Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014  pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 29 octombrie 2014

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


           PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
              VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

             p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
             CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


    Bucureşti, 21 octombrie 2014.
    Nr. 147.


                           MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
      între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea
                      reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,
    ţinând cont de prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi în special ale articolului 3,
    luând în considerare prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA),
    având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006,
    luând în considerare voinţa şi necesităţile Guvernului României şi Guvernului Republicii Bulgaria,
    părţile au convenit următoarele:

    ART. 1
    Definiţii
    Definiţiile folosite pentru scopul prezentului memorandum de înţelegere (MoU) sunt următoarele:
    (1) Prin forţe se înţelege toate componentele militare şi civile ale forţelor armate ale celor două state, inclusiv tot personalul, materialele şi proviziile, aşa cum sunt definite în NATO SOFA. De asemenea, acestea includ toate navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţia şi proviziile necesare desfăşurării forţelor.
    (2) Prin operaţii se înţelege acţiunile militare sau desfăşurarea unei misiuni militare strategice, tactice, întrunite sau specifice unei singure categorii de forţe sau de ordin administrativ; procesul ducerii luptei, inclusiv atac, apărare, mişcare, aprovizionare şi manevre necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei acţiuni de luptă sau campanii.
    (3) Prin exerciţii se înţelege toate activităţile de instruire desfăşurate în comun, inclusiv exerciţiile de toate tipurile, antrenamentele, atelierele şi alte activităţi de instruire planificate şi executate în comun de forţele armate ale părţilor.
    (4) Naţiune trimiţătoare (SN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi care participă cu forţe în afara propriilor frontiere pe teritoriul statului celeilalte părţi, inclusiv apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi apelor teritoriale ale acestei părţi, în vederea desfăşurării de operaţii şi exerciţii.
    (5) Naţiune gazdă (HN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi pe teritoriul statului căreia se află dislocate forţe aparţinând celeilalte părţi cărora li se acordă sprijin în condiţiile stipulate în prezentul MoU.
    (6) Prin sprijinul naţiunii gazdă (HNS) se înţelege asistenţa, cu caracter civil sau militar, acordată sub forma bunurilor şi serviciilor, de către o HN forţelor SN care sunt staţionate, execută operaţiuni sau tranzitează teritoriul, apele teritoriale sau spaţiul aerian de deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale acelei HN.
    (7) Prin cheltuieli se înţelege acele cheltuieli asociate cu sprijinul şi susţinerea forţelor armate ale ambelor părţi. Pentru scopurile acestui MoU şi ale înţelegerilor de aplicare:
    a) costuri suportate împreună înseamnă acele cheltuieli convenite în avans ca fiind în responsabilitatea comună a ambelor părţi;
    b) costuri naţionale directe înseamnă acele cheltuieli considerate în avans ca fiind în responsabilitatea unei singure părţi.
    (8) Memorandum de înţelegere (MoU) înseamnă, în acest caz, un acord bilateral care implică intenţia şi responsabilitatea părţilor de a-şi acorda sprijin reciproc în cazul participării cu forţe a uneia dintre părţi la operaţii sau exerciţii pe teritoriul statului celeilalte părţi.
    (9) Prin înţelegere de aplicare (IA) se înţelege un acord suplimentar scris referitor la furnizarea de bunuri şi servicii, prin care se stabilesc detalii suplimentare, termene şi condiţii specifice pentru punerea în aplicare a prezentului MoU. Aceste înţelegeri de aplicare pot fi acordul tehnic (TA) şi subsecvent aranjamentul de implementare întrunită (JIA).
    (10) Prin acord tehnic (TA) se înţelege un document subsecvent acestui MoU, care detaliază concepţia şi procedurile specifice de furnizare a HNS.
