Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE Nr. 139 din 28 octombrie 1996  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia in domeniul transportului rutier international, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE Nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia in domeniul transportului rutier international, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 5 noiembrie 1996
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 5 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional

Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare pãrţi contractante, dorind sa contribuie la dezvoltarea reciproc avantajoasã a relaţiilor comerciale şi economice, în scopul facilitãrii şi reglementãrii transporturilor rutiere internaţionale de persoane şi de mãrfuri între cele doua tari şi în tranzit pe teritoriile lor, pe baza egalitãţii în drepturi şi a avantajului reciproc, au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Domeniul de aplicabilitate
1. Dispoziţiile prezentului acord se aplica transporturilor de persoane şi de mãrfuri, efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul unuia dintre cele doua state, în trafic direct între România şi Republica Slovenia, în tranzit pe teritoriile lor, precum şi transporturilor spre sau din terţe state.
2. Prezentul acord nu se referã la drepturile şi obligaţiile fiecãrei pãrţi contractante, care decurg din prevederile altor acorduri bilaterale sau multilaterale din domeniul transporturilor rutiere internaţionale de mãrfuri sau de persoane, în vigoare pentru acea parte contractantã.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
- transportator desemneazã orice persoana fizica sau juridicã avînd sediul conducerii efective în România sau în Republica Slovenia, care, în conformitate cu legislaţia nationala în vigoare în ţara de înmatriculare a vehiculului, este autorizata sa efectueze transporturi internaţionale de persoane sau de mãrfuri pentru alţii sau pe cont propriu;
- vehicul desemneazã orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanicã, construit şi utilizat pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul, sau pentru transportul de mãrfuri şi care este înmatriculat pe teritoriul unuia dintre cele doua state. Se considera vehicul şi ansamblul format dintr-un vehicul tractor şi o remorca sau o semiremorca, ambele fiind înmatriculate pe teritoriul aceleaşi pãrţi contractante;
- autorizaţie desemneazã orice document care se elibereazã pentru a fi folosit cu sau fãrã scutire de plata taxelor, în conformitate cu reglementãrile în vigoare ale uneia dintre pãrţile contractante şi care, pentru transporturile de mãrfuri, da dreptul transportatorului sa efectueze un transport dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pe perioada sa de valabilitate; pentru transportul de persoane, cu excepţia liniilor regulate, acorda dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioada determinata;
- aprobare desemneazã orice document care se elibereazã în conformitate cu reglementãrile în vigoare ale uneia dintre cele doua pãrţi contractante şi care acorda dreptul transportatorului de a efectua un transport de persoane pe linii regulate, în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul oricãreia din cele doua pãrţi contractante.

Transportul de persoane
ART. 3
Transporturi regulate
1. În cadrul traficului pe linii regulate, transportul de persoane cu vehicule se efectueazã pe un itinerar determinat, cu orare şi tarife convenite, pasagerii putind fi imbarcati sau debarcati la capetele de linii, precum şi în alte locuri de oprire stabilite.
2. Transporturile regulate trebuie sa fie aprobate de cãtre autoritãţile competente ale fiecãrei pãrţi contractante pentru rutele situate pe teritoriul lor, în conformitate cu prevederile legislatiilor lor naţionale, precum şi cu acordul statelor tranzitate.
Aprobarea se poate acorda pe o perioada de 1-5 ani transportatorilor din cele doua state.
3. Cererile pentru obţinerea aprobãrilor, conform pct. 2 al acestui articol, inclusiv acordul ţãrilor tranzitate, se transmit în scris cãtre autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
Cererile trebuie sa conţinã, în principal, urmãtoarele date: numele şi adresa transportatorului şi a firmei organizatoare a transportului, itinerarul, orarul şi frecventa de circulaţie, tarifele, locurile de imbarcare şi de debarcare a pasagerilor, perioada de exploatare, precum şi capacitatea estimatã a vehiculului.
4. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante stabilesc, de comun acord, prin corespondenta sau în comisia mixtã prevãzutã la art. 14 al prezentului acord, în special, urmãtoarele probleme:
a) introducerea în exploatare a liniilor de autobuze;
b) orarele de circulaţie;
c) tarifele;
d) condiţiile de transport (rute de circulaţie);
e) reducerea, dezvoltarea sau sistarea liniilor regulate de autobuze;
f) alte probleme legate de transportul pe linii regulate.
ART. 4
Transporturi ocazionale
1. Transporturile ocazionale de persoane, altele decît cele pe linii regulate, pot fi efectuate de transportatorii uneia dintre pãrţile contractante, numai pe baza unei autorizaţii ce permite transportul fãrã plata taxei de folosire a drumurilor, acordatã în prealabil de autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 5.
2. Cererile privind acordarea de autorizaţii conform pct. 1 al acestui articol se transmit, în scris, cãtre autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante şi trebuie sa conţinã date referitoare la: numele şi adresa transportatorului şi a unitãţii firmei organizatoare a transportului, itinerarul, perioada de efectuare a cãlãtoriei, precum şi numãrul de înmatriculare şi capacitatea vehiculului.
ART. 5
Transporturi scutite de autorizaţie
Transporturile de pasageri scutite de autorizaţie, în trafic direct sau în tranzit, se efectueazã pe baza unei liste de pasageri şi sînt urmãtoarele:
1. transportul ocazional al aceloraşi persoane cu acelaşi vehicul de-a lungul cãlãtoriei, punctele de plecare şi de sosire fiind situate în ţara de înmatriculare a vehiculului, nici o persoana nefiind imbarcata sau debarcatã pe parcursul sau la opririle din afarã tarii respective (transport "cu uşile închise");
2. transportul ocazional al unui grup de persoane dintr-un punct situat în ţara de înmatriculare a vehiculului la un punct situat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, la întoarcere vehiculul pãrãsind gol acest teritoriu;
3. transportul ocazional de persoane în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu excepţia curselor care au loc de mai multe ori într-un interval de 16 zile.
În cazul unor asemenea transporturi, cãlãtorii pot fi imbarcati sau debarcati pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în mod excepţional, numai dacã s-a obţinut aprobarea autoritãţii competente a acestei pãrţi contractante.

