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodãrie comunalã, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electricã pot participa alãturi de A.N.L. şi/sau de autoritãţile publice locale la finanţarea şi derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bazã de contracte încheiate potrivit legii.
    (11) În aplicarea prevederilor alin. (10), tipurile de contracte-cadru, forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate şi criteriile de analizã a eligibilitãţii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice***) de aplicare a prezentei legi.
___________
    ***) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    (12) În situaţia în care pe terenurile destinate amplasãrii construcţiilor de locuinţe care se realizeazã în cadrul programelor prevãzute la alin. (1) lit. c) nu s-a ajuns la faza autorizãrii lucrãrilor de construcţie, în termen de un an de la preluarea în folosinţã gratuitã a terenurilor, în condiţiile legii, A.N.L. va reanaliza în consiliul de administraţie oportunitatea continuãrii programelor de construcţii şi va stabili, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi cu autoritãţile administraţiei publice locale implicate, modalitatea de utilizare a terenurilor respective şi de valorificare a proiectelor de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare.
    (13) Pentru soluţionarea situaţiei prevãzute la alin. (12), A.N.L. este abilitatã sã ia urmãtoarele mãsuri:
    a) în cazul în care, potrivit Programului de guvernare şi analizei efectuate împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, este oportunã continuarea programelor de construcţii de locuinţe prevãzute la alin. (1) lit. c), iar autoritãţile administraţiei publice locale sunt de acord şi hotãrãsc prelungirea acordãrii dreptului de folosinţã gratuitã a terenurilor aferente, proiectele de execuţie realizate se valorificã în continuarea acestor programe;
    b) în cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale sunt de acord şi hotãrãsc prelungirea acordãrii dreptului de folosinţã gratuitã a terenurilor cãtre A.N.L., dar pentru dezvoltarea de cãtre agenţie a unor programe de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar, prevãzute la alin. (1) lit. e), proiectele de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare se valorificã în cadrul acestor programe, iar sumele rezultate se vireazã de A.N.L. la bugetul de stat;
    c) în cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale nu sunt de acord cu prelungirea acordãrii dreptului de folosinţã gratuitã asupra terenurilor cãtre A.N.L. şi/sau solicitã restituirea terenurilor, urmând sã dezvolte pe acestea programe proprii de construcţii de locuinţe, A.N.L. va restitui, prin protocol, terenurile respective unitãţilor administrativ-teritoriale implicate. Proiectele de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare pe terenurile respective se transmit, în mod gratuit, în proprietatea unitãţilor administrativ-teritoriale şi se predau acestora de cãtre A.N.L., prin protocolul prin care se restituie terenurile, în vederea dezvoltãrii programelor proprii de construcţii de locuinţe. Aceastã mãsurã este aplicabilã şi în situaţia în care, potrivit Programului de guvernare şi analizei efectuate împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, nu mai este oportunã continuarea programelor de construcţii de locuinţe de cãtre A.N.L.
    ART. 3
    (1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin A.N.L. pot fi proprietate publicã ori privatã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privatã a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publicã ori privatã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosinţã gratuitã, în condiţiile legii, pe perioada realizãrii investiţiilor.
    (2) În cazul în care terenurile prevãzute la alin. (1) sunt în proprietatea publicã ori privatã a statului, acestea se transmit fãrã platã în proprietatea publicã sau, dupã caz, în proprietatea privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori, dupã caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. A.N.L. îşi pãstreazã folosinţa gratuitã a terenurilor pe perioada realizãrii investiţiilor.
    (3) Pe terenurile aflate în proprietatea publicã ori privatã a statului, a unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice sau juridice, utilitãţile şi dotãrile tehnicoedilitare se realizeazã prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, dupã caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.
    (4) Terenurile aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea instituţiilor din sectorul de apãrare naţionalã, ordine publicã, siguranţã naţionalã, autoritãţii judecãtoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor se pot transfera, în condiţiile legii, în proprietatea autoritãţilor administraţiei publice locale şi administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti ori, dupã caz, a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii de locuinţe.