    (11) Prin aranjament de implementare întrunită (JIA) se înţelege un document subsecvent TA, care stabileşte angajamentul părţilor privind furnizarea şi primirea HNS ce include informaţii detaliate privind sprijinul solicitat şi oferit, procedurile locale specifice pentru aplicarea aranjamentelor de sprijin şi detalii financiare suplimentare.
    (12) Prin declaraţia de cerinţe (SOR) se înţelege un document care detaliază cerinţele SN către HN privind bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului solicitat, precum şi costurile asociate acestora.
    (13) Prin comandă se înţelege o solicitare scrisă într-un format convenit (anexa C) semnată de o persoană oficială autorizată, care constituie o cerere pentru asigurarea sprijinului, acordat sub forma bunurilor şi serviciilor, în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.
    (14) Prin factură se înţelege un document emis de partea furnizoare, prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul specific furnizat, în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.
    (15) Prin transfer se înţelege furnizarea sprijinului, aşa cum este cerut de către partea solicitantă, în condiţiile prezentului MoU.
    (16) Prin agent executiv (EA) se înţelege Ministerul Apărării Naţionale din România şi, respectiv, Ministerul Apărării din Republica Bulgaria.
    (17) Prin parte solicitantă se înţelege structura care solicită naţiunii gazdă furnizarea de sprijin sub forma bunurilor şi serviciilor.
    (18) Partea primitoare este partea solicitantă care beneficiază de furnizarea sprijinului solicitat sub forma bunurilor şi serviciilor de la naţiunea gazdă.
    (19) Partea furnizoare este structura care furnizează sprijinul logistic specific acordat naţiunii trimiţătoare sub forma bunurilor şi serviciilor.
    (20) Dacă semnificaţia unui termen utilizat în acest MoU nu este precizată, se va aplica Glosarul NATO de termeni şi definiţii (AAP-6).
    ART. 2
    Scop
    (1) Scopul prezentului MoU este stabilirea termenilor de bază, condiţiilor şi procedurilor generale pentru furnizarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă (HNS) pentru forţele aparţinând oricăreia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi.
    (2) Prin acest MoU nu se intenţionează a se intra în conflict cu acordurile internaţionale în vigoare pentru fiecare parte şi nici cu legislaţiile lor naţionale.
    ART. 3
    Domeniu de aplicare
    (1) Prezentul MoU este destinat să faciliteze acordarea HNS între părţi, în vederea desfăşurării operaţiilor şi exerciţiilor.
    (2) Acest MoU se aplică furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele unei părţi de către cealaltă parte, în schimbul plăţii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele celeilalte părţi.
    (3) Părţile convin că achiziţiile şi transferurile, potrivit prevederilor prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente, sunt condiţionate de disponibilitatea sumelor alocate cu această destinaţie şi de limitările de achiziţionare şi transfer stabilite de legile şi reglementările României şi Republicii Bulgaria.
    (4) Prevederile oricăror acorduri relevante în vigoare între cele două părţi se vor aplica pentru toate operaţiile şi exerciţiile acoperite de acest MoU.
    ART. 4
    Termeni şi condiţii
    (1) Fiecare parte va depune toate eforturile, în conformitate cu legislaţia sa naţională şi cu propriile priorităţi, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părţi privind furnizarea, conform prezentului MoU, sprijinului sub forma bunurilor şi serviciilor. În cazul în care o IA conţine un standard mai strict de satisfacere a unor astfel de cerinţe, acea IA se va aplica cu precădere.
    (2) Părţile convin că planificarea furnizării HNS şi, implicit, a transferului bunurilor şi serviciilor care fac obiectul acestui sprijin se vor face cu utilizarea SOR prevăzută de anexa A.
    (3) Părţile convin că transferul de bunuri şi servicii între părţi va fi efectuat prin comenzi emise şi acceptate conform prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente.
    (4) O comandă poate fi emisă în baza prezentului MoU, în condiţiile inexistenţei unei înţelegeri de aplicare subsecvente, numai în împrejurările prevăzute în anexa B la prezentul MoU.
    (5) Competenţa încheierii înţelegerilor de aplicare subsecvente prezentului MoU aparţine EA bulgar şi român.
