Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011  privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeazã condiţiile în care forţele armate ale României, denumite în continuare forţe armate, participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    ART. 2
    (1) Misiunile şi operaţiile la care participã forţele armate în afara teritoriului statului român sunt:
    a) de apãrare colectivã în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securitãţii statelor membre ale Uniunii Europene;
    b) de rãspuns la crize;
    c) de pace;
    d) de asistenţã umanitarã.
    (2) Misiunile şi operaţiile prevãzute la alin. (1) pot fi desfãşurate sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum şi în cadrul unor coaliţii.
    (3) Misiunile şi operaţiile prevãzute la alin. (1) lit. d) se pot desfãşura şi la solicitarea statului afectat.
    ART. 3
    (1) Forţele armate pot participa la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate.
    (2) Forţele armate participã la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) cu structurile şi personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum şi cu armamentul, tehnica şi echipamentele corespunzãtoare.
    (3) În vederea pregãtirii şi participãrii la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), forţele armate pot lua parte la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activitãţi conexe organizate în ţarã şi în afara teritoriului statului român.

    CAP. II
    Planificarea, trimiterea şi retragerea în/din misiuni şi operaţii ale forţelor armate

    ART. 4
    (1) La propunerea Ministerului Apãrãrii Naţionale, Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii analizeazã şi hotãrãşte, pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an, forţele armate ce pot fi puse la dispoziţie în anul urmãtor, în vederea participãrii la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1).
    (2) Propunerea de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cuprinde şi estimarea costurilor aferente.
    ART. 5
    În baza hotãrârii Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul urmãtor fondurile financiare necesare pregãtirii şi participãrii forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    ART. 6
    La apariţia unor situaţii neprevãzute care necesitã participarea cu forţe armate suplimentare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, bugetele instituţiilor trimiţãtoare se rectificã în mod corespunzãtor, conform legii.
    ART. 7
    (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile prevãzute la art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (1), se aprobã, la propunerea primului-ministru, de cãtre Preşedintele României, dupã consultarea Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii. Preşedintele României informeazã Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luatã, iar dacã Parlamentul este în vacanţã, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupã caz.
    (2) În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfãşurãrii unei misiuni sau operaţii neprevãzute la art. 2 alin. (1), Preşedintele României solicitã aprobarea Parlamentului.
    (3) Pentru situaţii neprevãzute, la solicitarea organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul securitãţii sau a unor parteneri strategici, ministrul apãrãrii naţionale poate trimite în misiune individualã în afara teritoriului naţional observatori/monitori, consilieri şi instructori militari, personal de stat major şi de specialitate, dupã consultarea prealabilã a Ministerului Afacerilor Externe, fãrã a se depãşi limitele numerice ale pachetului de forţe aprobat anual de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii.
    (4) În situaţiile prevãzute la alin. (3), ministrul apãrãrii naţionale informeazã Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii în termen de 5 zile.
    (5) În situaţia schimbãrii fundamentale a împrejurãrilor în care forţele armate au fost trimise în misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2). În vederea fundamentãrii propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii dispune mãsurile necesare pentru consultarea aliaţilor, partenerilor sau organizaţiilor internaţionale sub egida cãrora se desfãşoarã misiunile şi operaţiile.
    (6) Guvernul informeazã Parlamentul despre situaţia participãrii forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
    ART. 8
    (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român la activitãţile prevãzute la art. 3 alin. (3) se aprobã de ministrul apãrãrii naţionale.
    (2) Trimiterea forţelor armate la exerciţii sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevãzute la art. 3 alin. (3), se aprobã de:
    a) ministrul apãrãrii naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru pregãtirea forţelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu;
    b) ministrul apãrãrii naţionale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situaţii decât cele prevãzute la lit. a).
    ART. 9
    Pe timpul participãrii la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, forţele armate aplicã regulile de angajare specifice misiunilor sau operaţiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    CAP. III
    Înţelegeri tehnice şi transferul de autoritate

    ART. 10
    (1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unitãţi ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apãrãrii Naţionale încheie înţelegeri tehnice.
    (2) Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 11
    (1) Transferul de autoritate se realizeazã de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, prin Statul Major General, şi reprezintã acţiunea prin care România predã controlul, la nivel operaţional şi/sau tactic, al forţelor sale participante într-o anumitã misiune sau operaţie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operaţia respectivã.
    (2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, forţele armate pot avea sub control operaţional şi/sau tactic unitãţi ori subunitãţi ale forţelor armate strãine, în condiţiile prevãzute în transferul de autoritate efectuat între forţele armate strãine şi comandantul/comandamentul forţelor armate române.
    (3) Forţele armate participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român executã ordinele comandantului forţei cãruia i se subordoneazã, potrivit înţelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi ale regulilor de angajare.
    ART. 12
    (1) În situaţia în care un militar român primeşte un ordin, o directivã ori un consemn de la autoritãţile ierarhic superioare ale misiunii sau operaţiei, care contravine normelor de drept internaţional, regulilor de angajare ori obiceiurilor rãzboiului, refuzã executarea acestuia.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1), militarul român informeazã de îndatã autoritãţile ierarhic superioare române şi urmeazã instrucţiunile primite de la acestea.
    ART. 13
    Participanţilor la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfãşurarea de activitãţi economice, altele decât cele necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale statului pe teritoriul cãruia acţioneazã care ar depãşi mandatul încredinţat.