    (5) Pentru asigurarea corelãrii programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, A.N.L. va încheia contracte cu autoritãţile administraţiei publice locale prin bugetul cãrora se aprobã programul de investiţii publice pentru realizarea de utilitãţi şi dotãri tehnico-edilitare, în condiţiile art. 2 alin. (10) şi (11).
    (6) Pentru terenurile proprietate privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale, destinate realizãrii de locuinţe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotãrâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora cãtre titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, precum şi cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, dupã caz, darea în folosinţã a terenurilor se face pentru toatã durata de existenţã a construcţiilor.
    (7) Stabilirea şi/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizeazã în baza planurilor urbanistice şi a studiilor de prefezabilitate aprobate, odatã cu promovarea programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe prin programele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e).
    ART. 4
    (1) A.N.L. va stabili mãsurile necesare pentru luarea în evidenţã şi analiza solicitãrilor de construcţie de locuinţe proprietate personalã prin credit ipotecar. În acest scop va stabili şi va da publicitãţii locul de primire a solicitãrilor şi actele justificative necesare.
    (2) A.N.L. poate avansa din resursele prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi d)-f), iar partenerii acesteia pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectãrii, autorizãrii, contractãrii şi execuţiei lucrãrilor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar, dupã caz, urmând ca acestea sã fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe.
    (3) În cazul în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personalã construite prin credit ipotecar, prevãzute la alin. (1), sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizãrii lucrãrilor, acestea pot fi transmise de cãtre A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, autoritãţilor administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire.
    (4) Locuinţele prevãzute la alin. (3) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate.
    (5) Locuinţele prevãzute la alin. (3) se repartizeazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale specialiştilor din învãţãmânt, sãnãtate, precum şi specialiştilor din sectorul de apãrare naţionalã, ordine publicã, siguranţã naţionalã, ai autoritãţii judecãtoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor.
    (6) Autoritãţile administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevãzute la alin. (3) stabilesc, în funcţie de necesitãţile existente pe plan local, persoanele cãrora le vor fi repartizate aceste locuinţe.
    (7) Contractele de închiriere se încheie pe o duratã de un an de la data repartizãrii locuinţei. Dupã expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadã de un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 31*) din Legea nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
__________
    *) Abrogat de la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

    (8) Locuinţele prevãzute la alin. (3) pot fi vândute, la cererea chiriaşului, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Valoarea de vânzare este datã de valoarea de inventar a locuinţei, din care se scade amortizarea calculatã de la data punerii în funcţiune pânã la data vânzãrii.
    (9) Sumele obţinute se vireazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, cãtre A.N.L. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevãzute la alin. (3) se utilizeazã numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.
    ART. 5
    A.N.L. este autorizatã sã efectueze toate operaţiunile imobiliare necesare construirii, finalizãrii şi predãrii cãtre beneficiari a locuinţelor construite prin programele proprii.
    ART. 6
    (1) Resursele A.N.L. se pãstreazã în conturi pe numele agenţiei, la instituţii bancare agreate, şi se pot constitui din:
    a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
    b) sume încasate din rate şi dobânzi aferente creditelor acordate din resursele agenţiei;
    c) sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se vireazã în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului şi se utilizeazã pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintã fonduri publice şi se administreazã potrivit legislaţiei privind finanţele publice;
    d) venituri rezultate din activitãţi şi servicii prestate pentru promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe, precum şi venituri rezultate din activitãţi şi servicii prestate pentru promovarea şi dezvoltarea unor programe private în construcţia de locuinţe;
    e) venituri din plasamente în titluri de stat şi depozite bancare;
    f) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, române sau strãine;
    g) sume acumulate drept garanţie de bunã execuţie în cadrul decontãrii lucrãrilor de investiţii;
    h) alte resurse legal constituite.
    (2) Resursele A.N.L. prevãzute la alin. (1) lit. d)-f) pot fi avansate şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, urmând ca acestea sã fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) şi prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.