    (6) Atât în cazul în care transferul se efectuează printr-o comandă emisă numai în baza prezentului MoU, cât şi în cazul în care se utilizează o înţelegere de aplicare subsecventă, trebuie să se prevadă toate detaliile, termenii şi condiţiile necesare de efectuare a transferului, inclusiv datele din anexa C.
    (7) Părţile convin ca solicitarea, primirea, returnarea şi facturarea bunurilor şi serviciilor furnizate să se facă prin utilizarea formularului standard prevăzut de anexa C. Datele referitoare la personalul autorizat să emită şi să accepte comenzile în condiţiile prezentului MoU vor face obiectul unei înţelegeri de aplicare subsecvente. Părţile îşi vor notifica reciproc, prin EAs, autorizările sau limitările specifice referitoare la personalul competent să emită sau să accepte direct cerinţe şi comenzi, în condiţiile prezentului MoU sau ale unei înţelegeri de aplicare, când respectiva înţelegere de aplicare nu conţine asemenea informaţii.
    (8) Părţile sunt de acord că bunurile şi serviciile care fac obiectul HNS furnizat pot fi retransferate, cu titlu temporar sau permanent, prin orice mijloc, unei terţe părţi numai cu consimţământul EA al părţii furnizoare.
    (9) Pe timpul elaborării înţelegerilor de aplicare subsecvente, HN va pune la dispoziţia SN copii ale actelor normative privind protecţia mediului, aplicabile operaţiilor şi exerciţiilor desfăşurate conform acestui MoU, precum şi ale actelor normative în domeniul depozitării, mişcării sau evacuării materialelor periculoase sau muniţiilor. Personalul SN va respecta regulamentele/procedurile din domeniul protecţiei mediului şi se va conforma reglementărilor privind depozitarea, mişcarea sau evacuarea materialelor periculoase şi a muniţiilor. Pentru a preveni ambiguităţile sau neînţelegerile dintre HN şi SN, orice particularităţi şi precizări referitoare la acest domeniu vor fi definite în TA.
    (10) Documentele menţionate în anexa D vor fi utilizate în aplicarea acestui MoU atunci când va fi necesar.
    ART. 5
    Prevederi financiare
    (1) EA al HN va furniza asistenţă, în conformitate cu propriile competenţe şi posibilităţi, pentru acordarea sprijinului forţelor armate ale SN.
    (2) Parametrii financiari pentru fiecare situaţie în care forţele armate ale SN tranzitează teritoriul HN sau sunt dislocate pe acesta, incluzând cheltuielile de rambursare, sunt prevăzuţi în înţelegerile de aplicare subsecvente, de detaliere a sprijinului.
    (3) Pe timpul determinării parametrilor financiari prevăzuţi la alin. (2) vor fi aplicabile legislaţia europeană şi legislaţia naţională, precum şi acordurile internaţionale relevante în acest domeniu care sunt în vigoare în România şi Republica Bulgaria.
    (4) Părţile convin să îşi acorde reciproc sprijin, de la caz la caz, în accesul la documentaţia şi informaţiile necesare pentru sprijinul solicitat.
    (5) Factura va conţine referiri la înţelegerea de aplicare în cauză sau, în lipsa acesteia, la acest MoU şi va respecta anexa C. Factura va fi însoţită de documentaţii pentru respectivul sprijin acordat părţii primitoare.
    (6) Nicio prevedere din prezentul MoU nu va servi drept bază pentru stabilirea unui preţ mai mare pentru bunurile şi serviciile asociate sprijinului furnizat, în situaţia în care asemenea bunuri şi servicii ar fi disponibile fără plată sau la un preţ mai mic, în condiţiile stabilite printr-un alt acord.
    ART. 6
    Protecţia informaţiilor clasificate
    Protecţia informaţiilor clasificate pe timpul operaţiilor şi exerciţiilor care fac obiectul acestui MoU se va face potrivit prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006.
    ART. 7
    Intrarea în vigoare, durata şi încetarea valabilităţii
    (1) Prezentul MoU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
    (2) Acest MoU va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi îl denunţă prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Denunţarea îşi va produce efectele la şase luni de la data primirii unei astfel de notificări.
    ART. 8
    Amendarea şi interpretarea
    (1) La cererea oricăreia dintre părţi acest MoU poate fi amendat, în scris, prin consimţământ reciproc.
    (2) Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1) al articolului 7.
    ART. 9
    Soluţionarea divergenţelor
    Orice neînţelegeri rezultând din contracte vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia HN. Orice divergenţe cu privire la interpretarea sau aplicarea acestui MoU vor fi soluţionate prin consultări între părţi şi nu vor fi deferite vreunui tribunal sau terţ în vederea soluţionării.