Transportul de mãrfuri
ART. 6
Autorizaţii
1. Transporturile cu vehicule de mãrfuri, cu sau fãrã incarcatura, cu excepţia celor menţionate la art. 7, între teritoriile celor doua pãrţi contractante sau în tranzit, se efectueazã pe baza de autorizaţii.
2. Autorizaţia este eliberata de autoritatea competenta a partii contractante din ţara unde este înmatriculat vehiculul, pentru acest vehicul, şi pe numele transportatorului. Autorizaţia nu este transmisibila, neputind fi folositã de alt transportator sau pentru alt vehicul.
3. Autorizaţia da dreptul transportatorului sa încarce, la cursa de inapoiere, mãrfuri de pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca acestea sa fie destinate statului de înmatriculare a vehiculului.
4. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante convin, pe baza de reciprocitate, asupra tipului şi numãrului de autorizaţii.
ART. 7
Transporturi exceptate de autorizaţii
1. Transporturile cu vehicule de mãrfuri în trafic direct sau în tranzit, scutite de autorizaţie de transport, sînt urmãtoarele:
a) deplasarea vehiculelor goale, destinate înlocuirii, remorcarii sau depanarii vehiculelor avariate sau aflate în pana;
b) transporturi funerare;
c) transporturi de obiecte şi opere de arta destinate unor tîrguri, expoziţii sau manifestãri culturale;
d) transporturi de obiecte şi echipamente de publicitate;
e) transporturi de obiecte de strãmutare;
f) transportul de aparate, accesorii, animale pentru manifestãri teatrale, muzicale, de cinema sau sportive, pentru circuri sau tîrguri şi expoziţii, precum şi al celor destinate înregistrãrilor cinematografice, radiofonice sau de televiziune;
g) transportul articolelor necesare în scopuri medicale de urgenta, în special în caz de catastrofe, şi transporturi de mãrfuri şi colete în cazul ajutoarelor umanitare;
h) transportul de animale vii în scopuri medicale şi biologice cu vehicule speciale, cu excepţia celor pentru sacrificare;
i) transportul de mãrfuri cu vehicule a cãror greutate neta, inclusiv remorca, nu depãşeşte 6 tone ori a cãror sarcina utila permisã, inclusiv remorca, nu depãşeşte 3,5 tone;
j) transportul de mãrfuri pe cont propriu, pe baza acordului reciproc stabilit de comisia mixtã prevãzutã la art. 14.
2. Comisia mixtã menţionatã la art. 14 este autorizata sa completeze lista prevãzutã la pct. 1 al acestui articol.
3. Cele doua pãrţi contractante vor incuraja transporturile combinate, în special prin folosirea porturilor maritime din ţãrile lor.