    CAP. IV
    Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului

    ART. 14
    (1) Încadrarea structurilor prevãzute la art. 3 alin. (2) care urmeazã a fi puse la dispoziţie pentru misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulã, cu personal profesionalizat.
    (2) Selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participãrii acestuia la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 15
    (1) Forţele armate participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, şi cu personal civil propriu.
    (2) În cazul în care Ministerul Apãrãrii Naţionale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participãrii la misiuni şi operaţii, acesta poate selecţiona rezervişti voluntari ori salariaţi civili, care vor fi încadraţi potrivit statelor de organizare.
    (3) Pe durata pregãtirii şi desfãşurãrii misiunilor şi operaţiilor, contractele individuale de muncã sau raporturile de serviciu ale personalului prevãzut la alin. (2) se suspendã.
    (4) Pe durata suspendãrii contractelor individuale de muncã sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecţionat, pentru posturile rãmase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncã pe duratã determinatã sau numite pe o duratã determinatã, în condiţiile legii.
    ART. 16
    (1) Personalul militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) beneficiazã, pe durata acestora, de:
    a) un concediu de odihnã suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lunã de prezenţã în zona de operaţii, cu posibilitatea de a fi efectuat şi pe timpul executãrii misiunii, în ţara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în funcţie de situaţia de securitate din zonã; acordarea şi efectuarea concediului de odihnã suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale;
    b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o cãlãtorie în ţarã şi retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operaţie, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de cãtre organismele internaţionale sub egida cãrora se executã misiunea sau operaţia respectivã.
    (2) Personalul participant la activitãţile prevãzute la art. 3 alin. (3) beneficiazã de drepturile personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
    (3) Pe perioada participãrii la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensaţii, prime, indemnizaţii şi alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, nu poate fi diminuat.
    ART. 17
    Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism şi devotament, personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român i se pot conferi decoraţii, potrivit prevederilor legale.
    ART. 18
    (1) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român are dreptul la despãgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condiţiile şi cuantumurile prevãzute de lege.
    (2) În caz de deces, despãgubirile se acordã celor îndreptãţiţi, potrivit legii.
    (3) Personalul evacuat medical în spitale din strãinãtate şi însoţitorii acestuia beneficiazã de drepturile de diurnã stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivã. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (4) Personalul evacuat medical în spitale din strãinãtate poate fi vizitat de soţ şi rudele de gradul I, câte 5 zile, dupã internare şi la fiecare lunã de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporarã în strãinãtate.