    ART. 7
    (1) Fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se efectueazã de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, care este ordonatorul principal de credite.
    (2) La fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) şi h).
    (3) Resursele prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi h) sunt disponibile în mãsura în care acestea se regãsesc ca excedent al bugetului propriu al A.N.L., potrivit prevederilor art. 17 alin. (2).
    (4) Acordarea alocaţiilor bugetare se va face în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu aceastã destinaţie.
    (5) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor A.N.L., stabilite în condiţiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.
    (6) A.N.L. va stabili anual programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamitãţi naturale, construcţia altor locuinţe proprietate publicã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, pe baza proiectelor de investiţii aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în colaborare cu organele administraţiei publice locale şi centrale interesate, pe terenurile destinate amplasãrii acestor locuinţe potrivit legii.
    ART. 8
    (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstã de pânã la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
    (2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învãţãmânt sau sãnãtate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietãţii private a statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritãţile administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învãţãmânt sau sãnãtate sunt administrate de autoritãţile administraţiei publice centrale din domeniul învãţãmântului, respectiv din domeniul sãnãtãţii sau în administrarea unor unitãţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritãţi, potrivit legii. Pentru celelalte locuinţe care se realizeazã prin programele de investiţii prevãzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevãzute de Legea nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face dupã criterii stabilite şi adoptate de autoritãţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotãrâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.
    (4) Contractele de închiriere se încheie pe o duratã de 5 ani de la data repartizãrii locuinţei. Dupã expirarea acestei perioade contractuale prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadã de un an, în urmãtoarele condiţii:
    a) prin recalcularea chiriei în condiţiile prevederilor art. 31*) din Legea nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
_________
    *) Abrogat de la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

    b) prin pãstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplicã la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în condiţiile legii.
    ART. 9
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 8, un procent din numãrul de locuinţe pentru tineri, stabilit prin hotãrâre a Guvernului, destinate închirierii, împreunã cu terenul aferent, construite pe terenurile prevãzute la art. 3 alin. (4), fac obiectul proprietãţii publice a statului, sunt administrate de instituţiile din sectorul de apãrare naţionalã, ordine publicã, siguranţã naţionalã, autoritãţii judecãtoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor şi se repartizeazã personalului din domeniile respective.
    (2) Locuinţele prevãzute la alin. (1) nu pot fi vândute.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 8, prin ordin al conducãtorului instituţiei publice care a preluat locuinţele prevãzute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum şi durata contractului de închiriere.
    ART. 10
    (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învãţãmânt sau sãnãtate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, dupã caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, dupã expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptã cãtre acelaşi titular şi/sau cãtre persoana în beneficiul cãreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fãrã ca vânzarea sã fie condiţionatã de vârsta solicitantului.
    (2) Vânzarea locuinţelor prevãzute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altã destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unitãţilor economice sau bugetare de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentei legi, cu respectarea urmãtoarelor condiţii obligatorii:
    a) preţul locuinţei se achitã integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpãrare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate;
    b) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - pot beneficia o singurã datã de cumpãrarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;
    c) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - sã nu deţinã o altã locuinţã în proprietate, inclusiv casã de vacanţã;
    d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculeazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale sau de cãtre operatorii economici în a cãror administrare se aflã imobilele respective, precum şi de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale din domeniul învãţãmântului, respectiv din domeniul sãnãtãţii, sau de cãtre unele unitãţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritãţi, potrivit legii, şi reprezintã valoarea de înlocuire pe metru pãtrat, multiplicatã cu suprafaţa construitã efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuatã cu amortizarea calculatã de la data punerii în funcţiune a locuinţei pânã la data vânzãrii acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderatã pe metru pãtrat, calculatã pe baza valorii contractelor de antreprizã încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de cãtre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreazã cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderatã pe metru pãtrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderatã pe metru pãtrat contractatã la momentul începerii lucrãrilor acestor locuinţe. Valoarea de înlocuire pe metru pãtrat astfel calculatã se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului, ce urmeazã a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţã şi vânzare, unitãţile prin care se efectueazã vânzarea, potrivit legii, beneficiazã de un comision de pânã la 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreunã cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia;
    e) în cazul clãdirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice rãmân în administrarea consiliilor locale sau a autoritãţilor administraţiei publice centrale din domeniul învãţãmântului, respectiv din domeniul sãnãtãţii, sau a unor unitãţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritãţi pânã la vânzarea a jumãtate plus unu din numãrul locuinţelor pe care le deservesc;
    f) locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadã de 5 ani de la data dobândirii acestora. Aceastã interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciarã în condiţiile legii. Prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care finanţeazã achiziţia acestor locuinţe. Instituţiile de credit vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirãrii termenului de 5 ani, pe calea executãrii silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de cãtre proprietarii locuinţelor;
    g) venitul mediu pe membru de familie la data vânzãrii, al titularului contractului de închiriere a locuinţei, sã nu depãşeascã cu 100% salariul mediu brut pe economie.