Dispoziţii generale
ART. 8
Transporturi din sau cãtre terţe state
Transportatorii uneia dintre pãrţile contractante, autorizaţi potrivit prevederilor art. 2, pot efectua transporturi de mãrfuri între teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi un stat terţ, precum şi dintr-un stat terţ cãtre teritoriul celeilalte pãrţi contractante, numai dacã s-a obţinut aprobarea autoritãţii competente a acestei pãrţi contractante, cu excepţia cazurilor în care autovehiculul tranziteaza, în cursul aceleiaşi cãlãtorii şi în cadrul itinerarului normal, teritoriul statului în care este înmatriculat.
ART. 9
Greutatea şi dimensiunile autovehiculelor
1. În cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a vehiculului depãşesc limitele admise pe teritoriul unei pãrţi contractante, vehiculul trebuie sa posede o autorizaţie specialã emisã de autoritatea competenta a acestei pãrţi contractante. Dacã aceasta autorizaţie limiteazã circulaţia vehiculului la un itinerar determinat, transportul se poate face numai pe acest itinerar.
2. Autorizaţia specialã nu exclude autorizaţia de transport menţionatã la art. 6.
ART. 10
Transportul pe teritoriul celuilalt stat
Transportatorii uneia dintre pãrţile contractante, mentionati la art. 2, nu sînt autorizaţi sa efectueze transporturi de persoane sau de mãrfuri între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 11
Controlul documentelor
1. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante stabilesc, de comun acord, modul de efectuare a controlului transporturilor derulate conform prevederilor prezentului acord.
2. Documentele necesare pentru transporturile internaţionale trebuie sa însoţeascã vehiculele respective şi sa fie prezentate la cererea organelor de control autorizate ale fiecãrei pãrţi contractante.
3. Conducãtorii vehiculelor înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, care efectueazã transporturi internaţionale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, trebuie sa posede permise de conducere naţionale sau internaţionale, certificate naţionale pentru vehiculele respective şi orice alte documente conforme cu reglementãrile internaţionale stabilite de comisia mixtã prevãzutã la art. 14.
ART. 12
Prevederi vamale
1. Vehiculele înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, precum şi remorcile şi semiremorcile care, avînd acelaşi numãr de înmatriculare, sînt utilizate pentru transporturile menţionate în prezentul acord, sînt admise temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante cu scutire de taxe vamale de import, cu condiţia de a fi reexportate.
Acest regim se extinde şi pentru piese de schimb, accesorii şi echipamente normale, importate cu vehiculele menţionate şi reexportate împreunã cu acestea.
2. Combustibilul şi lubrifianţii, care se gãsesc în rezervoarele normale prevãzute de constructorul vehiculelor menţionate şi care sînt utilizate pentru propulsie şi, dacã este cazul, pentru funcţionarea instalaţiei de refrigerare, se admit cu scutire de taxe vamale de import şi nu sînt supuse unor restrictii şi mãsuri prohibitive de import.
3. Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul deja importat temporar vor fi admise fãrã taxe vamale şi nu vor fi supuse restrictiilor şi mãsurilor prohibitive de import. Piesele înlocuite vor fi reexportate sau distruse sub controlul autoritãţilor vamale.
ART. 13
Autoritãţile competente
În scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, cele doua pãrţi contractante îşi vor notifica reciproc autoritãţile lor competente, precum şi orice schimbare în legatura cu acestea.
ART. 14
Comisia mixtã
1. În vederea examinãrii şi soluţionãrii problemelor ce vor aparea din interpretarea şi implementarea prezentului acord, se înfiinţeazã o comisie mixtã formatã din reprezentanţi ai autoritãţilor competente ale celor doua pãrţi contractante.
2. Comisia mixtã se va reuni alternativ, la solicitarea uneia dintre autoritãţile competente, pe teritoriul fiecãreia dintre pãrţile contractante.
ART. 15
Plati
1. Toate plãţile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în valuta liber convertibilã. În cazul în care un acord de plati între pãrţile contractante este în vigoare, se vor aplica prevederile acestuia.
2. Nici un transportator al uneia dintre pãrţile contractante nu va fi supus, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, la plata taxelor şi a impozitelor referitoare la activitatea de transport, dacã plãteşte astfel de taxe şi impozite pe teritoriul statului unde este înregistrat.
ART. 16
Aplicarea legislaţiei naţionale
În toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord sau prin convenţiile sau înţelegerile internaţionale la care cele doua pãrţi contractante au aderat, se aplica legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante, în vigoare pe teritoriul acesteia.
ART. 17
Sancţiuni
1. În cazul nerespectãrii legislaţiei în vigoare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, a prevederilor prezentului acord sau a condiţiilor incluse în autorizaţia de transport, de cãtre transportatori sau de cãtre personalul de la bordul vehiculului, autoritatea competenta din statul în care este înmatriculat vehiculul poate, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, sa ia urmãtoarele mãsuri:
a) sa aplice un avertisment transportatorului care a comis abaterea;
b) sa suspende sau sa retragã autorizaţiile care conferã dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe teritoriul partii contractante unde a fost comisã abaterea.
2. Autoritatea competenta care a luat o asemenea mãsura va informa despre aceasta autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
3. Prevederile acestui articol nu exclud mãsurile ce pot fi aplicate în virtutea legislaţiei naţionale de cãtre tribunalele sau autoritãţile administrative din statul unde s-a comis abaterea.
ART. 18
Litigii
Orice litigiu referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
În cazul în care aceste autoritãţi competente nu ajung la o înţelegere, litigiul va fi supus soluţionãrii pe cale diplomaticã.
ART. 19
Intrarea în vigoare
Prezentul acord se va aplica provizoriu începînd cu cea de-a treia zi de la data semnãrii sale şi va intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislatiile lor privind procedura de intrare în vigoare a acordurilor internaţionale.
ART. 20
Modificarea acordului
Orice modificare a prezentului acord se convine de cãtre pãrţile contractante şi intra în vigoare conform procedurii menţionate la art. 19.
ART. 21
Valabilitatea acordului
Prezentul acord se încheie pe o perioada de 5 ani şi va putea fi prelungit în mod tacit, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu-l va fi denunţat cu un preaviz de minimum 90 de zile înaintea expirãrii perioadei de valabilitate.
Încheiat la Sissi la 15 martie 1994, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi slovena, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Şerban Mihailescu,
secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,
Igor Umek,
ministrul transporturilor şi comunicaţiilor

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016