    Semnat la Ruse la 7 martie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, varianta în limba engleză va prevala.


                  Pentru Guvernul României,
                        Mircea Duşa,
                 ministrul apărării naţionale

             Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
                      Angel Naydenov,
                    ministrul apărării


    ANEXA

    Formular pentru declaraţia de cerinţe (SOR)


┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┐
│DECLARAŢIA DE CERINŢE (SOR) │Operaţia: │Pag. 1 din 2│
├─────────────┬───────────┬───────────────┬───────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤
│ Iniţială [] │ Finală [] │ Modificare [] │ Date administrative: │
├─────────────┴───────────┴────────┬──────┴───────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ INIŢIATOR │RĂSPUNSUL NAŢIUNII GAZDĂ │ ACCEPTARE │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│1. Nr./data solicitării: │5.a. Plata se va primi de: │8.a. Plata se execută de: │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┤ │ │
│2. Acord de sprijin/Înţelegere de │5.b. Cont IBAN: │ │
│aplicare: │ │ │
├──────────────────────────────────┤ │ │
│3.a. Tipul de sprijin solicitat: │5.c. Adresa: │8.b. Adresa: │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Servicii de sprijin │5.d. Tel.Fax: ────────────────────┤8.c. Tel.Fax: ──────────────────┤
│ │ │ │
│ │ ────────────────────┤ ──────────────────┤
│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Note: │6.a.Partea/unitatea furnizoare: │9.a.Partea/unitatea primitoare │
│ │ │(utilizator): │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├───────────────────────┬──────────┤6.b.POC autorizată să accepte │9.b.POC autorizată se solicite │
│3.b.Perioada probabilă:│De la: │modificarea SOR: │modificări: │
│ │La: │ │ │
├───────────────────────┴──────────┤Nume/Grad: ───────────────────────┤Nume/Grad: ─────────────────────┤
│ │ │ │
│3.c.Locaţia solicitată: │Adresa: │Adresa: │
│ │ │ │
│ │ ────────────────────┤ ──────────────────┤
│ │Tel, Fax: │Tel, Fax: │
│ │ │ │
├────────────────────┬─────────────┼────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬────────────┤
│4.a.De la (Partea │4.c.Naţiunea │7.a.La (Partea │7.c.Naţiunea │10.a.Pentru (Partea│10c.Naţiunea│
│beneficiară/ │ │furnizoare) │ │care solicită/ │ │
│iniţiatoare) │ │ │ │acceptă) │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴─────────────┼────────────────────┴─────────────┼───────────────────┴────────────┤
│4.b. Persoana autorizată ca │7.b. Persoana autorizată ca │10.b. Persoana autorizată ca │
│beneficiar (Iniţiator) │furnizor: │solicitant: │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Nume/Grad: │Nume/Grad: │Nume/Grad: │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ────────────────────┤ │ ──────────────────┤
│Adresa, Tel., Fax: │Adresa, Tel. Fax: │Adresa, Tel. Fax: │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Semnătura şi data: │Semnătura şi data: │Semnătura şi data: │
│ ────────────────┤ ────────────────┤ ──────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SPRIJIN SOLICITAT SUPORT OFERIT │
├────────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┤
│11. Nr. │12. Cerinţa (inclusiv perioada│13.Cantitate│14.U/M│15.Cost│16.Cost│17.Metoda│18.Can-│19. OBS.│
│ crt.│dacă aceasta diferă de 3.b.) │ │ │unitar │total │de rambur│titatea│ │
│ │ │ │ │ │estimat│sare │primită│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────┴────────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘


    Informaţii necesare pentru completarea Declaraţiei de cerinţe (SOR)
    1. Data şi numărul solicitării
    2. Acord de sprijin/Înţelegere de aplicare
    3.a) Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului
    3.b) Perioada
    3.c) Locaţia
    4.a) Organizaţia beneficiară/iniţiatoare
    4.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/iniţiatorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax/semnătura beneficiarului/iniţiatorului
    4.c) Naţiunea căreia îi aparţine beneficiarul/iniţiatorul
    5.a) Date referitoare la banca, sucursala, agenţia furnizorului
    5.b) Contul furnizorului
    5.c) Adresa furnizorului
    5.d) Telefon/Fax
    6.a) Numele unităţii furnizoare/Adresa
    6.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax
    7.a) Organizaţia furnizoare
    7.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax/semnătura furnizorului
    7.c) Naţiunea căreia îi aparţine furnizorul
    8.a) Organizaţia care execută plata
    8.b) Adresa
    8.c) Telefon/Fax
    9.a) Numele unităţii beneficiare/primitoare, adresa
    9.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax
    10.a) Organizaţia solicitantă
    10.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax/semnătura solicitantului
    10.c) Naţiunea căreia îi aparţine solicitantul
    11. Numărul curent
    12. Detaliile cerinţelor
    13. Cantitate
    14. Unitatea de măsură
    15. Cost unitar
    16. Cost total estimat
    17. Metoda de plată
    18. Cantitatea primită
    19. Observaţii, comentarii