    (3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevãzute la alin. (1) se utilizeazã numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. Dupã reţinerea comisionului prevãzut la alin. (2) lit. d) şi, dupã caz, a valorii de vânzare a construcţiilor prevãzute la art. 2 alin. (7), sumele obţinute se vireazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de operatorii economici în a cãror administrare se aflã imobilele respective, precum şi de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale din domeniul învãţãmântului, respectiv din domeniul sãnãtãţii, sau de cãtre unitãţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritãţi în a cãror administrare se aflã imobilele respective, prin bugetul propriu, cãtre A.N.L., pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. În colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale şi cu autoritãţile administraţiei publice centrale din domeniul învãţãmântului şi sãnãtãţii, A.N.L. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate.
    (4) Valoarea de vânzare a construcţiilor prevãzute la art. 2 alin. (7) se stabileşte procentual din valoarea de vânzare a locuinţei, determinatã conform prevederilor alin. (2), dupã ce s-a dedus din aceasta valoarea comisionului şi, dupã caz, a centralei termice. Procentul este dat de raportul dintre valoarea construcţiilor prevãzute la art. 2 alin. (7) şi valoarea totalã a obiectivului de investiţii din care fac parte, stabilitã prin devizul general aferent acestuia. Sumele corespunzãtoare acestei valori, obţinute din vânzarea locuinţelor prevãzute la alin. (1), se fac venituri la bugetul local, destinate construcţiei de locuinţe.
    (5) Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia sã iniţieze procedurile legale pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari în clãdirile de locuit pe care le administreazã şi în care sunt situate locuinţe pentru tineri destinate închirierii, dupã vânzarea cãtre chiriaşi a 3 unitãţi locative din clãdire.
    (6) A.N.L. asigurã monitorizarea şi ţine evidenţa terenurilor şi a locuinţelor construite pe acestea şi transmise în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    ART. 11
    Contractele de închiriere, contractele de vânzarecumpãrare, precum şi orice alte acte încheiate cu încãlcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale art. 10 sunt lovite de nulitate absolutã. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecãtoreşti pentru constatarea nulitãţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor.
    ART. 12
    Pentru atragerea de resurse suplimentare, A.N.L. poate emite periodic titluri de valoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

    CAP. II
    Organizare

    ART. 13
    (1) Conducerea A.N.L. se realizeazã prin Consiliul de administraţie, ca organ executiv, şi prin Consiliul naţional de coordonare, ca organ consultativ.
    (2) Consiliul naţional de coordonare este numit prin hotãrâre a Guvernului. Prin aceeaşi hotãrâre va fi nominalizatã, din rândurile membrilor acestuia, persoana desemnatã sã îndeplineascã funcţia de preşedinte al consiliului.
    (3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului.