    CAP. V
    Aspecte financiare

    ART. 19
    (1) Fondurile necesare participãrii forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor trimiţãtoare.
    (2) Din fondurile prevãzute la alin. (1) se suportã cheltuielile determinate de pregãtirea misiunii sau operaţiei şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel:
    a) dislocarea forţelor armate din garnizoana de dispunere de bazã de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operaţiei, precum şi repatrierea acestora;
    b) unele achiziţii de bunuri, lucrãri şi servicii necesare misiunilor sau operaţiilor, precum şi realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operaţie;
    c) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor;
    d) selecţionarea, vizita medicalã, testarea, pregãtirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însoţirea eşaloanelor de transport şi controalele efectuate în zona de misiune sau operaţie, în condiţiile stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, precum şi în cele prevãzute în reglementãrile specifice fiecãrei activitãţi;
    e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi, dupã caz, pentru tehnicã;
    f) evacuarea medicalã a personalului care nu poate fi tratat în unitãţile sanitare din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalitãţilor specifice;
    h) despãgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operaţiilor;
    i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activitãţilor necesare dezvoltãrii relaţiilor cu autoritãţile locale şi populaţia civilã, asigurarea activitãţilor de protocol, desfãşurarea activitãţilor informativ-operative, precum şi efectuarea despãgubirilor cu titlu de favoare în condiţiile în care nu existã o obligaţie din partea statului român.
    (3) În situaţiile prevãzute la art. 6, achiziţiile de tehnicã şi echipament prevãzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgenţã, prin derogare de la prevederile legale care reglementeazã domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 20
    Finanţarea cheltuielilor determinate de participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se realizeazã în condiţiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 21
    (1) Contabilitatea valorilor materiale şi bãneşti se organizeazã şi se conduce potrivit legislaţiei române şi normelor specifice stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale. În anumite situaţii, stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, justificarea cheltuielilor prevãzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numitã prin ordin de zi pe unitate, document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (2) Normele de înzestrare şi de consum specifice, precum şi metodologiile de aplicare a acestora se aprobã pentru fiecare teatru de operaţii, prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 22
    (1) Bunurile aflate în dotarea forţelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executãrii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidenţa contabilã, potrivit prevederilor legale şi procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    (2) Bunurile a cãror aducere în ţarã costã mai mult decât valoarea de inventar actualizatã a acestora pot fi valorificate ori donate autoritãţilor/comunitãţilor locale sau organizaţiilor neguvernamentale din zona de operaţii, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã şi bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care îşi înceteazã activitatea, în situaţia în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fãrã platã la alte instituţii publice.
    (4) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevãzute la alin. (2) şi (3) vor fi reţinute integral de instituţiile publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ca venituri proprii şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.
    ART. 23
    (1) Pentru achiziţia de bunuri, lucrãri şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de cãtre forţele armate, persoanele împuternicite, în condiţiile legii, de ministrul apãrãrii naţionale sunt abilitate sã încheie contracte şi, respectiv, sã efectueze plãţi în valutã. În situaţia în care motivele de securitate, necesitãţile operative sau uzanţele locale nu permit aplicarea legislaţiei naţionale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementeazã domeniul achiziţiilor publice, achiziţia de bunuri, lucrãri şi/sau servicii se face în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, fondurile necesare asigurându-se, dacã este cazul, în numerar.
    (2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor şi operaţiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bazã de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementãrile instituţiilor trimiţãtoare.
    (3) În funcţie de cerinţe, pot fi selecţionate şi persoane care nu au cetãţenia românã, din ţarã sau din strãinãtate, care au cunoştinţele necesare asigurãrii unor servicii în teatrele de operaţii. Drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin contracte de prestãri servicii.
    ART. 24
    (1) Plata obligaţiilor financiare ale forţelor armate se efectueazã în valuta acceptatã în zona de dislocare, în numerar sau prin conturi în valutã, deschise la unitãţi bancare, potrivit legii.
    (2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valutã se actualizeazã în funcţie de evoluţia cursului valutar stabilit de Banca Naţionalã a României la data efectuãrii plãţii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 25
    La ieşirea şi intrarea din/în ţarã a forţelor armate participante la misiuni şi operaţii, precum şi la activitãţile prevãzute la art. 3 alin. (3), în afara teritoriului statului român, autoritatea vamalã românã îndeplineşte formalitãţile vamale necesare, în procedurã simplificatã, stabilitã prin ordin aparţinând conducãtorului Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
    ART. 26
    Drepturile de diurnã, cazare, hranã, facilitarea legãturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), precum şi ale celui care executã misiuni în zona de operaţii, în sprijinul forţelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecãrui tip de misiune sau operaţie, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 27
    Dispoziţiile prezentei legi se aplicã tuturor instituţiilor publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã. Competenţele ministrului apãrãrii naţionale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, dupã caz, de conducãtorii instituţiilor respective.
    ART. 28
   Capitolul II "Reglementãri specifice personalului din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã" din anexa nr. VII "Familia ocupaţionalã de funcţii bugetare «apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã» la Legea-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice nr. 284/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 45, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevederile art. 35-44 se aplicã în mod corespunzãtor."
    2. Titlul secţiunii a 9-a va avea urmãtorul cuprins:

    "SECŢIUNEA a 9-a
    Salarizarea şi alte drepturi bãneşti ale personalului din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român"

    3. La articolul 77, pãrţile introductive ale alineatelor (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Personalul militar care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiazã de urmãtoarele drepturi salariale:
    ...................................................................
    (3) Personalul civil care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiazã de urmãtoarele drepturi salariale:".
    4. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexã, precum şi pentru drepturile reglementate în secţiunile a 4-a şi a 5-a din prezenta anexã nu se aplicã reglementãrile care limiteazã suma sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale acordatã atât individual, cât şi cumulat la nivelul fiecãrui ordonator de credite."
    ART. 29
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.


             p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                         IOAN OLTEAN

                   PREŞEDINTELE SENATULUI
                     MIRCEA-DAN GEOANĂ


    Bucureşti, 15 iunie 2011.
    Nr. 121.

                     _______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016