    ANEXA B

    Condiţii privind emiterea de comenzi în baza prezentului MoU

    Conform art. 4 alin. (4), comenzile de sprijin pot fi emise în baza prezentului MoU în următoarele condiţii:
    a) comenzile pentru bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului, adresate în situaţii de exerciţii combinate, antrenamente, deplasări, dislocări, operaţii sau orice alte activităţi de cooperare, în circumstanţe neprevăzute în care nu există timpul necesar pentru elaborarea unei înţelegeri de aplicare, iar beneficiarul are o necesitate urgentă de sprijin care impune furnizarea unor bunuri şi servicii;
    b) comenzile pentru bunuri şi servicii care fac obiectul sprijinului, solicitate în regim de urgenţă şi care nu sunt prevăzute într-o înţelegere de aplicare, cu condiţia ca părţile tranzacţiei sau reprezentanţii lor autorizaţi să fie de acord.

    ANEXA C

    Formular pentru cerere standard, primire, returnare şi facturare

*(Font 8*
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Distribuţie____________ │A. [] CERERE [] RESTITUIRE │ C. [] FACTURA │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────┬────────────┼────────────────────────────────┤
│1. Nr. solicitare/ │4. De la │5. Nation │22. Autoritate de facturare │
│ │ (Solicitant) │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤ │
│ │6. La (Furnizor) │7. Nation(s)├───────────────────┬────────────┤
│ │ │ │23. Nr. factură/ │24. Cod │
├──────────────────────────────────┤ │ │ Data │tranzacţie │
│2. Acord de sprijin/ ├─────────────────────┤ │ │(numai SUA) │
│ Înţelegere de aplicare │8. Data şi locul de │ │ │ │
│ │ livrare solicitat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────┴────────────┼───────────────────┼────────────┤
│3. Mijloc de transport/Aeronavă/ │9. Primitor │25. Nr. document │26. Nr. cont│
│ Vehicul/Navă maritimă │ │ transport │(numai SUA) │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┬────────────────┤ │ │
│ │10. Nume, Grad, │Date │ │ │
│ │ Semnătura │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────┼─────────────────┼───────┬────────┼──────┬──────┬─────┼────────────┤
│Nr. │Nr. stoc NATO │Descriere │Unitate│Cantita-│Canti-│Preţ │Total│Documente │
│ │ │ │de │te ceru-│tate │unitar│ │justificati-│
│ │ │ │măsură │tă │livra-│ │ │ve anexate │
│ │ │ │ │ │tă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤
│11. │ 12. │ 13. │ 14. │ 15. │ 27. │ 28. │ 29.│ 30. │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┼─────────────────┴───────┴────────┼──────┴──────┴─────┼────────────┤
│16. Alte costuri: │ │31. Total facturat │32. Moneda │
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┼───────────────────┴────────────┤
│17. Metoda de [] Numerar [] Rambursabil [] Schimb în natură │33. A se plăti către: │
│ compensare │ Cont IBAN. │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ Pentru │
│18. Autorizare de către partea emitentă │19. Data restituirii│ │
│ Nume, Grad, Semnătura │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────────────┤
│B. CONFIRMAREA PRIMIRII │34. Certific că datele din │
│ │ factură sunt corecte. │
│ │ │
├─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤ │
│20. Primire acceptată│35. Nume, Grad, Semnătura│21. Transport │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Data şi locul │ │ [] Gratuit [] Contra├────────────────────────────────┤
│ │ │ cost │35. Nume, Grad, Semnătura │
└─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA D

    Documente de referinţă

    1. Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
    2. Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951
    3. Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006
    4. Principiile şi politicile NATO pentru Logistică MC 319
    5. Principiile şi politicile NATO pentru sprijinul naţiunii gazdă MC 334
    6. STANAG 2234-AJP-4.5 Publicaţia aliată comună pentru doctrina sprijinului naţiunii gazdă şi proceduri
    7. STANAG 2034 CSS NATO Proceduri standard pentru asistenţa logistică reciprocă
    8. Acordurile NATO de standardizare (STANAGs) aplicabile forţelor de pază şi securitate, sprijinului medical, mişcării şi transportului, protecţiei mediului, procedurii vamale şi de trecere a frontierei etc.
    9. AAP-6 Glosarul NATO de termeni şi definiţii


                   ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016