    ART. 14
    (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 15 membri desemnaţi dupã cum urmeazã:
    a) Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului - 2 membri;
    b) Inspectoratul de Stat în Construcţii - 1 membru;
    c) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - 1 membru;
    d) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - 1 membru;
    e) Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru;
    f) Asociaţia Românã a Bãncilor - 1 membru;
    g) Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 membru;
    h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale - 1 membru;
    i) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - 1 membru;
    j) Uniunea Naţionalã a Consiliilor Judeţene din România - 1 membru;
    k) Asociaţia Municipiilor din România - 1 membru;
    l) Asociaţia Oraşelor din România - 1 membru;
    m) Consiliul General al Municipiului Bucureşti - 1 membru;
    n) Asociaţia Comunelor din România - 1 membru.
    (2) Consiliul naţional de coordonare îşi aprobã, la prima şedinţã, regulamentul de organizare şi funcţionare.
    (3) Consiliul naţional de coordonare se reuneşte cel puţin o datã pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
    (4) Pregãtirea şi desfãşurarea lucrãrilor Consiliului naţional de coordonare se asigurã de Consiliul de administraţie al A.N.L.
    ART. 15
    Consiliul de administraţie al A.N.L. are urmãtoarele atribuţii:
    a) fundamenteazã, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform prezentei legi;
    b) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate de A.N.L.;
    c) analizeazã şi se pronunţã asupra angajamentelor patrimoniale ale A.N.L.;
    d) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul A.N.L.;
    e) aprobã plafoanele maximale de cost pentru locuinţele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi;
    f) aprobã prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale A.N.L.;
    g) gestioneazã resursele A.N.L. şi decide, în cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor în titluri de stat şi în depozite bancare, în condiţii de administrare a riscurilor de plasament şi de piaţã;
    h) aprobã încheierea de convenţii pentru derularea fondurilor cu instituţiile bancare agreate care acordã credite ipotecare;
    i) analizeazã modul de utilizare a creditelor şi stabileşte mãsuri în conformitate cu dispoziţiile legale;
    j) reprezintã, prin preşedintele sãu, interesele A.N.L. în justiţie şi în relaţiile cu terţi;
    k) elaboreazã Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.L.
    ART. 16
    Consiliul de administraţie al A.N.L. rãspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii.
    ART. 17
    (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a A.N.L. se asigurã din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursã pentru A.N.L. în anul urmãtor.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    A.N.L. poate modifica, periodic, condiţiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcţie de situaţia pieţei monetare şi a pieţei de capital.
    ART. 19
    (1) Pentru construcţia de locuinţe din programele guvernamentale, materialele de construcţii necesare se pot asigura de A.N.L.
    (2) Asigurarea materialelor de construcţii prevãzute la alin. (1) se face prin achiziţii publice şi/sau din donaţii şi/sau sponsorizãri.
    ART. 20
    (1) La solicitarea autoritãţilor administraţiei publice centrale din învãţãmânt sau sãnãtate, A.N.L. poate promova, în cadrul programelor de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevãzute la art. 7 alin. (6), obiective de investiţii publice în construcţia de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din aceste domenii de activitate.
    (2) Necesitatea şi oportunitatea realizãrii construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevãzute la alin. (1), se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de autoritãţile administraţiei publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanţeazã din surse prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetele proprii ale autoritãţilor administraţiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.
    (3) La elaborarea studiilor de prefezabilitate prevãzute la alin. (2) se au în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor, care se realizeazã prin grija Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de cãtre A.N.L.
    (4) Pentru realizarea de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învãţãmânt sau sãnãtate, autoritãţile administraţiei publice centrale interesate rãspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevãzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publicã sau privatã a statului şi în administrarea autoritãţilor administraţiei publice centrale respective sau, dupã caz, în administrarea unor unitãţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritãţi, în condiţiile legii.
    ART. 21
    (1) A.N.L. achiziţioneazã studii de fezabilitate prevãzute la art. 20, pentru realizarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, care vor fi supuse aprobãrii potrivit legii.
    (2) Finanţarea studiilor prevãzute la alin. (1) se asigurã din alocaţii de la bugetul de stat, prevãzute cu aceastã destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, aprobat în condiţiile legii.
    ART. 22
    Închirierea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile art. 20, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5).
    ART. 23
    (1) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20-22, se face dupã criterii stabilite şi adoptate de autoritãţile administraţiei publice centrale din învãţãmânt sau sãnãtate, dupã caz, care preiau în administrare respectivele locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3).
    (2) Pentru stabilirea prioritãţii în repartizarea locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învãţãmânt sau sãnãtate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, în suplimentarea celor prevãzute de criteriile-cadru.
    ART. 24
    Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpãrare, precum şi orice alte acte încheiate cu încãlcarea dispoziţiilor art. 22 şi 23 sunt lovite de nulitate absolutã. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecãtoreşti pentru constatarea nulitãţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija ministerelor care coordoneazã activitãţile din domeniul învãţãmântului, respectiv din domeniul sãnãtãţii.
    ART. 25
    (1) La solicitarea instituţiilor din sectorul de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, a altor instituţii din administraţia publicã centralã, a autoritãţilor administraţiei publice locale, precum şi a unor persoane juridice cu capital privat, A.N.L. poate dezvolta programe de construcţii de locuinţe proprietate privatã prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului acestora, prin convenţii încheiate cu acesta.
    (2) Necesitatea şi oportunitatea realizãrii construcţiilor de locuinţe prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de instituţiile şi/sau autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale interesate, precum şi de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanţeazã din surse prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetele proprii ale instituţiilor şi/sau ale autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale interesate şi, dupã caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.
    (3) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevãzute la alin. (2) se au în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor, care pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de cãtre A.N.L., sau, dupã caz, se are în vedere asigurarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de cãtre solicitanţi, sub rezerva avizãrii acestora în Consiliul tehnico-economic al A.N.L. Proiectantul general al lucrãrilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate şi, dupã caz, a proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie în Consiliul tehnico-economic al A.N.L.
    (4) Pentru realizarea de locuinţe prevãzute la alin. (1), solicitanţii rãspund de punerea la dispoziţie a terenurilor, libere de orice sarcinã, prin darea în folosinţã gratuitã A.N.L., pânã la finalizarea lucrãrilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora sã asigure categoria de folosinţã prevãzutã în planurile urbanistice şi studiile de prefezabilitate aprobate. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit separat de cele destinate realizãrii reţelelor de utilitãţi şi dotãrilor tehnico-edilitare necesare asigurãrii condiţiilor de locuit.
    (5) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (4) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare se consemneazã în mod obligatoriu:
    a) dreptul A.N.L. de folosinţã gratuitã a terenurilor pe perioada realizãrii investiţiilor;
    b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe cãtre titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor - prin vânzare, concesionare sau, dupã caz, dare în folosinţã pentru toatã durata de existenţã a construcţiilor - , deţinãtorul terenurilor având obligaţia sã hotãrascã şi sã comunice A.N.L. preţul acestora sau, dupã caz, cuantumul redevenţei ori al taxei stabilite potrivit legii.
    (6) În cazul în care deţinãtorul unor terenuri proprietate publicã sau privatã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale nu este abilitat ori nu poate îndeplini condiţiile precizate la alin. (5) lit. b), punerea la dispoziţie a terenurilor se face în condiţiile prevãzute de art. 3.
    (7) Analiza solicitãrilor de construcţii de locuinţe proprietate personalã prin credit ipotecar prevãzute la alin. (1) se face de A.N.L. pe baza cererilor, a datelor şi a informaţiilor aflate în evidenţa solicitanţilor. În acest scop va stabili, prin convenţia încheiatã cu instituţiile şi/sau cu autoritãţile administraţiei publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitãrilor şi actele justificative necesare.
    ART. 26
    Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului elaboreazã norme metodologice de aplicare, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului*).
_________
    *) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ART. 27
    În termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi*) va fi numit Consiliul naţional de coordonare al A.N.L.

    NOTÃ:
    Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 112/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 159/2011, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 152/1998 şi care se aplicã în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "Art. III. - În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţã se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
                        __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016